در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه العربية بعض المرضي پارگي ديسك كمر متعاقب سانحه تصادف
پارگي ديسك كمر متعاقب سانحه تصادف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط سیدبهمن ق.(ازبیماران من)   
چهارشنبه, 04 مهر 1386 ساعت 14:34
یک نامه و یک دنیا محبت ...

بسمه تعالي


با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت پزشك عزيزم

جناب آقاي دكتر مجيدظهرابي ، با عرض تشكر فراوان

نسبت به تمامي زحماتي كه براي اينجانب جهت

درمان و سلامتي من كشيده ايد.از ايزد منان تندرستي

و سلامت كامل براي شما و خانواده محترمتان خواستارم

و اميدوارم كه ساليان سال زنده باشيد و در عرصه ي پزشكي،

تمامي نيازمندان و بيماران از بزرگواري و تجربه ي خالصانه ي

شما بهره ي كامل را ببرند .


محترما باستحضار ميرساند اينجانب سيد بهمن -ق

فرزند سيد علي اكبر 25 ساله اهل ساري ، ساكن راه بند ...


اينجانب در راس ساعت 8.30 شب تاريخ85/4/25 در

مسير بلوار كشاورز با موتور سيكلت هوندا 125 درحال حركت

بودم كه ناگهان صداي خيلي بلند و شديد ترمز اتوموبيلي

از پشت سر بگوشم رسيد و در همين حين ضربه ي محكمي

به پشت موتورم وارد آمد و مرا پس از بلند كردن از زمين ،

محكم با باسن و كمر بر روي آسفالت كوبيد ...

در آن زمان توانستم از زمين بلند شوم اما چند لحظه بعداز آن،

كمردرد توان ايستادن و حتي نشستن را از من سلب كرد

( ضمنا ضربه ي وارد شده به ساق پاي چپم نيز مشكل مرا بيشتر كرد بود ).

جمعيت زيادي دور من جمع شدند و بسرعت مرا به بيمارستان

مهر (ساري)رساندند ، بررسيهاي انجام شده از نظر

شكستگي و ... منفي بودند ولي درد شديد كمر

و اندام تحتاني مرا رها نمي كرد ، براي بررسي بيشتر ام.آر.آي

كمر انجام شد كه نشان دهنده ي بيرون زدگي شديد

ديسك كمر (بر اثر ضربه) ، طبق نظر پزشك معالجم يكهفته

استراحت مطلق كردم و قرار شد در صورتي كه هيچ بهبودي

حاصل نشد ، تحت عمل جراحي قرار گيرم ، شدت درد بحدي بود

كه توان هرگونه حركتي را از من سلب كرده بود و كوچكترين

حركتي باعث ايجاد آن مي شد ، از طرف ديگر استرس

زيادي از عمل جراحي داشتم و حتي ترس و وحشت من

موجب تهوع ، استفراغ و اسهال شد ، تا 2 روز هيچ اشتهائي

به غذا نداشتم ، درد من نيز روزبه روز افزايش مي يافت و

ديگر توان هيچ كاري را نداشتم ، نا اميدي تمام وجود

من را گرفته بود و ...


با توجه به درد و مشكلات شديدم بالاجبار به اورژانس مراجعه

و مجددا بستري شدم ...تا اينكه جنابعالي ( پزشك محترم )

با مشاوره وآرامش دادن به من ، راضي به عمل جراحي شدم .


تا اينكه به شكر خداوند بزرگ و رحمت او و دستان پرتوان و

با اخلاص پزشك بزرگوارم عمل ديسك كمر صورت گرفت و

بعد از گذشت يك روز با كمك پرستاران براه افتادم و با غلبه بر

درد و پشتكار خودم ، آرامش جسمي وروحي خودم را

حفظ نموده وراه رفتن را در هر 2 ساعت تكرار نمودم و

گذشت 4 روز بعد از عمل و ترخيص از بيمارستان و بستن

كمربند طبي با نظريه و فرمايش جنابعالي و تكرار راه رفتن

در منزل، با آرامش كامل ، فعلاهيچگونه كسالت و دردي از ناحيه

كمر و پايم ندارم كه اين مسئله را فقط از رحمت و بزرگواري

خداوند منان و دانائي و توانائي شما در عرصه ي پزشكي و طبابت

مي دانم .


با تشكر فراوان از شما


سيد بهمن - ق

 

 

 

برای دیدن ویدئو های جالب ( از زبان بیماران من ) اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم نمایش داده خواهند شد .


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 16 مرداد 1387 ساعت 21:07
سلام. آگه ممكنه آدرس مطب دكترظهرابي را برايمان بنويسيد. 
/ پاسخ : با کلیک بر روی لینک تصویری زیر تمام صفحات سایت ( spineuniverse ) میتوانید آدرس ایشان را ببینید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 14 آذر 1387 ساعت 17:17
باعرض سلام خدمت شما من جوانی 28ساله هستم مدتی قبل ودرپی حمل وسایل خانه دچار درد کمر شدم که پس ازمدتی به پاهایم سرایت نمود پس از مراجعه به پزشک برایم دو هفته استراحت نوشت که اکنون درروزهای اخر این دوره به سرمیبرم و بهبودی حاصل ننموده ام می خواستم بدانم ایا راهی به جز عمل جراحی واستراحت برای من وجود دارد یا خیردر ضمن موارد ذکر شده در جواب mriمن به این صورت استboard base central to left protrusion of l4-l5 disk with early extrusion and concentric disk prolaps with foraminal at l4-l5(protrusions) and small cyst post to R.apophyseal joint of l4-l5 با عرض تشکر ازشما / پاسخ: احتمال نیاز به جراحی در شما زیاد است اما می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید تا پیشنهاد دیگری برایتان مطرح نمایم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده عادل - اهواز(مهما در تاریخ سه شنبه, 25 فروردین 1388 ساعت 04:37
با سلام 
احتراما تلخیصا" باستحضار میرساند 40 ساله هستم به کار اداری مشغولم 4 سال پیش کیسه سنگین بلند کردم در اثردرد شدید دکتر مغز و اعصاب مراجعه و ام آر آی گرفتم دکتر فرمود مهره های گردنت مشکل دارد و نیاز به عمل دارد . به دو سوم از عرض تار عصبی فشار آورده .آن زمان از درد نمیتوانستم روی زمین بنشینم درد شدید به کتفها و دست راست میامد. الان بدون درمان بهترم و حتی از 4 ماه تا حالا پرورش اندام و وزنه های 50 کیلویی بلند میکنم . بجز درد های جزیی مشکل حادی ندارم. 
آیا میتوانم به پرورش اندام ادامه دهم یا خیر؟آیا تا وقتی آن مشکلات حاد که متخصصین عنوان میدارند پیش نیامده نیز به عمل دارم یا خیر؟ 
عادل - اهواز 
با تشکر فراوان  
در انتظار پاسخ هستم /پاسخ: انجام ورزشهای سنگین و بلند کردن اشیای سنگین را مطلقا به شما توصیه نمی کنم. جهت اظهار نظر قطعی ، معاینه بالینی و مشاهده ی ام.آر.آی شما ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 19 خرداد 1388 ساعت 12:27
سلام آقای دکتر . 
یک هفته پیش خواهرم و همسرش که تازه 2 ماه از ازدواجشان می گذشت در راه رفتن به سفر ماه عسل تصادف کردند متاسفانه خواهرم دچار ضایعه نخاعی شده است و زانو به پایین پاهایش حس ندارد . در قمسمت ران پا از روی پا با فشار شدید حس دارد اما از زیر ران پا حس ندارد در قسمت گودی کمر هم حس ندارد اما روی شکم حس دارد . دکتر بعد از عمل جراحی به ما گفته که عصب های نخاعی له شده و از هم پاشیده بودند...آیا امیدی هست که خواهرم خوب شود و زندگی مشترکش را با خوبی آغاز کند؟ خواهش می کنم جوابمان را بدهید. ,/  
Answer: Plz Check your email

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 10:06
باسلام  
یک ماه هست که دچار پارگی دیسک در مهرها ی 4و5 شدم و فقط کمی درد در ناحیه ساق پا دارم با نشان دادن نتیجه آزما یش ام.آر.ای بعضی از متخصصین با انجام معاینه بالینی نظر دادن عمل کنی بهتره است ولی بعضی دیگر می گویند قعلا عمل نمی خواهد وی گویند هر موقع دیگر نتوانستی راه بروی و چهار دست وپا راه رفتی موقع عمل شماست من حالا کاملا راه می روم وفقط کمی درد درد درد ناحیه ساق پا دارم 
آیا با استراحت مطلق درمان می شوم یا باید جراحی کنم ؟وایا اگر همین طوری ادامه دهم بعدا مشکلی پیش نمی آید؟ به نخاع آسیب نمی رسد وفلج نمی شوم ؟ و درضمن طریقه استراحت مطلق چطوری میباشد؟ 
با تشکر خسروی –از بروجرد 
/ پاسخ : مطلقا با نظر همکارانی که گفته اند باید به چهاردست و پا بیفتید تا نیاز به عمل باشد موافق نیستم . مطالب مندرج در بخش ستون فقرات در همین سایت را بدقت مطالعه نمائید. در مورد نیاز شما به عمل جراحی تنها با معاینه بالینی و مشاهده ی ام.آر.آی میتوانم اظهار نظر نمایم. 
 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 آذر 1388 ساعت 12:29
زنی 26 ساله هستم.که به خاطر شغلی که دارم هر روز صبح تا عصر با رایانه کار میکنم. چند مدت پیش با مراجعه به دکتر فهمیدم که دیسک دارم.موقع بلند شدن از رختخواب و یا بلند شدن از صندلی احساس میکنم که مهره های کمرم روی هم می لغزد و صدایش را هم می شنوم.علت چیست ؟ آیا مصرف قرص غضروف ساز موثر است؟ آیا پیاده روی مضر است؟ از انجایی که ساکن تهران نیستم که حضورا به خدمتتان برسم خواهش می کنم هر چه سریع تر مرا راهنمایی کنید تا بدانم چکار باید بکنم پزشکم فقط چند تا ورزش به من یاد داده است.ترس از این مساله همه زندگی ام را تحت الشعاع قرار داده است.البته باید اضافه کنم که در گزارش ام ار ای نوشته بود که در سمت راست(DISC EXTENSION .) 
در حد متوسط دارم.آیا امکان پیشرفت بیماری وجود دارد  
با سپاس فراوان / پاسخ: خواندن مطالب و انجام مرتب و دائمی دستورات مربوط به ستون فقرات را از همین سایت به شماپیشنهاد میکنم ، مشکل شما با در حل نخواهد شد بلکه با مراقبت بیشتر از ستون فقرات امکان پذیر است . 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 فروردین 1390 ساعت 19:23
باسلام  
برادری28ساله دارم که ازدردپا به شدت رنج میبرداصلا نمیتونه راه بره میگن دیسکش ترکیده میگن باید هرچه زودترعمل بشه آیامیشه بدون عمل خوب بشه/ / پاسخ: اظهار نظر بدون انجام معاینه و مشاهده ی رادیوگرافی و ام.ار.ای ایشان مقدور نیست ولی بطور کلی خدمت شما میگویم در صورتیکه تشخیص بر اساس یافته های فوق به نفع عمل جراحی باشد ، و عمل با روش صحیح و مناسب صورت گیرد پاسخ آن درخشان خواهد بود، با اطمینان خدمتتان میگویم که هیچ روش دیگری قادر به اصلاح این مشکل نخواهد بود و انجام روش های دیگر نه تنها هزینه های بیمورد زیادی به شما تحمیل خواهد کرد بلکه به مرور زمان موجب ایجاد مشکلات اضافه و سنگینتر شدن عمل خواهد گشت، پیشنهاد میکنم بخش - با بیماران من - در همین سایت را ببینید . در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل جهت دریافت وقت ملاقات با اینجانب در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 14 آبان 1390 ساعت 14:57
با تشکرازمطالب خوبتون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 03 بهمن 1390 ساعت 20:43
سلام آقاي دكتر 
عمل جراحي ديسك فقط شامل تخليه ديسك هست يا چيز ديگه اي بجاي ديسك قرار ميگيره؟ 
با تشكر 
ساسان /پاسخ: اغلب موارد جایگزینی برای دیسک گذشته نمیشود ، ولی اینجانب ترجیح میدهم ( در صورت تمایل بیمار ) ، دیسک برداشته شده را با مواد مشابه جایگزین کنم.
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 11:14
تعداد مشاهده مطلب : 10619
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 8117
بازدید دیروز 8625
بازدید کل 31044486
کاربران حاضر 77
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.