در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه با بیماران من خاطرات یک خانم جوان با آسیب نخاعی / من باز هم شادم و ...
خاطرات یک خانم جوان با آسیب نخاعی / من باز هم شادم و ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط یکی از بیماران نخاعی من   
دوشنبه, 07 آبان 1386 ساعت 16:48

خانمي هستم 25 ساله

از روي تاب با سر به

زمين پرت شدم ...

 

بيمار خانمي 25 ساله كه با شكايت

فلج نيمه ي راست بدن

( دست و پا ) و اختلال در

كنترل اسفنكترها بهمراه

اختلال حسي ( درد و حرارت )

در سمت چپ بدن متعاقب

سقوط از روي تاب در روز 13 فروردين

ماه 1385 به اورژانس آورده شد .

در بررسي هاي بعمل آمده خرد شدگي

مهره ي پنجم گردن و خونريزي -

له شدگي نخاع مجاور آن مشاهده

مي شد .بيمار در اولين فرصت

ممكن براي آزاد سازي نخاع ،

تخليه ي مهره ي خرد شده

و ساير اقدامات ، به اطاق عمل

منتقل شد . جسم مهره شكسته

بطور كامل برداشته شد ،

نخاع كه كاملا توسط قطعات

خرد شده تحت فشار بود ،

آزاد شده و محل خالي مهره بوسيله

گرافت استخواني ( از لگن خاصره )

جايگزين گرديد .

پلاك تيتانيوم براي فيكس

كردن اين گرافت مورد استفاده

قرار گرفت . پس از عمل ،

بيمار به بخش مراقبت هاي ويژه

منتقل و چندروز بعد ترخيص شد

تا ادامه درمان بصورت سرپائي

انجام شود .

متن زير با دست خود

بيمار براي درج در سايت

نوشته و ارسال شده است

و بدون هر گونه تغيير در اين

بخش آورده مي شود :

بسمه تعالي

اطاق عمل
خانمي هستم 25 ساله

از روي تاب با سر به زمين پرت شدم

واين حادثه باعث شكستن مهره

پنجم گردن و از كار افتادن

سمت راست بدنم شد .بعد از رسيدن آمبولانس

و انجام كمكهاي اوّليّه به

بيمارستان انتقال يافتم.

دراورژانس آقاي دكتر ظهرابي

كه تازه از اتاق عمل مي آمدند

با من ملاقات داشتند .پس از يك

معاينه كوتاه ، اميد اينكه با

جراحي بتوانم سلامتي ام را

بدست آورم به من دادند .


از آنجا به بيمارستان مجهزتري

انتقال يافتم . فرداي آنروز ابتدا

براي عكسبرداري MRI رفتم

و بعد از آن ساعت يك بعدازظهر

به اتاق عمل ، رفتم تا آقاي

دكتر ظهرابي با علم و درايت

و مهارت خود سلامتي از دست

رفته ام را به من بازگرداند.


دراتاق عمل آقاي دكتر را ديدم.

اطرافم شلوغ بود . لحظاتي

بعد شمارش يك تا ده كه به

انجام نرسيده به خوابي

عميق فرورفتم ...... مثل اينكه به هوش آمده بودم.

دراتاق ICU بودم . ميگفتند

جراحي پنج ساعت بطول انجاميد.شب را در ICU بسر بردم. فرداي

آنروز به بخش جراحي زنان منتقل

شدم. بستري شدنم در بيمارستان

هشت روز به طول انجاميد.در طي اين مدت آقاي دكتر ظهرابي

همه روزه به من و بقيه بيمارانشان

سر ميزدند. به سفارش ايشان همرانم

دست و پاي بيحركتم را نرمش ميدادند.
بالاخره به خانه آمدم .در خانه همراهانم

تلاشي مضاعف براي بهبود وضعيت من

داشتند. پس از گذشت 9 روز ازجراحي

با تخت مخصوص حمل بيماران و البته

با آمبولانس ، براي معاينه و كشيدن

بخيه ، به مطب آقاي دكتر رفتم .


آقاي دكتر دستور فيزيوتراپي براي

هر چهار اندام دادند. تقريبا دو هفته

پس از جراحي به كمك شخصي

دلسوز و مهربان ، آقاي ابوذري ،

فيزيوتراپي در منزل آغاز شد ...p ... حالا نهم ارديبهشت بود

و زماني كه آقاي دكتر ظهرابي

نتيجه كار خود را ميديدند.

براي خودم هم باورش

سخت بود كه

پس از گذشت 27 روز

از آن ماجرا روي پاي

خودم ايستاده و

از پله هاي مطب بالا

ميرفتم.مطب در طبقه دوم بود. وارد

اتاق آقاي دكتر شديم.

لبخندي كه آقاي دكتر به لب

داشتند به من ميگفت كه

از پس امتحانم بخوبي

بر آمده بودم . حركت دست و پايم

هديه خداي بزرگ بود كه بوسيله

بندگان خوبش به من برگردانده شد.

و امروز با دستي كه تا چند

روز پيش هيچ تواني نداشت

و حالا جاني تازه گرفته اين

مطلب را مينويسم.


در آخر از خداوند منان

مي خواهم تا يار و ياور شما

عزيزاني باشد كه با دستان

هنرمند خود حيات انساني

را به او باز ميگردانيد.


از همسر عزيز و مهربان

و صبورم و برادر دلسوز و

مهربانم و همه همراهانم ،

كه بي شك تلاشهاي همه

آنها باعث بهبودي من شد ،

صميمانه تشكر ميكنم و

دست همه آنها را ميبوسم. والسلام

 

 

 

 

برای دیدن ویدئو های جالب ( از زبان بیماران من ) اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم نمایش داده خواهند شد .


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده حمید رضا ق. در تاریخ سه شنبه, 15 آبان 1386 ساعت 01:12
به نام خدا  
سلام ، امید که سالم و سلامت بوده باشید از الطاف شما بی نهایت متشکرم ، لطف کرده و در مورد بیماری صرع بنده را راهنمایی کنید . 
پاسخ : دوست عزیز بزودی و بتدریج مطالب متنوعی در زمینه صرع در بخش مربوطه ( مقالات > بیماری های مغز و اعصاب )سایت خواهید دید . با ما باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده پزشك آينده در تاریخ سه شنبه, 14 آبان 1387 ساعت 11:48
آقاي ظهرابي وبلاگتون واقعاقشنگه / پاسخ: از شما همکار محترم تشکر میکنم و خوشحالم از اینکه این سایت نظر شما را جلب کرده است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 27 آبان 1387 ساعت 12:29
با سلام آقاي دكتر  
همسر بنده در محل كار دچار حادثه شده و يكي از مهره هاي كمر وي ترك برداشته و همچنين حفره اي در گردن او در MRI مشاهده شده ، لطف كنيد در رابطه با حفره گردني توضيحاتي بدهيد . 
 
با تشكر و آرزوي سلامتي براي شما پزشك محترم / پاسخ: متوجه منظورتان از كلمه ي حفره نشدم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمد جواد(مهمان) در تاریخ جمعه, 15 آذر 1387 ساعت 15:44
سالام دكتر من هم يك ظهرابي هستم ودر رشته عمران تحصيل ميكنم موفقيت شما باعث قوت قلب من شد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اعظم السادات در تاریخ پنجشنبه, 19 دی 1387 ساعت 18:30
با سلام ، موفقیت،بهروزی و شادکامی شما و خا نواده ی گرامیتان آرزوی قلبی من است

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رویا(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 28 اسفند 1387 ساعت 21:09
ماهی که میرود از برف , ماهی میان تنگ بلور , ماهی که زل زده بر آمدن بهار ... سال نو مبارک.  
خسته نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 05 مرداد 1388 ساعت 12:05
باسلام خدمت آقای دکتر. من بعلت مشکل بیرون زدگی دیسک بین مهره s1 و L5 کمرم و بی حسی پای راستم خدمت شما در مطب رسیدم لازم بذکر است که حدود10سال این مشکل را دارم میخواستم بپرسم آیا با اانجام فیزیوتراپی که شما تجویز آن را نمودید چقدر از حس پاهایم به من برمیگردد لازم بذکر است که من خانم 34 ساله هستم. آیا انجام فیزیوتراپی بیشتر می تواند کمک بهتری به من بکند. باتشکر/پاسخ: متاسفانه حضور ذهن ندارم ولی اگر من این توصیه را نموده ام ، فعلا به این کار ادامه دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 01 مهر 1388 ساعت 17:52
سلام دکتر تشکر از مطالب خوبتان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 07 اسفند 1389 ساعت 20:15
با سلام خدمت آقاي دكتر . من به علت تصادف دچار آسيب ديدگي نخاع شده ام كه مدت سه سال است نمي تونم بلند شوم باانجام فيز يو ترابي هيچ اميدي هست/پاسخ: متاسفانه نمیتوان به بهبودی بیشتر شما زیاد امیدوار بود ولی به حرکت درمانی خود ادامه دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 12:30
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما پزشک محترم 
پسر من 21 سال سن دارد سال 28/7/90 با ماشین چپ کردند و ایشان از ناحیه C5 وC6 گردن دچار آسیب نخاعی شد سه ساعت بعد از حادثه عمل شد و فیکسر در گردن نصب شد و به گفته دکتر داروهای لازم به نخاعش تزریق شد در عرض این یکسال هر روز فیزیوتراپی و کار درمانی انجام شده حرکات دست تا مچ برگشته البته انگشتان بسیار بسیار ضعیف هستند و ایشون از زیر سینه به پایین احساس درد و سردی و گرمی و .... راندارد البته وقتی این نواحی را دست میزنیم متوجه میشود دستمان را کجا گذاشته ایم و کنترل ادرار و مدفوع هم ندارد ولی قبل از تخلیه متوجه میشود که میخواهد ادرار یا مدفوع کند رفلکس های شدیدی هم در همه اندام ها دارد قبلا وقتی روی ویلچر میگذاشتیمش افت شدید فشار پیدا میکرد و از هوش میرفت ولی الان این مشکل با تمرین نشتن روی ویلچر حل شد ولی هنوز هم نمیتواند بایستد تعادل ندارد که خودش را نگه داردو وقتی هم که با کمک فیزیوتراپش می ایستد بعد از 2-3 دقیقه افت فشار پیدا میکنه و می خوابانیمش  
سوال من این است که چه قدر زمان برای بهبودی ایشان لازم است ؟ کنترل ادرار و مدفوع برمیگردد؟ حواس سردی و گرمی و درد و سوزش و .... نیز برمیگردد؟ چه کار میشود کرد که روند بهبودی تسریع شود؟ 
از وقتی که برای من گداشتید کمال تشکر را دارم من الله التوفیق 
/پاسخ: اگر چه بیشترین پیشرفت اغلب طی شش ماه اول پدید میاید اما معمولا تا دو سال میتوان انتظار بهبودی را داشت ، به حرکت درمانی ادامه دهید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 11:19
تعداد مشاهده مطلب : 8142
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2911
بازدید دیروز 6775
بازدید کل 29636797
کاربران حاضر 129
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.