در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه با بیماران من سالها درد داشتم ... / خاطره / جراحی دیسک کمر
سالها درد داشتم ... / خاطره / جراحی دیسک کمر چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط آقای غلام گ. (ازبیماران من)   
شنبه, 07 مهر 1386 ساعت 15:27

... تابستان بدليل

مشكلات مالي به شغل دوم ...


بيمار : مردي 32 ساله


تشخيص : پارگي شديد ديسك

بين مهره اي L5/S1


علت مراجعه : دردهاي شديد سياتيكي

بهمراه اختلال حركتي ، ضعف اندام تحتاني

و احتباس ادراري .


(متن زير بدون تغيير و ويرايش مي باشد،

و صرفا اسم فاميلي ايشان حذف شده است.)بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار


بنام كسي كه نامش دواي هر درديست.


اينجانب غلام گ. متولد 1352 شهر اردبيل ، شغل آموزگار ،

ورزشكار ( دروازه بان ) اولين كمردرد ، در سال 1381 ،

زماني بود كه تابستان بدليل مشكلات مالي به

شغل دوم ( ميوه فروشي و برداشتن جعبه هاي

سنگين روي آوردم ! كه با مراجعه به پزشك عمومي

و مصرف دارو و استراحت دو ماهه و ... دوباره به

حالت طبيعي خود برگشتم . بعد از دو سال ،

در تابستان 1383 دوباره به سر كار قبلي برگشتم

و بعد از دو ماه كار سخت دوباره كمردرد گرفتم ،

بطوريكه درد از باسن شروع مي شد و تا نوك پايم

گزگز مي شد و كف پاي سمت چپ مي سوخت

و بعضي مواقع بي حس مي شد كه بعد از گرفتن

ام . آر . آي ، تشخيص دادند كه ديسك مهره ي پنجم كمري

فتق كرده است و بايد عمل جراحي انجام گيرد ،

من راضي به عمل نشدم و با فيزيو تراپي و استراحت

كامل تا حدودي درد كمتر شده و دوباره به زندگي

معمولي برگشتم و تا شهريور 1384 تقريبا يكسال

با درد ساختم تا اينكه ديگر قادر به حركت و بلند شدن

، نشدم . دوباره ام.آر.آي گرفتم و دكتر ها گفتند

بايد عمل جراحي شوي ، بعد از تحقيق و جستجو ،

آقاي دكتر ظهرابي عملم كرد.


روز سوم عمل به كمك همراه و واتر ( والكر )حركت كردم و

در روز چهارم بدون واتر ( والكر ) و روز پنجم بدون كمك همراه

به راه افتادم و بعد از ده روز كه عمل كرده بودم به سر كار

تدريس رفتم و روز به روز درد كمتر شده و دوباره مانند

كودكي هستم كه تازه بدنيا آمده باشد .


با تشكر وافر :امضاء: غلام گ. 20/7/84


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده حامدیان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 07 اردیبهشت 1390 ساعت 14:01
سلام 5سال پیش عمل دیسک انجام دادم دراین مدت وضعیتم خوب بود لکن مجددا دوباره درد سراغم امد و پزشکان مختلف منجمله شما پیشنهاد عمل مجدد با گذاشتن پلاتین دادید ولی نمیخواهم دوباره عمل کنم . ایا راهی برای کاهش درد بدون عمل وجود دارد.لطفا راهنمایی بفرمایید 

پاسخ: دوست عزیز اگر پاسخ شما مثبت بود بدون تردید در مراجعه ی حضوری خدمتتان میگفتم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ناشناس در تاریخ دوشنبه, 19 اردیبهشت 1390 ساعت 17:44
سلام من دختری 29 ساله هستم که دردی که مادرم ازدرد پا میکشه پیرترم کرده دکترها گفتن دیسک کمرشدیدداره و به جفت سیاتیک پاش آسیب رسونده وباید عمل بشه  
بدبیاری اینجاست که پدرم دچارورشکستی شده و نمیتونیم بهش فشار بیاریم وبهش نگفتیم تا کمی وضیعیتش بهتربشه ولی مادرم بدجور درد میکشه شبها ازدرد خوابش نمیبره وروزها هم نالانه آیا کسی هست کمکمان کنه ؟/پاسخ: میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید، تا حد امکان با شما مساعدت خواهد شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 20 اردیبهشت 1390 ساعت 08:18
با سلام خدمت دکتر عریز.سوالاتی در ذهن بنده هست و دوست دارم حدالامکان جواب بدهید و بنده رو راهنمایی بکنید .اصولا چند روز یا هفته و یا ماه بعد از عمل ما کاملا سلامتی خود رو بدست میاریم؟ دیگر اینکه چه کارایی رو نباید انحام دهیم و یا انجام بدهیم که تا از درد کمربعد از عمل رهایی بیابیم؟ ایا در اوردن مواد موجود بین مهره ها که باعث فشار بر عصب نخاع میگردد ایا بدن دوباره این مواد را که موجب تحرک بیشتر مهره میشود باز سازی میکند ؟چند ماه طول میکشد تا بدن انرا ترمییم نماید.ایابعد از عمل ما میتوانیم حرکات قبلی که انجام میدادیم انجام بدهیم؟مثلا دوندگی یا گوه نوردیو... نکته مهم دیکر ایا نارسایی بوجود امده در اثر فتق دیسک یا همان برامدگی دیسک به طرف عصب نخاع تاثیری در تولید اسپرم در مردان و یا مشکلاتی از این عادیده میتواند بشود؟لطفا اگر برایتان مقدور است در همین صفحه توضیحات کاملی ارائه گردد .ضمنا اگر کسی مریض شما نیست مث بنده میتواند راهنمایی شما رو داشته باشد ؟بنده در یکی از شهر های استان اذربایجان شرقی هستم و مردی 42 ساله هستم.ضمنا قدرت مالی کافی ندارم و حدود 5 ماه است که توانستم از فناعت کنم و فقط دویست هزار تومان جمع اوری نمایم ایا این کفاف هزینه بیمارستان و اقای دکتر رو میدهد ؟لطفا راهنمایی بفرمایید حتما منتظر دیدن جواب در این صفحه هستم .دستتان درد نکند اقای دکتر./پاسخ: دوست عزیز پاسخ سوالات شما نیازمند نگارش یک کتاب است و مطلقا نمیتوان اینهمه سوال را در چند سطر پاسخ داد، پاسخ سوالات شما با خواندن مطالب بخش ستون فقرات سایت من و یا مطاله ی کتاب تشخیص و درمان دردهای ستون فقرات (نگارش اینجانب) داده خواهد شد. اما بطور کلی خدمتتان میگویم در صورتیکه تشخیص و نظرو تصمیم در مورد نیاز به عمل جراحی بدرستی گرفته شده باشد ، عمل جراحی با روش صحیح انجام شود ، و مراقبت های پس از جراحی صحیح بوده باشند ، قاعدتا باید پاسخ خوب بدست آید ، و بیمار بتواند به مرور به زندگی معمولی خود باز گردد.البته انجام مراقبت و مواظبت از سایر دیسک ها و بخش های ستون فقرات یا بهداشت ستون فقرات الزاما و تنها برای بیماران عمل شده نیست و همه باید این موارد را انجام دهند تا از تخریب سایر دیسک ها و بخش های ستون فقرات جلوگیری کنند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:54
در فتق دیسک کمر ایا باید حتما عمل جراحی لازم است ؟یا با ورزش و حرکات اصلاحی مشکل رفع می شود>/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI و رادیوگرافی ساده کمر شما میباشد. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 02 شهریور 1390 ساعت 20:21
سلام آقای دکتر / پدرم حدود 1 اه پیش دچار فتق دیسک شدن که بعد از عمل به روش آندوسکوپی کاملا بهبود پیدا کردن اما الان که حدود دو هفته از عمل می گذره مجددا دچار همان درد سابق ( از باسن به پای چپ ) شدن / بنظر شما آیا احتمال عود وجود داره ؟ یا میتونه علت دیگه ای هم داشته باشه ؟/پاسخ: متاسفانه ریسک عود با این روش بسیار بالاست و من این روش را پیشنهاد نمیکنم. بر عکس در روش جراحی میکروسکوپی که اینجانب اغلب از آن استفاده میکنم تا این لحظه هنوز هیچ موردی از عود نداشته ام.انجام MRI مجدد را برای ایشان توصیه میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 12 شهریور 1390 ساعت 19:18
مادرم 60 سال سن دارد و10 سالی میشود که دیسک کمر دارد کهدرد از کمر به پاها می زند میخواهد مرا راهنمایی کنید بهترین روش درمانی چیست در مورد عمل بدون جراحی چه نظری دارد ممنون/پاسخ: گر چه بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما اینجانب بهترین روش عمل فتق های دیسک را روش میکروسکوپی میدانم ، و قابل ذکر است که تاکنون و با تجربه ی بسیار زیادی که در زمینه ی عملهای جراحی دیسک دارم ، حتا در کشور فرانسه نیز با این روش ، عملهای خود را انجام میدهم.البته تکنیک و روش خاص و منحصر به فرد خود را دارم.و خوشبختانه هرگز مشکلی در این بیماران مشاهده نشده است.میزان عود دیسک در روش های دیگر بسیار بالاست ، همچنین احتمال ایجادمشکلات در آنها بیشتر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 13 مهر 1390 ساعت 06:10
باسلام/من بهزاد 41ساله سه ساله که مبتلا به کمردردشدم وباوجود ورزش های نسبتا"منظم ومراجعه موردی به کایروپراکتیک هرازگاهی زمیگیرمیشم/نتیجه 2بارmri به شرح زیراست: 
1-پروتروژن سنترال دیسک ,CectrobilateralS1-L5, دیسکL4-5وBULGINGدیسکL2-3دهیدراسیون دیسک دیدع می شود. 
سایر مواردعادی ذکرشده است. 
2-on the obtained cuts degeneratives changes as marginal spur formations in the lower lumbar spine are seen. 
dehydrated disk material at L2-L3 level is evident. 
سایرموارد عادی است / پاسخ: نگران نباشید ولی انجام بررسی بیشتر تشخیصی پیشنهاد میشود.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 03 فروردین 1391 ساعت 13:00
سلام اقای دکتر بعرض شما برسانم که خانم بنده 35 ساله حدود 15 روز است که از درد کمر که از کمر شروع شده وبه پای راست تا نوک انگشت می رسد رنج می برد ویکی از متخصصین گفته که اگر عمل کنی خیلی خوب میشود نظر شما چیست/پاسخ: نمیتوانم بدون مشاهده ی ام.ار.ای و معاینه ایشان اظهار نظر کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:36
سلام من جوان 24 ساله‌ای هستم که دو سال پیش با دردی که در گردن داشتم به دکتر مراجعه و پس از MRI فهمیدم که دیسک گردن گرفتم و مدتی از گردن‌بند استفاده وهمزمان فیزیوتراپی کردم. 
بعد از دو سال دوباره گردن درد به سراغم آمد ولی این بار هرازگاهی بدنم مور مور می‌شود. جواب MRI دفعه قبل 
Lumber Spine: 
No evidence of fracture or bone marrow abnormality. 
Small LT lateral T12 L1 disk protrusion. 
Adequate diameter of the canal & neural formina. 
Conus medullaris appears normal. 
 
‌Cervical Spine:  
No evidence of fracture or bone marrow abnormality. 
RT lateral C5-C6 disk protrusion.  
Small LT lateral C3-C4 disk protrusion. 
Adequate diameter of the canal & neural formina. 
Normal signal of the cord. 
/پاسخ: کاهش فشارهای غیر اصولی ، و انجام مراقبت های مندرج در بخش ستون فقرات همین سایت ، همچنین نرمش های کششی ملایم به جای وزنه برداری را به شما پیشنهاد میکنم ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 02:29
سلام آقای دکتر  
25 سال سن دارم و 4 سال است که دیسک کمر دارم و درد شدید در پای چپ وپس از ودتی در پای راست دکتر ها پیشنهاد عمل داده اند... 
/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای نمیتوان اظهار نظر کرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 02:28
سلام آقای دکتر  
25 سال سن دارم و 4 سال است که دیسک کمر دارم و درد شدید در پای چپ وپس از ودتی در پای راست دکتر ها پیشنهاد عمل داده اند لطفا راهنایی کنید با تشکر 
/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای نمیتوان اظهار نظر کرد .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 11:14
تعداد مشاهده مطلب : 20076
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2521
بازدید دیروز 6775
بازدید کل 29636403
کاربران حاضر 133
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.