در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه تازه های پزشکی خانواده من
خانواده من چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 04 مهر 1386 ساعت 14:54
خانواده :

 

پدرم : متاسفانه در حال حاضر در بين ما نيست

اما همواره روحش با من است .

او دنيايي از بزرگواري، عشق ، تجربه و ايثار بود.

مادرم : هميشه در قلب من است

و همواره به او عشق مي ورزم.

همسرم :

همواره در مسير پيشرفت ، يار و ياور من بوده است.

دخترم : كيانا  عشق و زندگي من است.

او توانسته است با تلاش و پشتکار فراوانش هوش و استعداد ایرانی را

به رخ همکلاسی هایش بکشد

و همواره رتبه های برتر در سطح مدرسه و شهر

محل سکونت (در فرانسه ) را به خود اختصاص داده است ...

همواره به وجودش افتخار کرده ام و آینده ا ی درخشان

و موفقی را برایش پیش بینی میکنم ...

و خداوند دختر ديگري بمن بخشيده است ، اين گل را ديانا ناميديم ...

دیانا هم سرشار ازمحبت ، هوش ، انرژی و زیباییست ...

برادرانم:

امير حسين: مهندس نساجي

فارغ التحصيل از دانشگاه پلي تكنيك تهران,

و مدير مسئول انتشارات فر دانش پژوهان مي باشد.

او همواره راهنما و چراغ راه من است.

مرحوم محمد رضا:دانشجوي پزشكي دانشگاه تهران

متاسفانه سالهاست كه رخ در نقاب خاك كشيده ،

اما روحش هميشه با من است

و ياد او به من توانايي حركت مي دهد.

سعيد: پزشك عمومي فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي اهواز

او آكنده از محبت و صميميت و سرشار از انرژيست .

او يك درمانگاه خيريه رابراي درمان مردم و

افراد كم در آمد يكي از نقاط شهر قم داير كرده است

مرتضي: پزشك عمومي فارغ التحصيل از دانشگاه تهران،

فارغ التحصيل رشته تخصصي MPH همكار سازمان بهره وري

و مدرس زبردست در زمينه ارتقاء مستمر كيفيت ...

او دنيايي از معلومات و دانش است.

ایشان در حال حاضر در کشور کانادا مشغول کار و تحقیق

در زمینه های مرتبط با علایق خویش است ...

و با سرعتی هیجان انگیز و تحسین برانگیز  یکی پس از دیگری پله های ترقی را می پیماید ...

مجتبي: ليسانس روانشناسي مشاوره - فارغ التحصيل

از دانشگاه تربيت معلم تهران و ياور هميشگي من ...

تلاش و همت او در راه اندازي و مدیریت اين سايت قابل تقدير است.

و تنها خواهرم نيلوفر: كارشناس ارشد رشته‌ْ اصلاح نباتات

, نفر اول تمام دوره تحصيل

او سرشار از احساس و محبت است ...


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده بهداد(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 13 آبان 1386 ساعت 17:24
سلام دکتر ، 
همیشه موفق و مؤبد باشید . خانواده ای بزرگ و موفقی داربد که نشانه داشتن والدینی بزرگتر است . خدا مادرتان را حفظ کرده و پدرتان را بیامرزد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 آبان 1386 ساعت 03:23
روح بلند هميشه جاي خوب مي خواهد سلام به روح بلند پدرت و درود بر شير پاك و همت بلند مادرت. 
جناب دكتر ظهرابي ضمن آرزوي موفقيت روزافزون براي جنابعالي لطفا سلام و پيام مرا به مادر مكرمتان برسانيد.با احترام وادب .جباري.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 18 آبان 1386 ساعت 19:44
سلام ودرود بر آناني که قله هاي سعادت راپشت سرگذاشتند.سلام برآناني که از ديارعاشقان کوچ کرده وبه لقاي معبودخويش رسيدند.وسلام بر قله هاي بازمانده وصبور اين رفتگان که به انسانها مشوق ومددرسان هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهره(مهمان) در تاریخ جمعه, 07 دی 1386 ساعت 09:55
ای بندگان خدا ! آنکس که نسبت به خود خیرخواهی او بیشتر است ، در برابر خدا از همه کس فرمانبردار تر است  
سعادتمند کسی است که از زندگی دیگران عبرت آموزد  
از بيانات مولا علي عليه السلام 
 
 
به شما تبريك ميگويم  
با نهايت سپاس / زهره

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سارا(مهمان) در تاریخ شنبه, 15 دی 1386 ساعت 17:49
سلام..دکتر من ساکن ساری هستم..اتفاقی وب سایتتون رو دیدم...عکستون رو دیدم کلی ذوق کردم...اخه چند بار اومدم مطبتون...یه عمل مهم هم رو دیسک کمر خاله من انجام دادین که حالش خیلی خوبه و دعاگوی همیشگی شماست...انشاالله که مثل همیشه موفق باشین... 
پاسخ : 
دوست عزیز از اینکه به سایت من سری زدید ، خوشحالم و از اینکه حال خاله ی محترمتون هم خوبه خوشحالتر شدم . امیدوارم که همیشه شاد و سرزنده باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 24 دی 1386 ساعت 15:31
سلام 
برای شما وتک تک اعضای خانواده محترمتان سلامت وسعادت روزافزون را آرزومندم. ازتمرینات ورزشی توصیه شده برای دردهای شانه وگردن بسیار سود بردم . دعای من همیشه بدرقه راهتان خواهد بود. موفق وپیروز باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 09 بهمن 1386 ساعت 01:21
استاد گرامی واقعا" ممنون از زحماتتان.شما یک انسان کامل هستید آررزوی سلامتی و توفیق روز افزون برایتان دارم 
 
ارادتمند شما دکتر رضا پورهوشیار 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 08 بهمن 1386 ساعت 15:46
okay

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 25 بهمن 1386 ساعت 11:05
سلام :امروز اتفاقی سایت شما رو دیدم چون من هم حدوده یکماه هست از سیاتیک در ناراحتی هستم در تبریز زندگی میکنم و 53 ساله هستم دکتر گفته خیلی پیشرفته نیست ولی با دیدن سایت شما به دکتر اصرار کردم که به فیوتراپی معرفی کنه فکر میکنم خیلی موثر باشه نظر استاد عزیز چیه ؟نتیجه رادیولوژی به این شرح هست (در گرافی روبرو و نیمرخ به عمل امده از فقرات کمری لیستبز خفیف L4 روی L5 و L5 روی S1 میباشد ) متشکرم مثل همیشه موفق باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رویا(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 06 اسفند 1386 ساعت 07:55
درود بر شما 
تبریک که چه عرض کنم میخوام بهتون بگم دست مریزاد! 
آفرین بر روح لطیف و خدایی شما 
سایت شما اونقدر صاف و صادق بود که مدتی منو تو فکر فرو برد. راستش دکترایی که من باهاشون در ارتباطم خیییییییییلی از خدا بی خبرن! 
دانشجوی پزشکی ام ولی کاش نبودم یعنی اگه قراره دو سه سال دیگه منم ... 
نمی دونم چی بگم فقط می تونم به شما بگم آفرین / سلام دوست و همکار عزیز ف این نظر لطف شماست و برایم بسیار زیبا و روحیه بخش بود ، من هم برایتان متقابلا آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 08 اسفند 1386 ساعت 20:07
سلام اقای دکتر بنده برادری دارم 16سال سن دارد براسر تصادف نخاعش اسیب دیده مهره ی چهارم گردنش شکسته بود دکتر م. در بیمارستان ... عملش کرد وفرمود بعد از 6ماه خوب میشه فقط یک دستش تامج حرکت داره ریه اش خیلی زودزود عفونت میکنه سایت شماراهم اتفاقی دیدم اقای دکتر در یک روستا هستیم وهیچ پناهی هم نداریم نمیدانیم چکار کنیم شما رابه خدا قسم میدهم درصورت امکان راهنمایی مان فرمایید /  
پاسخ : دوست عزیز مهمترین نکات در پیش بینی میزان بازگشت و بهبودی علائم در بیماران نخاعی ، عبارتند از : شدت علائم پس از ضربه ، پاسخ ام.آر.آی و شدت آسب نخاعی در آن ، سن بیمار ، میزان همکاری بیمار ، سرعت و کیفیت خدمات درمانی اولیه و نیز عمل جراحی و ... / اغلب موارد طی 6 ماه اول سرعت برطرف شدن علائم بسیار بالاست ولی این بهبودی تا 2 سال ( اما با سرعت کمتر ) ادامه می یابد. به فیزیوتراپی ایشان ادامه دهید و نا امید نشوید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حبيب(مهمان) در تاریخ شنبه, 03 فروردین 1387 ساعت 13:13
في امان اله

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 24 اسفند 1386 ساعت 21:31
ایران همواره به داشتن فرزندانی چون شما افتخار می کند.  
/ پاسخ : و من همیشه به خاطر ایرانی بودنم بر خود می بالم ... از لطف و محبت شما ممنونم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 12 فروردین 1387 ساعت 21:18
سلام دکتر عزیزم. من مدتهاست مهمان سایت شما هستم.همکارتون هستم همکلاسی دکتر سعید ظهرابی ! ماههاست دربدر دنبال شماره همراشون هستم چند بار هم که گذرم به قم افتاد نتونستم دوست عزیزم را پیدا کنم. اگر ایشان را دیدید با عرض معذرت سلام مرا برسانید. 
/ سلام دوست عزیز ، از بذل توجه و لطف شما سپاسگزارم ، حتما پیام محبت آمیز شما را به ایشان ابلاغ خواهم کرد. 
 
یا علی.ارادتمند شما.امجد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 14 فروردین 1387 ساعت 05:59
با سلام و احترام ، با درد كمر و اختلال جزئي در راه رفتن خدمت رسيدم ، تشخيص شما جراحي بوده است.ليكن اطرافيانم امكانات بيمارستاني اينجا را (اطاق عمل و مراقبتهاي بعد از عمل)كافي ندانسته و اصرار دارند در تهران عمل كنم.نظر شما براي بنده بسيار مهم است  
/ پاسخ : حتما من نظر خود را حضورا خدمتتان عرض کرده ام ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده گلرخ ابوطالبي در تاریخ پنجشنبه, 29 فروردین 1387 ساعت 11:24
امبدوارم كه هميشه سالم و شاد باشيد . تو روزهايي كه خيلي از همكاران شما هيچ همكاري با بيمار نمي كنند شما وقت استراحتتون رو هم به پرسشهاي اينترتني بيماران اختصاص داديد . من چندين بار از شما سوال كردم و پاسخ شما خيلي سريع به دست من رسيده . واقعا از شما تشكر مي كنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده shiva(مهمان) در تاریخ جمعه, 31 خرداد 1387 ساعت 00:06
faghat mitonam begam zendegi sahneye yektaye honarmandie mast,harkasi naghmeye khod khanado az sahne ravad,sahne peivaste be jast,khoram an naghme ke mardom beseparand be yad .rohe pedaretoon shad va sayeye madar mostadam,

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده یاسر شفیعی در تاریخ دوشنبه, 03 تیر 1387 ساعت 11:35
آفرین بر یک خانواده اصیل و نیکوکار ایرانی / از صمیم قلب برایتان آرزوی موفقیت دارم / 
پاسخ : از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده یاسر شفیعی در تاریخ جمعه, 07 تیر 1387 ساعت 12:02
با اجازه شما میخواهم سایت خوب و مفیدتان را در سایت خودم معرفی کنم در صورت مجاز بودن من را مطلع نمایید  
www.p-khorshid.ir 
/ پاسخ : از بذل توجه و لطف شما سپاسگزارم . 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 18 مهر 1387 ساعت 13:49
با سلام دكتر تورو خدا ما را راهنمايي كنيد براي اينكه پا و دست برادرم راه بيافتد هموني هستم كه نوشتم برادرم تصادف كرده 24 ساله مره چهارم گردنش شكسته و آدرس مطبتون بدهيد كه بيائيم خدمتتون خدا انشاء ا... به خودتون و خانواده عوض بده .  
جهانشاهي 
/پاسخ: معمولا دو سال برای بهبودی ایشان فرصت وجود دارد. فیزیوتراپی مداوم و خستگی ناپذیر برای ایشان ضروریست. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 06 دی 1387 ساعت 07:18
سلام آقای دکتر .من افتخار می کنم که با انسان بزرگی چون شما آشنا شدم و این رو بهترین اتفاق زندگیم می دونم که با فردی آشنا شدم که علم و دین ، دانش و بینش ، سلامت و سعادت ،عشق و عقل رو با هم داراست. از صمیم قلبم براتون آرزوی موفقیت دارم. تقی زاده.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ناديا(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 26 شهریور 1388 ساعت 20:25
دكترعزيز خداوند وجود شما را براي همه ما حفظ كند. 
كمتر استادي پيدا مي شود كه خودشو برلي ديگران نمي گيرد. 
براي نويسنده اين نظر دعا كنيد. 
خواهش مي كنم. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 11 مهر 1388 ساعت 11:45
سلام آقاي دكتر. من امروز اتفاقي با وب سايت شما آشنا شدم و از اين بابت خيلي خوشحالم. يه سوال از حضورتون دارم. پدربزرگ من حدود يك سال پيش سكته مغزي كرد و الان سمت چپ بدنش كاملا" فلج شده .از نظر تكلم هيچ مشكلي ندارد فقط دست و پاي چپش از كار افتاد. يك سال بي وقفه فيزيوتراپي شد ولي هيچ تاثيري در حركات دست و پايش نداشت.او خيلي داره از اين بابت عذاب ميكشه. آقاي دكتر مي خواهم بدونم اميدي به بهبودي ايشان هست؟ ممكنه روزي دست و پايش كار بيفتد؟ممنون ميشم اگر قابل بدونيد و پاسخ من را بدهيد. / پاسخ: ضمن تشکر از لطف و محبت شما ، معمولا بیشترین احتمال بهبودی پس از سکته های مغزی ، طی 6-12 ماه پس از وقوع ، مشاهده خواهد شد ...اما نا امید نباشید و به حرکت درمانی و ورزش درمانی ایشان ادامه دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 19 خرداد 1389 ساعت 22:38
با سلام و آرزوی توفیق بیشتر وسلامتی برای  
آقای دکتر ظهرابی 
بنده همسرم حدود دوماه پیش سزارین شدند و بیهوشیشون نخائی بود خودشون میگن دکتر بیهوشی دوبار تزریق انجام دادن و بار اول موقع تزریق پای راستشون رو کشیدن وتکان دادن دکترشون هم مجبور شدن یک بار دیکه تزریق کنند بعد از اینکه به خونه اومدن مشکل ادراری پیدا کردن به پزشک مراجعه کردیم گفتن فلج مثانه شدن تقریبا"یک هفته صوند استفاده کردن دارو مصرف کردن خدارو شکر بهتر شدن اما از اون موقع احساس سری در ناحیه تحتانی راست دارن وزانوشون ضعیف شده و میلنگن وروی انگشت پا نمیتونن تکیه کنن عاجزانه خواهشمندم بنده رو راهنمایی کنید با تشکر 
/ پاسخ: به احتمال زیاد تزریق با اشکال مواجه بوده و نباید برای بر دوم تکرار میشد. در صورتیکه بهبودی قابل توجهی وجود داشته است ، میتوانید صبر کنید اما در غیر اینصورت انجام بر رسهای بیشتر تشخیصی و معاینه ضروریست. در صورت تمایل میتوانید بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 11 تیر 1389 ساعت 18:43
سلام آقای ظهرابی . خسته نباشید . من از آشنایانتون هستم به طور اتفاقی سایتتون رو دیدم . خوشحال شدم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهرآفرين(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 04 شهریور 1389 ساعت 14:19
چه جالب عجب خانواده خوبي داريد :) 
از خدا ميخوام هميشه يارتون باشه  
خيلي جالبه اگه بگم برادرشما مجتبي فارغ التحصيل از دانشگاهي هست كه من الان در حال تحصيل در اون هستم(البته رشته ي من سلوليه!) 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 26 آذر 1389 ساعت 17:31
سلام آقای دکتر امیدوارم خسته نباشید.تلاش در راه علم کار هر کسی نیست انسانهای پر تلاشی را می طلبد.از خانواده های علمی افراد علمی بوجود می آیند .بنده دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی هستم امیدوارم با الگو قرار دادن شما دکتر ارجمند بتوانم مدارج علمی را طی کنم و نام میهنم را در هر کجا سر بلند کنم./پاسخ: از لطف شما سپاس گزارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 04 اسفند 1389 ساعت 20:22
باسلام.آقای دکترمادرمن یک تومر5سانتی درقسمت راست سرش داره الان سه ماه که فهمیدیم.درراهرفتن مشکل داره .یک روزدرمیان دگزامیزنه.دکترامیگن که ازروی شکلش بدخیم به نظرمیرسه.سی تی با تزریق وام ار ای هم انجام دادیم..می گن گرید بدخیم بودنشو حین عمل می گن...نمی دونیم که عمل کنیم یا نه....هممون گیج هستیم وناراحت اگربدونیم که خارج بهترازایران هست مشکلی نداریم لطفا بگید چیکارکنیم ؟؟؟؟؟/پاسخ: برای اظهار نظر ، باید تصویر ام.آر.ای و خود بیمار را ببینم ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده hamed- minaei مهمان در تاریخ سه شنبه, 02 فروردین 1390 ساعت 17:37
با سلام به دوست گرام و تبریک سال نو و توفیق روز افزون از شما تشکر میکنم راجب سایت .واقعا عالی و مطالب بروز پزشکی .......

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ayrin مهمان در تاریخ سه شنبه, 16 فروردین 1390 ساعت 19:59
salam sale no ro be shoma o khanevadatoon tabrik migam..khosh be saadate khanevadatoon k inghad doseshon darin 
vaghean nemate bozorgie

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سعيدي مهمان در تاریخ پنجشنبه, 25 فروردین 1390 ساعت 03:49
سلام 
خداوند همه تان را حفظ نمايد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دکترمحمد هادی صادقی مهمان در تاریخ دوشنبه, 05 اردیبهشت 1390 ساعت 14:55
استاد بزرگوار با سلام و احترام.اینجانب افتخار همکاری با برادر ارجمندشما دکتر سعید را داشته ام و حقیقتتا در این سالها جز بزرگواری و صفا و محبت از ایشان ندیده ام .خداوند هرلحظه بر منزلت و موفقیت شماخانواده محترم بیافزاید و سلامتی و طول عمر برای حضرتعالی و مادرعزیزتان از باری تعالی خواهانم. در پناه حق

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 16 اردیبهشت 1390 ساعت 09:40
پاینده باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 04 تیر 1390 ساعت 01:22
Just congratulation

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علیرضایی مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 تیر 1390 ساعت 12:47
سلام بر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ظهرابی . 
هر دفعه که سری به اینترنت میزنم یاد شما و وب سایت شما می افتم .نا خوداگاه وارد وب سایت شما میشم ویاد خدمت بزرگی که به مادرم در خصوص جراحی ایشان نمودید می افتم.با آن که جوان هستید اما روح و تجربه بزرگی دارید .همواره آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما وعزیزانتان دارم.به یاد داشته باشید خداوند متعال چهره ورفتاری بسیار دلنشین به شما عطا نموده که روحیه بسیار مطلوبی به بیمار خود منتقل میکنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 15 مرداد 1390 ساعت 00:41
والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لایخرج الا نکد کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون (سوره اعراف ایه 58) دراین ماه مبارک ماه رمضان ماه رحمت. خدواندپدرتان را رحمت کند ومادرتان راحفظ نماید انشاالله درسایه سار رحمت الهی و ولایت امیر المو منین موفق و پیروز وسلامت باشید بدین وسیله از تلاش صادقانه شما پزشک حاذق وحکیم بخا طر عمل جراحی دیسک گردن همسرم که سالها از درد ان رنج میبرد صمیمانه متشکرم برادر شما نعمتی قم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 19 شهریور 1390 ساعت 20:33
با سلام, مادرم همیشه بخاطر لطف شما براتون دعا میکنه, بعد از خدا زحمات شما برادرمو بهمون بر گردوند, همیشه سلامت و موفق باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 23 شهریور 1390 ساعت 20:16
سلام و خدا قوت به شما پزشك پر تلاش منم مثل خيلي هاي ديگه خيلي اتفاقي وب سايت شما رو ديدم وقتي داشتم در مورد سياتيك اطلاعات جمع ميكردم، لينك شما نظرم رو جلب كرد. حالا كه مي بينم شما پاسخ سوالات خيلي از دوستان رو داديد انگيزه ام بيشتر شد تا مشكلم رو با شما در ميون بذارم. ممنون ميشم راهنماييم كنيد. خلاصه بگم: 
25 سالمه حدود 8 ماهه كه پاي راستم درد ميكنه بيشتر پشت زانو به پايين تا پاشنه پام درگيره. اگه فعاليتم بيشتر بشه درد از قسمت انتهايي كمرم به پايين منتشر ميشه. البته لازمه بگم چون امسال دانشگاه قبول شدم و محل كارم با محل تحصيلم فاصله زيادي داره، مجبورم هر هفته مدت زيادي رو در ماشين بشينم و اينجاست درد براي من طاقت فرسا ميشه تا اين يكي دو ماه پيش فقط پاي راستم بود اما حالا دست راستم هم خيلي از روزها درد ميكنه . به نظر شما چيكار كنم؟/پاسخ: از آشنایی با شما خوش حالم ، بعنوان اولین پیشنهاد ، انجام کمر را برایتان توصیه میکنم، ضمنا پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را دقیقا بخوانید و دستورات آن را انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده پیمانی از ساوه مهمان در تاریخ یکشنبه, 25 دی 1390 ساعت 09:18
با سلام با عنایت به برخورد شما در بیمارستان فرمانیه فهمیدم که در همه چیز حتی اخلاق نیز نمونه اید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان-عباس نوری مهمان در تاریخ دوشنبه, 24 بهمن 1390 ساعت 20:07
با سلام واحترام به شما وتک تک اعضاء محترم خانواده شما .انشاالله همواره در پرتو عنایات باری تعالی قرار داشته وتندرست باشید .از راهنمایی ها ومقالات ارزشمند شما سپاسگذارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده کنیز نرگس مهمان در تاریخ سه شنبه, 19 اردیبهشت 1391 ساعت 15:59
سلام به دستان پر قدرت خداوند روی زمین 
همواره برای شما و خانواده محترمتان آرزوی سلامتی کرده و خواهم کرد. موفق باشید./پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 14 خرداد 1391 ساعت 18:04
با سلام.من شما را الگوي خودم قرار داده ام و به عنوان يك نابغه در استان خودمان يك سفر به خانه خدا از طرف آموزش و پرورش هديه كرده اند / پاسخ: بدون تردید شما موفق تر از من خواهید شد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 14 خرداد 1391 ساعت 18:03
من هم سلام ميكنم و و از پايين ترين دريچه قلبم براي شما آرزوي سلامتي دارم .من بيمار شما در استان قم بوده ام و...من شما را وقتي ديده ام الگوي خودم كرده ام و امروز مي توانم بگويم يك روز مثل شما بشوممن با معدل 19.95در مدسه يمان نفر دوم شده ام در رشته اي رياضي و فيزيك و من در المپيادهم مقام آورده ام و همه اي سعي و تلاشم را ميكنم تا مثل شما بشوم.................................ممنون كه به اين روزگار آمديد تا من الگوي مثل شما را انتخاب كنم. پاسخ: بدون تردید شما موفق تر از من خواهید شد ، به خودم میبالم که دوست پر تلاشی چون شما دارم و افتخار میکنم که این دوستم انسان موفق و پر تلاشی است ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 18 خرداد 1391 ساعت 10:26
جناب دکتر خاله ی من تو ساری توسط شما عمل شد که بسیار بسیار راضی هست از عملشون به لطف خدا و شما....همیشه اگه صحبتی از شما میشه میگن تا حالا دکتری به این شخصیت و فروتنی ندیده....من ندیده شما رو دوست دارم.....حالا هم که این مهربونی و فروتنی توی سایتتون مشخصه.....واقعا باعث افتخاره...من دانشجوی پزشکیم و وتاقعا دوس دترم مثل شما باشم. / پاسخ: از لطف شما و خاله ی عزیزتان سپاسگزارم ، برای شما و خانواده ی گرامیتان آرزوی سلامتی و طول امر با عزت و برکت دارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 28 تیر 1391 ساعت 21:10
به شما و خانواده محترمتان قبطه ميخورم و تبريك ميگم . هميشه سربلند باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 30 مرداد 1391 ساعت 00:51
سلام اقای دکتر موفقیت شما و خانوادتان را تبریک می گویم 
/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شمس مهمان در تاریخ پنجشنبه, 16 شهریور 1391 ساعت 20:24
با عرض سلام 
تبریکم را بپذیرید، با امید به موفقیتهای روز افزون شما و خانواده محترم 
حسین شمس
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 06:51
تعداد مشاهده مطلب : 32184
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 9826
بازدید دیروز 19283
بازدید کل 32909110
کاربران حاضر 216
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.