در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت روش هاي ختم بارداري
روش هاي ختم بارداري چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 19 مهر 1386 ساعت 15:38

چهل و پنج ميليون مورد از اين بارداري‌هاي

ناخواسته به سقط جنين مي‌انجامد...

طبق آمارهاي جهاني، ساليانه 175 ميليون بارداري در سراسر دنيا ثبت مي‌شود

كه در حدود 75 ميليون مورد آن ناخواسته است. 45 ميليون مورد از اين بارداري‌هاي

ناخواسته به سقط جنين مي‌انجامد. در حدود نيمي از موارد بارداري‌هاي

ناخواسته در امريكا روي مي‌دهد كه تقريباً نيمي از آنها يعني 13 ميليون مورد

در هر سال به سقط مي‌انجامد. براساس آخرين تحقيقات انجام‌شده در اين كشور،

35 درصد زنان تا پيش از رسيدن به 45 سالگي دست‌كم يك بار سقط را تجربه مي‌كنند.

شيوع سقط در ميان زنان 15 تا 19 سال، 19 درصد؛ 20 تا 24 سال، 33 درصد؛

و تا 30 سال و بالاتر، 25 درصد است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه ميزان سقط در ميان

نوجوانان و جوانان در بالاترين رقم قرار دارد. همچنين بيشترين ميزان سقط يعني حدود 88 درصد

در سه‌ماهة اول بارداري رخ مي‌دهد. در حقيقت بيش از نيمي از موارد سقط در 8 هفتة اول

بارداري تجربه مي‌شود. ميزان سقط جنين، از بعد از 21 هفتگي، به كمتر از 2 درصد مي‌رسد.

ارتباط آماري قابل توجهي نيز ميان سطح تحصيلات زنان و شيوع سقط در آنان به‌دست آمده است.

براساس يافته‌هاي سال 2000 ميلادي، 88 درصد از زناني كه سقط را تجربه مي‌كنند

تحصيلات متوسطه دارند.


زناني كه سقط را انتخاب مي‌كنند ...


در بسياري از كشورها، زنان براي سقط با هيچ‌گونه منع قانوني مواجه نيستند.


نمي‌توان سقط جنين را شيوه‌اي براي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده دانست كه از سوي زنان

اعمال مي‌شود. نيمي از زناني كه سابقة سقط داشته‌اند هنگام وقوع بارداري

از وسايل جلوگيري از بارداري استفاده كرده‌اند. برخي از زوج‌ها متناوباً از اين وسايل

استفاده كرده‌اند و برخي گه‌گاه آن را فراموش كرده‌اند. به هر شكل، تقريباً هيچ‌يك

از روش‌هاي جلوگيري از بارداري صددرصد و قطعي از باردار شدن جلوگيري نمي‌كنند

و هميشه احتمال شكست در جلوگيري وجود دارد. اگر سقط تنها به‌عنوان شيوه‌اي

براي تنظيم خانواده به‌ كار مي‌رفت، زنان در سال حداقل دو يا سه مرتبه بارداري را

تجربه مي‌كردند كه اين رقم به 30 مورد بارداري در طول عمر هر زن مي‌رسد.


تصميم‌گيري براي اقدام به سقط هرگز آسان نيست. فقر و برخوردار نبودن از حمايت‌هاي

خانوادگي از مهم‌ترين عوامل اين تصميم‌گيري هستند. امروزه در حدود 66 درصد از

زوج‌هاي غربي سن مناسب براي بچه‌دار شدن را زماني مي‌دانند كه از نظر عاطفي

و مالي آمادگي پرورش و تربيت يك فرزند جديد را داشته باشد. گروهي ديگر از زنان به‌

سبب مشكلات و بيماري‌هاي شديد جسمي و احتمال تولد فرزند ناهنجار اقدام به

چنين تصميم‌گيري مي‌كنند. همچنين، سالانه در حدود 13 هزار زن به‌دنبال تجاوز

و سوءاستفاده‌هاي جنسي جنين خود را سقط مي‌كنند.


گاه زنان به‌اجبار شخص يا اشخاصي اقدام به سقط جنين مي‌كنند. برخي از زنان

مدعي هستند كه فشارهاي همسر يا والدينشان يكي از دلايل اصلي براي

اين انتخاب است، اما تنها يك درصد اين را مهم‌ترين عامل مي‌دانند.


زنان به‌سادگي سقط خود را فراموش نمي‌كنند. تحقيقات نشان داده است زناني كه به‌دليل بيماري

شديد خود ناچار به سقط جنين شده‌اند تا مدت‌هاي مديدي احساس گناه كرده‌اند.

همچون ساير موارد فقدان يكي از اعضاي خانواده، سقط ممكن است به يك اختلال

رواني نظير افسردگي منجر شود.


روش‌هاي سقط جنين


سقط به ‌معناي ختم حاملگي است، قبل از اينكه جنين قدرت زنده ماندن در محيط خارج از رحم

را داشته باشد. سقط به دو دسته ي عمده تقسيم مي‌شود: سقط خودبه‌خودي (spontaneous abortion)

و سقط  القا‌  شده (induced abortion). سقط  القا‌  شده خود شامل دو گروه است:

سقط تراپوتيك (درماني) كه عبارت ‌است از ختم حاملگي به منظور حفظ سلامت مادر،

و سقط الكتيو (انتخابي) كه قطع حاملگي بنا به خواست مادر است.


1. سقط دارويي با استفاده از آنتي‌پروژسترون‌ها


در سقط دارويي، دو گروه دارويي براي پايان دادن به بارداري استفاده مي‌شود.

گروه اول اتصال محصولات بارداري به رحم را تضعيف مي‌كند، و گروه دوم چند

روز بعد از مصرف داروهاي گروه اول خورده مي‌شود يا درون واژن گذاشته مي‌شود.

اين داروها با ايجاد انقباضات شديد رحمي باعث خونريزي و ختم بارداري مي‌شوند.

خونريزي ايجاد‌شده به‌دنبال سقط دارويي معمولاً 9 تا 16 روز ادامه دارد. گاه علائمي

نظير تهوع، استفراغ، اسهال، تب و لرز و خستگي شديد طي اين مدت در بيمار ظاهر

مي‌شود كه خودبه‌خود از بين مي‌رود. پس از سپري شدن اين زمان، معاينه و بررسي‌هاي

كامل لازم است تا اطمينان حاصل شود كه سقط كامل صورت گرفته است. در تعداد بسيار

كمي از زنان، روش سقط دارويي به سقط نمي‌انجامد و نياز به انجام اقدامات ديگري است.

در موارد نادري نيز به علت خونريزي بسيار شديد خون تزريق مي‌شود.


2. سقط جراحي


در 12 هفتة اول بارداري، سقط جراحي معمولاً به شيوه‌اي با عنوان ساكشن‌كورتاژ يا آسپيراسيون

مكشي (vacuum aspiration) انجام مي‌شود. در اين روش، گردن رحم به‌آرامي باز مي‌شود

و محصولات بارداري با يك لوله كوچك مخصوص مكش خارج مي‌شوند. در طول اين عمل،

كه 5 تا 15 دقيقه طول مي‌كشد، و پس از آن، فرد دچار انقباضات شديد و خونريزي مشابه

يك قاعدگي طبيعي خواهد شد. براي بي‌درد كردن فرد در هنگام سقط جراحي، از انواع داروهاي

بي‌حسي يا بيهوشي استفاده مي‌كنند.


اما اگر سن بارداري بيش از 14 هفته باشد، سقط به شيوه‌اي با نام D & E) Dilation & Evacuation) انجام

مي‌شود. در اين روش، براي باز شدن دهانة رحم به زمان بيشتري نياز است و از وسيلة ديگري نيز

همراه با دستگاه مكش استفاده مي‌شود.


در روش آسپيراسيون مكشي، رحم سريعاً خالي مي‌شود و خونريزي اندك است. احتمال پارگي رحم

در اين روش يك درصد و خطر عفونت كمتر از يك درصد است. در روش دوم، خونريزي شديدتر است

و احتمال آسيب رسيدن به رحم و ايجاد چسبندگي‌ بيشتر است.


3. تزريق داخل آمنيوني


اين روش براي سقط در سه‌ماهه ي دوم بارداري به‌‌كار مي‌رود. با سرنگ مخصوص، مايع آمنيون را

، كه جنين درون آن شناور است، خارج و 200 سي‌سي محلول سرم نمكي به داخل كيسه ي

محتوي جنين تزريق مي‌كنند. پس از گذشت 48 ساعت از تزريق، در پي زايمان، بچه از رحم

خارج مي‌شود. براي اين منظور، گاه از اوره و گاه از پروستاگلندين‌ها استفاده مي‌شود.

شايع‌ترين عارضه ي سقط به اين روش باقي ماندن جفت است. احتمال خونريزي و عفونت

رحمي نيز در اين روش زياد است.


4. خارج كردن رحم و جنين از داخل شكم زن (هيستركتومي)


در اين روش احتمال بارداري مجدد و نياز به سقط به‌طوركلي از ميان مي‌رود.


سقط‌هاي ديرهنگام


هرچه سن بارداري در زن بيشتر باشد، احتمال بروز خطر و عوارض به‌دنبال

سقط افزايش مي‌يابد. بنابراين درصورتي‌كه پزشك شما سقط را براي ختم

بارداري توصيه مي‌كند، بايد از تأخيرهاي غيرضروري اجتناب كنيد. به‌طوركلي،

88 درصد از تمام موارد سقط در امريكا طي 12 هفتة اول بعد از آخرين تجربه ي قاعدگي رخ مي‌دهد.


برخي از زنان تا زماني كه بارداري به‌نحو محسوسي پيشرفت نكرده است از وقوع آن مطلع نمي‌شوند.


از جمله دلايل مطرح آگاه نشدن آنها از بارداري خود عبارت است از:


1. اين زنان دوره‌هاي نامنظم قاعدگي را تجربه مي‌كنند. گاه ابتلا به برخي بيماري‌ها،

فعاليت‌هاي شديد ورزشي و مصرف داروها قاعدگي‌هاي نامنظم ايجاد مي‌كند.


2. برخي از اين زنان علت تأخير در قاعدگي خود را شروع يائسگي قلمداد مي‌كنند.


3. زناني كه به‌طور طبيعي قاعدگي‌هاي خفيفي را تجربه مي‌كنند، لكه‌بيني اوايل

بارداري را با قاعدگي خود به اشتباه مي‌گيرند.


4.گروهي از زنان به ‌علت استفاده از داروهاي خاص يا شيردهي، باروري خود را نامحتمل مي‌دانند.


5. گاه بارداري در هفته‌هاي اول توسط كادر پزشكي تشخيص داده نمي‌شود.


عوارض سقط


همان‌طور كه پيش‌تر ذكر شد، سقط در سه‌ماهه ي اول كمترين عوارض را دارد.

اما به‌طوركلي عوارض سقط بسته به ‌نوع روش انتخاب‌شده متفاوت است.

شايع‌ترين عارضه ي داروهايي كه از خانوادة پروستاگلندين‌ها هستند اسهال است.

تهوع، استفراغ، دل‌پيچه (كرامپ‌هاي شكمي) و تب از ديگر عوارض مصرف اين داروهاست.

در برخي از زناني كه از روش سقط دارويي استفاده مي‌كنند سقط كامل صورت نمي‌گيرد

و نياز به استفاده از روش‌هاي ديگر نظير كورتاژ است. عفونت، خونريزي‌هاي شديد،

سقط ناقص، پارگي و آسيب رحم يا دهانة آن، و ادامة بارداري از جمله عوارض سقط

جراحي است. كودكان حاصل از اين قبيل بارداري‌ها معمولاً به ناهنجاري‌هاي مادرزادي

و عقب‌ماندگي ذهني مبتلا خواهند شد.


برداشت از : http://www.zanan.co.ir

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 14 تیر 1387 ساعت 00:36
من 16 سال دارم وبراثر ... آيا ميتونم ادامه بدم  
/ پاسخ : 
لطفا بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 20 بهمن 1387 ساعت 04:04
ممنون از اطلاع رسانی شما  
 
ئاقعا این زنان چقدر موجودات بیچاره ای هستند که تمام مشکلات مال اوناست 
من زنی هستم که نا خواسته حامله شدم و الان هم به دنبال راه های ختم بارداری می گردم ممنون از شما برای مطالب خوبتون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 26 بهمن 1387 ساعت 05:04
لطفا در باره پيش گيري از بارداري از طريق روشهاي جديد مطلب بنويسيد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 11 مهر 1388 ساعت 11:33
سلام وخسته نباشید.روش ختم بارداری جنین 1 ماهه چیه؟ چه قرصی باید مصرف کرد؟/ پاسخ : متاسفانه در این سایت امکان تجویز مجازی دارو وجود ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 15 فروردین 1389 ساعت 08:53
سلام من 6 ماهه باردار هستم و باید حتما بچه را سقط کنم با توجه به این که وضعم به ادم های 3 یا 4 ماهه می خوره خواهش می کنم منو راهنمای کنید/پاسخ: متاسفانه در این زمینه کمکی از من ساخته نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 03 دی 1389 ساعت 17:15
من یه کورتاژ به روش ساکشن داشتم.که خیلی راحت انجام شد. 
می خواستم تشکر کنم از شما به خاطر مقاله خوبتان.دقیقا همان چیزهایی رو آوردین که تجربه کردم. 
می خواستم بگم اگه مجبور به کورتاژ هستید راه ساکشن بسیار خوب هست. 
نه خونریزی داشتم.نه درد و نه پیامد بدی از نظر سلامتی. 
خیالتون راحت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 16 اردیبهشت 1390 ساعت 16:39
سلام ، با توجه به اینکه 6 هبته از آخرین قاعدگی بنده میگذرد شدیدا دچار ترس از حاملگی شده ام چون هنوز در دوران عقد هستم توانایی زایمان نخواهم داشت 
لطفا در جهت رفع مشکل بنده راهنماییم بفرمایید./پاسخ: اولین اقدامی که برایتان پیشنهاد میکنم تست حاملگی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 18 بهمن 1390 ساعت 17:13
سلام و خسته نباشيد خدمت شما.....من 6روز پيش سقط به روش ساكشن مكشي داشتم.....جنين 6 هفته بود و من بعلت عقد بودنم مجبور به سقط شدم.....21 سالمه....اصلا" هيچ اطلاعي از راههاي جلوگيري ندارم لطفا راهنماييم كنيدوديگراينكه من 2 روز اول لكه بيني داشتم و بعد خونريزي شديد....حتي كم هم نشده خونريزي....درحال حاضر آنتي بيوتيك مصرف ميكنم.......به نظرتون چكاركنم؟خطرناك نيست؟؟؟؟درد شكمي بسياري هم دارم..../پاسخ: پیشنهاد اینجانب مشاوره حضوری با یک ماما یا یکی از همکاران زنان و زایمان میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مادر مضطرب مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 مرداد 1391 ساعت 14:07
باسلام من حدود 10 روز است که عقب انداخته ام البته آزمایش بارداری هم داده ام جواب منفی بوده نمی دانم باید چکار کنم .لطفا مراراهنمایی بفرماید .باتشکر 
/پاسخ: احتمال دارد این حالت نرمال باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 مرداد 1391 ساعت 13:50
سلام 
ما 3 ماه هست كه ازدواج كرديم و اصلا توان بچه دار شدن را هم نداريم 
خواهشا كمكمان كنيد 
امروز متوجه شديم 
/پاسخ: لطفا به همکاران زنان و زایمان و نازایی مراجعه نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 شهریور 1391 ساعت 08:57
با سلام ممنو از مطالب خوبتون بالاخره یه جا قشنگ توضیح داده شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:08
سلام شوهرم تست اچ سی ویHCVمثبته 4سالهولی ال اف تی LFT-منفی منفی وازمایش کمیت هم تعدار ویروس خیلی کم اکنون باردارم ایا ازطریی رابطه جنسی منتقل میشود اگر مرجع علمی برا پاسخ دارید لطفا در ضمن پاسخ معرفی فرمایید ممنون 
/پاسخ: لطفا با همکاران عفونی و یا مراکز بهداشت محل سکونتتان مشاوره فرمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 آبان 1391 ساعت 10:42
سلام سه روز پیش نزدیکی مشکوک داشته ام بچه نیز نمی خواهیم لطفا"بگویید چکار کنم 
/پاسخ : تنها پیشنهادم این است که با یکی از همکاران زنان و زایمان مشاوره فوری داشته باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 25 آذر 1391 ساعت 07:40
سلام تشکر میکنم از مطالب بسیار آموزنده تون هر جا رفتم واه دادن اطلاعات کمتر از این کلی ویزیت و حق مشاوره ازم گرفتن واقعا ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 آذر 1391 ساعت 11:53
سلام من 2هفته پیش نزدیکی مشکوکی داشتم الانم 5روزاست ک قاعدگیم عقب افتاده و هنوز پریود نشدم.میخوام پیش دکتر نرم ب راهنماییتون نیاز دارم لطفا.... اگه باردار شده باشم روشیومیخوام که بچه دار نشم.منون 
/پاسخ: با همکاران زنان و زایمان مشاوره فوری نمائید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1390 ساعت 18:22
تعداد مشاهده مطلب : 76799
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 8056
بازدید دیروز 8067
بازدید کل 32125528
کاربران حاضر 105
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.