در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت اعتماد به نفس چیست ؟ چگونه آن را افزایش دهیم ؟!؟
اعتماد به نفس چیست ؟ چگونه آن را افزایش دهیم ؟!؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 13 آذر 1386 ساعت 15:57

اغلب مردم معناي واقعي

کلمه ي "اعتماد به نفس"

را به خوبي درک نمي کنند ...

به همين دليل ان نوع از اعتماد به نفس وخود

باوري را که مطلوب ومورد نظرشان است

در زند گي تجربه نمي کنند چون فکر مي کنند

اعتماد به نفس يعني اين که ايمان واعتماد

به موفقيتها يي که در کارها به دست مي اورند.

در صورتي که اعتماد به نفس واقعي وحقيقي

ان است که قبل از اين که در کاري موفق

شويم نوعي اعتماد به توانايي خود براي

انجام ان کار داشته باشيم .


اعتماد به نفس چيست ؟


"عزت نفس" يک منبع انرژي

است . يک چتر وسيعي است که

" اعتماد به نفس " زير سايه ان است .

اعتماد به نفس يعني ديدن خودبه

عنوان فردي توانا با کفايت دوست

داشتني ومنحصر به فرد .


کفايت يعني توانايي که درحد

کافي وتسلط بر امور باشد .


منحصر به فرد يعني با توجه و

در نظر گرفتن تفاوتها ي فردي.


به تعبير ديگر اعتماد به نفس يعني ان

احساس و شناختي که از توانايي ها

و محد وديت هاي بيروني ودروني خود داريد .


بنا براين وقتي که اعتماد به نفس وخود باوري

خود را بر اساس آن که و آن چه به راستي

هستيد و نه بر اساس موفقيت ها و

دست يا بي ها يا شکست ها وناکامي هاي

خود بنا مي کنيد چيزي را در خود خلق

مي نماييد که هيچ کس وهيچ چيز ياراي

گرفتنش را از شما نخواهد داشت .

حال با توجه به مفاهيم بالا

مي توان گفت که اعتماد به نفس واقعي

همواره در درون خود شما توليد مي شود

نه از بيرون . اعتماد به نفس واقعي

زاييده ي تعهد شما به خودتان است .

اين تعهد که هر ان چه لازم باشد

انجام خواهيد داد تا به خواسته ها

ونيازهايتان برسيد .


اعتماد به نفس باور شخصي شماست

نسبت به روح خودتان به عنوان يک انسان .


اعتمادبه نفس حقيقت اين نيست

که نترسيم . بلکه ان است که

بدانيد ومطمئن باشيد با اين که مي ترسيد


اما بي گمان دست يه عمل خواهيد زد .


انواع اعتماد به نفس!!!


* اعتماد به نفس رفتاري


* اعتماد به نفس احساسي ، عاطفي


* اعتماد به نفس روحي ومعنوي


به منظوران که اقتدار شخصي لازم را

به دست آورده و رضايت و غنايي

که استحقاقش راداريد تجربه کنيد ،

به هر سه نوع اعتماد به نفس نياز داريد.


- اعتماد به نفس رفتاري ، به معناي قابليت

وتوانايي در عمل کردن وانجام دادن کارهاست .

از کارهاي ساده گرفته تا کارهاي سخت

همانند جامه عمل پوشاندن به روياهايتان .

اين همان نوع از اعتماد به نفس است

که مورد نظر اغلب ماست .فکر ، افکار ، قدرت ، سازنده ، ویرانگر ، فرزند ، هوشمند ، هوش ، کنترل ، زندگی ، موفقیت ،  کامیابی ،  بزرگ ،


-- اعتماد به نفس احساسي وعاطفي به

معناي توانايي در تسلط وبه کنترل در آوردن

دنياي احساس وعواطف شماست .اين که بدانيد

چه احساساتي داريد ، معناي ان ها را بفهميد

وبتوانيد انتخابهاي احساسي درست بکنيد

وازخود در مقابل درد و رنج روحي ولطمه ها

وصد مه هاي عاطفي محافظت کنيد وبدانيد

چگونه روابطي صميمي ، سالم و

مانگار خلق نماييد .


-- سومين نوع از اعتماد به نفس

که مهم ترين انها مي باشد ، اعتماد

به نفس روحي ومعنوي است . اين نوع

از اعتماد به نفس همانا اعتماد وايمان شما

به جهان هستي وکل آفرينش وموجودات است .

اين ايمان روحي که زندگي ، هدف ونهايتي

مثبت را در پي


خواهد داشت وشمابه خاطر هدفي

اين جا هستيد وزندگي 70 - 80 - 90 ساله تان

برروي اين کره خاکي هدف ومقصودي را دنبال مي کند .


اعتماد به نفس آن است که باور داشته

باشيد مي توانيد وتوانايي ان را داريد

که تمام توانتان رابه کار بگيريد

و شرايط واوضاع زندگي را آن گونه

که مطلوب ودلخواه شماست تغيير دهيد


چگونه اعتماد به نفس را در خود تقويت کنيم ؟


اصل اول - گذشته را بپذيريد وا ينده را دگرگون کنيد


شما بايد بدانيد که گذشته را نمي توان تغييرداداما

آينده هنوز آفريده نشده است . آينده چيزي نيست

جز انديشه هاي شما وکوشش براي افريدن انها .

منظور ما اين است که در بند گذ شته نباشيد

نه اينکه از تجربيات ، خطاها وشکستهاي گذشته

درس نگيريد .پس بايد عاقلانه به گذشته

نگاه کرد و اند يشه و وقت خود را صرف چيزي

کنيم که توان آفريدن ودگرگون ساختن آن را داريم .


اصل دوم - درباره اهدافتان با خود گفتگو کنيد .


اهداف را به صورت جملا تي مشخص در اوريد

وبه خود بگوييد ان هم به صورت جملات مثبت .

اهداف بايد واقعي ومعقول باشند نه بلند پروازانه

که دسترسي به انها ممکن نباشد ونه

پيش پا افتاده که ارزش کوشيدن را نداشته باشند .

اهداف معقولي براي هرساعت ، روز ،

هفته وماه وضع کنيد .

موفقيت در اهداف کوتاه شما را براي

دست يافتن به اهداف بلند مدت تشويق

مي کند و انگيزه تلاش را در شما بيدار مي سازد .

همواره اهداف را ياداور شويد تا بخشي

از ضمير ناخوداگاه شما گردد.self esteemاصل سوم -

تصميم گرفتن را تمرين کنيد .

تصميم گيري مستلزم خطر پذيري

واحساس مسئوليت است


اصل چهارم -

نتايجي را که مي خواهيد مجسم کنيد .


تصوير روشني را از آنچه مي خواهيد

به دست اوريد ، داشته باشيد اين کار

باعث مي شود تا انرژي خودرا بران هدف

متمرکز کنيد . اين برخورد تصويري باهمه

آرمان ها و اهداف براي شما مفيد است

وياري تان مي دهد تا کم کم

زمينه هاي -دست يابي به انها را فراهم سازيد .self esteem


اگر مي خواهيد از شر خصلتي رها شويد

خودر ا در حالتي تصور کنيد که از آن خصلت

هيچ اثري در شما نيست .

همين تصوير وتکرار آن و انجام دادن

تمرينهاي اصلاحي به شما کمک مي کند

تا از آن خصلت نا خوشايند رها شويد .

اين کار خيال پردازي ، بي خاصيت نيست

بلکه واقعيت روانشناختي پذيرفته شده اي

است که به بسياري کسا ن ياري رسانده است .


اصل پنجم -
دربرخي زمينه ها متخصص شويد .


آگاهي عمومي لازمه زندگي فردي واجتماعي است

اما کافي نيست . براي پيشرفت در زندگي فردي

وحرفه اي شما بايد در زمينه هايي متخصص

ومنحصر به فرد باشيد . همين نکته که

شما چيزي مي دانيد وديگران نمي دانند

به شما اعتماد به نفس مي دهد .

بايد اموزش مداوم را به عنوان يک اصل

در زندگي خويش بپذيريد .


 

 

اگر این مطلب را پسندیده ا ید ،

لطفا برای حفظ امانتداری ،

بجای کپی این صفحه ،

لینک آن را

برای دوستان خود ارسال کنید.

 


www.drzohrabi.irبرای دیدن ویدئو های جالب

( از زبان بیماران من )

اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه

تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم

نمایش داده خواهند شد . دیوار ، بدن ، بین ، دید ، دیدن ، انسان ، آدم ، هوش ، هوشیار ، هوشیاری ، مرد

 

یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:

نظر شما چیست ؟

 

 

 

 

 

 

www.ofc.ir

نظر شما چيست ؟ آن را با گوش جان خريداريم ...


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 10 مهر 1387 ساعت 14:11
مختصر و مفید!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 06 آبان 1387 ساعت 17:54
خيلي خوب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهناز(مهمان) در تاریخ جمعه, 10 آبان 1387 ساعت 20:13
خیلی جالب وآموزنده بود بسیار سپاس گذار

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 28 آبان 1387 ساعت 20:05
خوب بود ممنو ن

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده یه دوم دبیرستانی در تاریخ چهارشنبه, 29 آبان 1387 ساعت 12:43
مطلب خیلی خوبی برای تحقیق من بود!!!!!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 29 آبان 1387 ساعت 14:50
عالی بود.برای تحقیقم...............

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 04 آذر 1387 ساعت 19:35
سوال های خوبی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 08 آذر 1387 ساعت 21:29
ممنون تحقیقم کامل شد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علیرضا(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آذر 1387 ساعت 02:55
عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آذر 1387 ساعت 11:22
عالي....... 
مرضيه تهران 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده امیر(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آذر 1387 ساعت 13:39
خیلی خوب بود .می خواستم انشا بنویسم کمکم کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده يه دانش آموز در تاریخ یکشنبه, 10 آذر 1387 ساعت 19:24
خيلي عالي بودوحتما واسه تحقيقم ازش استفاده مي كنم ولي معلمم محاله به اين كمي قبول كنه . يه كم ديگه هم پيدا مي كنم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فرهاد (مهمان) در تاریخ سه شنبه, 12 آذر 1387 ساعت 08:34
خوب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 12 آذر 1387 ساعت 21:54
من فکر میکنم اعتماد به نفس حاصله اگاهی حالا این اگاهی ممکنه از علم حصولی بیاد یا 
علم حضوری. پس الزاما درونی نیست

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هدی در تاریخ چهارشنبه, 13 آذر 1387 ساعت 19:20
 
عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 13 آذر 1387 ساعت 13:03
سلام نظرم خیلی خوب است اما ای کاش با روش هیپنوتیزم و اینکه آیا می توان با آن اعتماد به نفس را افزایش داد توضیح می دادید؟ اصلا چند پزشک متخصص در زمینه هیپنوتیزم در ایران هست که می توانند به افراد کمک کنند لطفا راهنمایی کنید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده م.ک(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 26 دی 1387 ساعت 18:32
عالی بسیار عالی ماهنامه ام تکمیل شد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 09 بهمن 1387 ساعت 20:25
سلام مطالبتون فوق العاده بود خیلی بهم کمک کرد ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 04 فروردین 1388 ساعت 20:58
از اینکه این مطالب راخوانده ام خوشحالم وازشما تشکر میکنم 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 31 فروردین 1388 ساعت 06:22
ممنونم بسیار استفاده کردم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 31 فروردین 1388 ساعت 09:04
باسلام وخسته نباشيد . راستش انجام دادن. تحقق وبه نتيجه رساندن اين مطالب كاري بسيار دشوار است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 14 مرداد 1388 ساعت 14:22
عالي بود.ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 24 مرداد 1388 ساعت 08:30
سلام.چیزی نمیتونم بگم.فقط میگم عالی بود ....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 03 شهریور 1388 ساعت 08:25
بسیار عالی 
 
سمانه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 08 آبان 1388 ساعت 16:10
سلام انجام اینکارها بخصوص با وجود اطرافیان سخته

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 21 آذر 1388 ساعت 10:54
بسیار مفید و مجمل بود .با اجازتون از این متن در وبلاگم استفاده می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده در تاریخ یکشنبه, 06 دی 1388 ساعت 13:24
با سلام وتشكراز آقاي دكتر ظهرابي به خاطر صرف وقت براي ايجاد اين سايت مفيد -جدا" تشكر 
ميكنم از راه اندازي اين سايت كه موجب راهنمايي وهدايت كاربران در زمينه هاي مورد 
نيازشان ميباشد انشاءالله كه هميشه موفق وسالم باشيد -اولين برخورد من با اين سايت  
است كه درجستجوي مطلبي براي تقويت حافظه به اين سايت راهنمايي شدم انشاءالله بعد از اين 
بيشتر به اين سايت سر ميزنم واز مطالب مفيد آن استفاده خواهم كرد البته پيشنهاداتي هم 
دارم كه به مرور برايتان ارسال ميكنم 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 12 مهر 1389 ساعت 17:05
lمطالبي كه خوتدم خيلي جالب بود.خسته تباشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 02 آبان 1389 ساعت 08:22
ممنون بابت وب سایت مفیدتون- آرزو

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 23 دی 1389 ساعت 05:14
بسیار عالی بود و آموزنده

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علی جمشیدی(مهمان در تاریخ دوشنبه, 04 بهمن 1389 ساعت 21:15
به نظر شخصی خودم عالی بودحرفی توش نیست / پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نویسنده یه جوان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 04 اسفند 1389 ساعت 20:21
عا للللللللللللللللللللللللللی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 07 اسفند 1389 ساعت 00:25
خیلی ممنونم بابت کمکی که بهم کردین /پاسخ: خوشحالم که مطالب سایت برای شما مفید بوده است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 14 اسفند 1389 ساعت 17:46
ما که در به در به دنبال اعتماد به نفسیم .اما انگار تربیت نادرست پدر و مادر و تحقیرها و سرزنشهای اونا هر گز به ما اجازه مثل یک آدم زیستن را نخواهد داد. 
سر کلاس توی دانشگاه همین که فکر اینو میکنم که بیام یه سوالی از استاد بپرسم به شدت مضظرب میشم و قلبم به تندی میزنه بخاطر همین هم با خودم میگم همون بهتر که اصلا سوال نکنم....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سعیده مهمان در تاریخ سه شنبه, 17 اسفند 1389 ساعت 20:15
خدا قوت میگم بهتون آقای دکتر ممنون از مطالبتون یه سوال داشتم . میشه مطلبتون و در یه وبلاگ دیگه بذارم البته با ذکر نام شما به عنوان منبع؟ / پاسخ: بله دوست عزیز ، استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آن هیچ ایرادی ندارد و به شما بخاطر این امانتداری و روحیه ی خوبتون تبریک میگویم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 17 اسفند 1389 ساعت 21:47
salam mataleb jaleb bod mersi

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمد جواد مهمان در تاریخ جمعه, 05 فروردین 1390 ساعت 15:51
ممنون..استفاده کردم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دکتر مهمان در تاریخ یکشنبه, 22 اسفند 1389 ساعت 21:12
مرسی عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 06 فروردین 1390 ساعت 21:56
با سپاس خیلی کمک کننده بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 21 فروردین 1390 ساعت 19:25
سلام. به نظر من بعضی آدم ها بعضی خصوصیاتی که لازمه ی به دست آوردن اعتماد به نفسن رو ندارن........................اونها باید چه کار کنند.  
لطفا یه راهی برای این مشکل توی این سایت بزارین ..تشکر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زبیح الله مهمان در تاریخ یکشنبه, 21 فروردین 1390 ساعت 20:13
خیلی عالی بود من خیلی چیزهارا از این یاد گرفتم. از شما تشکر می کیم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 22 فروردین 1390 ساعت 16:43
ممنون جالب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده جواد مهمان در تاریخ چهارشنبه, 24 فروردین 1390 ساعت 23:17
سلام 
شمادرحال برداخت زكات علمتان هستيد 
اين امرسبب افزايش دانايي شما درسطح باورنكردني خواهد شد 
درود بر شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 01 اردیبهشت 1390 ساعت 12:18
من دربه در دنبال اعتماد به نفسم خودمم میدونم این توانایی در من هست ولی هیچ وقت نتونستم شکوفا کنم خواندن کتاب در این زمینه هم کمکم نمیکنه فکر میکنم باید از درون یه تکونی به خودم بدم و از هر چی که میترسم به اون کار دست میزنم و روزی خواهد امد که من یه فرد دارای اعتماد به نفس خواهم بود و به این روزام میخندم.اینو به خودم قول میدم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 10 اردیبهشت 1390 ساعت 13:38
تووووووووووووووووووووووووووووووپ

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رامين مهمان در تاریخ چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1390 ساعت 10:00
سلام مطالب خوبي بود،اما فقط مطلب بود ،من فردي با اعتماد به نفس پايين بودم ولي مدتي قبل عضو شوراي مركزي انجمن كوهنوردي شدم واعتماد به نفس فوق العاده اي پيدا كردم كه حتي خيلي فراتر رفت وبه صورت اعتماد به نفس كاذب پديدار شد بعد از حال من خيلي بد شدطوري كه هر لحظه يه حالي دارم وياد گيريم خيلي كم شده خصوصا تودرساي عملي چون من تربيت بدني ميخونم كلا همه چيو باختم استرس دارم حتي تو حرف زدن هم مشكل دارم،نميدونم چه كار كنم،اين مطالبي كه اورديد فقط مطلبن ونميشه باهاشون كاري كرد،ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 اردیبهشت 1390 ساعت 19:32
زيبابود.تصميم دارم اعتمادبه نفسموبالاببرم برام دعاكنيد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 اردیبهشت 1390 ساعت 12:18
تشکر فراوان از مطلب زیبایتان. استفاده فراوان بردم. 
عزیز ـ کابل

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1390 ساعت 21:17
خیلی خوب بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شيخه شيخه پور در تاریخ پنجشنبه, 29 اردیبهشت 1390 ساعت 19:19
بيرون زه تو نيست انچه در عالم است از خود بطلب هر انچه خواهي كه تويي 
 
واقعا اعتماد به اولين استگاه موفقيت است ولازمه ي هر موفقيتي خود شناسي و باور عالي از خود است . 
پس ممنون اقاي دكتر ظهرابي از اين لطف شما و اين اطلاعات عالي وبا ارزش /پاسخ: آنقدر صادقانه و صمیمانه نوشته ا ید که کلامی جز سپاس بیکاران از محبت و لطفتان نداشتم ، همواره سربلند و شاد باشید ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 02 خرداد 1390 ساعت 10:56
عالی بود ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ajin مهمان در تاریخ یکشنبه, 08 خرداد 1390 ساعت 13:22
دلا تا کی دراین چاه ظلمانی فریب این وان بینی یکی زین چاه برون شو تا جهان بینی 
دستون درد نکنه کمک خوبی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 16 خرداد 1390 ساعت 10:58
ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 19 خرداد 1390 ساعت 10:11
کسی با شنیدن این حرفا اعتماد به نفسش زیاد نمیشه.اعتماد به نفس مانند یک درخته که اگر از اول کج درومد تا اخر کجه و دیگه درست نمیشه.این خانوادست که اعتماد به نفیس بچشو خراب کرده./پاسخ: اینهم یک نظر است اما من فکر میکنم دوستی که این کامنت را نوشته است شدیدا سرخورده و ناامید بوده ، باید خدمت ایشان بگویم در مورد زمینه های ایجاد فقدان اعتماد به نفس تا حد زیادی با شما موافقم اما در مورد عدم امکان برطرف شدن آن مطلقا ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 خرداد 1390 ساعت 01:56
سلام .به نظر من داشتن هدف میتونه به بالا بردن اعتماد به نفس کمک کنه.ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فرشته مهمان در تاریخ سه شنبه, 31 خرداد 1390 ساعت 17:17
ممنون خىلي خوب بود به نظر من عدم اعتماد به نفسه كه بيشتر افراد رو ازمسيراصلي زندگي دور ميكنه واقعا ازتون ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 30 خرداد 1390 ساعت 09:02
خیلی جالب بود کمکم کرد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 20:32
مفید بود. ممنونم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 05 تیر 1390 ساعت 13:14
ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده امين مهمان در تاریخ دوشنبه, 30 خرداد 1390 ساعت 01:06
ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رامین مهمان در تاریخ چهارشنبه, 08 تیر 1390 ساعت 16:49
ااااسسستاد...... با اینکه کوتاه بودیه ولی خیلی پر مغز بودیه.فقط ای کاش دلایل نداشتن یا از دست رفتن اعتماد به نفس را هم میفرمودیه.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 تیر 1390 ساعت 17:08
خیلی عالی بود . خوشم آمد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 22 تیر 1390 ساعت 19:52
خیلی خوب بود من اعتماد به نفسم زیاد نیست به خاطر همین به مشکل برمیخورم این مطالب برام خوب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمد مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 22 تیر 1390 ساعت 23:23
خیلی خوب و مفید نوشته شده اصل سوم در مورد فرزندم کمکم خواهد کرد. سپاس

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 06 مرداد 1390 ساعت 13:52
باسلام خیلی ممنونم از تحقیقی که کردید خیلی جالب و مفید بود به امیدتحقیقات بیشتر  
 
پنچشنبه 6 مرداد 1390

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 08 مرداد 1390 ساعت 09:22
تقريبا همين مطالب را در جا هاي ديگري نيز خوانده بودم ولي مختصر و مفيد بودنش برايم جالب توجه بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 11 مرداد 1390 ساعت 22:35
عالی بود به نظرم موفق باشی افرین

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 18 مرداد 1390 ساعت 11:00
خيلي خوب بود متشكرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آزاده مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 10:04
باسلام وخسته نباشیدمن 31ساله هستم بااعتماد به نفس فوق العده پایین 0برای مشکلم خیلی تلاش کردم تابرطرف بشه با روانشناس وکتاب دراین زمینه سعی کردم این مشکل وحل کنم نشد که نشد.حتی نمی تونم توی یک جمع حرفموبزنم به لکنت زبان مافتم بخاطر همین مثله بیشتر مواقع حقم پایمال شده لطفا به من کمک کنید تا این مشکل و حل کنم در ضمن تصمیم گرفتم درسمو درمقطع فوق لیسانس ادامه بدم ولی تردید دارم که موفق میشم یا.../پاسخ : مطالب قابل توجه و مفیدی در بخش آنتراکت و سایر دانستنیهای سایت برای اینگونه موارد وجود دارد که خواندن و انجام پیشنهادات و دستورات آنها را به شما پیشنهاد میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 23 مرداد 1390 ساعت 23:22
خوب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 مرداد 1390 ساعت 21:15
من دختری ۱۵ساله هستم که هیچ اعتماد به نفسی ندارم وقتی ابتدایی بودم اینطوری نبودم ولی از وقتی تویه تیزهوشان قبول شد کاملا عوض شدم حتی با خانوادم هم نمیتونم راحت باشم نمیتونم باهاشون حرف بزنم برایه همین از اونا هم فوق العاده دورشدم موقعه حرف زدن با اونا هم حول میشم وقتی میخوام بادیگران حرف بزنم نمتیونم تو چشماشون نگاه کنم و اینقدر از دیگران دوری میکنم که همه فک میکنم من خیلی مغرورم در صورتی که این طور نیست و من جرات نزدیک شدن به دیگرانو ندارم تویه جمع اصلا نمیتونم حرف بزنم و همه چیز یادم میره اصلا نمیتونم فک کنم مغزم خالی میشه هیچی به ذهنم نمیرسه وبرایه همین موقع درس پرسیدن خیلی شدید حول میشم و موقع امتحانایه شفاهی نمره خوبی نمیگیرم سره کلاس حتی نمیتونم حرف بزنم اگه حتی جوابه سوالی رو که معلم پرسیده بدونم نمیتونم جواب بدم وبرایه همین همیشه معلما و دیگران فک میکنن درسه من خوب نیست و این دید معلما نسبت به من همون یه ذره اعتماد به نفسمو هم ازم میگیره ترو خدا کمکم کنید من واقعا دارم زجر میکشم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 17 شهریور 1390 ساعت 07:35
مطالبتون ساده و قابل فهم بود از لطفتون سپاسگذارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 31 شهریور 1390 ساعت 12:49
besiyar amoozandeh va jaleb bood ba tashakor akhavan

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مناجوووووون مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 مهر 1390 ساعت 22:14
واسه کامل کردن تحقیقم خوبه هر چند خودم هیچی نفهمیدم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 06 مهر 1390 ساعت 13:35
تمرین برای افزایش اعتماد به نفس درسن 21 سالگی یه خرده زیاد دیر نیست؟خدا کمکم کنه که موفق بشم/پاسخ: هیچ سنی برای افزایش اعتماد به نفس زیاد نیست ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 10 مهر 1390 ساعت 12:29
خيلي خوب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده sahar مهمان در تاریخ سه شنبه, 19 مهر 1390 ساعت 13:49
برای تحقیق و در کل عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان در تاریخ پنجشنبه, 21 مهر 1390 ساعت 05:43
یک پیشنهاد " 
برای درمان سریعتر از لوازم دیجیتال کمی فاصله بگیرید> 
روی هشت نفر تست شده و جواب داده.البته من وضعیت بدی داشتم و معتاد به این وسایل بودم اما حالا بهترم.امتحانش بی ضرره.موفق باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 09 آبان 1390 ساعت 20:33
متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده بهنام مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 آبان 1390 ساعت 06:54
عالی بووووود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ادريس شيخه پور مهمان در تاریخ جمعه, 13 آبان 1390 ساعت 12:25
با عرض سلام و تشكر از اطلاعات مفيد شما برادران عزيز بويژه جناب اقاي دكتر ظهرابي 
خوشبختي درون خانه شماست بيهوده ان را در باغ همسايه مجوييد زيرا لازمه هر موفقيت خود شناسي و اعتماد به نفس است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 13 آبان 1390 ساعت 17:07
سیارخوب بود لطفابا این نگاه دررابطه باموضوعات دیگه هم مطلب بنویسید متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 15 آبان 1390 ساعت 11:32
خوب بودددددددددددد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده م مهمان در تاریخ چهارشنبه, 25 آبان 1390 ساعت 16:18
با عزض سلام مطالب خیلی عالی بودمرسی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 25 آبان 1390 ساعت 16:29
200000000000000000000000000000000000000000بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهسا مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 آذر 1390 ساعت 17:20
بسیار مفید و آموزنده .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 12 آذر 1390 ساعت 08:19
سلام ممنون خیلی استفاده کردم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 17 آذر 1390 ساعت 19:59
خیلی خوب بود فقط درباره ی چیز های دیگری هم صحبت کنید من خیلی به اهنگ محتاد شدم لطفا چیزی در این باره بگواید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 18 آذر 1390 ساعت 21:44
امان از روزی که به خاطر چند اشتباه از روی نادانی اعتماد به نفس فرد دچار زلزله 20 ریشتری بشه !!!! ای کاش اعتماد به نفس هم قرص و امپول داشت ....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 آذر 1390 ساعت 11:25
من خیلی وقته دارم اعتماد ب نفسم رو بالا میبرم با این شعار ک همه آدما مثل هم هسیم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 23 آذر 1390 ساعت 11:48
خیلی ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهراجامعی( روانشناس) در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 10:15
ممنون از مطلبتون 
طوری زندگی کنید که هرگز حسرت به عقب برگشتن را نخورید./پاسخ: از کامنت شما سپاسگزارم ، خوشحال خواهیم شد اگر از مطالب شما نیز در این سایت بهرمند شویم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 16:20
خیلی خیلی عالللللللللللللللللللی بود برای خود آزمایی زبان فارسی سال دوم دبیرستان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 02 دی 1390 ساعت 17:31
مطالب خوب ومفیدبود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 دی 1390 ساعت 12:48
با خواندن این مطالب احساس خوبی بهم دست داد.مرسی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهسی مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 دی 1390 ساعت 12:53
مرسی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 16:55
ممنون از مطالب آموزندتون. 
اگر قدر آنچه را که امروز داری ندا نی .بدست آوردن چیزهای ارزشمند دیگر برایت غیر ممکن خواهد بود. (روندا بیرن)

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده صالح اکسپرس مهمان در تاریخ جمعه, 16 دی 1390 ساعت 17:59
ممنون استفاده بردیم 
 
صالح از بندر عباس......

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 22 دی 1390 ساعت 07:14
با عرض سلام  
تشکر می کنم از مطالب مفید و کارآمد شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 28 دی 1390 ساعت 13:11
عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 30 دی 1390 ساعت 10:11
خيلي خيلي ممنون اقا فرهمند بايد دو نمره اي بياده شه!!!!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مجتبی مهمان در تاریخ سه شنبه, 11 بهمن 1390 ساعت 21:23
کارتون خوب بود. اینو به همه میگم توکل به خدا بکنید و برید جلو. پس فراموش نکن . خودتو به خدا بسپر. خودتو رها کن در دستان خدا اونوقت نتیجش خیلی بهتر از اونی که فکرشو میکنی میشه. امتحان کن....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سجاد جعفری از شهرکرد مهمان در تاریخ دوشنبه, 17 بهمن 1390 ساعت 12:41
خیلی خوب بود متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 18 بهمن 1390 ساعت 06:12
مرسی جالب بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 21 بهمن 1390 ساعت 19:34
عالی بود دکتر اگر ممکنه می خوام باهتون درتماس باشم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 06:54
سلام ممنون ازمطالب خوبتون مخصوصابخش اعتمادبه نفس من دانشجوي پزشكي هستم كه اعتمادبه نفس پاييني دارم ولي باخوندن اين مطالب متحول شدم وميخام اجراشون كنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:20
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالیه 
رضا از خمین

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 اسفند 1390 ساعت 11:24
مرسي

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهرابیات مهمان در تاریخ جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 12:41
سلام ازمطالب خوبتان که خیلی جالب بود ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 فروردین 1391 ساعت 22:42
خوبه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 27 فروردین 1391 ساعت 07:53
نميدوني وقتي اعتماد به نفس پيدا كني چه حالي ميده....! 
ياد اون روزايي كه از بي اعتماد به نفسي روي صندلي هاي برعكس اتوبوس نميتونستم بشينم خندم ميگيره...................! 
 
دم همتون گرم 
يا علي

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده احمد رضا مهمان در تاریخ شنبه, 02 اردیبهشت 1391 ساعت 21:45
از داشتن پزشکی چون شما در زمره همکارانم به خود میبالم و ضمن درخواست بهترین ها از پروردگار برایتان روح بلندتان را تحسین میکنم 
خوشحال میشم به در مورد سایتم نظر بدین www.drhashemi.com

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده بغض شکسته مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 اردیبهشت 1391 ساعت 14:52
عالی بود  
موفق باشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 11:04
خیلی به من کمک کرد ممنون از مطالب بسیار عالیتون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 30 اردیبهشت 1391 ساعت 21:26
عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 21 خرداد 1391 ساعت 13:12
به امید بالا رفتن اعتماد بنفس بچه های خجالتی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 خرداد 1391 ساعت 08:22
خیلی از مطالب خوب و مفیدتون ممنون امیدوارم بازم راهکارهی جدیدی بذارین تا همه بتونن به خواستشون یعنی اعتماد به نفس برسن

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 09 تیر 1391 ساعت 12:23
واقعأ عالی بود، مرسی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 30 تیر 1391 ساعت 06:15
مطالب مختصر و قابل تفکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Gerami مهمان در تاریخ شنبه, 07 مرداد 1391 ساعت 08:08
خیلی عالی بود، ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 28 مرداد 1391 ساعت 09:33
Dr shoma mahsharid. 
/پاسخ: شما محشرترید دوست عزیز

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محقق مهمان در تاریخ سه شنبه, 31 مرداد 1391 ساعت 19:04
ممنون عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 01 شهریور 1391 ساعت 17:55
خیلی عالی بود ممنون ازشما وبرایتان آرزوی موفقیت وشادکامی می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده پورسیف مهمان در تاریخ پنجشنبه, 02 شهریور 1391 ساعت 07:20
بسیار لذتبخش بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هم کار مهمان در تاریخ شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 12:15
واقعا عالی بود به اندازه همان عمل جراحی مغز که فیلمشو گذاشتین.من دکتر علی اشرافیان متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی دست هستم 
/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم.و سپاس مجدد از اینکه به این سایت افتخار حضور دادید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 مهر 1391 ساعت 21:47
بسیار عالی بود با تشکر 
پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 17 آبان 1391 ساعت 17:20
با تشکر آموزنده و مفید بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 19 آبان 1391 ساعت 16:55
باتشکراطلاعات موجودموردقبول واقع سد ونتیجه وکاربردفراوان ان به من کمک کردتااطلاعات موجوده رابدست بیاورم واقعاعالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 آبان 1391 ساعت 06:39
مرسی عالی بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فالی مهمان در تاریخ چهارشنبه, 15 آذر 1391 ساعت 07:27
خیلی عالی بود اما من هنوزم اعتماد به نفس ندارم چه کنم 000000000000000000000

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 16 آذر 1391 ساعت 10:34
سلام آقای دکتر بااین همه مشغله سایت خیلی خوبی داری با مطالب مفید برای زندگی وسلامتی واقعا باید بهتون احسنت گفت .من یک خانم معلم هست از دورترین نقطه ایران ودر یکی از روستاهای دور افتاده واز سایتتون .تلاشتون خیلی خوشم اومد.موفق باشی
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 21 اردیبهشت 1392 ساعت 18:36
تعداد مشاهده مطلب : 267606
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4829
بازدید دیروز 22971
بازدید کل 34198478
کاربران حاضر 196
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.