در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت چهار کلید موفقیت !!!
چهار کلید موفقیت !!! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دکتر آریا _ دکتر مجیدظهرابی   
چهارشنبه, 05 تیر 1387 ساعت 04:00

من این چهار کلید را بکار برده ام ، مطمئنم شما نیز میتوانید موفقیت خود را با آن ها تضمین کنید ...

 

  موفقیت،رازموفقیت، کلید،زندگی، عشق، تلاش ، کار ، پیروزی ، طلا،طلائی،برتری  * کلید اول :

تخصص عبارت است از توانايي شما

در بكار بستن استعدادتان آنهم در قسمتي

حياتي كه براي كمپاني شما يا مشتريانتان

ارزشمند است.

انتخاب اين قسمت كه در چه زمينه اي

تخصص داشته باشید

 در موفقيت بلند مدت شما بسيار را تعيين كننده است.

شما در چه زمينه اي تخصص و مهارت داريد؟

 

 

    ** کلید دوم :

تمايز عبارت است از اينكه چگونه خود را در يك يا چند زمينه

كه تخصص داريد يا كارايي شما بهتر است

برتري خود را نشان دهيد.

موفقیت، کلید،رمز،تلاش ، کلیدموفقیت، رمزموفقیت،پیشرفت، تحول، آرزو،آرزوی موفقیتتوانايي شما در متمايز كردن خود براساس

كيفيت كار بالا بسيار مهم و كانون فعاليت

شغلي شماست.

 
همانطور كه يك سازمان بايد حداقل در يك

 

زمينه برتري داشته باشد

 تا رونق لازم را پيدا كند.

شما هم به عنوان يك فرد بايد حداقل در يك زمينه كاري برتر باشيد.

 

اگر از كارفرما يا كارمندان شما درباره شما بپرسند:

«برتري او در چه زمبنه اي است؟»

آنهاچه جوابي در مورد شما خواهند داد؟

در كدام قسمت كار شما برجسته هستيد؟

چه كاري را بهتر از هر كسي انجام مي دهيد؟

 

چه كاري را اگر شما انجام دهيد سود زيادي نصيب

سازمان شما مي شود.

اگر تاكنون در حرفه خود يك زمينه را مشخص نكرده ايد

تا در آن بهترين باشيد، بايد زودتر اقدام كنيد.خورشید،خورشیدپیروزی ، ابر، موفقیت،رمزموفقیت،رمززپیشرفت،پیشرفت،شادی،آسمان

به توانايي خود و احتياجات سازمان

و مشتريان خود توجه داشته باشيد

چگونه بايد باشد؟ تا بیشترین

و بهترین نتیجه حاصل شود ؟

چگونه مي توانست باشد؟

نقشه شما براي تبديل شدن به فردي برجسته ،

در حرفه خود چيست؟

و چگونه ميزان برتري خود را چه از نظر دانش و چه از نظر مهارت

در يك زمينه كاري اندازه مي گيريد؟

اين اندازه گيري استاندارد شما را براي كارايي نشان مي دهد.

 

بهترين بودن در يك زمينه مهم از شغل و حرفه شما

بيشتر از هر چيزي به پيشرفت

 
شما كمك مي كند.

 

 
 

خلاصه : ببینید در چه کاریا کارهائی برجسته تر و تواناترید.

سعی کنید آن جنبه را تقویت کنید . 

 

    *** کلید سوم :

 
موفقیت،رازموفقیت، کلید،زندگی، عشق، تلاش ، کار ، پیروزی ، طلا،طلائی،برتریتقسيم بندي عبارتست از

توانايي شما در مشخص كردن

افراد و سازمانهايي كه سود

بيشتري براي شما دارند.

نحوه كار بدين صورت است كه

شما به طور واضح مهمترين مشتريان

 

خود را مشخص مي كنيد. و براي جلب رضايت اين

 

گروه خاص از مشتريان تصميم گيري مي كنيد.

 

اغلب شما مي توانيد خط مشي شغلي خود را با توجه به

نياز مشتريان مهم براي ساختن آينده تغيير دهيد.

 

خلاصه : مشتری های اصلی خود را درست بشناسید

و به آنها نزدیکتر شوید. 

 

    **** کلید آخر :

تمركز عبارتست از توانايي شما در تمركز ذهني بر روي خدماتي است

كه براي آن شخص يا سازمان اهميت دارد.

 

اين چهار استراتژي

 (تخصص، تمايز، تقسيم بندي و تمركز)
 
نقطه كانوني حياتي براي رسيدن به

 دست آوردهاي فوق العاده
 
در سازمان و حرفه شماست.

 

موفقیت،رازموفقیت، کلید،زندگی، عشق، تلاش ، کار ، پیروزی ، طلا،طلائی،برتری

 

از خود بپرسيد:« كدام مهارت است كه اگر آن را

در خود تقويت كنيد بيشترين اثر مثبت را در حرفه شما

به جا مي گذارد؟

پاسخي كه به اين سؤال مي دهيد را

به عنوان يك هدف

بنويسيد و براي آن يك ضرب العجل تعيين كنيد.

براي خود طرح و نقشه داشته باشيد و

براي رسيدن به هدف پر تلاش باشيد تا بر آن نائل شويد.

اين كليد واقعي رسيدن به موفقيت شغلي است.

 

خلاصه : جنبه های مثبت خود را تقویت کرده ،

موارد ضعیف را در اولین فرصت ممکن ،

شناسائی و اصلاح نمائید. 

 
 

توجه : هر گونه برداشت از مطالب سایت ما

فقط با ذکر منبع و لینک سایت مجاز است. 


 


 دیوار ، بدن ، بین ، دید ، دیدن ، انسان ، آدم ، هوش ، هوشیار ، هوشیاری ، مرد

 

سعی کنید امانت دار خوبی باشید ، برای مثال

بجای کپی برداری و ارسال این مطالب ،

صفحه ی اصلی را برای دوستان عزیزتان ارسال کنید !

رعایت حقوق دیگران

خود می تواند یکی از رموز اصلی موفقیت شما باشد.

 

 

نظر شما چیست ؟ آن را با ما در میان بگذارید :
  


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 05 تیر 1387 ساعت 04:16
بسيار جالب و خوب بود  
ان شاالله كه عامل باشيم 
با تشكر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سمیه (مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 05 تیر 1387 ساعت 04:42
مرسی . خیلی پر محتوا بود .. من از الان این چهار کلیدو توی جیبم میزارم تا هیچوقت یادم نره برشون دارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فروغ(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 05 تیر 1387 ساعت 10:32
سلام . به موارد مفيدي اشاره كرديد ولي ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده الف . ک.(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 05 تیر 1387 ساعت 20:47
ba salam va tashakore faravan 
matalebi besiar soodmand boodand. 
khosoosan tamarkoz ke aghlab faramoosh mikonam. 
ba bedast avardane an mitavan be rezayat dar zendegi resid. 
shakhsan vaghti be barnamerizihaye darsi 
amal mikonam eatemad be nafs peida karde 
va roohie khoobi daram. 
ama ghadame aval angize va omid va eatemad be khod mibashad. 
omid dar man ta andazeyi mordeast.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شیوا(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 06 تیر 1387 ساعت 05:15
matlabeton jaleb bood vali fek mikonam ke hameye oon sharayet baraye man hanooz nemitooni amali bashe

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 08 تیر 1387 ساعت 11:28
عاليست/ممنون هموطن(راحله)

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مقامی(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 09 تیر 1387 ساعت 18:35
این چهار کلید را میتوان شاه کلیدی دانست که میتوانیم با کمی دقت و پشکار در بکارگیری انان به موفقیت بزرگ دست یافت- متشکریم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 10 تیر 1387 ساعت 12:01
با سلام مطالب بسیار ارزشمندی جمع اوری کردید بسیار ممنونم 
رضا

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اعظم(مهمان) در تاریخ جمعه, 21 تیر 1387 ساعت 07:39
با ارزوي موفقيت روزافزون شما مطالب جالبي بود

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 14 تیر 1387 ساعت 04:09
با سلام از زحمات جناب عالی کمال تشکر را دارم از خداوند بزرگ برای شما آرزوی سلامتی وموفقیت بیشتر دارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده لیلا(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 16 تیر 1387 ساعت 04:05
امروز زوز من هست .برای شما وتمام دوستان و خودم آرزوی بهتر بودن دارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده داود نادری در تاریخ جمعه, 28 تیر 1387 ساعت 18:35
سلام  
مرسی آقای دکتر. مطلب بسیار جالب و پرمحتوایی بود. لذت بردم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 29 تیر 1387 ساعت 09:47
پاسخ سوال پاياني مقاله در محيط كاري (بويژه اداري ...)دانشگاه علوم پزشكي م. 
 
توسعه تملق و فرمانبري محض (مديريت را فراموش كنيد . توجه كنيدكه اينجا خا ن مداري است) 
كنترل بموقع زبان در بازگو كردن تجربياتي كه رئيس به سبب فقدان تجربه از آن بي اطلاع است هيچكس علاقهاي به استفاده از دانسته هاي شما ندارد اينجا ميدان آزمون و خطا براي تازه كاراني است كه سلسله مراتب ترقيشان از بالا شروع مي شود. 
 
واكيدا تا مي توانيد آشنايي با تكنولوژي (علي الخصوص چت و...) را كتمان كنيد تا به جنايتكار غير قابل بخشش بدل نشويد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 23 اسفند 1387 ساعت 12:00
thats graet  
i like your web site very much 
thanks

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 01 خرداد 1389 ساعت 06:04
salam vaghan mataleb khaili jalby bod. ba arezoie mofaghyat bishtar bara shoma va amsal shoma. saman
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 06 تیر 1387 ساعت 21:31
تعداد مشاهده مطلب : 7771
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 10426
بازدید دیروز 8546
بازدید کل 31981809
کاربران حاضر 648
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.