در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت زندگی همين است ! (بسیار جالب)
زندگی همين است ! (بسیار جالب) چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط / ایمیل : مجتبی ظهرابی   
یکشنبه, 09 تیر 1387 ساعت 20:47
استادی درشروع کلاس درس ، ليوانی پراز آب به دست گرفت .

آن را بالا گرفت که همه ببينند.

 

بعد از شاگردان پرسيد: به نظر شما وزن اين ليوان چقدر است ؟

 

شاگردان جواب دادند: 50 گرم ، 100گرم ،150 گرم

 

استاد گفت : من هم بدون وزن کردن ،

 

 نمی دانم دقيقا" وزنش چقدراست.


اما سوال من اين است :

 

اگر من اين ليوان آب را چند دقيقه همين طور نگه دارم، چه

 

اتفاقی خواهد افتاد.

 

شاگردان گفتند : هيچ اتفاقی نمی افتد .

 

استاد پرسيد : مشکلات ، سختی ، سختی ها ، درد ، رنج ، مشکل ، مشکلات ، غم ، فکر

 

خوب ، اگر يک ساعت همين طور نگه دارم ،

 

چه اتفاقی می افتد ؟

 

يکی از شاگردان گفت : دست تان کم کم درد ميگيرد.

 

حق با توست . حالا اگر يک روز تمام آن را نگه دارم چه ؟

 

شاگرد ديگری جسارتا" گفت : دست تان بی حس می شود .

 

عضلات به شدت تحت فشار قرار ميگيرند و فلج می شوند.

 

و مطمئناً کارتان به بيمارستان خواهد کشيد .

 

و همه شاگردان خنديدند...

 

استاد گفت : خيلی خوب است .

  مشکلات ، سختی ، درد ، عشق ، درد ، رنج ، مشکل ، فکر ، تفکر

ولی آيا در اين مدت وزن ليوان تغييرکرده است ؟

 

شاگردان جواب دادند : نه

 

پس چه چيز باعث درد و فشار روی عضلات

 

می شود ؟

 

درعوض من چه بايد بکنم ؟

 

شاگردان گيج شدند. يکی از آنها گفت :

 

ليوان را زمين بگذاريد.

 

استاد گفت :

 

دقيقا" مشکلات زندگی هم مثل همين است .

 

اگر آنها را چند دقيقه در ذهن تان نگه داريد .

 

اشکالی ندارد اگر مدت طولاني تری به آنها فکر کنيد،

 

به درد خواهند آمد .

 

اگر بيشتر از آن نگه شان داريد ، فلج تان می کنند و

 

ديگر قادر به انجام کاری نخواهيد بود.طبیعت ، زندگی ، عشق ، محبت ، دوستی ، پروانه ، گل ، گلزار ، زیبا ، معشوق

 

فکرکردن به مشکلات زندگی مهم است .

 

اما مهم تر آن است که در پايان هر روز و پيش از

خواب ،آنها را زمين بگذاريد.

 

به اين ترتيب تحت فشار قرار نمی گيرند،

 

هر روز صبح سرحال و قوی بيدار می شويد و قادر

 

خواهيد بود از عهده هر مسئله

 

و چالشی که برايتان پيش می آيد ، برآييد!

  

 گل ، دوست ، دوستی ، عشق ، گل بنفش ، زیبا ، زیبائی ، محبت ، زندگی دوست من ، يادت باشد که

 

ليوان آب را همين امروز زمين بگذاری .

 

 

 

 

توجه : هرگونه برداشت و نقل مطالب این سایت

فقط با ذکر منبع و لینک سایت مجاز است .

 

نظر شما چیست ؟ آن را با ما در میان بگذارید :

   


 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده فریبا(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 13 تیر 1387 ساعت 19:13
سلام  
امیدوارم حالتون خوب باشه. آفرین خیلی زیبا و آموزنده بود. خیلی از ما شب که میخوابیم با فکر مشکلاتمون خوابمون میبره و صبح هم با همون فکر بیدار میشیم. امیدوارم این نکته را هرگز فراموش نکنیم. 
ممنون از زحمات بی دریغ شما.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آذر در تاریخ پنجشنبه, 13 تیر 1387 ساعت 05:37
نكته بسيار مهمي رو گوشزد كرديد . اين بهترين روش براي مقاومت كردن در برابر مشكلات است و بايد ياد بگيريم كه با هر مشكلي فقط در مكان و زمان مناسب خودش برخورد كنيم و اونا رو با خودمون براي هميشه همراه نسازيم تا روحمون خسته و فرسوده شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 17 تیر 1387 ساعت 19:12
سلام واقعا در شرايط بدي اين نوشته آرامم كرد.ممنونم. 
/ پاسخ : اگر این متن فقط توانسته باشد تنها شما را آرام کند ، برای من یک دنیا ارزشمند است و بهمین خاطر خدا را شاکرم ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده الف - ک.(مهمان) در تاریخ جمعه, 14 تیر 1387 ساعت 05:56
سلام و تشکر فراوان ... 
به نکته خوبی اشاره کردید.وقتی مشکلی حل شدنی نیست ، فعلا آن را کنار بگذاریم تا به ذهنمان کمی استراحت دهیم. احتمالا در فرصت مناسب تر خواهیم توانست راه حل های مناسبی برای آن پیدا کنیم.افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنیم ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 22 تیر 1387 ساعت 09:15
باسلام  
دقیقا همین طوره حالا چرا با اینکه می دونیم باید اینکارو انجام بدییم نمی کنیم ؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مونا(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 19 تیر 1387 ساعت 04:27
خسته تر از آن چیزی هستم که بتوانم که حتی یک سطر بنویسم.فقط سپاس./ پاسخ : آرزو میکنم خستگی هرگز به وجودتان راهی نداشته باشد ، روحتان همواره شاد و جسمتان همیشه سرزنده باد ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 15 تیر 1387 ساعت 12:57
ba salam, vaghean ziba va amouzandeh bud, vali yek eshkale kouchak dasht, agar livane por az ab ro yek rouz negah darim az vaznesh kasteh mishavad, chon meghdari az ab bokhar mishavad...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اسفندیار(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 20 تیر 1387 ساعت 15:48
دکتر ظهرابی عزیز 
سلام 
واقعا زیبا بود. لذت بردم. آخر روانشناسی بود. اگه امکانش هست من اینو داخل وبلاگم قرار بدم. راستی منبع این متن از کجاست 
با تشکر 
پاسخ : ضمن تشکر ، استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و لینک سایت بلامانع است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده اهورا(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 16 تیر 1387 ساعت 09:43
با درود 
مطلب بسیار جالبی بود ، اگر همه انسان ها تاب و تحمل مشکلات و حتی فکر کردن به مشکلات را داشتند حداقل می توانستند ذره ای از آن را حل کنند ولی چه بسیارند انسانهایی که اعتماد به نفس قوی ندارند و همین نداشتن اعتماد به نفس آنها را به زمین می زند 
به امید روزهای بسیار خوش برای جنابعالی 
با سپاس فراوان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 25 تیر 1387 ساعت 11:43
با عرض سلام خمت دكتر ظهرابي ‌‌-واقعا" نكته بسيار اموزنده اي را يادآوري كرديد. بكارگيري چنين نكاتي تمرين مي خواهد چه بسيارند مطالبي ساده كه در كتابهاي مختلف مي خوانيم ولي در به كار گيري آن ناتوانيم. پس در صورت امكان تمريناتي كه در به كار گيري مطلب مذكور سودمند مي باشند را در سايت درج فرماييد. 
 
با تشكر فراوان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ل.(مهمان) در تاریخ شنبه, 29 تیر 1387 ساعت 09:49
سلام .خیلی جالب بود .من به تازگی کارم رو از دست دادم و مجبور شدم از اصفهان به آبادان بیام . اینجا خیلی تنهام . بنابراین مشکلات خیلی اذیتم میکنه و شب و روز فکرم مشغوله من خیلی فعال بودم اما حالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
/ پاسخ : می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده تهران در تاریخ چهارشنبه, 02 مرداد 1387 ساعت 05:09
با سلام وتشكر از متن واقعا زيباتون .جدا همه چيز در اين سايت فوق العادست.متني كه نوشتيد بسيار اموزندست.  
ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 06 مرداد 1387 ساعت 20:42
kheyli kheyli ziba boud

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهناز(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 مرداد 1387 ساعت 10:17
با سلام  
با تشکر از زحمات حضرتعالی و قرار دادن مطالب جالب در سایت خوبتون که همیشه و در همه شرایط قابل استفاده می باشد. امیدوارم که توفیقات روز افزون خداوند در همه امور برای شما نائل گردد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 مرداد 1387 ساعت 11:36
سلام من یه سوال دارم وقتیکه مشکلات حل نشدنی هستن باید چیکار کرد؟نمیشه که برای همیشه هم کنارش گذاشت./ 
پاسخ : من همیشه فکر می کنم که وقتی احساس کردی دیگر به پایان راه رسیده ای ، مطمئنا یا چشمهایت را خوب باز نکرده ای و یا دقیق نگاه نکرده ای ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شاد نوش(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 10 مرداد 1387 ساعت 11:18
سلام اقای دکتر  
ممنون از یادآوری زیباو ظریفتون.امیدوارم تموم اایرانی های عزیز روزی به این احساس لطیف و عمیق برسندوزندگی سرشار از یادو خاطره های شاد داشته باشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رضوانه(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 09 تیر 1388 ساعت 13:00
سلام بر دکتر عزیز 
 
بابت متن های زیباتون ممونم . وقتی متنتان را خواندم یاد خودم افتم . چون من معمولا لیوان رو ماهها تو دستم نگه میدارم!هر چی هم تصمیم میگیرم که فکر نکنم نمیشه . دیگه از دست خودم کلافه شدم. 
موفق باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 آذر 1391 ساعت 01:22
سلام دكتر متنتون جالبه ولي بعضي وقتا بعضي ليوان ها اونقدر سنگينه كه حتي اگه واسه 5 دقيقه نگه داشته بشن كمر ادم و ميشكنن چه برسه به طولاني مدت من يه پرستارم تو بيمارستان كار ميكنم و از اين ليوان هاي سنگين تو دست مردم زياد ديدم و ميبينم زندگي يعني هميندكتر بعضي ليوان ها اونقدر ششكنندس كه اگر زمين بذاريشون ميشكنن من امروز يه مريضي داشتم كه از بيمارستان فرار كرد قبلا هم از اين موارد زياد ديدم ميدوني چرا چون پول نداشت من اشك پدري رو ديدم كه پول نداشت فرزندش و مرخص كنه دكتر اين ليوانا واسه من يكي خيلي سنگينه و نميتونم يه راحتي كنارشون بذارم بدتر از همه اينه كه نبايد در مورد مسايل بيمارستان با خانواده صحبت كرد و من گاهي زير اين ليوان وايميستم و اشك هامو با ابش ميشورم تا سبك تر بشه و راحت تر تحملش كنم 
/پاسخ : ...
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 09 تیر 1387 ساعت 22:16
تعداد مشاهده مطلب : 10542
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2103
بازدید دیروز 3051
بازدید کل 29253473
کاربران حاضر 76
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.