در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت پیشگیری و درمان افسردگی (2)
پیشگیری و درمان افسردگی (2) چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 30 تیر 1387 ساعت 19:10

آیا افسردگی

قابل درمان است ؟

برای پیشگیری از افسردگی، حتما به نکات مهم زیر توجه کنید :‌

* تغییرات‌ عمده‌ زندگی‌ را پیش‌بینی‌ و آمادگی‌ لازم‌ برای‌ مواجهه‌ شدن‌ با آنها را کسب‌ کنید.

* هرگز فراموش نکنیم که حتی اگر هیچ کسی در این دنیای خاکی نداریم ،

در عوض خدائی بزرگ و قادری مطلق ، همیشه در قلب ما جاریست ...

او هر لحظه و هر نفس در ماست و هیچگاه ما را از خود نمی راند ...

* از دروغ گوئی و تملق بپرهیزیم ، چرا که باعث ایجاد اضطراب و افسردگی میشوند .


* حتی‌الامکان‌ از عوامل‌ خطر پرهیز کنید.

در بسیاری‌ از موارد، بیماری‌ خود به‌ خود خوب‌ می‌شود، اما با کمک‌ گرفتن‌ از پزشک‌

می‌توان‌ مدت‌ افسردگی‌ را کم‌ کرد و روش‌های‌ مقابله‌ با افسردگی‌ را فرا گرفت‌.

اشتباه رایجی در اذهان وجود دارد که مراجعه به پزشک یا روانپزشک برای درمان

افسردگی ، بمعنی وابستگی دائمی و مصرف داروهای قوی و مادام العمر داروهای

خواب آور و اعتیاد آور است ! در صورتیکه این تفکر اشتباه است.

* سعی کنید انس بیشتری با قران داشته باشید ، الا بذکرالله تطمئن القلوب ...

* انجام مرتب ورزش ، خصوصا بصورت دست جمعی ،

مسافرت های منظم و گردش

های آخر هفته را در برنامه ی زندگی خود مهم تلقی کنید.


 

دو نکته مهم :

عود افسردگی‌ شایع‌ است‌.

درصد بهبودی‌ بالا است‌،

حتی‌ اگر فرد به‌ هنگام‌ افسردگی‌،

نسبت‌ به‌ بهبودی‌ خود دید

منفی‌ داشته‌ باشد.

 

 

 

یکی از مهمترین عوارض‌ احتمالی‌ افسردگی :

خودکشی‌ ... علایم‌ هشداردهنده‌ آن‌ عبارتند از: ـ

گوشه‌گیری‌ از خانواده‌ و دوستان‌ ـ عدم‌

توجه‌ به‌ ظاهر خود ـ به‌ زبان‌ آوردن‌ این‌ که‌ فرد می‌خواهد

«همه‌ چیز را تمام‌ کند» یا اینکه‌

«زیادی‌ است‌ و مزاحم‌ دیگران‌.» ـ شواهدی‌ از

داشتن‌ نقشه‌ برای‌ خودکشی‌

(مثلاً نوشتن‌ وصیت‌نامه‌ یا توجه‌ به‌ یک‌ سلاح‌ قتاله‌) ـ

خوشحالی‌ ناگهانی‌ پس‌ از احساس‌ نومیدی‌

طولانی‌ مدت‌ ـ عدم‌ بهبود افسردگی‌

چگونه افسردگی را درمان کنیم ؟‌

درمان این بیماری را نمی توان بدون توجه

به جنبه های اجتماعی و خانوادگی ، همچنین

تغییر روش های زندگی خود فرد و اصلاح

رو شهای خانواده و اطرافیان موفق دانست ...

بعبارت دیگر برای رسیدن به بهترین نتایج

باید همه ی خانواده با پزشک همکاری کنند .

اصول‌ کلی‌ در صورتی‌ که‌ علایم‌ خفیف‌ تا متوسط‌ باشند،

روش‌های‌ به‌ عهده‌ گرفتن‌ مراقبت‌ از خود را در پیش‌ گیرید:

با دوستان‌ و خانواده‌ صحبت‌ کنید.

به‌ طور منظم‌ ورزش‌ کنید.

یک‌ رژیم‌ غذایی‌ متعادل‌ و کم‌چرب‌ داشته‌ باشید.

افسردگی ، افسرده ، غم،اندوه،نگران،نگرانی،غصه،دلشوره،گریه،غمگین،اضطراب الکل‌ مصرف‌ نکنید؛

کارهای‌ عادی‌ زندگی‌ خود را ادامه‌ دهید.

فیلم‌های‌ خنده‌دار و شاد ببینید.

در صورت‌ امکان‌ به‌ تعطیلات‌ بروید.

احساسات‌ خود را در یک‌ دفتر خاطرات‌ روزانه‌ بنویسید.

سعی‌ کنید مشکلات‌ در روابط‌ با دیگران‌ را حل‌ کنید

 


بهتر است‌ که‌ در این‌ زمان‌ تصمیمات‌ عمده‌ نگیریدتا حدی‌ که‌ می‌توانید فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را حفظ‌ کنید.

مسؤولیت‌های‌ خود را تا زمان‌ بهبودی‌ به‌ فرد دیگری‌ واگذار کنید.

به‌ گروه‌های‌ حمایتی‌ در مورد افسردگی‌ بپیوندید.


داروها

داروهای‌ ضدافسردگی‌ برای‌ بعضی‌

از افراد که‌ افسردگی‌ طولانی‌مدت‌

افسردگی ، افسرده ، غم،اندوه،نگران،نگرانی،غصه،دلشوره،گریه،غمگین،اضطراب یا نسبتاً شدید دارند. داروهای مختلفی

برای این منظور قابل استفاده اند

که نوع ، دوز و مدت مصرفشان

بسته به نظر پزشک شما

تعیین خواهد شد. برای مثال کربنات لیتیم‌

برای‌ مواردی‌ که‌

دوره‌هایی‌ از سرخوشی‌ غیرطبیعی‌ و

افسردگی‌ متناوباً رخ‌ می‌دهند ،

( البته با نظر پزشک درمانگر شما) قابل استفاده

است و می تواند بسیار مفید باشد.

افسردگی ، افسرده ، غم،اندوه،نگران،نگرانی،غصه،دلشوره،گریه،غمگین،اضطراب فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری

محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد. فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری ها

و علایق‌ روزانه‌ را حفظ‌ کنید حتی‌ اگر حوصله‌ آنها را ندارید.

رژیم‌ غذایی‌

یک‌ رژیم‌ عادی‌ و متعادل‌ داشته‌ باشید حتی‌ اگر اشتها به‌ غذا ندارید.

درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان علایم‌ افسردگی‌ دارید.

اگر احساس‌ تمایل‌ به‌ خودکشی‌ یا ناامیدی‌ دارید.

 

منبع: منابع مختلف روانپزشکی

 

 

اگر این مطلب را پسندیده ا ید ،

لطفا برای حفظ امانتداری ،

بجای کپی این صفحه ،

لینک آن را

برای دوستان خود ارسال کنید.

 


www.drzohrabi.irبرای دیدن ویدئو های جالب

( از زبان بیماران من )

اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه

تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم

نمایش داده خواهند شد . 

 


توجه : هرگونه برداشت ونقل و استفاده از مطالب سایت فقط با

ذکر منبع و لینک این سایت مجاز است.

 

نظرات ارزشمن خود را با ما در میان بگذارید :

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 مرداد 1387 ساعت 00:12
سلام من کلا ادم ناشادی هستم که نمی تونم زیاد از زندگیم لذت ببرم که به دلیل زندگی و مشکلات زیاد زندگیمه از زندگی خستم بعضی وقتا علاقه به فنا شدن و نبودن تو این دنیا رو حس می کنم بعضی وقتا حالم نسبتا خوب میشه ولی دوباره میشه مثل قبل زندگیم واقعا مسخره و بی معنیه اینو همین جور نمیگم به دلیل مشکلات زیاد ه که بیشترشون غیر قابل حلند وقتی این جوری باشه و ادم نتونه حل کنه چه جور میتونه افسرده نباشه/

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 30 آذر 1387 ساعت 11:04
سلام من نظر قبل راقبول دارم وهیچ راهی برای نجات از مشکلاتم نیافته ام ممنون از اطلاعات شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 02 دی 1387 ساعت 09:53
سلام من خیلی خسته ام از زندگی کردن بدم میاد مشکلات زندگیم به قدری زیاد که دیگه نمیتونم حلش کنم دلم می خواد با یکی حرف بزنم ولی همیشه من باید گوش کنم من باید صبور باشم دیگه نمی خوام صبور باشم دلم می خواد داد بزنم بلند بلند گریه کنم دیگه نمی خوام توی دلم گریه کنم تا کسی ناراحت نشه از فداکاری کردن خسته شدم./پاسخ : شما شذیذا نیازمند مشاوره با یک روانشناس بالینی هستید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 09 دی 1387 ساعت 09:12
مادر من 45 سال دارد و 1.5 ماه پیش عمل دیسک کمر در 6 مهره را داشتند و حالا 2 روزه که هیچی نخورده و فقط گریه میکند در ضمن هنوز در دوره نقاهت به سر میبرد و فیزیوتراپی میرود ولی پای راستش بی حس است که دکتر معالج گفتند که این حس بر میگردد . لطفا من را راهنمایی کنید . ممنونم ./ پاسخ:متاسفانه بدون معاینه بالینی و مشاهده ی ام.آر.آی ایشان ( بدون و با تزریق گادولونیوم ) نمیتوانم اظهار نظر درستی داشته باشم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده تنها(مهمان) در تاریخ شنبه, 14 دی 1387 ساعت 17:20
سلام دکتر مقاله تان خوب بود.با این که همه چی تو زندگیم دارم و خیلی ها حسرت داشتن زندگی و موقعیت منو دارن اما من از زندگیم خیلی نا امیدم و احساس پوچی میکنم.به یکی نیاز دارم که کمکم کنه بهم تلقین کنه که همه چی درست میشه خیلی کتاب روانشناسی مطالعه میکنم اما خودم تنهایی تمیتونم از پس مشکلم بر بیام . از زندگی خسته ام .کمکم کنید دوباره شادیمو به دست بیارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 21 بهمن 1387 ساعت 03:48
سلام 
من نه از زندگي خسته ام نه از زندگي بدم مي ياد . من با آدما مشكل دارم اونم با آدمايي كه دوستشون دارم .به هر كي كمك ميكنم با هر كي دوست مي شم آخرش به گند تموم ميشه نمي دونم چرا. 
من واقعا به كمك نياز دارم حس مي كنم مادرم منو دوست نداره بدتر از همه اينكه من آدم بدرفتاري نيستم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 17 اسفند 1387 ساعت 11:33
سلام من تو زندگیم سعی کردم برای هر چیزی که می خوام یا آرزوش و داشتم نمام تلاشم و بکنم و ولی از اونجایی که به خیلی از اونها نرسیدم و یا دلهره قبل از بدست آوردنش نتونستم از داشتن استفاده کنم و لذتش رو ببرم حالام خیلی نا امیدم از زندگی هیچی نمیتونه خوشحالم کنه پر از ناامیدی ام اگرم از چیزی خوشحال شم خیلی لحظه ای و دوباره ناامیدی.....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 18 اسفند 1387 ساعت 10:24
وقتي مي فهمم هيچ كس منو دوست نداره و هركس تا حالا با من بوده فقط براي رفع نيازهاي خودش بوده وقتي مي بينم نزديك ترين كسا برام بزرگترين دشمن شدند وقتي مي بينم فقط توي زندگيم از خدا يه چيز خواستم اما اونم به من اهميت نداد وقتي مي بينم كسي كه دوستش دارم داره از دست ميره وقتي ميبينم پيش هركس ميشينم از خودم بدبختره وقتي ميبينم دنيا پر از بدبختي شده وقتي ميبينم ديگه هيچ چيز جز غم نميبينم....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 24 فروردین 1388 ساعت 11:13
hاولين اصل زندگي بي خيالي

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 02 اردیبهشت 1388 ساعت 16:22
سلام من 2 سال كه ازدواج كردم با همسرم توي دانشگاه ... /پاسخ : بوسیله ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 خرداد 1388 ساعت 07:33
من دیگه به اخر خط رسیدم.هر شب موقع خواب دعا میکنم که بمیرم.اصلا شبها نمیتونم بخوابم نزدیک های صبح خوابم میبره همه شرزنشم میکنن که چرا اینقدر دیر از خواب بیدار میشی؟هیچکس درکم نمیکنه لطفا کمکم بکنید...../پاسخ: البته این کار نیازمند انجام مشاوره با همکاران روانشناس است اما در صورت تمایل میتوانید بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید تا حدامکان کمک و راهنمائی صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 31 خرداد 1388 ساعت 05:03
سلام لطفا به من بگین چیکار کنم که نمیتونم با هیچ کس حرف بزنم .فقط میتونم گریه کنم.اشکام تموم نمیشن.../ پاسخ : میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید / آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 31 خرداد 1388 ساعت 18:11
سلام الان مدتهاست احساس خوشبختی نمی کنم. از وقتی هم که ازدواج کردم بدتر شدم شوهرم اصلا درکم نمیکنه خستگی توی جسم و روحم از امروز به فردا منتقل میشه دلم می خواد داد بزنم بگم خسته ام ولی باید محکم با یستم دلم می خواد گریه کنم ولی باید صبور باشم اخه همه به من تکیه کردن از فداکاری خسته ام از خودم بدم می یاد . این حرفا رو یه سری هم اینجا گفتم ولی هنوز نتونستم حلش کنم.اقای دکتر من خیلی تنهام کمکم کنید من به کمک نیاز دارم احساس می کنم دلم داره می ترکه نیاز دارم با کسی حرف بزنم ولی هیچ کس و ندارم کمکم کنید. / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید با من در تماس باید تا در حد امکان راهنمائی لازم صورت گیرذ.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 06 تیر 1388 ساعت 16:03
سلام.مرسی از زحمتتون.من و شوهرم بخاطر .../ پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نکیسا(مهمان) در تاریخ شنبه, 06 تیر 1388 ساعت 16:01
من چند سال میشه که افسردگی دارم ولی با توجه به اینکه دکترهای زیادی هم تایید کردند ولی خانواده ام قبول نمی کنند و این بیشتر عذابم میده چون درکم نمی کنند قبلا سیتالوپرام استفاده میکردم ولی حالا هیچی روز به روز هم بدتر میشم لطفا راهنماییم کنید. با تشکر /پاسخ: بنظر میرسد خانواده شما سعی میکنند با انکار ، در حل مشکلتان تلاش کنند !!! اما این کار اشتباهی بزرگ است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 17 تیر 1388 ساعت 15:32
زندگی زیباست !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 10:02
سلام نمیدونم ازکجاشروع کنم انقدرگوش بودم درد ودل دیگران گوش کردم خستم ازسنگ صبور بودن بدم میاد هیشکی نیست به حرفای من گوش کنه منم دل دارم ازاین تنهایی خسته شدم دارم توتنهایی خفه میشم حتی دیگه خداهم صدای منونمیشنوه چرا همیشه من باید دیگران رودرک کنم یکی نیست منو درک کنه خوب منم ظرفیتی دارم .به اخر رسیدم نمیخوام زندگی کنم هرشب ازخدامیخوام زودترازاین زندگی خلاصم کنه بهش التماس میکنم گریه میکنم اما هنوز هم زندم نمیخوام نفس بکشم میخوام بمیرم خیلی دوست دارم یه جوری خلاص شم اما نمیدونم چه کارکنم/ پاسخ: مطالب متنوع و زیادی در این زمینه در سایت وجود دارد ، پیشنهاد میکنم با همکاران مشاوره روانشناسی بالینی مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 22 دی 1389 ساعت 16:47
سلام. من هم مثل خیلی از مریضاتون قصه تکراری!!! افسردگیمو می خام براتون بگم... با اینکه خیلی شاد به نظر می رسم البته افسردگی من ریشه در بجگی ام داره با اینکه الن تو زندگی خودم مشکل خاصی ندارم ولی به خاطر مشکلات خانوادهام همیشه فکری و ناراحتم از سیتالو÷رام و سایر قرص های این دسته استفاده کردم ولی ظاهرا تاثیری نداره، لطفا کمکم کنید و بگین آیا قرصی هست که باعث فراموشی خاطرات تلخ گذشته ام بشه؟؟ گر چه حتما اثر اون خاطرات تا ابد با انسان میمونه..... نمی دونم....... با اینکه 25 سالمه مثل زنای 50 ساله همش تو فکرم خیلی سعی می کنم کمتر فکر کنم اما این افکار مثل خوره افتاده به جونم همیشه، هر لحظه، همه جا با منه ... می خوام از شر این همه فکر و خاطره راحت شم.. واقعا میشه؟؟/ پاسخ: در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 05 بهمن 1389 ساعت 01:13
سلام دکتر  
لحظه لحظه ی زندگی زیباست 
باید از تک تک لحظات بهره جست تا به مرحله ای از تکامل رسید 
در این مرحله خطر ابتلا به این بحران به طور چشمگیری کاسته خواهد شد و حتی از بین خواهد رفت 
قرآن را به عنوان یک کتاب علمی مطالعه کنید نه به عنوان یک کتاب مذهبی 
راه برون رفتمان از بحران افسردگی را خواهیم یافت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 05 فروردین 1390 ساعت 08:53
salam.man dar kharej az keshvaram modati be dalayeli zendan bodam dar kharej va 19 sal daramm aknon hodode 2 mah ast ke azad shode am va pishe pedaram hastam pedaram raftare besiar badi dare na ba man kolan kami be khatere moshkelate zendegish dashte ba man kheyli khobe ama bazi vaghta ghati mikone shayad har roz ba man bahs mikone sare hamechi manam modatie esasate kheyli badi daram bazi vaghta hosele fekr kardanam nadaram kheyli vaghta inke pas az marg che sarneveshti dar barabare ensanhast azaram mide albate in hese pish az in be in gone nadashtam.mikhastam bedonam bimari man chie rahe darmani dare va aya agar man az pedaram joda beshavam behbod peyda mikonam dar zemn afkari ham be zehnam miad ke daste khodam nist afkar besiar bad gahi shom gahi tohin amiz be atrafianam / پاسخ: بنظر میرسد شما دچار افسردگی شدید باشید . اولین پیشنهاد من مشاوره با یکی از همکاران روانپزشک است. این مشکلات قابل درمان هستند به شرطیکه پیگیر باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دكتر حسيني مهمان در تاریخ پنجشنبه, 18 فروردین 1390 ساعت 23:17
خواهر گرامي،مشكل شما راضي نبودنتان از زندگيست.نميتوان در اينجا براي شما نسخه اي تجويز كرد،مسائل چنيني ممكن است حتي به ماهها مشاوره نياز داشته باشد.ممكن است همسر شما فرد خوبي باشد كه داراي خلق و خوي خاص خود است.اگر وي با شما مشكلي جز كم حرف زدن ندارد نميتوانيد آن را به بد بودن او تعبير كنيد.براي رضايت از زندگي نخست بايد از خود راضي باشيد.مسلما كسي كه روزها ميخوابد همواره در حال سرزنش و تنبيه ناخودآگاه خود است.همسر شما با اين مشكل شما چه برخوردي دارد؟ آيا همواره در حال سرزنشتان است؟ آيا فكر ميكنيد استرس داشتنتان ناشي از ترس از دست دادن زندگيتان است يا پنهان كردن چيزي و ترس از برملا شدن آن استرس دائمي برايتان ايجاد ميكند؟ آيا شما هم به نيازهاي همسرتان توجه ميكنيد؟ چقدر به ديگران محبت ميورزيد كه در مقابل محبت جذب كنيد؟ سوالات بسياري در مورد مشكل شما وجود دارد كه بايد پاسخ دهيد تا بتوان راه حل مشكل را ارائه نمود كه البته اينجا ممكن نيست . قبل از هر چيز توصيه ميكنم يك طرفه به قاضي نرويد . به خواب و زندگي خود نظم دهيد و منشا استرس خود را از بين ببريد.موفق باشيد / پاسخ : از دوست و همکار عزیزم که این کامنت را گذاشتند تشکر میکنم و امیدوارم این سایت را از مطالب پرمغز و مفیدشان بی بهره نگذارند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 15 فروردین 1390 ساعت 01:37
سلام من 28 سالمه بيشتر اوقات احساس تنهايي ميكنم/ همسرم زياد باهام حرف نميزنه/ ميگه تو خيلي حرف ميزني/هيچي نميتونه منو اونقدر خوشحال كنه/نميدونم شايد براي اينه كه از زندگيم راضي نيستم/شبها زياد بيدار مي مونم و روزها رو همش مي خوابم البته از قرص خواب هم استفاده ميكنم/هميشه استرس دارم مخصوصا وقتي ميرم تو رختخواب/همسرم هميشه يكي دو ساعت ديرتر از من ميخوابه(معتادكامپيوترو اينترنته) بارها بهش گفتم كه من از اين موضوع ناراحتم ولي كو گوش شنوا. و همين خيلي ناراحتم ميكنه. من آدم حساسي ام و خيلي زود عصباني ميشم. احساس ميكنم كمبود محبت دارم ولي بهم بي توجهي ميشه نميدونم چي كار كنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 فروردین 1390 ساعت 22:14
با سلام و عرض ادب من خانمی هستم 26 ساله و مجرد . مدیر داخلی یک شرکت خصوصی هستم فکر می کنم که علایم افسردگی رو دارم همیشه احساس خستگی و بی حوصلگی می کنم برای خندیدن همیشه دنبال یه اتفاق بزرگ می گردم احساس می کنم به هر چیزی که فکر می کنم برعکسش اتفاق می افته واسه همین هیچ وقت به خودم امیدواری نمیدم و به چیزهایی که دوست دارم فکر نمی کنم بعضی وقت ها دوست دارم بخوابم و دیگه بیدار نشم و تواین دنیا نباشم به نظر شما من دچار افسردگی شدم و اینکه راه درمانش چیه ؟/ پاسخ: بله در اینکه دچار افسردگی هستید تقریبا تردیدی نیست ولی اینکه چه چیزی موجب آن شده است ؟!؟ آیا این حالت اولیه و بدون علت قابل کشف است؟ یا برخی مسائل موجب آن شده؟ در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 خرداد 1390 ساعت 15:42
سلام. من خانمی 28 ساله هستم. از وقتی که یادمه فقط و فقط درس خوندم و جدیدا هم کنکور دکتری دادم. چند وقته که شدیدا احساس بی حوصلگی و پوچی می کنم. هر موقع که کارای غیردرسی انجام می دم عذاب وجدان شدیدی می گیرم ولی از طرف دیگه حوصله کارای درسی رو ندارم . به خاطر همین همش دوست دارم بخوابم که از کارا فرار کنم. اصلا حوصله چیزی یا کسی رو ندارم و به خاطر کوچکترین چیزی می زنم زیر گریه. می خوام برم سر کار ولی حوصله کار رو ندارم. می خوام برم سراغ کارایی که همیشه دوست داشتم ولی به خاطر درس های زیادم انجامشون نمی دادم ولی این طوری هم عذاب وجدان می گیرم که از کارام عقب افتادم. واقعا خودم نمی دونم باید چی کار کنم. می خواستم ببینم باید چی کار کنم؟ آیا باید مثل قبل به درس ادامه بدم یا اینکه کلا بی خیال بشم؟/ پاسخ : راستش من كمي جا خوردم ! شما فردي تحصيلكرده و دانا هستيد و بدون ترديد ميدانيد در هر كاري افراط و تفريط كنيم با خسارت هاي قابل توجهي مواجه خواهيم شد .نه ادامه ي درس با شدت قبلي و نه ترك كامل آن را پيشنهاد نميكنم. در صورت تمايل و اگر فكر ميكنيد تجربيات من ميتواند برايتان مفيد باشد ميتوانيد بوسيله ايميل با من در ارتباط باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 04 تیر 1390 ساعت 19:52
سلام خسته نباسین.من 28 سالمه و متاهلم .خیلی تنهاممممممممممم.....هیچ کس منو دوست ندااره .همسرم به حرفهام گوش نمیده....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 19:14
سلام با تشکر از مطلب مفیدتون، من یک مرد ۳۴ سااله متاهل هستم حدود چهار سال در امارت زندگی‌ کردم و پس از ترک ایران در ابتدا دچار افسردگی گشتم که با مصرف دارو تا حدودی درمان پیدا کرد ولی‌ اکنون حدود چند ماه است که به کشور دورتری مهاجرت کرده‌ام به همراه همسرم. به تازگی احساس می‌کنم بسیار افسردهتر از گذشته شده‌ام و توانایی انجام کارهای شغلی‌ هم را به خوبی‌ ندارم! مطمئن هستم که علت آن افسردگی نسبتا شدیدیست که با آن مواجه هستم! به تازگی با تشخیص پزشک مجدداً شروع به مصرف دارو کرده ام! از آنجا که در مقاله یتان متذکر شده‌اید که از تغییر اساسی‌ در این دوره پرهیز شود و من تا حدی احساس می‌کنم با بازگشت به ایران می‌تونم به شرایط روحی‌ بهتری دست پیدا کنم از طرفی‌ باید از تصمیم بزرگ قبلی‌ و شرایط نسبتا مناسب شغلی‌ و اجتماعی حال حاضر دست بکشم و تن به یک تغییر مجدد بدهم!می‌خواستم نظر جنابعالی را با توجه به شرایطم جویا شوم! با تشکر!/ پاسخ: پاسخ سوال شما بسیار سخت است. اما بنظر میرسد در صورتیکه در محل اقامتتان از نظر درآمد و رفاه در وضعیت خوبی بسر میبرید سعی کنید ارتباطتان با اقوام و سفرهایتان به ایران را افزایش دهید تا هم از امکانات و شغل مورد نظرتان دور نشوید و هم بر افسردگی و مشکلات مرتبط با آن فایق آیید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده تنهاي تنها مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 23:11
سلام آقاي دكتر با تشكر از مطالب مفيدتون 
من مردي 29 ساله و متاهل هستم 
من در زمان كنكور و دانشگاه هم دچار دوره هاي ناراحتي شدم كه اولي منجر به پركاري تيروئيد شد و قرص متي مازول مصرف كردم و خوب شدم و در دانشگاه دولتي در رشته مهندسي مكانيك قبول شدم 
ترم دوم دانشگاه 2 باره يواش يواش همين حالتها مجددا شروع شد و بعد از مراجعه به روانپزشك دوره اي سيتالوپرام خوردم و تقريبا خوب شدم و بعد از پايان تحصيلات برگشتم به شهرم و ازدواج كردم و مشغول كار هم شدم 
در كنار كار اصلي كار دومي هم شروع كردم و خيلي با اميد و قوي جلو ميرفتم تا اينكه 7 ماه پيش قراردادم رو به ساعتي تغيير دادم و چون شركت هم ازم راضي بود قبول كرد و فعلا هم بصورت ساعتي ميام به شركت 
هدفم اين بود كه دربيام بيرون و كارم رو توسعه بدم و خيلي پيشرفت بكنم ولي رفته رفته شرايط برام سخت شد و با وجوديكه درآمدم نسبي هم خوب بود همش نگران بودم و استرس داشتم تا اينكه ديگه اين اواخر به جايي رسيد كه شبا بيدار مي شدم و خيس عرق ميشدم و ديگه هم خوابم نميبرد 
10روز پيش كه ديگر خانمم هم از دستم ناراحت شده بود پيش روانپزشك رفتم و اون هم قرص اكس آپرين و پروپرانولول و ويتامين ب داد و گفت ريلكسيشن كنم 
الان جوري شده كه هرجا صحبت از كار ميشه ميترسم هركسي رو ميگن رفته سر كار ناراحت ميشم و همش حالت ترس همراه با نااميدي باهامه و فكر مي كنم كل زندگيم در خطره از هيچي لذتي نميبرم همش فكر ميكنم عقبم بايد كاري بكنم و منتظرم كه همش كسي تلفن كنه و ازم شاكي باشه راجع به كارم و من نتونم جواب بدم 
حس ميكنم باعث نگراني و زحمت خانوادم شدم و از اين بابت خجالت مي كشم 
خيلي وقتها ميگم ايكاش همش مثل شبا بود كسي كارم نداشت و دقيقه ها به خواب منتها ميشد كه از اين دنيا جدا بشم 
فكر مي كنم همه اونايي كه شبيه منند از من بهترند و من تا حالا اشتباه كردم و عمرم تباه شده و نميتونم براي خانوادم كاي بكنم و در آينده چطور از پس زندگي با بچه بر بيام 
خيلي سعي مي كنم به خودم كمك كنم كتاب سايت و... ولي آخرش ميگم كه منم تنهاي تنها و يه دنياي وحشي و من كه نمي تونم كاري بكنم براي زندگيم 
دلم شادي مي خواد دلم زندگي آسوده ميخواد بدون نگراني 
بعضي وقتها ميگم كه وقتي گذر روزها براي من عذابه چطور مي خوام اگر خدا بخواد سالها زندگي كنم 
دلم آرامش ميخواد 
 
عذر مي خوام مطالبم طولاني شد خواهش مي كنم راهنماييم كنيد/ پاسخ: شما نیازمند انجام مشاوره با یکی از همکاران روانشناس بالینی هستید و من فکر میکنم تجویز دارو درمانی مختصر نیز برای بهبود پاسخ مشاوره برایتان ارزشمند خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده پسر18 ساله مهمان در تاریخ جمعه, 14 مرداد 1390 ساعت 18:56
از تنهایی دارم میمیرم تروخدا کمکم کنید نمیدونم چیکار کنم 
 
 
 
 
میشه راهنماییم کنید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 21 مرداد 1390 ساعت 12:14
سلام من 28 سالمه و مجردم .یه جایی کار می کردم که همش می رفتم ماموریت ولی پول خوبی می گرفتم.حالا به خاطر سفرهای مکرر از اونجا اومدم بیرون و جای دیگه رفتم ولی پشیمونم و افسرده شدم.لطفا منو راهنمایی کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مینا در تاریخ یکشنبه, 30 مرداد 1390 ساعت 17:22
۲۶ ساله، بدون رابطه، بدون همسر،بدون فرزند 
بدون دوست، بدون خانواده 
شغل از دست داده 
مشکلات مالی 


.  
ناتوانی در شاد بودن 
ناتوانی در کسب لذت جنسی  
احساس جدا افتادگی 
 
همه ی اینها چقدر بده با هم ؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده جواد مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 آذر 1390 ساعت 12:48
*********سلام دوستان...کی میگه افسردگی قابل درمان نیست به خداااا کافیه اراده کنید ورزش و تفریح مدام ....21روز انجام بدید عادت میشه واستون.من شایدبدتراز شما بودم ولی الان شادوخرم....فقط کمی بداخلاق شدم اونم درس میشه.************دوووووووووووووووووستون دارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 09:29
من زنی33سالهام همسرم علایم افسردگی داره بهفکر درمان نیست وقبول هم نداره منم دارم افسردگی میگیرم تورو خدا برام دعا کنید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:04
سلام آقاي دكتر  
من خانمي 28 ساله هستم به تازگي ازدواج كردم ،اما هنوز زندگي مشترك را شروع نكردم در حال اتمام مقطع كارشناسي ارشد هستم . تقريبا حدود 3 سالي هست كه احساس افسردگي دارم حس بي ارزشي حس اينكه هر كار مي كنم از زندگي عقب هستم اينكه شايد كل مسير را اشتباه كردم اينكه همه از من بهترند و دائم در حال مقايسه خودم با ديگران هستم و با اينكه شرايط نسبتا خوبي دارم هيچ وقت راضي نيستم . همسرم به من خيلي علاقه منده اما احساس مي كنم كم كم دارم علاقه ام نسبت به اون رو هم از دست ميدم ... خيلي مي خوابم و جديدا كه شغلم رو هم از دست دادم اين علائم بيشتر شده... خيلي به مرگ فكر مي كنم ( نه به خودكشي ) به اينكه كاش زودتر بميرم به اينكه چه جوري بميرم بهتره...خودم مدتهاست ميدونم بايد درمان بشم اما راستش به كسي اعتماد ندارم و مي ترسم حالم از ايني هم كه هست بدتر بشه ... جناب دكتر اگر يك دكتر خوب به من معرفي كنيد ممنون مي شم ...و اينكه مي خواستم بپرسم آيا واقعا راه درماني هست ؟ خسته شدم از اين همه احساس بد از اينهمه نارضايتي . با سپاس فراوان 
/پاسخ: این علامتهای شما قویا تشخیص افسردگی را مطرح میکنند و درمان آن را اکیدا و هر چه زودتر پیشنهاد میکنم ، متاسفانه نمیتوانم نام پزشک خاصی را بیاورم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 11:15
oخوب بود......من یه بار خودکشی کردم حس میکنم بازم این کار رو میکنم از همه چی خسته شدم / پاسخ: متاسفانه شما بد ترین راه را برای حل مشکلاتتان انتخاب کرده اید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 18:07
تعداد مشاهده مطلب : 46042
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2014
بازدید دیروز 3051
بازدید کل 29253377
کاربران حاضر 83
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.