در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت راه و رسم عاشقی ...
راه و رسم عاشقی ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط / ایمیل از : سيد نصيرالدين شاهرخی   
یکشنبه, 03 شهریور 1387 ساعت 09:15
يک عمر به خدا دروغ گفتم و خدا هيچ گاه به خاطر دروغ هايم مرا تنبيه نکرد ...

، می توانست، اما رسوايم نساخت و مرا مورد قضاوت قرار نداد،

هر آن چه گفتم را باور کرد

و هر بهانه ای آوردم را پذيرفت،

هر چه خواستم عطا کرد و هرگاه خواندمش حاضر شد.

اما من!

هرگز حرف خدا را باور نکردم،

وعده هايش را شنيدم، اما نپذيرفتم،

چشم هايم را بستم تا او را نبينم

و گوش هايم را نيز، تا صدایش را نشنوم،

من از خدا گريختم بی خبر از آن که او با من و در من بود.

می خواستم کاخ آرزوهايم را آن طور که دلم می خواست بسازم

نه آن گونه که خدا می خواست،...

به همين دليل اغلب ساخته هايم ويران شد

و زير خروارها آوار بلا و مصيبت مدفون

شدم، من زير ويرانه های زندگي دست و پا زدم و از همه کس کمک خواستم،

اما هيچ کس فريادم را نشنيد و هيچ کس ياريم نکرد، 

دانستم که نابودی ام حتمی است، با شرمندگی فرياد زدم:

  زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفا

"خدايا اگر مرا نجات دهی، اگر ويرانه های زندگی ام را آباد کنی،

با تو پيمان می بندم هر چه بگويی همان را انجام دهم،

خدايا! نجاتم بده که تمام استخوان هايم زير آوار بلا شکست"،

 

در آن زمان خدا تنها کسی بود که حرف هايم را باور کرد

و مرا پذيرفت، نمی دانم چگونه اما

در کمترين مدت خدا نجاتم داد،

او مرا از زير آوار زندگی بيرون آورد و به من دوباره احساس آرامش بخشید،

گفتم: "خدای عزيز بگو چه کنم تا محبت تو را جبران نمايم"،

خدا گفت: "هيچ، فقط عشقم را بپذير و مرا باور کن

و بدان در همه حال در کنار تو هستم"،

گفتم: "خدايا عشقت را پذيرفتم و از اين لحظه عاشقت هستم"،

سپس بی آنکه نظر او را

زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفابپرسم به ساختن کاخ رويايی زندگی ام ادامه دادم،

اوايل کار هر آن چه را لازم داشتم از خدا درخواست می کردم

و او نیز فوری برايم مهيا می نمود، از درون خوشحال نبودم،

نمی توانستم هم عاشق خدا باشم و هم به او بی توجه،

از طرفی نمی خواستم در ساختن کاخ آرزوهای زندگی ام

از خدا نظر بخواهم، زيرا

سليقه اش را نمی پسنديدم،...

با خود گفتم: "اگر من پشت به خدا کار کنم

و از او چيزی در خواست نکنم بالاخره او هم مرا ترک می کند

و من از زحمت عشق و عاشقی به خدا راحت می شوم"،

پشتم را به خدا کردم و به کارم ادامه دادم تا اين که وجودش را کاملاً فراموش کردم،

در حين کار اگر چيزی لازم داشتم

از رهگذرانی که از کنارم رد می شدند درخواست می کردم،

عده ای که خدا را می ديدند

با تعجب به من و به خدا که پشت سرم آماده کمک ايستاده بود،

نگاه می کردند و سری به نشانه تاسف تکان داده و می گذشتند،

اما عده ای ديگر که جز سنگهای طلايی قصرم چيزی نمی ديدند به کمکم آمدند

تا آنها نيز بهره ای ببرند،

در پايان کار نیز همان هایی که به کمکم آمده بودند

از پشت خنجری زهرآلود بر قلب زندگی ام فرو کردند،زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفا

همه اندوخته هايم را يک شبه به غارت بردند

و من ناتوان و زخمی بر زمين افتادم و فرار آنها را تماشا کردم،

آنها به سرعت از من گريختند...

همان طور که من از خدا گريختم،

هر چه فرياد زدم، صدايم را نشنيدند،

همان طور که من صدای خدا را نشنيدم،

من که از همه جا نااميد شده بودم باز خدا را صدا زدم،

قبل از آنکه بخوانمش کنار من حاضر بود،

گفتم:

"خدايا! ديدی چگونه مرا غارت کردند و گريختند، انتقام مرا از آنها بگير و کمکم کن که

برخيزم."

خدا گفت: "تو خود آنها را به زندگی ات فرا خواندی،

از کسانی کمک خواستی که

زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفامحتاج تر از هر کسی به کمک بودند"،

گفتم: "مرا ببخش. من تو را فراموش کردم و به غير تو روی آوردم و

سزاوار اين تنبيه هستم،

اينک با تو پيمان می بندم که اگر دستم را بگيری و بلندم کنی

هر چه گويی همان کنم،

ديگر تو را فراموش نخواهم کرد"،

و خدا تنها کسی بود که حرف ها و سوگندهايم را باور کرد،

نمی دانم چگونه اما متوجه شدم که دوباره می توانم روی پای خود بايستم

و به زودی خدای مهربان نشانم داد که چگونه آن دشمنان گريخته مرا، تنبيه کرد.

گفتم:  "خدای عزیزم، بگو چگونه محبت تو را جبران نمایم؟"،

و خدا پاسخ داد: "هيچ، فقط عشقم را بپذير و مرا باور کن

و بدان بی آنکه مرا بخوانی هميشه در کنار تو هستم"،

پرسیدم: "چرا اصرار داری تو را باور کنمزندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفا

و عشقت را بپذيرم؟"،

گفت: "اگر مرا باور کنی، خودت را باور می کنی،

و اگر عشقم را بپذيری،

وجودت آکنده از عشق می شود،

آن وقت به آن لذت عظيمی که در جست و جوی آن هستی، می رسی و

ديگر نيازی نيست خود را برای ساختن کاخ روياهایت به زحمت بيندازی،

چيزی نيست که تو نيازمند آن باشی، زيرا تو و من يکی می شويم،

بدان که من عشق مطلق، آرامش مطلق و نور مطلق هستم

و بی نیاز از هر چيز، اگر عشقم را بپذيری تو نیز نور، آرامش

و بی نياز از هر چیز خواهی شد."

اگر گوشه ای از داستان زندگی من برای شما نیز صادق است،

تنها بدانید که او همیشه آنجاست، در کنار شما، مشتاق برای یاری رساندن به شما،

عشق او را بپذیرید، خواهید دید که با چه سرعتی زندگی شما ر متحول خواهد نمود.

من شما را باور دارم...

 

 

زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفا

 

توجه : هرگونه برداشت و نقل مطالب سایت

فقط با ذکر منبع و لینک این سایت مجاز می باشد.

 

ما را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازید :

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 04 شهریور 1387 ساعت 05:15
از پاي تاسرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال چو بي پاوسرشوي

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده oceandrop(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 04 شهریور 1387 ساعت 08:49
بسیار زیبا و حقیقت محض ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سیران(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 04 شهریور 1387 ساعت 03:38
با سپاس. خیلی عالی بود. اکثر انسانها در زندگی شون باهاش مواجه شدن. ای کاش عبرت بگیریم و اشتباهاتمون رو تکرار نکنیم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده haidii(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 03 شهریور 1387 ساعت 19:53
این حرفها بوی دل و جان می دهد نه زبان و قال .... عشقتان سرشار وشرربار ,سپاسگزارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده الهام (مهمان) در تاریخ دوشنبه, 04 شهریور 1387 ساعت 23:24
عاشق شو ار نه روزی کار جهان بر اید .نا خوانده دست مقصود از کار گاه هستی .سلام !متن بی نظیری بود .ممنون!خدا پشت و پناهتان باد !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سعید مجردی(مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 شهریور 1387 ساعت 19:37
همیشه سایت وزین و قابل توجه دکتر ظهرابی از متن های زیبا و دلچسب ما را بهره مند می سازد. خدا ایشان را طول عمر با عزت عطاء فرماید. دکتر جان لطفا از بخش هماش سرطان ، چالشها و راهکارهای اجتماعی در سایت مغان ارس www.moghanaras.com و یا از سایت مهرانه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی www.mehraneh.org دیدن فرمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده maryam(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 07 شهریور 1387 ساعت 14:59
با سلام و عرض تبریک بخاطر ابتکار عمل بی نظیر شما در راه اندازی وب سایتی که 
میتواند کمک شایانی به ملت نماید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهناز(مهمان) در تاریخ شنبه, 09 شهریور 1387 ساعت 13:10
با سلام 
حرفی که از دل برآید بر دل نشیند از لطف همیشگی شما سپاسگزارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده afsaneh(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 شهریور 1387 ساعت 06:27
بسیار زیبا بود و حقیقتی محض که من تجربه اش کردم. 
بله او بسیار مهربان است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مینا(مهمان) در تاریخ جمعه, 15 شهریور 1387 ساعت 02:09
فقط میگم دستتون درد نکنه حرف نداشت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 18 شهریور 1387 ساعت 06:49
بذار دستاتو ببوسم اي ستاره از تو روشن اي صداي دور و نزديك اي دعاي خوب بودن 
با تو مثل آسمونم وقتي تن مي ده به مهتاب وقتي جا مي گيره خورشيد تو نگاه سرخ بي تاب 
مي دونم مهمون نوازيت طعم شيرين نمازه با تو تا آينه ژاكه پر رمزه پر رازه 
آشنايي با من اما گاهي گم مي شم تو راهت مي خوام پيدا بشم از تو تا ترانه نگاهت 
پره از تو قلب عاضق رمزه هستي تو صداته وقتي جون مي دي به واژه همه حسم باهاته 
تقديم به همه اوناييكه رنگ خدا رو تو همه خطاي زندگيشون با جون و دل مي بينن 
و به ويژه تقديم به دكتر ظهرابي كه عاشقانه ما رو به يااد بالاترين عشق ها انداخت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمدرضا در تاریخ چهارشنبه, 13 شهریور 1387 ساعت 14:39
متن بسيار زيبايي بود ومن بسيار از خواندن ان مستفيض شدم. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 21 شهریور 1387 ساعت 08:27
تمام متن اشک آدم در می یاره.منی که حتی واسه یک بارم گریه نکردم.امشب با خوندن این مطلب تا آخرش اشک ریختم.خدای من میون این همه آدم که تو رو صدا می زنند جای من خیلی خالیه!ممنون.واسه تشکر کردن گاهی کلمه ها هم کم میارن.واقعا ممنون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 17 شهریور 1387 ساعت 19:39
بسيار دوستداشتني هستيد دكتر./ پاسخ : از لطف و بزرگواریتان سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان ناخوانده در تاریخ دوشنبه, 25 شهریور 1387 ساعت 09:26
بسيار عالي و جذاب و واقعي من را نيز دعا كنيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 25 شهریور 1387 ساعت 15:37
متنن بسیار زیبا وتاثیر گذاری بود .من از خواندن آن بسیار استفاده کردم از استاد بزرگ اخلاق بخاطر سایت بسیار خوبشان وارائه مطالب مفید وپر معنی جداً متشکرم  
/ پاسخ: از بزرگواری و لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 14 آذر 1387 ساعت 17:39
عجیبه، اونم ازدید کسی مثل من که هیچی براش عجیب نیست و همه چیز براش عجیب میاد . چه طور میتونم با شما مستقیم تر صحبت کنم ./ پاسخ: می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید. 
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 22 مهر 1387 ساعت 20:17
تعداد مشاهده مطلب : 7231
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2002
بازدید دیروز 3051
بازدید کل 29253373
کاربران حاضر 75
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.