در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات آنتراکت شبی در خواب ديدم ...
شبی در خواب ديدم ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط /ارسال :الف.عظیمی   
دوشنبه, 22 مهر 1387 ساعت 19:45
خانه خداوند ...

 

شبی در خواب ديدم مرا می‌خوانند،

راهی شدم،

به دری رسيدم،

به آرامی در خانه را كوبيدم

زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفاندا آمد: درون آی

گفتم: به چه روی؟

گفت: براي آنچه نمي‌دانی

هراسان پرسيدم:


براي چو منی هم زمانی هست؟

پاسخ رسيد: تا ابديت

ترديدی نبود، خانه، خانه خداوندی بود،

آری تنها اوست كه ابدی و جاويد است

پرسيدم: بار الهی

چه عملي از بندگانت بيش از همه

تو را به تعجب وا می‌دارد؟قلب،دل،زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفا

پاسخ آمد:

اينكه شما تمام كودكی خود را در آرزوی

بزرگ شدن به سر می‌بريد

و دوران پس از آن در حسرت بازگشت به كودكی می‌گذرانيد

اينكه شما سلامتی خود را فدای مال‌اندوزی می‌كنيد

و سپس تمام دارايی خود را صرف بازيابی سلامتی می‌نماييد

اينكه شما به قدری نگران آينده‌ايد كه حال را فراموش می‌كنيد،

در حالی كه نه حال را داريد و نه آينده را

اين كه شما طوری زندگی می‌كنيد

كه گويی هرگز نخواهيد مرد

زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،نوزاد،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفاو چنان گورهای شما را

گرد و غبار فراموشی

در بر می‌گيرد

كه گويی هرگز زنده نبوده‌ايد

سكوت كردم و انديشيدم،...

در خانه چنين گشوده، چه می‌‌طلبيدم؟

بلی، آموختن 

پرسيدم: چه بياموزم؟

پاسخ آمد:

بياموزيد كه مجروح كردن

قلب ديگران

 اجازه ، شاد ، شادی ، هزینه ، سن ، سال ، شعار ، سایت ، سایت دکترظهرابی ، دکترمجیدظهرابی ، مجیدظهرابی ، مجید ، پیشرفت ،  بيش از دقايقی طول نمی‌كشد

ولی برای التيام بخشيدن آن

به سالها وقت نياز است

بياموزيد كه هرگز نمی‌توانيد كسی را مجبور نمایید

تا شما را دوست داشته باشد،

زيرا عشق و علاقه ديگران

نسبت به شما آينه‌ای از كردار و

اخلاق خود شماست

بياموزيد كه هرگز خود را با ديگران مقايسه نكيند،

 اجازه ، شاد ، شادی ، هزینه ، سن ، سال ، شعار ، سایت ، سایت دکترظهرابی ، دکترمجیدظهرابی ، مجیدظهرابی ، مجید ، پیشرفت ،  از آنجايی كه هر يك از شما به تنهايی

و بر حسب شايستگي‌های خود

مورد قضاوت و داوری ما قرار مي‌گيرد

بياموزيد كه

دوستان واقعی شما

كسانی هستند

كه با ضعف‌ها و نقصان‌های شما آشنايند

ولیکن شما را همانگونه كه هستيد و دوست دارند

بياموزيد كه

داشتن چيزهاي قيمتی و نفيس به زندگی شما بها نمی‌دهد،

بلكه آنچه با ارزش است بودن افراد بيشتر در زندگي شماست

بياموزيد كه ديگران را

در برابر خطا و بی‌مهری كه نسبت به شما روا مي‌دارند

مورد بخشش خود قرار دهيد وزندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفا

اين عمل را

با ممارست در خود تقويت نماييد

بياموزيد كه كه دونفر می‌توانند

به چيزی يكسان نگاه كنند

ولی

برداشت آن دو هيچگاه يكسان نخواهد بود

بياموزيد كه در برابر خطای خود

فقط به عفو و بخشش ديگران بسنده نكنید،

تنها هنگامی كه مورد آمرزش وجدان خود قرار گرفتید،

راضی و خشنود باشيد

بياموزيد كه

توانگر كسی نيست كه بيشتر دارد

بلكه آنكه خواسته‌های كمتری دارد

زندگی،انسان،کودک،مادر،دوست،دوستی،محبت،عشق،خدا،تولد،زیبا،زیبائی،دوستان،صفابه خاطر داشته باشيد

كه مردم

گفته‌های شما را فراموش می‌كنند،

مردم اعمال شما را نيز

از ياد خواهند برد ولی،

هرگز احساس تو را

نسبت به خويش از خاطر نخواهند زدود.

 

 

وجه:هرگونه برداشت و یا نقل مطالب سایت

فقط با ذکر منبع و لینک این سایت مجاز است.

 

 

نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید :

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده آرزو (مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 02 آبان 1387 ساعت 13:41
 
>  
> سلام اقای دکتر واقعا شما نمونه ی یک انسان 
> با پشتکار هستید من خیلی دوست دارم یه روز 
> مثل شما بشم من دانشجوی سال 1 پزشکی هستم و 
> هنوز اول راهم ولی وقتی کسایی مثل شما رو 
> میبینم به اینده خیلی امیدوار میشم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 03 آبان 1387 ساعت 14:33
باسلام 
خواندم ولذت بردم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده افسانه(مهمان) در تاریخ شنبه, 04 آبان 1387 ساعت 11:40
باسلام 
موفق تر باشید وب خوبی دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 05 آبان 1387 ساعت 10:51
بيسار زيبا ودلنشين بود متشكرم آقاي دكتر من هروقت به سراغ سايت شما مي آيم واقعا انزژي ميگيرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده معصومه(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 05 آبان 1387 ساعت 11:28
 
 
زيبا بود.... 
خدا پشت و پناه همه...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سعیدنادری(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 15 آبان 1387 ساعت 12:39
 
 
 
سلام آقای دکتر واقعا گل گفتین  
تو د نیای ما فقط خوبی آدماست که موندگاره مرحبا ای بیک مشتاقان بده بیغام دوست  
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 30 آبان 1387 ساعت 07:29
با تشکر فراوان از شما. بسیار خوشنودم از اینکه با سایت شما آشنا شدم ومتوجه شدم که هستند هنوز در د نیا افرادی چون شما ..........

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(bahar)(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 07 آذر 1387 ساعت 14:40
سلام.خسته نباشید.خدا قوت.خیلی متنتون جالب بود.منتظر مطالب جدیدتون هستیم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زندآزاد(مهمان) در تاریخ جمعه, 08 آذر 1387 ساعت 21:20
سلام وب سایت شما توسط یکی از همکاراتون معرفی شد .این مطلب واقعا ما رو به خودمون میاره.ممنون وبلاگ من در مورد پزشکی وارتباط آن با قران هست www.medician.blogfa.comممنون میشم سر بزنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 بهمن 1387 ساعت 12:33
با سلام 
واقعا خسته نباشید .... از خواندن این مطالب لذت بردم و کاملاموافقم و همیشه توجه خاصی به آنها داشته و دارم... امیدوارم همه بتونیم در درجه اول به این اعتقاد برسیم و نهایتا با تمام وجود و جون دل به آن عمل کنیم . . .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(زينب) در تاریخ دوشنبه, 05 اسفند 1387 ساعت 08:40
واقعا خسته نباشيد اين بهترين سايتي كه تا بحال ديدم. مطمئنا از اين به بعد يكي از طرفداران سايت شما خواهم بود.و منتظر مقاله هاي زيبا و جديد شما مي مانم. با تشكر. پاسخ : از لطفتان سپاس ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده معصومه رجبی(مهما در تاریخ دوشنبه, 17 فروردین 1388 ساعت 07:51
سلام آقای دکتر  
واقعاً زیباست. کاش همه می تونستند درک کنند که کسی جز خدا موندگار نیست شاید اون وقت کمتر دلشکنی کنند و بیشتر محبت کنند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فروغ (مهمان) در تاریخ دوشنبه, 31 فروردین 1388 ساعت 04:12
سلام  
ممنونم خیلی زیبا بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده الهام(مهمان) در تاریخ جمعه, 20 آذر 1388 ساعت 20:03
ممنون از مطالب خیلی قشنگتون* 
یه جمله:خدا جونم خیلی دوستتت دارم
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 22 مهر 1387 ساعت 20:46
تعداد مشاهده مطلب : 5964
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2036
بازدید دیروز 3051
بازدید کل 29253386
کاربران حاضر 96
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.