در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی دارو شناسی كراك ...
كراك ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 18 مهر 1386 ساعت 18:38

کراک ايراني همان هروئين است...

توليد کنندگان اين مواد ارزان براي اينکه سود بيشتري به جيب بزنند،

درجه خلوص مواد را پائين مي آورند و مواد ديگري به آن اضافه مي کنند.

که اين مواد بعضي اوقات زيان هاي بسيار بيشتري نسبت به مواد مخدر دارد.


نوعي از کراک که با قيمت ارزان در اختيار جوان ها قرار مي گيرد،

باعث اضمحلال بدن و پوسيدگي عضلات شود.


حتما شنيده ايد که پليس وقتي يکي از معتادان به کراک را دستگير کرده و مي خواسته

او را به زور وارد اتومبيل کند، در اين درگيري ساده گوش و دست معتاد پاره مي شود.

اين پوسيدگي ناشي از استفاده نوع نامرغوبي از کراک است که ماده اي شيميايي

به آن اضافه شده است.


کراک ايراني همان هروئين است


کراک نام تجاري ماده اي است که در اروپا از کوکائين گرفته مي شود.

اين ماده سرخوشي بسيار بالايي به وجود مي آورد. سرخوشي و خيال پردازي در نگام مصرف

اين ماده آنقدر بالاست که معتاد با وجود اينکه مثل مصرف هروئين وابستگي جسمي

به اين ماده ندارد، وسوسه هاي روحي رهايش نمي کند و نمي تواند آن را ترک کند.

کراکي که از کوکائين گرفته مي شود در ايران قيمت بسيار بالايي دارد و هر گرم از آن

حدود 50 هزار تومان است پس در اختيار قشر محدودي قرار دارد. در ايران اين کراک

در ميهماني هاي خاص و جمع هاي خصوصي استفاده مي شود.


اما کراک در ايران از هروئين گرفته مي شود. اين کراک را نمي توان جزو مواد روان گردان

به شمار آورد. کراک ايران در واقع همان هروئين است که خلوص بالاتري دارد.

آنچه جوان ها مصرف مي کنند حد اکثر 5 درصد هروئين است بقيه آن شير خشک

و يا گرد قند است البته کراک درجه خلوص بالاتري دارد.


از آنجايي که جوان ها دنبال تجربه چيزهاي تازه هستند، توليد کنندگان اين مواد

براي هروئين نام تازه اي پيدا کرده اند که بهتر آن را بفروشند. بعضي ها هم با توجه

به سابقه کراک اصلي که در اروپا استفاده مي شود، فکر کرده اند که اين ماده روان گردان است

و آن را استفاده کرده اند. اما سر تعدادي از مصرف کنندگان کراک بلاي بدتري آمده است.


وقتي کرم ها بيدار مي شوند !


آمار دقيقي از کساني که به دليل استفاده کراک نامرغوب که ترکيبات شيميايي دارد

دچار پوسيدگي عضلاني شده اند در دست نيست. اما نمونه هاي زيادي از آن ديده شده است.


يکي از اين جوان ها در روزهاي پاياني زندگي اش به درخواست خودش در آکواريومي

شيشه اي گذاشته شد تا جوان ها از ديدن او عبرت بگيرند. اين آکواريوم در ... نصب شده

بود و پوسيدگي بدن و کرم هايي که گاهي روي پوست و گاهي زير پوست حرکت

مي کردند به خوبي قابل تشخيص بود.


جوان ديگري که پليس آن را گوشه يکي از خيابان ها پيدا کرده بود. نيمي از صورتش را از دست داده بود.

کرم ها صورت او را به طور کامل تخليه مرده بودند و از پلکش بيرون مي آمدند. فيلمي از اين

جوان که پزشکي در حال بررسي جسد اوست از طريق اينترنت و موبايل دست به

دست ميان جوان ها چرخيده است.


ماده شيميايي موجود در اين کراک باعث مي شود باکتري هايي که پس از مرگ فعال

مي شوند و بدن را مي پوسانند در زمان زنده بودن سلول هاي بدن هم به اين کار ادامه دهند.


خوشبختانه ترس از ابتلا به اضمحلال عضلاني و بيداري کرم ها باعث شده است

که جوان ها نسبت به مصرف کراک احتياط بيشتري به خرج بدهند.


مصرف کنندگان مواد روان گردان باور نمي کنند معتادند !

هر روز نام هاي تجاري تازه اي براي مواد يا قرص هاي روان گردان گذاشته

مي شود اما حقيقت اين است که ترکيب اصلي و خاصيت همگي بسيار نزديک به هم است.

وابستگي روحي و رواني اين مواد به جاي وابستگي هاي جسمي مواد اعتياد آور جسمي

باعث شده آنها باور نکنند که معتاد هستند و متاسفانه زماني اين حقيقت را مي پذيرند

که ترک اعتياد و بازگشت به حالت اوليه برايشان بسيار دشوار است چون دچار بيماري هاي

رواني و تغييرات شخصيتي مي شوند.


حقيقت اين است که اين مواد شيميايي تاثير بد تري نسبت به مواد اعتياد آور گياهي مثل هروئين دارند.

قرص هاي روان گردان بر اساس الگوهاي مغز و از ماده اي به نام متاندفتامين ساخته مي شود.

ما در بخشي از مغز ماده فتامين داريم و ماده اي که از خارج بدن به آن وارد مي شود

باعث سرخوشي مي شود.


اين ماده بعد از جنگ جهاني دوم و براي تقويت روحيه مردم توليد شد اما بعد از مدت کوتاهي

با مشاهده اثرات آن استفاده از آن متوقف شد و دوباره حدود سي سال است که استفاده

از آن رايج شده است. معتادان به مواد روان گردان بايد با اتکا بر جلسه هاي روان گرداني

اعتياد ذهني خود را به اين داروها از بين ببرند. هر دوره درمان بين 30 تا 50 جلسه است

و در کنار آن يک ماده جايگزين به عنوان دارو تجويز مي شود.


 

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 21 دی 1386 ساعت 15:50
very well 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 14 فروردین 1387 ساعت 08:02
سلام جناب دکتر ، خسته نباشید  
با تشکر از اینکه این سایت خوب را در اختیار ما گذاشتید اگر می شود راه های نجات این جوانان را نیز در اختیار خانواده هایشان بگذارید بردار من مبتلا به این اعتیاد می باشد من خیلی تلاش میکنم او را کمک کنم متاسفانه زندگی او هم دارد از هم می پاشد خواهش می کنم کمکمان کنید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 دی 1387 ساعت 20:06
تو رو خدا یه راه حلی هم جلوی پای ما خانواده های بد بخت بذارین.  
من برادرم اسیر این اعتیاد خطرناک شده، ما خانواده با آبرویی هستیم و تحمل این بی آبرویی برامون سخته تو رو خدا کمکمون کنید. راه رهایی از این بلای خانمان سوز وجود داره؟ / 
پاسخ: بله بهترین راه مراجعه به مراکز بهزیستی و ترک اعتیاد ( گروه های N.A ) است. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 13 آذر 1388 ساعت 20:16
سلام جناب دکتر همسر من به این ماده ا عتیاد دارد دو بار هم بستری شده در مراکز بهزیستی ولی نتیجه نداد حتی کپسول کاشت اما با داشتن کپسول کراک هم مصرف میکرد میخواستم بدونم واقعا این افراد نمی تونن ترک کنن .چکار باید بکنم خسته شدم اعصابم خیلی ضعیف شده.لطفا مرا راهنمایی کنید .متشکرم. / پاسخ: روان درمانی ، پیوستن به گروه های NA ، همکاری شخص مبتلا و خانواده نقش بسیار مهمی در درمان اینگونه بیماران دارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 26 آذر 1388 ساعت 17:58
خداقوت 
همه میگن کراک ترک نداره اما من میگم ترک داره فقط نتونستیم پیداش کنیم.یه روزی .یه جایی. یه کسی پیداش میکنه  
توکل به خدا

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 18 دی 1388 ساعت 06:26
سلام .برادر من معتاد به كراك است . بهتره بگم بود .چون با اراده خودش داره ترك ميكنه .ترا خدا براش دعا كنيد .ممنون .فقط اراده خود شخص و تحمل و همكاري خانواده خيلي مهمه .ميتوني .سعي كن .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 25 دی 1388 ساعت 09:22
همه چی به اراده فرد بستگی داره.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 25 دی 1388 ساعت 11:44
اگه اراده داشته باشه میتونه ترک کنه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 04 اسفند 1388 ساعت 22:26
سلام  
برادر من معتاد به کراک شده که نمیدونم چند وقته 
وقتی فهمیدم واقعا واسمون بدتر از مرگ بود 
حالام هر کاری براش میکنیم نیمتونه ترک کنه خیلی وسوسه داره 
کارمون شده اینکه چیکار کنیم براش 
با اینکه خیلی بهش محبت میکنیم اما باهمون مثل غریبه ها رفتار میکنه 
تو رو خدا واسش دعا کنین 
احساس میکنم هیچ دردی بدتر از این نیست 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 05 شهریور 1389 ساعت 10:38
من يه كسي رو دوست دارم كه اعتياد به كراك داره با كمك خوانوادش همه تلاشم كردم حتي شش ماه پاك موند ولي به خاطر نرفتن جلسه هاي N.A دوباره شروع كرد من هم ازش جدا شدم ولي باز دوستش دارم و نگرانشم براش دعا كنيد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 10 شهریور 1389 ساعت 08:27
با سلام  
به پدر مادرابگید تربیت دینی را از دوسالگی شروع کنند تا شرمنده بچه ها نشن

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 23 آبان 1389 ساعت 04:12
سلام نمی دونم چرا خدا نعمتهایی که به بندگانش میده اینجوری ازشون می گیره؟ چرا جواب التماسهای منو نمیده؟ همسرم ،عشقم ، نفسم اسیره خدایا کمکش کن.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1390 ساعت 01:05
چرا بعضی جوونا واسه خودشون ارزش قائل نیستند..به نظر من معتادین مجرم هستن.. نه مریض. از موقعی که برچسب مریض به معتادین زدن ..تعدادشون زیاد شده..چون با این برچسب سره خودشون و اطرافیانشون رو شیره می مالن .. باید همشون رو بریزیم تو دریا ..تا درس عبرت بشه واسه دیگران..تا سمت مواد مخدر نرن..
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1390 ساعت 17:51
تعداد مشاهده مطلب : 21650
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 1654
بازدید دیروز 3302
بازدید کل 30151552
کاربران حاضر 24
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.