در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی دارو شناسی اطلاعاتي مفيد در مورد داروهاي ضدتشنج
اطلاعاتي مفيد در مورد داروهاي ضدتشنج چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 19 مهر 1386 ساعت 15:04
چه داروئي براي اين بيمار مناسب است؟ ... آيا اصولا بايد دارو تجويز شود؟ يا فعلا ميتوان صبر كرد؟واقعيت اينست كه شروع دراو براي مبتلايان به تشنج كار ساده اي نيست و علاوه بر علم ،به تجربه كافي پزشك ، توجه كامل به شرايط فردي و حتي اجتماعي بيمار نياز دارد .فوايد دارو براي هر بيمار با مضرات احتماليش در كنار هم قرار ميگيرند،نتايج بررسي هاي مختلف مثل EEG (نوار مغز) و MRI وضعيت جسمي و حتي اقتصادي بيمار در نظر گرفته شده و آنگاه نوع دارو انتخاب مي شود.
ارجحيت داروهاي جديد بر داروهاي قديميتر، كمتر بودن نسبي عوارض جانبي و اثرات نا مطلوب است نه اثربخشي بيشتر. بسياري از محققين عقيده دارند كه هيچ داروئي بر ساير داروها ارجحيت مطلق ندارد بهمين خاطربهتر است مسائلي مثل قيمت،وضعيت جسمي بيمار،تعداد دفعات مورد نياز دارو در روز،و... را در تجويز هايمان مد نظر بگيريم.
بعضي از داروها مثل Neurentin موجب افزايش وزن ميشوند بهمين خاطر در بيماران چاق يا مستعد چاقي توصيه نمي شوند، بر عكس داروهائي مثل Felbat و,Zonegran ميتوانند باعث كاهش وزن شوند به همين خاطر در اينگونه بيماران مورد استفاده قرار ميگيرند . داروهائي مثل Lamictal ،Neurontin ، Topamax بدليل عدم تداخل دراوئي ميتوانند همزمان با داروهاي ضد بارداري وبدون نگراني در مورد كاهش احتمالي اثر ضد بارداريها مورداستفاده قرار گيرند در صورتيكه ديگر داروهاي ضد تشنج اغلب تاثير اين داروها را كم كرده واحتمال باردار شدن را افزايش ميدهند.
داروهائي كه توسط آكادمي اعصاب امريكا بعنوان اولين خط درماني براي مبتلايان به تشنج پيشنهاد مي شوند عبارتند از Neurontin ، Lamictal ، Topamax و Trileptal .
توجه داشته باشيد كه تنها داروئي كه بعنوان درمان اول براي تشنجات تازه پديد آمده ي ابسنس(صرع كوچك يا petit mal ) پيشنهاد ميشود Lamictal است.
همچنين مراقب باشيد كه گاباپنتين( Neurontin )،درصورت نياز، در مبتلايان به بيماريهاي روحي،خصوصاافسردگي،بسيار با احتياط شروع شود داروي Topamax نيزبايد در مبتلايان يا افراد مستعد سنگهاي سيستم ادراري با احتياط شروع شود وحتما بهمراه چند ليوان آب مورد استفاده قرار گيرد.
نكته بسيار مهم و شايد عجيب اينست كه امروزه داروهاي پريميدون و فنوباربيتال كه قبلا بسيار پر مصرف بودند را براي شروع درمان تشنج پيشنهاد نمي كنند و حتي توصيه ميشود حتي در كساني كه از قبل آنها را استفاده ميكرده اند نيزاين در اولين فرصت ممكن اقدام به تعويض دارو شود چرا كه بسيار خواب آور هستند و اغلب بيماران مصرف كننده از اين مسئله رنج مي برند .
در نهايت بايد نكته ي ديگري را هم به خوانندگان عزيز اين مطلب گوشزد كنم و آن اينكه تصميم گيري در مورد ادامه ياقطع مصرف داروهاي ضد تشنج ، و از شروع آنها بسيار مشكلتر است! اغلب ترجيح داده ميشود اين كارحداقل دو تا سه سال پس از آخرين تشنج و در صورت تاييد نوار مغزي و MRI و با توجه به شرايط بيمار بصورت كاملا حساب شده و تدريجي انجام شود.

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 20 آذر 1386 ساعت 07:16
سلام لطفا در مورد درمان دارويي مناسب صرع نوزادان (يك ساله) و مصرف والپروات توضيح بفرماييد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 24 آذر 1386 ساعت 11:30
با سلام من الان مدت 3 هفته مي باشد كه از داروي tegretol crاستفاده مي كنم مي خواستم عوارض اين دارو را بدانم در ضمن در اين مدت احساس مي كمن وزنم رو به افزايش است البته در اين مدت باز دستها وپاهايم زماني كه كارهاي ضريف مثل دوختن انجام مي دهم باز نا توان است با توجه به اينكه سابقه بيماري ام اس والزايمر در خانواده داريم باعث نگرانيم شده در ام ار اي كه انجام دادم دكتر گفتن كه يك غده كوچك در هيپوفيز هست ولي باعث نگراني نيست لطفا مرا راهنمايي كنيد؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 28 دی 1386 ساعت 10:44
با سلام درmriپسر دوساله من كه از 4 ماهگي از تشنج بدون تب رنج ميبرد نوشته شده كه نواحي پاچي مختصر هيپراينتنس flair:pdw:t2wدر محدوده اينتر هميسفريك لبهاي فرونتال دو طرف با گسترش به ماده سفيد عمقيتر لب فرونتال چپ و قسمتي از جيروس cingulateراست و لب پاريتال مجاور ان ديده ميشوند كه در تصاوير t1w نسبتا ايزو سيگنال با مغز ميباشند.ودرجاتي از اتساع شاخ تمپورال بطنهاي جانبي دو طرف با نماي غير اختصاصي مشاهده ميشود بقيه موارد طبيعي است سوال من اين است كه ايا ميتوان با جراحي تشنج او را كه با دارو كنترل نميشود قطع كرد و بهترين دارو براي او چيست واحتمال عقب ماندگي او چقدر اسث او الان مينشيند و چند كلمه صحبت ميكند با تشكر /  
پاسخ : 
بنظر نمیرسد درمان جراحی کمک چندانی به کودک عزیزتان نماید . درمان طبی را پیشنهاد می کنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 05 بهمن 1387 ساعت 16:57
داروی فنی توِئین برای چه بیمارانی تجویز می شود ... / پاسخ: مهمترین مصرف آن پیشگیری و نیز درمان تشنج است. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 25 فروردین 1388 ساعت 04:18
باسلام واحترام32ساله هستم.جراحی ضایعه مغزی سمت راست داشتم.قبل وبعداز جراحی تشنج داشته ودارم.البته تاحدی بادارو کنترل شده ولی صددرصدنیست.کاربامازپین200ذوعدد-فنی توئین کامپاند150دوعدد-فنوباربیتال 100یک عدد.گلبول سفیدم به3000رسیده.تشنجی که دارم بابیهوشی همراه نیست بادلشوره وترس شدیدشروع میشودآب دهنم میریزد.گاهی درحین تشنج مکان وزمان رانمی شناسم.به گفته اطرافیان درحال گرفتن چیزی هستم وسخنان نامفهومی میگویم.فشارسرم بالاست.تقاضادارم مرا راهنمایی کنید. آیامیتوانم ازپریمیدن همراه این داروهااستفاده کنم باتوجه به اینکه پریمیدن دربدن به فنوباربیتال تبدیل میشودوحداکثردوزمصرفی فنوباربیتال 180-200 mg/dayاست. 
سلامت وپیروزباشید./ پاسخ: با توجه به پیچیدگی مسئله شما قویا مشاوره حضوری با همکاران داخلی مغز و اعصاب پیشنهاد میشود. 
درمان شما نیازمند ارتباط تنگاتنگ با این همکاران می باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 05 شهریور 1388 ساعت 08:38
خوب بود از راهنمایی شما متشکریم استاد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 22 شهریور 1388 ساعت 19:46
با سلام. 
فرزند اینجانب اخیرا در سن 18 سالگی دچار تشنج خفیف شده و پزشک داروی depkin500mg یک عدد در 24 ساعت تجویز با توجه به اینکه دهنش آموز است آیا این دارو روی عملکرد مغز تاثیری دارد ؟ آیا توصیه خاصی وجود دارد؟ 
 
با تشکر محمد/ 
پاسخ: نگران نباشید ، عوارض تشنج بر مغز بیشتر از عوارض احتمالی این داروست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 02 دی 1388 ساعت 13:20
با سلام و احترام  
در مورد داروی پریمیدن در اینترنت اطلاعات بسیار ناقص و محدود است. خواهشمندم در باره این دارو اطلاعاتی مانند این موارد را برای آگاهی افراد در سایتتان قرار دهید : موارد مصرف‌ ، مكانيسم‌ اثر ، فارماكوكينتيك ، موارد منع‌ مصرف‌ ، هشدارها ،عوارض‌ جانبي‌ ، تداخل‌هاي‌ دارويي‌ ، نكات‌ قابل‌ توصيه‌ ، مقدار مصرف‌ ،شکل دارویی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 10 دی 1388 ساعت 15:18
دختری 10 ساله دارم بیماری رت سندرم دارد تشنج آن بصورت گریه است پنج سال است داروی کاربامازپین استفاده می کنم خوب شده بود ام حدود یک ماه است که روزی یک بار گریه می کند چکار کنم./ پاسخ: احتمال اینکه این گریه ها همان حملات تشنج باشد زیاد است، و احتمالا باید میزان داروهای کودکتان افزایش یابد ، به همکاران اطفال یا نورولوگ مراجعه نماید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 29 بهمن 1388 ساعت 07:33
سلام دکترمجید 
من دوست سعید هستم و بچه محل قدیمی هستم پسری 10 ساله دارم که در تیر88 در حین دوچرخ سواری دچار سرگیجه شد و سر و ترقوه اش شکست . در مهر 88 دوباره از پله افتاد و سومین بار در بهمن 88 مجدد خورد زمین که این بار از نزدیک خودم مشاهده کردم لحظه زمین خوردن هیچ حرکت دفاعی نکرد و نمی دانست چه اتقاقی برایش افتاده . 
نوارمغزی گرفتیم دکتر ی که نوار گرفت نرمال گزارش کرده ولی دکتر رضوانی کاشانی گفت که مشکل صرع دارد و قرص tegretol 400 تجویز کرده . 
ما چه بررسی هایی رو باید انجام بدهیم تا به قطعیت برسیم ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر مرشدی/ پاسخ: نظر من با نظر آقای دکتر رضوانی یکیست. کودک شما قویا مشکوک به تشنج هستند.انجام MRI برای بررسی دقیقتر پیشنهاد میشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مریم(مهمان در تاریخ دوشنبه, 26 بهمن 1388 ساعت 07:17
سلام خسته نباشید اقای دکتر ممکنه تشنج به صورت تهوع ان هم چند بار در روز خودش رو نشون بده / پاسخ: بله اما شرح حال دقیقتر مورد نیاز است، در برخی موارد این حالت ها ناشی از حملات میگرن هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مریم در تاریخ یکشنبه, 02 اسفند 1388 ساعت 23:47
سلام جناب دکتر مریمم مرسی که به من جواب دادید امیدوارم همیشه موفق باشید من همیشه به شما سر میزنم ودبیر هستم خدانگهدار

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 05 اسفند 1388 ساعت 19:42
سلام آرین کوچولو 5 ماهشه قبل از سه بار تشنج با فاصله های یک ماهه بصورت سیخ شدن اندام و صدای فریاد به مدت 5-6 ثانیه با تجویز متخصص فنوباربیتال با دوز 37.5 mg در روز مصرف شد که پس از گذشت یک ماه هیچگونه سیخ شدن اندام و تنفس سریع را نداشته ولی موردی که تشدید شده نگاه کردن بالای سر در موقع دراز کشیدن (افقی خوابیدن)و در اوردن صدای اه اه eh eh از خود میباشد ایا این حالت نوعی تشنج میباشد / پاسخ: بله میتواند نوعی از تشنج باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مریم(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 07 تیر 1389 ساعت 20:21
سلام جناب دکتر 
راهنمایی شما باعث شد من متوجه بشم دخترم حتی با خوردن فنوبارب دچار تشنجه ازش فیلم گرفتم وبه دکتر ش نشون دادم ایشون گفتند این تهوع نیست میتونه تشنج باشه حالا قراره سدیم رو تست کنیم بازهم از راهنمایی تون تشکر میکنم زنده باشید وهمیشه سلامت. 
(دو تا مطلب بالاتر نوشته منه ) 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده کسرا مهمان در تاریخ پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 23:51
سلام.فرزندم 7 سال داره و دچار سکته مغزی شده و سابقه ی cva داره و از وقتی که یک سالو نیم داشته تا به حال نزدیک به 6 سال است که تشنج دارد و مشکل گفتار داشته و طرف راست بدنش کند است و به مدت 6 سال است که گفتار در مانی و کار درمانی می برم و نزدیک6 سال است که دارو های مختلفی از جمله فنوباربیتال،لیسکانتین،والپروات سدیم،کاربا مازپین،مصرف کرده و در حال حاضر لامتروژین روزانه 300میلی گرم و کپرا روزانه 500 میلی گرم مصرف می کند اما متاسفانه هنوز تشنجش کنترل نشده است،امسال که مدرسه رفته در سر کلاس بی قراری شدید داشته و پرخواش گر بوده و به هیچ وجع تمرکز نداشته و برای یاد گیری و خواندن و نوشتن بیش از حد دچار مشکل شده است.لطفا در مورد بیماری تشنج و مشکلی که برای درس خواندنش به وجود آمده ما را راهنمایی فرمایید. 
با تشکر 
/پاسخ : پیشنهاد میکنم با همکاران روانپزشک یا نورولوژیست اطفال در مورد ایشان مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 25 شهریور 1390 ساعت 09:24
نوار مغز نوزاد من امواج تشنج رو نشون داده ودکتر براش والپراوات تجویز کرده مدت مصرف این دارو چقدره وکی باید دوباره ا زش نوارمغز بگیریم/پاسخ: نوار مغزی بتنهایی نشانگر نیاز یا عدم نیاز به دارو نیست و یک وسیله ی کمک تشخیصی بشمار میرود، میزان و مدت ادامه ی مصرف دارو بر اساس شرایط بالینی ، شدت تشنجات ، میزان اختلالات نوار مغزی و ... تعیین میشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سعید مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:34
سلام آقای دکتر ... من به دلیل تشنجی که دارم روزی 2 عدد کاربامازپین مصرف می کنم .. سئوال من از شما اینه که مصرف این دارو چه عوارضی به دنبال داره و راه های مبارزه با آن چیست ؟ ممنونم/پاسخ: مسائل ناخواسته و مشکلات ناشی از مصرف این دارو بیشتر بر اساس تست های آزمایشگاهی مشخص میشوند. انجام تست های خون و بررسی عملکرد کبد با آزمایشات مربوطه برای تشخیص بسیاری از این مشکلات ارزشمند هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 01 اسفند 1390 ساعت 15:17
با سلام خدمت شما . من 13 ساله داروی ضد تشنج مصرف میکنم ( سدیم والپروات و لاموتریژین و کاربامازپین ) قصد بارداری دارم این داروها برای دوران بارداری می توانند مشکل ساز باشند ؟/پاسخ: داروی سدیم والپروات را زیر نظر پزشک خود تبدیل کنید چرا که اثرات نامطلوب ان بر جنین کاملا ثابت شده است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 31 مرداد 1391 ساعت 18:00
سلام،حدود پنج ساله كه قرص ضدتشنج مصرف ميكنم،اول دپاكين بعد دكترم دارو رو به سديم والپرات تغيير داد.بعداز مصرف اين قرصها به مدت ٣سال،داروي كپرا و لاموتروژين رو دكترم تجويز كردن،تشنج من بدون دليل به وجود اومده و دكتر گفته كه تشنج جوانان ميگن و بدون دليل از بين ميره،الان ٢٨ سال دارم،قصدبارداري دارم اما ميترسم كه اين قرصها روي جنين اثر بذارن،چكار كنم؟تا كي بايد اين قرصها رو مصرف كنم؟با تشكر 
/پاسخ: نمیتوان اظهار نظر قطعی و دقیقی در مورد سوالات شما نمود ولی تنها میتوانم بگویم داروهای کم خطر برای بارداری جهت کنترل تشنج وجود دارند که بدون تردید همکار داخلی مغز و اعصابی که شما را تحت درمان قرار داده اند از آنها با خبرند لطفا با همکاران فوق مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 11:03
سلام فرزندو 18 ماهشه در یک روز دو بار دچار تشنج شده نوار مغزی گرفته شده دکتر تا 6 ماه داروی ضد تشنج تجویز کرده میخواستم بدونم این دارو چه عوارضی داره. ممنون 
/پاسخ: دوست عزیز داروهای ضد تشنج متفاوت و زیاد هستند ، مشکلات مربوط به آنها نیز متفاوت است ، اما بدون تردید پزشک فرزند شما بر اساس فواید داروها ، آنها را برای ایشان تجویز کرده و با توجه به شرایط ایشان حتما مصرف آنها را ضروری دیده اند ، پیشنهاد میکنم با خود ایشان در مورد داروها مشاوره بفرمائید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 19 مهر 1386 ساعت 15:07
تعداد مشاهده مطلب : 41197
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 6955
بازدید دیروز 8060
بازدید کل 31034803
کاربران حاضر 76
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.