در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی زنان و زایمان کمر درد در زنان باردار
کمر درد در زنان باردار چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 10 آبان 1386 ساعت 18:28

حاملگي مي تواند موجب وارد شدن فشار بر ناحيه پايين كمر شود ...

تخمين زده شده است كه بيش از پنجاه تا هشتاد درصد زنان

باردار در زماني از دوره حاملگي به كمر درد مبتلا خواهند شد.


با افزايش تعداد بارداريها شيوع كمر درد افزايش مي يابد.دو فاكتور اصلي را در افزايش شيوع كمر درد در حاملگي دخيل مي دانند:


1-وجود جنين درلگن و قرار گيري آن در جلوي فقرات كمري باعث افزايش قوس

كمري شده ، حمايت عضلات شكمي از وضعيت ستون فقرات را كاهش مي دهد ،

همزمان وزن جنين نيز فشارهاي بيومكانيكي بر فقرات را افزايش داده ، مشكل

بيمار بيشتر خواهد شد.2-هورمون ريلاكسين با كاهش سفتي كلاژني ، ليگامانهاي حمايت كننده

مفاصل را شل كرده ، با اين مكانيسم موجب افزايش حركات سمفيزپوبيس

و ساكروايلياك و ايجاد درد مي شود.


تظاهرات و علل كمر درد در حاملگي:


1-كمر درد ناشي از فشارهاي مكانيكي روي فقرات كمري.


اين حالت مي تواند با درد راجعه به پا همراه باشد. اين دردها معمولا

بعد از پنج ماهگي شروع مي شوند و جالب توجه اينكه با نزديك شدن

به انتهاي بارداري روبه بهبودمي گذارند.

2-در هر زن بارداري كه كمر درد مراجعه مي كند، بايد تشخيص هاي افتراقي مختلف

را مد نظر قرار داد. خصوصا اگر طي سه ماهه اول ايجاد شده باشد پارگي ديسك

بين مهره اي يكي از اين تشخيص هاست كه به ندرت در طول بارداري اتفاق مي افتد.

3-درد مفصل ساكروايلياك كه در پايين و خارج باسن، روي مفاصل ساكروايلياك

ايجاد مي شود ، بعضا موجب درد راجعه به جلوي ران مي گردد.

معمولا اين درد شديدتر و ناتوان كننده تر از درد مكانيكي ناشي از كشش كمري است.

اين درد معمولا تا آخر بارداري طول مي كشد و در برخي موارد

تا چند ماه بعد از زايمان هم ادامه مي يابد.


بررسي بيماران:


تست هاي آزمايشگاهي مختلف انجام مي شوند، تصوير برداري با اشعه ايكس

طي سه ماهه اول ممنوع است و ترجيح داده مي شود كه در زمان هاي بعدي

نيز انجام نشود مگر در صورت ضرورت.MRI در طول بارداري توصيه نمي شود اما در مواردي كه انجام شده اند

عارضه اي گزارش نشده است. اگر مشكل كمر درد بيمار يا درد مفصل ساكروايلياك

با عواقب وخيمي همراه باشد بايد فوايد و مضرات اين بررسيها را سنجيده سپس

تصميم گيري كرد.


درمان

اساس درمان اين بيماران را استراحت مناسب تشكيل مي دهد . كمر درد هاي شديد

مشخصا به استراحت مطلق در بستر احتياج دارند. اغلب كمر دردهاي مكانيكي

بيماران باكرستهاي مخصوص درمان پذير هستند ، در مشكلات مفصل ساكروايلياك ،

كرستهاي مخصوصي كه بيشتر لگن را نگه مي داردكمك كننده اندعدم استفاده

از كفش هاي پاشنه بلند ، بلند نكردن اشياء سنگين و … در اين بيماران ارزشمند است.

استامينوفن به عنوان ضد درد مي تواند مورد استفاده قرار گيرد اما

از استيل ساليسيليك و دارو هاي ضد التهابي غير استروئيدي (NSAIDs)اجتناب مي شود.


در صورت نياز مي توان از متوكاربامول استفاده كرد.


مانيپو لاسيون فقرات در زنان باردار انديكاسيون ندارد.


مشكلات كمري به ندرت باعث نياز به سقط جنين خواهد شد.

معمولا درد بيماران مبتلا به اختلالات مفصل ساكروايلياك شديدتر و مقاوم تر است،

در بيماران مبتلابه سندرم هاي اختلال عصبي (كودااكواينا) و يا به طور شايعتر با

درد سياتيكي شديد و غير پاسخ دهنده به دوره هاي طولاني مدت

استراحت ما را مجبور به انجام عمل جراحي با بيحسي موضعي

و مونيتورينگ جنيني مي كند.زايمان:
pregnancy/low back pain/sitting position


معمولا نياز به تغيير روشهاي معمولي زايمان نيست

مگر اينكه بيمار دچار پارگي علامتدار ديسك

بين مهره اي شده باشد، در اينگونه موارد

سزارين روش انتخابي زايمان است.


پس از زايمان بهتر است تا شش هفته

صبر كنيم ، در طول اين مدت اغلب كمر درد هاي

مكانيكي بهبود خواهند يافت.


برنامه هاي ورزشي مرتب قبل از بارداري تا سه

ماهه اول مي توانند از شدت سندرم هاي مكانيكي

لومبوساكرال بكاهند.


ورزشها را مي توان در سه ماهه دوم و سوم نيز

ادامه داداما تأثير كمتري در كنترل علائم دارند .


پيش آگهي نهايي:


متأسفانه وقوع كمردرددرطول بارداري بدين معني

است كه بايددر بارداري هاي بعدي منتظركمردردهاي

زودرس تروشديدتر باشيم.یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 19 آذر 1386 ساعت 01:17
سلام آقای دکتر من ازدواج نکردم ولی چند سالیه از کمر درد رنج می برم دکتر مراجعه کردم گفتن دیسک کمر دارم نمی دونم چکار کنم ؟ 
پاسخ: دوست عزیز بوسیله بخش مشاوره و با سوالی دقیقتر ، با ما در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 10 دی 1386 ساعت 17:11
با سلام و عرض خسته نباشید، 
 
خانمی 37 ساله هستم که در 2 هفته اول بارداری یعنی از روز بعد از لقاح، فیزیوتراپی ناحیه کمر و گردن انجام داده ام که در طی درمان از اولترا سوند و تحریکات الکتریکی استفاده شده است. حال نگران هستم که این نوع درمان، اثرات سو ء بر جنین گذاشته باشد.  
آیا با توجه به اینکه تقسیم سلولی در این زمان فوق العاده حساس است، این نوع تحریکات،ایجاد تقسیمات غیر طبیعی سلولی نمیکند؟  
 
منتظر پاسخهای دقیق شما هستم،لطفا راهنمایی بفرمایید. 
با تشکر 
پاسخ : 
دوست عزیز در اغلب موارد امواج سونوگرافی در این حد مشکل آفرین نیستند اما ترجیحا استفاده از آن را پیشنهاد نمی کنیم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:05
خانمی 36 ساله هستم که در 2 هفته اول بارداری ، راديولوژي از ناحيه كمر و باسن انجام داده ام ک. حال نگران هستم که این نوع درمان، اثرات سو ء بر جنین گذاشته باشد.  
آیا با توجه به اینکه تقسیم سلولی در این زمان فوق العاده حساس است، اشعه ايكس منجر به نقص عضو و يا ااحتمال بيشتر ا بتلا به سرطان در آينده نمي كند ؟  
با تشكر / پاسخ: پيشنهاد ميكنم بجاي غصه خوردن و نگراني ، به فكر چيز هاي خوب و آينده ي روشن فرزندتان باشيد! چرا كه نگراني نميتواند هيچ مشكلي را حل كند ، بر عكس باعث تشديد استرس و مشكلات روحي شده ، اثرات منفي بر شما و فرزندتان خواهد گذاشت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 20 مهر 1389 ساعت 04:53
با سلام خسته نباشید واقعا مطالبتون بسیار آموزنده و پر محتوا بود از هر جهت توضیح داده شده بود ممنون (زبیا فتحی یه مامان 6 ماهه) 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 04 اسفند 1389 ساعت 20:25
باسلام آقای دکتر آیا دیسک کمر برای بارداری ضرردارد یا خیر ؟/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما اظهار نظر کرد، بدون تردید نیاز شما به مراقبت ها ، بیشتر از سایرین خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 05 اسفند 1389 ساعت 10:40
سلام و خداقوت 
آقای دکتر من مهره 4 و 5 کمرمرا جراحی دیسک کرده ام و 9 سال پیش و الان قص بارداری دارم. بدلیل فشار زیاد بر زانوهایم زانو درد شدیدی دارم میخواستم بدانم آیا در دوران بارداری فیزیوتراپی کمر و زانو بر جنین تاثیر منفی دارد یانه متشکرم./پاسخ: حرکت درمانی آرام و بدون فشار در ماه های اول بارداری اشکالی ندارد اما ترجیح میدهم از سایر مودالیته ها در این دوران استفاده نشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:34
با سلام. من دیسک خفیف کمر دارم. می خواستم بدانم آیا زایمان طبیعی برای من خطر دارد. زیرا مایل به انجام سزارین نیستم.در کل آیا دیسک کمر اگر در مرحله حاد نباشد مشکلی برای زایمان طبیعی ایجاد می کند یا خیر؟/پاسخ: اتفاقا روش طبیعی بهترین روش زایمان در مبتلایان به فتق دیسک است مگر در موارد خاص و به صلاحدید جراح مغز و اعصاب .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 03:51
سلام آقای دکتر.من 25 سالمه وهفته 11 بارداری هستم.از حدود 3 هفته پیش از باسن سمت چپ تا ساق پای سمت چپم درد شدید داره.این درد تازمانی که راه میرم اصلا پیش نمیاد اما وقتی که میشینم ویا دراز میکشم اذیتم میکنه به طوری که هنگام خوابیدن نمیتونم تکون بخورم و انگار سمت چپ بدنم فلج شده وبه زحمت و با کمک دیگران میونم حرکت کنم.به نظرشما جدیه این فصبه?وزنم هم 78 و قدم 168 / پاسخ: بنظر میرسد این مشکل ناشی از فشار بر روی عصب سیاتیک ، ناشی از فتق دیسک کمر یا لقی مهره که بدلیل افزایش وزن و حالت های بدن تشدید شده است باشد .در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نماید تا بر اساس معاینه ، اظهار نظر قطعی تر صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 20 بهمن 1390 ساعت 05:53
سلام آیابعدازعمل دیسک کمرمیشودباردارشد؟/پاسخ: در صورتیکه روش جراحی صحیح باشد و درمانهای مناسب پس از جراحی انجام شود ، هیچ مشکلی در بارداری نخواهید داشت .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 14:05
ابا سلام و خسته نیاشید.من 24 سال سن دارم و مجرد هستم و دچار عارضه سیاتیک می باشم میخاستم بدانم که ایا درد سیاتیک در بارداری تاثیر دارد مثلا در عدم باردار شدن یعنی ایجاد مشکل و عارضه در شخص و یا اینکه خطری برای باردار شدن دارد؟ 
/پاسخ: دردهای سیاتیکی با بارداری تداخلی ندارند اما بارداری میتواند موجب تشدید این دردها شود. پیشنهاد میکنم بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 06 آبان 1391 ساعت 23:37
تعداد مشاهده مطلب : 41192
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2615
بازدید دیروز 8632
بازدید کل 31425812
کاربران حاضر 103
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.