در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی زنان و زایمان تغذيه در دوران بارداري
تغذيه در دوران بارداري چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 26 آبان 1386 ساعت 14:20

تغذيه در مادران باردار حالت متفاوتي دارد و بسياري

از زنان با مشكلات عديده اي در اين زمينه دست و پنجه نرم مي كنند ...

1- بطور كلي خانم هاي حامله بايد آنچه را دوست دارند
به هر مقدار كه مايلند ميل كنند و براي طعم غذايشان نمك اضافه كنند .

2- بايستي مطمئن بود كه خانم هاي حامله غذاي كافي
در اختيار دارند بخصوص براي خانم هايي كه از نظر اجتماعي
و اقتصادي محروم هستند .

3- بايد مطمئن شد كه مادر با وزن نرمال اضافه وزني مناسب
را پيدا كرده است .

4- در مورد مصرف آهن از آنجائيكه نياز به آهن در طي 4 ماه اول
بار داري كم است در طي اين مدت تجويز آهن اضافي ضرورت ندارد .

5-مصرف نكردن آهن اضافي در طي سه ماهه اول حاملگي از
خطر تشديد تهوع و استفراغ ممانعت مي كند .

6-مصرف آهن در موقع خواب نيز احتمال بروز علائم سوء هاضمه
را به حداقل مي رساند مصرف با معده خالي جذب آهن را بيشتر مي كند .

مصرف آهن مكمل به مقدار mg/dl 30 براي پيشگيري از فقر آهن در
تمام خانمها باردار لازم است . البته در اين مورد اختلاف نظرهائي وجود دارد . )

7- مصرف معمول مولتي ويتامين را معمولاً توصيه نمي كنيم مگر آنكه ترديدي
در مورد رژيم غذايي مادر وجود داشته باشيم مثل حاملگي هاي
متعدد - گياهخوار ي كامل  - تشنج

8- ميزان افزايش كالري روزانه به مقدار 3001 كيلوكالري را در طول
حاملگي توصيه مي كنيم .

9- ميزان نياز به پروتئين افزايش كه بهتر است قسمت عمده آن از
منابع حيواني نظير گوشت ، شير , مرغ و ماهي تأمين شود .

- از نظر مواد معدني تمام رژيم هاي غذايي كه كالري كافي را به منظور افزايش وزن مناسب
در اختيار مادر قرار مي دهند در صورتي كه حاوي نمك يدار باشند مواد معدني
را به حد كفايت به بدن خانم حامله مي رساند .

11 - مقدار مصرف ويتامين C در حلول حاملگي 20% بيشتر از زمان
غير حاملگي است .

12- اسيد فوليك در حلول قبل و بعد از بارداري و كلاً در طي سالهايي
كه مي توانند حامله شوند بايد مصرف كرد .

10- استفاده از نمك يد دار در تمام زنان حامله توصيه مي شود .
دكتر فتانه تراب پرهيز / متخصص زنان و زايمان

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 27 آذر 1386 ساعت 02:01
با سلام  
ممنونیم از مطالب مفید شما. 
خواهشمندم به این مطالب بیافزایید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 07 اسفند 1386 ساعت 13:49
با عرض سلام خدمت خانم دکتر 
همسر من 26 سال سن دارد و در شروع ماه 5 ام بارداری .پزشک متخصص به ایشان 
pregnacare داده اند. با توجه به اینکه خانم من 2-3 لیوان بیشتر در روز شیر نمیخورد و در کپسولهای pregnacre کلسیوم نیست آیا مصرف قرص کلسیوم برای ایشان ضرورتی دارد؟ متشکرم از لطف شما. / در افرادیکه مشکلی در تغذیه ندارند و از مشکلات خاص روده ای رنج نمیبرند اصراری بر مصرف ویتامین ها یا کلسیم نسیت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 20 اردیبهشت 1387 ساعت 08:03
با سلام 
36 سال دارم و دوسال است كه از ناباروري رنج مي برم. اخيرا عمل لاپاروسكوپي انجام داده ام و طبق گزارش عمل دو ضايعه اندومتريوزي در تخمدان راست و نيز ميوم در كلدوساك خلفي داشته ام كه درمان شده اند. آيا با توجه به سن من، امكان يك بارداري طبيعي برايم وجود دارد يا فقط مي توانم به كمك راه هاي درمان ناباروري مثل IUI و IVF و غيره باردار شوم؟ و يا اصولا امكان باروري براي من وجود دارد يا خير؟ باتشكر. كامياب / 
پاسخ : پیشنهاد میشود با توجه به سن شما ، زودتر از روشهای کمک باروری بسته به صلاحدید پزشکتان استفاده نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 19:49
سلام خدمت شما... من باردارم و دراواخر هفته 15 حاملگی هستم و اوایل هفه 16 هستم..متاسفانه وزن کم کردم چون اصلا اشتهایی به خوردن غذا ندارم.. از فولیک اسید و مولتی ویتامین استفاده می کنم که دکتر تجویز کرده... تعدادی شیاف پروژسترون هم تجویز کردن که استفاده می کنم... سئوال من این است برای بهبود تغذیه ام چکار کنم و دوم اینکه تا کی باید از این شیافها استفاده کنم / پاسخ : نمی توان سوال شما را در چند خط توضیح داد . پیشنهاد میکنم با متخصص زنان خود و بصورت حضوری مشاوره نمائید. اما سعی خواهیم کرد بزودی مطلبی در همین زمینه در سایت داشته باشیم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 30 مهر 1387 ساعت 04:18
سلام خسته نباشید من باداشتن سنگ صفرا ایا می توانم باردار شوم / پاسخ: دلیلی ندارد که سنگ صفرا مانع بارداری شما شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 13 آبان 1387 ساعت 04:43
سلام من هنوز نمی دانم که باردار شدم یا نشدم می خواستم ببینم که قرص سرماخوردگی و استامینوفن می توانم بخورم یا نه / پاسخ : بسادگی با انجام یک آزمایش خون می توانید از بارداری یا عدم آن مطمئن شوید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 10 بهمن 1387 ساعت 07:38
استفاده استامينوفن و قرص سرماخوردگي در دوران حاملگي مجاز هست يا نه / پاسخ : استامينوفن در صورت ضرورت مشكل چنداني ايجاد نميكند. ترجيحا در سه ماهه اول هيچ داروئي را استفاده نكنيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آبان 1388 ساعت 12:39
یا عرض سلام و احترام 
من دختر 29 ساله هستم چند وقت پیش سونوگرافی دادم و تصویر دو میوم 17 و 8 میلیمتری در ناحیه قدامی رحم مشاهده شده پزشکم با اینکه گاهی درد خفیف در ناحیه پا و لگن دارم دارو تجویز نکردند و گفتند مهم نیست خیلی نگرانم خواهش میکن راهنمائید کنید / پاسخ: نگران نباشید. نیاز به هیچ اقدام خاصی ندارید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 12 آبان 1388 ساعت 13:14
سلام من 4 ماهه باردارم دراین مدت 3 الی 4 قرص سرماخوردگی مصرف کردم میخواستم ببینم برای جنین مضر نبوده ممنون / پاسخ : نگران نباشید ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 آذر 1388 ساعت 11:23
سلام من 28 سال دارم در اوايل ماه دوم بارداري قرار دارم و شديدا سرماخوردهام ايا ميتوانم دارو بخورم . / پاسخ : مصرف دارو در سه ماهه ی اول بارداری تا حد امکان باید به کمترین میزان ممکن برسد ،استفاده از مسکن های معمولی در حداقا دوز بلامانع است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 دی 1388 ساعت 01:49
سلام من فکر میکنم اوایل بارداریم است به علت سرماخوردگی قرص کلداستاپ مصرف کردم حواسم نبود .آیا مضر است برای جنین چکار کنم؟و مصرف اسید فولیک چطور؟ 
/ پاسخ: انشاالله مشکل خاصی پدید نخواهد آمد،استفاده از اسید فولیک کاملا بدون خطر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 16 تیر 1389 ساعت 08:30
سلام . من درماه اول بارداري هستم . خيلي كم لكه بيني دارم و پزشكم براي من شياف پروژسترون از راه واژينال را تجويز كرده است خيلي نگرانم كه مشكلي ايجاد شود / پاسخ: لطفا در این زمینه با همکاران زنان و زایمان مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 10 شهریور 1389 ساعت 05:27
باسلام من 22ساله هستم قرص اسيد فوليك راازدو ماهگي شروع كردم ايا اشكالي ندارد / پاسخ:نه هیچ اشکالی ایجاد نمیکند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 18 آبان 1389 ساعت 18:37
با سلام،من 24 ساله به دلیل درد زانو قرص مکمل\"گلوکز امین کندروئیتین پلاس\"مصرف می کردم ،که متوجه شدم یکماهه باردارم و مصرف قرص را قطع کردم.آیا مصرف این قرص در این یک ماه عوارضی دارد؟ممنون/پاسخ: نگران نباشید،اما دیگر تا حد امکان هیچ دارویی را تا پایان بارداری مصرف نکنید مگر با تجویز پزشکتان. 
نتیجه ی یک تحقیق مرتبط با مشکل شما : 
These limited data suggest no increased risk for major malformations or other adverse fetal effects following the use of Glucosamine during pregnancy

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12 اسفند 1389 ساعت 16:08
با سلام 
منم دارم گلوكز امين مصرف مي كنم به خاطر ساييدگي شديد مفاصلم و قصد حاملگي هم دارم آيا مشكلي ايجاد مي كند/ پاسخ : کلا با مصرف هیچ دارویی را در سه ماهه ی اول بارداری ( مگر در صورتیکه پزشکتان استفاده از آنها را ضروری و اجتناب ناپذیر تشخیص داده است ) پیشنهاد نمیکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 خرداد 1390 ساعت 18:13
سلام من در ماه اول بارداری به علت سرماخوردگی به مدت سه روز قرص سرماخوردگی مصرف کردم.البته ان زمان از بارداری خودم اطلاعی نداشتم.از این موضوع خیلی نگران هستم.چه تاثیری بر بچه خواهد گذاشت؟/پاسخ: نگران نباشید انشاالله هیچ اثر بدی بر جنین شما نخواهد دشت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:20
سلام من به طور ناخواسته حامله شدم.ابتدا فکر کردم پریودم عقب افتاده یعنی تو سنو هم چیزی نشون نداد امپول پروژسترون زدم که باز پریود نشدم تقریبا دوهفته بعد دوباره سنو ادم که اینار گفت حامله ای از امپول سقط جنین استفاده کردم ولی باز بچه سر جاش بود ضمنا من همون ماه اول موهایم را رنگ کردم و از دکلره استفاده نمودم . الان خیلی نگرانم به دکترم گفتم سنو سه بعدی بنویسه تا از سلامتش مطمئن بشم ولی قبول نکرد الان هفته 16 باردیم بگین با این کارایی که کردم بچم سالمه .با تشکر/ پاسخ: پاسخ سوال شما مشکل است اما سونوگرافی های دوره ای را به شما پیشنهاد میکنم تا در صورت مشاهده ی هر نوع آنومالی تصمیم مقتضی گرفته شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 17:43
به نام خدا 
سلام 
من 30 سالمه و برای اولین بار مادر میشم.هفته هفتم بارداریمو میگذرونم. به همه مادرا تبریک میگم مخصوصا اونهایی که برای اولین بار مادر میشن. با تشکر از راهنماییهای ارزنده شما. لطفا در مورد تغذیه این دوران بیشتر مطلب بنویسید/ پاسخ : به شما تبریک میگویم و برایتان فرزندی سالم و شاداب آرزو میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 11 شهریور 1390 ساعت 09:10
سلام آيا ميشود در هقته اول بارداری موهایم را رنگ کنم ؟ و اینکه بی بی چک بعد از چند روز از لقاح جواب درست میدهد ؟ با تشکر/پاسخ: در مورد سوال اوال ؛ مطلقا پیشنهاد نمیکنم ، در مورد سوال دوم به بروشورهای Baby Check توجه کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 19 آبان 1390 ساعت 20:28
باسلام و خسته نباشيد اين چندمين باره كه براتون يادداشت مي نويسم ولي جوابي نمي گيرم من متولد 66هستم 2سال است كه ازدواج كردم ولي حامله نشدم من بايد قرص استروژن ژروژسترون مصرف كنم كه هر بار قاعده بشم در سونوگرافي كه آخرين بار انجام دادم ابعاد رحم 19/33/65 است و ضخامت آندومتر رانوشته 1ميليميتر و اكوژنيسيته ميومتر نرمال است و سايز تخمدان ها در حد طبيعي است و در يك سونو گرافي قبلي نوشته كه ابعادرحم 19/25/64 است و ضخامت آندومتر 4ميليمتر است و در يكي از سونوگرافي ها نوشته كه يك عدد فوليكول با ديامتر 7ميليمتر مشهود است لطفا مرh راهنمايي كنيد و بگوييد كه احتمال حامله شدن من هست و اگر هست از چه روشي بايد استفاده كنم با تشكر/پاسخ: دوست عزیز شما نیازمند انجام مشاوره با یکی از همکاران زنان و زایمان هستید نه جراح مغز و اعصاب ! مطالب غیر مرتبط تنها جهت افزایش سطح آگاهی مراجعین میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:32
سلام-من ماه 7بارداریم و سرما خوردم-ایا باید حتما دارو مصرف کنم0چون چند روزه دچار بیماری شدم و فقط از میوه استفاده میکنم برای درمان-ابریزش بینی و سوزش گلو و گرفتگی صدا دارم/پاسخ: بهتر است در دوران بارداری تا حد امکان از مصرف داروها اجتناب کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:20
با سلام خواهش میکنم جوابمو بدین چون سر دو راهی هستم من و همسرم قصد بچه دار شدن را داریم اما هر دو سرما خوردیم و از قرص سرماخوردگی استفاده میکنیم و زمان تخمک گذاری من هم همین روزاست دکتر جان اگر نطفه ای منعقد بشه ایا سرماخوردگی یا قرص سرماخوردگی بر روی ان تاثیر سویی دارد یا باید تا ماه اینده صبر کنم؟؟؟/پاسخ: مصرف هرگونه دارو تا حد امکان در ۳ ماهه ی ابتدای بارداری پیشنهاد نمیشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:43
سلام من در هفته 15 بارداری هستم و این روزها خیلی عصبی میشم می حواستم بدونم برای جنین ضرری داره یا نه؟/پاسخ: بدون تردید فشارهای عصبی بر رشد جنین اثر خواهد دشت ، تلاش کنید آرامش خود را بیشتر کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 16:32
سلام دکتر بنده حقیر 29سالمه وسنگ صفرا دارم که ابعاد شون 13و 9 و3میلیمتر هست و الان متوجه شدم که باردارم می خواستم بدونم که آیا تا پایان بارداری برام مشکل ایجاد نمیشه وباعث به حرکت در آوردن سنگ ها نمی شه و اگراحیانا برام امکان داشته باشه عمل لاپراسکوپی می توانم انجام بدم یانه؟ لطفا راهنمایم کنید چون بدجور عصبی شدم 
/پاسخ: این سوال در حیطه ی کار اینجانب نیست.
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1390 ساعت 18:00
تعداد مشاهده مطلب : 58058
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2915
بازدید دیروز 8632
بازدید کل 31426112
کاربران حاضر 103
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.