در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی زنان و زایمان ميوم رحم چيست و ...
ميوم رحم چيست و ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 26 آبان 1386 ساعت 16:50

فيبروم ها شايع ترين تومور خوش خيم

رحمي هستند و يك نفر از هر پنج زن

در سنين باروري

به آن مبتلايند . بسياري از زنان بالاتر از سي و پنج سال دچار فيبروم بدون علامت هستند .

فيبروم ها معمولاً با معاينات پزشكي تشخيص داده مي شوند و در مواردي هم
طي بررسي سونوگرافيك به علل ديگر كشف مي گردند  ، اين توده ها مي توانند
بصورت خونريزي غير طبيعي تا احساس فشار درلگن تظاهر كنند .

بعضاً باعث درد هاي مزمن لگني مي شوند و گاه درد قاعدگي برجسته ترين
علامت اين تومورهاست . تكرر ادرار نيز از جمله علائم اين بيماري بشمار مي رود
علت پيدايش اين توده ها نامعلوم است .

فيبروم هابندرت باعث نازايي مي شوند .

فيبروم هاي بدون علامت احتياج به اقدام خاصي ندارند ،
و اغلب مي توان فقط  بيماري را تحت نظر گرفت وبدقت پيگيري كرد .

در صورت بروز موارد زير نياز به جراحي وجود خواهد داشت :

1- خونريزي غير طبيعي و كم خوني ناشي از آن

2- درد مزمن همراه با احساس فشار و درد آزار دهنده

3- درد ناگهاني ناشي از پيچ خوردن فيبروم

4- وجود علائم ادراري مثل آسيب يا گشاد شدن مجاري ادراري ( اگر فقط با ميوم مرتبط باشند)

5- بزرگي بيش از حد رحم بهمراه علائم فشاري بر ساختمان هاي مجاور يا احساس ناراحتي

6- بزرگي سريع رحم طي سالهاي پيش از يائسگي يا هر گونه افزايش اندازه رحم در دوران پس از يائسگي
دكتر فتانه تراب پرهيز / متخصص زنان و زايمان

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده mobin_teyebi در تاریخ یکشنبه, 11 فروردین 1387 ساعت 10:00
عالی بود دکتر جون

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 16 تیر 1387 ساعت 04:22
با سلام و خسته نباشيد و آرزوي موفقيت روز افزون براي شما بزرگوار و ممنون از اينكه اطلاعات مفيدي را در اختيار هم وطنان و علاقمندان قرار ميدهيد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 29 مرداد 1387 ساعت 20:22
hanum dr etelaatet kafi bud ama jame nabud mamnun misham bishtar benevisid va az avaghebe in masrafha benevisid 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده خنافره(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 شهریور 1387 ساعت 07:48
خیلی جالب بود لطفا د ر باره ی علل نا باروری زنان بنو یسید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 02 آبان 1387 ساعت 06:55
ا ازشما به خاطره اطلاعات میوم ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دیار از مهاباد در تاریخ چهارشنبه, 15 آبان 1387 ساعت 02:05
ایا این بیماری ممکن است مبتلا به بیماریهای دیگر شود ایا خطرناک است (میوم) چند ساعت عمل طول میکشد با تشکر/ 
پاسخ: اغلب هیچ تغییری نخواهد کرد و نیز مدت زمان و عوارض عمل آن بستگی به بزرگی و محل توموردارد. در مجموع چندان نگران کننده نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مريم-13/9/87-كاشمر در تاریخ پنجشنبه, 14 آذر 1387 ساعت 17:31
با سلام من 45 سال سن دارم و هنوز يايسه نيستم اما مدت 8سال درد هاي مزمن كمر دارم كه دكترها موفق به تشخيص علت نشده ااند.علايم ان اين است كه يك هفته به قاعدگي دردهاي من شروع ميشود ودر شبانه روز حدود3 دفعه ي 20 دقيقهاي طئل ميكشد ودرد انرا تا زانو احساس ميكنم.خواهشمندم مشكل مرا بررسي كنيد.در ضمن 17 سال است كه لوله هاي خود را بسته ام. / پاسخ: ممکن است شما دچار اندومتریوز لگن باشید. بررسی توسط متخصصین زنان را به شما پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 07 دی 1387 ساعت 21:54
MER30

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 21 بهمن 1387 ساعت 19:27
ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید اگه امکان داره درباره میوم بیشتر بگویید وهمچنین در مورد درمان آن

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 28 بهمن 1387 ساعت 09:30
با سلام .خداقوت.با سپاس فراوان از شما پزشك گرامي كه حداقل با خواندن مطالب سايت شما بر خلاف ساير پزشكان كه به جاي انكه جسمت را التيام دهند روحت را هم بيمار مي كنند ،اميدوار شده و روحيه مي گيريم.... 
يكي از دوستان در اثر كم خوني ناشي از فيبروم كه ظاهرا خيلي هم بزرگ نيست درد كمر و شانه و پا و پشت داردپزشكان مي گويند بايد مدارا كند چون جوان است خوب نيست رحم را بردارد پس درمان وي چيست ؟ ورزشهايي مثل پياده روي كه مي كند دردش به خصوص در ناحيه شانه و زانوها بيشتر مي شود پزشكان مي گويند مصرف زيادي قرص ففول هم خوب نيست پس جبران اين كم خوني چگونه ممكن است؟يعني هيچ داروي گياهي ،شيميايي و....وجود ندارد كه اين مشكل كم خوني ناشي از خونريزي كه ظاهرا خيلي زياد هم نيست را به حداقل برساند ؟اصلا منشا اين كم خوني و تشكيل فيبروم چيست ؟آيا ادامه فيزيوتراپي تاثيري دارد؟ايشان با كمترين فعاليت روز مره دچار درد مي شوديكي از پزشكان تشخيص كم خوني و عصبي بودن بيماري را براي ايشان داده؟؟؟؟موفق باشيد. / پاسخ: ضمن تشکر از شما ، بنظر نمیرسد ارتباطی بین علایم بیمار با کم خونی ایشان وجود داشته باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 25 اسفند 1387 ساعت 17:37
خيلي ممنون در صورت امكان دقيق تر توضيح بدهيد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 08 تیر 1388 ساعت 09:54
با سلام.. من 33 سال دارم و حدود 10 سال است که بعضی اوقات و علی الخصوص در دوران چند روز قبل از قاعدگی تا پایان آن و نیز در هنگام خستگی، خواب آلودگی ،کار با کامپیوتر، انجام اموراتی که نیاز به تمرکز و دقت دارند دچار حالتی شبیه تشنج می شوم. دست و پاهایم ناگهان میپرد. وقتی سر پا هستم انگار یک نفر به شدت مرا هل میدهد و پرت میشوم. در این حالت برای چند لحظه چیزی نمی فهمم و چیزی به یاد نمی آورم انگار که مغزم کلاً ایستاده. بعد از چند دقیقه خوب میشوم . mra مغزی نیز انجام داده ام و همه چیز نرمال است. لطفاً به من کمک کنید./ پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 06 تیر 1388 ساعت 16:15
من سه ساله که بچه دار شدم . حین عمل سزارین دکتر به من گفت که داخل رحمت پر از میوم های جور و واجوره اما تا حالا نه مشکلی در قاعدگی داشتم و نه درد دارم . اما نگرانم که مبادا روزی مشکل بزرگی برام پیش بیاد .لطفا منو راهنمایی کنید./ پاسخ: نگران نباشید .معمولا در اینموارد مشکل خاصی شما را تهدید نمیکند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ژاله(مهمان) در تاریخ شنبه, 06 تیر 1388 ساعت 16:08
من وقتی سرم برای مدتی خم کنم و کار کنم چندین بار بطور متوالی خون دماغ میشوم بطوری که خون بصورت لخته بیرون میریزد و حتی اگر در خواب باشم به داخل میریزد و با بلند شدن از جا از دماغ و دهنم خون میریزد. سابقه فشار خون دارم و دارو مصرف میکنم اما با وجود این مشکل دارم . بعد از خون دماغ شدن نای راه رفتن ندارم و حالت تهوع دارم. لطفا مرا راهنمایی کنید. / پاسخ: شما نیازمند بررسیهای بیشتر تشخیصی و درمانی هستید ، میتوانید بوسیله ایمیل برای درخواست مشاوره حضوری ، با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 25 مهر 1388 ساعت 14:51
سلام من 25 ساله هستم میوم به اندازه 85میلی در رحم دارم درد زیاد یا خونریزی غیر عادی ندارم دکترم گفته باید جراحی بشم البته من مجرد هستم آیا بعد از جراحی خطر نازایی مرا تهدید میکند لطفا مرا راهنمایی کنید / پاسخ : معمولا نه ، نگران نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 07 آبان 1388 ساعت 07:26
سلام من شیما 29 ساله و مجرد هستم چند وقت پیش از طریق سونوگرافی کتوجه دو میوم 8 و 17 میلیمتری در ناحیه قدامی رحم نشان داد پیش دکترم رفتم ولی ایشون گفتند حتی نیاز به دارو ندارم از علائمش هم فقط درد خفیف در ناحیه لگن دارم خواهش میکنم کمکم کنید خیلی نگرانم / پاسخ:جای نگرانی نیست.اما در صورت نگرانی نهایتا میتوانید سونوگرافی دوره ای انجام دهید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 20 اسفند 1389 ساعت 07:54
با سلام و خسته نباشید ستاره هستم 36 ساله می خواستم ببینم ایا میوم همان اندومتریوز است یا فرق دارد و درمان میوم به چه روشی امکان پذیر می باشد؟با تشکر / پاسخ :این دو بیماری کاملا متفاوت هستند ، درمان میوم بر اساس اندازه و علامت های بیمار ، همچنین محل آن متفاوت بوده ، در اینجا امکان اظهار نظر بیشتر در این زمینه نمیباشد ، با یکی از همکاران زنان و زایمان مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 23 مرداد 1390 ساعت 19:27
من خانمی 34 سالی هستم کهدوچاره بیماری میوم رحمی بودم که دکتر فرشته حقیقت در بیمارستان بهشتی اصفهان عمل کردم 
حال عمومیم خوب است این جا از دکتر حقیقت تشکر فراوان دارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:32
بسلام خسته نباشيد،مامانم 51 سالشه هنوز يائسه نشده سونوگرافي نشون داده ميوم و كيست داره كه يه ماهه باعث خونريزيش شده و كم خوني داره ضمن اينكه بيماري چربي كبد هم داره دكترا ميگن بايد رحمش رو در بياريم ،ميشه راهنماييم كنيد ؟/پاسخ: پیشنهاد میکنم به نظر همکاران من احترام گذشته و ان را بپذیرید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:44
سلام امروز تو سنوم ساگ حاملگی سالم ۹هفته دیده شدبا ی فیبروم ۸در۷س خطری واسه من یا جنین وجود داره.اولین بارداریمه ادامش بدم یا سقطش کنم 
/پاسخ: لطفا با همکاران زنان و زایمان مشاوره فرمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:29
آيا ميوم داخل رحم براي زايمان مضر است يا بستگي به اندازه آن دارد /پاسخ: طبیعتا بستگی به سایز آن ، محل و مسائل دیگری دارد ، هر مومی موجب نازایی نخواهد شد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:19
با سلام 
من دیروز برای یه چکاپ معمولی رفتم دکتر زنان.چون از 14 سالگی که پریود شدم اکثر پریود های درناک داشتم. و معمولا یکی 2 بار در سال کارم به دکتر می کشید.من 26 سالمه و همیشه پریودهام منظم بوده و خارج از زمان پریود هیچ دردی نداشتم.و این درد هم معمولا در روز اول یا سوم به مدت یک ساعت بود.دکتر برای من سونو نوشت.و من دیروز به ساختمان بهبد امدم سونو واژینال بود.و جوابش این بود وجود یک میوم اینترال در قسمت فوندوس قدامی و کلسیفیه به ابعاد 13 میلی متر و 11 میلیمتر-و ضخامت رحمم 8.8 هست البته من 1 هفته دیگر پریود می شوم.دکتر برای من قرص دیان نوشت برای ضخامت رحمم و گفت 1 ماه دیگر مجدد سونو بدهم تا هم اندازه میوم را چک کنیم هم ضخامت رحم.خلاصه من از نگرانی دارم میمیرم.چون مشکلی تا الان نداشتم و الان فکر می کنم مشکل بزرگی پیدا کرده ام.من 2 سال است که ازدواج کرده ام.70 کیلو وزن دارم البته قبلا کمتر بودم.می خواستم بدونم این شرایط خطرناک است؟ و اینکه روی باروری تاثیر دراد.آیا پیش متخصص دیگری بروم؟ 
/پاسخ: این حالت در اغلب موارد هیچ مشکلی ایجاد نمیکند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده mehri مهمان در تاریخ پنجشنبه, 23 شهریور 1391 ساعت 14:32
salam khaste nabashid.mamnon mofid bod
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1390 ساعت 18:01
تعداد مشاهده مطلب : 86631
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 10326
بازدید دیروز 11696
بازدید کل 31471814
کاربران حاضر 103
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.