در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی زنان و زایمان اضطراب عادت ماهيانه ...
اضطراب عادت ماهيانه ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط BBC   
پنجشنبه, 22 فروردین 1387 ساعت 15:40

عادت ماهيانه ممکن است در برخی موارد با

اضطراب در ميان دختران همراه شود،

در جوامع و خانواده هايی که آموزش جنسی الزامی به نوجوانان ارائه نمی شود،

اولين عادت ماهيانه ممکن است با تعبيراتی نادرست از جنسيت ، ...  و يا احساس

طرد شدگی و سردرگمی در دختران همراه شود.

نوجوان ممکن است تصور کند که عادت ماهيانه که معمولا همراه با خونريزی،

درد در آلت جنسی، احساس ضعف و حالات جسمانی ناخوشايند مانند سر درد

و يا دل درد است نوعی بيماری است، به ويژه آنکه برخی از دختران در اين دوران

دستخوش اختلالات خلقی ملايم شده، بی حوصله، گوشه گير و عصبی

و يا بهانه جو و پرخاشگر می شوند.

تمام اين نشانه ها ممکن است نوجوانی که تجربه و يا اطلاعات کافی

درباره عادت جنسی ندارد را دچار اضطراب کند.

از همين رو بسيار ضروری است که از پيش، برای تجربه عادت

ماهيانه مطلع و دارای آمادگی باشد و بداند که چگونه بايد با آن روبرو شود

و يا معنای اين رخداد در بلوغ برای وی چيست.

عادت ماهيانه دردناک که با نشانه های درد شديد در مهبل همراه است

در برخی از نوجوانان از همان اولين بار بروز می کند با اين حال اين تجربه که

می تواند ناشی از عوامل روانی يا روانی-جسمانی باشد ممکن است بر

روی زندگی آتی و به ويژه خصايص جنسی نوجوان تاثير بگذارد.

در برخی موارد ممکن است سبب واکنش افراطی وی به جنسيت و

روابط جنسی شود و او را به دوری گزيدن از جنس مخالف وادارد و يا

سبب سردی و بی ميلی جنسی وی شود.


تشخيص و درمان عادت ماهيانه

دردناک می تواند از عواقب بعدی آن پيش گيری کند.


در سالهای اخير توجه به بروز زمينه های عادت ماهيانه دردناک در نوجوانان بيشتر

شده است و تمرکز بسياری بر عوامل روانی و عواقب آن صورت گرفته است.

همچنين در مورد عادت ماهيانه تصورات و باورهای غلط نيز می توانند مشکل آفرين

باشند، مثلا اگر دختر نوجوان عادت ماهيانه را دورانی بداند که در آن " ناپاک "

است و از برخی فعاليت های اجتماعی منع شود، اين مساله می تواند

تاثيرات منفی در ساختار شخصيت وی بگذارد.

عادت ماهيانه در دختران سرآغاز توجه جدی تر به جنسيت هم هست،

دختران در اين سن به نشانه های بلوغ در بدن خود توجه بيشتری نشان

می دهند و در واقع بدن خود را کشف می کنند، ساعات بسياری را به مشاهده

اندام خود در آينه می گذرانند و به ويژه به آلت جنسی خود دقت زيادی می کنند،

در برخی موارد ممکن است اين توجه به جنسيت سبب شود تا در اثر تاثيرات محيط

خانواده، جهتگيری های جنسی نوجوان دستخوش تغييرات ناخواسته ای شود.

مثلا در خانواده ای که دختر را همچون پسر بار آورده اند و يا از وی خواسته اند

که نقش های پسرانه ايفا کند، دوگانگی يا بحران جهت يابی جنسی ممکن

است به درازا بکشد و يا سبب در هم آميختن نقش های جنسی شود.

 

یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:

 

 

نظر شما چیست ؟ آن را با ما در میان بگذارید :

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 01 اردیبهشت 1387 ساعت 12:34
سلام به نظر من بلوغ و توجه به جنسیت خود و در نتیجه توجه به جنس مخالف نه تنها بد نیست بلکه بسیار زیباست وشروع عشق در سطوح بالا مباشد از نظر روانشناسی عشق اول به جنس مخالف است مرحله پیشرفته ان عشق به همنوع مباشد ومرحله برتر ان عشق به خداوند مانند عرفا پس ما تا عشق به جنس مخالف را تجربه نکنیم به مدارج بالا نخواهیم رسید با سپاس فراوان از مطالب اموزنده تان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده shagho در تاریخ پنجشنبه, 19 اردیبهشت 1387 ساعت 00:18
من قبلاازشمادررابطه باكمردردم صحبت كرده ام فرموديد MRI انجام دهم نتيجه نشان ميداد كه ديسك بين مهره يك و5 لگن معيوب شده دكترميگفت 80% بايد عمل كني ولي براي 3 هفته كپسول سلكسيب ونوروپنتين وآمپول DEXA كه ميگفتنديك نوع كورتون هست تجويزكردوگفت دراين مدت اگر بهترشده بود عمل نميشوي .ولي كپسولها تاآنجائي كه فهميدم مسكن هستند .درمورد استراحت وورزش هم چيزي نگفته .لطفا راهنمائي كنيدآياامكان داردبامصرف مسكن ديسك معيوب بهترشود ؟ / پاسخ : دوست عزیز مطالب مندرج در مبحث ستون فقرات سایت را بدقت مطالعه نمائید تا پاسخ خود را بیابید. . تا این لحظه هنوز هیچ داروئی برای از بین بردن مشکلات دیسک ابداع نشده است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 02 اردیبهشت 1387 ساعت 19:33
تشکر از بابت اطلاعات بسیار عالی در زمینه مسائل جنسی و مسائل مربوطه و نیز آرزوی توفیق و موفقیت جنابعالی در این راه. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 20 مرداد 1387 ساعت 01:12
ایا زن در مدت حاملگی عادت می شود یا نه / پاسخ : نه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 05 بهمن 1387 ساعت 16:59
با سلام من دختری 30 ساله هستم مدت 6 روز است عادت ماهیانه ام به تاخیر افتاده خیلی نگرانم لطفا راهنمایی کنید / پاسخ: تاخیر در عادت ماهانه دلایل بسیار زیادی دارد اما در افراد استرسی میتواند نرمال هم باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:28
من دختری 21 ساله هستم به مدت 5ماه عادت ماهیانه نشدم خیلی نگرانم لطفا راهنمایی کنید / پاسخ: علل زيادي ميتوانند باعث اين حالت شده باشند ، استرس ها ، افسردگي ، مسافرت ، بارداري و ....

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 15 فروردین 1388 ساعت 18:32
.che kar konim vaghti avalin bar period shodim kheili vahshat daram/پاسخ: هيچ اتفاق نگران كننده اي بوجود نمي آيد. پيشنهاد ميكنم با مادر و يا خواهر بزرگترتان دقيقتر و نزديكتر در اين مورد صحبت كنيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 15 اردیبهشت 1388 ساعت 19:39
من چهار ماه است که ازدواج کرده ام.دوره های پریودم منظم است برای مثال اسفند ماه روز 15.در فروردین 13 پریود شدم.قاعدتا باید 11 و یا 12 اردیبهشت پریود میشدم ولی الان سه چهار روز عقب افتاده.با دستگاه تست حاملگی چک هم کردم ولی جواب منفی بود.با این حال خیلی نگرانم.لطفا به من علت تاخیر در پریودم را بگویید.در ضمن من انگلیس زندگی میکنم./ پاسخ: علل بسیار زیادی در این مورد موثر هستند، و تغییر شرایط محیطی ، مسافرت ، و استرس ها از شایعترین این علل هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آبان 1388 ساعت 12:37
سلام من پریود تقریبا منظمی دارم ولی 7 روزه که پریود نشدم 24 سالمه .... / پاسخ: اگر مطمئن هستید كه در جریان این رابطه مواردی كه نوشته اید رعایت شده است، نگران نباشید.در صورتیکه این مساله همچنان ادامه یافت بوسیله ایمیل با من در تماس باشید تا راهنمائی صورت گیرد . 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 15 آبان 1388 ساعت 22:37
salam.lotfan avamel takhir ra be tore moredi khl bebarin.mamnun

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 22 آبان 1388 ساعت 22:35
سلام من وقتی پریود میشم خونریزی نسبتا خوبی دارم ولی وقتی استرس دارم خونریزیم خیلی کم میشه در حد یک قطره (خیلی خیلی کم رنگ) در یک هفته چرا ؟چکار کنم؟14 سالمه.../ پاسخ: شما نیاز به هیچ اقدام خاصی ندارید ، این حالت اغلب نرمال است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 آذر 1388 ساعت 12:35
من14 سالمه ولي هنوز پريود نشدم چكار كنم / پاسخ: این حالت میتواند نرمال باشد ، نگران نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 آذر 1388 ساعت 11:24
سلام چند روز تاخیر در پریود شدن طبیعی است؟ / پاسخ: میتواند نرمال باشد اما بستگی به مسائل زیادی دارد ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 آذر 1388 ساعت 22:44
سلام من 22 سالمه الان چند روزی هست از زمان پریودم میگذره تقریبا زمان پریودم 2تا 3روز زودتر بود اما من بین عادت قبلی تا این ماه 3بار نزدیکی داشتم که 2بار با کاندوم و 1بار بدون کاندوم که اسپرم شوهرم داخل ریخته نشده بسیار زیاد نگران حاملگی هستم لطفا فوری جدابم رو بدین که اگه چیزی هست چطور سقط کنم ممنون / پاسخ: متاسفانه پیشنهاد و آموزش روش های سقط جنین در تخصص این سایت نیست، لطفا فورا با همکاران متخصص زنان و زایمان مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 دی 1388 ساعت 01:45
با سلام 35ساله هستم پریودم 16 روز عقب افتاده و جواب بیبی چک منفی بود و نیز شوهرم به مدت 4 سال است که وازکتومی کرده. سوال این است که : آیا احتمال حاملگی وجود دارد؟ و همچنین آیا این 16 روز عقب افتادگی طبیعی است ویا می تواند علائم بیماری باشد؟ با تشکر./ پاسخ: هر احتمالی وجود دارد ، در صورتیکه این مساله در طول روزهای آینده برطرف نشود، بررسیهای دقیقتر برای شما ضروری خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 01 اسفند 1388 ساعت 08:35
سلام20سالمه هفت روزه از پريودم ميگذره خيلي نگرانم.مجرد هستم وازترس شبا خوابم نميبره./ پاسخ: در صورتیکه تماس مشکوک نداشته ا ید نگران نباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 فروردین 1390 ساعت 21:51
سلام 
من 27 سال دارم و مجردم . چند سالی است که عادتم نامنظمه. به پزشک مراجعه کردم در سونوگرافی مورد خاصی مشاهده نشد و تنها توده های ریزی بود که دکتر گفت این نمی تواند دلیلش باشد، در آزمایش غدد هم موردی مشاهده نشده. من نامزد هستم همسرم و تماسی نداشتیم. در بعد از ازدواج در رابطه با باردار شدن مشکلی برایم ایجاد می کند؟ 
متشکر./پاسخ:بنظر نمیرسد مشکل مهمی داشته باشد نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 07 خرداد 1390 ساعت 15:40
سلام من حدود یه نه روز هست از وقت قاعدگی ام گذشته حدود دوهفته پیش ارتباط داشتم که دخول انجام نشد ازمایش بارداری دادم منفی بود چکار کنم میترسم/ پاسخ : استرس هاي روحي يكي از علل مهم اين حالت بشمار ميروند. اگر تست بارداري منفي بوده است چندان نگران كننده نيست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 23 مرداد 1390 ساعت 22:23
سلام من از عقب نزديكي داشتم اسپرم هم داخل ريخته شده اين ماه قاعدگيم به تاخير افتاده ؟؟ علتش چيه؟ ايا امكان حاملگي هست؟/پاسخ : خیر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:39
سلام من اين ماه پريودم 7 روز به تاخير افتاده هنوزم نشدم درد شديدي دارم حتا حالت تهوه هم يهكي دوباري بهم دست داده؟؟ ماه قبل هم نزديكي از پشت داشتم خيلي نگرانم ؟ ميشه بگين علتش چيه؟ ايا حامله ام؟؟؟ لطفا پاسخ جوابمو سريعتر بدين بگين كه بايد چيكار كنم. مرسي/پاسخ: نزدیکی از پشت موجب بارداری نمیشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:21
سلام من سی سالمه و متاهلم .حدود سه روز از وقت پریودم میگذره و این در حالیه که چون خودم رو از داخل چک میکنم هیچ نوع لکه صورتی هم نمیبینم ولی سینه هام سفت شدند و نفخ و ...دارم . زمانی که نزدیکی میکنیم اسپرم داخل ریخته نمیشود با این حال امشب و دیشب از ناراحتی نتونستم بخوابم راستی آیا روزه گرفتن یا کار سنگین باعث تاخیر در پریود میشه؟راهنمایی کنین. ممنون/پاسخ: بله روزه و بسیاری از مسائل دیگر میتوانند پریود را عقب اندازند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 شهریور 1390 ساعت 14:15
سلام من از پشت نزدیکی کردم روز 6پریودم بود الان 7روز پیودم عقب افتاده البته پریودام منظم نبود و چندسال پیش کیست تخمدان داشتم ldخودردم علت تاخیر چیه؟/پاسخ: نگران نباشید استرس ها یکی از دلیل شایع تاخیر پریود در اینگونه شرایط هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 29 شهریور 1390 ساعت 06:13
سلام من 10پریود شدم تا 13 وم ادامه داشت.14 روز بعد پریودم یعنی 23 وم ... هستم.پریودم نامنظم..شش روز ... میگذره زیر نافم درد می کنه.نمی دونم احتمال حاملگی هست؟یا این که اینها علایم نزدیک به پریودیمه؟خاهشا راهنماییم کنید شبا از ترس از خواب بیدار میشم/پاسخ: احتمال بارداری شما بسیار ناچیز و تقریبا در حد صفر درصد است. نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 20 مهر 1390 ساعت 04:57
سلام، من 15 مهر مي بايست پريود مي شدم. در تاريخ 27 شهريور پس از 7 ماه يكبار نزديكي داشته و همسرم مي گويد ... پيش از انزال داخل ريخته شده، 4 روز است كه پريودم به تأخير افتاده و استرس فراواني دارم. همچنين سر درد شديد. و از ترسم نمي خواهم آزمايش خون دهم. زيرا نه بچه مي خواهم و نه گناه سقط جنين را دوست دا رم. لطفاأ راهنماييم كنيد. آيا استرس تأثير دارد؟/پاسخ: استرس ها نقش قابل توجهی در تاخیر پریود دارند اما منطقی ترین کار در مورد شما انجام آزمایش خون در اولین فرصت ممکن است. با ترس هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد ، به جای پاک کردن صورت مساله باید تلاش کرد تا راه حل منطقی برای آن پیدا شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:19
سلام من تازه 3 ماه ازدواج کردم از عقب نزدیکی داشتم نه زیاد یک بار شوهرم ... میخواستم ببینم ایا ممکن است مایع همسرم از عقب به جلویم رسیده باشد من پریود نامنظمی دارم و الان 7 روز عقب افتاده استرس شدید پیدا کردم ایا احتمال بارداری هست یا باید دستگاه تناسلی مرد داخل شده باسد و مایع ریخته شود تا زن باردار شود/پاسخ: نگران نباشید هیچ ارتباطی بین این دو قسمت وجود ندارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 14 آذر 1390 ساعت 14:44
با سلام وخسته نباشید من سه ماهه نامزد کردم ورابطه از پشت15روز پیش داشتم وهنوز باکره هستم و پریودم همیشه منظم و28روزه بوده ومن حدود10روزه پریودم به تاخیر افتاده واز حدود ده روز پیش من ورزش سنگین داشتم ودرد پریود دارم ولی حتی لکه بینی ندارم،امکان حاملگی هست یا بخاطر استرس وحرکات سنگین ورزشیه که پریود نشدم؟ ممنونم./پاسخ: نگران کننده نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 15:54
پسر 3 ساله ای دارم که قل دوم زایمان 36 هفته ای با وزن 1950 گرم است که 24 سهعت بعد از تولد به هیپوگلیسمی مبتلا شد. الان مشکلات بینایی زیادی داره. اعصاب بیناییش خیلی ضعیفه. از نظر حرکتی هم خیلی کند است. راه میره ولی زیاد زمین میخوره. آیا به جراحی میشه مشکله چشمش رو حل کرد؟/پاسخ: این مشکل در ارتباط با رشته ی اینجانب نیست و نمیتوانم اظهار نظر کنم اما بنظر نمیرسد جراحی در بهبود بینایی ایشان مفید باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:42
سلام من پریودیم نا منظم بیشتر وقت ها ماهی دو بار پریود می شم 14 سالمه چه کار کنم؟/پاسخ: این حالت میتواند طبیعی باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 بهمن 1390 ساعت 20:33
سلام، من 23 سالمه و هنوز دختر هستم، همیشه پریودهای منظم داشته ام اما دوره ی قبل 2 هفته زودتر پریود شدم، بعد از 2 هفته هم از اتمام پریودم رابطه ای داشتم که در حد ارضا بود و علاوه بر اینکه هیچ دخولی صورت نگرفت تا 90% هم اطمینان دارم که منی با من برخورد هم نداشت، حال 3 هفته از این جریان میگذرد و من هنوز پریود نشده ام، خیلی استرس دارم، خواهش میکنم بگید چه کنم؟ احتمال بارداری هست؟ در ضمن حدود 2 ماه هست که من رژیم غذایی دارم و تقریبا سعی می کنم ورزش کنم. خواهش می کنم زودتر بگید چه کنم؟ ممنون /پاسخ: بنظر نمیرسد مشکل مهمی باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 03 اسفند 1390 ساعت 22:34
سلام اقای دکتر خسته نباشید 
 
اقای دکتر من 24 سالمه و هر ماه پریودیم با 2 یا 3 روز تاخیر اتفتق میوفتاد ولی الان 42 روز است که پریود نشدم البته هفته ی پیش ازمون ارشد داشتم من اصلا استرس نداشتم ولی نمیدونم به خاطر اون هست یا نه 
 
حدود 1 ماه پیشم سرماخوردگی بدی داشتم که تا 1 ماه سرفه می کردم 
 
حالا سوالم این بود که ایا این موارد باعث تاخیر در پریدی من شده و این که من باید چی کار کنم؟/پاسخ: این حالت میتواند طبیعی باشد ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده lijhf مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 اسفند 1390 ساعت 21:58
سلام 
من 6ماه ازدواج کردم و باکره هستم ، ماهه پیش با شوهرم رابطه داشتم بدون دخول و هیچ کدوممون ارضا نشدیم خیلی کوتاه ، فقط یه مقدار پیش انزال روی آلتم ریخته شد ، الان 10 روزه که پریودم به تاخیر افتاده ممکنه حامله شده باشم؟؟؟/پاسخ: این احتمال بسیار کم است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 09 اردیبهشت 1391 ساعت 17:42
حدو.د سه هفته پیش با شوهرم نزدیکی داشتم که تقریبا خطرناک بود. ما در دوران عقد هستیم .شوهرم می گوید خیالش از بابت نزدیکی ما راحت است -من سر وقت پریود شدم که تقریبا هم شدید بود و چهار روزه تمام شد کا اغلب اینطور است .البته من روز بعد از نزدیکی از پروژسترون استفاده کردم (امپول ).ایا جای نگران یوجود دارد؟/پاسخ: هیچگونه نگرانی نداشته باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 15:08
سلام 
من22 سالمه و باکره هستم هر ماه پریودیم چند روز عقب یا جلو میوفته در واقع نامنظمه و این ماه 2روز از پریودیم گذشته ولی نشدم هیچ نزدیکی هم نداشتم علتش چیه؟/ 
پاسخ: اگر بررسی های هورمونی و غددی شما نرمال بوده باشند ، جای نگرانی نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 14 خرداد 1391 ساعت 00:13
سلام.29 سالمه همیشه پریود منظم داشتم.7 خرداد باید پریود میشدم که نشدم همون روز ... / پاسخ: این احتمال بسیار کم است ، استرس ها ی شما میتوانند دلیل تاخیر در قائدگی شما باشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:43
سلام من 4خرداد نزديكي داشتم و مطمعن نيستم كه مايع داخل ريخته شده باشد ولي الان 1ماه پريود نشدم خيلي نگرانم 2 بار بي بي چك استفاده كردم ولي منفي بود ممكنه حامله باشم 
/پاسخ: دقیقترین تست بررسی بارداری احتمالی ، تست خون است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:39
سلام دختری 17 ساله هستم حدود سه ماه است که هر بار که پریود شدم تاریخش حدوده 10 روز یا بیشتر به تاخیر می افته به نطر شما علتش چیه؟؟باید نگران باشم؟؟ 
/پاسخ: این حالت میتواند کاملا طبیعی باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:59
سلام من یه ... الان یه هفته است پریودم عقب افتاده خیلی نگرانم من 17 سالمه لطفاراهنماییم کنید ایا روزه باعثش ده؟ 
/پاسخ: به احتمال زیاد روزه داری موجب این حالت بوده است ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:04
سلام ایاامکان داردکه زن باردار عادت ماهانه شود 
/پاسخ: قاعدگی در بارداری طبیعی نیست، پیشنهاد میکنم به پزشک خود مراجعه نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 10:52
سلام من 28 سالمه و مجردم هميشه پريودهاي منظم داشتم ونهايتا دو روز تاخير داشتم ولي الان 26 روزه كه بايد پريود می شودم ونشدم از داروي خاصي مصرف نكردم وتقيريبا استرس هم هميشه دارم وبرام يه چيز طبيعيه من الان خيلي نگرانم نكنه مريضي خطرناكي داشته باشم لطفا منو راهنمايي كنيد البته بايد بگم تو اين مدت دل درد خفيف هم گه گاه داشتم و چندبار هم داخل ادرارم خون ديدم 
/پاسخ: احتمالا مشکل مهمی نیست ولی در صورتیکه این حالت ادامه داشت میتوانید جهت اطمینان بیشتر پس از مراجعه به همکاران زنان ، آزمایشات و سونوگرافی انجام دهید تا تشخیص قطعی داده شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 15 آبان 1391 ساعت 21:03
سلام.من با نامزد هستیم همسرم 3 الی 5 روز است که عادتش به تاخیر افتاده ما با هم نزدیکی داشتیم اما دخول انجام نشده حتی در حالت بدون لباس هم به هم نچسبیدیم.خواهشن میشه زودتر جوابمو بدین علتش چیه.چون خانمم خیلی نگران هست. 
/پاسخ: نگران نباشد این حالت میتواند بدلیل فشار های عصبی و استرس بوجود آید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 14 اردیبهشت 1390 ساعت 18:04
تعداد مشاهده مطلب : 66515
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 601
بازدید دیروز 8067
بازدید کل 32118048
کاربران حاضر 130
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.