در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی زنان و زایمان خانمها لطفا بخوانند !
خانمها لطفا بخوانند ! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 30 تیر 1389 ساعت 12:05

نکاتی در مورد قائدگی که احتمالا

نمیدانستید !

 

ممکن است شما جز زنانی باشید

که چند سالی است که پریود می‌شوید

و تقریبا همه موارد را در مورد شروع

و نحوه قاعدگی و نکات بهداشتی

می‌دانید اما ناگهان اتفاقی می‌افتد

که تاکنون با آن مواجهه نشده‌اید و

می‌خواهید سوال خود را از پزشک بپرسید.

این مطلب به شما کمک می‌کند تا جواب

سوالات رایج خود

را در مورد قاعدگی دریافت کنید.

تغییر خلق و خق، چرا؟


علائم پیش از قاعدگی، به دلیل این

رخ می‌دهد که بدن به تغییرات هورمونی

حساس می‌شوند. 10 روز قبل از شروع قاعدگی،

سطح هورمون‌هایی مثل پروژسترون و استروژن

به سرعت تغییر می‌کند و این تغییر سبب بروز

علایمی مثل نفخ، تغییرات خلق و خو، سردرد،

حساسیت پستان‌ها و خستگی می‌شود.


نزدیک 90 درصد از زنان قبل از پریودشان

این نشانه‌ها را تجربه می‌کنند. به نوشته نشریه

آرشیو داخلی آمریکا، نزدیک کمتر از 20 درصد

از آنها حتی دچار نشانه‌های شدیدتر می‌شوند که

با فعالیت‌های طبیعی‌ زندگی‌شان و حتی روابط

فردی آنها تاثیر می‌گذارد.

چه باید کرد:


اول اینکه مطمئن شوید که از نظر جسمی

مشکلی ندارید، سعی کنید ورزش کنید

مخصوصا وقتی احساس می‌کنید خلق شما تنگ شده است.

مایعات فراوان بنوشید.

اگر با این کارها

بهتر نشدید از پزشک خود

کمک بگیرید.

مکمل‌های کلسیم و ویتامین‌ها نیز در کاهش نشانه‌های

پیش از قاعدگی موثر هستند.

گاهی مصرف قرص‌های ضدبارداری با

نظر پزشک و در موارد شدید مصرف

ضدافسردگی‌ها سبب بهبود این نشانه‌ها می‌شود.

چرا قاعدگی‌ام نامنظم است؟


استرس، اضطراب و اتفاقات نگران‌کننده سبب

تغییر در نظم قاعدگی می‌شود. به دلیل تغییر

در زمان تخمک‌گذاری سبب بروز قاعدگی

غیر از موعد مشخص می‌شود. قاعدگی

طبیعی باید به فاصله 25 تا 35 روز

رخ می‌دهد ( یعنی از شروع اولین خون‌ریزی

تا خون‌ریزی بعدی ) بسیاری از زنان احساس

می‌کنند که قاعدگی‌شان طبیعی نیست یعنی

قاعدگی در یک روز در هر ماه اتفاق نمی‌افتد.

این افراد نباید نگران شوند چرا که لازم نیست

دقیقا در همان روز ایجاد شود. تغییر دو سه روزی

در ایجاد قاعدگی مشکل خاصی نیست. اما

در صورتی که این فاصله به کمتر از 25 یا بیشتر

از 35 روز برسد باید با پزشک مشورت کنید.

یکی از دلایل دیگر بی‌نظمی یا قطع قاعدگی باروری، اضافه وزن،

کاهش وزن، اختلالات تغذیه‌ای و ورزش‌های

سنگینی است اگر بعد از گذشت یک ماه قاعدگی،

وضع اول بازگشت با پزشک خود صحبت کنید.

آیا ممکن است در قاعدگی بارداری اتفاق بیفتد؟


بله احتمال دارد اما نه همیشه، کلید تعیین اینکه

آیا خون‌ریزی واقعا پریود است یا نه این است

گاهی بین دو پریود لکه‌های خون دیده می‌شود.

در بعضی از زنان هنگام تخمک‌گذاری کمی

خون‌ریزی دارند. اما اگر قاعدگی شما به مدت 2 ماه

قطع شود حتما بارداری اتفاق افتاده است. اگر خانمی

در انتهای قاعدگی‌اش مقاربت داشته باشند بسته

به طول مدت قاعدگی‌اش تخمک‌گذاری چند روز

بعد اتفاق می‌افتد و اگر اسپرم هنوز در بدن‌ شما

مانده باشد ممکن است باردار شوید.

اما این همیشه اتفاق نمی‌افتد.

اگر پریود شوم مطمئن باشم که باردار نیستم؟


نمی‌توان صد در صد از این موضوع مطمئن بود.

ممکن است خون‌ریزی در اوایل بارداری اتفاق

بیفتد. توجه داشته باشید که آیا قاعدگی‌تان منظم است

یا نه.

اگر علایمی نظیر تهوع و استفراغ دارید

حتما به پزشک مراجعه کنید ممکن است نیاز

به انجام تست بارداری باشد.


***

 یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
***
بازدید از سایت پربار و ارزشمند
زیر را به علاقمندان
ادبیات و شعر پارسی پیشنهاد میکنم :
***

نظر شما چیست ؟

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 06 مرداد 1389 ساعت 07:20
سلام آقاي دكتر ،من خانم و كارمند هستم امروز براي اولين بار با سايت شما آشنا شدم ،خيلي خوشم اومد ،ان شاالله مزاحمتون مي شم و سوالاتم را در مورد كمردردم مي پرسم ،موفق باشيد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده علی(مهمان) در تاریخ شنبه, 09 مرداد 1389 ساعت 16:30
سلام آقای دکتر خیلی ممنون از مطالب مفیدتون .در مورد رعایت کپیرایت با شما کاملا موافقم این به نفع هردوی ماست چون هم شما انگیزی بیشتری برای ارتقای مطالب خواهید داشت هم خوانندگان به اعتباره مطالب اطمینان پیدا خواهند کرد .خیلی از کسانی که اینجا نظر نمیدن در صورتی که برای مطالب رنکینگ بزارین با کلیک نظرشونو منتقل میکنن.از اینکه علمتون رو در اختیار هموطنان قرار میدید از شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مريم(مهمان) در تاریخ جمعه, 05 شهریور 1389 ساعت 09:46
سلام دكتر جان خلي از مطالب خوبتون ممنون واقعا استفاده كردم ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دبیر علوم راهنما در تاریخ شنبه, 24 مهر 1389 ساعت 14:14
سلام وشب به خیر نظرم اینه که شما بی نظیرید اگه نامزد ریاست جمهوری می شدید خیلی خوب بود من به شما رای میدادم چون خیلی خوب بخشنده وصبورید ومطالبتون هم خیلی زیبا ومفیده برای سلامتیتون دعا میکنم / پاسخ: از لطف شما ممنونم ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 12 آبان 1389 ساعت 17:13
سلام بر نویسندگام وارائه مطالب باالخص دکتر ظهرابی 
سربلندی پزشکان ایرانی ارزوی من است 
در مورد حجامت مطالبی نوشته بودید که با باورهای اینجانب مقایرت داشت 
خواستم بگم لطفا کمی بیشتر تحقیق کنید 
چون حجامت فی ذاته شفاست 
با تشکر / پاسخ: دوست عزیز ضمن تشکر از لطف و محبت شما ، به عرض میرسانم نوشته ای که در مورد حجامت بود کاملا علمی و منطبق بر آخرین یافته های رشته ی خون شناسی بود که توسط یکی از همکاران فوق تخصص این رشته نگاشته شده بود و اینجانب نیز با علم کامل به درستی آن مطالب ، از آن بهره بردم . 
نمیدانم با چه مستند علمی و منطقی فرموده بودید که حجامت فی نفسه شفاست ! اگر روش پیشنهادی شما که نگاهی دگم و متعصبانه به مسائل دارد را جهت حل بکار گیریم ، هرگز نخواهیم توانست از پیله های خود ساخته و ساکن بودن و در جا زدن رها شویم و مرز های نوین علم را در نوردیم تا گامی فراتر رویم ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نسرين(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 16 دی 1389 ساعت 03:36
سلام و ممنون از سايت بسيار مفيدتون من يه مشكل دارم پريود شدنم بسيار بسيار نامنظمه و بيشتر از اون حدي كه بايد دير پريود ميشم و اين مسئله هميشه منو آزار ميده به نظر شما علت چيه و من چيكار كنم كه منظم بشم البته به جز قرص چون من به قرص بسيار زياد حساسيت دارم و دچار تهوع ميشم . بازم ممنون /پاسخ: سلام دوست عزیز ، پاسخ شما تنها پس از انجام معاینه بالینی توسط همکاران زنان و زایمان ، احتمالا سونوگرافی و نیز آزمایشات هورمونی امکان پذیر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 آبان 1390 ساعت 16:36
سلام. سردرد کلافم کرده بود دنبال کمک میگشتم. وقتی سایتتونو دیدم واقعاً خوشحال شدم چون دقیقاً چیزیه که خیلی بهش احتیاج داریم. ممنون به خاطر کار قشنگتون . پاینده باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهسا مهمان در تاریخ شنبه, 07 آبان 1390 ساعت 10:34
عالیه. سایت خیلی خوبیست آقای دکتر.  
وقتی از سمت شما پزشکان مطالب را دریافت می کنیم مطمئن می شویم که خوب است

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ميترا مهمان در تاریخ دوشنبه, 03 بهمن 1390 ساعت 20:51
سلام دكتر.من چند روزه... /پاسخ: میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 23 اردیبهشت 1391 ساعت 05:58
سلام آقای دکتر من گردنم انحراف دارد البته از همان کوچکی ولی خانواده ام توجه نکردن والان که 25 سالمه از این قیافه ناراحتم چکار کنم؟/پاسخ: اغلب اینگونه موارد با جراحی قابل اصلاح هستند.
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:12
تعداد مشاهده مطلب : 21165
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 1676
بازدید دیروز 23684
بازدید کل 35059143
کاربران حاضر 201
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.