در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی زنان و زایمان دردهاي قاعدگي
دردهاي قاعدگي چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 17 مهر 1386 ساعت 18:11

درد و مشكلات مرتبط و همراه با قاعدگي...

اين اصطلاح براي احساس درد و مشكلات مرتبط و همراه با قاعدگي بكار مي رود .
گرچه اين ناراحتي معمولاً خطرناك نيست اما مي تواند باعث تحت الشعاع قرار گرفتن زندگي روزمرة شخص شود و حداقل چندروزي زندگي را به كام فرد تلخ سازد.
بسياري از دختران در ابتداي بلوغ ، از اين مشكل رنج نميبرند اما چند سال بعد ، آن را تجربه خواهند كرد . علائم اين ناراحتي مي توانند يكي دور روز قبل از قاعدگي شروع شوند . و در اولين روز پريود به حداكثر شدت خود برسند ، سپس بتدريج طي چند روز بعدي كاهش مي يابند ، در اغلب موارد درد بصورت تيپك حالتي مبهم ، فشارنده ، و سنگيني داشته ، به پائين كمر منتشر مي شود .
علت پيدايش اين درد را انقباضات رحمي مي دانند. سردرد ، تكرر ادرار و احساس ضعف و بيحالي تير مي توانند در اين بيماران ديده شوند . تهوع و استفراغ ، احساس منگي سر و حتي اسهال هم جزء علائمي هستند كه بعضي از بيماران را تحت تأثير قرا ر مي دهند.

عوامل زير شيوع دردهاي قاعدگي را افزايش مي دهند :
چاقي ، استعمال دخانيات ، تاريخچة فاميلي مثبت و رحم هاي نزائيده

چند نكته :
1 -طبق برخي آمارها ، ده درصد دخترها حداقل سه روز در ماه از دردهاي شديد قاعدگي رنج مي برند .
2 - در هشتاد درصد موارد ، اين دردها مشكل آفرين نيستند .
جنبه هاي درماني :
داروهائي مثل بروفن ، ناپروكسن ، استامينوفن و . . . را مي توان براي كاهش درد اين بيماران مورد استفاده قرار داد .
گرم كردن موضعي مي تواند ارزشمند و مفيد باشد .
در صورتيكه دردهاي قاعدگي هميشگي باشند ، مي توان در مان با داروهاي فوق را روز قبل از شروع قاعدگي شروع كرد و تا سه چهار روز بعد ادامه داد ، سپس قطع كرد .
براي اينكه شيوع مشكلات گوارشي ناشي از اين داروها را به حداقل برسانيم ، مصرف داروها پس از غذا ، يا همراه با يك ليوان آب ، شير، آب ميوه يا ساير مايعات را به شما توصيه مي كنيم .
در صورت صلاحديد پزشك معالج ، داروهائي مثل قرص هاي ضد بارداري براي بيمار شروع مي شود و اين كار در هشتاد و تا نود درصد موارد مؤثر خواهد بود .

توجه :
بعضي از بيماريها مثل عفونت لگني ، فيبروم ، اندومتريوزيس و . . . مي توانند باعث تشديد اين دردها شوند ، بهمين خاطر در مواردي كه اقدامات درماني معمولي مؤثر نيستند . براي اطمينان از عدم وجود اين بيماريها ، با پزشك خود مشورت كنيد .
استرس و فشار هاي عصبي ، شيوع درد هاي قاعدگي را افزايش مي دهند و كاهش اين مشكلات و مي تواند نقش مهمي در كاهش دردهاي قاعدگي داشته باشد .
درمان هاي ديگري نيز براي دردهاي قاعدگي وجود دارد كه انجام آنها را به پزشك خود واگذار كنيد .

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 18 دی 1386 ساعت 14:58
ba arze salam khedmate aghay dr agar 2khtari 15 sale dar  
mah 2bar priuod beshe che moshkli darad 
پاسخ : 
این حالت میتواند نرمال هم باشد ، اما بهتر است بررسیهای لازم صورت گیرد . در صورتیکه مشکل زمینه ای وجود نداشته باشد پیشنهاد میکنیم برای کاهش احتمال بروز کم خونی و کمبود آهن ، از قرص های مربوطه ( زیر نظر پزشک) وهمچنین سبزیجات و میوه جات بیشتر استفاده کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 03 فروردین 1387 ساعت 09:44
Ba arze salam 
Agar dokhtari bimariye tapeshe ghalb dashte bashe 
Va dardhaye ghaedegish kheyli shadid bashe in shedat be khatere chie? 
Ba tashakor/  
می توانید بوسیله ایمیل با ما در تماس باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 29 بهمن 1387 ساعت 10:39
سلام و با تشکر از مطالب بسیار جالب و مفیدتان  
من دختری 24 ساله هستم چندین سال است که از دردهای زمان پریودی رنج می برم برای تسکین درد از پروفن استفاده میکنم و به ندرت هم از لبنیات استفاده میکنم آیا در این صورت استفاده ی مداوم از پروفن خطر آفرین و مشکل زا نمی باشد؟ 
با تشکر /پاسخ: در حد مذکور نگران نباشید . مصرف طولانی مدت و دائمی با دوزهای بالا مشکل آفرین است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 30 اردیبهشت 1388 ساعت 15:40
سلام . من دختری 20 ساله هستم که از تاریخ بریودم به مدت 20 زو گذشته که البته علائم و دردها را داشتم. درد شکم و سستی و کمر درد و سر درد شدیدو . که البته من از هیچ دارویی استفاده نمیکنم . و من در تاریخ بریدم لک هم دیدم و ولی خون ندیدم. 
با تشکر/ پاسخ: علل زيادي مثل استرس ها ، مسافرت و ... مي توانند باعث اين مسئله شده باشند. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 02 تیر 1388 ساعت 12:43
سلام . خسته نباشید . با تشکر .من دختری 17 ساله هستم از 13 سالگی پریود 1 بار شدم تا 6 ماه بعد نشدم . در این مدت بدنم گر می گرفت به دکتر مراجعه کردم به من قرص پروژسترون داد 5 ماه به 5ماه 1ماه قطع بعد شروع کرده در این مدت 15 کیلو وزنم هم زیاد شده است .ا یا در ا ینده مشکلی از لحاظ بارداری برا یم پیش نخواهد امد؟ / پاسخ: البته بهتر است تستهای هورمونی انجام دهید ولی حالت فوق میتواند نرمال باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 07 آبان 1388 ساعت 23:17
من به هر دری زدم همه کارایی که گفتیدو کردم اما این دردا خیلی شدید همچنان بودن یه موضوعی برام پیش اومد که واسم حیرت انگیز بود 9 ماه خارج از کشور بودم دردها کاملا ناپدید شدند به محض برگشتم دوباره شروع شدن واقعا میخوام بدونم چرا! که اگه امکان داشته باشه شرایط اونجارو شبیه سازی کنم شاید دیگه درد نکشم / پاسخ:احتمالا مشکل اصلیی شما مسئله عصبی , استرس های محیطی و روحی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 22 آبان 1388 ساعت 22:42
سلامسوالی از شما داشتم آیا کسی که علاءم پریودی داشته باشه میتونه حامله باشه / پاسخ: گاهی اوقات سقط جنین شبیه دوران پریود تظاهر میکند.البته آزمایشات و سونوگرافی در تشخیص ارزش زیادی دارند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 22 شهریور 1390 ساعت 11:10
سلام من دختری 26 ساله هستم قبلا برای درمان قاعدگی از ایپوپرفین استفاده میکردم ولی الان به این قرص حساسیت دارم قرص استامینفون همطول میکشه اثر کنه یه درمانی که زود اثر کنه میخام اخه تو محیط کار یه دفعه شروع میشه واس مشکل درست میکنه /پاسخ: دوست عزیز ننوشته ا ید حساسیت به چه معنی !داروهای مناسب در اینگونه موارد : مفنامیک اسید ، ناپروکسن ، سلکسیب و ... میباشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 13 اسفند 1390 ساعت 17:36
يه پيشنهاد به به كساييكه درد شديد قاعدگي دارند، 
مصرف شياف ديكلوفناك ٥٠ يا ١٠٠ 
عاليه،ماهي يه دونه

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 فروردین 1391 ساعت 17:48
سلام من دختری 18 ساله ام و واقعا در این چند روز از کمر درد رنج میبرم دارویی نیز مصرف نمیکنم چون بعد مدتی دارو نیز بی اثر میشود باید چکار کنم؟ با تشکر/پاسخ: اولین پیشنهاد من چند روز استراحت است و اصلاح روش های کار و زندگی ( مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید و دستورات آن را انجام دهید ) در صورتیکه بهبود نیافتید میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده عاطی مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:16
سلام 
خسته نباشید 
من ی مدت واس پریودی اصن اذیت نمیشدم اما الان ی مدته خیلی ناجور اذیتم و حتمن باید امپول بزنم تا اروم شم 
خیلی لز لین امپولا میترسم که مبادا ناباروری بیاره 
الان رفتم دکتر و عفونت دارم علت دردم از عفونته؟ 
در ضمن الان که عفونت دارم نباید واس حاملگی اقدام کنم؟ 
ی چیز دیگه چون تازه ازدواج کردم موقع نزدیکی خیلی اذیت میشم و استرس هم دارم ینی زیاد موفق بانجام این کار نشدیم فقط در حدیکه باکرگیم از بین رفته 
منتظر جوابتونم 
/پاسخ: عفونت ، استرس و فشارهای روحی دلایل اصلی این مشکلات نزد شما هستند ، پیشنهاد میکنم با همکاران زنان مشاوره نمائید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:21
تعداد مشاهده مطلب : 30570
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 929
بازدید دیروز 23684
بازدید کل 35058389
کاربران حاضر 208
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.