در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سایر دانستنی ها تمرین در باشگاه یا منزل؟!
تمرین در باشگاه یا منزل؟! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط ربانی   
جمعه, 20 دی 1392 ساعت 19:53

چگونگی فعالیت بدنی برای تندرستی...

 

یکی از مباحث مهمی که این روزها در جامعه

بسیار مطرح است چگونگی فعالیت بدنی

برای حفظ و ارتقاء تندرستی است. بی شک

اطلاع از چگونگی تمرین برای تندرستی کمک

شایانی به ارتقاء سلامت جامعه خواهد کرد.

 


سوالات بسیاری در این حیطه میان افراد جامعه

شایع است که در ادامه ملاحظه کنید:


- در منزل تمرین کنم یا به باشگاه بروم؟

- از میان رشته های ورزشی کدامیک را انتخاب کنم؟

- برای تمرین در منزل تردمیل بخرم یا دوچرخه ثابت؟


در این مقاله سعی بر آن است تا به توضیح نکاتی

در رابطه با چگونگی فعالیت ورزشی مناسب

برای حفظ تندرستی پرداخته شود.


اولویت ها در انتخاب محیط و یا رشته های ورزشی

اولین گام برای شرکت در یک برنامه منظم فعالیت

بدنی انتخاب رشته ورزشی مناسب است.


اگر حدود 40 سال سن دارید و رشته ورزشی مانند

فوتبال را برای حفظ تندرستی خود انتخاب می کنید،

کاملا در اشتباه هستید. ورزش هایی مانند فوتبال

حتی برای ورزشکاران این رشته ورزشی نیز آسیب هایی

ذاتی دارد. در صورتی که فرد از آمادگی جسمانی مناسبی

برخورداد نباشد، فشارهای وارده بر مفاصل و ستون فقرات

در حین یک بازی فوتبال می تواند موجب آسیب های

بسیاری شود. البته این مطلب به این معنا نیست

که هرگز نباید در رشته ای مانند فوتبال فعالیت کرد

بلکه بدین معنی است که پیش نیاز انتخاب چنین

رشته ورزشی، داشتن آمادگی جسمانی مورد

نیاز این رشته ورزشی است.


نکته قابل توجه این است که درصد بسیار بالایی از جمعیت

جامعه را افرادی تشکیل می دهند که سابقه فعالیت

در رشته های ورزشی تیمی حرفه ای را نداشته و

بنابراین به دنبال یک فعالیت ورزشی مناسب منطبق

با خصوصیات فردی خود هستند. مشاوره با یک فرد

تحصیل کرده در رشته های زیر مجموعه علم ورزش

(فیزیولوژی ورزش، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

ورزش و..) برای انتخاب صحیح فعالیت ورزشی مربوطه

ضروری به نظر می رسد. البته در کل، مواردی ارائه

خواهد شد تا بدون مشورت با چنین فردی نیز بتوانید

این کار را انجام دهید.


 

 

 

 


وسایل و تجهیزات مورد نیاز تمرین


سوال:

تمرین در منزل یا باشگاه؟!

جواب:

تعداد باشگاه های بدنسازی با کیفیت بالا رو به افزایش است،

مدیران باشگاه های بدنسازی از مربیان متخصص علم ورزش

برای بالا بردن کیفیت خدمات مشاوره و طراحی تمرین استفاده

می کنند. بنابراین اگر فرصت کافی برای رفتن به چنین

باشگاه هایی دارید و از تخصص مربی باشگاه اطمینان

دارید حتما به یک باشگاه بدنسازی بروید تا زیر نظر یک مربی

با دانش تمرینات ورزشی خود را شروع کنید.


ولی در صورتی که فرصت کافی برای رفتن به چنین باشگاهی

را ندارید یا از تخصص مربیان مربوطه اطمینان ندارید بهتر است

برای خرید تجهیزات ورزشی مورد نیاز برای شروع تمرینات

بصورت شخصی اقدام کنید.


بسیاری از افراد که از تجهیزات ورزشی خانگی (تردمیل، دوچرخه ثابت..)

برای تمرین استفاده می کنند، به مرور زمان انگیزه خود را برای ادامه

انجام تمرینات بصورت منظم از دست می دهند. این موضوع ناشی

از تکراری شدن محیط منزل برای ادامه فعالیت ورزشی است.

بنابراین در صورتی که می توانید به پارک ها یا بوستان های

ورزشی مراجعه کنید، این راه را به عنوان گزینه بهتر انتخاب کنید.

تمرین شخصی و تجهیزات پیشنهادی

(ساعت ضربان سنج، کفش مناسب ورزشی)


یکی از بهترین فعالیت های ورزشی شخصی پیاده روی سریع است.

اما سریع یعنی چه؟ سرعت نسبی است. افراد آمادگی جسمانی

متفاوتی دارند، بنابراین سرعت 6 کیلومتر در ساعت برای یک فرد

20 ساله بسیار آهسته و برای یک فرد 55 ساله با آمادگی جسمانی

پایین بسیار بالا است. سیستم قلبی تنفسی این دو فرد فشار های

فیزیولوژیک متفاوتی را تجربه خواهد کرد، به عنوان نمونه فرد 20

ساله در این سرعت با 60 درصد ضربان قلب بیشینه خود فعالیت

می کند ولی فرد 55 ساله شاید مجبور باشد تا با 75 درصد

ضربان قلب بیشینه خود برای حفظ سرعت 6 کیلومتر در ساعت

تلاش کند. راه حل این موضوع کنترل شدت وارده بر سیستم

قلبی تنفسی است. یعنی شما باید ضربان خود را در حین

راه رفتن کنترل کنید تا بدانید سرعت مناسب برای شما

بصورت شخصی چقدر است؟!.

فرمول ضربان قلب بیشینه افراد    سن- 220 است یعنی اگر 20 سال

سن دارید، ضربان قلب شما در یک دقیقه در سنگین ترین فعالیت

ورزشی از 200 تجاوز نمی کند(البته با 10 واحد انحراف استاندارد).

یا اگر 40 سال سن دارید، ضربان قلب بیشینه شما 180 است.

حال، درصد نسبی مورد نیاز را محاسبه می کنید.

بدون این فرمول نیز می توانید با توجه به تصویر 1 دامنه

درصد های متخلف شدت تمرین را بر اساس سن خود بیابید.

 

 

 

 


تصویر 1- دامنه های درصدی ضربان قلب با توجه به سن

 


در تصویر 1، ملاحظه می کنید که شدت های مختلف تمرین بر

اساس ضربان قلب، بسیار سبک 55 تا 65 درصد(سبز)، متوسط

65 تا 75 درصد (زرد)، شدید 75 تا 85 درصد(نارنجی) و بسیار

شدید 85 تا 90 درصد (قرمز) نمایان هستند. برای مثال برای فردی

20 ساله، دامنه ضربان قلب 110 تا 130 دامنه فعالیت بسیار

سبک است. نکته بسیار مهم، انتخاب دامنه مناسب ضربان

قلب تمرین با توجه به اهداف شما است. برای مثال ورزشکاران

رشته ورزشی مانند فوتبال تمرینات بسیاری را در دامنه ضربات

قلب بالاتر از 90 درصد انجام می دهندولی برای فردی که

برای حفظ تندرستی، کاهش وزن یا ارتقاء استقامت قلبی

تنفسی به عنوان یک مبتدی شروع به تمرین می کند

شدت های بالاتر از 75 درصد (شدید) پیشنهاد نمی شود.

 

 


البته در صورتی که بخواهید همه چیز تحت کنترل باشد، بهتر است

زیر نظر یک متخصص علم ورزش تمرین کنید تا با توجه به آمادگی

جسمانی شما برنامه تمرینی منطبق با خصوصیات فردی تنظیم شود.

 

 


به یاد داشته باشید حداقل 3 الی 5 مرتبه در هفته و حداقل شدت

ضربان قلب متوسط برای ارتقاء استقامت قلبی تنفسی ضروری است.

راه کنترل ضربان قلب، شمارش تعداد نبض شما در دامنه ای 15 ثانیه ای

است. برای مثال در صورتی که می خواهید 20 دقیقه پیاده روی سریع

داشته باشید، پس از 5 دقیقه پیاده روی با یک سرعت ثابت، بایستید

و مطابق تصویر 2، تعداد ضربان خود را از طریق شمارش نبض در 15 ثانیه

شمرده و سپس در عدد 4 ضرب کنید تا تعداد ضربان قلب در یک دقیقه

را محاسبه کنید. در صورتی که ضربان قلب شمارشی از دامنه ضربان

قلب هدف شما کمتر بود، سرعت را افزایش دهید و در صورتی که تعداد

ضربان قلب شمارشی بالاتر از ضربان قلب هدف بود، سرعت خود را

کاهش دهید.

 

 

 

 

تصویر 2- کنترل ضربان قلب در حین فعالیت ورزشی

 

 

البته شرکت های تجاری مختلف راه کنترل ضربان قلب را آسان تر

کرده اند و با ارائه ساعت های ضربان سنج کنترل شدت تمرین را آسان تر،

دقیق تر و کاربردی تر کرده اند. تصویر 3 نشان دهنده محصولات یکی

از شرکت های معروف ارائه دهنده ساعت های ضربان سنج است.

 

 

 

 


تصویر 3- ساعت ضربان سنج پلار


در حین پیاده روی و حتی دویدن های آرام (جاگینگ)، استفاده از کفش

مناسب ورزشی اهمیت بسیاری دارد. بسیاری از مشکلات ارتوپدی ستون

فقرات و مفاصل زانو و مچ پا به علت استفاده از کفش های نامناسب است.


از خصوصیات یک کفش مناسب ورزشی، داشتن پاشنه، قوس های کف پایی

و سبکی آن است. در تصویر 4  محصول یکی از معتبرترین شرکت های سازنده

کفش ورزشی ارائه شده است.


 

تصویر 4- کفش مناسب ورزشی

 

در نظر گرفتن موارد مهم برای

تجهیزات ورزشی مورد نیاز تمرینات شخصی


در مطالب گذشته با نحوه کنترل شدت تمرین بوسیله شمارش ضربان

قلب بصورت دستی یا با استفاده از ضربان سنج ها و همینطور اهمیت

کفش ورزشی مناسب آشنا شدید. اما شاید شما به دلایلی همچون

نداشتن زمان کافی برای رفتن به خارج از منزل، آلودگی هوا یا سرمای

بیش از حد، قادر به خروج از منزل برای انجام ورزش نباشید.


بنابراین بهتر است از تجهیزات ورزشی مانند تردمیل یا دوچرخه ثابت

استفاده کنید. در کل، به نظر می رسد استفاده از تردمیل با توجه به

درگیری بیشتر گروه های عضلانی نسبت به دوچرخه ارجح تر باشد.


البته در صورتی که دچار مشکلات مفصلی حاد در زانو نباشید و یا

اضافه وزن بسیار بالایی نداشته باشید. شاید بسیار شنیده اید که

تردمیل موجب آسیب به زانو می شود، دلیل شیوع چنین موضوعی

عدم بکارگیری این تجهیزات  بصورت اصولی یا با استفاده از شدت های

تمرینی بالا در ابتدای شروع برنامه تمرینی توسط افراد است. بنابراین

باز هم پیشنهاد می شود حتما پیش از شروع استفاده از چنین

تجهیزاتی با یک متخصص علم ورزش مشورت کنید تا شدت، حجم

و تواتر تمرین شما را بر اساس وضعیت فردی شما برنامه ریزی کند.


در ادامه به برخی خصوصیات مهم هنگام تهیه تجهیزات ورزشی اشاره

خواهد شد. برند های تجاری مختلفی برای چنین تجهیزاتی وجود دارد

و همگی نیز از کیفیت های پایین تا کیفیت های بالا به ارئه خدمات

مربوطه می پردازند.

 

 

 

 

 تردمیل (نوارگردان)


بررسی حداکثر ظرفیت تحمل وزن تردمیل با توجه به استفاده کننده،

داشتن ضربه گیر برای کاهش شوک های وارده به ستون فقرات، قدرت

موتور و داشتن امکانات مناسب برای روغن کاری آسان در هر دوره از

خصوصیات یک تردمیل مناسب است. داشتن امکانات دیگری همچون

ارائه برنامه های تمرینی متنوع و یا نمایشگر ضربان قلب بدون نوار

سینه بند بر روی صفحه نمایشگر تردمیل اهمیت چندانی ندارد و

برنامه های تمرینی باید بر اساس آمادگی افراد تنظیم شده و

کاملا فردی است و هیچ برنامه جامعی برای همه افراد وجود ندارد.


نمایشگرهای ضربان قلبی هم که با لمس توسط دست ها وجود دارد

دقیق نیست و معمولا" غیر قابل کاربرد است. بنابرین در صورتی که

تردمیل سینه بند جداگانه برای فرستادن پالس ضربان قلب به صفحه

نمایشگر تردمیل دارد می توان به ضربان قلب نشان داده شده اطمینان کرد.

در غیر این صورت استفاده از ساعت های ضربان سنج های ساعتی در

کنار تردمیل توصیه می شود.دوچرخه ثابت


حتما دیجیتالی بوده و فشار وارده بصورت دیجیتالی قابل تنظیم باشد،

Work load (watt) داشتن نمایشگر و امکانات برای تنظیم فشار وارده بر پا

Revolution Per minute (RPM) داشتن نمایشگر و امکانات برای

تنظیم سرعت رکاب زدن

 

  


 

کاهش وزن با ورزش


دلیل اضافه کردن مطلب کاهش وزن در این مقاله همراستا بودن

این موضوع با هدف برخی از افراد برای خرید تجهیزات ورزشی

خانگی مانند تردمیل یا دوچرخه ثابت است. به طور خلاصه باید

اشاره کرد که ورزش به تنهایی موجب کاهش وزن نخواهد شد

و صرفا بصورت غیر مستقیم می تواند کالری سوزاندنی (مصرفی)

شما را افزایش دهد که در صورت برابر بودن شرایط (کالری دریافتی)

می تواند تعادل کالری به طرف منفی ایجاد کرده و باعث کاهش

وزن شود.بنابراین در صورتی که برای کاهش وزن به دنبال انجام ورزش هستید،

فراموش نکنید که تنظیم کالری ورودی و خروجی بواسطه اجرای

یک رژیم غذایی مناسب تحت نظر یک متخصص تغذیه یک ضرورت است.

در ادامه به برخی لینک های مفید در رابطه به مطالب ذکر شده اشاره می شود.


سایت پلار

http://www.polar.com/en

یکی از فروشندگان محصولات پلار در ایران

http://www.polariran.ir/catalog/product/view/id/6/s/axn-300/category/3/

یکی از برندهای مناسب برای آشنا شدن با ویژگی های کفش های مناسب تمرین

Asics

یکی از فروشندگان تجهیزات ورزشی خانگی در ایران

http://www.rainsport.ir/

 

 

 

http://arabbani.ir

 یادداشت های بازدید کننده گان
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:06
تعداد مشاهده مطلب : 9294
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 17930
بازدید دیروز 20135
بازدید کل 35009344
کاربران حاضر 261
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.