در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سایر دانستنی ها About me ...
About me ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
جمعه, 06 مهر 1386 ساعت 13:20


When I was five years old, I

started the elementary school

and have been studying continuously

to get my higher degree ever since.After

attending the University

Entrance Exam at seventeen

I was accepted at the General

Medical Course at Tabriz

University, and graduated in 1993

I have been writing several articles in different

medical issues

published in some magazines such

as: Scientific Info (Ettela'at-e -Elmi), Zan-e-Ruz

Science & Technology, etc. I have participated in

the following scholar seminars

Scholar seminar of Kidneys & Urinary Tracts

disease- Mashhad

Scholar seminar of Hepato & Biliary Organs

disease- Tabriz. My M.D thesis

accepted successfully, was presented

as "The Contemplation of Prolapse

Syndrome in Mitral Valve, examined

on 200 university students

After covering the military service, and passing my

residential project in

different cities in Iran, I attended the Surgery major

exam and was accepted

in Neurosurgery major at Isfahan Medical University

I was always the top student in all levels and got

the highest grades

among all students in all majors

At the end of the senior surgery residential period, when

all grades

were evaluated officially and

countrywide, I got the third

prize in Iran.Moreover

I gained the first educational prize in Iran the year after. While

I was covering my surgery residential period

I wrote a book titled as, "A Simple

Way to Study

Brain CT-Scan." The important

point was that there was no

other similar books related

to such an issue, whether in Persian or

in English, which could get the

third prize in the annual

scholar trans-celebration

in Iran. me As I was covering

the assistance course, I

made three long films on

neurosurgery operations

My residential thesis, which

was fortunately

done, was about "The Contemplation of the

Embryo's Amniotic

membrane instead of the

Lab animals' dura

mater, like Dogs

This contemplation

was done for the first

time in the world and there had been

no other articles reported before. The full essay

was published in Tehran Medical University Journal

I have been working in different hospitals

I have done several successful

surgeries and operations

I have also had some

scientific participation with

some specialists in different

services. Furthermore, I have had a lot

of foreign trips

in which I could have mutual

exchange

of views in our experiences


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 08 شهریور 1389 ساعت 01:15
سلام ادرس مطب شما را میخواهم/ پاسخ: لطفا بوسیله ایمیل زیر درخواست مشاوره حضوری را ارسال کنید ، تا شماره تماس و آدرس مطب برایتان ارسال گردد : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Hossein Ahmadzadeh vostakolaei در تاریخ پنجشنبه, 18 آذر 1389 ساعت 06:00
Dear Dr.zohrabi 
I met you some years ago in Imam khomeini hospital 
Iam very pleased that see your site. 
congratulation 
Information in your site presented and gathered in good manner 
I am come from mazandaran province,ghemshahr city , 
now I am academi staff in Zahedan University of madical sciences, 
department of physiology 
My field is neuroscince and neurophysiology. 
with best regard

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سولماز79 مهمان در تاریخ سه شنبه, 23 فروردین 1390 ساعت 17:15
باسلام آقای دکتر دختر20 ساله ای هستم کهتقریبا 10ماهی میشه که کمردرد شدیدی دارم که این کمردردم حتی موقع نشستن هم هست و احساس درد شدیدی در سمت راست لگنم و زانوی پای راستم میکنم.به هردکتری هم که مراجعه کردم فقط دارهای تکراری تجویز کردن که هیچ اثری در کم کردن دردم نداشتند.درضمن درپای راستم هم خار پاشنه داشتم که 10ماه پیش واکسن زدم.نوار عصب هم که گرفتم گفتن در مهره S1 فشردگی وجود دارد. آقای دکتر لطفا راهنماییم کنین فکر میکنم اگه با این وضعیت جلو برم دیگه تا دو سه ماهه دیگه اصلا نتونم راه برم./ پاسخ : انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما برای اظهار نظر قطعی ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 فروردین 1390 ساعت 22:45
با تشکر از مطالب مفیدتان 
خانمی 37 ساله می باشم که 20 روز پیش دچار درد شدید در قسمت گردن و شانه و کتف شده بودم پس از مراجعه به پزشک و تزریق آم÷ول متوکاربامول و دیکلوفناک چند روزی دردم کاهش یافت ولی مجدد دچار درد گردن و دست چپ شده ام و بعضی اوقات نیز سوزن سوزن شدن کف دست و پا ها - که غیر قابل تحمل میباشد و ÷س از مراجعه به پزشک داروهای مسکن - دیکلوفناک - تجویز کردند . در صورتیکه دارو مصرف نکنم درد زیادی دارم . برای درمان چه باید بکنم ؟ مرسی - م - ب / پاسخ: بدون انجام معاینه و انجام بررسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر درستی نمود ، پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات سایت را به دقت بخوانید و دستورات آن را دقیقا انجام دهید ، در صورتیکه بهبود نیافتید میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده عباس قاسمی مهمان در تاریخ شنبه, 29 بهمن 1390 ساعت 06:39
با سلام و عرض ادب فراوان خدمت دکتر محترم 
بنده چند سالی است که دچار مشکل تنگی نخاع شده ام و دو سالی است که مشکلم حاد تر شده است و دارو های آرامبخش اثری ندارد و ددرد زیادی می کشم و اکنون تصمیم به جراحی گرفتم اما سوالاتی از قبیل عوارض بعد از عمل و درصد نتیجه عمل ذهن مرا مشغول کرده و بیشتر از همه درصد امیدواری و موفقیت این عمل مرا به نوشت این ایمیل وا داشته است. از شما خواهشمندم مرا یاری نمایید. با تشکر فراوان 
 
پیوست: 
Lumbar Spine MRI 
The Size & Signal intensity of the conus medullaris & cauda equina is normal. 
The lumbar curve is decreased. 
Dehydration of disc spaces and disc-osteophyte complexes especially at level of L3-4 through to L5-S1 is indicative of spondylosis. 
Moderate --> severe lumbar spinal canal stenosis is evident./NO 
 
 
جسارتا بنده به دنبال پزشکی میگردم که بیشترین امید واری جهت عمل را بدهد، به نظر شما چند درصد احتمال موفقیت در عمل وجود دارد؟ / پاسخ: خوشبختانه با كمال اطمينان ميتوانم بگويم تا اين لحظه پاسخ بيماران من به عمل جراحي در موارد مشابه بسياردرخشان بوده و نتايج كاملا موفقي حاصل شده است. احتمالا بخش با بيماران من را در سايت مطالعه فرموده ايد ، اما پيشنهاد ميكنم در صورت امكان بخش ويدئوهاي سايت را نيز بدقت مشاهده نماييد تا نمونه هائي در تأييد اين مسئله را از زبان بيماران نيز بشنويد.  
در صورت تمايل ميتوانيد براي مشاوره و داشتن جزئيات بيشتر از طريق شماره موبايل ذكرشده در سايت درخواست مشاوره حضوري نمائيد. شاد و همواره تندرست باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:18
VERTEBRAL BODIES:destruction or fracture is not seen in vertebral bodies. 
POSTERIOR ELEMENTS are seen normally. 
Paravertebral SOFT TISSUES have normal configuration.without any pathologic signal. 
SPINAL CORD is terminated at normal location.conus medullaris is unremarkable. 
Spinal canal stenosis is not seen. 
AT L4-L5 LEVEL,HYPERINTENSE ZONE (EARLY SINGS OF ANNULUS FIBROSUS TEAR)IS SHOWN WITHOUT NEVER ROOT IMPRESSION. 
AT L2-L3 LEVEL,SMALL CENTRAL DISK PROTRUSION IS SHOWN,WITHOUT NEVER ROOT IMPRESSION. 
SIGNS OF L5 SACRALIZATION IS SEEN.CORRELATION WITH DIRECT RADIOGRAPHY FINDINGS IS RECOMMENDED. 
OTHER DISKS APPEAR NORMAL. 
سلام آقای دکتر،خسته نباشید.ببخشید یک سوال داشتم ازحضورتون.من یک دختر 27 ساله هستم.دقیقا یک ساله پیش بدون هیچ اتفاقی درد خیلی شدیدی رو در ناحیه کف پا،مرکزش،تا کلیه انگشتای پام که تیر می کشید رو احساس کردم،درد فقط از مچ پا تا نوک تک تک انگشتام بود طوری که از درد قادر به راه رفتن نبودم،به دکتر اورتوپد مراجعه کردم وبعد ازگرفتن عکس وام آرآی تشخیص دادند دیسک کمر،بعد از دارو فیزیوتراپی خوب نشدم یه دکتر دیگه گفت تنگی کانال نخاعی،یکی دیگه گفت سیاتیک ،یکی دیگه گفت دیسک خفیف!یک سری آمپول برای اسپاسم عضله زدم دکتر گفته بود عضله هات گرفتست ربطی به اونم نداشت.لیزرتراپی کردم بعد از گذشت 1 سال،وطب سوزنی انجام دادم ،بهتر شده بودم می تونستم راه برم .درضمن کلیه آزمایشهارم انجام دادم فقط کم خونی وتکرر ادرار داشتم .خارپاشنه هم مشکلم نبود عکس گرفتم . نوار عصبم دادم گفتن طبیعیه .البته این اواخر کمرمم درد گرفته بود بین دو کتف و انتهای کمر.اما به محض اینکه یک روز سرکاربرگشتم 8 ساعت کار،دوباره دردم به همان شدت گذشته و حتی بیشتر برگشته.الان زیز زانوم،روی ساق پام و ازهمه بیشتر کناره ها ،پاشنه ،مچ،کف پاوبیشتر تا نوک انگشتام تیر می کشه.می خواستم لطف کنید و بگید واقعا مشکله من چیه؟هردکتری یه نظر می ده و راههای درمانشون تا حالا کارساز نبوده .می خواستم بدونم با کلینیک درد درمان می شم؟وهزینش چه قدره؟خیلی ممنون که حوصله کردین و خوندین.لطفا مرا راهنمایی کنیین. 
با سپاس فراوان(نوشته بالا نتیجه جدیدترین ام آرآیم) 
/پاسخ: بدون انجام معاینه نمیتوانم اظهار نظر کنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 14:38
سلام دکتر. من پرستار هستم و مدت 2 سالی است که به درد شدید گردن و انتشار درد به صورت سوزشی به بین 2 کتف و دستها دچار شده ام. خصوصا هنگامی که کتاب میخونم یا پشت رایانه می نشینم. نشستن درد را تشدید میکند. خیلی از ابتلا به سپندیلوز نگران هستم. به نظر شما احتمال برطرف شدن علائم با دارو و مدارا هست یا به دیسک بین مهره ای و تنگی کانال مشکوکید؟ 
/پاسخ: معمولا اینگونه دردها ناشی از پوزیشن های بد هنگام کار ، خوابیدن و نشستن میباشند و با ضعیف بودن ماهیچه ها تشدید میشوند ، پیشنهاد میکنم مطالب موجود در بخش ستون فقرات همین سایت را دقیقا بخوانید و دستورات ، و نرمش های آن را انجام دهید ، در صورتیکه به تدریج بهبود نیافتید انجام ام.ار.ای از مهره های گردن برای شما پیشنهاد میشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده داریوش مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 02:26
با سلام خدمت آقای دکتر .نمی دانم که پسری 24 ساله هستم که 4 سال پیش در حین ورزش دیسک L5-S1 پاره شد و در طی مراجعه به 4 پزشک همگی نظر به جراحی داشتند که در نهایت 3 سال پیش توسط دکترج... جراحی کردم . نتیجه جراحی برایم رضایت بخش بود تا اینکه از چند ماه قبل دچار درد پا شدم که البته شبیه به دردهای قبل از جراحی نیست (درد در نواحی پراکنده و با شدت کمتر ) بعد از مراجعه دوباره به پزشک جراح و گرفتن ام آر آی مشخص شد که دیسک هیچ مشکلی ندارد و گفتند که درد ناشی از التهاب عصب مربوطه می باشد و آمپول دگزا تجویز کردند ، با تزریق آمپولها درد کمتر شد ولی از بین نرفت و اخیرا دوباره شدت یافته که در پی آن پزشک تنها نظر به استفاده از مسکن داشتند . 
حال سوالم این است که باید مدام مسکن و داروهای ضد التهاب مصرف کنند (عوارض داروها برایم نگران کننده است) 
من همیشه ورزشهای سبک و مناسب را انجام می دهم و بار سنگین هم بلند نمی کنم اما علت التهاب را نمی دانم آیا ممکن است به علت سرما باشد ؟ 
با توجه به اینکه قبل از جراحی فقط حین راه رفتن درد داشتم ولی این دردهای جدید تنها حین نشستن آزاردهنده هستند وبا توجه به شغل بنده(مهندس کامپیوتر) که باید ساعتها روی صندلی بنشینم واقعا برایم مشکل ساز شده است (با نیم ساعت نشتن درد و سوزش شروع می شود که البته به شدت درد قبل از عمل نیست) . خواهش می کنم مرا راهنمایی بفرمایید تا از این درد آزار دهنده رها شوم . من ساکن یزد هستم وبه راحتی دسترسی به اصفهان و تهران ندارم 
 
پیشاپیش از لطف فراوان شما بسیار سپاسگزارم 
/پاسخ: انجام ام.ار.ای مجدد از کمر را برای شما پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده mety مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:29
Hi dear Doctor, hope u r doing well. I am a university student and I'm 19. actually to tell the truth I have been ma... since 2004 and now my back has a kind of malformation so that I have ... thanks alot 
/ Ans: You Can contact me with email: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید  
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 06:50
تعداد مشاهده مطلب : 15339
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4984
بازدید دیروز 5717
بازدید کل 29751726
کاربران حاضر 12
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.