در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی ستون فقرات، دیسک و سیاتیک چه نوع تشکی برای کمردرد مفید است؟
چه نوع تشکی برای کمردرد مفید است؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط / سایت تبیان   
دوشنبه, 05 مرداد 1388 ساعت 19:00

تأثیر تشك های سفت

در افزایش كمردرد !!!

 

اغلب مردم به اشتباه فکر میکنند که بهترین تشک برای مبتلایان به کمردرد ،

زمین  سفت و یا حداکثر  استفاده از یک لایه پتو است !

در حالیکه تجربیات من بعنوان یک جراح مغز و اعصاب و نیز طبق

تحقیقی که از سایت تبیان برای بازدیدکنندگان محترم سایت

انتخاب کرده ام نشان میدهند  كسانی كه از درد قسمت تحتانی كمر خود

رنج می‌برند نباید از تشك های سفت استفاده كنند.

هر چند كه كارشناسان

بهداشتی عموماً استفاده از تشك های سفت را توصیه می‌كنند، اما برای

كسانی كه دچار درد در بخش تحتانی پشت خود هستند، استفاده از

تشك های سفت باعث تشدید درد خواهد شد.

دكتر فرانسیسكو كوواكس در پالماده در اسپانیا برای سنجش تاثیر تشك سفت

و نیمه سفت بر روی افراد 313 نفر را مورد آزمایش قرار داد.

در این بررسی به تعدادی از بیماران تشك سفت و به عده ای تشك

نیمه سفت داده شد و از آنها درخواست شد كه هر روز میزان درد

قسمت تحتانی پشت خود را در زمانی كه روی تشک دراز كشیده‌اند

و بعد از برخاستن از خواب ثبت كنند.

هر چند كه بسیاری از كارشناسان بهداشتی عموماً

استفاده از تشك های سفت

را توصیه می‌كنند، اما برای كسانی كه دچار درد

در بخش تحتانی پشت

خود هستند، استفاده از تشك های سفت
باعث تشدید درد خواهد شد.

بعد از گذشت سه ماه بررسی، اطلاعات به دست آمده از این افراد نشان داد،

گروهی كه از تشك های نیمه سفت استفاده كرده‌اند، در مقایسه با گروه

دیگر كاهش قابل توجهی در میزان درد كمر خود مشاهده كردند.

به عبارت دیگر :

تشك های سفت در برابر قوس و انحنای

طبیعی ستون فقرات انعطاف پذیر نیست و در نتیجه به ستون فقرات

و ماهیچه‌های اطراف آن در موقع خواب فشار بیشتری وارد می کند

كه در طول زمان به صورت درد بروز می‌كند.

 

 

(برداشت آزاد از سایت تبیان)

 

 

 

 

اگر این مطلب را پسندیده ا ید ،

لطفا برای حفظ امانتداری ،

بجای کپی این صفحه ،

لینک آن را

برای دوستان خود ارسال کنید.

 


www.drzohrabi.irبرای دیدن ویدئو های جالب

( از زبان بیماران من )

اینجا را کلیک کنید.

با باز شدن این صفحه

تمام کلیپ ها بصورت پشت سر هم

نمایش داده خواهند شد . 

 

 

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده سایه(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 29 مرداد 1388 ساعت 12:16
سلام مطالب بسیار جالب کامل و ساده مطرح گردید.تقریبا تمام سوالاتم را پاسخ داد . 
با آرزوی موفقیت

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 01 شهریور 1388 ساعت 06:31
باسلام 
سایت قوی , غنی , متنوع , جالب ویسیارموثردرزمینه اطلاعات کاربردی پزشکی برای 
بازدیدکنندگان و بیماران دارید . 
این تلاش وزحمات جای تقذیردارد . 
بااحترام  
رحمانی - مشهد / پاسخ : از لطف و محبت شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 18 آبان 1388 ساعت 10:21
سلام 
آقاي دكتر من 8 سال هست كه ديسك دارم من با نظر شما مخالفم تشك سفت يا يا پتو براي خيلي بهتر است / پاسخ: 
به نظر شما احترام میگذارم اما این نکته را خدمت شما عرض میکنم كه این مطلب نتیجه ی یک تحقیق علمیست و همچنین تجربه ی من به عنوان جراح عصبی با سابقه ی ۱۰ ساله ی کار و دیدن روزانه دهها بیمار ، نظر شما را تائید نمیکنند.تشک سفت برای بیش از چند روز ، یک اشتباه تاریخی و یک غلط مصطلح است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آریا(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 11 آذر 1388 ساعت 10:36
دکتر نازنین با سلام و خسته نباشید  
من 2 ماه پیش تحت عمل جراحی میکروسکوپی قرار گرفتم و دیسک بیرون زده را بریدند و در آوردند 
دردم همچنان ادامه دارد ام آر آی با تزریق بعد از جراحی را که به دکتر های دیگر نشان دادم گفتند اثر هماتم (خونمردگی و ... ) را در کمرم می بینند که بر عصب سیاتیکم فشار وارد می کند 
دکتر من شنیده ام که درد سیاتیک پا پس از عمل میکروسکپی در همان ماه اول بعد از عمل رفع می شود اما من همچنان در پای راستم به مانند قبل از عمل درد دارم 
دکتر آیا این نرمال است؟ 
و اصولا تا چند ماه بعد از عمل وجود درد طبیعی است؟ / پاسخ: متاسفانه بدون معاینه و مشاهده ی نمیتوانم اظهار نظر کنم.اما معمولا باید پس از انجام عمل جراحی بهبودی قبل توجهی پدید آمده باشد ، و تنها مختصر دردهای التهابی میتواند تا یکی دو هفته ادامه پیدا کند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 11 آذر 1388 ساعت 16:12
سلام 
من2 سال به بيماري ديسک کمر مبتلا شدم بطوري که راه رافتن و نشستن برايم عذاب اور بود با راهنمايي شما آقاي دکتر و رفتن به استخر شنا و تمرينات ايروبيک تواستم سلامتي خود را کامل بدست بياورم . 
در مورد تشک سفت اصلا برايم خواب نبود و کمر درد را تشديد مي کرد .يک تشک نسبتا نرم به نظر من خوب است براي کساني که کمردرد دارند و تمرينات مداوم ورزش. 
با تشکر از سايت خوبتان / پاسخ: خوشحالم كه مشکل شما برطرف شد. همیشه شاد و سلامت باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مریم(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 16 آذر 1388 ساعت 18:40
مادرم درد بدی دارد و دکترها گفته اند که باید عمل جراحی کند و شاید احتیاج به پلاتین هم داشته باشد خیلی نگرانم از اینکه مبادا عوارض داشته باشد و حالش از این که هست بدتر هم شود می خواهم بدانم ایا تمام جراحی ها با عوارض روبرو هستند / پاسخ: نه ! بر عکس اغلب جراحی ها در صورتیکه به درستی انجام شوند بدون مشکل خواهند بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ناصر فخرابادی (م در تاریخ شنبه, 10 بهمن 1388 ساعت 00:26
سلآم ایادرگیری عصب سیاتیک میتواند منجر به سیاه شدن استخوان شود / پاسخ: خیر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 اسفند 1389 ساعت 11:37
سلام 
تقریبا 8 ماه است که از حمله دیسک کمرم و شدت گرفتن آن می گذره . الان می خوام تشک برای تخت بخرم نمیدونم چه تشکی برام مناسب هست . البته دیسک من برای عمل 50 و 50 هست و دکترم گفته که می تونم با مراعات کردن سراغ عمل نرم . حالا برای تخت به نظر شما تشک سفت (طبی) یا متوسط (طبی .فنری) یا خیلی نرم (فنری) بخرم. ممنون از پاسخ شما./پاسخ: مطلب بالا در این مورد بطور کامل صحبت کرده است! چیزی که من به بیمارانم پیشنهاد میکنم : تشک های معمولی پنبه ای و یا پشمی نه چندان نرم و نه چندان سخت بهترین تشک ها برای استفاده در اغلب موارد بشمار میروند . من استفاده از پتوبه جای تشک و یا خوابیدن روی فرش را برای مدت زمان بیشتر از ۳ روز پیشنهاد نمیکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 اسفند 1389 ساعت 17:31
خداوند انشاا... به شما سلامتی و طول عمر با عزت بدهد از اینکه به مردم مشاوره و راهنمایی میدید تشکر میکنم دکتر جان الان مدت یک ماهی میشه که به درد سیاتیک مبتلا شده ام و پای چپم در گیر شده اگه در این مورو که در استخر چه نوع حرکاتی انجام داده و روی چه نوع تشکی بخوابم متشکر خواهم شد لطفا تشکی را معرفی بفرمایید که هم برای خانم و هم برای خودم مفید باشد / پاسخ : برای رسیدن به پاسخ سوال خود پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید و دستورات آن را انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 11:27
سلام اقای دکتر .باتوجه به اینکه میگویند در استخر راه رفتن باعث بهبودی دیسک می شود چونکه بدن در حال شناور وبی وزنی است وهیچ گونه فشاری روی دیسکها وارد نمی شود آیا به نظر شما استراحت وخوابیدن نیز همین کار رو انجام نمی دهد؟سوال دیگرم اینس که آیا دوچرخه سواری برای دیسک کمر خوب است یا بد؟/پاسخ: این که شنا موجب برطرف شدن فتق دیسک میشود نظر صحیحی نیست ، شنا و یا راه رفتن در آب میتواند موجب کم شدن گرفتگی های ناشی از تحریک سیاتیک گردد.فتق دیسک برطرف نمیشود اما با برخی روش ها میتوان فشار آن بر ریشه های سیاتیک را کاهش داد. از جمله ی این روش ها استراحت به مدت کوتاه ، کاهش فشار های وارده به ستون فقرات با اصلاح روش کار ، نشستن ، و ...میباشد. مطالب زیادی در این زمینه در همین سایت وجود دارد که شما را به خواندن آنها دعوت میکنم.
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 17:35
تعداد مشاهده مطلب : 30679
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 1254
بازدید دیروز 540
بازدید کل 32073077
کاربران حاضر 25
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.