در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها انواع سر دردها و درمان آنها
انواع سر دردها و درمان آنها چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 14 آبان 1386 ساعت 15:30
90% بالغين در دوره اي از عمرشان به سردردهاي تنشي يا اصطلاحا عصبي دچار مي شوند!
انواع سردرد
1. اوليه(90%) موارد اين سردردها به عامل خاصي مربوط نبوده وارتباطي با تومورها ،عفونتها،بيماريهاي عروق مغزو... ندارند
2.ثانويه(10%) اينها در اثر بيماريهاي زمينه اي مثل تومورها،عفونتهاو... پديد مي آيند
چند آمار جالب!
90% بالغين در دوره اي از عمرشان به سردردهاي تنشي يا اصطلاحا عصبي دچار مي شوند!   headache /head / tension headache / pain
سردرد هاي عصبي اغلب دو طرف سر را درگير ميكنند و حالت فشارنده دارند(بر خلاف ميگرن كه كوبنده و اغلب يكطرفه است)
بطور متوسط 15% افراد(اغلب زنها) دچار حملات ميگرن ميشوند !
2% سردردها منشاء تومورال دارند

چه موقع به پزشك مراجعه كنيم؟
1. اولين حمله سردرد !
2. شديدترين حمله سردرد !
3.سردردي كه پس از سن 50 سالگي شروع شده باشد
4.سردردهائي كه با گذشت زمان در حال تشديد مي باشند
5.اگر اخيرا فرم و حالت سردرد تغيير كرده است،محل آن عوض شده يا...
headache / pain/neurotic/neurotic/tension
6.سردردي كه با استفراغهاي مكرر همراه است
7.سردردي كه پس از ضربه مغزي ايجاد شده و كاهش نيافته يا در حال افزايش است
8.سر دردهائي كه با كار هاي سنگين ،زور زدن، نزديكي ،سرفه،خم شدن و...ايجاد ميشوند
9.سردردهائي كه با گيجي و منگي، خواب آلودگي،اختلال تعادل،اختلال تكلم،كرختي و گزگز بخشي از بدن، ضعف عضلاني و... همراه باشند
10.سردرد با علائمي مثل تب،سفتي گردن،اختلال تنفس،و... همراه باشد
11. نياز به مصرف دائمي داروهاي ضد درد
12.نياز به مصرف روز افزون داروهاي ضد درد
13. سردردهائي كه سه بار يا بيشتر در هفته پديد آيند.


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده خدائی (مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 21 آذر 1386 ساعت 15:35
با تشکر از تلاش حضرتعالی درخصوص مقالات راهگشا ومفید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مرادی(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 20 تیر 1387 ساعت 16:12
با سلام شوهر من در حین جوشکاری یهو غش میکند وان رو میبرند دکتر بعد که امد خونه گفت پت سرم درد میکند کلسیم وپلاکتشم پایینه خواهش میکنم کمکم کنید / 
پاسخ : انجام نوار مغزی را برای ایشان پیشنهاد میکنم و احتمالا نیازمند درمان داروئی خواهند بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 11 مرداد 1387 ساعت 06:59
باسلام بنده حدود25سال است سردردميگرني دارم اوايل هاهرسه ماه يك بارميگرفت ولي حال هفته اي چندبارميگيره چندين بارهم به دكتر مراجعه كردم ولي آنهامسكن فقط داده اند / پاسخ : با توجه هه تغییر الگوی سردردتان ، انجام ام.آر.آی و ام.آر.آ. از مغز را پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 مرداد 1387 ساعت 14:00
با سلام جناب آقای دکتر حدود یک هفته است که سرم خواب میرود به این صورت که از یک نقطه شروع میشود و نیمی از سرم را فرا میگیرد به صورت گز گز شدید و در نقاط مختلف سرم تکرار میشود میخواهم بدانم علتش چیست در ضمن من 24 سال دارم / پاسخ : اغلب این موارد ناشی از استرس ها و با منشا روحیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 18 شهریور 1387 ساعت 06:04
با سلام جناب آقای دکتر حدود یک هفته است که پشت سر هم سردرد در ناحیه پیشانی و کف سر همراه با سر گیجه شدید و تپش شدید سر و گرفتگی گوش آقای دکتر خیلی میترسم آیا این نشانه بیماریست؟؟؟؟ و خطرناک میباشد لطفا مرا راهنمایی کنید/پاسخ : البته نمیتوان با قاطعیت پاسخ داد اما احتمال وجود سینوزیت در مورد شما کم نیست . پیشنهاد میکنم زیر نظر یکی از همکارانم و پس از معاینه بالینی ، در صورتیکه ایشان هم با این تشخیص اولیه موافق بودمد یک دوره درمان آنتی بیوتیکی مناسب دریافت کنید سپس بر اساس نتیجه ی درمان تصمیم گیری بعدی بعمل آید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده الماسی(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 18 مهر 1387 ساعت 13:50
با سلام با توجه به شیوع بیماری ام اس به خصوص میان جوانان می خواستم نحوه تشیخص این بیماری را بدانم وبدانم این بیماری با چه علایمی همراه است با تشکر از شما 
/ پاسخ: معاینه بالینی و ام.آر.آی مغز روش های مناسبی برای تشخیص بشمار میروند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آذر 1387 ساعت 09:22
با سلام به آقای دکتر و عرض خسته نباشی  
من25 سال دارم به مدت سه ماه است که سردرد دارم هفته ای یک بار جلوی سرم و با حالت تهوع خیلی کم و تپش قلب و احساس خفگی علتش رو نمیدونم و پیش دکتر هم رفتم به من قرص والپرات سدیم داد که روزی دو عدد بخورم و ازمایش هم دادم ولی چیزی نبود خو ب شده بود م فقط گفت باید بری دکتر متخصص بیماریهای داخلی چیز بخصوصی نیست ولی باز دوباره آن حالت بهم دست داده یعنی علتش رو میخواستم بدونم اگر این لطف رو درحق بنده بفرمائید خیلی ممنون میشم / پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما ناشی از میگرن باشد. در صورت عدم بهبودی پیشنهاد می کنم برای اطمینان بیشتر ام.آر.آی مغز انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 06 اردیبهشت 1388 ساعت 19:34
سلام آقای دکتر... من دچار اختلال پانیک هستم. حدود 20 روزه که احساس منگی مخصوصا اول صبح عذابم میده. پیشانی ام سر میشه. خیلی دوست دارم بدونم علتش چیه؟ اطرافیانم و همچنین دکترم میگویند از پانیکه ولی دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. 
ضمنا من 26 سال دارم / پاسخ: اولین پیشنهاد من انجام تست های آزمایشگاهی کامل است. میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان (مهمان) در تاریخ شنبه, 05 بهمن 1387 ساعت 16:55
سلام آقاي دكتر خسته نباشي من هروقت كه خيلي گرسنه ام ميشه وزماني كه به مدت طولاني تو شلوغي يا آفتاب هستم يك طرف وگاهي دو طرف سرم به شدت درد ميگيره و حتي با كدئين وبروفن هم آروم نمي گيره وتنها خواب 3يا 4ساعته اونو آروم ميكنه آيا اين جور سردرد ها طبيعي اند؟؟؟ / پاسخ: بنظر میرسد شما دچار میگرن هستید . مطالب مرتبط را در همین سایت مطالعه کنید و نگران نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 10 بهمن 1387 ساعت 06:49
با درود من از وقتي كه خودم را شناختم دچار گيجي ومنگي دورهاي بودم اكنون با تجويز پزشك فنوباربيتال مصرف ميكنم (حدود8سال) شما چه تشخيص ميدهيد؟ باتشكر / پاسخ: اين مشكل علت هاي مختلفي ميتواند داشته باشد. در صورتيكه تشخيص همكاران من تشنج بوده باشد ، درمان با فنوباربيتال مفيد خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 19 بهمن 1387 ساعت 12:27
سلام آقاي دكتر مدتي است كه سردرد هاي مكرر همراه با فشار به چشم ها و خواب آلودگي دارم . ضمن آنكه خواهرم چند سال پيش تومور مغزي از نوع مننژيم داشته و دخترش مبتلا به ms است و مادرم نيز از سكته مغزي فوت شده . آيا با يد به سردرد هايم توجه داشته باشم و يا هيچ مسئله اي ندارم .پاسخ: پیشنهاد میکنم جهت اطمینان بیشتر ام.آر.آی مغز انجام دهید. 
با تشكر از سايت خوبتان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:51
سلام آقای دکتر چند روزه حالت گیجی و منگی در پشت و جلوی سرم احساس می کنم.و احساس انگار در یک عالمه دیگری به سر می برم.خواهش می کنم راهنمایی ام کنید. / پاسخ: علل زيادي باعث اين حالت ميشوند. معاينه باليني در تشخيص درست بسيار مهم است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:31
سلام من24 سال دارم 6 ماه است که سرم خواب میرود وگزگز می شود واحساس سوزش شدید در سرم میکنم-بنده سینوزیت هم دارم -لازم به ذکر است که دندانهای عقل من بصورت افقی رشد کردند ایا این مورد باعث درد در پیشانی وگونه وسر میشود باتشکر / پاسخ: ممكن است علت سردردهايتان مشكل دنداني باشد اما بنظر ميرسد استرس ها و درجاتي از افشردگي نيز اين حالت را تشديد كرده باشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:25
سلام من 20 سال دارم آنقدر سردردهايم شديد است كه مجبور ميشوم كلاس درس را ترك كنم والبته سردردهايم قاعده وزمان خاصي ندارند وهر يك حرف ميزند وگاه تشخيص ميگرن است گاه بدليل لرز چشم وگاه كمخوني اگر امكان دارد مرا راهنمايي كنيد متشكرم 
/ پاسخ: اغلب اين موارد ناشي از ميگرن هستند اما بررسيهاي بيشتر مثل ام.آر.آي مغز را برايتان پيشنهاد ميكنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 07 اردیبهشت 1388 ساعت 07:02
سلام من خانمي 60 ساله هستم از دو ماه قبل پس از رنگ كردن موهايم سردردهايي دارم كه يك هفته مداوم گاهي طول مي كشد . اين سردرد با سردردهايي كه قبلا داشتم فرق مي كند همراه با سوزش گز گز سر خواب رفتگي در زير پوست سر هست و از قسمت چپ سر شروع مي شود و در قسمتهاي مختلف سرم پخش مي شود و گاهي تا گوش ادامه دارد. 
دكتر متخصص پس از عكس برداري گفت كه مشكل سينوزيت ندارم .  
به دكتر مغز واعصاب مراجعه نموده پس از گرفتن نوار مغزي قرصهايي تجويز نمودند كه پس از مصرف قرصها بشدت حالم بد شده و حالت غش كج شدن دهان و.. پيدا نمودم و مصرف آنها را قطع نمودم .خواهشمند است راهنمايي فرماييد . با تشكر/ پاسخ: پیشنهاد میکنم ام.آر.آی مغز و گردن انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مریض بداحوال در تاریخ یکشنبه, 06 اردیبهشت 1388 ساعت 19:19
سلام شوهر من 33 ساله هست از آبان 87 تا الان که اردیبهشت 88 هست به افسردگی همراه با دردهای مزمن مثل درد قفسه سینه وسردرد دچار شد که زندگیشو مختل کرده اگه راهکار بهم بدین برای همیشه دعاتون میکنم چون زندگیم داره از هم میپاشه / پاسخ: اطلاعات ارسالی شما بسیار ناقص و ناکافی است.می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 16 دی 1389 ساعت 07:43
سلام خانمی 27 ساله هسثم که از کودکی دچار میگرن بودم حدود 3 ساله که سر دردام خوب نمیشه و داروهای ضد میگرن هیچ تاثیری نداشته mri انجام دادم طبیعی بود دچار مشکلاتی مثل نفس تنگی و ضعف زیاد و حالت تهوع و از دست دادن تعادل و لکنت زبان و تب همراه با سردرد هستم لطفا راهنماییم کنین /  
پاسخ: پاسخ شما بدون انجام معاینه و بر رسیهای بالینی و تصویری مقدور نیست ، 
در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 17:45
باسلام اقای دکتر الان یک ماه سوزش سردر زیزپوست دارم اسکان کردم هیچ مشکلی دلیل ان میخواهم بدانم/ پاسخ: دلایل متعددی مثل استرس ها و نیز مشکلات گردن میتوانند این حالت را ایجاد کنند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 20 تیر 1390 ساعت 12:40
سلام اقاي دكتر خسته نباشيد  
من خانمي 35 ساله هستم الان مدت يك ماهه كه اغلب مواقع پشت سرم زير پوست گردنم احساس سوزش و سنگيني ميكنم و خيلي ناراحتم ميكنه به علاوه اكثر مواقع سرم به نسبت جاهاي ديگه بدنم خيلي خيلي گرمه خيلي نگرانم ممونم ميشم لطف كنيد و راهنماييم كنيد خيلي ميترسم كه شايد توموري داشته باشم ممونم/پاسخ: این علامت معمولا ناشی از تومور نیست و بیشتر در مشکلات مربوط به ستون فقرات دیده میشود، البته مسائل روحی و عصبی نیز از جمله دلیل این حالت هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 31 مرداد 1390 ساعت 22:28
سلام آقای دکتر خسته نباشید  
خانمی 36 ساله هستم مدتهاست که دچار سردرد میشوم بعضی وقتها چشمانم تار میشود و بعضی وقتها احساس سوزش در سرم میکنم و الان چند روزی است احساس سنگینی در جلو سرم میکنم و یهویی پشت سرم را میگیره و سرم منگ میشود و نمیتوانم درست چیزی را بفهمم/پاسخ : دلیل شایع این فرم سردرد ، حملات میگرن است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:15
سلام آقای دکتر خسته نباشید خانم من 34ساله است ما12سال است که باهم زندگی میکنیم ایشان همیشه ازسوزش مغزخودگلایه دارنددرمانهای زیادی ازطب سوزنی گرفته تاگیاهان دارویی وطب نوین .اماهیچ نتیجه ای نگرفته ایم وهیچ کس هم نتوانسته بیماری ایشان راتشخیص دهدلطفامن راراهنمایی کنیدباتشکرمهدی ازاصفهان/پاسخ : اظهار نظر بدون انجام معاینه و مشاهده ی ایشان امکان پذیر نیست اما اغلب موارد ناشی از استرس های عصبی میباشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 11 شهریور 1390 ساعت 09:17
سلام .دختری 26 ساله هستم تقریبا از یک ماه و نیم پیش دچار سر گیجه شدم .مدتی بهتر بودم تا 10-12 روز پیش که دوباره سر گیجه دارم بعلاوه اینکه در سرم احساس لرزش لحظه ای مثل برق گرفتگی دارم .به نظر شما علت خاصی وجود دارد یا طبیعی است و به دلیل استرس و 0 0 0 میباشد . 
با تشکر/پاسخ: بله میتواند ناشی از استرس باشد ، اما در صورتیکه این سردردها ادامه یافت بهتر است بر رسی های بیشتر جهت اطمینان کامل انجام گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 شهریور 1390 ساعت 11:18
سلام دکتر خسته نباشید من زنی هستم 28 ساله و حدود 3 سال است که ازدواج کرده ام دکتر حدود 2 تا 3 ماه است که بیشتر سمت چپ و گاهی سمت راست سرم گزگز می کند حالت سوزنی پیدا می کند آیا مشکل خاصی وجود دارد و باید آزمایشات خاصی انجام دهم؟/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما بیشتر ناشی از فشار های عصبی باشد. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 18 شهریور 1390 ساعت 17:38
پسری 30 ساله ام از ناحیه پشت و کف و پیشانی دچار سر درد میشوم بطوریکه با هیچ داروی مسکنی خوب نمیشود لطفا راهنمایی ام کنید ./پاسخ: بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:18
سلام خسته نباشید 
من زنی 27 ساله هستم تقریبا یک ساله که احساس میکنم سمت راست سرم خواب میره یک هفته میشه که چشم هام میسوزه و تار میشه.میخواستم دلیلشو بدونم ممنون از سایت خوبتون/پاسخ: اغلب اینگونه موارد ناشی از استرس های عصبی هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 16 آذر 1390 ساعت 10:37
سلام پسری 34 ساله هستم که چند وقتی است با پایین آوردن سرم یا تکان دادن آن سر درد شدید در ناحیه سمت راست سر پیدا می کنم که با ید دو تا پروفن بخورم تا درد ش کم بشه چکار باید بکنم/پاسخ: انجام از مغز برای تشخیص بهتر ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:15
سلام خسته نباشید من 19سالمه 6ماهی میشه که از سرم صداهای عجیبی میاد بعدسردردام شروع میشه و وقتی کسی بیشم حرف میزنه صداش می فته توسرم وحالت تهوع میگیرم خیلی نگرانم..توروخدا کمکم کنید؟ممنون میشم اقای دکتر..ساحل از همدان/پاسخ: احتمال دارد سردرد شما شکلی از میگرن باشد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا پس از انجام معاینه و تصویربرداری های لازم ، اظهار نظرو درمان های مربوطه صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 10:59
با سلام . 
آقای دکتر خانمی 25 سال هستم. هر چند وقت یکبار دچار سوزش شدید در سر می شوم به طوری که فکر می کنم هر آن ممکن است رگهای مغزم پاره شود. این حس سوزش و گز گز شدید کم و زیاد می شود. خیلی نگرانم و وقتی این حالت پیش می آید احساس می کنم که شاید علائم سکته مغزیر است. از شما خواهش می کنم که کمکم کنید. 
در ضمن پدرم در سن 50 سالگی در اثر سکته مغزی و قلبی فوت کرده است./پاسخ: دلایل زیادی میتوانند موجب این حالات شوند ، اگر فشار خون و سایر بررسی های تشخیصی شما نرمال باشند ، مسائل و فشار های عصبی میتوانند توجیه کننده ی این حالت ها باشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 03 دی 1390 ساعت 07:11
سلام 50ساله ام سرم 30ساله که دردمیکند کله ناحیه سرم درد میکند /پاسخ: دوست عزیز متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوانم اظهار نظر کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:20
باسلام 
خواستم بدونم علت سوزش سر چیه 
هر چی سرچ میکنم جایی در موردش ننوشته 
دو روزه قسمت بلای پشت سرم-سمت راست میسوزه و تقریبا ادامه دار هست و قطع نمیشه 
حتی با استراحت کردن/پاسخ: دلایل زیادی میتوانند این گونه سر درد ها را پدید آورند . بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. 
خواهش میکنم جوابمو بدین

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:47
با سلام  
من 49سالمم الان حدود 5ماهه رحمم را دراوردم و مدام کمردرد و بعضی مواقع سردرد شدید دارم به حالتی که حتما باید سرم رو وچشمایم را ببندم و در تاریکی بخوابم دلیل چیست  
خواهش میکنم راهنمائی بکنید  
باتشکر مینو 41 / پاسخ: دلایل زیادی میتوانند در این رابطه مطرح شوند ، اما بنظر نمیرسد ارتباط خاصی با در آوردن رحمتان داشته باشد ، برای پاسخ دقیقتر نیاز به انجام معاینه و بررسی های تشخیصی بیشتر است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:44
دکتر عزیز سلام،بنده 25 سالمه که از حدود 2 سال پیش دچار سردرد شدم،کلیه آزمایشات:خون،چشم رو دادم و سی تی اسکن،mri رو دادم که هیچ مشکلی نداشتم در 6 ماه اول در دوطرفه شقیقه هام ضربان شدید به همراه درد و سوزش احساس میکردم که زندگیمو داشت مختل میکرد،ولی حدود 1.5 ساله که این دردو ضربان در کل سرم پخش شده و به پزشکای متخصص و فوق تخصص زیادی مراجعه کردم ولی نتیجه نگرفتم این دردو بصورت شبانه روز دارم و هیچ مسکنی شدت دردو سوزشو کم نکرده، تنها با آرامبخش آلپرازولام آروم میشه، دیگه نمیدونم چه کنم،اگه میشه راهنماییم کنین، مرسی /پاسخ: میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 03 اسفند 1390 ساعت 09:10
سلام  
بنده 27 سالم است 2ساعت در روز صبح ها پوست سرم خواب میره و احساس گیجی و خواب آلودگی می کنم و احساس می کنم از هوشیاریم کاسته می شود دلیل اش را خواستارم 
با تشکر/پاسخ: دلیل زیادی میتوانند این حالت را ایجاد کنند ، شرح حال ارسالی مطلقا برای رسیدن به تشخیص کفایت نمیکند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 25 فروردین 1391 ساعت 19:06
تشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:29
سلام اقاي دكتر جواني هستم 26 ساله حدودا 6 ماهه كه سرم از ناحيه بشت و جلو سوزش دارد و الان هم منكي در سرم احساس مي كنم ممنون ميشم از راهنمايي تون 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . بیماری های زیادی میتوانند این حالت ها را ایجاد کنند ، انجام معاینه و بررسی های تشخیصی در افزایش دقت تشخیص اهمیت دارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آزاده مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 18:11
سلام آقای دکتر.من مبتلا به افسردگی هستم و بی علاقگی به فعالیت و زندگی.آسنترا مصرف می کنم.مدت یک ماه است که در یک نقطه از سرم (سمت چپ فرق سرم)سوزش احساس می کنم بعد ناگهان همان نقطه از سرم با محیط بیشتر به خواب میرود.علت و درمان را ممنون می شم برایم شرح دهید 
/پاسخ: اولین تشخیص برای شما سردرد های تنشی میباشد ، که میتواند ناشی از افسردگی شما باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:34
سلام آقای دکتر، من 42 ساله و مادر یک دختر هستم. مدتی است که پشت سرم خواب می رود و مرا ترسانده، و پلک چشمانم هم در ساعات مختلف روز می پرد. آیا بین این دو ارتباطی است؟ اصولا خواب رفتن پشت سر نشانه چیست؟ خیلی ممنون از راهنمایی و کمک شما. 
/پاسخ: به نظر میرسد مشکل شما بیشتر ناشی از فشار های روحی باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:22
سلام مدتی کپسول لاغری به نام فلوردو استفاده میکنم دچار سردرد از ناحیه پشت سر وبیشتر درد قسمت راست ان ... 
/پاسخ: با استفاده از دارو برای کاهش وزن موافق نیستم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:31
سلام آقای دکتر .خسته نباشید.شوهرم 34سال سن دارد.چند روزی است سردرد دارد به طور مداوم نیست بلکه میگیره و ول میکنه.البته مدتهاست قفسه سینه اش درد دارد و همراه با بی حسی دست چپ است.نوار قلب و آزمایش داده و گفتن مشکلی ندارد و اسپاسم عضلانی است و این موارد زمانی اتفاق میافتد که روی موضوعی عصبی بشه .در ضمن 76 کیلو وزن دارد.ابتدای شوع این حالات با ضعف و سستی است .لطفا پاسخگو باشید. متشکرم. 
/پاسخ: نگران نباشید اما انجام بررسی های بیشتر جهت تشخیص بهتر پیشنهاد میشود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:24
باعرض سلام خدمت آقای دکترظهرابی:اسم من مهرداد هست و29سالمه وحدود12سال هست که دچاسردردعصبی ازناحیه عقب سرهستم وهروقت این حالت بهم دست میده ضربان قلبم بالا میره ورنگ چهره ام زرد میشه تاجایی که هرکس مرامیبیند فکرمیکندکه من معتادم وحدود6سال پیش به روانپزشک مراجعه کردم ونتیجه ای نگرفتم.العان برای آرام شدنم آلپرازولام وپروفن مصرف میکنم.ازشما پزشک محترم خواهش میکنم مراراهنمایی فرمایید.باتشکر 
/پاسخ: میتوانید بصورت حضوری مراجعه نمائید تا درمان صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:22
سلام اقای دکتردختری هستم 20ساله مدتی هست منگی سروگیجی دارم ازجلوی سر بخصوص قسمت شقیقه سرم علتش چیه بی حوله وبعضی وقتافراموشم دارم 
/پاسخ: اغلب اوقات اینگونه علامتها ناشی از مشکلات ناشی از استرس های روحی هستند ولی در صورتیکه فکر میکنید اینگونه نیست میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید تا پس از انجام معاینات و بررسی های لازم راهنمایی دقیقتر صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 19:01
سلام ، من دختری هستم مجرد و 30 ساله . چند سال پیش به طور ناگهانی دچار یه حالت گیجی و منگی در سرم شدم طوریکه احساس میکردم توی سرم خالی شده ، به پزشکان مختلفی مراجعه کردم از جمله مغز و اعصاب ، نوار مغزی گرفته شد ازم و بعد از مدتی با مصرف داروها مشکلم برطرف شد ولی مجددا چند روزه همون حالت برام پیش اومده با این تفاوت که گاهی احساس میکنم پشت سرم و شقیقه هام حالت گرفتگی دارد . لازم به ذکر است من در چند ماه گذشته به دلیل مسائلی بیش از اندازه عصبی بودم و با یک فشار عصبی زیادی گریه هم میکردم . لطفا راهنمایی فرمایید . ممنونم 
/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما ناشی از فشارهای عصبی بوده باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 10:58
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دکتر محترم 
بنده دچار منگی سر میشوم و پزشکان برای من لیتیم کربنات تجویز کرده اند ، اگه ممکنه منو راهنمایی کنید که مصرف این قرص به من در درمان منگی سر کمک خواهد کرد یا خیر ؟ 
با کمال تشکر 
/پاسخ: منگی سر صد ها دلیل دارد ، از جمله ی آنها مشکلات عصبی و روحی است ، این دارو در مشکلات عصبی کاربرد دارد ، به نظر همکارانم احترام میگذرم و پیشنهاد میکنم اگر ایشان پس از انجام بررسی ها و معاینات به این نتیجه رسیده اند درمان خود را ادمه دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده لاله زار مهمان در تاریخ یکشنبه, 21 آبان 1391 ساعت 22:59
سلام دکتر پسرم جدیدا ماه قبل واین ماه در اول صبح سردرد دوطرف سر میگیره وحالت تهوع داره ولی تب نداره اسهال واستفراغ هم نداره میخواستم از شما بپرسم مشکلش چیه 
/پاسخ : تشخیص های زیادی در اینگونه موارد در ذهن می آیند ومیگرن هم یکی از آنهاست . ، پیشنهاد میکنم برای اطمینان بیشتر با یکی از همکاران اعصاب اطفال مشاوره حضوری نمائید و در صورتیکه سردردهای ایشان افزایش یافت ، برای ایشان سی تی اسکن یا ام.ار.ای مغز انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:14
سلام .پسری هستم 27 ساله حدو دو ماه هست دچار سرگیجه خفیف و منگی شدم صورتم و پشت سرم رد میکند.ازماسشات مختلف انجام دادم اسکن از سرم و هم از سینوسها و بینیم انجام شده و نتیجه اینکه تنها تری گلیسیریدم 256 و هموگلوبینم 17.5 زیا د بوده بقیه نرمال بودند.نتایج اسکن هم تنها انحراف شدید بینی را نشان داد.پزشکان موارد عصبی را تشخیص داده اند دارو مصرف کرم ولی علایم کم نشده از کارو زندگی افتادم لطفا راهنمایی کنید 
/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما ناشی از تغییر فشار داخل گوش باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 13:44
سلام جناب دکتر 36 ساله هستم و حدودا 3هفته است که سردرد بیشتر در ناحیه پشت سر دارم و درد در مناطق مختلف پشت سرم ایجاد میشود و ول میکند و به طور پراکنده هم درد در نواحی مختلف می آید و میرود و گاهی شبها از درد پشت سرم بیدار میشوم چون گوشم هم درد میکرد به دکتر گوش و حلق و بینی که مراجه کردم عکس از قسمت جلوی سر گرفت و تشخیص داد که کمبود شدید ویتامین ها و آهن و کلسیم است و داروی تقویتی تجویز شد آیا به نظر شما لازم است به دکتر اعصاب مراجعه کنم ؟ 
/ پاسخ: بنظر میرسد بهتر است بررسی های بیشتری صورت گیرد ، اصولا سردردهایکه در طول شب موجب بیدار شدن فرد میشوند بیشتر از سایر سردردها نیازمند اقدامات تشخیصی هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:09
سلام آقای دکتر 
من 19 سالمه و چند ماهه هر چند روز یکبار پشت سرم درد میگیره و به مرور خوب میشه نقطه خاصی هم نیست حالت تهوع و سرگیجه هم ندارم علت چیست ؟ یعنی ناشی از تومور مغزی است یا خونریزی من خیلی میترسم 
حدود چهار سال پیش هم یه توپ فوتبال محکم به پشت سرم خورد اما دردی نداشتم که بخوام عکس بگیرم 
/پاسخ: دلایل متفاوتی میتوانند اینگونه سردرد ها را ایجاد کنند ، مثل خستگی ، تنش های عصبی و میگرن .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 14 آبان 1386 ساعت 15:35
تعداد مشاهده مطلب : 129494
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4302
بازدید دیروز 22971
بازدید کل 34197967
کاربران حاضر 180
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.