در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها انواع سردرد : ميگرن
انواع سردرد : ميگرن چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 29 آبان 1386 ساعت 14:52
ميگرن يكي از علل بسيار شايع و شايد شايعترين علت سردرد مكرر است. بيماري ميگرن در زنان شايع‌تر است.
در اكثر مبتلايان به ميگرن سابقه خانوادگي ابتلا به سردرد وجود دارد. سردردهاي ميگرني معمولاً در سن بلوغ شروع مي شود و در سن بالاي 50 سال از بين مي‌رود. سردرد ميگرني غالباً يكطرفه و ضربان دار است و چند ساعت تا چند روز طول مي‌كشد. دردهاي ميگرني گاهي با حالت تهوع و استفراغ همراه است. اكثر افراد مبتلا به ميگرن در زمان حمله سردرد دچار ترس از نور و صدا مي شوند و تمايل دارند كه در يك اتاق ساكت و تاريك استراحت كنند. در اين حالت روشن كردن چراغ يا ايجاد صداي ناگهاني مي‌تواند باعث بدتر شدن سردرد شود.
تغييرات هورموني روي ميگرن مؤثر است و عواملي مثل قاعدگي، بارداري و قرص‌هاي هورموني جلوگيري از بارداري معمولاً باعث بدتر شدن ميگرن مي‌شود.
عواملي مثل گرسنگي، كم‌خوابي، خستگي، استرس‌هاي روحي، ورزش‌هاي سنگين، غذاهاي خاص (قهوه، شكلات، پنير مانده، آجيل و مشروبات الكلي) و بوهاي خاص (مثلاً بوي سيگار يا عطر) مي‌تواند باعث شروع حمله ميگرن شود.
يك نكته جالب در مورد استرس آن است كه نه فقط وجود استرس، بلكه رفع شدن ناگهاني استرس نيز مي تواند باعث ايجاد حمله ميگرن شود. مثلاً خيلي از افراد مبتلا به ميگرن پس از پايان امتحاناتشان دچار سردرد مي‌شوند.
علت اصلي ايجاد ميگرن تنگ‌شدن گذراي عروق مغزي است كه با باز شدن جبراني بيش از حد عروق دنبال مي‌شود. در مرحله انقباض عروق مغزي علائم چشمي ميگرن بروز مي‌كند و در مرحله گشاد شدن عروق سردرد ضربان‌دار ايجاد مي‌شود. ميگرن در همه افراد به يك صورت تظاهر نمي‌كند بلكه انواع مختلفي از ميگرن وجود دارد كه آنها را مرور مي‌كنيم.
ميگرن كلاسيك: در ميگرن كلاسيك هميشه علائم بصري مشخصي قبل از شروع سردرد بروز مي‌كند كه مشخصه اين نوع خاص ميگرن است . مهمترين اين علائم يك لكه سياهرگ در روبروي فرد ( يعني در وسط ميدان بينايي) است كه به تدريج بزرگ مي‌شود و به سمت حاشيه ميدان بينايي (يعني پهلوي فرد) كشيده مي‌شود. اين لكه سياهرنگ معمولاً با جرقه‌هاي نوري به صورت خطوط زيگزاگي براق رنگي لرزان احاطه شده است.اين علامت نشانه مهمي است بطوري كه در افرادي كه اين نشانه را بروز مي‌دهند تقريباً مي‌توان گفت كه تشخيص بيماري ميگرن محرز است. يكي ديگر از نشانه‌هاي بصري كه در ميگرن كلاسيك تظاهر مي‌كند تاريك شدن يك سمت ميدان بينائي است . در اين حالت فرد سمت چپ يا سمت راست را واضح نمي‌بيند ( اين حالت در هر دو چشم وجود دارد ولي اكثر افراد فكر مي‌كنند كه چشم چپ يا راستشان تار شده است). اين علائم چشمي معمولاً بين 10 تا 20 دقيقه طول مي‌كشد و تقريباً هميشه قبل از يك ساعت محو مي‌گردد. بتدريج با محو شدن علائم بصري و گشاد شدن جبراني عروق مغزي سردرد ضربان‌دار يك طرفه ايجاد مي‌شود كه با حالت تهوع و ترس از نور و صدا همراه است. سردرد نيز پس از جند ساعت بهبود مي‌يابد.
ميگرن معمولي: اين نوع ميگرن كه شايعترين نوع ميگرن است معمولاً با علائم چشمي همراه نيست اما ممكن است درد آن در اطراف يا دور چشم‌ها احساس شود. در ميگرن معمولي سردرد لزوماً يك طرفه نيست و ممكن است درد در تمام سر احساس شود. حمله ميگرن معمولي اغلب ظرف چند ساعت تا چند روز بهبود مي‌يابد.
ميگرن چشمي: در اين نوع ميگرن كه اغلب در افراد مسن تر تظاهر مي‌كند فرد مبتلا علائم چشمي ميگرن را دارد اما به سردرد مبتلا نمي‌شود.علائم بصري ميگرن چشمي عبارتند از :

    * لكه سياهرنگ كه با خطوط زيگزاگ براق رنگي لرزان احاطه شده است
    * تاريك شدن يك سمت ميدان بينايي
    * تنگ شدن تدريجي ميدان بينايي از محيط به مركز بطوريكه فرد احساس مي‌كند كه بيرون را از داخل يك سوراخ كوچك تماشا مي‌كند.
    * دوبيني گذرا

معمولاً شروع و خاتمه اين علائم حالت تدريجي دارد و حداكثر پس از 60 دقيقه اين علائم بطور كامل برطرف مي‌شود. در صورتيكه اين علائم بطور كامل بهبود پيدا نكند لازم است بررسي كاملي براي مشخص شدن علت آن انجام گيرد چون گاهي اوقات بيماري هاي جدي مثل ناهنجاري هاي عروق مغزي مي تواند علائم بصري مشابه ميگرن چشمي ايجاد كند اما در اين بيماري ها نقائص بينايي ايجاد شده بطور كامل برطرف نمي‌شود.
ميگرن شبكيه: ميگرن شبكيه نوع خاص نادري از بيماري ميگرن است كه در اثر انقباض موقت سرخرگ هاي شبكيه اتفاق مي‌افتد و يك اختلال بينايي گذرا و برگشت پذير ايجاد مي كند. اختلال بينايي بصورت سياه شدن بخشي از ميدان بينايي در يك چشم يا حتي كوري كامل يك چشم تظاهر مي كند كه كمتر از يك ساعت طول مي‌كشد و بطور كامل بهبود مي‌يابد. اختلال بينايي در ميگرن شبكيه ممكن است با سردرد همراه باشد و يا نباشد. البته از آنجا كه برخي از بيماري هاي جدي قلبي عروقي هم مي‌توانند علائم مشابهي در چشم ايجاد كنند در صورت بروز اين علائم لازم است فرد مبتلا كاملاً از لحاظ ساير بيماري‌ها بستري شود و تنها در صورتيكه هيچ بيماري ديگري يافت نشود مي‌توان تشخيص ميگرن شبكيه را مطرح كرد.
درمان ميگرن
در بسياري از مبتلايان به ميگرن آنچه كه بيشتر از سردرد و علائم چشمي باعث آزار فرد مي‌شود ترس از وجود تومور مغزي يا ايجاد كوري دائمي است. در اين افراد يك معاينه كامل پزشكي و اطمينان از اينكه بيماري خوش‌خيم است و هيچ عارضه دائمي ايجاد نمي‌كند تا حد زيادي باعث آسودگي فرد مبتلا مي‌شود و حتي گاهي كاهش استرس ناشي از نگراني باعث كم شدن شدت و فراواني حملات ميگرني شده، به بهبود قابل توجه فرد مي‌انجامد.
به علاوه در افراد ميگرني شناسايي عواملي كه باعث شروع يا تشديد حمله ميگرني مي شود و پرهيز از اين عوامل (بي خوابي، خستگي، گرسنگي، استرس، بوي سيگار، بوي عطر، غذاهاي خاص و غيره) مي‌تواند باعث بهبود فرد مبتلا شود. همچنين انجام مرتب ورزهاي سبك روزانه و پرهيز از ورزش‌هاي سنگين مي‌تواند به كنترل ميگرن كمك كند.
به هر حال در مواردي كه سردرد ميگرني شديد است و فعاليت روزانه فرد را مختل مي‌كند مي‌توان با استفاده از مسكن هاي معمولي يا داروهاي خاص سردرد را كنترل كرد. البته لازم به ذكر است كه در صورتيكه حملات ميگرن مكرراً اتفاق بيافتد و فرد ناچار باشد در هفته بيش از 2-3 بار از مسكن استفاده كند به داروي مسكن وابسته مي‌شود و در صورت قطع مصرف دارو مجدداً دچار سردرد خواهد شد. در اين افراد لازم است داروهاي خاصي (تحت نظر پزشك) به طور مرتب مصرف شود تا فراواني حملات ميگرني كاهش پيدا كند و فرد مجبور نباشد دائماً از داروهاي مسكن استفاده كند.

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده امير رحمان زاده( در تاریخ جمعه, 02 فروردین 1387 ساعت 22:39
مطلب مفيدي بود. در كل سايت بسيار خوبي است . تبريك ميگويم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فروغ(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 15 فروردین 1387 ساعت 06:22
با سلام و آرزوي سالي خوش .مرسي از اطلاعات مفيدتان .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 15 اردیبهشت 1387 ساعت 22:10
با سلام.من دختري 22 ساله هستم كه بيماري ميكرن دارم و در حال حاضر در ماه هفتم بارداري به سر ميبرم و تقريبا هر دو هفته يك بار سر درد شديدي به سراغم مياد كه تقريبا تا سه روز نميره و من مجبورم كه از قرصهاي بنوديل استفاده كنم ميخواستم ببينم كه ايا اين قرص هيج خطري براي من و جنين من نداشته.. با تشكر م از دانمارك/ 
پاسخ : سالمترين درمان براي دوران بارداري پيشگيري است اما در صورت ضرورت استفاده از استامينوفن ساده بر ساير داروها ارجحيت دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 19:51
باسلام من حدود 38سال سن دارم یکدوره کپسول آموکسی کلاو 625 جهت سینوزیت استفاده کردم عفونت سینوسها خوب شد ولی باتوجه به علائم مگرن احساس مکنم سرم سنگین و شقیقهایم موردفشار است وهمچنین فشارجلوی بینیو چشم دارم لطفا راهنمای فرمایید / 
پاسخ : 
بنظر میرسد حداقل درجاتی از مسائل عصبی هم برای شما مطرح باشد . احتمال حساسیت سینوس ها ی شما زیاد است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده امیر کاوندی در تاریخ دوشنبه, 30 اردیبهشت 1387 ساعت 07:59
ضمن عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از اطلاعات خوب و مفیدتان  
من 24 سال سن دارم احساس سر درد که در بعضی مواقع نیز شدید می باشد در سرم بویژه در بالای گوش هایم و شقیقه هایم می کنم که گاهی این سر درد ها یک طرفه و گاهی دور تا دور سرم را می گیرد و حالت چرخشی دارد در عکسهایی که از سرم انداخته ام گفته اند که مقداری ترشح عفونی در سینوس سمت چپ بینی ام وجود دارد و علارقم خوردن تعداد زیادی اموکسی کلاو همچنان سر درد هایم باقی است . در ضمن وقتی که خم می شوم احساس سنگینی شدیدی در سرم احساس می کنم و این سر درد من تقریبا همیشگی است خواهشمندم که مرا راهنمایی کنید  
با تشکر/ 
پاسخ : این سردردها اغلب ناشی از استرس هستند ولی میتوانید برای اطمینان بیشتر ام.آر.آی مغز انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نلی(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 24 تیر 1387 ساعت 11:57
سلام ، ممنون از سایت مفیدتون. 
خیلی عال بود...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهدي الف در تاریخ دوشنبه, 17 تیر 1387 ساعت 08:45
با سلام و عرض خسته نباشيد اينجانب ٤٥سال سن دارم وهميشه احساس خستكي مي كنم و حملات سر درد شديدي دارم كه حتما بايد بخوابم تا از شدت آن كاسته شود همجنين با ناراحتي دستكاه كوارش روبرو هستم وحدود ١٥سال است كه به اين سردرد مبتلا هستم.خواهشمندم مرا راهنمايي بفرماييد. 
/ پاسخ : انجام آزمایشات خون از نظر بیماریهای تیروئید ، کم خونی و ... را پیشنهاد می کنم .احتمال منشا عصبی و روحی نیز در شما وجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 24 تیر 1387 ساعت 08:58
با سلام . دختر 20 ساله هستم که اکثر اوقات مخصوصا بعد از جابجا شدن یا پیاده روی در قسمت بالای سر (سقف سر) دچار سردرد هستم .لطفا راهنمایی بفرمایید. 
مریم-ف از تهران / 
پاسخ : این علامت غیر اختصاصی بوده و نیاز به اطلاعات بیشتر و بررسی های بیشتری می باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 30 تیر 1387 ساعت 12:30
با عرض سلام و خسته نباشید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهناز(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 31 تیر 1387 ساعت 19:04
با عرض سلام و خسته نباشید 
26 سال سن دارم و مدتهاست از سردرد رنج می برم حدود 2 سال است که قرص والپرات سدیم مصرف می کنم و حالا که تصمیم به بارداری دارم بنا به دستور پزشک معالج باید آنها را نصف و به مرور قطع کنم و بعد باردار شوم اما با کم کردن قرص ها نسبت به قبل سر درد بیشتری می گیرم. لازم به ذکر است گاهی رگی در سرم چند ثانیه می گیرد که باید به شقیقه هایم فشار زیادی وارد کنم. لطفا مرا راهنمایی کنید. با تشکر فراوان / پاسخ : 
قطع سذیم والپروات برای شما ضروریست ، کاهش استرس ها ، نرمش های ملایم ، پیاده روی ، مراعات های غذائی و ... در این شرایط بهترین درمان های پیشگیرانه برای شما خواهند بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نرجس خاتون در تاریخ یکشنبه, 13 مرداد 1387 ساعت 19:37
با عرض سلام 
دختری 16 ساله هستم که مدت 3 سال از سردرد بسیار بسیار بدی رنج می برم البته لازم به زکر است که از مدت ها پیش نیز گاهی دوچار سردرد می شدم که شاید به دوران کودکی بر می گردرد. ولی در مدت ذکر شده ، شدت آن به تدریج زیاد شد .ابتدا به دلیل تغیر مکان زندگی از یک جای گرم سیر به مکان سرد سیر به تشخیص پزشک تصور شد که مبتلا به سینوزیت می باشم مدتی آنتی بیوتیک وداروهای سینوزیت مصرف کردم که فایده ای نداشت. به یک متخصص مغز واعصاب ارجاع داده شدم تشخیص میگرن داده شد به مدت 2 سال داروهایی برای کنترل آن مصرف کردم که مدت زمان کوتاهی باعث کم شدن شدت آن شد ولی دفعات بشدت افزایش یافت به طوری که هرروز سردرد داشتم دوز دارو ها را افزایش دادن که باعث خواب آلودگی زیاد و عقب افتادگی از درس هایم شد به طوری که شاگرد اول مدرسه تبدیل فرد متوسط شد معلم ها از افت تحصیلی من به شدت تعجب کردن دلیل این اتفاق ها این بود که من سر جلسه با سردرد وخواب آلودگی حاضر می شدم بدترین قسمتش این بود که سوال هارو بلد بودم اما جا می انداختم یا پاسخ ها رو جابه جا می نوشتم .به همین دلیل به طور ناگهانی تمام دارو هارو قطع کردم و قسم خوردم که دیگه به هیچ پزشکی مراجعه نکنم . حالا سردرد هایم شدت بیشتری گرفته و دیگه از آزمایش دادن وقرص خوردن خسته شده ام . لطفاً مرا راهنمایی کنید با تشکر / پاسخ : گذاشتن تشخیص با این شرح حال بتنهائی مشکل است اما انجام ام.آر.آی و ام.آر.آ از مغز را برایتان پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مریم(مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 مرداد 1387 ساعت 05:30
با سلام 
مادر من 62سال دارد و از 35 سالگی دچار سردرد میگرن شده و تا به امروز کلیه معاینات(سی تس اس کن-ام ارای-نوار-و ازمایشات )را انجام داده اما نتیجه ای نگرفته البته سردرد های او عمدتا در ناحیه چپ شروع می شود و ضربان دار است از قرصهایی از قبیل الفن ایکس-ناپروکسن-کدیین-پانادول -و.... استفاده کرده. 
از شما تقا ضا راهنمایی دارم .متشکرم / پاسخ: در مواردیکه تشخیص میگرن قطعی باشد معمولا اگر تعداد حملات سردرد بیش از 3 تا 4 حمله در ماه باشد، استفاده از درمانهای پیشگیرانه ( با داروهای مختلف به تشخیص پزشک معالج) ضروریست، ننوشته بودید که آیا از اینگونه درمان هم برای ایشان استفاده شده است یا نه . همچنین در میگرن معمولا بعد از سنین یائسگی ، انتظار کاهش حملات را داریم نه افزایش ! در مواردی مشکلات ستون فقرات گردن هم موجب حملاتی شبیه میگرن می شود ، بهمین خاطر علاوه بر توجه به نکات فوق ، انجام ام.آر.آی گردن را اکیدا برای ایشان پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 29 مرداد 1387 ساعت 19:48
دکتر جان سلام 
چیزی برای گفتن ندارم فقط میگم خداوند متعال انشا الله به جنابعالی و خانواده محترمتان سلا متی کامل در تمام طول عمرتان عنایت بفر ماید. انشا الله

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 23 شهریور 1387 ساعت 19:34
با سلام 
27سال سن دارم و بیش از سه سال هست که در قسمت راست سرم و اطراف چشم سمت راست درد شدیدی دارم.در یکماه حدودا 7روز سرم خوب هست.درد یکنواخت و بدون ضربان میباشد.وروزها بدون اینکه قطع بشه ادامه داره.ام ار ای گرفته ام و گفتند ضاعده ای در استخوان مغزم وجود داره اما علت آن را نمیدانند. قرص هایی مانند آلفن . نوافین. ناپروکسن. اینومتاسین مصرف کرده ام اما هیچ اثری نداشته.لطفا بفرمایید من باید چکارکنم. 
متشکرم. س.ش / 
پاسخ: اطلاعات ارسالی مطلقا برای تشخیص کمک کننده نیستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 06 آبان 1387 ساعت 20:13
salam lotfan az maghalat enghlisi ham ma ra bahremand sazid

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 08 آذر 1387 ساعت 21:20
با سلام و خسته نباشید خدمت شما جوانی 38ساله هستم که ده سال است از سردرد میگرنی رنج می برم برای تسکین آن به توصیه یکی از پزشکان شهرمان از شیاف دیکلوفناک 50استفاده می کنم و فعلا مشکلی ندارم وسردردم نیز با استفاده از این دارو رفع می گردد به نظر شما آیا ااستفاده کردن از این دارو عوارض جانبی دیگری به همراه دارد یا خیر؟ با تشکر از مساعدت شما/ پاسخ : نگران نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 دی 1387 ساعت 21:33
با سلام 
دختری 26 ساله هستم . حدود یک ساله که دور چشم چپم در ماه چند بار درد شدیدی دارم . اما چند ماهی میشه که این درد اول از چشمم شروع شده و به رگ پشت سر و گردنم میزنه . درد م ضربان دار نیست اما الان تقریبا هفته ای دو بار درد دارم که به سختی خوب میشم . البته من چند ماهی است که دانشگاه قبول شدم و خیلی با قطار سفر میکنم و بی خوابی می کشم . اینم بگم که مادرم میگرن داره اما درد ایشون کاملا با من فرق داره . دکتر متخصص هم به من سدیم والپروات داده که دردم خیلی بهتر شده اما مدتی که این قرصو میخورم خیلی سرگیجه دارم . آیا میتونه این درد مربوط به بیماری خطرناکی باشه ؟ یا میگرن یا سردرد تنشی است با توجه به اینکه با سدیم والپروات 90 درصد از دردام کم شده  
ممنون میشم راهنماییم کنید ؟ 
/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما ابتلا به میگرن باشد اما در صورت امکان انجام ام.آر.آی مغز را برای اطمینان بیشتر پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:17
با سلام 
خانمی 28 ساله هستم. از سن 21 سالکی دچار بیماری میگرن میباشم . البته این بیماری در خانواده من بسیار شایع می باشد.من در حال حاضر دانشجوی مقیم شوئد بوده و از زمانی که به اینجا آمده ام سر درد های من بسیار بیشتر شده اند . من در حال حاضر از قرص ضد بارداری YAZ استفاده میکنم و از قرص Eeze برای مهار سردردهایم . اما همچنان 1 بار در هفته دچار این بیماری می شوم که برای موقعیت تحصیلی من بسیار بد می باشد . لطفا مرا راهنمایی کنید. / پاسخ: مي توانيد بوسيله ايميل با من در ارتباط باشيد. آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 20 آبان 1388 ساعت 17:25
با سلام 
خانمي 39 ساله هستم كه حدود 15سال است به سردرد يك طرفه مبتلا شدم حالا ديگر درد هايم شديد شده است از گردنم شروع مي شود تا كره چشمم به خصوص در سمت چشم راست و چشمهايم خيلي درد مي كند و احساس مي كنم چشمهايم دارد تحليل مي رود و كوچك شده و اطرافش كبود و پف كرده است.پزشكان مي گويند ميگرن است.لطفا مرا راهنمايي كنيد؟!/پاسخ: برای اظهار نظر ، انجام معاینه بالینی و بررسیهای تشخیصی ضروریست. من فکر میکنم مشکل شما قابل بهبودی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مادر44ساله در تاریخ دوشنبه, 09 اسفند 1389 ساعت 19:10
البته باید موارد زیر را نیز اضافه کرد :بیدار شدن چند باره از خواب (بیخوابی شدید) و با عرض معذرت حالت تهوع

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 09 اسفند 1389 ساعت 21:36
سلام اقای دکتر . مادر من 44ساله است و نزدیک یک ماه است که سردرد شدیدی دارد که تمام سرش را درگیر کرده . در این مدت هر روز سردرد دارد و ضربان بسیار شدیدی را در سرش احساس میکند به نحوی که زمانیکه دستش را از روی سرش برمیدارد احساس سنگینی بسیار زیادی را در سرش میکند . زمان درد شدید اگر دراز بکشد حالت بیهوشی و بیحسی دست میدهد که صبح هنگام برخاستن از خواب هم چنین حالتی روی میدهد. 
دکتر متخصص هم نظر به میگرن دادند و داروی فلووکسامین و sodium valproate تجویز کردند ولی بعد یک هفته مصرف دارو هیچ بهبودی نداشتند.برای بار دوم قرص depakine و فلووکسامین به همراه امپول نوروبیون و دگزامتازون تجویز کردند که چند ساعت بعد از تزریق امپولها بهبودی حاصل میکند ولی دوباره سردرد شروع میشود. 
البته مادرم قبلا هم قلبشون ناراحت بود که دکترا گفتن علائمش عصبی هستش و موقع ناراحتی قرص الپرازولام مصرف میکرد. 
mri هم کاملا سالم بود و هیچ مشکلی نداشت. البته بعضی موارد ضربان قلب و مغز هماهنگ هستند وبا افزایش شدت ضربان قلب شدت ضربان سر نیز بیشتر میشود . در مواردی نیز حالتی مثل پرس سر و گذاشتن سر در منگنه احساس میشود. 
معذرت میخوام که متن زیاد شد چاره ای نداشتم باید همه رو توضیح میدادم.باتشکر فراوان / پاسخ: اکیدا پیشنهاد میکنم MRI از مغز و MRAngiography از عروق مغزی انجام شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:34
با سلام آقای دکتر مردی هستم 34ساله که حدود 20سال است سردرد شدیدی دارم هر چه دارو استفاده کردم تاثیری نداشته لوزه هایم را عمل کردم ودندانهای پوسد هام را کشیدم اما تاثیری نداشته چند سالی لست موقع سردرد چشمهایم نیز درد می گیرن بیشتر چشم چپم که واقعا درد طاقت فرسایی دارد که نمی توانم یک لحظه بدنم عرق کند ان هم دور چشمم که سردردم شروع می شود که به گریه می اندازد.نمی دانم میگرن هست یا سینوزیت چون هر دکتری یک نظری میدهد خیلی دارو استفاده کردم که زخم معده گرفته ام لطفا راهنماییم کنید با تشکر / پاسخ؛ پیشنهاد میکنم در صورت تمایل بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فاطمه در تاریخ یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 16:19
با سلام  
اشنایی با انسانهای فرهیخته و فروتنی چون شما سعادتی بزرگ است. 
اقای دکتر من 29 سال دارم و از سردرد میگرنی رنج می برم و somatriptan استفاده می کنم که همیشه نگران عوارض ان هستم ولی بیشتر به این دارو جواب می دهد ایا درمان دیگری وجود ندارد؟/ پاسخ : از لطف شما سپاسگزارم ، هر دارویی میتواند فواید و عوارضی دشته باشد که پزشک بر اساس سنجش بین این دو، تصمیم به تجویز یا تجویز نکردن آن میگیرد . در مورد میگرن اگر حمله های سردرد بیش از چند بار در ماه باشد میتوان از داروهای پیشگیری کننده استفاده کرد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 11:08
سلام ، من دختری 25 ساله هستم و بیشتر روزهایم با سردردهای شدید سپری می شود و گاهی اوقات تاجایی است که باید تهوع کنم وبعد بخوابم تااینکه کمی بهتر بشم لطفا راهنمایی ام کنید تا برای بهبود چه کاری انجام بدم/پاسخ: مطالب مرتبط را در همین سایت بخوانید و در صورتیکه نتیجه ی مناسب نگرفتید، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 22:53
سلام و خسته نباشید من دختری 18 ساله هستم که پشت سرم برجستگی دایره ای پیدا کردم قبلا نبوده و انگار که کسی با چوب محکم به پشت یرم ضربه زده وحیلی درد میکنه تعادل در راه رفتنم بهم خورده گردنمو بالا میبرم بیشتر درد میگیره با تشکر از شما لطفا مرا راهنمایی نمایید./پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نظر داد، در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده امیر حسین مهمان در تاریخ چهارشنبه, 20 مهر 1390 ساعت 04:46
حدود 2 سال پیش سنگ به محدوده بالای گوش چپ و ناحیه گیج گاه خورد که حدود 1 دقیقه هیچی نمیدیدم.اما بعد از یک عکس برداری ساده معلوم شد جمجمه سرم آسیب ندیده.بعد از 2 سال احساس درد دارم و گاهی اوقات حالتی بهم دست میده مثل اینکه نفسم بالا نمیاد و یا حالت بی قراری دارم.به نظره شما مشکلی هست؟با تشکر فراوان/پاسخ: احتمال آسیب مغزی به درجات مختلف وجود دارد. رادیوگرافی ساده هرگز نمیتواند جای سی تی اسکن یا MRI را در بررسی های نسج مغز بگیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 30 مهر 1390 ساعت 13:28
سلام دکتر. مردی 33 ساله هستم که کار پر استرسی دارم و دچار میگرن هستم. با تجویز depakine بهتر شدم و شدت و تعداد حملات کم شده. بیش از یکسال است که مصرف می کنم. تا کی باید استفاده کنم و آیا لازمه قطع بشه ی تغییر دوز بده یا نه؟ با تشکرفراوان./ 
پاسخ: با بهبودی تدریجی حمله های میگرن میتوانید زیر نظر پزشک میزان این دارو را کاهش دهید. 
***نکته ی مهم در مورد این داروی خوب و مفید نکته ی مهم برای خانم هائیکه این دارو را مصرف میکنند ، منع مصرف آن در زمان بارداریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مریم مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 08:54
با سلام من یک دختر 16 ساله دارم و مبتلا به میگرن است و الان یه هفته سر درد داره و یه طرفه پزشک معالج depakineتجویز کردن ولی باز سر درد داره البته دخترم به خاطر درس و امتحان بیشتر استرس و نگرانی داره ممکنه این سر درد به استرس مربوط باشه .ممنون/پاسخ: انجام بررسی های بیشتر همراه با معاینه ارزش زیادی در گذاشتن تشخیص ایفا میکنند اما اگر به تشخیص میگرن اطمینان دارد داروی نامبرده را ادامه دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 19 آبان 1390 ساعت 20:30
سلام و خسته نباشید می خواستم بدانم داروی دپاکین که برای صرع است بعد از ازدواج مشکلی پیش نمی آورد در زمینه بارداری با عوارض چی و علاوه بر صرع این دارو برای چه بیمارانی تجویز می شود؟/پاسخ: یکی از موارد تجویز این دارو، بیماری تشنج است اما موارد مصرف دیگری نیز دارد. این دارو در حاملگی مطلقا ممنوع است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 26 آبان 1390 ساعت 08:04
بسیار استفاده کردم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 آبان 1390 ساعت 13:46
با عرض سلام 
22ساله هستم و دچار سردرد ميگرني و 2ساله داروهاي ميگرن مثل نورتريپتيلين و كلرودياز|وكسايد و پرانول استفاده ميكنم و اخيرا آمي تريپيلين استفاده ميكنم ولي بيش از حد ميخوابم بگونه اي كه زندگيم مختل شده لطفا راهنمايي بفرماييد/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی و منطقی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 05:06
با سلام من خانمی 31 ساله هستم که هرهفته ای چند روز سردرد میگرنی میگرم من تا 1الی 2ماه دیگر میخواهم حامله بشوم آیا قرص دپاکین الان مصرف کنم تا 1 ماه دیگر اشکالی نداره در حاملگی از این قرص استفاده نکنم ولی الان تا 1 الی2 ماه دیگر مصرف کنم تا سردرد شدیدم کمتر بشه  
آیا این قرص عوارض داره برای حاملگی ضرر نداره ؟؟/پاسخ: استفاده از دپاکین یا سدیم والپروات بشدت در بارداری ممنوع است ، اما معمولا قبل از حاملگی اثر خاصی بر روی بارداری نخواهد داشت ، پیشنهاد اینجانب به بیمارانم ، قطع مصرف حد اقل دو هفته پیش از بارداریست تا نهایت اطمینان از بی ضرر بودن آن حاصل شود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 04:56
با سلام ایا درد در ناحیه کاسه چشم که به سمت کوش میره ربطی به کم کاری تیرو ئید داره یا نه.علت این درد چیه؟با تشکر /پاسخ: این ارتباط بسیار بعید بنظر میرسد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:46
سلام خدمت اقای دکتر عزیز اقای دکتر وقتی دو طرف پیشانی تیر میکشه وسریع قطع میشه چیه خیلی سریع قطع میشه لطفا بگویید علت چیست با تشکر از شما دکتر عزیز/پاسخ: این حالت ها اغلب ناشی از فشارهای روحی و استرس ها هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 18 بهمن 1390 ساعت 17:35
سلام جناب دکنر برادر من 21ساله است مدت 3 سال است که از سردرد های میگرنی شدید رنج می برد،اخیرا شدیدتر شده و هفته ای-3 2 بار دگزامتازون تزریق می کند که تاثیرش خیلی کم شده است که مارا نگران کرده است.نظر شما چیست؟آزمایش خون تا به حال انجام نداده،ممکن است یکی از دلایل این سردرد ها کم خونی باشد؟متشکرم/پاسخ: میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:21
با سلام و احترام: پسرم 12 ساله ميباشد و در هفته 2 الي 3 روز سردرد داشت بارها به متخصص كودكان مرجعه كرده ام آخرين با حدود 4 ماه پيش پس از رعايت يك رژيم و حذف شكلات - پنير - سوسيس و كالباس و... به مدت 2 ماه از داروي تجويز شده فلوكسيتين shd به مقدار 4 ميلي در صبح استفاده ميكرد كه منجر به كاهش سردرد حدوداً 12 روز يك بار به صورت خفيف اما مجدداً سردردها شروع شده است . خواهشمندم راهنمايي بفرماييد. و ضمناً آيا انجام mri را صلاح ميدانيد. با تشكر/پاسخ: انجام ام.ار.ای و ام.ار.آنژیوگرافی پیشنهاد میشود، اما تشخیص اینجانب اولیه میگرن است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:21
به نام خدا  
جناب دکتر سلام  
دختری هستم 22 ساله ،ساکن پکن،سه هفته هست سردرد های ضربانی در قسمت بیشتر چپ و گاهی راست سرم دارم. قبلا سابقه سردرد نداشته ام،مشکلات بینایی هم ندارم،حال تهوع و سرگیجه هم ندارم ، در طول روز چهار یا پنج بار به مدت ده الی بیست دقیقه سردرد میگیرم،چند وقتی هست که فشار درسی بیشتری دارم.خواستم بپرسم تشخیص شما چیست خیلی استرس دارم ممنون  
با تشکر  
باران* 
/پاسخ: نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما اولین تشخیص اینجانب سردردهای تنشی میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 15 مرداد 1391 ساعت 04:33
از لطف بی اندازه شما بی نهایت سپاسگزارم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:23
سلام و خسته نباشید . من 25 ساله هستم و حدود 4 ماهه که ازدواج کردم . حدود دو هفته پیش سردرد بسیار شدیدی گرفتم بطوریکه 3 - 4 بار بالا آوردم . اما چون همزمان با شروع قاعدگیم بود خیلی جدی نگرفتم ! چون من همیشه در دوره قاعدگی دچار تهوع شدید و سردرد میشدم .لازم بذکر است که یک هفته قبل از قاعدگیم بطور کامل روزه گرفتم ! اما بعد از پایان دوره باز هم سردردهای شدیدی چیدا کردم . گاهی پشت سرم درد میکنه و تا پیشونیم میرسه . گاهی هم شقیقهایم تا پشت سر ( یکطرف یا دو طرف ) و تا پشت چشمم این درد ادامه داره و وقتهایی که درد خیلی شدید میشه حالت ضربدار پیدا میکنه ! در طول این مدت بعضی شبها دچار گوش درد هم میشدم . گاهی صبحها که بیدار میشدم یا حتینیمه شبهاسردرد داشتم . گاهی روزها اصلا نداشتم و بعضی وقتها هم فقط بعداز ظهرها ! تا اینکه دو روز پیش به متخصص گوش و حلق و بینی ( آقای دکتر م...) مراجعه کردم و ایشون سردردهای صبح را سردرد کششی و سردردهای بعدازظهر را سردرد میگرنی تشخیص دادند . و به من گفتند تا 50 روز قرصهای ایمی پرامین 10 - پرانول 10 را در دو نوبیت صبح و شب و دو قرض دیازپام 5 و ادویل را برای مواقع ضروری تجویز کردند . حالا با توجه به این توضیحات خواستم بدونم آیا شما هم این مورد را میگرن تشخیص میدهید یا نیاز به ام آر ای و معاینات دقیقتری هست ؟ آیا من با استفاذه از این قرصها به عوارض خاصی دچار نمیشم ؟ ویک مورد دیگر اینکه من از سه ماه پیش برای جلوگیری از بارداری از قرص یاسمین استفاده مکردم و دکتر به من گفتند که باید قرصم را هم قطع کنم ! ممنون میشم درصورت امکان مرا راهنمایی کنید و اگر لازم میدانید اعلام بفرمائید تا حضورا خدمت برسم و از راهنماییهایتان بهره مند شوم .  
باتشکر فراوان . 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . اما انجام ام.ار.ای در صورت ادامه ی سردردها پیشنهاد میشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حیدر سالمی مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 آبان 1391 ساعت 05:06
با عرض سلام خدمت شما  
آقای دکتر دختری دارم 14 ساله .. حدود هشت ماهی هست که دچار سر درد شدید از پشت گردن تا پیشانی ( بالای آبرو) ودر بعضی اوقات درد به چشمها هم سرایت میکند .. در خیلی اوقت سردردش حالت سوزن سوزن شدن است و در 2 ماه اخیر ضربان دار ..  
ما مقیم سوئد هستیم .. بعد از مراجعه به چند دکتر و گرفتن آزمایشهایی از قبیل سی تی اسکن , آزمایش سرولوژی لایم و غدد که البته نتیجه ی همه آزمایشها نرمال بود 
دخترم از داروهایی مثل پاراستامول > سوماتریپتان و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی  
NSAID 
استفاده کرده اما هیچ نتیجه ای نگرفت .. دکترش گفت شاید میگرن باشه اما استفاده از قرص های سوماتریپتان هیچ نتیجه ای نداد  
ممنون میشم اگه بتونید راهنماییمان کنید  
شاد و خوش و خرم باشید 
/پاسخ: احتمال میگرن و نیز سردردهای تنشی در مورد ایشان زیاد است ، اما بیاد توجه داشته باشد که بیماری های عروقی مغز بعنوان یکی از دلایل ایجاد اینگونه سردرد ها ، با سی تی اسکن قابل تشخیص نیستند . بهمن دلیل پیشنهاد میکنم اقدامات تشخیصی دقیقتری صورت گیرد و سپس مارک سردردهای تنشی یا میگرن زده شود که آنها نیز درمان های خاص خود را طلب میکنند و داروهایکه نوشته ا ید تنها نقش ضد درد دارند نه پیشگیرانه .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 04:18
باسلام.آقای دکتر بسیار مطالب مفید بود.خیلی متشکر
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 05 مهر 1389 ساعت 11:27
تعداد مشاهده مطلب : 57930
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 7400
بازدید دیروز 8904
بازدید کل 32151373
کاربران حاضر 142
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.