در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها انواع سردرد : علل ناشايع سردرد
انواع سردرد : علل ناشايع سردرد چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 29 آبان 1386 ساعت 15:02

تومورهاي مغزي: تومورهاي مغزي اغلب با افزايش

فشار داخل جمجمه باعث ايجاد سردرد

نسبتاً شديد دائمي

مي شوند كه صبح‌ها بدتر است. اين سردرد با حركاتي نظير خم شدن، زور زدن، حبس كردن نفس، سرفه و حركت دادن سر بدتر مي شود. سردرد ناشي از تومورهاي مغزي معمولاً با استفراغ (گاهي بدون حالت تهوع) همراه است. علائم ناشي از تومورهاي مغزي عبارتند از:

    * فلج اعصاب چشم كه باعث انحراف چشم و دوبيني مي گردد
    * ورم سرعصب بينايي (كه در معاينه چشم پزشكي قابل مشاهده است)
    * محو شدن گذراي ديد
    * تار شدن بخشي از ميدان بينايي در يك يا هر دو چشم (در اين حالت بررسي ميدان بينايي مي‌تواند به مشخص شدن محل تومور كمك كند)
    * ندرتاً ايجاد توهمات بينايي
    * ايجاد نابينايي در يك يا هر دو چشم (در موارد تومورهاي پيشرفته)

خونريزي مغزي: خونريزي داخل جمجمه علاوه بر ايجاد سردرد شديد ممكن است با فلج عضلات چشم، دوبيني يا خونريزي در شبكيه و زجاجيه همراه باشد. به علاوه گاهي اوقات سكته‌هاي مغزي باعث ايجاد نقائصي در ميدان بينايي مي‌شوند كه با بررسي ميدان بينايي قابل تشخيص است.

مننژيت: مننژيت يا التهاب پرده‌هاي مغزي نيز علاوه بر ايجاد سردرد مي‌تواند باعث فلج عضلات چشمي و ايجاد انحراف چشم و دوبيني شود. به علاوه مننژيت گاهي باعث ترس از نور و درد در موقع حركات چشم مي‌گردد.

 

 
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
 
 
 
 

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 10 اسفند 1387 ساعت 09:04
سلام اقای دکتر من واقعا به کمک احتیاج دارم سالهاست سردردهای کشنده دارم کافیست روی مطلبی چیزی تمرکز کنم دنبال چیزی بگردم یعنی فشار ذهنی داشته باشم چشم درد و سردرد های وحشتناکی میگیرم مثل حالت تهوع بهم دست میده ولی بالا نمی اورم من مشکلات زیادی داشتم و حتی تیکهایی در گردن ودستم بر اثر فشار و درد در بدنم به وجود امده خیلی ناراحتی هایی داشتم ودارم که خصوصی باید عرض کنم در جاهای گرم و کم اکسیزن وضعیت وحشتناکی دارمنتوانستم تحصیلاتمو ادامه بدم امیدوارم با درمان و تشخیص حاذقانه شما و دوست دارم عکس ام ار ای نیز بگیرم درمان شوم من سالهاست نابود شدهام ولی هنوز سرپام خودم سرپا نگه داشته ام چند سال هم هست که سرما خوردگیهای ید یا وحشتناکی چند بار در سال می گیرم و الانم چند روز است افتادهام و سردرد چشم درد و گلو دردهای بسیار بدی دارم سرم شمم واقعا می ترکد این مطالبم به زور نوشتم و همون حالت بالا اوردن بهم دست میده راستی من کافیه دوبار دور خودم بچرخم تا مثل بیهوشها با دردی فراوان بر روی زمین بیفتم.  
با تشکر از لطف شما  
/ پتسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:43
با سلام خدمت شما اقای دکتر بنده حدود 31 سال دارم و الان حدود سه دو هفته هست که سردرد شدیدی گرفته ام درد بیشتر مواقع در نیمه راست سرم هست به همراه درد ضرباندار شقیقه ها و احساس حالت تهوع برایم دست میده الان دو روز هم هست درد پیشانی و پشت چشمهایم به همراه اشک ریزش از چشمهایم ازار میدهد البته لکه ای شبیه ناخنک هم در سفیدی چشمانم از قبل داشتم که قرمز شده البته عینکی هم هستم و تازگیها نوشته های ریز تلوزیون را با فاصله نمی توانم بخوانم و خیلی نگرانم از تومور لطفا راهنمائیم کنید با سپاس فراوان .جنسیت=زن / پاسخ: بنظر نميرسد سردرد شما تومورال باشد ، از نظر چشم و سينوزيت نياز به بررسي و معاينه دقيق داريد ، در صورتيكه مشكل از اين نواحي نبود ، براي اطمينان بيشتر ام.آر.آي مغز را برايتان پيشنهاد ميكنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:07
با سلام.آقای دکتر من حدودا یک ماه است که سردر های بدی دارم صبح وقتی از خواب بیدار میشم سردردم شروع میشه اولش معمولیه ولی بعد از چند ساعت دیگه غیرقابل تحمله.از سمت راست سرم شروع میشه و به سمت چپ میره.فقط زمانی که می خوابم چیزی نمی فهمم.با قرص مسکن هم آروم نمیشه.ریزش اشک هم دارم مخصوصا وقتی تلویزیون می بینم.وقتی سردردم به اوج خودش میرسه دو طرف سرم می خواد بترکه. 
تا حالا درمانی هم نکردم .خواهش می کنم راهنمایی ام کنید. 
با تشکر / پاسخ: اولين اقدام پيشنهادي ، معاينه چشم ، و در صورت سالم بودن چشم ، انجام ام.آر.آي مغز مي باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 29 اسفند 1387 ساعت 05:29
خ.افشار از تهران_مجرد 
 
با سلام و خسته نباشید خدمت شما  
 
سن : 22 سال فارغ التحصیل مدیریت دولتی 
 
من حدود سه ماه پیش هنگام ورزش دو میدانی دچار بی حسی در سر و بدن شدم بعد از این حالت تمام بدنم دچار گرفتگی عضلانی شدم . حدود یک هفته بعد دچار سردرد های مکرر شدم و حالت تهوع هنگام صبح و کمی تاری دید به توصیه استادم به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کردم و MRI بدون تزریق انجام دادم که خوشبختانه هیچگونه مورد مشکوکی مشاهده نشد ، به دکتر گوش و حلق و بینی هم رفتم و از نظر گوشم مشکلی نداشتم . هر دو چششمم هم 0.25 ضعیف است . آزمایش کامل از همه نظر انجام دادم همه موارد نرمال بود. لازم به توضیح است که من اصلا سابقه سردرد نداشتم .  
سردرد هایم هر روز بهنگام انجام فعالیتهای ساده روزانه مرا درگیر میکند مثلا هر چی سرم بیشتر تکون میخورد سر دردم شدید تر میشود. 
ناحیه درد پشت سرم سمت چپ و درد به گیجگاه چپم و چشم چپم منتهی میشود . نوع درد ، تیر میکشه داخل سرم . وچشمانم چند ثانیه سیاهی میرود ولی زود خوب میشه .  
دکترم گفت که باید یه MRI با تزریق برم اما من اصلا مایل نیستم بروم . داروهایی که الان مصرف میکنم : نوافن ، بتاهیستین ،کپسول مولتی ویتامین ، ویتامین ب 6 ، اپی پرامین 10 میلی گرم . 
از شما خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید . ممکن تومار باشد و در MRI که انجام دادم نشون نداده باشد به نظر شما من چیکار کنم ؟  
لطف کنید پاسخ را به ایمیل من ارسال ... 
 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 26 خرداد 1388 ساعت 05:11
با سلام خدمت شما اقای دکتر بنده حدود یک هفته است که در سرم احساس درد میکنم البته چشمم خیلی ضعیف است ولی عینک نمی زنم ودر قسمت وسط سر و پشت و قیمت گیجگاه سمت چپ احساس درد و انگار این است که تیر میکشد میکنم و در زمام فشار اوردن به سر دردی احساس میکنم و بعد از یک دقیقه دوباره خوب می شوم از شما خواهشم می کنم که مرا راهنمایی کنید/ 
با تشکر/ پاسخ: اولین پیشنهاد من استفاده از عینک مناسب و با نظر پزشکتان است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 13 تیر 1388 ساعت 11:17
باسلام خدمت اقای دکتر 
من حدود چند ماهی میشه که سر درد گرفتم.یه موقع هایی واقعا امونم رو میبره.پیش دکتر هم رفتم و گفتن سر درد عصبیه.الان هم قرص سرترالین مصرف میکنم.اکثر موقع ها خوبم ولی بعضی وقت ها دیوونم میکنه 
سر درد من چرخشیه.همه جای سرم رو میگیره.گاهی اوقات هم احساس میکنم سرم میلرزه و شقیقه هام داره میترکه.نمیدونم دقیقا چیه.ممنون میشم راهنماییم کنید.با تشکر 
/ پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 10:13
سلام جناب دکتر ظهرابی خسته نباشی از محبتی که نسبت به مردم داری غرض از مزاحمت یک سوال دارم درهنگامی که حمام می کنم بعد از اینکه سرم را با حوله خشک می کنم بعد از چند ساعتی دچار سوزش بینی و پیشانی درد می گردم اما بعد از خوردن انتی هیستامین دوکونژنستانت تقریبآ سردرد وسوزش و پیشانی درد تقریبآ بر طرف می گردد علت این بیماری چیست / پاسخ : شما قویا مشکوک به حساسیت سینوسها هستید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 07 شهریور 1388 ساعت 09:43
جناب آقای دکتر سلام خسته نباشید سه تا روزه گرفتم ولی روز چهارم د چار درد پیشانی و درد در ناحیه کاسه چشم و شقیقه سمت چپم شدم در ضمن کم خونی شدید هم دارم لطفا راهنماییم کنید/ پاسخ: این سردردها معمولا بدلیل نوسانات شدید قند خون پدید می آیند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 29 مهر 1388 ساعت 16:38
سلام  
من به تازگی به کشور اروپایی سفر کردم و حدود 10 روز است دچار درد در ناحیه پشت چشم و هنگامی که به اطراف نگاه می کنم نیز دچار درد در اطراف چشم میشوم. لطفا علت و درمان آن را توضیح دهید./ پاسخ : 
متا سفانه نمیتوان بر اساس توضیحات شما تشخیص دقیقی را مطرح کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 25 آبان 1388 ساعت 11:14
با سلام 
امیدوارم بتوانم جوا بسوالی از شما بگیرم. 
من معمولا وقتی از حمام بیرون می آیم حتی اگر سرم را خشک خشک هم بکنم دچار سرد رد می شوم با عصبانیت و شلوغی محل سردردم بدتر و بدتر می شود بعضی وقتها حالت تهوع می گیرم و استفراغ .وقتی سرددردم داره عود می کنه انگار آب گرمی روی دندانهایم جمع می شود بعضی وقتها با خوابیدن خوب می شوم .بعضی وقتها با پیاده روی بهتر می شوم و بعضی وقتها بدتر .سردردم بعضی وقتها با خوردن غذای تند و سیردار و حبوبات بدتر می شود. 
من واقعا نمی دانم سردردم ناشی از چیست و به چه دکتری باید مراجعه کنم.خواهش می کنم در صورت امکان راهنمایی ام کنید .ضمنا معمولا سردردم از یک ناحیه سرم شروع می شه بعد با یک قطر به چشمم هم می رسه طوریکه یک طرف پیشانی و بالای چشمم هم درد می کنه.منتظظظظظظظظظظظظظظظرم 
/پاسخ: متاسفانه بدون معاینه بالینی و مشاهده MRI نمیتوانم نظر درستی در این مورد بدهم اما به نظر میرسد سردردهای میگرنی برای شما مطرح باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 27 آبان 1388 ساعت 21:16
سلام آقای دکتر  
پنج سال پیش تصادف کردم و خوشبختانه جمجمه ام آسیب جدی ندید و حتی بیهوش هم نشدم ولی تصادف سختی بود , اسکن و ام آر آی خونریزی مغزی نشان نداد ولی بعد از تصادف مدام سر درد شدید داشتم. که میگرن تشخیص داده شد ولی یه هفته است که حالتی شبیه تشنج خفیف به من دست میده که در مراجعه به پزشک و سی تی اسکن , هماتوم ساب دورال تشخیص دادند و قراره یه هفته دیگه عمل بشم میخواستم ببینم که به خاطر تصادفی که کردم خون ریزی مغزی کرده بودم یا علت دیگه ای داره؟/پاسخ: اگر منظور شما هماتوم سابدورال مزمن است ، بسیار بعید بنظر میرسد ناشی از ضربه ی 5 سال پیش بوده باشد ، اینگونه هماتوم ها معمولا طی چند هفته تا چند ماه پس از ضربه بوجود می آیند . جالب توجه اینکه در یک سوم موارد، بیمار هیچ سابقه ای از ضربه را بخاطر نمی آورد.این هماتوم ها معمولا در سنین بالا تر دیده میشوند اما من بیماران جوانی نیز داشته ام که دچار این مشکل شده بودند. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 28 آبان 1388 ساعت 09:18
سلام اقای دکتر من 22ساله وخانم هستم 2-3ساله دچار سردر همراه چشم درد که گاهی برقی از گوشه ی چمم رد میشه وقتی سردردم دندان های عقبی درد میاد و گوش هام انگار رعشه ای ازشون رد میشه گلو م هم درگیره یه وقتهایی حالت ضهف تو سرم حس میکنم درد سرم حالت فشار وسنگینی داره دوطرف سرم .. خیلی عصبیم میکنن میترسم خیلی .گاهی که سردرد م فکر میکنم دارم روانی میشم چشممام وگوشام خیلی درد میکنن / پاسخ: علائم شما گویین با تشخیص میگرن مطابقت دارد ، اما MRI از مغز را نیز برای تائید تشخیص به شما پیشنهاد میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 28 آبان 1388 ساعت 09:17
ممنون که جواب دادید. من سی سالمه. دکترم هم نظر شما رو داره و معتقده دو سه ماه پیش خونریزی مغزی کردم و حق با شماست چون چیزی یادم نمیاد. من فوق العاده از عمل میترسم. قبلن بیهوشی جالبی نداشتم, به هوش اومدنم خیلی طول کشید. سوال دیگم این بود که این حمله های خفیف به خاطر همون لخته است یا علت دیگه ای میتونه داشته باشه؟ / پاسخ: احتمالا ناشی از همان مشکل قبلی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ف-ص از اصفهان(مهم در تاریخ شنبه, 21 آذر 1388 ساعت 20:23
با سلام و خسته نباشید من الان 30 ساله هستم حدود 9 سال میگرن شدید داشته ام اقای دکتر قربانی میگفتند میگرن عصبی شدید است او قبلا نور تریپتلین و پرو پرونانول می خوردم و یک سال است انزیم کو کیوتن ده میخورم حدود شش ماه بسیار عالی بودم اما مدتی است که سردردهایم فرق کرده به خصوص ده روز است هرروز درد میگیرد و هر چه مسکن میخورم کمی ارام میشوم اما به محض نماز خواندن و خم شدن و خوابیدن بسیار شدید درد میگیرد و با پوزش مرتبا استفراغ میکنم چشمهایم هم تار میبیند و شدیدا قرمز میشود در ضمن قبلا یک طرف سرم درد میگرفت اما الان بالا و پشت سر و پشت چشمانم درد میگیرد چشم پزشکی هم رفتم گفت فقط نیم درجه است و سردرد شما کاری به چشمها ندارد لطفا مرا راهنمایی کنید دیگر طاقت ندارم با تشکر/ پاسخ: دوست عزیز ننوشته بودید که آیا ام.آر.آی مغز نیز انجام شده یا نه ؟ بنظر میرسد هنوز برای نا امید شدن شما بخاطر عدم پاسخ به درمان ، زود باشد...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 اردیبهشت 1389 ساعت 19:46
با سلام و خسته نباشيد من حدود 2الي 3 سال پيش در بازي فوتبال با ارنج ضربه اي به ابروي سمت راستم وارد شد و ابروم پاره سده بود كه 5 تا بخيه خورد هيچ گونه احساس تهو و استفراق بهم دست نداد فقط به دليل خونريزي نسبتا زياد ضعف كردم بعد از حدود 7تا8 ماه دچار سردرد شدم كه هر چند وقط يك بار دچار مي شم و هر وقت جلوي باد سرد مي ايستم شروع مي شود در ضمن رفتم دكتر سيتي اسكن گرفتم دكتر گفت سينوزيت داري من زياد با موتور توي سرما بدونه حد بند اين ور اون ور مي رفتم خاستم ببينم مشكل من چيه با اينكه درد در هما سمتيه كه ضربه خورده باتشكر از شما كه وقت خودتون رو براي پاسخ به سوالات ما ميگذاري./پاسخ: به نظر نمیرسد مرتبط با ضربه ی قبلی باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ع-ج-اصفهان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 28 اردیبهشت 1389 ساعت 08:29
با سلام و تشکر فراوان خدمت آقای دکتر ؛من چند روز پیش هم براتون پیغام گذاشتم ولی نمیدونم پیغام به دستتون رسید یا نه آخه من هنوز جواب نگرفتم برای همین دوباره مشکلم رو باهاتون در میون میذارم ؛  
من دختری 18 ساله هستم که تقریبا 3 سال است که از سر درد رنج می برم . این در را فقط در ناحیه شقیقه ها و پشت سرم احساس می کنم و گاهی وقتها فقط چند دقیقه است و گاهی وقتها تا چند ساعت ادامه پیدا می کند.در ضمن موقع مشخصی نداره و نمی تونم بگم فقط صبحا یا موقع مطالعه یا ... دچار این درد می شوم و در هر زمان و مکانی امکان سردرد دارم .در ضمن یک بار هم رفتم پیش یه دکتر و با توجه به اینکه من گفته بودم سردردم فقط لحظه ایست ایشون گفتن که مال استرس و فکر است اما با گذر زمان متوجه شدم که نمیتونه مال استرس باشه چون خیلی وقتها که استرس دارم سر درد ندارم و خیلی وقتها هم که آرامش دارم سردرد دارم ضمن اینکه در حال حاضر خیلی کم پیش میاد که سردردم لحظه ای باشه و اکثر اوقات حداقل نیم ساعت ادامه پیدا می کند .  
اقای دکتر با توجه به توضیحاتی که دادم آیا ممکن است که تومور مغزی داشته باشم ؟ 
لطفا مرا راهنمایی کنید . با تشکر / پاسخ: به نظر نمیرسد مشکل شما ناشی از تومور باشد ، به نظر من مشکل شما بیشتر با مسائل عصبی همراه است ، اما در صورت تمایل میتوانید بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نماید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 04 اسفند 1389 ساعت 20:23
درود آقای دکتر، ضمن تشکر از زحمات با ارزش شما در پاسخگویی به سوالات، من ۲۸ ساله و مجرد هستم، مدت یک هفته است که دچار سردرد های مداوم هستم، به علاوه درد چشمها و گردن، بدن درد و ضعف و گه گاهی هم حالت تهوع خفیف. در مراجعه به پزشک تشخیص التهاب مغزی دادند اما سی تی اسکن یا ام آرآی انجام نشده. بعد از یک هفته با استفاده از قرص بروفن و دیازپام ۲ درد کمی تخفیف پیدا کرده اما ناحیه چپ سر و گردن و چشمهایم هنوز درد دارند. به نظر شما نیاز به انجام آزمایش یا سی تی اسکن هست؟ آیا تشخیص التهاب در اثر ورود ویروس به مغز می تواند درست باشد؟ ممنون. پایدار باشید./پاسخ: برای اظهار نظر ، باید تصویر ام.آر.ای و خود بیمار را ببینم ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 فروردین 1390 ساعت 17:29
21 ساله دختر - نابينا ئي لحظي بسيار كوتاه و بدنبال آن سر درد دو سال پيش يكبار و ديروز اتفاق افتاد آيا به MRI نياز است‌ / پاسخ : این حالت میتواند شکلی از میگرن باشد اما انجام ام. آر.ای پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان الهام مهمان در تاریخ پنجشنبه, 15 اردیبهشت 1390 ساعت 18:39
سلام آقای دکتر ضمن تشکراززحمات شماودختری27 ساله هستم 2سال پیش درطرفین سرم وچشمم دردمیکرد و به چشم پزشک مراجعه کردم گفت چشمم اصلا ضعیف نیست وبایدبگم که بعدازقطع رابطه با صمیمیترین دوستم دچاراین سردردها شدم بعدخوب شدم ولی الان وقتی استرس چیزهایی رامیگیرم که هنوزپیش نیومده دوباره یکم سرم درد میگیره ولی تهوع اصلا ندارم ولی اعصابمو خورد میکنه وازش میترسم.چیکارکنم؟واقعا ممنون میشم/ پاسخ: برای اظهار نظر قطعی میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید ، بنظر میرسد شما دچار سردردهای تنشی باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان بهار مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 11 خرداد 1390 ساعت 09:22
سلام آقای دکتر من نزدیک به دو سال هست که در سمت چپ صورت من از بالای لثه تا پیشانی سمت چپم به شدت تیر میکشد البته ابتدا فقگ خط ابروی سمت چپم تیر می کشید ولی الان قسمت چپ سر و لثه تیر می کشد به دندانپزشک مراجعه کردم ولی از دندانم نبود به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کردم و تشخیص ندادن لطفا کمکم کنید/پاسخ : میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید ، تا پس از انجام معاینه و بررسی های لازم راهنمایی صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده یوسفی مهمان در تاریخ دوشنبه, 20 تیر 1390 ساعت 21:25
سلام اقی دکتر.من حدود 8ماهه سردرد دارم شبا موقع خوابیدن صبحا موقعه بلند شدن از خواب تو طول روز سردرد دارم.بعضی موقعه ها دهنم بوی بدی میگیره.چشمامو که یکم فشار میدم درد میکنه ]چشمامم یکم تار شده تو طول روز احساس بی حالی میکنم/لطفا کمکم کنید./پاسخ: پیشنهاد میکنم بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:04
سلام من حدود یک هفته است سردرد دارم که اغلب هنگام غروب و شب بدتر می شود همچنین گرفتگی بینی همراه بادفع خون از بینی دارم ، من خونریزی از بینی را قبلا فقط هنگام بارداری داشتم لطفا کمکم کنید از مراجعه به پزشک و دادن عکس و ام آرای می ترسم ./ پاسخ: این سردردها میتوانند ناشی از سینوزیت باشند.معاینه و بررسیهای تشخیصی و درمان مناسب برای پیشگیری از مشکلات بیشتر ضرورت دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 23:54
سلام خیلی مطلب کمک کننده ای بود متشکرم 
من یه خانم 28 ساله هستم سابقه سردرد هم نداشتم الان حدود 2 ماهی هست سردرد های بسیار شدید چند ساعته که معمولا با بد از خواب بیدار شدن وبد خوابیدن پیش میان و در 2 ماه 4-5 بار پیش امد و یکبار هم همراه با خون دماغ شدن بود, بیشتر حول وحوش پریودی هم پیش اومدن حتی یکبار از خواب بیدارم کرد از خواب. نظرتون چیه به چه متخصصی مراجعه کنم 
خیلی ممنونم از کمکتون 
/پاسخ: شما نیاز به بررسی های بیشتر تشخیصی هم از نظر داخلی و هم از نظر مغز و اعصاب دارید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 26 مرداد 1390 ساعت 14:53
سلام می خواستم درباره اثرات سی تی اسکن و ام آر آی بدونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 شهریور 1390 ساعت 07:05
سلام آقای دکتر من خانم 43 ساله هستم الان 6 روز است که دچار یک حالت دوبینی شدم یعنی احساس سرگیجه و دوتا دیدن می کنم ازخواب که بیدارمی شوم و ازجایم که بلند می شوم یکدفعه سرم گیج می رود و دوتا می بینم گاهی با چشم راست و گاهی با چشم چپ دکتر رفتم گفتند با ید مشاوره نورولوژیست بروی باید ازمایش برای ms بدهی من چون شاغل هستم کمی ازاین مسئله می ترسم لطفا مرا راهنمایی کنید که من چه مشکلی دارم من از بیماری ms و تومور مغزی خیلی نگرانم بدلیل اینکه یک دختر 10 ساله هم دارم دوست ندارم مشکلی داشته باشم که دخترم را تنها بگذارم لطفا کمکم کنید/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی و رادیوگرافی ساده شما نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، احتمال دارد مشکل شما ناشی از التهاب عصب گوش باشد.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 03 آذر 1391 ساعت 21:05
سلام اقای دکتر ممنون که به سوالم جواب دادین خوشحال شدم اما ادرس ایمیلتون را ندارم با تشکر عاطفه از یزد 
/ پاسخ: خواهش میکنم ، در بالای صفحات سایت آدرس ایمیل وجود دارد :  
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 03 آذر 1391 ساعت 21:04
سلام اقای دکتر خانمم دانشجو در انگلیس هست دو ماه پیش سردردهای شدید همراه چشم درد باتهوع داشت امکان داره تومور مغزی گرفته باشه لطفا جواب بدید 
/پاسخ: احتمال دارد ایشان مبتلا به حمله های میگرن شده باشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 آذر 1390 ساعت 22:29
سلام اقاي دكتر خسته نباشيد بار سوم است كه مشكلم را عنوان ميكنم وهميشه سايتتان را چك ميكنم ولي جوابم رانمي دهيد عاجزانه خواهشمندم جواب مشكل ما بدهيد خدا خيرتان دهد من علي 39 سال دارم متاهل سال 1370 كه باي كنكور ميخواندم به خودم فشار زيادي اوردم بطوريكه مغزم گيرايي نداشت با هر مصيبتي ليسانسم را گرفتم ولي سردردهاي شديدي بصورت ضربه اي داشتم و به اميد اينكه با گذشت زمان مشكلم بر طرف ميشود ولي بعد از اين مدت زمان طولاني همچنان درد خفيفي در سرم دارم كه خيلي اذيتم ميكند و دايم خسته بنظر ميرسم ضمن اينكه مورد گيرايي مغز هنگام مطالعه رفع نشده و به مغزم فشار زيادي وارد ميشود چكاري بايد انجام بدهم و علتش چيست با تشكر فراوان/پاسخ: به نظر میرسد سردرد های شما ناشی از میگرن با زمینه های عصبی باشد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:22
سلام خسته نباشید جناب آقای دکتر دردی پشت سرم در ناحیه سمت راست دارم احساس می کنم رگ سرم است علت چیست؟/پاسخ: اغلب اینگونه موارد ناشی از استرس های عصبی و در برخی موارد آرتروز گردن هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 16 آذر 1390 ساعت 10:42
سلام آقای دکتر. 
من 23 سالمه و تقریبا دو سال هست که هر هفته دو یا چهار بار یک نقطه از سرم تیر میکشه و نقطه دقیقش پشت سرم سمت راست هست. ولی اخیرا چندر روز هست که صبح ها حالت تهوع هم دارم. چشمم ضعیفه و عینک دارم ولی در خانه از عینک استفاده نمیکنم چون راحت نیستم. میشه لطفا راهنماییم کنید؟ خیلی نگرانم کرده./پاسخ: انجام از مغز برای تشخیص بهتر ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 04 دی 1390 ساعت 14:18
درود بر شما  
آ قای دکتر دوستی دارم که به مدت 25 سال دچار سزدردهای بسیار بدی میشود با صدا در گوش و بعضی مواقع با حالت تهوع و تاری دید و فراموشی آزمایشات وام ار ای نیز انحام داده اما چیزی مشاهده نشده از زندگی ناامید است و دیگر نتوانسته ادامه تحصیل دهدو ازدواح کند با وحود 45 سال سن ودرد و مراجعه به پزشکان فراوان نتیحه ای نگرفته .هر چتد تحصیلات کاردانی دارد و مسول برق یک کارخانه در شهرستان هستند وبه سختی روزگار وی گذراند.دست یاری به سوی شما دراز میکنم وبعد از خدار امیدم به شماست 
یاریش کنید تمنا میکنم/پاسخ: میتوانند به صورت حضوری مراجعه نمایند تا تحت درمان قرار گیرند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 دی 1390 ساعت 06:54
سلام اقای دکتر خسته نباشین من چند روزی هست سرما خوردم ولی به خاطر اینکه سردرد شدید نمیتونم سرفه کنم یا سرمو خم کنم چون اونوقت سر دردی میگیره که نمیتونم طاقت بیارم از قرص عفونت یا ضد درد وامپول پنی سیلین استفاده کردم ولی درست نشدم علت چیه با تشکر/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای اظهار نظر قطعی کرد اما بنظر میرسد شما دچار عفونت سینوس ها باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:50
سلام فرزانه هستم 29 ساله 
آقای دکتر من 2 روز بعد از عادت ماهانه به مدت 2-3 رزو دچار سردرد شدیدی می شوم که بوسیله مسکن های عادی درمان نمی شود و چس از مراجعه به درمانگاه و استفاده از مسکن های تزریقی تا حدودی تسکین میابد.در 90% ماهها این سردرد تکرار میشود.لطفا راهنمائی کنید.با تشکر / 
پاسخ: اغلب اینگونه سردردها ناشی از تغیرات هورمونی هستند، اما انجام بررسی های بیشتر تشخیصی پیشنهاد میشود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:20
سلام .من 18سال دارم ودچار سر دردهای ضربانداری در ناحیه راست سرم هستم.البته پشت چشمهام هم خیلی زیاد درد می گیره.من خیلی نکرانم.وهمینطور سر گیجه هم دارم/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما اظهار نظر کرد ، ولی انجام ام.ار.ای را پیشنهاد میکنم. تشخیص اولیه ی اینجانب سردردهای میگرنی است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 15:01
سلام من 27ساله هستم حدود یک هفته است دچار سردرد میشم وبه محض اینکه می خوابم خوب میشم ولی این وضع بعد از نیم ساعت که از خواب بیدار میشم دوباره تکرار میشه یعنی سردرد به طوری که پیشانی من همراه با پایین آمدن سرم به شدت درد میگیرد همه درد هم در قسمت پیشانی است در ضمن در موقع درد از استامینوفن استفاده می کنم ممکن است چشم من ضعیف شده باشد چون زیاد با کامپیوتر کار می کنم 
/پاسخ: این حالت میتواند ناشی از مشکلات چشمی باشد ، در صورت عدم بهبودی با کاهش فشار بر چشم ها ، نیاز به بررسی های بیشتر دارید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:17
سلام خسته نباشین.من قبلنم براتون پیغام گذاشتم ولی هرچقد منتظر شدم جوابی از شما نیومد.من همون دختره 18سالم که گفتم 11 ماهه سردرد دارم این دردام از صب تا شبه در طول روز بعضی وقتا شدیدترم میشه همه جای سرم درد میکنه پیشونیم پشت سرم طرف چپ و طرف راستم اکثرا دردم ضربانداره بعضی وقتام تیر میکشه وقتی کاری انجام میدم به سرم فشار میاد دردم شدیدترم میشه پیشه چشم پزشکم رفتم چشام سالمن تا حالام پیش سه تا دکتر رفتم یکیش گف میگرن داری اون یکی گف میگرن نیس اظطراب داری و یکیشک گف هیچیت نیس آقای دکتر خواهش میکنم کمکم کنین من دیگه خسته شدم نمیتونم این سردردای 24 ساعته رو دیگه تحمل کنم لطفا جواب بدین منتظرم.ممنون 
/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما اظهار نظر قطعی نمود، ولی به نظر میرسد مشکل شما میگرن همراه با مشکلات روحی ( عصبی ) باشد . در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 17:00
سلام اقای دکتر دختری هستم17 ساله مدت یک هفته است که دچار سردرد های شدید شدم این سردرد ها اغلب با حالت تهوع و بی حسی دست و پا و تپش قلب بسیار شدید همراه است و همین طور نوسانات فشارخون ووقتی سردردم برای مدت زمان کوتاهی قطع میشه احساس میکنم رگ های سرم درد میکنند قرص سوماماتروپیان و پانادول استفاده میکنم  
لطفا کمکم کنید. 
/پاسخ: این حالتها میتوانند به معنی سردردهای میگرنی باشند و نیز حملات پانیک یا اضطراب منتشر و برخی تشخیص های دیگر نیز مطرحند ، اما برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و بررسی های تشخیصی بیشتر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 05 مهر 1391 ساعت 22:34
با سلام و عرض خسته نباشید 
مادر من ا ز3 ماه پیش سردردهای خیلی بدی دارندو در دوران قاعدگی بدتر هم می شه ام آر آی انجام دادند و یه توده توی مخچه دیده شد ولی نه راه درمانی ارائه دادند و نه اصلا بیماری تشخیص داده شد الان دو روزه که یکی از چشم هاش نمیبینه و میگه که میسوزه و مدام اشک ریزش داره میخواستم بدونم واقعا نمیشه بیماری رو تشخیص داد و راه درمان نداره 
دکترهایی که آزمایشات و آم آر ای رو دیدین میگن که باید صبر کرد و هر ماه همه رو تکرار کرد تا به یه نتیجه ای رسید. 
شما راه حلی پیشنهاد کنیدلطفا 
منتظر پاسختون هستم 
در ضمن مادرم 45 سالشه 
/پاسخ: بدون مشاهده ی ام.ار.ای ایشان و تنها بر اساس یک گزارش نمیتوان اظهار نظر نمود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 21 آبان 1391 ساعت 22:56
آقای دکتر سلام.مادر من چند ماهی است که سردردی بیشتر در ناحیه سمت راست سرش دارد.که گاها در پشت گوش سمت راست نیز درد دارد آیا به نظر شما خطرناک است؟من یک بار نیز سوالم را پرسیده بودم ممنون می شوم اگر جواب دهید 
/پاسخ: بنظر نمیرسد مشکل مهمی باشد اما بهتر است ام.ار.ای از مغز انجام دهند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حامد مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 13:48
سلام جناب دكتر 
درخواست راهنمايي دارم 
از 8 ماه پيش دچار دردي در ناحيه كاسه سر هستم. اين درد به صورت وز وز شدن و حركت درد در نقاط مختلف سر بوده. اين درد بعد از چند ساعت خوب ميشد. اما چند روزيه كه علاوه بر وز وز شدن ، احساس فشار در ناحيه پيشاني رو دارم. در هنگام خواب احساس ميكنم كه چيزهايي از پيشاني به سمت پايين حركت ميكند. مثل حركت خون در رگ. اين حالت به خصوص در ناحيه چشم و گونه ديده ميشود. همچنين تيك هاي كوتاه مدت در ناحيه ابرو و لب رو ميشه به ليست مشكلات بالا اضافه كرد. متاسفانه در شهر ما متخصص خوب وجود نداره.  
ميشه راهنماييم كنيد؟ در ضمن من بيماري كم خوني و افتادگي دريچه ميترال نيز دارم. 
/پاسخ: احتمال وجود سینوزیت در شما زیاد است ، در صورتیکه به درمانهای این بیماری پاسخ ندادید ، نیازمنده انجام بررسی های بیشتر و معاینه جهت افزایش دقت تشخیصی خواهید بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:07
سلام.حدود یک ماه است که در طول شبانه روز پشت چشم چپم درد خفیفی احساس میکنم که با بالا بردن ابروی چپم احساس کشیدگی و درد نسبتا بیشتری در پشت کره چشم و زیر استخوان اطراف چشم چپم ایجاد میشود و گاهی درد کمی بیشتر شده و به بالای ابروی چپ و شقیقه چپ و زیر چشم هم گسترش می یابد.دیگر هیچ علایم و مشکل دیگری ندارم.گاهی در بعضی از ساعات در بعضی از روزها هم به کلی برطرف میشودعلت چیست؟با تشکر 
/پاسخ: این اطلاعات برای پاسخ صحیح کفایت نمیکند ، نیاز به انجام بررسی های بیشتر تشخیصی میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 آبان 1391 ساعت 10:45
لام اقای دکتر اگر ممکنه راهنماییم کنید دختری هستم 19 ساله حدود یک سال پیش به خاطر سردردهای شدید با مراجعه به متخصص وانجام سی تی اسکن و ام ارای گفتند مشکل من هیدروسفال مادر زادی هست که در نهایت با باجراحی شنت کمری شکمی سردرد های من کمتر شد ولی در حال حاضر برای مطالعه ودرس خواندن خیلی اذیت میشم بیشتر از یک ساعت نمی تونم سر کلاس بشینم موقع سردرد چشمام ورم میکنه اما میگن عصب چشممم سالمه واز نظر روحی اعصاب ضعیفی دارم فعلا قرصهای فلوکستین رو استفاده می کنم ولی به خاطر سردردهام مجبور شدم تعداد واحدهای درسیم را کم کنم خواهش میکنم اگر ممکنه زودتر جوابم رو بدین با تشکر عاطفه از یزد 
/پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی سی تی اسکن شما میباشد ، میتوانید بوسیله ی ایمیل با من در ارتباط باشید تا به یکی از همکاران معرفی شوید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در شنبه, 01 آبان 1389 ساعت 07:52
تعداد مشاهده مطلب : 81898
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 410
بازدید دیروز 540
بازدید کل 32072226
کاربران حاضر 32
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.