در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها انواع سردرد : سردردهاي ناشي از بيماري‌هاي چشم
انواع سردرد : سردردهاي ناشي از بيماري‌هاي چشم چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه, 29 آبان 1386 ساعت 15:09

بر خلاف تصور عموم مردم، عيوب انكساري معمولاً

باعث ايجاد سردرد نمي‌شود؛ اما

گروهي ديگر از بيماري‌هاي چشمي مي‌توانند باعث بروز سردرد و بخصوص درد اطراف چشم شوند.

خشكي چشم
خشكي چشم يكي از علت‌هاي بسيار شايع احساس درد و ناراحتي در اطراف چشم‌ها است كه معمولاً صبح‌ها بهتر است و در اواخر روز بدتر مي‌شود. به علاوه انجام كارهاي چشمي مثل مطالعه يا كار با كامپيوتر مي‌تواند باعث بدتر شدن درد و ناراحتي در مبتلايان به اين بيماري شود.

بيماري‌هاي قرنيه
قرنيه بافت بسيار حساسي است كه تعداد زيادي اعصاب حسي در آن وجود دارد و به همين علت به درد و تحريك واكنش زيادي نشان مي‌دهد. (حتماً تجربه كرده‌ايد كه حتي ورود يك ذره بسيار ريز گرد و غبار به داخل چشم چقدر باعث درد و ناراحتي مي‌شود، در حاليكه با يك قلوه سنگ! در داخل كفشتان ممكن است چند ساعت پياده روي كنيد و عين خيالتان نباشد). طبيعي است كه تحريكات وارد شده به اين بافت حساس مي تواند درد شديدي در چشم و اطراف چشم و گاهي در تمام سر ايجاد كند.

مثلاً ورود هر نوع جسم خارجي به داخل چشم- چه مستقيماً به قرنيه بچسبد و چه در پشت پلك گير بيفتد و باعث خراشيده شدن قرنيه شود- علاوه برايجاد درد و قرمزي و اشكريزش معمولاً باعث سردرد نيز مي‌شود. همچنين در افرادي كه به علت جوشكاري يا نگاه كردن طولاني مدت به برف (مثلاً در ورزش اسكي) دچار برق‌زدگي چشم‌ها مي‌شوند نيز پوشش خارجي (اپي‌تليوم) قرنيه آسيب مي‌بيند و فرد علاوه بر اشكريزش و درد چشم‌ها دچار سردرد شديد مي‌شود. (اين نوع سردرد را جوشكاران محترمي كه استفاده از عينك مناسب را مايه كسر‌شأن خود مي‌دانند خيلي زياد تجربه مي‌كنند)

از ديگر بيماري‌هاي قرنيه كه باعث ايجاد سردرد مي‌شود زخم قرنيه است. همچنين التهاب قرنيه يا كراتيت نيز مي‌تواند باعث سردرد گردد.

يكي از بيماري‌هاي قرنيه كه عمدتاً باعث سردرد صبحگاهي مكرر مي‌شود خراش راجعه قرنيه (Recurrent Corneal Erosion) است. در اين بيماري اپيتليوم قرنيه چسبندگي سستي به بافت‌هاي زيرين دارد و مستعد كنده شدن است. در اين حالت خيلي اوقات وقتي فرد مبتلا به هنگام صبح چشم‌هايش را باز مي‌كند بخشي از اپيتليوم قرنيه كنده مي‌شود و علاوه بر سوزش و اشكريزش و درد چشم، سردرد نيز در همان سمت ايجاد مي‌شود.

گلوكوم حاد زاويه بسته
اين بيماري باعث ايجاد تاري ديد، درد چشم و اشكريزش و سردرد شديد مي‌شود. تشخيص اين بيماري با معاينه كامل چشمي (شامل اندازه‌گيري فشار داخل چشم و بررسي ساختمان زاويه اتاق قدامي) امكانپذير است. تشخيص اين بيماري اهميت زيادي دارد چون مي‌تواند منجر به كاهش ديد دائمي شود.

التهاب داخل چشمي(Uveitis)
التهاب داخل چشمي (يوئيت) مي‌تواند علاوه بر درد چشم، سردرد نيز ايجاد كند. البته در مواردي كه يوئيت قسمت‌هاي قدامي چشم مثلاً عنبيه را درگير كرده باشد احتمال ايجاد سردرد بيشتر است.

التهاب صلبيه (Scleritis)
التهاب صلبيه مي‌تواند باعث درد شديد چشم و سردرد شود. نكته قابل توجه آن است كه اگر التهاب صلبيه در بخش‌هاي خلفي كرده چشم اتفاق بيفتد ممكن است در ظاهر چشم تغيير خاصي ايجاد نكند اما باعث ايجاد سردرد شديد در ناحيه پشت چشم شود. تشخيص اين بيماري از دو جهت مهم است: اول آنكه اين بيماري در خيلي از موارد با بيماري‌هاي جدي‌تر همراه است كه در صورت عدم درمان مناسب مي‌تواند حتي حيات فرد را تهديد كند. دوم آنكه اين بيماري مي‌تواند منجر به آسيب جدي حتي سوراخ شدن چشم گردد.

بيماري‌هاي حدقه چشم
وجود التهاب يا تومور در ناحيه پشت چشم و در داخل حدقه چشم مي‌تواند باعث بروز سردرد شود.

التهاب عصب بينايي
التهاب عصب بينايي علاوه بر آنكه باعث تاري ديد مي‌شود مي تواند با درد چشم و سردرد (بويژه در ناحيه پشت چشم) همراه باشد. در افراد مبتلا به التهاب عصب بينايي معمولاً حركت دادن چشم باعث بدتر شدن درد مي‌گردد.

زوناي چشمي
اين عارضه يك بيماري ويروسي است كه بر اثر فعال شدن ويروس آبله مرغان در اعصاب حسي چشم اتفاق مي‌افتد. علامت مشخصه زونا بروز ثبورات ريز پوستي بصورت آبدانه‌هاي كوچك در يك زمينه ارغواني و بنفش است كه با درد شديد همراه است. معمولاً درد يكي دو روز قبل از ظاهر شدن ثبورات جلدي شروع مي‌شود و تا مدتي پس از بروز دانه‌ها ادامه پيدا مي‌كند. البته در بعضي افراد ممكن است درد ناشي از زونا حالت مزمن پيدا كند و تا ماه‌ها پس از بيماري فرد احساس درد داشته باشد در صورتيكه زوناي چشمي علاوه بر درگيري پوست اطراف چشم، بافت‌هاي داخل چشم را نيز درگير كرده باشد التهاب داخل چشمي (يووئيت) نيز باعث بدتر شدن سردرد فرد مبتلا مي‌گردد.

 

http://www.noorvision.com

 

 
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
 
 
 
 

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 05:14
با سلام 
من حدود 3 الی 4 سال سردرد شدید دارم هر بار که میرم دکتر با دادن چندتا قرص و دو تا آمپول خوب میشم ولی بعد از سه چهار ماه دوباره سردرد شدید میگیرم من چطوری میتونم از این سردرد شدید به طور کامل خلاص بشم اگه منو راهنمایی ممنون میشم ./ 
پاسخ : اولین قدم تشخیصی معاینه دقیق و ام.آر.آی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 05 بهمن 1387 ساعت 14:30
باتشکر از مطالب مفید آقای دکترظهرابی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ف ر(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 28 بهمن 1387 ساعت 17:30
با سلام من خانمی 31 ساله هستم و الان حدود 3 روز هست که به سردرد شدید مخصوصا در ناحیه گیجگاهی در دو طرف و همچنین بعضا در سمت راست سرم شده ام که با حالت تهوع و تپش قلب همراه است لطفا راهنمایی کنید با سپاس./ پاسخ: این فرم سردردها علت های زیادی دارند ، میگرن ، سردردهای عصبی ، و ... اگر این سردرد ادامه یافت حتما نیازمند بررسیهای بیشتر تشخیصی می باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ف \ ع(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 25 فروردین 1388 ساعت 04:48
سلام _فكر مي كنم زوناي چشمي شده ام ايا درما ني دارد به دكتر مراجعه كنم يا خير؟ به دكتر متخصص چشم مراجعه كنم يا به دليل بيماريم به دكتر پوست /پاسخ : هر چه سریعتر با متخصصین چشم در ارتباط باشید. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 16 تیر 1388 ساعت 05:34
سلام 
خانمی 56ساله هستم. و یک سال و نیم است که به التهاب شبکیه دچار شدم.چندین بار کورتون به داخل چشم من تزریق شده. دید چشم من مختل شده و 5 درصد بینایی بیشتر ندارم.فشار چشم راست من بالاست. و با دارو کنترل میشود.ازمایش انگل گربه داده ام که مزمن اعلام شده و 83 درصد بوده است. ناکنون درمان قاطعی انجام نشده. لطفا جهت مراجعه به پزشک مناسب و ... مرا راهنمایی کنید.متشکرم. / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 10:09
من بعضی وقتها بادر چشم شدید وسر درد وبیشتر وقت ها صبح این اتفاق می افتد چشمام هم تار میبینن هنوز هم دکتر نرفتم .لطفا راهنمایی کنید/ پاسخ: شما نیازمند معاینه بالینی و انجام ام.آر.آی هستید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 07 شهریور 1388 ساعت 20:16
سلام دختری 17ساله هستم چشمهایم ضعیف است ابریزش چشم قرمزی تاری دید خارش چشم وسردرد دارم مطللعه برایم سخت شده است ونمی توانم مستقیما به یک نقطه خیره شوم لطفا منو راهنمایی کنید وایا من می توانم بایک روش اطمینان بخش دیگراز عینک استفاده نکنم. متشکرم. پاسخ: بنظر میرسد مشکل اصلی شما ، مسائل چشمی است و پیشنهاد میکنم با همکاران متخصص چشم مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 25 مهر 1388 ساعت 15:08
سلام پسر بنده 8 سال دارد و جدیدا قسمتی از صلبیه بر روی قرنیه چشمش قرار گرفته . فوق تخصص برده ام و گفتند که ناخنک نیست. خواهشنا راهنمایی کنید/ پاسخ: متاسفانه این مسئله در تخصص من نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 25 مهر 1388 ساعت 15:09
سلام خانمی 22 ساله هستم از 6 ماه پیش دچار حمله های سردرد شدید وسط سر با کرخی بدن و تپش قلب میشم و حتما باید فورا به اورژانس برم علائم میگرن هم ندارم اسکن و ام ار ای انجام دادم کیستی توی سرم بود که دکتر گفتن خطرناک نیست و نمیتونه علت سردرد باشه فعلا قرصهای بلادونا پی بی و الفا_فلووکسامین 50 استفاده میکنم ولی بعد از 3هفته دوباره دچار حمله شدم لطفا راهنمایم کنید / پاسخ: بنظر میرسد شما مبتلا به حملات پانیک ( اضطرابی ) باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 10 بهمن 1388 ساعت 00:28
سلام من بعد از خوردن يه ضربه بد به سرم هر چند وقت يكبار سردردهاي بدي مي گيرم همون قسمت سرم بعضي وقتا تير مي كشه الان سه چهارماهي مي گذره اين قضيه نگران كننده است؟ / پاسخ: خیر ، در اغلب موارد مشکل خاصی وجود ندارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 29 بهمن 1388 ساعت 07:22
سلام. من حدود سه روز پیش به کوه نوردی رفتم. در مسیر باد بسیار سردی می وزید به طوری که در قسمت پیشانی کمی احساس درد کردم. بلافاصله از کلاه استفاده کردم. در هنگام مراجعت سردرد شدیدی به من دست داد و تا به امروز درد آن ادامه دارد (البته با شدت و ضعف) درد قسمت پشت چشم ها، تمام ناحیه پیشانی و قسمت فوقانی سر را در بر می گیرد. چشم ها مخصوصا در هنگام چرخش درد شدیدی دارند. با توجه به اینکه من سابقه عفونت سینوسی دارم، آیا این مورد هم مربوط به سینوس هاست یا یک بیماری چشمی است؟ به ویژه با توجه به اینکه در این چند روز آبریزش بینی شدیدی نداشته ام./پاسخ: اولین تشخیص برای شما ، درگیری و عفونت سینوس هایتان است. پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران گوش و حلق و بینی مشاوره نماید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 07 خرداد 1389 ساعت 02:22
براي بار سوم سلام ؛آقاي دكتر چرا جواب منو نميديد ؟هر بار كه به اميد جواب به سايت شما سر ميزنم دست خالي برميگردم . خواهش ميكنم يه جوابي به من بديد . منتظرم ......./پاسخ:دوست عزیزضمن تشکر از شما بخاطر سر زدن به این سایت ، خاطر نشان میکنم با توجه به زیاد بودن سوالات و تنوع آنها , همچنین کمی وقت اینجانب ، تا حد امکان و درزمینه سوالات مرتبط با رشته کاری خودم سوالات شایع تر، پاسخ داده خواهد شد . 
پاسخ بسیاری از سوالات بدون انجام معاینه و بررسی های بیشتر تشخیصی امکان پذیر نیست .همچنین امکان تجویز دارو بدون معاینه وجود ندارد .ناگفته نماند مطالب و بخش های مختلف این سایت به گونه ای طراحی شده که در صورت خواندن دقیق مطالب , 
بسیاری از سوالات شما نیاز به پرسیدن نخواهند داشت .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 27 تیر 1389 ساعت 06:10
سلام دختری هستم 20 ساله که گاهی اوقات دچار سردرد های شدید در ناحیه سمت چپ سرم تقریبا زیر ناحیه گوشم می شوم وبعد به پیشانی هم سرایت می کنم ودوچشم شروع به درد کردن می کند چشم سمت راستم بعضی اوقات تار می بیند عقب سرم هم خیلی درد می کند .ضمن اینکه من در شرکت کامپیوتری کار می کنم وسابقه عینک هم دارم ولی شماره چشم .0.75 بیشتر نیست خواهشمندم راهنمایی ام کنید. / پاسخ: کمترین پیشنهاد من به شما استفاده از عینک های استاندارد آفتابی در زمان کار میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 07 آذر 1389 ساعت 19:25
سلام خانمی23ساله هستم که حدود5ماه پیش عمل جراحی بروی پیشونیم به علت همانزیم داشتم الان سردردهای میگیرم که این دردبه چشمام هم سرایت کرده بطوری که درهنگام مطالعه اذیت هستم.درضمن سابقه عینک هم دارم ولی زدنش تاثیری نداشته میخوام بدونم این سردردهاربطی به عمل داره یاممکن ایراد ازچشمهام باشه / پاسخ: در صورتیکه همانزیوم شما با عروق داخل جمجمه مرتبط نبوده باشد جای نگرانی نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 16 دی 1389 ساعت 04:41
باسلام و خسته نباشيد من حدود 2 ماه قبل دردي از پشت گوش سمت چپم شروع شد و و به سمت بالاي سرم كشيده شد من به دكتر متخصص گوش و حلق بيني رفتم و ايشان گفتند كه گوش شما قارچ دار و گوش مرا شستند و قطره اي دادند كه آن را استفاده كنم بعد از مدتي اينبار دچار سردردهاي شديد و مداوم مي شوم كه از صبح شروع مي شه تا شب لطفاً جواب مرا بدهيد (خوهش ميكنم جواب مرا بدهيد) باتشكر فراوان /پاسخ: بدون معاینه و انجام بررسیهای تشخیصی نمیتوان اظهار نظر کرد اما فقط به این نکته اشاره میکنم که گاهی وقت ها درد های گردن و سر نیز به گوش انتشار پیدا میکنند ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 18 دی 1389 ساعت 13:28
سلام من دختری 27 ساله هستم حدود 2 هفته پیش ضربه ای به بینی من خورد و بینیم دچار ورم شد بعد از ان دچار تاری دید در چشم سمت چپ شدم دلیل تاری چشمم چی میتونه باشه  
/پاسخ: این مشکل میتواند به دلایل مختلفی ایجاد شده باشد، انجام معاینه بوسیله یکی از همکاران چشم پزشک را به شما یشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 20 اردیبهشت 1390 ساعت 14:40
خانمي هستم 40 ساله من تازگي ها وقتي به رنگها به خصوص تلويزيون نگاه ميكنم چند ثانيه انها را به صورت رنگهاي مكملش ميبينم دكتر چشم رفته ام مشكلي نداشته ام البته ميگرن همرااه با جرقه هاي چشم هم دارم لطفا مرا راهنمايي كنيد/پاسخ : پیشنهاد میکنم در صورت تمایل بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نجمه مهمان در تاریخ پنجشنبه, 02 تیر 1390 ساعت 06:00
باعرض سلام 
خانمی هستم 28ساله و حسابدارهستم تمام 8ساعت کارم تقریبا" باکامپیوتره میگذره مدتی پیش به علت سردردوچشم دردوتاری دیدبه دکتر مراجعه کردم وایشان پس از معاینه گفتندکه کمی استیگمات وحساسیت دارم چون رنگ چشمام روشنه حتما" بایداز عینک آفتابی استفاده کنم ولی الان مدتیکه به مدت 4الی 5ثانیه یه پرده توسی رنگ جلوچشمام ظاهر میشه ودراین مدت نمیتونم ببینم وحس میکنم پشت سرم داغ میشه وگردنم هم دردمیاد ضمنا" چیزهای مثل جرقه دائم در فضا میبینم . 
ممنون میشم به مشکل من جواب بدید .باتشکر/پاسخ : اگر از نظر مشکلات چشمی و مسائل مربوط به شبکیه ی چشم بررسی شده و نرمال بوده ید ، میگرن تشخیص بعدی برای مشکل شماست. انجام معاینه و ام.آر.ای برای شما پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده maysam مهمان در تاریخ پنجشنبه, 19 آبان 1390 ساعت 20:32
با سلام خدمت آقای دکتر ، مادر من 52 ساله است مبتلا به دیابت که در اثر دیابت شبکیه چشمش خونریزی داشته که چند بار لیزر شبکیه شده دکترا گفتن آب مروارید داره یه چشمشو آب مروارید عمل کردیم که دیدش کاملا تار شد ،بعد برای سردردش به متخصص ریه مراجعه کردیم که گفت هیچ مشکلی نداره ،الان دائم سردرد داره و تورم داخلی چشم و درد چشم داره از انسولینم استفاده میکنه ،جدیدا یک پزشکی گفتند میگرن داره . آقای دکترعاجزانه از شما درخواست دارم مارو راهنمایی بفرمایید این سردرد و تاری دیدش خوب بشه دیگه پیش متخصصی نیست که ما نرفته باشیم. ممنون از توجهتون./پاسخ: به نظر میرسد سردرد ایشان ناشی از مشکلات چشمی باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده raha مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:15
با سلام. دختری 26ساله هستماز 7 سال پیش دچارسردرد و چشم درد شدیدی شدم البته فقط چشم راست و سمت راست سرم طوری که تحمل هیچ نور یا صدایی ونداشتم باید از شب تا صبح میخابیدم تا خوب میشد بعد عمل لیزیک کردم چشمامو دردش قابل تحملتر شد ولی مدتش طولانی تر شد تقریبا 12 ساعت و هفته ای یکبار. به پزشک مراجعه کردم ولی اون گفت مشکلی نداری به متخصص مغز و اصاب هم مراجعه کردم و سی تی اسکن کردم که اونم مشکلی نداشت. الان واقعا دیگه نمیتونم تحملش کنم لطفا کمکم کنید.با تشکر/پاسخ: امکان دارد شما دچار میگرن باشید ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 دی 1390 ساعت 09:41
باسلامٰ مدتی است ناحیه سمت چپ وبالای سرم به طور مداوم درد می کند وحسی شبیه سرگیجه مانند پیدا می کنم لطفا راهنمایی بفرمایید/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای اظهار نظر قطعی کرد ، در صورت تمایل میتوانید ، درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:51
سلام حدیث هستم24ساله از کرمانشاه خیلی وقته منتظر جواب سوالم هستم.دکتر عزیزم سردرد من از اول صبح شروع میشه در طول روز کم و زیاد میشه چند ماهیه چشام دچار مگس پران شده ماهیچه های پشت گردنم ورم دارن همراه درد.خیلی وقته دارو مصرف میکنم قبلا روانپزشکم میگفتadhd داری و ریتالین مصرف میکردم .چند وقت پیش پزشک جراح orlept و mobic تجویز کرد راضی بودم شایدهم مسکن بود نمیدونم؟؟؟؟؟؟داروهام تموم شده و سردردم شروع شده.....بازهم منتظر میمونم....باتشکر فراوان/پاسخ: احتمال زیادی میدهم که مشکل شما ناشی از حملات میگرن باشد ، با دپاکین موافق هستم ، ولی شاید نیاز باشد از داروهای دیگر نیز استفاده شود اما متاسفانه نمیتوانم بدون انجام معاینه و مشاهده ی بررسی های تشخیصی شما داروی خاصی را پیشنهاد کنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 خرداد 1391 ساعت 22:12
سلام .مادرمن در قسمت سفیدچشمش لایه زردی پیدا شده توروخدابگیدچی هس؟ /پاسخ: ایشان دچار زردی هستند و نیاز به بررسی بوسیله ی یکی از همکاران داخلی یا گوارش میباشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:01
سلام و تشکر از مطالب مفیدتان. من پشت سرم خواب می رود و بعضی موقع ها درد از چشمانم شروع و به پیشانی می رسد دلیل آن چی می تواند باشد؟ 
/پاسخ: این حالتها اغلب ناشی از فشارهای عصبی هستند ، اما مشکلات چشمی نیز میتوانند در ایجاد آنها دخیل باشند .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 22 بهمن 1388 ساعت 06:51
تعداد مشاهده مطلب : 47394
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 362
بازدید دیروز 540
بازدید کل 32072183
کاربران حاضر 27
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.