در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها سردرد ارثیه ی فامیلی !
سردرد ارثیه ی فامیلی ! چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
یکشنبه, 20 مرداد 1387 ساعت 02:59

شیوع سردردهای میگرنی در خانم ها سه برابر آقایان است !


بیمار اول ، یک دختر 13 ساله، چند روزی است که صبح با سردردی شدید بیدار میشود

و نمیتواند در کلاس درس چندان خوب عمل کند.

و بیمار دوم ، خانمی 34 ساله و مدیر یک شرکت پرکار، یک هفته

در ماه گروه کارکنان خود را تنها میگذارد.

بنظر شما آیا این دو چه وجه مشترکی دارند؟

هردو آنها از میگرن شدیدی که با تغییرات هورمونی آغاز میشود، رنج میبرند و

به احتمال بسیار آنها در اعضای خانواده خود نیز افرادی مبتلا به میگرن دارند.

سردرد، به خصوص انواعی از آن مانند میگرن

و سردردهای خوشه ای که شدید و مزمن

هستند، میتواند بسیار ناتوان کننده باشد.

حتی سردردهای تنشی که نوع ملایمتر این مشکل به شمار

میروند نیز میتوانندسردرد،درد،دردسر،دختر،بیمار،بیماری،سردردعصبی،میگرن،سردردتنشی،غم،سردردها شخص مبتلا را وادار کنند که به گوشه تاریکی

پناه برده و همانجا بماند.

گرچه هنوز باید در زمینه علل سردرد مسائل بسیاری را

کشف کرده و  بیاموزیم، اما در این حد میدانیم که

بسیاری از انواع سردرد، به جنسیت و توارث بستگی دارد.

این ارتباط به خصوص درباره میگرن، به شدت صادق است.

به گفته استفن سیلبرستین (Stephen Silberstein) استاد و

متخصص مغز و اعصاب :

"به طور کلی، تعداد مبتلایان به میگرن در زنان سه برابر مردان است

و بیشتر این زنان دارای خویشاوند درجه یکی هستند که به میگرن مبتلاست.

این مشکل در نتیجه ترکیبی از ژنتیک و هورمونها بروز میکند."

نقش هورمونها در این میان چیست؟

قابل توجه خانم ها : اگر شدیدا میل به خوردن شیرینی دارید و بی حوصله و بدخلق

هستید، به اطرافیان خود تذکر بدهید دور و بر شما نیایند!

زیرا عادت ماهانه شما به زودی شروع خواهد شد و احتمالا با یک میگرن همراه است.

سردرد،درد،دردسر،دختر،بیمار،بیماری،سردردعصبی،میگرن،سردردتنشی،غم،سردردها

میگرن در اکثر موارد زنان را در دوره بین بلوغ و یائسگی

تحت تاثیر قرار میدهد

و بیش از همه در زنان 35 تا 45 ساله دیده میشود.

یکی از دلایل این حالت هورمونها، به خصوص استروژن(estrogen)

هستند که نقشی عمده در بروز میگرن بر عهده دارند.

میزان بالای هورمون نیز در صورت ثابت بودن مشکلی ایجاد نمیکند، بلکه افت و خیز مقدار

هورمون مشکل آفرین است."

بیش از نیمی از زنان مبتلا به میگرن اظهار داشته اند که سردردهای آنان

با دوران عادت ماهیانه مرتبط است.

 

میزان شیوع این سردرد در دختران و پسران تا زمانی که دختران به

سن بلوغ میرسند، یکسان است.

 

پس از بلوغ، تعداد بروز سردردهای یک زن مبتلا به میگرن بیش از مردی

که سابقه میگرن دارد، خواهد بود و تا زمانیکه زن یائسه شود،

این الگو همچنان ادامه خواهد یافت. نوسانات هورمونی که در دوران زندگی

زنان رخ میدهد میتوانند موجب حملات بیشتر میگرنی شوند.سردرد،درد،دردسر،دختر،بیمار،بیماری،سردردعصبی،میگرن،سردردتنشی،غم،سردردها

تغییر میزان هورمون مرتبط با روزهای قبل از آغاز هر دوره عادت

ماهیانه میتواند حملات میگرنی را بدتر کند،

تغییرات هورمونی در دوره بارداری نیز چنین تاثیری دارد.

بسیاری از زنان مستعد میگرن، درست پس از

تولد فرزندشان

و زمانی که میزان هورمون

به حالت عادی برمیگردد، دچار حملات میگرن میشوند.

برعکس، استفاده از قرصهای کنترل بارداری میتواند سطح هورمون بدن را ثابت

نگهداشته و با این کار موجب کاهش تعداد سردردهای میگرنی شود.

به گفته سیلبرستین، درمانهای جایگزینی هورمون نیز میتواند بر میزان دفعات و شدت

سردرد،درد،دردسر،دختر،بیمار،بیماری،سردردعصبی،میگرن،سردردتنشی،غم،سردردهامیگرن تاثیر بگذارد.

 

زنانی که از قرصهای داروهای هورمون درمانی یا HRT استفاده

میکنند، بیشتر دچار میگرن میشوند

 

زیرا سطح هورمون بدن آنها دچار افت و خیز ناگهانی و شدید

میشود.

اما زنانی که HRT را از طریق برچسبهای روی پوست دریافت

میکنند، روزانه میزان مشخصی هورمون دریافت کرده و تعداد و شدت

میگرن در آنها افزایش نمی یابد.

وراثت نیز عامل سردرد است

اگر مادر یا عمه شما دچار میگرن باشند، احتمال اینکه شما نیز به این مشکل

مبتلا باشید، وجود دارد.

 

بسیاری از افراد دچار میگرن، در این زمینه دارای سابقه خانوادگی هستند ،  در

نتیجه چنین تصور میشود که عامل وراثت در اینجا بسیار موثر است.

 

این امر به خصوص در مورد میگرنهایی که با نشانه های بینائی ( اورا یا حالاتی که شخص

در طول آن ها  نورهایی مواج یا لکه هایی را میبیند که به مدت محدودی او را دچار نابینایی

نقطه ای میکنند یا به کلی دید او را از بین میبرند ) یا "پیش درآمد" آغاز میشوند، صادق

است. سردرد،درد،دردسر،دختر،بیمار،بیماری،سردردعصبی،میگرن،سردردتنشی،غم،سردردها

20 درصد از بیماران مبتلا به میگرن دچار حالت

پیش درآمد میشوند،


این نظر وجود دارد که افراد مبتلا به میگرن، ژنهای غیرعادی

که مسئول کنترل سلولهایی خاصی از مغز هستند

را به ارث میبرند.

سردردهای خوشه ای و عصبی

ما تمام مدت درباره میگرن چیزهایی میشنویم، اما درباره سردردهای عصبی

و خوشه ای چندان صحبت نمیشود.

این دو نوع عمده دیگر سردرد نیز میتوانند کاملا ناتوان کننده باشند.

سردردهای عصبی از شیوع بیشتری برخوردارند و هر دو این سردردها با

جنسیت و ساختار شیمیایی مغز در ارتباطند.

سردرد،درد،دردسر،دختر،بیمار،بیماری،سردردعصبی،میگرن،سردردتنشی،غم،سردردها

بسیاری از افراد سردردهای عصبی را تجربه کرده اند.

دردی خفیف یا معتدل که با انقباض شقیقه ها، پیشانی،

پشت سر و گردن همراه است.

سردردهای عصبی میتوانند به قدری مکرر شوند که شخص هر روز به آن

دچار باشد،

اما آنها کمتر از موارد دیگر ناتوان کننده بوده و با مسکنهای معمولی قابل درمان هستند.

زنان بیش از مردان به این سردردها دچار میشوند و احتمال وجود این بیماری در خانواده

افرادی که به این سردرد مبتلا هستند، 40% بیش از دیگران است.

سردردهای خوشه ای ، شیوع کمتری دارند اما در مردان بیشتر به وجود آمده و میتوانند

کاملا ناتوان کننده باشند.سردرد،درد،دردسر،دختر،بیمار،بیماری،سردردعصبی،میگرن،سردردتنشی،غم،سردردها به گفته سیلبرستین" این سردردها را

سردرد خودکشی مینامند

زیرا درد آن به حدی شدید است که شخص به مرز خودکشی میرسد".

تعداد مبتلایان به  حملات سردردهای خوشه ای بسیار کمتر

از تعداد مبتلایان به میگرن است، اما همین تعداد

کم نیز در مردان سه تا چهار مرتبه بیشتر دیده میشود

و دلیل آن نیز هنوز مشخص نشده است.

بر خلاف میگرن که میتواند روزها ادامه داشته باشد، سردردهای خوشه ای

تنها به مدت 30 دقیقه یا یک ساعت به شدت بروز کرده و سپس از بین میروند.

این سردردها ارتباطی با نوسانات هورمونی ندارند.

محرکهای سردرد

اگر از دسته افراد مستعد ابتلا به سردرد هستید،

 

صرف نظر از جنسیت یا زمینه ارثی،

سردرد،درد،دردسر،دختر،بیمار،بیماری،سردردعصبی،میگرن،سردردتنشی،غم،سردردهاکاستن از میزان تنش در زندگی عاملی بسیار تعیین کننده

و گامی اساسی برای دوری از چنین مشکلی است.

 

به گفته سیلبرستین :"

تنش محرکی برای هر نوع مشکل جسمی، از جمله میگرن، به شمار

میرود. اما دلیل اصلی آنها نیست."

تنش در زندگی روزانه، مانند سر و سامان دادن به برنامه کاری

بسیار فشرده و متنوع، یک عامل محرک سردرد است و نسخه رایج

و مفید برای کاهش استرس همان ورد همیشگی است: غذای سالم، میوه،

سبزیجات و آب فراوان، 30 دقیقه ورزش روزانه، انجام تمرینات آرامبخش و تمدد اعصاب مانند

یوگا و خواب کافی.

توصیه هایی ساده برای بهره مند شدن از سلامت بیشتر و سردردهای کمتر :

سیگار را ترک کنید،

از گرسنگی های شدید و بی وقفه خودداری کنید ،

هر شب در یک زمان مشخص به بستر بروید،از مشروبات الکلی دوری کنید ،

غذاهایی حاوی مواد نگهدارنده مصرف نکنید.

پس، این بار در زمانی که به استراحت نیاز دارید، کتاب خوبی برداشته و در جایی آرام

بنشینید.

یک موسیقی ملایم بشنوید.

از سردرد خود به عنوان بهانه ای برای ولخرجی استفاده کرده و بهترین غذای سبک و

نوشیدنی ممکن را تهیه کرده و شبی آرامش بخش را پشت سر بگذارید.

 

توجه: هرگونه برداشت و یا نقل مطالب این سایت
فقط با ذکر منبع و لینک سایت مجاز است.
لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید :

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده فروغ (مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 30 مرداد 1387 ساعت 04:49
ممنون .متن آموزنده اي بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده palina(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 29 مرداد 1387 ساعت 21:48
با سلام وتشکر از مطلب بسیار مهم وارزشمندی که در احتیار مبتلایان به میگرن گذاشتید ومارا با انواع سردردها اشنا کردید. اگر بیمار میگر نی از داروهای پیش گیرنده در طول ماه با تچویز پزشک استفاده کرده ولی باز هر ماه بین یک هفته تا ده روز دچار سردرد شده وهیچ مسکنی هم تسکین دهنده برایش نباشد وتمام ازمایشات واسکنهای لازم هم چیز خاصی را نشان ندهد .چگونه باید با این درد فلج کننده که مانع هر گونه فعالیت مفید او میشود مبارزه کند. استاد ارجمند راهی برای این بیمار وجود دارد .منتظر راهنمائی شما بزرگوار است. 
با تشکر شاد باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 06 شهریور 1387 ساعت 06:11
من امروز 6 مرداد ماه 87 با سايت جناب دكتر آشنا شدم.وتمام اين دردها يعني ميگرن.عضلات مشكلات گردن را دارم و خوشحالم ميتونم كلي از اين مقاله ها كمك بگيرم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 04 مهر 1387 ساعت 12:31
سلام خسته نباشید مطالب خیلی عالی ومفید بودند برای شما آرزوی سلامتی وموفقیت روز افزون دارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رضا تاجیک(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 25 آذر 1387 ساعت 07:58
درود بر همه انسانهای متعهد و انسان دوست آقای دکتر مجید ظهرابی همواره سربلند پیروز و سربلند باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 18 دی 1387 ساعت 21:52
خانم 40 ساله دزفول مشکل گردن درد دارم که درد آن به پشت شانه و دست چپ می کشد/ پاسخ: احتمالا به ديسك گردن مبتلامبتلا هستيد. مطالب مرتبط را در همين سايت بدقت مطالعه نمائيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 29 اردیبهشت 1390 ساعت 19:18
خيلي دلم مي خواهد همسري مثل شما داشته باشم ممنون از سايت شما خيلي مفيد بود / پاسخ: آنقدر صادقانه و صمیمانه نوشته ا ید که کلامی جز سپاس بیکاران از محبت و لطفتان نداشتم ، همواره سربلند و شاد باشید ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 25 مرداد 1390 ساعت 09:41
بسیار ممنون . از آگاهی که در زمینه سردرد دادید بسیار سپاسگزارم . امدت 1 سالی است که دچار میگرن هستم و مطالب شما به شخص من خیلی کمک کرد .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:37
تعداد مشاهده مطلب : 21546
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 5363
بازدید دیروز 11696
بازدید کل 31466851
کاربران حاضر 103
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.