در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی سردرد ها پيشگيري از سردردهاي عصبي
پيشگيري از سردردهاي عصبي چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 18 مهر 1386 ساعت 16:54
داروها میتوانند بهبودي موقتي در بيماران مبتلا به سردردهاي عصبي پديد آورنداما...

بطور منظم ورزش كنيد! ورزشهاي منظم آئروبيك مثل راه رفتن تند

، شنا، دوچرخه سواري و... ميتوانند تعداد حملات ، شدت

و مدت سردردهاي شما را بطور واضحي كاهش دهند.

ورزش باعث كاهش استرس شده ، عضلات شما را به

حالت ريلاكس در آورده و با افزايش سطح بتااندورفين

بعنوان يك كاهنده ي طبيعي استرس براي شما عمل

خواهد كرد. يوگا ، ماساژ ، ورزشهاي كششي و غيره باعث

پيشگيري از سردردهاي عصبي مي شوند.و حتي از ميزان

درد مي كاهند.البته در برخي موارد ، ورزشها موجب شعله ور شدن

حملات سردرد خواهند شد بهمين دليل قبل از انجام ورزش ،

با پزشك خود مشورت نمائيد.


گرچه درمانهاي داروئي ميتوانند بهبودي موقتي در بيماران مبتلا

به سردردهاي عصبي پديد آورند اما بهترين راه براي كاهش و

از بين بردن اينگونه سردردها تغيير نوع نگرش به مسائل مختلف

و نيز باز نگري در شيوه ي زندگي روزمره است.


بر استرس هاي خود غلبه كنيد! استرس عامل اصلي و مهم ايجاد

سردردهاي تنشي يا عصبي ميباشد ، كنترل روح و روان ، اعتماد

به نفس و توانائي كنار زدن افكار وسواسي ، دوري از شرايط استرس زا

و برخورد منطقي با شرايط موجود ، دوري از احساسات بيمورد و غير منطقي ،

و گاهي استراحت به مغز بوسيله ي فكر نكردن ! دوري از افكار تنش زا

و بيمورد ، تمركز حواس و پرداختن به يك موضوع در زمان واحد و...

روشهاي مهمي در كاهش حملات ، شدت و مدت سردردهاي

تنشي هستند.


پيشگيري با داروها ! در صورتيكه حملات سردرد بيش از دو بار در هفته باشند ،

به صلاحديد پزشك ، از درمانهاي داروئي مناسب جهت جلوگيري ،

نيز كاهش شدت ، مدت و حملات سردرد استفاده خواهد شد.


وقتي مدت حملات بيشتر از 3-4 ساعت است و يا از شدت زيادي

برخوردارند نيز ممكنست اينگونه درمانها توسط پزشك ، به شما توصيه شوند .


در اغلب موارد خصوصا سردردهاي مزمن و طول كشيده ،داروهاي

ضد افسردگي را براي پيشگيري تجويز مي نمايند.اين داروها ضد درد

نيستند ولي با تنظيم و تثبيت عوامل شيميائي مغز و سيستم عصبي

( مثل سروتونين ) از ايجاد حملات سردرد جلوگيري مي كنند.بهمين خاطر

مصرف آنها الزاما بمعني وجود افسردگي در شما نيست!


در مواردي ، بسته به نظر پزشك معالج ، از داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي

مثل ايبوپروفن ، كتو پروفن و... بعنوان پيشگيري از ايجاد اين سردردها استفاده

مي شود.


حتي برخي از داروهاي ضد تشنج مثل گاباپنتين و يا داروهاي شل كننده عضلاني

نيز بسته به نظر پزشك مورد استفاده قرار مي گيرند

 و در مواردي بسيار مفيد خواهند بود.


براي شروع اثر اينگونه داروها بايد منتظر زمان بود و انتظار معجزه ي

فوري از اينها بيمورد است ، گر چه ، به تجربه ي اينجانب ،موارد زيادي

نيز سريعا به اين داروها پاسخ ميدهند .


بعبارت ديگر در صورتي كه طي هفته هاي اول شروع مصرف ،

تاثير زيادي نشان ندادند نگران نباشيد و حداقل يكي دو ماه منتظر بمانيد.


در برخي موارد پزشك صلاح مي بيند كه از رژيم چند داروئي بعنوان

پيشگيري استفاده كند تا اثرات بهتر ي را بوجود آورد. نكته مهم اينكه مصرف

مقادير زياد داروهاي ضد درد و نيز مواد حاوي كافئين ميتواند اثر داروهاي

پيشگيري كننده را كاهش دهد.


در صورتي كه داروهاي پيشگيري كننده بتوانند تا نيمي از حملات ،

شدت ، مدت و فواصل سردرد را كاهش دهند ، آنها را مؤثر و موفق ميدانيم .

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 مرداد 1387 ساعت 13:55
سلام.پسری 19 ساله هستم..2ماهه برای اولین بار دچار سر درد عصبی هستم.تا الان حتی یک عدد قرص هم در این مورد نخوردم.سر دردم به صورت گرفتگیه پشت سرم هستش.و بعضی وقتا کمی شدید میشه و بعد از چند ساعت درد کم شده و دوباره به صورت گرفتگیه پشت سر هستش.آیا به طور کامل میتونم درمانش کنم که دیگه پیش نیاد؟شما دکتر خاصی رو پیشنهاد میکنید؟من از همدان هستم / پاسخ : بهتر است با یکی از همکاران متخصص مغز و اعصاب مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 24 مهر 1387 ساعت 05:07
با سلام من21 سال دارم حدود 2ماه است که سر درد شدیدی دارم وانحراف بینی هم دارم  
ایا احتمال دارد از انحراف بینی ام باشد 
/ پاسخ: میتواند در زمینه ی انحراف بینی شما باشد اما علت های دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت . شرح حال دقیق و معاینه و احتمالا سی تی اسکن ، یا ام.آر.آی در تشخیص دقیق بسیار مهم و ارزشمند خواهند بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 29 بهمن 1387 ساعت 10:37
باسلام 
مادر من 66 سال دارد یک مدت طولانی است که تخم چشم چپ آن به همراه طرف چپ سرش درد میگرد بیشترین شروع این درد از غروب به بعد است ام آر ای انجام داده چیزی نبوده دکتر چشم پزشک رفته گفته از چشم نیست دکتر اعصاب که رفت یکسری قرس اعصاب داده ولی تاثیری نداشته روش شما برای این درد چیست باتشکر / پاسخ : متاسفانه بدون معاینه بالینی نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 02 اردیبهشت 1388 ساعت 22:24
سلام ... 19 ساله هستم 3 سال هست سردرد دارم دكتر زياد رفتم ولي داروها يي كه دادن ا ثر نكرده سردردم بيشتر وقت ها شبا نه روز هستش و حا لت بدي به همراه داره مثل سست شدن دست سوا لم اين بود كه ... با تشكر فراوان / پاسخ : میتوانیدبوسیله ایمیل بامن درتماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 28 تیر 1388 ساعت 22:45
سلام من 29 سال دارم .مدتي است كه در نا حيه پشت سر دچار ناراحتي شدم .پشت سرم حالت خستگي دارد.احساس مي كنم گردنم توانايي نگه داشتن سرم را ندارد.وقتي حرف مي زنم -غذا مي خورم و يا مي خندم اين كوفتگي در پشت سرم بيشتر احساس  
مي شود.مي خواستم بدونم مشكل خاصي هست يا نه؟ / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 22 شهریور 1388 ساعت 19:49
سلام من زني 37 ساله هستم كه تا جايي كه يادم مي‌ايد از 14 سالگي دچار سردرد مي‌شدم البته در آن زمان فقط وقتي كه جلوي نور آفتاب به مدت طولاني قرار مي‌گرفتم سردرد مي‌گرفتم. ولي الان از حدود 10 سال پيش كه پسرم به دنيا آمد به هر دليلي يعني ترس، آفتاب، ناراحتي، كار با كامپيوتر و... سردرد مي‌گيرم كه البته معمولاً ار يك طرف سرم شروع و ناحيه كتف و گردن و درو چشمم را در گير مي‌كند، و يكي از بهترين تسكين‌ها كه به دردم جواب مي‌دهد ماساژ ناحيه‌ي گردن به مدت طولاني است. اما اين كار طاقت اطرافيانم را سر آورده لطفاً مرا راهنمايي كنيد./ پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما سردردهای میگرنی باشد ، درمان شما علاوه بر مراعات غذائی و مراقبتهای خاص ، نیازمند مصرف داروهای پیشگیرانه هم هست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 15 آذر 1388 ساعت 12:15
سلا من 23 سال دارم دچار سر درد دائمی هستم سر درد از پشت سر و گردنم شروع میشه گاهی ضربان داره گاهی پوست سرم میسوزه وانگار از درون سرم به جمجمه فشار وارد میشه و تمام سر وصورتم تحت فشاره انگار فکم قفله موقع صحبت کردن. در شرایط پر استرسی هستم وقتی ناراحت میشم بدنم میلرزه دچارسر درد میشم گردن پشت کتفم چشمام درد میگیره دچار تپش قلب درد قفسه سینه تنگی نفس میشم مچ دستم بی حس میشه طوری که اگر چیزی دستم باشه می افته خوابه خوبی ندارم شبها نور اذیتم مکنه باید اتاق کاملا تاریک باشه سرم سنگین میشه نمی تونم گردنم رو تکون بدم هنگام بلند شدن احساس میکنم نمی تونم تعادلم را حفظ کنم صبح ها با خستگی وحالت تهوع بیدار میشم لطفا راهنماییم کنید. / پاسخ: به نظر میرسد مشکل شما سر دردهای میگرنی باشد كه معمولا اینگونه سر دردها با استرس تشدید میشوند اما میتوان تا حد زیادی وضعیت شما را با درمان بهبود بخشید ، در صورت نیاز میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاور حضوری نمایید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 24 دی 1388 ساعت 04:26
سلام و خسته نباشید آیا این درسته که میگن سرفه جزو علایم تومور مغزیه؟ / پاسخ: تاکنون چنین چیزی را نشنیده بودم !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 15 شهریور 1389 ساعت 00:10
متشکراز اطلاعات خوب ودقیقتون
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 04 فروردین 1388 ساعت 14:39
تعداد مشاهده مطلب : 29840
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 11975
بازدید دیروز 13484
بازدید کل 33030003
کاربران حاضر 176
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.