تنها کسي که مرا در زندگي شاد مي کند... چاپ
نوشته شده توسط نادری   
سه شنبه, 04 آذر 1393 ساعت 16:00

کسي است که به من مي گويد:

 

 

تو مرا شاد کردي...


 

 


من آموخته ام...


که هرگز نبايد به هديه اي

از طرف کودکي، نه گفت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


که مهم نيست که زندگي

تا چه حد از شما جدي بودن را انتظار دارد،

 

 


همه ما احتياج به دوستي داريم

که لحظه اي با وي به دور از جدي بودن باشيم...

 

 

 

 

 

 

 


که گاهي تمام چيزهايي که يک نفر مي خواهد،

فقط دستي است براي گرفتن دست

او، و قلبي است براي فهميدن وي...

 

 

 


که زندگي مثل يک دستمال لوله اي است،


هر چه به انتهايش نزديکتر مي شويم

سريعتر حرکت مي کند...

 

 

 

 

 

 

 


که چشم پوشي از حقايق،

آنها را تغيير نمي دهد...

 

 

 


که اين عشق است

که زخمها را شفا مي دهد نه زمان...

 

 

 

 

 

 

 


که زندگي دشوار است،

اما من از او سخت ترم...

 آموخته ام

كه همه مي خواهند روي قله كوه زندگي كنند،

اما تمام شادي ها وقتي رخ مي دهند

كه در حال بالا رفتن از كوه هستيم...


 


ثروتمند كسي نيست كه بيشترين ها را دارد ،

بلكه كسي است كه به كمترين ها نياز دارد...


 

 

 

 

 

 


که فرصتها هيچ گاه از بين نمي روند،

بلکه شخص ديگري فرصت از دست داده ي ما را

تصاحب کرده است...

 

 

 

 

 

 

 

 كه فقط چند ثانيه طول مي كشد

تا زخم هاي عميقي در قلب كساني

كه دوستشا ن داريم ، ايجاد كنيم

اما سال ها طول مي كشد تا آن زخم ها را التيام بخشم...

 

 

 

 

 یادداشت های بازدید کننده گان
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 07 دی 1393 ساعت 07:43
تعداد مشاهده مطلب : 6499