در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی مغز و اعصاب بيماري ام اس (MS) را بيشتر بشناسيم ...
بيماري ام اس (MS) را بيشتر بشناسيم ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 26 آبان 1386 ساعت 15:15

سلولهاي ايمني اشتباها و

بطور غير عادي به پوشش و غلاف

سلولهاي عصبي ( ميلين ) در مغز

و نخاع حمله كرده و ...

ام.اس (M.S) بيماري مزمني است كه در آن سلولهاي ايمني اشتباها و بطور غير عادي به پوشش و غلاف سلولهاي عصبي ( ميلين ) در مغز و نخاع حمله كرده و علائم متنوعي از قبيل ضعف عضلاني وسفتي ، اختلال تعادل ، و هماهنگي قسمتهاي مختلف بدن ، كرختي ، مشكلات روحي و خلقي ، و تاري ديد را پديد مي آورد .
به دلايل نامعلومي ، بيشترين قربانيان بيماريهاي خود ايمني ( 75% )را زنان تشكيل مي دهند . نكته ي جالب ديگر اينكه سير و پيشرفت بيماري در مردان مبتلا سريعتر از زنان است!
شايعترين سن ابتلاء به ام اس در هر دو جنس مرد و زن ،بين 40-50 سالگي بوده ، زنان سفيد پوست شانس ابتلاء بيشتري از زنان سياه پوست دارند.
ميزان ابتلاء به ام اس درخلال سالهاي 1980-1990 در ميان زنان بيش از 50 % رشد داشته است ، در حاليكه اين ميزان در مردها تفاوتي نكرده است.اين مسئله و اينكه ميزان بيماريهاي خود ايمني در خانمها شايعتر از اقايان است زمينه ي تحقيقات وسيعي را در پيش روي محققين قرار داده است.
علت شيوع بيشتر اين بيماري در زنان نسبت به مردان هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد.علائم ام اس معمولا در طول بارداري كاهش مي يابدولي در طول سه ماهه ي اول پس از زايمان شدت بيشتري به خود مي گيرند!
آنچه تقريبا مسلم است اينست كه تفاوتهاي هورموني نقش قابل توجهي در تفاوت شيوع اين بيماري در دو جنس دارند ولي تفاوتهاي ژنتيكي وتمايلا ت خانوادگي نيز در اين زمينه حائز اهميتند. براي مثال شانس ابتلاء به بيماريهاي خود ايمني مثل لوپوس يا آرتريت روماتوئيد در خواهر يك بيمار مبتلا به بيماري ام اس بيشتر از سايرين است.
يك مطالعه ي انجام شده در اروپا نشان داده است كه تزريق ماهيانه ي اينترفرون بتا يك آ بصورت زير پوستي در ابتداي تشخيص ام اس موجب كاهش عوارض و سرعت پيشرفت اين بيماري خواهد شد. اما هنوز راه زيادي براي قطعيت اين مسئله در پيش روست.
مطالعه ي ديگري نيز نشان داد كه تزريق داخل وريدي ايمونوگلوبولين(I.V.I.G) پس از اولين علائم ام اس احتمال بروز حالات پيشرفته ي اين بيماري را كاهش مي دهد و مشخصا عوارض مغزي آن را كاهش مي دهد.
 

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 13 بهمن 1386 ساعت 09:05
با سلام خدمت جناب دکتر و بازدید کنندگان این سایت 
اسم من فاضل و متولد 1359 میباشم از سال 1377 مبتا به این بیماری شده ام ( البته از نوع عود و فروکش ) در طول این مدت چندین و چندها بار عود داشته ام طولانی و کوتاه مدت  
ولی بعد از مشکلات زیادی در زندگی شخصی الان در وضعیت بسیار خوبی قرار دارم 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 25 بهمن 1386 ساعت 00:22
سلام  
من دختری 26 ساله هستم که در چند ماه اخیر تقریبا" روزی یکبار دچار خواب رفتگی در پاهایم می شوم که بعد از 2تا10 ثانیه برطرف می شود . و یکی ، دو سال است که مبتلا به  
دفع ادرار خود به خودی هستم .به نظر شما من علائم بیماری ام اس را دارم و باید آزمایش بدهم ؟ لازم به ذکر است در مواقع نا امیدی ، استرس و افسردگی احساس مور مور شدن در پاهایم بیشتر می شود . / پاسخ : نمیتوان با این شرح حال بتنهائی تشخیص خاصی را مطرح کرد اما انجام ام.آر.آی مغز ، و ستون فقرات را برایتان پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 21 فروردین 1387 ساعت 10:55
سلام اطلاعاتي درمورد درمان ms به وسيله سلولهاي بنيادي ميخواستم با تشكر / 
پاسخ : در صورتیکه مطالب قابل ارائه و علمی در این زمینه بدست ما برسد حتما آن را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 17 تیر 1387 ساعت 08:43
سلام من دختری هستم 20 ساله من چند مدتی است که در پاهام احساس درد می کنم و البته وقتی استرس دارم بیشتر می شود و همراه با گز گز و شوزش نوک دست و پاهام و هنگام عصبانیت دست هایم هم درد میگیرد و بی حسی پاهام در موقعه عصبانیت رخ می دهد و دوران قبل و حین قاعدگی ایا ضرورتی دارد که در مورد داشتن ام اس ازمایشی بدهم. 
/ پاسخ : 
احتمال ام.اس برای شما ناچیز است. می توانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 17 مرداد 1387 ساعت 13:53
با عرض سلام و خسته نباشید من در آلمان زندگی میکنمدر مورد بیماری MRS اطلاعاتی میخواستم.با سپاس فراوان / پاسخ : لطفا نام دقیق بیماری را بنویسید ، در صورت ارتباط با تخصص من ، توضیح داده خواهد شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 20 مرداد 1387 ساعت 01:19
سلام من دختري 25 ساله هستم كه تقريباً 5 سال پيش احساس دو بيني داشتم كه حتي با نگاه هم ميشد تغيير زاويه كره چشم را مشاهده كرد و بعد از مدتي خوب شد 
اما مدت 2 هفته است كه نيمه راست زبان و صورتم بي حس شده آيا تشخيص شما براي من ام اس است./ پاسخ : انجام ام.آر.ای مغز را برایتان پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 01 مهر 1387 ساعت 18:59
من بیمار ام اس هستم ء آیا با وجود درمان بیماری ام پیشرفت می کند. cinovex عضلانی هفته ای یک بار / 
پاسخ: معمولا دارو درماني جلوي عود علائم را ميگيرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 19 مهر 1387 ساعت 20:03
سلام من نیلوفرم 
من 2 ساله که ام اس دارم اما نمی تونم با این موضوع کنار بیام / پاسخ: شما را کاملا درک می کنم اما بنظر میرسد برخورد منطقی و صحیح با این بیماری حتی درمان آن را نیز آسانتر خواهد کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 29 مهر 1387 ساعت 05:06
سلام من دختری 20 ساله و مبتلا به ام اس هستم. حدود 4 ماه است که از بیماری ام باخبر شدم .تا الان اصلا با این موضوع کنار نیامدم وکاملا خود را باخته ام. 
لطفا مرا در کنار آمدن با این موضوع یاری کنید(باتوجه به اینکه سن مبتلا شدن به این بیماری 40-50سال است)/ پاسخ: پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران روانشناس بالینی مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 14 آبان 1387 ساعت 08:22
salam bebakhshed az enke man ba alefbye farse naneveshtam khanome 52 sale hastam modate do roz hast ke dar yake az pahaym zafe hes mikonam albate modati dochre sargijeh hastam ke be doktor mrajea kar dam ke tashkhise varame goshe miyane dadan va betahistin tajviz kardan ke alan bavojode 3 roz behtar hastam aya momken hast ke man dochre ms shdeh bashm / پاسخ: متاسفانه بدون معاینه بالینی نمیتوان اظهار نظر دقیقی نمود. پیشنهاد میکنم چند روز استراحت کرده و ببینید این ضعف و بی حسی بهبود می یابد و یا تغییری نمی کند ، در صورت ادامه سرگیجه و بی حسی و ضعف پا بهتر است ام.آر.آی مغز انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آذر 1387 ساعت 09:16
با سلام خدمت شما پزشك محترم 
همسر بنده مدتي (حدود يكماه) است كه با حالت گزگز شدن سر، پا و دست مواجه شده است و متأسفانه با كمي جستجو در اينترنت گمان ميكند كه به بيماري ام.اس. مبتلا شده است. با توجه به اين موضوع، اقدام به انجام تست ام.آر.اي نمود، مطابق با نتيجه آزمايش، هيچ مورد مشكوكي گزارش نگرديد. اما با اين وجود، نگراني از بابت اين بيماري همسرم را رنج مي‌دهد. مي خواستم بدانم كه چگونه مي‌توان نسبت به اين موضوع، بررسي هاي كامل و همه جانبه را انجام داد.پيشاپيش به شما "خسته نباشيد" گفته و برايتان آرزوي موفقيت مي‌كنم./ پاسخ: اگر ام.آر.آی ایشان نرمال بوده است جای نگرانی نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 10 آذر 1387 ساعت 09:15
من خانمی 25 ساله هستم ام اس دارم در حد تاری دید که تا حدودا صفر رفت ولی تقریبا تا حدی برگشت بدون دارو ولی در ام ار ای با مایع هنوز نقطه شفافی هست جدیدا بدن درد انگار انفولانزایی دارم ایا ربطی دارد درضمن خانواده مخالف استفاده کرتن هستند ومی گویند فایده ندارد چه کارکنم ایا بی حوصله گی ربطی به ام اس دارد / پاسخ: درمان ام اس را زیر نظر همکاران داخلی مغز و اعصاب ادامه دهید . بنظر نمیرسد علائم فعلی شما مرتبط با این بیماری باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 14 آذر 1387 ساعت 17:14
salam .man pesari 24 sale hastam kamelan asabi va to khodam hastam kheyli ham steres daram mogheye esteres ham daste chapam shol mishe ke khoda ro shokr moshkele ghalbi nadashtam momkene ms bashe? 
پاسخ: بنظر نمیرسد مشکل شما ام.اس باشد. بر استرس های خود غلبه کنید و آنها را کاهش دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 15 آذر 1387 ساعت 09:26
سلام جناب دکترظهرابی من مربی امدادم وکارشناسی مامایی دارم مقالات شمارامیخوانم وازشمامتشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 26 آذر 1387 ساعت 05:37
می خواستم بدونم التهاب مغزی همون بیماری ام اس هستش / پاسخ: التهاب مغز ( سربرایتیس ) با ام اس متفاوت است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سیدرضا(مهمان) در تاریخ جمعه, 29 آذر 1387 ساعت 13:30
با سلام : علت و درمان بیماری ام اس MS :{ مرنج و مرنجان} 
http://attariabba.blogfa.com/post-18.aspx را بخوانید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده solmaz(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 بهمن 1387 ساعت 00:09
salam aghaye dr man bishtare mavaghe dast va pa va saram khab mire va ya sara gez gez mikone mri ha kardam goftan moshkeli nadaram vli man kheyli negaranam mitarsam alem ms bashe va kasi motevaje nashode age mishe mano rahnamye konid va telefon va adresetoono baram befrstid mamnoon 
/پاسخ: لطفا بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده وحید(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 07:58
با سلام 
دوست من در دوران کودکی مبتلا به ام اس شده و دوران فلج شدگی را گذرانده بوندد.حالا پس از پانزده سال مجداد دچار فلج نیمه ی راست بدن و از دست دادنکامل قدرت تکلم و بلع و ضعف بینایی شده است. پس از گشت ماه ها از بستری شدن در بیمارستان و دریافت داروها هیچ علایم بهبودی حاصل نشده و سایر پزشکان ظاهرا قطع امید کرده اند. اگر ممکن است نظر شما رو بدونم در مورد آینده ایشون و آیا اینکه از نظر پزشکی و تجربیات شما(جدا از امید دادن های رسیدن کمکهای فراطبیعی) چقدر امید به بهبود وجود دارد؟/ پاسخ: متاسفانه امكان اظهار نظر دقيق با اين شرح حال نسيت. پيشنهاد ميكنم به همكاران داخلي مغز و اعصاب مشاوره حضوري داشته باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 26 فروردین 1388 ساعت 04:54
من دختري 24 ساله هستم والان مدتي است كه از مورمور شدن انگشتان پا ودرد در دست وپا خصوصا .زانو رنج ميبرم والا ن مدتي است كه دچار افسردگي شده ام.البته الان يك سال است كه مشكلات گوازشي وبي اشتهايي دارم .در ضمن يبوست هم دارم.ايا من ام اس دارم؟ / پاسخ: بنظر نمیرسد شما مبتلا به ام.اس باشید ،گرچه بدون معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ولی بنظر میرسد مشکلات شما بیشتر عصبی و روحیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 06 اردیبهشت 1388 ساعت 19:37
سلام آيا بيماري ام اس زمينه ارثي دارد؟/ پاسخ:نه مستقیما اما چندان بی ارتباط با ارث نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 08 اردیبهشت 1388 ساعت 04:06
با سلام بنده مدت 2تا 3 هفته است که انگشت شست پای راستم دچار کرختی شده است که قبلاً اصلاً سابقه نداشته. در همین مدت مقداری هم احساس گرفتگی عضلات پشت ساق پای راست دارم. این علائم می تواند از نشانه های M.S باشد؟لطفاً راهنمایی بفرمایید./پاسخ: پاسخ دقیق شما تنها با بررسی های بیشتر و معاینه بالینی امکان پذیر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 19 اردیبهشت 1388 ساعت 19:57
از ازدواج من و همسرم ده سال مي گذرد.او هيچ وقت زن خوش اخلاق و آرامي نبوده و رفتار تند و عصبي دارد اخيرا\" دچار دو بيني شديدشد و در مراجعه به پزشک متخصص معلوم شد ام اس دارد و الان دارو مصرف مي کند ولي برخلاف او من آدم بسيار آرام و خونسردي هستم که ريشه ارثي دارد.ما خانواده خوشبختي هستيم ولي بر خلاف من پسرم که بهترين دوست من هم است رفتار تند و عصبي و پرخاشگري دارد و گاها\" از خواب رفتن دست و پايش شکايت مي کند .آيا ام اس مي تواند ارثي باشد و پسرم نياز به آزمايشات باليني دارد؟با تشکر و سپاس فراوان / پاسخ: نگران نباشید ، احتمال ام اس در ایشان بسیار کم است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 09 خرداد 1388 ساعت 09:35
با سلام خدمت جناب دکتر مدتی است به سرگیجه و سردرد دچار هستم در ضمن هر از چند گاهی پا هایم سست می شود و جواب نوار مغزی و سی تی اسکن سالم است که به گفته پزشک میگرن دارم لطفا راهنمایی بفرمایید / پاسخ: شرح حال ارسالي براي تشخيص قطعي كفايت نمي كند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 09 خرداد 1388 ساعت 21:56
سلام.من دختري 22 ساله هستم.با سابقه تنبلي چشم چپ.ام يك سال پيش دچار تاري ديد در چشم راستم شدم و آزمايش هاي لازم را در مورد ام اس انجام دادم اما پزشكان گفتد كه مشكلي وجود ندارد و بدون استفاده از دارو رفع شد.اما امسال اين مشكل در چشم چپم ايجاد شد طوري كه ديد چپم كامل از بين رفت.5 روز بستري شدم و كورتون تزريق كردن و ديدم بهتر شد.ام ار اي و معاينات چشمي ديگر هم انجام دادم گفتند التخاب بينايي شديد است و آلان دارم دارو مصرف مي كنم.قرص پردنيزولون.وگفتند هر 3 مها 1 بار بايد ام ار اي انجام بدهم كه آيا موردي از ام اس ديده ميشه يا نه؟من ميخواستم نظر شما رو بدونم.واقعا نگرانم نميدونم چه وضعيتي برام پيش مياد؟يعني ممكنه كه بيماري من ام اس باشه يا چقد احتمال داره كه در آينده مبتلا بشم؟/ پاسخ: متاسفانه با اطلاعات ارسالی نمیتوان اظهار نظر منطقی و قطعی نمود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 01 تیر 1388 ساعت 19:23
سلام من دختری 21 ساله هستم برخی مواقع از مورمور شدن ران پا رنج میبرم و 1ماه است احساس میکنم عضلات روی ران پای راستم میگیرد و و انگشتان دست چپم گز گز میکنند البته من5ماه است افسردگی هم دارم ایا مشکل من ام اس است؟ 
/ پاسخ: بنظر نمیرسد مشکل شما ام.اس باشد اما برای اظهار نظر قطعی ، معاینه بالینی و انجام بررسیهای بیشتر تشخیصی ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 08 تیر 1388 ساعت 09:53
سلام آقای دکتر. با تشکر از لطف و حوصله شما. من دانشجوی دکتری هستم و به علت تحصیل و کار هم زمان فشار زیادی را تحمل می کنم. اخیرا در نیمه چپ صورتم کمی احساس گز گز می کردم. با جستجو در اینترنت به بیماری MS lsمشکوک شدم. مشکوک شدن به بیماری MS یاعث شد احساس گز گز کردن به دست و پاهایم سرایت کند. با انجام تست MRI برای مغز و گردن، هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشد. آیا احتمال MS وجود دارد؟ آیا می توان بررسی های بیشتری انجام داد؟ / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 13 تیر 1388 ساعت 11:18
با سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر همسر من 25 سال سن دارد و ناگهان به هنگام خواب در سرش احساس تیر کشیدگی می کند که از دو ماه پیش( قبل از آن اصلا سابقه نداشته ) 3 تا 4 بار این اتفاق رخ داده در آخرین بار دست راست او دچار بی حسی کامل شد که بعد از چند دقیقه به حالت عادی برگشت آیا اینها می تواند از علائم ام اس باشد؟ با تشکر / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 16 تیر 1388 ساعت 05:33
با عرض سلام من چند ماه است که موقع راه رفتن بعضی مواقع احساس خواب رفتگی در انگشتان پای راستم میکنم و گاهی احساس درد در همان پا دارم و احساس کرختی در پای راستم میکنم 3سال قبل احساس گزگز داشتم در پای راست mriدادم normal بود ایا لازم است دوباره mri بدهم ایا مشکلم msاست؟ / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 09:43
با سلام خدمت اقای دکتر . همسر من چند سال است که دچار ام اس شده و تاری دید دارد 
و با تزریق هفته ای تا به حال مشکل خاصی نداشته به تازگی در mri جدیدش یک نقطه به نقاط شفاف قبلی اضاف شده آیا این علامت پیشرفت بیماری است؟ و آیا امکان دارد این بیماری به غیر از چشم به اندامهای دیگر نیز همزمان اسیب وارد نماید؟/ پاسخ: البته باید با همکاران ن.ر.لوگ مشاوره نمائید اما بنظر میرسد ام.اس ایشان همچنان اکتیو است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 05 شهریور 1388 ساعت 08:34
با عرض سلام مجدد خدمت شما جناب آقای دکتر و با تشکر از صبر و حوصله شما 
منو ببخشید که دوباره مزاحمتون شدم من منظور شما رو از همکاران ن.ر.لوگ متوجه نشدم / Neorologist

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمدرضا(مهمان) در تاریخ شنبه, 25 مهر 1388 ساعت 15:12
اسم من محمدرضا است 37سال دارم و بیش از 8 سال است مبتلا به بیماری ام .اس هستم . اگر در وبلاگ من منتظر شنیدن آه و ناله و فغان از بیماری و روزگار هستید باید بگویم اشتباه میکنید. 
در این وبلاگ فقط زیبایی و خلاقیت پیدا میشود. 
www.zendegibams.mihanblog.com 
/ پاسخ: خوشحالم و برایتان آرزوی سلامتی و شادکامی روزافزون دارم...  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 08 آذر 1388 ساعت 12:34
سلام و خسته نباشید 
همسر بنده حدود 4ماه است سمت راست کف پایشان از زیر انگشت کوچک تا پایین مچ پا گزگز میکند که گاهی شدت میگیرد.آیا مشکل ایشان میتواند بیماری ام اس باشد؟ / پاسخ: برای اظهار نظر منطقی ، انجام معاینه بالینی وانجام بررسیهای لازم ، ضروریست اما فعلا من برای ایشان به MS فکر نمیکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 08 اردیبهشت 1389 ساعت 14:29
با سلامي گرم و صميمانه  
خانمي هستم 30 ساله ، سال 82 وقتي دانشجوي دوره كارشناسي بودم و واحد تربيت بدني كه بيشترشامل كارهاي آمادگي جسماني نظير دو و ميداني بود داشتم ، بعد از دومين جلسه كلاس كه يك مسابقه دو سرعت برگزار شد دچار بي حسي از ناحيه انگشتان و كف پا شدم ، از اسفند تا ارديبهشت منتظر خوب شدن بدون دارو و درمان بودم ولي نشد . پس از مراجعه به دكتر و انجام معاينات و آزمايش خون كه كاملا نرمال بود و نيز گرفتن نوار عصب ، دكتر گفتند شايد اسپاسم باشد و با تجويز قرص ويتامين ب1 مشكل من بعد از مدتي برطرف شد . تا اينكه مرداد 88 دوباره با پياده روي در مسير سر بالايي كوه همان حالات تكرار شد . خودم با مصرف 1 برگ ويتامين ب1 سعي كردم مشكل را برطرف كنم اما انگار نه انگار اصلا تاثيري نداشت . با شروع ماه مبارك رمضان پس از 3-4 روز روزه داري كم كم بي حسي كاهش يافت و برطرف شد فقط پس از حمام كردن وقتي سر را به پايين خم مي كردم كه مو هايم را خشك كنم يك موج مور مور از كمر تا پاهايم اتفاق مي افتاد و آزار دهنده بود كه پس ازالي 2-1 ماه خوب شد . اما متاسفانه انگار اين ماجرا دست از سر من بر نمي دارد ، چند روز پيش تصميم گرفتم حالا كه كمتر از 2 ماه به مراسم عروسيمان مانده حركت هاي نرمشي و رقص انجام دهم ولي 2-3 روز پس از شروع تمرين اين بار با بي حسي و گز گز شديد در ناحيه هر دو پا مواجه شده ام ، خواهش مي كنم مرا راهنمايي بفرماييد . آيا احتمال يك مشكل شديد وجود دارد؟ فكر مي كنيد مي تواند علايمي از MS باشد/ پاسخ: برای اظهار نظر منطقی و صحیح ، انجام معاینه بالینی و بررسهای بیشتر ضروریست.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نماید. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 17 خرداد 1389 ساعت 16:04
aghaye dr address va shomare teletono mikhastam 
/پاسخ:لطفا با ایمیل زیر در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 10 شهریور 1389 ساعت 02:15
آقای دکتر آدرس مطب و بیمارستان و شماره تلفن مطب را لطف میکنید /پاسخ: جهت دریافت پاسخ خود لطفا با ایمیل زیر در تماس باشید: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 05 اسفند 1389 ساعت 15:59
با عرض سلام وخسته نباشید.آقای دکتر من خانمی هستم 23 ساله.چند هفته ایست که حالت سر گیجه و تاری دید و خواب رفتن عضلات بدن را دارم.در نوزادی به بیماری روزالین انفاکتین مبتلا شدم و پس از یک ماه بهبود یافتم.در ضمن پدرم حدود شش سال است که به بیماری ام اس دچار شده.میخواستم ببینم احتمال اینکه من به این بیماری مبتلا شده باشم وجود دارد.چون از طرح این موضوع با خوانواده ام مخصوصا همسرم میترسم.میخواستم اول از این موضوع مطمئن شوم.لطف کنید نظرتان را برایم بنویسید.با تشکر./پاسخ: بنظر نمیرسد مشکلات شما با MS مرتبط باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده niloo مهمان در تاریخ یکشنبه, 08 اسفند 1389 ساعت 12:18
salam aghaye doctor khaste nabashid.man dokhtari hastam 23 salame az 4 sal ghal 2chare feshar khone kheyli bala boodam ke kasi motevajeye elate on nashod pas az oon 2charehalate tahavo tari did 2bini shadid bekhosoos dar sobh shodam lp anjam dadam khoshbakhtane faghat 0.5 daraje feshare maghze bala dashtam MRI ham anjam dadam chizi nabood vali 4 rooze paham zafe shadid miram bekhosoose paye chaman bihes mishe va dard i hamrah ba kerekhti daram hamchenin mochhaye dastam be shedat dard migiram lazem be zekre ke begam bad az anjam lp feshare khoone balaye man behbood peyda kard aghaye 2ktor toro khoda bem begid ehtemale MS vojood dare va moomkene MS dar MRI neshoon dade nashe?ba sepase besyar 
/ پاسخ: متاسفانه بدون انجام معاینه و بررسی های بالینی نمیتوانم اظهار نظر دقیق کنم ، اما معمولا MRI برای تشخیص MS کمک کننده است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12 اسفند 1389 ساعت 16:06
با سلام و خسته نباشيد الان حدود يك هفته است كه در اعضاي بدنم دچار خواب رفتگي مي شود و مدام سرم گيج است و هنگامي كه مي خواهم از جايم بلند شوم و راه بروم تعادل ندارم و در سال 4 تا 5 بار كل بدنم فلج مي شود و بعضي مواقع قادر به بلند كردن اجسام سبك هم نيستم آيا دچار بيماري ام اس هستم ؟ / پاسخ : بنظر نمیرسد مشکل شما MS باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 20 اسفند 1389 ساعت 07:51
جناب آقاي دكتر با سلام . من قبلا سوالي در خصوص همسرم پرسيده بودم بي حسي پا در اثر تزريق ديكلوفناك همچنان منتظر پاسخ جنابعالي هستم . لطفا منتظرم / پاسخ : متاسفانه چنین سوالی بدست من نرسیده است ، اما بطور کلی احتمال تزریق در مجاورت یا بر روی عصب سیاتیک مطرح است ، تصمیم گیری برای ایشان بسته به پاسخ نوار عصبی و نیز شدت علائم ایشان ( بر اساس معاینه بالینی ) خواهد بود ، در صورت تمایل برای ویزیت حضوری میتوانید با ایمیل زیر در تماس باشید : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:35
با سلام .توروخدا راهنماييم كنيد.پاهام وقتي خيلي استرس دارم انگار آتيش گرفته و مي سوزه. 
وقتي هم از خواب بيدار ميشم پا و دستهام خواب مي روند و گزگز ميگنن.آيا من ام اس گرفتم؟ 
در ضمن فردي منفي و به شدت پراسترس و مضطرب هستم./ پاسخ؛ استرس های شما میتوانند در ینجد چنین مشکلاتی نقش داشته باشند اما با این وجود در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:32
با سلام و خسته نباشد خدمت شما جناب آقای دکتر، 
من مردی ۳۲ ساله هستم و مدت ۲ ماه هست که بطور متناوب دچار سرگیجه، گاهی سردرد، و همچنین احساس مور مور شدن خفیف در دست و پا می شوم. لازم به ذکر هست که ۲ ماه پیش بطور ناگهانی دچار سرگیجه به مدت ۱۰ ثانیه شدم و بعد ان این مشکل برای من شروع شده است. 
ممنون میشوم راهنمای بفرمائید. 
با تشکر فراوان./ پاسخ ؛ انجام ام. ار . ای . برای شما پیشنهاد میشود. میتوانید جهت انجام معاینه و بررسیهای لازم بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 20 اسفند 1389 ساعت 07:48
با سلام دختری ۲۹ ساله دارم که ۲ سال پیش سمت چپ صورت و نیمی از پا و دستش کرخت میشد همراه با سر درد و سنگینی‌ چشمها؛ البته قبلا فشار عصبی شدید هم داشت. البته کلی‌ آزمایش و MRI هم داد که خوشبختانه منفی‌ بود. الان دوباره کرختی را دارد بعد از ۲ سال ولی‌ علائم در فصل سرما علائم ظاهر میشود و با گرم کردن قسمت‌های کرخت علائم کم میشود. آیا ‌ام آاس است و باید به دکتر مراجعه کرد. با تشکر / پاسخ : متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI ی ایشان نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما با توجه به علامت هایی که نوشته ید بنظر میرسد مشکل ایشان مسائل عصبی و شاید شکلی از میگرن باشد ، در صورت تمایل برای ویزیت حضوری میتوانید با ایمیل زیر در تماس باشید :  
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:41
با سلام وتشكر 
پدري دارم 60ساله اخيرا پس از تصادف خواهرم وفشار عصبي فراوان بر ايشان دچار پرش دست وگاهي تنه شده اند .با عصبي شدن و درهنگام استراحت وسرماخوردگي تشديد ميشود.در خواب بيشتر است .محل پرش جابجا ميشود سابقه بيماري كبد چرب داشته كه برطرف شده.. به تازگي نيز دو انگشت كوچك دو دست صبح ها يا بعضي مواقع به سختي باز ميشود.ايا اينها علائم خاصي هستند؟نوار مغزي تقريبا نرمال بوده ولي در سي تي اسكن پلاكهاي متعدد پري ونتري كولار كه مطرح كننده ترومبوزهاي كوچك وايسكمي ميباشد مشاهده شده است.راهنمايي فرماييد/ پاسخ؛ برای اظهار نظر در مورد ایشان باید معاینه صورت گیرد و ام.ار.ای ایشان را ببینم ، در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سانیا مهمان در تاریخ جمعه, 12 فروردین 1390 ساعت 12:40
اقای دکتر خواهرم دیروز به مدت 3دقیقه دچار گرفتگی عضله دستش از مچ تا اخر انگشتانش شده میگه چند وقتیم تعادل ایستادنش کم شد ولی خیلی کم تعادل نداره ایا ام اس داره؟ باید پیش چه دکتری بره؟؟/پاسخ؛ انجام ام.ار.ای برای ایشان ضروریست.میتوانند به همکاران داخلی مغز و اعصاب و یا بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره ی حضوری از اینجانب نمایند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 03 فروردین 1390 ساعت 09:54
سلام.27 ساله هستم و از 82 ام اس دارم.مدتیه سیاتیکم اذیتم میکنه.اوایل پای چپم بود ولی مدتیه پای راستم هم درد میگیره.ا فکر کنم البته مطمین نیستم از ناحیه باسنم شروع شد و بیشتر هم همین ناحیه درد داره(باسن)البته زانوهام هم درد داره تقریبا.گاهی هم کل پام میگیره و تو راه رفتنم مشکل ایجاد ماکنه یا تو بلند شدنم از زمین.می خواستم بدونم علتش ام اسه(MS) ؟؟!! و چه بکنم برای بهبودش؟لطفا راهنماییم کنید.متشکرم / پاسخ : اولین پیشنهاد من خواندن دقیق مطالب بخش ستون فقرات همین سایت است ، در صورتیکه با انجام دستورات آن بهبود حاصل نشود ، قدم بعدی انجام MRI خواهد بود. در صورت عدم بهبودی میتوانید بوسیله ی ایمیل جهت مشاوره حضوری درخواست خود را ارسال نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شیدا مهمان در تاریخ سه شنبه, 09 فروردین 1390 ساعت 23:43
سلام 30 ساله هستم و مدت 1 ماه است در روز چندین بار احساس مور مور شدن خفیف در دست و پا می شوم و اخیرا در چشم جپ احساس سایه دیدن در خواندن کتاب و غیره دارم آیا بابد آزمایش خاصی انجام دهیم:آیا جای نگرانی وجود دارد؟/ پاسخ: نگران نباشید اما اگر بخواهید بیشتر بررسی شوید انجام MRI را به شما پیشنهاد میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سمانه مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 فروردین 1390 ساعت 21:47
با سلام و خسته نباشيد.من 31 سالمه.مدت 3 ماهه كه به دليل كيست تخمدان قرص اچ دي استفاده مي كنم.مدت چند روزه كه كه در پاي چپم احساس گزگز مي كنم.با توجه به اينكه خواهرم بعد حاملگي دچار ام اس شده بود ولي رفع شد آيا احتمال ام اس در من هست؟متشكرم./ پاسخ: نمیدانم چگونه به این تشخیص فکر کرده ید !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 آذر 1391 ساعت 11:13
با سلام و عرض خسته نباشيد خدمت جناب دكتر ظهرابي من دختري 29 ساله هستم اكنون مدت 2 سال است كه به علايم حسي در تمام بدنم دچار شده ام مثلا احساس سوزش سوزن سوزن شدن و بي قراري مداوم در پاها و گاهي اوقات در دست ها همچنين احساس كرختي كم در ناحيه صورت و احساس طعم آهن در روي زبان و گزگز شكم و ستون فقرات دارم كه اين شرايط در مواقع عصبانيت و استرس و فشار كار افزوده مي شود در مدت اين 2 سال سه بار ام آر اي از مغز و كل ستون فقرات كرده ام و همه نرمال گزارش شده اند و در مدت دو سال هيچ تغييري در مختصات ام آر آي هاي من ديده نشده. در اين خصوص به 5 پزشك متخصص داخلي مغز و اعصاب مراجعه كردم و همگي بر اين باورند كه مشكل من عصبي است. آقاي دكتر در ام آر آي مغز من چند نقطه بسيار ريز و در حد نوك سوزن وجود دارد اما پزشكان و راديو لو‍‍‍ژيس هات مي گويند اين نقاط عادي است. البته بنده سابقه سردردهاي بسيار بسيار شديد نيز داشته ام و در ناحيه كمر و گردن ديسك ها خفيفي هم دارم آيا ديسك گردن به صورت ميزند شديدترين ديسك من در ناحيه ال 5-6 است و در ناحيه انتهاي كمر يك كيست دارم با توجه به اين توضيحات نظر شما در مورد بيماري من چيست؟ من در طول زندگي مشكلات عصبي عديده اي نيز داشته ام و شغلم هم خبرنگاريست. با تشكر منتظر پاسخ شما هستم. 
/پاسخ: گر چه بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما اولین تشخیص اینجانب نیز فشار ها و استرس های روحی میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نیما مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 آذر 1391 ساعت 11:21
سلام جناب دکتر. برادرم مدت سه ماه است دچار مشکلات عجیبی شده ابتدا در مواقعی که بیشتر شب هاست دچار قفل شدن دست بود بعد از مدت دوماهی دچار غشی شد و گاهی اوقات سرپا غش میکنه و حال علاوه بر غشی دچار تکانهایی در حالت غشی میشه که در این حالت هیچ هوشیاری نداره و تنفسش مشکل پیدامیکنه هر از چندی مثل شک دادن بهش دست میده و نفس میکشه بعد از هوشیاری طلب آب میکنه! گاهی اوقات فقط یکبار در روز گاهی اوقات ندین بار پشت هم اتفاق می افته هوشیار میشه بعد دوباره یهو غشی میشه! سی تی اسکن گرفتن و دوبار نوار مغزی گفتن مشکلی دیده نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید... باتشکر 
/پاسخ: ایشان نیازمند مصرف داروهای ضد تشنج زیر نظر همکاران داخلی مغز و اعصاب میباشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سانیا در تاریخ یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 20:46
اقای دکتر ازتون ممنونم بابت مشاورتون.موفق باشید / پاسخ: خواهش میکنم ، امیدوارم همیشه شاد و همواره سلامت باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 20 اردیبهشت 1390 ساعت 14:40
سلام آقای دکتر دختری 29 ساله ام بعد از فعالیت ورزشی به یک باره در دو پا از ساق به پایین احساس خواب رفتگی و سوزن سوزن شدن کردم و با مراجعه به متخصص مغز و اعصاب با گرفتن نوار چشم و معاینه گفتند MS ندارم و اعصاب چشم شما سالم است. پس از مدتی بهبود یافتم دوباره پس از انجام فعالیت ورزشی دچار این حالت شدم و الان یک هفته است که کمردرد هم دارم آیا من مشکل MS دارم؟/پاسخ : پیشنهاد میکنم در صورت تمایل بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نیلوفر مهمان در تاریخ جمعه, 13 خرداد 1390 ساعت 23:17
سلام.خسته نباشید.من یه کنکوری هستم و خب طبیعیه که استرس هم داشته باشم.اما تودست و پای سمت راست بدنم چند روزیه احساس خستگی میکنم.کلا ادم گرمایی هم هستم.احساس میکنم دستا راستم هم که الان دارم این متن رو تایپ میکنم میلرزه.اینا نشونه های ام اسه؟/پاسخ: به نظر میرسد مشکل شما بیشتر از MS ، فشارهای روحی و استرس ها باشد. من نشانه ای از بیماری MS در شما نمیبینم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 19:20
salam jenabe dr khaste nabashiid madare bande 51 saleshoon 1sale pish yeki az zanuhashoon ab avorde bood va dar mavaghe adii seda mikhord baraye darman kheylii daru masras kardan ke bishtar vitamin boode va doctorhaye ziyadi raftan az senine 30salegi ham migren daran va hamishe mosaken estefade mikonan chand vaghti has kheyli dochare feshare assabi shodan hodude 3haftas ke paha va dasteshoon bi hesso kerekh shode tori ke baraye lebas pooshidan va boland shodan az mobl dochare moshkelan yek tarafe soorateshoonam varam dare albate nagahani injoor shodan na inke kam kam vali sayere alaeme ms nadaran faghat bihesii dasto pa albate doctorha tazegi goftam diske kamar dare man kheyliii negaran shodam ke shayad ms bashe mikhastam az shoma komak begiram cheghad ehtemale ebtela be in bimari baraye madaram vojood dare mamnoonam az vaghti ke mizariin...????/ پاسخ: پاسخ سوال شما بدون انجام معاینه امکانپذیر نیست. در صورت تمایل میتوانید بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 20 تیر 1390 ساعت 02:53
سلام آقاي دكتر. كسي كه ms داره ميتونه دندان كاشتني ايمپلنت بذاره؟ دندون جلو در اثر ضربه كشيدني شده و دكتر ميگه بايد استخوان فك سوراخ شه و يك پيچ تيتانيوم داخل فك بجاي ريشه گذاشته شه. ضمنا ms در مرحله گزگز و خواب رفتن دست و پا و لرزش خفيف وضعيتي اندامها ميباشد. قبلا از راهنمايي شما متشكرم/پاسخ: گر چه به نظر نمیرسد مشکل چندانی داشته باشد اما پیشنهاد میکنم با همکاران داخلی مغز و اعصاب مشورت نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 17:44
سلام خاله ام دارای علائمی مثل سرگیجه ،حلت تهوع و خستگی دایمی و مدتی پیش به علت فلج شدن از گردن به پایین در بیمارستان بستری شده بود و در آن مدت روزی 1 تا 1.5 لیتر پلاسمای خون به وی تزریق می کردند.و چشمهایش نیز تار و دو تایی میدید و همچنین مدتی اصلا کنترل پاهایش را نیز نداشت به نظر شما آیا وی بیماری ام اس دارد. 
لطفاً پاسخ مرا بدهید. متشکرم/ پاسخ: احتمالا ایشان به بیماری گیلن باره مبتلا شده اند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده از ساوه مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:21
با سلام و خسته نباشید  
خواهری 40 ساله دارم که مدتی از درد مچ پا رنج میبره به گفته خودش درد مچ پا انتقال دهنده درد به کمرش نیز هست در این بین مچ پای راست دردمند لاغر تر از پای چپ شده و دکترا فعلا تشخیص قطعی ندادن خواهش میکنم پاسخ دهید/ پاسخ: احتمال فتق دیسک و یا سایر مشکلات درگیرکننده عصب سیاتیک وجود دارد در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محسن 27 ساله مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 17:58
سلام و وقت بخير 
من دو سال قبل يک حمله داشتم، يعني صبح که از خواب بيدار شدم به شدت بي خيال شده بودم، در جمع بندي و درک حرف طرف مقابل مشکل داشتم، کمي در بيان کلمات مشکل پيدا کرده بودم، کلا همه احساساتم کم شده بود، لامسه، بويايي، جنسي، حاقظه ميان مدتم تعطيل شده بود، يعني يادم نميآمد که 5 دقيقه قبل سوئيچ ماشين را کجا گذاشتم، و ديگر صبح چي خوردم که اصلا يادم نميآمد، قدرت تفکر و تخيل خود را هم از دست داده بودم يعني من که قبل از خواب يه عالم و آدم فکر ميکردم و کلي طول ميکشيد تا خوابم ببرد، مثل سنگ دراز ميکشيدم و خوابم ميبرد، 
 
همه اين عوارض با گذشت ساعات بعد از بيدار شدن کمتر ميشد و مثلا 12 ساعت از بيدار شدن که ميگذشت خوشحال بودم که کمي بهتر شدم، خلاصه من که خواب ظهرم ترک نميشد براي اينکه اين حالات در من عود نکند خواب را ترک کردم، بعد از گذشت دو سال همچنان مشکل به ياد آوردن و تخيل و ميل جنسي و ضعف عضلاني وجود دارد اما شدتش کم شده، سي تي اسکن و نوار مغز هم چيزي نشان نداد، 
طولاني شد، عذرخواهم، لطف کنيد و نظر خود را بگوييد که بيشتر دنبال ام اس باشم يا بيماري ديگر با اين علائم وجود دارد./پاسخ: علایمی که نوشته اید قویا بنفع تشخیص تشنج لوب تمپورال مغز است. پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران متخصص داخلی مغز و اعصاب مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 20 تیر 1390 ساعت 12:36
سلام دكتر؛‌حدود 5 ماه پيش دچار سفت شدن خود به خودي ماهيچه هاي دست و پا ميشدم . با دادن ام آر آي كه كاملا نرمال بود خيالم راحت شد. اما حالا مجددا دچار حالتهايي مثل سوزن شدن كف دست و پا و سرانگشتان و حتي گاهي در صورتم ميشوم در ضمن انگشتان دست و پا ؛‌مخصوصا نوك شصت دست چپ و شصت پاي راستم خيلي درد ميگيرد سه هفته پيش به 2 دكتر متخصص مغز و اعصاب رجوع كردم كه با ديدن ام آر آي 5 ماه پيش و معاينه ؛داروهاي خواب آور مثل آلپروزولام به من دادند! اما باز هم همان حالتها را دارم ؛ سوزن شدن رو و كف دست و پا و نوك انگشتان ؛ درد ماهيچه هاي چشم ؛‌البته مشكل در ديدم ندارم! و درد در نوك انگشتان نمي دانم چه كار كنم دوباره ام آر آي بدم؟ اگر ام اس نيست پس اين علائم كه اينقدر شبيه ام اس هست مربوط به كدوم بيماري هست؟ كه با خوردن قرص اعصاب هم خوب نميشه! آخه 5 ماه پيش فقط سه روز آلپروزولام خوردم و خواابيدم و كاملا خوب شدم اما حالا 3 هفته است دارو ميخورم و خوب نميشم خيلي نگرانم! راستي دختر25 ساله هستم و كارم با كامپيوتر هست /پاسخ: ایمیلی برایتان ارسال ، و در آن توضیح داده شد که با شرح حالی که ارسال کرده ا ید نمیتوان پاسخ قطعی و دقیقی داد. در صورت تمایل میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده گلناز مهمان در تاریخ دوشنبه, 20 تیر 1390 ساعت 12:38
با سلام. من دختري 29 ساله هستم كه نزديكه يك ماهه كه دست چپم و گاهي وقتا سمت چپم دچار بي حسي ميشه، و گاهي وقتا هم سمت چپم ميسوزه، از وقتي هم كه يادم مياد پاهام سرماسرما و مورومور ميشه به‌طوري كه زمستونا عاجزم ميكنه و حتي بعضي موقعها تو تابستونم همينطوري سرماسرما ميشه، يبوست هم دارم، بدخلقو عصبي هم هستم جديدا خوابمم زياد شده، امروز داشتم علائم ام اسو ميخوندم كه ديدم اينهايي كه گفتم از علائمش هست الان خيلي ميترسم اميدمو از دست دادم حالا بايدچيكار كنم كه سريعتر بفهمم ام اس دارم يا نه؟ و اينكه شما چند درصد امكان ميديد كه من ام اس دارم؟ 
خيلي ممنون از راهنمائيتون./پاسخ: مطالبی که نوشته ا ید بیشتر از ، با مسائل و مشکلات روان تنی یا به عبارتی روحی و به قولی عصبی مطابقت دارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 20 تیر 1390 ساعت 21:24
سلام دكتر. بهترين و كم عارضه ترين دارو براي متوقف كردن لرزش ms چيست؟ دارويي كه وابستگي هم ايجاد نكند و مدتي بعد از قطع دارو لرزش شديد تر نشود. كلونازپام يا ... ؟ 
 
من زياد لحيمكاري در محيط بدون تهويه داشتم . آيا مسموميت با سرب هم لرزش ميدهد؟  
آيا از طريق آزمايش خون ميشه ميزان سرب داخل بدن رو اندازه گرفت؟ 
آيا بدن خود بخود ميتواند سرب را دفع كند يا دارويي وجود دارد كه سرب را كاملا دفع كند؟ 
با تشكر/پاسخ:احتمال مسمومیت با سرب در مورد شما قویا مطرح است. پیشنهاد میکنم با این تشخیص با یکی از همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 23:05
باسلام 
خانم 35ساله ای هستم که دوهفته است احساس سوزن سوزن شدن در انگشتان و ساق دست و پا و گاهی حس خارش در این مناطق دارم.گاهیهم کف پام داغ میشه.همچنین صبحها معمولا هنگام بیدارشدن دست و پا حالت خواب رفتگی دارند.پس ازشروع فعالیت روزانه هم پاهایم به تدریج متورم میشوند.تست قندخونم طبیعی بوده و با جستجو در اینترنت به ابتلا به ام اس مشکوکم و متاسفانه به شدت از این بابت نگران هراسان و مضطربم و جرات مراجعه به متخصص مغز و اعصاب ندارم.ممنون میشم راهنماییم کنید. 
باسپاس/ پاسخ: این نشانه ها با بیماری MS مطابقت ندارند ، پیشنهاد میکنم با مشاوره حضوری به یکی از همکاران ، اقدامات تشخیصی را به صلاحدید ایشان انجام دهید تا موجب مشکلات پیچیده تری نشوید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 تیر 1390 ساعت 22:57
با سلام دختره27 هستم كه هرچند وقت يكبار در دست وپام كه بيشتر در طرفه چپ هست احساس گزگز ميكنم كه بعد از 3-4 روز برطرف ميشه، كه تابه حال 3 بار برام پيش اومده كه فاصله بين هر كدام20-25 روز بوده. 
اين مسئله به شدت نگرانم كرده ميخواستم بدونم كم ممكنه به ام اس شده مبتلا شده باشم؟/پاسخ: بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر دقیقی نمود اما اولین تشخیص من شکل متفاوتی از حملات میگرن ، استرس های عصبی و اینگونه مسائل است. MS درآخرین رده های تشخیص میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 23:53
با سلام 
همسرم 25 سالشه و در سالهای 88و90دچار تاری دید شده که بعد از تزریق کورتون به حالت اولیه برگشته اما در ام ار ای چیزی نشون نداده و پیش چندین دکتر رفتیم که آنها هم بیماری ام اس رو تایید نکردن ام حدود دو هفته هست که دچار درد در ناحیه انتهایی کمرش شده میخواستم بدونم ربطی به ام اس داره و ما باید به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کنیم یا نه ممنون میشم اگحه جوابمو بدین متشکر 
/پاسخ: بعید است کمردرد ایشان ارتباطی با تاری دید قبلیشان داشته باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 09 مرداد 1390 ساعت 00:53
سلام من میخواستم جناب دکتر را حضورا ملاقات کنم.لطفا مرا راهنمایی کنید/پاسخ : لطفا بوسیله ی ایمیل با ما در تماس باشید تا وقت ملاقات حضوری برای شما داده شود: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نهال مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 10:08
سلام اقای دکتر میخواستم بگم من یه مدتیه که وقتی عصبانی میشم بدنم به شدت درد میگیره وسست میشه خصوصا دست ها و قفسه ی سینه ام البته گاهی وقت ها حتی بدون عصبانیت هم دچار این درد میشم و قبلنا دست چپم هنگام هیجان یه جوری میشد انگار که از تو داره درد میگیره اما کمکم دست راست و پاهام هم این جوری میشه لب بالام هم گاهی اوقات سوزن سوزن میشه در ضمن من الان هفده سالمه و حدود چهار سال پیش سمت راست صورتم دچار فلج عصبی شد و بعد ها کم کم بهبود یافت ایا این ها علائم ام اسه با توجه به درد های بدنم؟ خیلی نگرانم خواهش میکنم بگید/پاسخ : بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI شما نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 10:20
با سلام من مردی 36 ساله میباشم مدت حدود یک ماه است که در انگشتان پای سمت راست و کف پا که گاهی درون ساق نیز حس می شود احساس خواب رفتگی ممتد دارم ولی تغییری در تعادل من و سایر علایم ام اس را ندارم در ضمن در استخوانهای پایین کمر (اطراف ستون فقرات ) نیز احساس کوفتگی و درد دارم.آیا احتمال بیماری ام اس برای بنده می باشد./پاسخ : انجام MRI و رادیوگرافی ساده کمر برای شروع بررسیها پیشنهاد میشود.بیشتر از باید به مشکلات ستون فقرات شک کرد.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 10:11
سلام من پسري 25 ساله هستم حدود ا سال است كه ستون فقرات من صدا ميدهند يعني قولنج ميشوم و نيز احساس خستگي ميكنم حالا مدتي است كه گردن و پاهاي من هم صدا ميدهند خودم هم نميتوانم نيم ساعت صاف بنشينم وقتي صاف مينشينم انگار مهره هاي كمرم ميخواهند از هم جدا شوند به دكتر ارتوپد رفتم دكتر گفته كه هيچ مشكلي ندارم ميخواستم ببينم علايم بيماري ام اس را دارم يا نه؟/پاسخ : بیشتر از به نظر میرسد شما دچار ضعیف بودن قدرت ماهیچه ها و شروع تغییراتی که به طور عامیانه آرتروز نامیده میشوند هستید . در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 10:06
با سلام و عرض خسته نباشید. 
من دختری 22 ساله هستم و دانشجوی پزشکی.  
حدود یک سال و نیم پیش موقع امنحانا شدیده احساس گز گز و مورمور میکردم. هم پاها و هم سرم. عموم متخصص اعساب اند. مهاینات ک انجام شد گفتند بهتره یک MRI بگیری. اما با توجه به امتحانات و شخصیت خودم پدرم ک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی اند گفتند مربوط به امتحاناست و حقیقتا بعدش کاملا خوب بودم. تا اینمع از دوره امتحانات این ترم کف پای چپم گزگز می کند. هرچفد منتظر خوب شدنش شدم نشد. تازگی ها کف پای راستم و سمت چپ صورتم هم همین احساسو دارم ک البته گهگاهیه. یک بار دیشب و یک بار الان چنان هر دو پام گرفت ک نمی تونستم حرکت کنم. حیلی نگرانم. همه ی آزمایشات خودایمنیمم منفی بود. چه کار کنم؟ اگر تشخیص مثبت باشه هم خیلی برای آیندم بد می شه... چه کار کنم؟/پاسخ : بدون انجام معاینه و مشاهده ی کلیشه های MRI شما نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 10:00
باسلام شوهرم حدود دوهفتهخ قبل در شرکت به دنبال یک سردرد شدید می افتد وبیهوش میشود همکارانشگفته اند حالت تشنج داشته بدون اینکه از دهانش کف بیاید بعد از مراجعه به پزشک وانجام ام ار ای وسی تی انژیو گفتند موردی نیست وپروپانول ونورتریپتلین وبوسپانکس ولامنژوتریت تجویز کردند بعد از یک هفته استفاده ورفع نشدن مشکل شوهرم لامنژوتریت رو قطع کرد وبه پزشک دیگری مراجعه کردیم ایشان هم گفتند همان داروهای قبلی راادامه دهید و والپروات سدیم تجویز کردند حالا هم باز نتیجه ای نگرفتیم وشوهرم به گفته خود حدودا روزی 10 بار دچار حالتی مانند حمله میشه که1تا2 دقیقه طول میکشه دراین جور مواقع میگه درد نیست وسرم مور مور میشه پشت چشمها وپاهاش عرق میکنه .در پشت سرش چیزی بالا وپائین میره خیلی نگران هتیم که اگر چیزی نیست این علائم چیه وچرارفع نمیشه خواهشمندم نظر خودتان را بفرمائید متشکرم/پاسخ : این علامت ها با تشنج مطابقت دارند ، با همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره حضوری داشته باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 09:55
سلام اقای دکتر باتشکر از اینکه وقتتون را در اختیار هموطنان عزیز قرار داده اید. من آقایی هستم با حدود 45 سال سن بیش از 15 سا ل است که از درد مفاصل رنج میبرم و بنابه گفته متخصص روماتولوزی دارای بیماری آرتریت روماتوئید هستم .اکنون حدود یکماه است که دست راستم از کتف تا انگشتان دستم گهگاهی کزکز میکن ویک درد در آن حس میکنم.خواستم راهنمایی بفرمایی که چکار کنم و به کدرم یک از همکاران شما مراجعه نمایم.با تشکر فراوان( از اهواز هستم)/پاسخ : انجام MRI گردن برای شروع بررسیها پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 09:56
با سلام ،خانمی هستم 30 ساله .تقریباً 3 ماهه که از ناحیه کمر عجیب احساس درد دارم به پزشک مراجعه کردم دسیک خیلی خفیف تشخیص داد ند و بعد از چند مرحله فیزوتراپی بهبود نیافتم .بعد از آن قضیه از ناحیه پای چپ درد بسیار شدید احساس میکنم که راه رفتن را برایم بسیار سخت و مشکل ساز شده است بخصوص سمت زانوی پا .نمی دانم .تو رو خدا کمکم کنین تا از این نگرانی بیرون بیام/پاسخ : انجام MRI و رادیوگرافی ساده کمر برای شروع بررسیها پیشنهاد میشود.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:51
sسلام آقاي دكتر قبل از هر چيزي هم تشكر مي كنم از شما و هم خواهش مي كنم منو از اين حال وحشتناكي كه دارم در بياريد، الان حدود 4 هفته هست كه همسر من كه 28 سالشه و سابقه بارداري هم نداره اظهار ميكنه كه از دوزانوي پاهاش از داخل مي سوزه و به پائين تر مي زنه اما درد نداره فقط از داخل مي سوزه، بعضي روزها هم پاهاش اينقدر بي رمق هستند كه ترجيح ميده راه نره، كمكم كنيد. با سپاس/پاسخ: ایشان نیاز به انجام معاینه و بررسی های بیشتر تشخیصی دارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 مرداد 1390 ساعت 08:10
سلام و خسنه نباشید. ایا فقط گز گز کردن دستان (از مچ به پایین) میتواند علایم بیماری ام اس باشد؟/پاسخ؛ این احتمال بسیار کم است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:42
با سلام من دختر 27 ساله هستم که به هنگام عصبانیت و استرش دست هایم مور مور می شود علت می تواند ام اس باشد/پاسخ: این احتمال بسیار کم است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:39
سلام آقای دکتر  
دختری 26 ساله اهل گیلان هستم سالهای اخیر خیلی زیاد عصبانی میشدم ولی هم اکنون کمتر  
مدتی است در دستها و پاهایم درد و احساس بی حسی دارم و بعضی شبها به علت درد از خواب بیدار میشوم دکتر به من گفته شاید از کمبود ویتامین D باشد و درد و بی حسی معمولا تا دو رز طول میکشد وقتی زیر نور خورشید می ایستم تاچند روز درد ندارم و ممکن است درد دوباره شروع شود از بچگی پاهایم زیاد خواب می رفته در هوای سرد هم درد افزایش میابد می خواستم بپرسم ممکن است من علایم ام اس را داشته باشم؟ 
با تشکر/پاسخ: نه MS و نه کمبود ویتامین D موجب چنین علامتها و نتایجی نمیشوند ، به نظر میرسد مشکلات شما بیشتر ناشی از همان فشارهای عصبی و به عباراتی بیماری های روان تنی باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 مرداد 1390 ساعت 08:20
سلام من سه روزه دست و پام خواب میره خارشم دارم احساس بی حالی هم دارم ممکنه مبتلا به ام اس باشم؟/پاسخ : این احتمال زیاد نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:36
سلام من مدت سه ماه است تنگی نفس دارم که گاهی دست و پام خواب می رود 
امروز انقد شدید دست و پام خواب رفت که انگار دیگه حرکت نمیکرد نفسم انقدر گگرفته بود که اورژانس رفتم اکسیژن وصل کردند و ارام بخش زدند خوب شدم 
ممکنه ام اس داشته باشم  
وقتی غذا میخورم بیشتر نفسم میگیره و دست و پام خواب میره/پاسخ: به نظر میرسد مشکلات شما بیشتر ناشی از فشار های عصبی باشد. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:33
سلام و عرض ادب 
حدود یک ماه است که دست و پایم خواب می‌رود (بیشتر سمت راست بدنم). یعنی ابتدا فقط خواب رفتن بود،‌اما یکی دو هفته است در زانو، مچ پا و استخوان‌های روی پا و انگشت‌های انتهایی احساس درد هم دارم. گاهی هم گرفتگی خفیف ایجاد می‌شود. هیچ نشانی از سرگیجه یا دوبینی یا عدم تعادل ندارم. اما شب‌ها از درد پا (زانو به پایین) خوابم نمی‌برد و استرس داشتن ام‌اس هم شدت می‌بخشد به آن. درد پاهام طوری‌ست که انگار از سرما استخوان‌هام سوخته باشد! البته قبلا هم در مواجه با سرما چنین دردی داشتم، اما الان مداوم است!  
ممنون می‌شوم نظرتان را بفرمایید./پاسخ: دردهای شبانه ارتباطی با MS ندارند ، انجام MRI برای شما پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:24
سلام آقای دکتر من 25 سال سن دارم و به دیسک کمر خفیف مبتلا هستم که بعد از گرفتن MRIبدون تزریق(1.5 تسلا) متوجه شدم.البته به علت گزگز پایم به پزشک مراجعه کردم. 
چند وقتی است که احساس میکنم بعضی وقتها پایم بدون اراده من تکان کمی میخورد. 
آیا دلیلی بر ام اس میباشد. 
و همچنین بعداز سرفه شدید گاهی پیش میآید که یه قطره ادرار میکنم. 
خیلی نگرانم.لطفا راهنماییم کنید/پاسخ: شما نیاز به انجام معاینه و بررسی های بیشتر دارد ، گر چه تشخیص MS برایتان چندان مطرح نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:32
salam man dokhtari21sale hastam aval1-8mah fagat paye rastam mor mor mishod kheyli azab to paham daram alan har do pam azab daran kamaram dard dare 2bar zamin khordam noke angoshtam ta zano bi hes mishe nemitonam dast bezanam/ پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و MRI میباشد . در صورت تمایل درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:13
سلام خواهر من تازه ام اس گرفته نظرتون راجب اون چيه درس ميشه؟/پاسخ : بسیاری از موارد این بیماری با درمانهای دارویی نزد همکاران داخلی مغز و اعصاب کنترل میشوند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 04 شهریور 1390 ساعت 07:25
سلام؛ حسته نباشید.دختری 26 ساله هستم. حدود 2 ساله که هر 4-5 ماه یکبار در پاها و دستها و صورت و کمرم احساس مور مور شدن میکنم.و دست و پاهام خواب میره و هر دوره حدود 2 هفته طول میکشه تا خوب بشم. اولین بار فقط انگشت پای راستم خواب رفت ولی به مرور با گذشت زمان در طی این 2 سال خواب رفتگی پیشرفت کرده و الان حتی گاهی اوقات کمرم هم خواب میره و پوست کمرک مور مور میشه. بنا به توصیه پزشک MRI مغزی انجام دادم ولی دکترم گفت هیچ مشکلی نداری وعصبی هست. لازم نیست MRI نخاعی انجام بشه؟ آیا لازم هست به پزشک دیگه ای مراجعه کنم؟ چون پزشکم متخصص اعصاب و روان بود نه مغز و اعصاب. جواب MRI هم در پائین براتون مینویسم. ممنون که کمکم میکنید. 
MR examination of the brain was performed,utilizing axial T1 , T2 and FLAIR sequences.The examination was supplemented with sagittal T1 & coronal T2 weight sequences.  
بقیه موارد همگی نرمال بود. 
ممنون/پاسخ: البته برای اظهار نظر قطعی ، نیاز به مشاهده ی MRI و انجام معاینه بالینی میباشد , در صورت تمایل درخواست ملاقات حضوری کنید تا بررسی های لازم انجام شده و تشخیص قطعی گذشته شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده میلاد مهمان در تاریخ جمعه, 11 شهریور 1390 ساعت 09:02
سلام 
پسری 23 ساله هستم 
به مدت 4 روز یک اردوی نظامی با پیاده روی خیلی زیاد بودم و بعد از اون، نوک انگشت شصت یکی از پاهام به اندازه دو سانت در قسمت زیر انگشت، دچار کمی بی حسی شده، 
البته بی حسی اون شدید نیست، ولی تا حدی بی حسه و بعد از یک ماه تغییر خاصی نکرده، شاید کمی کمتر شده باشه 
مشکل خاص دیگه ای تو بدنم ندارم 
راهنمایی می فرمایید که مشکل چیه و باید چکار کنم؟/پاسخ: احتمالا پوشیدن کفش و یا پوتین های تنگ موجب این حالت شده است، نگران نباشید ، کفش های نوک باریک نپوشید و صبر داشته باشید ، اغلب اینگونه موارد خود بخود بهبود خواهند یافت .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 شهریور 1390 ساعت 06:55
با سلام. 
من دختری 27 ساله هستم. 
مدت دو وروز است که هر دو انگشت شصت پایم دچار حالتی بین بی حسی و گزگز شده. 
البته نه تمام آن ها بلکه نیمه خارجی هر دو انگشت به سمت ناخن. 
نا گفته نماند در طی هفته گذشته تا کنون فشار عصبی زیادی داشته ام. 
آیا باید برای ام اس پیگیری کنم؟لطفا راهنمایی کنید./پاسخ: من فکر نمیکنم مشکل شما ارتباطی با داشته باشد ، استرس های عصبی و حتا کفش نوک باریک و تنگ از جمله علت های این مشکل بشمار میروند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 شهریور 1390 ساعت 19:39
سلام یک سئوال داشتم 
آیا شوک های عصبی ممکن باعث ایجاد بیماری ام اس بشه ؟ 
من 25 سال سن دارم و حدود 1 سال هست که مدام تحت فشار عصبی هستم و در همون حال کل بدنم بی حس میشه و احساس می کنم سرم کرخ میشه آخرین بار هم سر و کمرم درد گرفت و دچار رعشه تو پای سمت راستم شدم و از اون موقع احساس درد در سمت راست مغزم و چشمها و کرخی پای راستم هم دارم 
با توجه به این که تو این مدت مشکل عفونت معده ، کم کاری تیروئید و سر گیجه های دائمی و داشتم و خیلی هم منزوی شدم ممکن هست ام اس هم داشته باشم یعنی چیزهایی که گفتم ممکن هست به ام اس ربط داشته باشه ؟؟/پاسخ: علائم شما بیشتر ناشی از فشارهای عصبی بوده و ارتباطی با MS ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مریم ع مهمان در تاریخ جمعه, 11 شهریور 1390 ساعت 09:04
با عرض سلام و خسته نباشید 
من دختری 34 ساله هستم. در عرض چند ماه اخیر، حدود 2 الی 3 مرتبه، در هنگام خواب دچار بی حسی کامل پای چپ (از قسمت زانو به پائین) شدم که با ماساژ پا بعد از 2 الی 3 دقیقه به حالت عادی برگشته است، آیا این می تواند علائمی از بیماری MS باشد؟/پاسخ: احتمال دارد در خواب حالتهایی به خود میگیرید که موجب فشار بر رگ های خونی و یا عصب های این پا میشوند ، اغلب با اصلاح شیوه ی خوابیدن ، این مشکل برطرف خواهد شد ، نگران MS نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 14 شهریور 1390 ساعت 19:26
با سلام و خسته نباشید دختری 23 ساله هستم تقریبا 2 ماهی است که موقع راه رفتن احساس خواب رفتگی در قسمت راست کف پای راستم دارم که تا ساق پای من ادامه دارد میخواستم ببینم این حالت میتواند از علائم بیماری ام اس باشد .لطفا من را راهنمایی کنید . باتشکر .محمدی/ پاسخ: به نظر میرسداین حالت بیشتر ناشی از فشار بر ریشه های عصب سیاتیک است و ارتباطی با MS ندارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زهره از مشهد 14/6/90 مهمان در تاریخ دوشنبه, 14 شهریور 1390 ساعت 08:51
با عرض سلام وخسته نباشید.شوهر من 30 سال سن دارن و الان یک ماهی هنگام بالا وپایین رفتن از پله ها گاه گاهی دچار مشکل میشن و دوتا میبینن وبی اشتها هم شدن که ظرف مدت دو هفته 5 کیلو وزن کم کردن.آیا علائم بیماری هست و نیاز به آزمایش داره.البته آقای دکتر ایشون فشار کاریشون زیاده وسابقه ی بیماری رو در خانوادشون تا حالا نداشتن تو رو خدا ما را راهنمایی کنید که من و شوهرم خودمونو باختیم.مرسی./پاسخ: نگران نباشید اما ایشان نیاز به انجام بررسی های بیشتر تشخیصی دارند، میتوانید با یکی از همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محسن از شيراز مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 شهریور 1390 ساعت 05:14
با سلام و عرض ادب  
مدت چند روزه كه دچار درد شديد وتقريبا حالت بيحسي در دست راست از بازو تا مچ گرديده ام ايا مي تواند علايمي از بيماري ام اس باشد. با تشكر/ پاسخ:گر چه بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد اما بنظر میرسد مشکل شما ناشی از فشار بر عصب های این ناحیه مثلا بدلیل فتق دیسک گردن باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مسعود مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 شهریور 1390 ساعت 18:23
سلام آقای دکتر من از ساری هستم متاسفانه باخبر شدیم از ساری رفتید ای کاش یه وقتی هم به مردم اینجا بدید.حدود سه ماه پیش یک حمله عصبی به من دست داد البته از 1 سال قبلش بی حالی و گاهی تهوع داشتم پس از پیگیری زیاد ام ارای من ام اس رو نشان داد دکتر کتابچی تشخیص ام اس خفیف یا مشکوک رو دادن و امپول دپو مدرول+ویتامین ب و ای و پیراستام تجویز کردن که حالم حتی بدتر شد( تپش قلب+تهوع+سرگیجه+سردرد+تنگی نفس)که بابل دکتر بخردی کاملا ام اس رو رد کردن و گفتن که بیماری اعصاب دارید و قرص پرپرانول+اسنترا+پرفنازین تجویز کردن که الان بی حالی و سردرد شدید دارم و خارش در وسط سرم و تنگی نفس گاهی اوقات هم احساس بی حسی در دست و پای راستم میکنم. لازم به ذکر است در سال 87 بخاطر تصادف و ضربه به سرم با کمک شما در بیمارستان مهر ساری درمان شدم. 22 سالمه توروخدا کمکم کنید/پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم، علائم شما بیشتر به نفع حملات عصبی و ناشی از استرس های روحی است ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری در تهران (در فرصت مقتضی) بنمائید. احتمال دارد در آینده بتوانم هر از چندی در ساری بیمارانم را ویزیت کنم اما در حال حاضر بدلیل مشغله ی زیاد چنین فرصتی فراهم نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 شهریور 1390 ساعت 11:16
با سلام و تشکر از زحمات شما محمدی هستم در جواب مشکل من تشخیص شما فشار بر ریشه های عصب سیاتیک بود ، البته این مشکل من بعد از پیچ خوردن پا هنگام ورزش کمی بیشتر شده و بعضی مواقع در شب دچار گرفتگی در پای راستم میشوم ، در ضمن من قبلا به خاطر بلند کردن شی سنگین کمردرد داشتم که الان رفع شده ، میخواستم ببینم برای رفع خواب رفتگی پایم هنگام راه رفتم چیکار باید بکنم . ممنون میشم اگر راهنماییم کنید . 
یک د نیا ممنون که با جواب دادن به سوالات ما ،ما رو از نگرانی در میارید ./پاسخ: پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات سایت را به دقت بخوانید و د ستورات آن را انجام دهید ، در صورتیکه بهبود نیافتید میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مسعود مهمان در تاریخ چهارشنبه, 16 شهریور 1390 ساعت 14:34
سلام آقای دکتر ممنون از اینکه جواب دادید دیشب با شماره اورژانسی تماس گرفتم و گفتند پنج شنبه احتمالا هفته بعد میام میخواستم بدونم باید دوباره ام ار ای جدید بگیرم؟ 
امروز تنگی نفس شدید دارم احساس میکنم قلبم میخواد وایسه 
البته دکتر قلب و ریه و داخلی رفتم و گفتند مشکلی ندارید  
مردم ساری به شما افتخار میکنند امروز خ قارن بودم و با حسرت با تابلوی شما نگاه کردم  
البته شما متعلق به تمامی ایران هستید/ پاسخ: با کمال میل در خدمتتان خواهم بود ... دوست عزیزم ، مردم خوب و قدر شناس و با محبت ساری و مازندران همواره در قلب و روح من جای دارند و هر جائیکه باشم با خاطرات آنها زندگی خواهم کرد ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ثنا مهمان در تاریخ جمعه, 18 شهریور 1390 ساعت 17:39
باسلام. دختري بيست ساله هستم كه نزديك به يك ماهه كه در قسمت چپ بدنم مدام ضعف دارم.گاهي اوقات نوك انگشتان سمت چپم ميسوزه و خواب ميره. در ضمن گاهي اوقات سمت چپ كمرم دجار درد بدي ميشود كه كمرم تير ميكشد. به نظرشما مشكل من مربوط به ام اس ميشود؟ 
با تشكر/پاسخ: بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان .معصومه مهمان در تاریخ دوشنبه, 21 شهریور 1390 ساعت 16:59
با سلام .آقای دکتر اگه mri هامو بفرستم میتونید در مطب پذیرش کنید؟لطف کنید بپذیرید از بس دکتر های مختلفی مراجعه کرده ام وهر کدام با نظرات مختلف خسته شدم.سه روز پیش درباره مشکلم براتون نوشته ام./پاسخ: بهترین حالت این است که خود شما همراه با MRI در مطب معاینه شوید اما اگر نمیتوانید بصورت حضوری مراجعه کنید ، چاره ای جز مشاهده ی MRI شما نیست!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 22 شهریور 1390 ساعت 03:16
درود فراوان . اين براي بار دوم هست كه من اين ياداشت رو تايپ ميكنم . قطعا هم بار اول ياداشت به شما نرسيده چون از سايت شما مشخص هست كه جز معدود پزشكاني هستيد كه براي بيمار ارزش قايل هستين . پسري هستم 24 ساله . 5 سالي هست كه زمان زياي رو روزانه و شبانه با كامپيوتر سپري ميكنم و اكثر مواقع بدنم با مانيتور زاويه دار هست . و شبها ساعت 2 يا 3 نيمه شب به رختخواب ميروم و گرچه سالهاست خواب راحتي نداشته ام . در كل ادم به شدت استرسي و مضطربي هستم و همينطور اكثر اوقات افسرده .حتي گاهي به خودكشي فكر ميكنم گرچه تمايلي به انجامش ندارم . ماه پيش به دليل احساس ضعف در پاهام و درد در چشم سمت چپ به جراح مغز و اعصاب مراجعه كردم و بعد از معاينه و انجام ام ار اي مغزي دكتر گقتن كه همه چيز مغزيت نرمال هست . و اين در حالي بود كه من به شدت توهم بيماري داشتم . الن هم بعضي وقتا در حالت ايستاده در پاهام احساس لرزش ميكنم و در پاي چپ احساس ضعف و البته بعضي وقتها گردن درد خفيف هم دارم و همچنين پا درد خفيف احساس ضعف در زانو . در كل همش توهم يك بيماري جدي با من هست . خوشحال ميشم نظر شمارو بدونم . با تشكر فراوان ./پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI شما میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 22 شهریور 1390 ساعت 07:17
من دختری 29 ساله هستم که اخیرا دچار فشار های عصبی شده ام و نشانه اهای از افسردگی و حدودا2 هفته دچار خواب رفتگی خفیف در نقاط مختلف بدنم هستم آیا نشانه فوق می تواند ام اس باشد ./پاسخ: احتمال MS بسیار کم است ، بنظر میرسد دلیل این علامتها همان تنش های عصبیتان باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 29 شهریور 1390 ساعت 06:09
با سلام و آرزوی سلامتی برای شما 
خانم 27 ساله ای هستم ،بسیار رنجور و حساس و خود خور. در ماه 6 بارداری بسر میبرم. حدود ده روزیست در میدان دید چشم زاستم لکه ی سیاه و سفید متحرکی حس میکنم که بعد چند روز حالت سوزش هم به چشمان دست داده.دوروزیست که در نوک انگشتان دست و پا هم احساس گزگز و خواب رفتگی سریع در اثر فشار به پاها و دستهایم دارم.احساس خارش هم بطور پراکنده در بدن دارم.خیلی میترسم...لطفا راهنماییم کنید. 
امکان داره که در اثر بارداری باشه؟ یا امکان ام اس وجود داره؟/پاسخ: بنظر من مشکل شما در حقیقت فشارهای عصبی و مشکلات ناشی از آن است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مسعود مهمان در تاریخ جمعه, 01 مهر 1390 ساعت 06:58
سلام اقای دکتر 0نمی دونم پیام قبلیم ثبت شد یا نه.از ساری روز دوشنبه خدمت رسیده بودم یادم رفت بپرسم که چه رژیم غذایی رو رعایت کنم آخه الان 3ماهه که هیچ نوع گوشتی و هیچ نوع لبنیاتی + تخم مرغ استفاده نمی کنم ( به دستور دکتر کت...) و در مورد و ویتامین ب1 و ای آیا استفاده بکنم یا نه ؟؟/پاسخ: دوست عزیز نمیتوان بطور حتمی مصرف غذایی را در بیماران MS رد یا تائید کرد ، این مساله به صورت گفتگو های علمی جریان دارد ولی هیچ یک به اثبات نرسیده اند .  
توجه شما را به لینک های زیر جالب میکنم :  
http://www.healthcentral.com/multiple-sclerosis/c/32873/104079/food 
 
http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=fightdz&dbid=18 
 
http://www.dietsinreview.com/diets/the-ms-recovery-diet/

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 02 مهر 1390 ساعت 07:38
با عرض سلام خدمت جناب آقاي دكتر ظهرابي  
خانم اينجانب متولد 1370 به مدت يك ماه است كه در سر انگشتان خود احساس بي حسي مي كند.وچندين بار از دست ايشان ليوان و يا وسايل ديگري افتاده است آيا احتمال داشتن اين بيماري(ام اس) در ايشان وجود دارد؟ 
با تشكر از جنابعالي /پاسخ: نمیتوان بر اساس این علامت تشخیص MS را گذشت ولی پیشنهاد میکنم بررسی های بیشتر ، از قبیل معاینه و MRI برای تشخیص دقیقتر انجام شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده darya مهمان در تاریخ یکشنبه, 03 مهر 1390 ساعت 20:18
سلام اقای دکتر وقت میگذارید. 
در 1 ماه گذشته حدود 4 دفعه احساس کردم هنگام خواب پایم و 1 بار دستم احساس گزگز یا برق گرفتگی کرد.آیا از علائم ام اس هست.البته در این به مدت فشار عصبی هم داشتم و وسواس فکری هم دارم/پاسخ: البته بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما احتمال چندان زیاد نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 04 مهر 1390 ساعت 18:27
با عر سلام خدمت آقای دکتر  
دختری 23 ساله دانشجوی گروه پزشکی هستم و به دلیل اطلاعات از بیماری ها وعلایم انها دچاراس فکری شده ام و مدتی قبل هم درمان ocd را انجام دادم.حالا با توجه به مقالاتی که خوانده ام احساس میکنم ام اس دارم .گاهی دستها و پاهایم البته از وقتی سر کار رفتم دچار درد کم و گاهی مور موردر حد 5-6 ثانیه میشوند.این علایم نشانه بیماری ام اس هستند؟ /پاسخ: بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی دقیق نمیتوان اظهار نظر درستی کرد اما بنظر میرسد مشکل شما بیشتر هیپوکندیازیس یا خود بیمار انگاری باشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 11 مهر 1390 ساعت 21:31
با سلام .ممنون از راهنماییتان

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مسعود مهمان در تاریخ چهارشنبه, 20 مهر 1390 ساعت 04:49
سلام اقای دکتر امیدوارم سلامت باشید از ساری خدمت رسیده بودیم میخواستم بگم من از 7 8 سال قبل که یادم میاد 2 یا 3 نقطه سیاه می دیدم که با حرکت چشمم اونها هم جابجا می شدن البته بعد از تصادف بیشتر شد به چشم پزشکی مراجعه کردم گفتن مشکلی نیست الانم می بینیم و در روز یا روشنایی بیشتر دیده میشه. در مورد ویتامین ها نظرتون چیه؟ یه سوالی هم واسم پیش امده اینکه در مراجعه حضوری بنده رو معینه نکردید؟ ممنونم به امید دیدار/پاسخ: این نقطه ها نگران کننده نیستند، ویتامینها در شرایط نرمال ، پیشنهاد نمیشوند اما مصرف اغلب آنها هیچگونه اشکالی ندارد. معمولا مراجعه مجدد یک تا دو ماه پس از اولین مراجعه کفایت میکند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 22 مهر 1390 ساعت 13:50
ممنون از راهنماییهایتان.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فاطمه مهمان در تاریخ دوشنبه, 25 مهر 1390 ساعت 10:38
ممنون از کمکتان.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده lila مهمان در تاریخ دوشنبه, 02 آبان 1390 ساعت 11:24
با سلام من زنی‌ ۳۱ ساله هستم ۴ سال می‌شه که کمر درد دارم و تشخیص دیسک کمر و تنگیه کانال نخا داده شده اما ۸ ماهی‌ می‌شه که شرایط بدنیم روز به روز بد تر می‌شه..بی‌ حسی در دست و پا و چانه و زبان دارم و ۲بینی‌ تار بینی‌ طوری که انگار چشمام چپ می‌شه رو دارم انقدر فشار بهم میاد که سردرد میشم..یه ۳ ماه می‌شه که استخونم داغ می‌شه مخصوصا سمت چپم و دست و پا و حتا چانه و تازگیها شکم و دیگر قسمتهای بدنم سوزن سوزن می‌شه و قفسهٔ سینم درد میگیره ...iran که اومدم تابستان آمار آی‌ دادم با تزریق می‌گفتن عروق بددنم باز می‌شه و این کارو انجام میدان دو پزشک گفتن که م س نداری و مشکلت روحی هست اما من اصلا مشکلاتم اونقدر حد نیست که این طوری بشم من سالها پیش افسرده شده بودم اما هیچوقت اینجوری نبودم..بد هم عدمی‌ وقتی‌ اینقدر درد میکش رحشم آسیب می‌بینه این طور نیست؟...لطفا منو راهنمایی کنید اینجا هم که هستم حاضر به انجام مینت نیستن فقط سیتیسکن از سرم گرفتن ...و دارو هم بهم ندادن....قصد دارم حامل بشم اما جرات نمیکنم و وحشت از آینده دارم با این شرایطم.../پاسخ: برای اظهار نظر قطعی ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI شما میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.در حال حاضر باردار شدن را به شما پیشنهاد نمیکنم مگر پس از معاینه .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 19 آبان 1390 ساعت 20:32
سلام آقاي دكتر من دختري 23 ساله هستم كه مدتي است از لحاظ روحي استرس و اضطراب دارم و همچنين اكثر مواقع در هنگام نشستن دچار خواب رفتگي پا ميشوم و در پاهايم احساس درد دارم خصوصا قسمت زانو و احساس ضعف و خستگي هم دارم آيا ممكن است كه من بيمار ام اس باشم؟ خواهش ميكنم منو راهنمايي كنيد باسپاس./پاسخ: احتمال MS بسیار کم است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ف.س مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 آبان 1390 ساعت 13:49
باعرض سلام وخسته نباشيد.مادرم به تازگي وارد سن40سالگي شده و چندماهي است كه در هنگام خواب ويا بي حركت بودن دست راستش به شدت دردميگيرد و بي حس ميشود به حدي كه قادربه بازوبسته كردن دستش نيست واز اين موضوع رنج ميبرد لطفا نظرخودتون رو دراين موردبيان كنيدباتشكر./پاسخ: برای اظهار نظر قطعی و منطقی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI ایشان میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 آبان 1390 ساعت 13:47
سلام آقای دکتر. من دختری 21 ساله هستم مدت یک هفته است که احساس ضعف شدید دارم. در دست و پای چپم بی حسی دارم و موقع راه رفتن احساس میکنم دارم پای چپم رو با خودم میکشم.تاری دید هم از مدت ها قبل داشتم که با مراجعه به چشم پزشک چشم هام مشکل خاصی نداشتن. بیماری ام اس هست؟/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی و منطقی نیاز به انجام معاینه و مشاهدهMRI میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 آذر 1390 ساعت 20:09
آدمیست دیگر ... 
یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد 
دوست دارد ،بردارد خودش را بریزد دور !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 آذر 1390 ساعت 22:26
سلام من دختری 24 ساله هستم مدت 4 روز دچار گز گز و مور مور پای چپم شده ام ولی موقع راه رفتن این احساس را ندارم البته مدتی است اضطراب دارم و قرص سر ترالین و پروپرانولول مصرف می کنم آیا ممکن است بیماری ام اس داشته باشم/پاسخ: احتمالا این مشکل شما ناشی از استرس ها میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده م.م مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:48
سلام 
من پسری 25 ساله هستم. سابقه ی بیماری عصبی و استرس زیاد دارم. زیاد هم حرص میخورم و خود خوری دارم. پارسال به خاطر استرس کنکور ارشد سردرد شدیدی گرفتم و الان جند ماهه انگشت کوچک دست چپم زمانی که خسته و یا عصبی هستم کرخت میشه. 
بعد از خوندن صحبت ها نگران شدم 
آیا میتونه نشانه ی ام اس باشه؟/پاسخ: تشخیص MS بسیار غیر محتمل است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:30
سلام.دختري23ساله هستم كه مدتيست قسمت پشت سرم گزگز ميكندوبيحس ميشودو به شدت داغ ميشود.لطفا راهنمايي كنيد كه بيماري من چيست/پاسخ: اغلب اینگونه موارد ناشی از استرس های عصبی و در برخی موارد آرتروز گردن هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:40
با عرض سلام و خسته نباشید آقای دکتر من هنگام نشستن مثلاً در مسجد پایهایم سریعاً خواب میرود و مدتی است که در انگشت کوچک دست چپم احساس بی حسی می کنم آیا ممکن است که علائم بیماری ام اس باشد./پاسخ: این دو مشکل هیچ ارتباطی با هم ندارند ، فشار بر رگ های خونی موجب خواب رفتن پای شما میشود ، تلاش کنید در حالت های مناسب بنشینید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 آذر 1390 ساعت 14:43
درود بر شما دکتر وجدان که این همه وقت برای پاسخ به سوالات مردم می‌گذارید. پیش از هر چیز ممنون. 
 
من زنی ۳۳ ساله هستم و تقریباً ۲ ساله که از آخرین زایمانم می‌گذره. من مبتلا به کم‌خونی مینور هستم و طی ۱۰ سال گذشته چندین بار دچار گرفتگی شدید عضلات کمر شدم که این موضوع از اواسط بارداری اولم تقریباً‌ دیگه رخ نداد. 
 
۲ ماهه که در همه‌ی شست پای راستم احساس کرختی و بی‌حسی می‌کنم که در دوفهته‌ی گذشته خیلی زیاد برام ملموس شده طوری که وقتی روی شست پام رو ویشگون می گیرم خیلی دردی رو احساس نمی‌کنم. هفته‌ی گذشته شست پای چپم هم دقیقاً همین وضعیت رو پیدا کرده و موجب نگرانی‌ام شده. به‌نظرتون مشکل من چیه؟ و برای اطلاع از نوع بیماری احتمالی و هم‌چنین شروع درمان اصلاً به چه پزشک متخصصی باید مراجعه کنم؟ 
 
با سپاس مجدد/پاسخ: احتمال درگیری عصب سیاتیک وجود دارد ، انجام MRI از کمر پیشنهاد میشود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سارا مهمان در تاریخ چهارشنبه, 16 آذر 1390 ساعت 10:43
سلام من دختری 25 ساله هستم که بسیار استرسی هستم و وقتی که ناراحت می شوم در تمام بدنم احساس لرزش می کنم، چند روزی است که در گردن و دست ها و پاهایم احساس لرزش می کنم و همچنین در صورتم احساس نبض می کنم، ایا ممکنه که این ها علائم ام اس باشه؟/پاسخ: احتمالا ناشی از همان استرس ها و فشار های عصبی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 16 آذر 1390 ساعت 10:40
سلام. خانمی 32 ساله هستم.مدت یک هفته است که احساس گزگز و خواب رفتگی در انگشتان بای راستم تا قسمت برامده روی با میکنم.البته این حالت بس از بیاده روی با چکمی چکمه ی تنگ ایجاد شد.علامت دیگری ندارم.ممکن است ام اس داشته باشم.ممنونم./پاسخ: احتمالا ناشی از فشار بر روی عصب پا به دلیل کفش تنگ میباشد ، نگران نباشد، از کفش های نوک باریک استفاده نکنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:23
سلام. خانمی 31 ساله هستم حدودا یکسال است که وقتی از خواب بیدار میشوم انگشت کوچک و کناری ان در دست چپم بی حس است اوایل فکرمی کردم در اثر بد خوابیدن این حالت را دارم اما بعد از ادامه پیداکردن بامراجعه اول به پزشک با مصرف قرص ویتامین ب1 بهتر شده بود در مراجعه دوم از گردنم عکس انداختم و تشخیص را بر این دادند که زایده های مهره های گردن از حد طبیعی کمی بلند تر است.حالا این مشکل را در دست راست نیز پیدا کردم ودر هنگام کار با کامپیوتر ازکنار گردن به سمت شانه سمت چپ به اندازه 5 تا 6 سانت انگار درد مثل حرکت یک کرم در این ناحیه به وجود ماید وبعد از لحظه ای خوب می شود .البته وقتی استرس دارم کلا دست چپم سنگین می شود . ایا این مشکلات ناشی از مهره های گردنی است یا ارتباط با بیماری دیگری دارد؟ ممنون از پاسخگویی شما/پاسخ: این حالت در بیشتر موارد بدلیل جمع بودن و خمیده نگه داشتن آرنج ( در خواب یا بیداری و ...) پدید میاید . درد های ناشی از دنده گردنی اغلب با ایستادن و در دست گرفتن وسایل سنگین یا آویزان بودن دست ها برای مدت زیاد تشدید میشوند نه با خوابیدن.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مریم مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:11
سلام اقای دکتر من نامزدم به دوبینی و ضعف معده واختلال عصبی دجار شده ایا ممکن است به ام اس مبتلا شده باشه ایا ممکن است با ازدواج با او منم مبتلا بشم تو رو خدا کمک کنید/پاسخ: این علامتها اگر چه در ام.اس هم دیده میشوند اما بدین معنا نیست که هر فردی اینگونه علائم را دشت مبتلا به ام.اس است ! در ضمن ام.اس از شخصی به شخص دیگر انتقال نمی یابد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 19 آذر 1390 ساعت 09:12
با سلام وخسته نباشيد.ممنون از راهنمايي هاي كاملادرست شما.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 03:53
سلام دختري هستم 30 ساله از مهر ماه تو يك امادگي كار ميكنم كه بچه ها از سن 3 تا 4 سال هستن و خيلي اذيت ميكننن و زود عصباني ميشم به طور كه دچار اشتباه تلفظ كردن كلمات يا جملات شده ام ويا حتي فراموش ميكنم يا گاهي اوقات ديگر مربيها رو اشتباه صدا ميزنم و چند سال پيش يبوست داشتم كه عمل شدم و گاهي اوقات تو ستون فقرات جاي سوزن كه به رگ نخاع خورده حس ميكنم و حتي بي حوصله شده ام و حافظه ام هم كم شده به طوري كه زياد مطلبي تو ذهنم نميمونه ايا ممكن است علائم ام اس باشد؟/پاسخ: بنظر میرسد مشکلات شما بیشتر با فشار های عصبی و استرس های محیطی مرتبط باشد ، اما برای اطمینان بیشتر ، انجام ام. ار.ای از مغز پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:26
سلام 
من دختر 22 ساله هستم حدود 20 روز هست نوک انگشتان دست و پای راستم گز گز میکنه و معمولا سرد هست 
یکم احساس میکنم در حافظم دچار مشکل شدم  
حتی بعضی وقتی تو از گز گزی از خواب بیدار میشم 
خیلی دچار ناراحتی و استرس هم هستم به عبارتی خودم رو باختم و اصلا هم دلیلی برای ناراحتیم ندارم 
میخواستم ببینم اینا میتونه علامت های ام اس باشه؟/پاسخ: بنظر میرسد بیشتر از MS مشکل شما ناشی از استرس های روحی باشد ، البته برای اظهار نظر قطعی تر نیاز به انجام معاینه و بررسی های تشخیصی میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:22
سلام آقای دکتر. ممنون بابت این همه وقتی که برای ما میگذارین. من دختری 24 ساله هستم. محیط کار بسیار شلوغ و کار بسیار پراسترسی و پرمسئولیتی دارم. به طوری که اغلب وقتی از محل کارم خارج میشوم سردرد و چشم درد دارم و احساس میکنم که به تازگی دچار افسردگی و استرس و گوشه گیری شده ام. اخیراً گاهی اوقات در محل کار احساس ضعف و خواب رفتگی در صورت و دستم دارم. لطفاً راهنمایی بفرمایین./پاسخ: بنظر میرسد شما دچار افسردگی و اضطراب هستید ، تلاش کنید سر و سامانی به کار و زندگی خود بدهید ، وقت بیشتری برای تفریح و ورزش بگذارید ، کمی فشار های کاری را کم کنید و ... اگر بهبود نیافتید و در صورت نیاز میتوانید جهت بررسی و درمان درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:09
سلام ، من 30 سالمه متاهلم و بعد از زايمانم كه دوقلو داشتم درد پاي شديد برام ايجاد شد الان كه دو سالي مي گذره درد پام خوب شد اما هر از چند گاهي بي حسي در انگشت كوچك دستم حس مي كنم يا در انگشت پا . استرس زياد دارم و عصبي ام . اينها نشونه ام اسه ؟/پاسخ: بدون بررسی های تشخیصی بیشتر مطلقا امکان اظهار نظر نیست ، این علامتها میتوانند دلایل زیادی داشته باشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 26 آذر 1390 ساعت 15:49
سلام اقای دکتر 
برای بار دوم هست که این یادداشت رو برای شما می فرستم احتمال دادم قبلی به دست شما نرسیده باشد مشکل من مربوط می شود به حدود یک سال پیش یک روز صبح به طور ناگهانی دچار سرگیجه که بیشتر به صورت گیجی و یک احساس نا خوشایند بود شدم به طوری که خیلی اذیت میشدم بعد از مدتی دچار پرش پلک و پرش عضلات مثل حالت نبض در بقیه قسمت های دیگر بدنم شدم بعد از گذشت مدتی دیگه دچار وزوز گوش شدم که روزهای اول به ام اس مشکوک شده بودم برا همین نمیدونم از سر تلقین یا واقعی احساس سوزن سوزن شدن نیز داشتم که به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم ابتدا سی تی اسکن دادم که چیزی مشخص نشد بعدام ار ای دادم که باز نرمال بود به متخصص گوش نیز مراجعه کردم که بیماری خاصی تشخیص داده نشد بعد از گذشت چند ماه دوباره ام ار ای دادم که هم با تزریق و هم بدون تزریق از مغز و گوش داخلی انجام شد که باز نرمال بود بعد از مدتی دچار مگس پران چشم هم شدم تو این مدت یه کم از سرگیجه هام کم شد اما خیلی دچار گرفتگی و درد های عضلانی به خصوص تو گردن شدم که باز ام ار ای از گردن دادم باز چیزی نبود الان مقداری سرگیجه ام بهتر شده ولی دردهای عضلانی و مگس پران چشم و پرش عضلات و گزگز وسوزن سوزن شدن رو دارم لطفا خواهش میکم راهنمائی کنید ممنون/پاسخ: این حالت ها اگر به طور دائمی نباشند و به صورت حمله ای ایجاد شوند و پس از چند ساعت یا چند روز برطرف گردند ، میتوانند حالتهایی از میگرن باشند ، یا حتا احتمال انواعی از تشنج را نیز نباید از نظر دور داشت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 03 دی 1390 ساعت 07:12
سلام.خانمی 27 ساله هستم.چند روزه که احساس ضعف شدید در بدنم دارم.و اینکه به یکباره احساس خواب آلودگی شدید به من دست میده.5 ساله ازدواج کردم و حالا مدت 2 ماهه که به شدت میل جنسی من کم شده.و اینکه جند روزه سمت چپ سر و صورتم به شدت درد میاد و دیشب از خواب بیدار شدم و منوجه شدم چشم چپم نمیبینه.بعد از 2-3 دقیقه مالش بینایی خودم رو بدست آوردم.وقتی که چشمامو بستم که بخوابم احساس حرکات غیر عادی رو در کره چشمم داشتم.صبح بیدار شدم تقریباً مشکلم حل شده بود.و ا الان خیلی نگرانم و نمیدونم چیکار کنم؟ممکنه از علائم ام اس باشه؟/پاسخ: دوست عزیز متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوانم اظهار نظر کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 دی 1390 ساعت 22:42
سلام  
من خانمی 38 ساله هستم که حدود 1.5 ماه پیش به مالزی سفر کردم و 8 ساعت رفت و 8 ساعت برگشت با هواپیما طول کشید و در طول یک هفته اقامتم یک بار با آسانسور به بالای برج مخابراتی رفتم که مثل برج میلاد تهران است و یک بار هم به منطقه ای به نام گنتینگ که ارتفاعش بالاست رفتم. در طول این مدت دچار عدم تعادل و احساس فرورفتن در زمین بودم که الان نیز حالت عدم تعادل در من ادامه دارد. ام آر آی رفتم مشکلی نبود، چشم پزشک ته چشمم را معاینه کرد مشکلی نبود و نوار گوش گرفتم که باز هم مشکلی نداشت. نمیدانم مشکلم به ام اس مربوط میشود یا نه؟! اعصابم خرد شده است چون کسی نمیتواند به من کمک کند و میگویند برطرف میشود. لطفا اظهار نظر بفرمایید./پاسخ: اگر دلیل این حالت ام.اس بود باید در ام.آر.ای یافته هایی مشاهده میشد ، بنظر میرسد مشکل شما ناشی از تحریک عصب گوش بوده باشد که این حالت اغلب خود بخود و پس از گذشت زمانی حدود 1_2 ماه بر طرف خواهد شد ، اما برای کاهش علامتها میتوانید از داروهای مربوطه استفاده کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 09 دی 1390 ساعت 07:47
سلام و خسته نباشید. 
من دختری 22 ساله هستم که تقریبا 5 ماه پیش دچار درد در بازو و آرنج , گردن شدم که دکتر فیزیوتراپی برام نوشتن ولی بعد از این هم هنوز درد در بازو و آرنج دارم که البته در قست بیرونی آرنج وقتی فشار وارد میکنم درد میگیره که دکتر گفت احتمال داره از مهره 4و5 باشه والان یه 2و3 ماهی میشه که شست پاهام درد میگیره و بعضی وقتهام کل انگشتای پام درد میگیره بعد یگم سفتی هم در زانو هام دارم گاهی درد در قوزک پام هنگام راه رفتن و در پشتم هم داشتم که از چند روز پیش همه ی اینها از بین رفته و پایین کمرم درد گرفته ابته گاهی هم شست پام.البته در انگشت اشاره و شست دستم هم درد و پریدن هست.ممکن اینا از علائم ام اس باشه./پاسخ: دوست عزیز ، برای اظهار نظر ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان محبوبه جمعه 9دی90 مهمان در تاریخ شنبه, 10 دی 1390 ساعت 07:12
با سلام این بار سوم است که برایتان پیغام میزارم همسرم دو تا دست ودو تا پاهاش بی حس میشوند ومدت زیادی نمیتواند یه چیزی رو تو دستاش نگه داره از دستش می افتد حتی نمیتواند بدود برای اینکه پاهاش پشت هم می افتد وبه زمین میخوره دست وپاهاش گزگز میشه ویه حالت برق گرفتگی ایجاد میشه مدت دو سال هست... /پاسخ: مشکل همسر شما در ارتباط با همکاران داخلی مغز و اعصاب میباشد، متاسفانه اینجانب نمیتوانم در این زمینه اظهار نظر کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 10 دی 1390 ساعت 07:19
با سلام. روز 1 دی برای شما پیام گذاشتم اما مثل اینکه نرسیده. من 26 سالمه 5 ساله که ازدواج کردم. حدود 3 ماهه که در یک سری حالات خاص در مفاصلم احساس برق گرفتگی دارم. البته تعداد این احساس 2 ماه اول کمتر ولی برق گرفتگی شدیدتری حس می کردم. الان تعدادش بیشتر شده اما ضربه ی برق گرفتگی کمتر شده . گاهی در یکی از انگشتان دستم احساس خدری می کنم و گاه در انگشت دیگه. و وقتی که دراز می کشم گاهی انگشت پام خراب می ره. احساس ضعف هم به دلیل کمبود آهن دارم . دیدم از 8 سالگی مدام کمتر شده تا الان که میانگین شماره چشمم 6 شده. وقتی که یک مرتبه از جام پا می شم تا 10 ثانیه جایی رو نمی بینم. می خواستم ببینم اینها علائم بیماری ام اسه ؟ ممنون میشم اگه راهنماییم بفرمایید. متشکرم. زهرا/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما در ارتباط با همکاران روماتولوژیست باشد ، معمولا بیماری های بافت همبند اینگونه مشکلات را ایجاد میکنند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 05:08
salam aghaye dr man dokhatari 16 sale hastam nemidonam chera hes mikonam Ms gerftam akhe paham kheyli gez gez mikone faghat ham shast paye chapam dastamm kheyli bi hess mishe ....aya in mitone alaemesh bashe?joda az in esteres ham kheyli daram /پاسخ: آگاهلاب اینگونه موارد تنها تلقین هستند ، برای اطمینان بیشتر میتوانید تحت معاینه و در صورت لزوم تست های تشخیصی بیشتر قرار گیرید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 04:37
با سلام خدمت شما.من 32 ساله هستم نیمه شب از خواب بیدار شدم (البته با ترس از اینکه دیر شده چون زمان را نمیدونستم) وقتی پایین تخت امدم نتونستم پای راستم رو کنترل کنمخیلی ترسیدم و تا نیم ساعت همین وضع رو داشتم ایا من هم ام اس دارم/پاسخ: به نظر نمیرسد مشکل شما ارتباطی با ام.اس . داشته باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 04:36
سلام و سال نوی میلادی مبارک  
شوکه شدم که چقدر براتون یادداشت گذاشته ن . حتما همه ی این دوستان هم مثل من از این بیماری می ترسن . اما خب ترس من بیشتره چون ... و .... 
داستان اینه که چند روزه ، سر انگشتهام ، هر دو دست ، داغ میشه و احساس می کنم تمام خون بدنم جمع شده توی اون قسمت و خب احساس خارش توی سر انگشتهام که کلش بعد از یکی دو دقیقه خوب میشه. دیروز دوباره اینطوری شد و همینطور زیر چونه م و روی ران پاهام یعنی بالای زانوم تا بالای پاهام ، هر دو پا توی این سرمای زمستون داغ میشه و میخاره . 
کلا هم چندین ساله هروقت تعادلم به هم میخوره و می خورم به در و دیوار میگم : آخ ، ام اس گرفتم .... و این عدم تعادل های کم و هر از چندگاه هم همینطوری هست .  
حدود 2-3 هفته هم هست که از اسپری تنفسی سالبوتامول دارم بیشتر استفاده می کنم.  
قبلا هم وقت نفسم میگرفت استفاده می کردم ، اما این 3 هفته ی اخیر بیشتر و خیلی زیاد ، توی تهران . یکی دو روی که رفتم کرج خیلی کمتر نییاز داشتم . نمی دونم برای آلودگی هواس یا مال این بیماری لعنتی . اه.  
کلا هم که یه دختر فروردینی عصبی ام !!!! 0 تا 100 عصبانیتم فقط 3 ثانیه س !! 
همه بهم میگم به ام اس فکر نکن ، اما نمیشه !!! 
29 سالمه و دارم قرصهای هورمونی اسپیرونولاکتون مصرف می کنم حدود یکی دو ماهه . 
ببخشید که طولانی نوشتم . امیدوارم بخونید . 
مرسی - 
شباهنگ/ تهران/ پاسخ: متاسفانه بدلیل نه آگاهیها ، ترس زیادی از این بیماری در بین مردم وجود دارد و خوشبختانه در بسیاری از موارد تنها شبیه سازی ناخود آگاه و خود بیمار انگاری ها تشخیص نهاائیست ... اغلب اینگونه موارد ناشی از استرس و فشارهای عصبی و تلقینی میباشند ، البته این بیماری و درمان ان در حیطه ی کار همکاران داخلی مغز و اعصاب میباشد ولی بدلیل سوالات زیادی که از اینجانب در این زمینه میشود این مطلب و مطالب مشابه را در سایت قرار دادم تا با افزایش آگاهی خوانندگان محترم سایت ، بخشی از نگرانیها کاهش یابد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 دی 1390 ساعت 16:19
سلام آقای دکتر خسته نباشید خواهر من 19 سال دارد و مدت تقریبا کوتاهی است که بیان می کند هنگام نشستن روی پای چپ از ناحیه مچ پایش بی حس می شود و در دست چپ اش هم گاهی احساس بی حسی دارد. ناگفته نماند که خواهرم لاغر و کمی ضعیف است.آیا علائم ام اس است؟/پاسخ: این علامتها در حالتهای زیادی دیده میشوند و با این شرح حال مطلقا نمیتوان بیماری خاصی را بطور جدی مطرح ساخت ، برای اظهار نظر دقیقتر ، نیاز به انجام معاینه و در صورت نیاز ام.آر.ای و سایر روش های تشخیصی میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 17:00
سلام آقای دکتر 
پدر من 60 سالشه و سالم هستن  
فقط موقعی که از خواب پا میشن تا چند ثانیه نمی دونن چه ساعتی؟ روزه یا شبه و بعد از چند ثانیه کاملا هوشیار میشن 
خاطرات رو هم باید یادشون بیاریم البته نه همشون رو  
با توجه به اینکه عمشون در سن 80 سالگی هستن وآلزایمر خفیف دارند ایشون مشکوک به آلزایمر هستن؟؟/پاسخ: این حالت ها میتوانند در آلزایمر ، و حالتهایی تحت عنوان دلیریوم دیده شوند ، با یکی از همکاران روانپزشک مشاوره نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:57
باس سلام و خسته نباشید من خانمی 33 ساله هستم و کاشناس مامایی . مدت 48 ساعت بود که از انگشت شست پا تا ساق پا احساس گز گز و کرختی می کردم و بعد از 48 ساعت این احساس بهتر شد ولی درد در ناحیه کمر و هر دو پایم را احساس می کنم که با ناپروکسن بهتر شد ؛ خواهش میکنم راهنماییم کنید ./پاسخ: درد های شما به نفع درگیری عصب سیاتیک است ، اگر دردها و بی حسی پاها بر خلاف استراحت و مراقبتها ادامه یافت ، نیاز به انجام ام.ار.ای کمر و رادیوگرافی ۴ جهت از این ناحیه میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:54
با سلام وخسته نباشید به اقای دکتر من یه سوال داشتم به دلیل وسواسی فکری عملی با تجویز دکتر از چهار ماه پیش قرص اسنترا مصرف می کنم ام بعد از گذشت چهار ماه ناگهان دچار بی حسی در پا و دست و کلا بدنم شدم با احساس سوزش و خارش در بدن به طوری که یه شب نیمه راست الت تناسلیم یه ناگهان سر شد و الان در اثر پرش اعضا ی بدنم مثلا گردن و دستهایم و کمر که مانند یه شوک می مونه فکرموبه بیماری ام اس مشغول کرده واز این بیماری می ترسم لطفا راهنماییم کنید ممنونم /پاسخ: این حالت ها اغلب ناشی از فشارهای روحی و استرس ها هستند اما پیشنهاد میکنم برای اطمینان بیشتر ام.ار.ای مغز انجام شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:43
سلام.دختر19 ساله هستم.گاهی دچار گرفتگی عضله پشت پا میشم(خصوصا موقع خواب) و در مواقع استرس هم لرزش دست پیدا میکنم.باید نگران دچار شدن به بیماری ام اس باشم؟/پاسخ: این حالت ها اغلب ناشی از فشارهای روحی و استرس ها هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:46
با عرض سلام خدمت آقای دکتر من پسری 20ساله هستم 3 ساله که پرورش اندام کار میکنم حدود 2 هفته پیش متوجه درد مهره های بین 2 کتف و مهره های گردن و پایین کمرم شدم درد همراه بی حسی در پاها و کرختی دست راستم بود به پزشک مراجعه کردم و MRI (مغز.گردن. کمر)انجام دادم مشکلی مشاهده نشد بعد استراحت یک هتگی و قطع کردن تمرین دیگه از درد خبری نیست مشکل بی حسی پاهام نیز خیلی کمتر شده ولی در انگشت انگشتری دست راستم احساس کرختی شدیدی دارم این نکته رو هم عرض کنم که بنده به افسردگی مبتلا هستم آیا ممکنه به بیماری ms دچار شده باشم ؟/پاسخ: پیشنهاد میکنم مطالب مرتبط با ستون فقرات را از سایت اینجانب دقیقا بخوانید و دستورات آن را انجام دهید ، در صورت عدم بهبودی ، نیاز به انجام بررسی های بیشتر تشخیصی میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 06 بهمن 1390 ساعت 11:13
سلام آقای دکتر  
من خانمی هستم 29 ساله و فرهنگی هستم یک ماه پیش سر کار یک مرتبه دچار یک سر درد شدید و ناگهانی شدم به طوری که درد به گردن و دست چپم و قلبم و زانو م زد به طوری که ضربان قلبم بالا رفت و سرگیجه و درد و بی حسی طرف چپم تا چند روز ادامه داشت و چشم چپم هم تار میشدو بعد خودش دوباره درست میشد . قبلا سابقه سردرد شدید و خواب رفتگی تمام بدن رو داشتم حتی تو خواب جمجمه ی سرم هم خواب میره و مدتی طول میکشه تا خوب بشه و وقتی حتی مدت کمی تکیه به دیوار بدم کمرم خواب میره به دکتر مراجعه کردم ام ار ای سی تی اسکن انژیو گرافی از رگ های مغز و سنو گرافی داپلر از گردن انجام دادم . فقط تو ام ار ای نوشه بود یک التهاب وجود داره ولی دکتر نگفت چیه و کجاست قرص دپاکین و نرو تری تیپلین داد و گفت سه ماه دیگه ام ار ای بدم از اون موقع پاهام هر بار یه طرف درد میگیره و احساس سنگینی میکنه الانم چند روزه کف پام یک مرتبه شدیدا داغ میشه و بعد خوب میشه کلا یه مدتیه میل جنسی هم اصلا ندارم و خیلی بی تفاوت شدم به همه چیز نمی دونم الان مشکلم چیه ؟ولی این ضعف ها ودردها ازارم میده ؟ ایا نیاز هست بازم برم دکتر ؟ ممنون میشم نظرتون رو بگید/پاسخ: سردرد های اینگونه بسیار مهم و با اهمیت هستند ، اگر بررسی های اولیه در همان زمان شروع سردردها انجام شده باشند و کاملا نرمال گزارش شده اند ، نگرانیها بسیار کاهش می یابد ، بنظر میرسد شما دچار مشکلات عصبی و فشارهای روحی باشید ، درمانهای مناسب خواهند توانست تا حد زیادی ( البته در کنار کاهش فشارهای عصبی ) مشکلات شما را بهبود بخشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 06 بهمن 1390 ساعت 11:04
با سلام.من زنی 28 ساله هستم. بنده دو روز است به درد خفیف در ناحیه ی باسن سمت راست(محل عصب سیاتیک) دچار شده ام که با فشار روی ناحیه تشدید می شود بعلاوه، فسمت خارجی ران راستم تا حدی دچار کرخی است. با توجه به اینکه حدود دو ماه است بطور مداوم از کفشهای پاشنه دار استفاده میکنم و در ناحیه ی لومبار در وضعیتهای جدید و گاه نامتعارفی قرار میگیرم، احتمال درگیری عصب سیاتیک وجود دارد؟ راهکار درمانی چیست؟ تشخیص احتمالی دیگری نیز وجود دارد؟ با تشکر/پاسخ: بله احتمال وجود دردهای سیاتیکی زیاد است ، پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید ، و دستورات آن را جدی بگیرید ، در صورت ادامه ی مشکل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 16:23
سلام اقاي دكتر پدر بنده كه 58سالشه از ساقه مغز سكته زده ومدتي است كه از دستگاه جدا شده وخودش نفس ميكشد واعضا سمت راست او هم فلج ميباشد و از طريق بيني گاواژ ميشود بعضي موقعها دست وپاي سمت سالمش را با گفتن ما تكان ميدهد بطوريكه حرفهاي مارا كاملا ميفهمدبا حرفاي ما حالت خنده به خود ميگيرد پزشك معالجش ميگويد سكته از نوع luke in syndromeميباشد در صورتيكه دست و پاي چپش را ميتواند تكان دهد با اين حال اقاي دكتر ميخاستم بدونم كه ايا پدرم اميد بهبودي دارد يا نه احتمالا بر اثر عفونت يا زخم بستر احتمال دارد كه زنده نماند/پاسخ: برای بهبود اینگونه شرایط باید منتظر گذشت زمان بود ، گاهی مواقع تا ۲ سال طول میکشد تا بهبودی بیشتر پدید آید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:19
با عرض سلام و خستە نباشید 
جوانی ٢٧ ساله هستم از سوئد. مدت یک ماه است احساس کرختی در نیمە چپ کف پای چپم دارم که مدتی است (یک هفتە) ساق پام هم سفت شدە و در هنگام راه رفتن و نشستن احساس درد میکنم. البتە کرختی کف پام در هر حالتی ادامه داره اما درد ساق پام تنها هنگام حرکت شروع میشە. در دست چپم هم احساس کرختی کمی میکنم. مشکلی در بینایی و تکلم ندارم. چند ماه پیش برای مدت کوتاهی احساس کرختی شدید در نیمکرە چپ بدنم داشتم( در کل بدنم: دست، پا، صورت، زبان و تکلم و ...) که پس از رفتن به بیمارستان و گرفتن عکس رنگی گفتن مشکلی مشاهدە نشدە و من هم بعد اون، اثار دیگە ای مشاهدە نکردم. البتە دکترا بخاطر تومر نگران بودن که چیزی مشاهدە نکردن. 
البتە من چون اینجا تو سوئد پناهندە هستم استرس و مشکلات روحی زیادی دارم. 
ایا بە نظر شما من بە ام اس مبتلا شدە ام. 
با تشکر فراوان/پاسخ: بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم. اما بنظر نمیرسد مشکل شما با ام.اس. مرتبط باشد ، استرس های عصبی اولین تشخیص برای مشکل شما میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:16
با سلام,خانمی 20 ساله هستم,حدودا 2 ماه پیش ار نوک پام تا کمرم حالت کرختی و گزگز شدن داشت.حدودا 2 هفته طول کشید,با انجام ازمایش کمبوده شدید ویتامین d و همین طور کم خونی و کلسیم دیده شد.از طرفی خیلی عصبی و استرسی هستم و خیلی به بیماری فکر می کنم.یعنی تا یه چیزیم میشه فکر می کنم یه بیماری بد دارم,توی این ماجرام از ms می ترسیدم.دکتر گعت طولانی شدن بیماریت بخاطره فکر زیاده,من سوالم از شما اینه که واقعا این مشکلم از همون کمبوده ویتامین و استرس است یا امکان ms هست؟/پاسخ: بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 16:11
سلام آقای دکتر 
خانمی46 ساله هستم مدتهاپیش دچارناراحتی گز گز کردن لب و نوک انگشتان کناری دستام 
شده وپس از یکسال اکنون مجددا مبتلاهستم که بسیار منو نگران کرده است. البته در اینمدت درفشار روحی بسیار هم بوده ام و مبتلا به افسردگی و وسواس نیز هستم اینموضوع بسیارنگرانم کرده. آیامبتلا به ام اس شده ام؟ 
پاسخ: برداشت من از شرح حال شما ، دردهای عصبی است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 16:10
سلام 26 سالمه و دانشجوی دکتری هستم. فردی حساس، مضطرب و عصبی ام و مشکلات زیادی در زندگی دارم و مشکلات درسی هم. از حدود دو سال پیش چند بار برام اتفاق افتاد که رگی از باسنم به پاهام دچار گرفتگی و تیرکشیدگی شد و توان راه رفتن را از من گرفت. اما من بی تفاوت از کنارش گذشتم.  
تا اینکه الان دو سه ماهی میشه گاهی حس می کنم تو دست و پام سوزن فرو می کنن اما این حالت خیلی طول نمی کشه و فروکش میکنه. الان دو سه هفته ای هست احساس سوزش دو ر لبم دارم و گاهی هم حس میکنم هاله ای برای کمتر از چند ثانیه جلو چشامو میگیره و البته با چندبار پلک زدن و مالیدن دوباره به حالت عادی برمیگرده. دیشب ام ار ای دادم دکتر همونجا گفت که یه پلاک غیر واضح می بینه اما تو بقیه عکسام مشکلی نیست. دارم دیونه میشم تو رو خدا راهنماییم کنید. راستی میگرن هم دارم./ 
پاسخ: برداشت من از شرح حال شما ، دردهای عصبی است اما در صورت تمایل میتوانید جهت بررسی های بیشتر تشخیصی و اظهار نظر قطعی تر ، درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 16:02
سلام اقای دکتر مور مور کردن کف پا نشانه ی ام اس است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/پاسخ: بسیار بعید است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:59
با عرض سلام و خسته نباشید 
پسری 28 ساله هستم که چندماه یک بار دچار سوزش و گزگز در ناحیه زانو به پایین در یکی از پاهایم میشوم که درحدود یک هفته ادامه پیدا میکند.البته در حرکت چندان دچار مشکلی نمیکند.خواهشمند است در اینخصوص اظهار نظر فرمایید.با تشکر/پاسخ: با این شرح حال نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:54
سلام دختر 24 ساله هستم. 1هفته هست که دست و پای سمت راستم خواب میره یا مور مور میشه. انگشت دست چپم هم همینطور. خیلی نگرانم. ممکنه ام اس باشه؟/پاسخ: بنظر نمیرسد با ام.اس مرتبط باشند اما اگر ادامه یافت میتوانید جهت بررسی های بیشتر تشخیصی درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 03 اسفند 1390 ساعت 09:07
با عرض سلام من پسری 20 ساله هستم مدتهاست احساس میکنم صورت چپم در زیر چشمم مور مور می کندو بیشتر انگشتان شصت پاهایم درد میگیرد و در زیر وپوستهای بدنم خون موردگی جمع میشود وگاهی افکارم به جاهایی پرت میشود و منی از من خارج میشودو در ضمن زود هم عصبانی میشوم لطف کنید مرا راهنما کنید/پاسخ: اغلب اینگونه موارد ناشی از استرس های عصبی میباشند و ریشه ی جسمی ندارند ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 03 اسفند 1390 ساعت 22:41
salam aghaye dr,man pesari 26 sale hastam ke hodode 2 hafte hast ke daste chapam khab miraft va sozan mishod,ke akhiran paye chapam ham injori shod,chon samte chape badanam bod raftam dr ghalb,bad az masrafe daro alan dg ehsase khab raftegio nadaram vali gez geze khafif dar har do pa ro daram.vaghti be in ghaziye fekr mikonam ehsase gez gez mikonam,va vaghti az steres bedor hastam hich ehsasi nadarm.mikhastam bedonam alaeme man be bimari ms marbot mishe?/پاسخ: بنظر نمیرسد مشکل شما ارتباطی با قلب داشته باشد ، مشکلات روحی و استرس ها شدیدا مطرح هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 فروردین 1391 ساعت 16:12
سلام نامزدم 21 سالشه و مدتی هست که قسمتی از صورتش دچار پرش شده و این عامل باعث شده بره پیش متخصص مغزواعصاب و ام ار ای که دکتر گفت در مغزش چربی هایی و دیده و مشکوک به ام اس هستش و یه سری امپول هایی که برای تست ام اس هست داده به نظر شما اون ام اس داده ممنون میشم راهنمایی کنید/پاسخ: شرح حال ارسالی برای اظهار نظر کافی نیست ، اما میتوان گفت ایشان نیازمند انجام بررسی های بیشتر تشخیصی هستند ، که میتوانید زیر نظر همکاران داخلی مغز و اعصاب این بررسی ها را انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فرشید مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 فروردین 1391 ساعت 16:05
با سلام و عرض خسته نباشید.  
 
پسری هستم 26 ساله ، و خواهری دارم که سالهاست مبتلا به MS بوده و تحت درمان است. 
 
تا حدود سه ماه پیش هیچ علامت مشکوکی در خودم نمیدیدم تا اینکه 3 ماه قبل دست چپم از کتف تا انگشتان دچار خارش و حالت گزگز شده بود. به دکتری که خواهرم تحت نظر او مداوا میشود مراجعه کردم ، ایشون معایناتی روی چشم و تعادل و ... انجام داد و گفت که مشکلی در مورد MS ندارم و مربوط به عدم تحرک و ورزش و کار با کامپیوتر است . ( کارم همیشه پشت میزی است )  
آن مشکل پس از 5-6 روز برطرف شدو هر از گاهی خارش خیلی جزیی بجای مانده که مهم به نظر نمیومد. 
5 روز قبل یک مسئله مهمی من رو دچار استرس کرد و از صبح فردایش متوجه شدم که نیمه راست شکم و پای راستم کلا گزگز میکند . البته حالت بیحسی ندارد و خارش نمیکند . 
اخیرا آزمایش خون هم داده بودم ( 10 روز پیش ) و قند و ... نداشتم و فقط تری گلیسیریدم 205 بود که 5 تا بیشتر بود. 
 
الان 20 روز بعد قراره ازدواج کنم ، و این مسئله خیلی نگرانم کرده . میخواهم بدونم این شرایط جز علایم MS هست و نیاز به مراجعه مجدد پزشک و MRI هست یا نه ؟  
 
ممنون میشم اگه کمکم کنید . مرسی/پاسخ: برای اطمینان بیشتر انجام ام.ار.ای پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:09
سلام دختري 29 ساله هستم پاهاي من بطور لحظه اي دچار خواب رفتگي و تير كشيدن مي شود و بعد از چند ثانيه خوب مي شود لطفا راهنمايي كنيد/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و بررسی های بیشتر اظهار نظر کرد ، این شرح حال کافی نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نگار مهمان در تاریخ سه شنبه, 08 فروردین 1391 ساعت 17:32
سلام آقاي دكتر 
عذرخواهي ميكنم كه مجدد وقتتون رو مي گيريم. يك سوال ديگري هم داشتم. لطفا راهنمايي بفرماييد: 
آيا حجامت براي بيماران مبتلا به ام اس ضرر دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا؟ 
با تشكر/پاسخ: فکر نمیکنم ضرری داشته باشد ، مگر بیمار دچار کم خونی یا مشکلاتی از این قبیل باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده دلیری مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 اردیبهشت 1391 ساعت 01:54
سلام آقای دکتر من مادری دارم 52 ساله که چربی خون و کرسترول دارن یه روز از خواب که بلند شد تاری دید پیدا کرد که بعد از یک روز خوب شده البته از قدیم سردرد هم دارن یک روز هم یک قسمت از لب بالا شون بیحس شد با تپش قلب که بعد از چند دقیقه خوب شد اگه کار سنگین انجام بده همین حالت تکرار میشه . این میتونه هشداری برای سکته مغزی باشه. این سکته های خفیفه؟؟؟؟ با تشکر خیلی ممنون/پاسخ: ایشان نیازمند انجام بررسی های بیشتر تشخیصی از نظر مغز و قلب میباشند ، حتما به این کار اقدام کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 21 اردیبهشت 1391 ساعت 02:08
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب دکتر 
چند روز پیش هم سوالی در مورد شرح حالم برایتان ارسال کردم . خیلی نگرانم و جند ماهی است که ذهنم درگیر است. خانمی هستم با مشغله کاری زیاد در بیرون خانه حدود 8.9 ماه پیش در عضلات و استخوان های پا ( ران و ساق ) دچار درد هایی شدم در این خصوص به پزشک هم مراجعه کردم و یک سری آزمایشات خونی به دستور پزشک دادم و در این مدت از داروهای ضد درد استروئیدی و درد های عصبی به تجویز ایشان استفاده کردم اماالان بعد از حدود 9 ماه و با اتمام داروها دردها کم کم در حال برگشت است و تازه یک سری علائم جدید مثل تپش قلب و سرگیجه خفیف گه گاهی دچار می شود. التبه چند بار شدید یوده است. حالا نگرانی ام این است که روند بیماری بهبود نیافته و مشکلاتی نیز به آن اضافه شده و البته تشخیص نهایی هم ندادند. لطفا مراراهنمایی کنید . بسیار ممنون /پاسخ: دوست عزیز با این شرح حال نمیتوان تشخیص خاصی را مطرح نمود ، علائمی که نوشته اید در بیماری های زیادی میتواند پدید آید ، انجام معاینه و بررسی های تشخیصی بیشتر ضروریست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:19
سلام اقای دکتر.من پسری 23 ساله هستم. 7 روز می شود که حس کردم پای چپم ناتوان شده. تازگی ها هم حس سرما سرما شدن در دست چپ دارم البته بسیار استرسی و گاهی عصبی هستم.ایا من ام اس دارم. نگرانم با سپاس./پاسخ: شما نیازمند انجام بررسی های بیشتر تشخیصی مثل ام.ار.ای هستید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده نوشین مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:25
سلام دختری 24 ساله هستم انگشت پا ودستم وگرد تا کمرم موقعی که پشت میز میشینم ویا هنگام عادی دچار خواب رفتگی میشن(گزگز شدن وسوزن سوزنی شدن).مدت 3هفته است که دچار مشکل بلع غذا شدم وادم عصبی و دچار تپش قلب هستم وچشم سمت چپم زمانی که از خواب بلند میشم مدام درد میکنه وحتی قرص استامینیفون هم اثر نمیکنه.من احتمالا مبتلا به ام اس شدم؟ 
/پاسخ: شما نیازمند انجام بررسی های بیشتر تشخیصی مثل ام.ار.ای هستید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:26
سلام  
من مردی 45 ساله هستم مدت 1 سال است انگشت کوچک دست چپم بی حس میشود ولی شدت و ضعف دارد از دیروز هم انگشت وسط دست راستم هنگام باز و بسته شدن قفل میشود از 2 ماه پیش هم چشمم نیم نمره ضعیف شده حافظه ام نیز تا حدودی ضعیف شده میخواستم راهنمایی ام بفرمایید. متشکرم 
/پاسخ: شما نیازمند انجام بررسی های بیشتر تشخیصی مثل ام.ار.ای هستید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:31
با عرض سلام و وقت به خیر  
من خانمی 37 ساله هستم تقریبا یک ماهی است که چند روز درهفته دچار گز گز شدن در جاهای مختلف بدنم می شوم و در پشت ساق پا و روی دست هایم بیشتر است و گاهی هم در روی گونه هایم ، ولی معمولا در تمام بدنم احساس خارش و گزگز می کنم و بعد از مدتی رفع می شود . مثل اینکه به چیزی حساسیت داشته باشم هر جایی از بدنم احساس خارش می کنم و البته گزگز شدن بیشتر است که حس می کنم در همه جای بدنم این حالت هست حتی پوست سرم حالت خارش دارد که کم و زیاد می شود و گاهی هم اصلا علائمی وجود ندارد مثلا هنگامی که روی صندلی می نشینم و پاهایم آویزان است کمی ورم می کند و حالت گزگز دارم خیلی نگرانم که مشکل ام اس داشته باشم . از نظر رنگ پوست سفید هستم که در مطالب شما خواندم در این رنگ پوست احتمال این بیماری بالاتر است ولی فعلا علائم دیگری ندارم ناگفته نماند در حین خواندن علائم این بیماری این حالت را بیشتر احساس می کردم ، قابل ذکر است که درست در آغاز این حالات درگیری فکری هم داشتم . و گاهی عضلات پایم در قسمت پشت ساق گرفتگی ایجاد می شود . در ضمن مشکل رگ سیاتیک هم دارم . چند سال پیش پرکاری تیروئید هم داشتم که رفع شده از نظر روحی بسیار آدم حساسی هستم و خودخور و با هر موضوعی سریع به هم می ریزم خیلی ممنون می شوم من را هر چه زودتر راهنمایی بفرمایید . در حال حاضر خارج از ایران هستم  
 
سلامت باشید  
زهرا م. 
/پاسخ: از تاخیر در پاسخ بدلیل حجم بالای سوالات و ضیق وقت پوزش میطلبم ، بنظر میرسد مشکل اصلی شما استرس ها و فشارهای عصبی باشد و این علامتها با ام.اس مطابقت چندانی ندارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:11
با سلام 
آیا 2 ماه پس از شروع ام اس در مردان البته .نشانه هایی از آن در ام آر آی دیده میشود؟ 
/پاسخ: در اغلب موارد بله .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:02
پسری 23 ساله هستم. 2 ماهه که درد وگرفتگی مبهمی در پا وکمر دارم که تشخیص اولیه دیسک بود اما با ام آرآی منتفی شد.مدتی بعد دچار درد و تاری مختصری در چشم شدم ورد وگرفگی زانوم رو درگیر کرد.حدود سه هفته هست که لرزش مختصصری در دست دارم واحساس ضعف دست اذیم می کنه. از سر وگردن هم ام آرآی گرفتم که عادی بود.نوار مغز هم چیزی نشون نداد. البته به خاطر نگرانی من دکتر پیشنهاد ام آر آی با تزریق وبدون تزریق داد .می خواستم نظرتون رو راجع به اینکه من مشکوک به ام اس یا پارکینسون هستم یا نه و همین طور ضرورت ام ارآی بدونم.در ضمن من معمولا استرس یادی دارم.از طولانی شدن متن عذر خواهی می کنم.با تشکر. 
/پاسخ: احتمال پارکینسون در شما بسیار ناچیز است ، در مورد کمک کردن ام.ار.ای نیز بسیار مشکوکم ، اگر یافته های آزمایشگاهی شما نرمال باشد و مسائل عفونی ، پرکاری تیروئید و ... رد شده باشند ، میتوان استرس ها را دلیل اصلی این مشکلات دانست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:52
با سلام آیا استرس عصبی همان ام اس است و اگر نیست آیا علاعم شبیه ام اس ایجاد می کند و گهگاهی دچار آن علامتها می شود و خوب می شود. 
/پاسخ: استرس های عصبی با ام.اس بسیار متفاوتند ولی آنقدر آسیب رسان و مشکل آفرین هستند که هر گونه علامتی را میتوانند ایجاد کنند ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سهیل مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:50
سلام من تو زندگی خصیم دچار مشکلات روحی زیادی بودم .چند وقت پیش هم به دنبال یک استرس شدید احسا خواب رفتگی و گزگز در کف پاهام می کنم آیا ام اس دارم؟ 
/پاسخ: اغلب اینگونه موارد ناشی از بیماری های روان تنی میباشند ، و فشار های عصبی دلیل آنها هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:35
سلام من خانم 26 ساله هستم از زمانی که زایمان کردم نوک دوتا انگشتان پام حالت گز گز و س هست الان حدود 11 ماه از زایمانم میگذرد ولی همونطور است من نزدیک عادت ماهیانه هم عصبی میشوم ولی هیچ مشکل دیگری ندارم من برای زایمان از کمر سر شدم امکان دارد که از اون باشد لطفا راهنمییم کنید بینهایت سپاسگذارم. 
/پاسخ: متاسفانه شرح حال ارسالی برای تشخیص کافی نیست اما فشارهای عصبی ، اثرات جانبی تزریق کمر و ... همگی به درجاتی میتوانند این حالت ها را ایجاد کنند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:37
با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما 
پسری 27 ساله هستم.به مدت چند روز است که دچار سنگینی سر شده ام و عضلات دست راست و چپم دچار بی حسی شده اند و در پاها مخصوصا زانو ها احساس ضعف می کنم.چند ماهی هم هست که در طول روز احساس خستگی و خواب آلودگی می کنم.لازم به ذکر است دچار عفونت دائمی سینوزیت هستم و شدیدا دچار استرس می شوم و یا عصبی هستم و این موارد نیز بیشتر موجبات نگرانی بنده را بوجود آورده.آیا این موارد با بیماری ام اس مرتبط است.ممنون /پاسخ: بنظر میرسد مشکل اصلی شما استرس ها و فشارهای عصبی باشد اما تنها دلیل آنها این فشارها نیستند و ده ها دلیل دیگر نیز میتوانند در ایجاد شان دخیل باشند ، بررسی های بیشتر تشخیصی در این زمینه کمک کننده اند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 15:07
سلام و عرص ادب خدمت شما.دختر 20ساله ای هستم مدت دو هفته ای بود که چشمام تار میدید به پزشک مراجعه کردم تشخیصشون این ببود که عصب چشمام صعیف شده.تو این مدت پاهام سر میشه مدت زیادی طول میکشه تا به حالت اولیه برگرده.امکانش هست که به ام اس مبتلا شده باشم.با سپاس فراوان / 
پاسخ: پیشنهاد میکنم برای دقت بیشتر تشخیصی ام.ار.ای مغز انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 08:39
با عرض سلام 
دختري 28 ساله هستم.سابقه گرفتگي عضله را چند سالي هست كه دارم به خصوص در قسمت پا.يه مدتي است كه خواب رفتگي پا و دستم نسبت به قبل بيشتر شده است.جند روزي هم هست كه در قسمت چانه حالت گرقتگي و مورمور شدن را براي چند ثانيه و براي چند بار در طول روز دارم.ميشه من رو راهنمايي كنيد.مي تواند علائم ام اس باشه؟ 
چند روز كه اين فكر ذهنم مشغول كرده.ممنون از لطفتون./پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوان اظهار نظر قطعی و منطقی نمود. اما اغلب موارد ناشی از استرس های روحی و فشارهای عصبی است ، انجام ام.ار.ای مغز برای افزایش دقت تشخیصی ضروریست. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.البته در صورتیکه مشکل شما ام.اس باشد به همکاران داخلی مغز و اعصاب معرفی خواهید شد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 خرداد 1391 ساعت 20:49
سلام 
آقای دکتر می خواستم ببینم که بی حسی پراکنده یه روز تو پا، یه روز دیگه تو صورت و ... به همراه بی حالی می تونه نشونه ام اس باشه؟ و اینکه اگر آدم حین فعالیت بدنی شدید مشکلی نداشته باشه می شه نتیجه گرفت که سالمه و بی حسی ها نشونه بیماری جدی نیست؟ ممنون /پاسخ: به نظر نمیرسد مشکل شما چندان مهم باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان طاها مهمان در تاریخ جمعه, 12 خرداد 1391 ساعت 22:13
سلام نوزاد 10 روزه ام هر وقت در آغوش میگیرمش (به صورت سر پا) پاهاش کبود میشه انگار که خون مرده باشه،باز که افقی میشه خوب میشه از چی میتونه باشه نگرانیم خیلی /پاسخ: احتمالا روش بغل کردن شما صحیح نیست و موجب بسته شدن رگهای خونی اندام تحتانی ایشان میشود ، با یکی از همکاران پزشک اطفال مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 14 خرداد 1391 ساعت 00:11
آقاي دكتر خواهش مي كنم به سوالم پاسخ بدهيد. من زن 38 ساله اي هستم كه شب ها در هنگام دراز كشيدن احساس كرختي و خواب رفتگي را در انگشت شست پاي راستم مي كنم .(البته بيست روز پيش اسباب كشي منزل انجام داده ام و اين احساس كرختي در انگشت پايم مدت يك هفته است كه برايم پيش آمده است. يعني حدود ده روز پس از اسباب كشي. )در طول زندگي ام هم استرس زيادي داشته ام.  
(فراموش نشود در طول دو سه سال اخير پنج شش بار پيش آمده است كه در بدنم احساس سرماي بسيار شديد بكنم. ديگران اين احساس سرما را نداشتند اما اما من اين حالت را داشته ام.)  
ضربان قلب نا منظمي هم دارم.  
آقاي دكتر ، خواهشاً مرا راهنمايي كنيد. ممكن است علايم بيماري MSباشد؟ خواهش مي كنم پاسخ مرا بنويسيد.  
با تشكر از شما /پاسخ: نمیتوان بر اساس این شرح حال نظر قطعی داد اما بنظر نمیرسد مشکلات شما ارتباطی با ام.اس داشته باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 14 خرداد 1391 ساعت 00:10
باسلام.دختری 26ساله هستم که روزانه ساعات زیادی رادر اینترنت سپری میکنم حدود 1ماه پیش تا الان دست راستم درد میکند ومور مور و گزگز میکند از2روز پیش تا الان دست چپ و پاهایم نیز شروع به مورمو و گز گز کرده گاهی به سمت مچ و ساق پایم نیز میکشد خودم هم از پرسنل علوم پزشکی هستم با خواندن مطالب سایتها به ام اس مشکوک شدم انسان حساس وعصبی هستم این علامات میتونه به علایم قبل از قاعدگی مربوط باشد؟ لطفا پاسخ سوال مرا بدهید.باتشکر / پاسخ: نمیتوان بر اساس این شرح حال نظر قطعی داد اما بنظر میرسد مشکل شما بیشتر ناشی از حالت های بد بدن در زمان کار ، گردش در اینتر نت و حتا زمان استراحت باشد ، در صورتیکه با انجام مراقبت های مندرج در بخش ستون فقرات سایت و نرمش های پیشنهادی آن ، بهبود نیافتید ، میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا پس از بررسی های بیشتر ، اظهار نظر قطعی صورت گیرد . البته درمان بیماری ام.اس در حیطه ی کار اینجانب نیست .همچنین علامتهای پیش از قائدگی اغلب تنها چند روز به طول می انجامند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 21 خرداد 1391 ساعت 17:01
سلام خسته نباشید ازمطالب آموزنده ای که درسایتتون درج کردید متشکرم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده پانیذ مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 11:33
سلام نامزد من دچار بیماری ام اس شده!دکترش گفته ...!میخواستم ببینم راه حلی داره یا نه؟
 
/پاسخ: لطفا با همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 11:23
سلام من دختر 20ساله هستم گاهی اوقات دو انگشت اخر دستانم خواب میرود اما زود به حالت اول برمیگرده ایا این میتواند از علائم ام اس باشد؟ 
/پاسخ: احتمالا شما عادت دارید آرنج خود را خمیده نگاه دارید ، احتمال ام.اس زیاد نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده کتی مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 11:17
با سلام.آقای دکتر نامزد من ام اس خفیف داره دکتر کلی بهش دارو و ویتامین داده.قراره ما تا یه ماه دیگه ازدواج کنیم.آقای دکتر تو رو خدا بگید که حالشون بدتر میشه یا احتمال بهتر شدن دارن؟ 
پاسخ: لطفا با همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمانی هستم بی پول در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:27
با سلام.جناب آفای دکتر ذهرابی من پسری 21 ساله هستم.خلی با کامپیوتر کار میکنم.و حدود 3.4 سال هست که دست و پای سمت راستت بدنم داغ هست.همیشه داغ داغ میشه تا جایی که شبا نمیتونم بخوابم.اگر جایی سرد باشه راحت می خوابم.دست هام از آرنج تا نوک انگشت و پاهام از زانو تا نوک انگشت داغ داغ میشه و احساس میکنم که از تو آتیش گرفته.در طول روز خیلی از این ناراحتی رنج می برم.زندگی واسم سخت شده و احساس مردن میکنم.به علت مشکل مالی هم نمیتونم دکتر بدم و ........ خواهش میکنم شما راهنماییم کنید. 
/پاسخ: این علامتها غیر اختصاصی هستند و نمیتوان بر اساس آنها تشخیص خاصی را مطرح نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 07 تیر 1391 ساعت 20:01
salam kheili mamnonam

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:38
با سلام 
آیا این احتمال وجور دارد که یه نفر علاعم ام اس را داشته باشد ولی هیچ وقت در ام آر آی نشانه ای نباشد .وکلا هیچ وقت نشان ندهد.مرسی 
/پاسخ: این احتمال بسیار کم است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:41
سلام من خانوم ۵۲ ساله هستم که ۲ ساله پیش حس لامسم کم شده بود اما فقط طعم شوری رو نمی‌فهمیدم الانم دوباره همین مساله برام پیش اومده که طعم شوری و حس نمیکنم تا الان ۳ بار این اتفاق برام افتاده ۲ ساله پیش که این اتفاق افتاد بد از ۱ هفته دوباره طعم شوری رو حس کردم می‌خواستم ازتون بپرسم ممکن که من به این بیماری دچار شده باشم ؟ یا نه ؟ 
/پاسخ: احتمالا منظور شما حس چشایی است ، نگران نباشید اما میتوانید برای افزایش دقت تشخیصی ام.ار.ای مغز انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:22
با سلام من حمیده 23ساله و دانشجو هستم به خاطر امتحاناتم استرس زیادی دارم و چند روزی است که قسمتهای مختلف بدنم دچار پرش خفیف شده است و گاهی هم پلک زیر چشم چپم پرش دارد و خیلی نگرانم. لطفا مرا راهنمایی کنید./پاسخ: نگران نباشید ، مشکل شما فشارهای روحی و استرس میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:46
سلام آقای دکتر خسته نباشید. 
من ایرانی نیستم و فارسیم زیاد خوب نیست.نمیدونم مورمور و گزگز چیه.اما مدتی است دست و پایم حالتی که به خاطر نشستن و خون نرسیدن به اندام به وجود میاد را خیلی خفیف دارم.کمی هم درد خیلی خفیف دارم.و لرزش دست که البته لرزش را از 7 8 سال پیش دارم.خیلی آدم عصبی و مظطربی هستم.آیا من ام اس دارم؟ 
/پاسخ: به نظر میرسد شما در مورد زبان فارسی ، شکسته نفسی میفرمائید ، به هر حال نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:17
سلام من دختر 25 ساله هستم که رگهای دست وپاهام خیلی برجسته وخیلی کلفت برآمده شده اند وخیلی بابت این حالتم رنج میکشم ونمیدانم علت آن چیست وباید چه کار کنم /پاسخ: بعید به نظر میرسد مشکل خاصی داشته باشید . اما انجام بررسی های بیشتر تشخیصی موجب افزایش دقت این گفته خواهد شد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:07
سلام . روزتون بخیر . من مدت چهار سال است که در هنگام عصبی بودن دچار گرفتیگی عضلات میشوم . به طوری که اگر دستم را مشت کنم باید انگشتانم را با دست دیگر باز کنم و بالا رفتن از پله برایم سخت میشود . در آزمایش ها و تست عصب مشکلی نبوده . و از قبل از عید به طور کلی عائم رفع شده . آیا ممکن است ام اس داشته باشم ؟/پاسخ: بعید به نظر میرسد مشکل خاصی داشته باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 14:59
با سلام .من دختری 29 ساله هستم.حدود 3 هفته است که در پاهام احساس گزگز می کنم. قبلا در بدنم این احساس داشتم که به دکتر مراجعه کردم و بعد از آزمایشات کامل.دکتر برام قرص اهن تجویز کردو بهبود پیدا کردم.اما الان از گزگز پا کلافه شده ام.من کارم جوری که دائم پشت کامپیوتر هستم و تحرک ندارم و و قتی پاهام آویزون هست و عصبی میشم و استرس دارم این احساس در من بیشتر می شود.لطفا مرا راهنمایی کنید/پاسخ: انجام نرمش ها و حرکتهای کششی ، بلند شدن هر از چند از پشت میز و راه رفتن و حداقل پیاده روی روزانه را برای شما پیشنهاد میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده در تاریخ یکشنبه, 01 مرداد 1391 ساعت 13:46
سلام دكتر.من دختري 21 ساله هستم.پدرم ام اس دارد.البته از نوع وخيم نيست.مدتي است كه خودم احساس بي حسي و مور مور در پاهام دارم.لازمه بگم كه طي دوسه سال گذشته يك مقدار فشارهاي روحي داشتم.به نظر شما من ام اس دارم؟چكار كنم؟ 
/ پاسخ: احتمال ابتلای شما به ام.اس زیاد نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 مرداد 1391 ساعت 13:54
باسلام وتشکر از حوصله ای که بخرج میدهید.بنده 41سال سن دارم وکارمندم ،مرد هستم .حدود یکماه است در پا وساق پای چپم احساس گز گز میکنم این امر زمانی که روی صندلی نشستم وا را نندگی میکنم بیشتر است .با تشکر از جنابعالی میخواستم بدانم علامت چه بیماری میتواند باشد ومن چکار باید انجام دهم .خداوند سلامتی کامل به شما عنایت فرماید انشاءالله. 
/ پاسخ: امکان دارد عصب سیاتیک شما به دلیل فشار در نقاط مختلف مثلا کمر ( فتق دیسک و ... ) و یا ناحیه ی لگن خاصره باشد ، انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما در تشخیص دقیق ارزشمند خواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده رامین مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:14
سلام اقای دکتر من دیشب سوال گذاشتم جواب ندادین فکر میکنم نرسیده. حدود 2 ماه پیش بود صبح بیدار شدم کف دست چپم و 2 تا انگشت اخرش احساس خواب داشت من شبا جلو لبتاب دراز میکشم و سرم میزارم رو همین دستم صبح بیدار شدم اینجوری شد. زیاد جدی نبود بعضی موقه ها کف دستم این احساس داشت. من عادت دارم موقه کتاب خوندن راه برم. تو امتحانای ترمم روزی نزدیک 10 ساعت تو اتاق یه بند راه میرفتم. الان 10 روز بعد امتحانام شروع کردم برای ازمون phd کتاب خوندن 1 هفته کذشت ماهیچه پای چپم احساس بی حسی کر من دم سر زنده شادیم ولی اگه یجام بد کار کنه خیلی میترسم. راستش خودم ترسیده بودم پماد عضلانی زدم بعد 3 روز خوب شد. 4 روز پیش بود بعد کلا 5 ساعت کتاب خوندن همراه با راه رفتن رفتم تو حیاتمون بازم پیاده روی تند کنم بعد 30 دقیقه اومدم جلو لبتاب دراز کشیدم که 5 دقیقه بعدش کف پاهام احساس سوزن سوزن میکرد که تا الانم ادامه داره . پاهام یکم بی حس شده. راه میرم انگشتای پاهام صدا میدن پاهام میشکنم استخان زانوم صدا میده. بعضی از نقاط بدنم میپره بعد این که اینجوری شدم پشتم کف پام رو ابروم خیلی ترسیدم همون اول که پاهام سوزن سوزن شد فکرم به ام اس رفت اخه یکی از اشناهامون گرفته. الان ماهیچه پشت دستم نزدیک کتفم درد میکنه خیلی ترسیدم . برق گرفتگی این چیزارو نمیدونم چیه ولی تو این مدت که اینجوری شدم پاهام زود خواب میره الانم ماهیچه پای چپم یکم میپره من پای برهنه عادت به را رفتن دارم تو خونه و یا حیاط. تورو خدا راهنماییم کنیین. فکرم فقط رو ام اس. خیلی ترسیدم ممنون 
/پاسخ: مشکل شما بد قرار گرفتن دستها در هنگام خواب بوده است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:07
با سلام لطفا مرا راهنمایی کنید من کم کاری تیروئید دارم و به پیسی نیز مبتلا هستم با توجه به این که هر دو این بیماریها خود ایمنی هستند ایا امکان دارد به ام اس دچار شوم؟ یک ماهی است که عضلات نقاط مختلف بدنم پرش خفیف دارند، خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید. 
/پاسخ: تا جائیکه اینجانب میدانم ، چنین ارتباطی وجود ندارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:06
سلام دکتر من دختری 26 ساله هستم چند هفته ای هست که تمام مدت دستهام استخوان درد شدیدم و انگشتهم خیلی بی رمق هستن و بدنم همیشه خسته است در ضمن حدود 3 ماه است که عمل بینی کردم و 6 ساعت بیهوشی داشتم و اوایل خیلی سر گیجه و سر درد.این دست درد شدیدم میتونه ms باشه؟خواهش می کنم راهنماییم کنید ممنونم 
/پاسخ: این حالتها میتوانند ناشی از اضطراب باشند. کم خونی ، عفونتهای مزمن و ... از دلایل دیگر این حالتها بشمار میروند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:04
با عرض سلام و احترام.همسر بنده مدتي است كه پاي سمت چپشان بي حس شده است به نظر شما احتمال ms وجود دارد و چه آزمايشاتي بايد انجام بدهم با تشكر 
/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی و منطقی ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:03
سلام من دختری 20 ساله هستم که از دوسال پیش مبتلا به ام اس شدم و داروی کورتون را بلافاصله شروع کردم و سپس به تجویز پزشکم داروی سینووکس را مصرف نمودم که بدون توجه به نظر پزشکم به مدت 6 ماه سینووکس تزریقی را مصرف کردم و مصرف آن را خودم قطع نمودم آیا بعد ها برایم مشکلی ایجاد می کند؟ 
/پاسخ: لطفا با همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 13:54
سلام. دختری ۳۲ ساله هستم که مدتی است انگشت شصت پای راستم دچار بی حسی می‌شود. دو ماه پیش یکبار برای مدت چند روز دچار درد دست راستم شدم اما خوب شد ولی الان ۳ روز است که باز درد دست راستم شروع شده است. درد بیشتر در ناحیه انگشتان،مچ و تا آرنج است. مور مور دست را هم دارم. ممنون می شوم مرا راهنمایی کنید و بگویید آیا نشانه ای از ام اس است یا خیر. 
تشکر 
/پاسخ: این حالتها میتوانند به دلایل متفاوتی ایجاد شوند ، برای بررسی بیشتر میتوانید ام.ار.ای از مغز انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 13:53
با سلام آقای دکتر من دختری 25 سال هستم که یه مدت گردنم گرفت به سمت راست کشیده میشد سرم به خاطر استرس و فشار محیط الان بهترم ولی بازم استرس شدید دارم جوری که توی محیط که وارد میشم احساس میکنم از بدنم حس میره مثلا دستم را بگیرم بالا انگار نمیتونم دست سنگین میشه میخوام بیارم بالا ولی نمیتونم برا چند ثانیه اینجوری میشم و دست راستم را یک لحظه انگار برق میگیره کامل احساس میکنم برق وارد دستم میشه و یکم لرزش دست دارم . ممنون میشم راهنماییم کنید . با تشکر 
/پاسخ: این حالتها میتوانند ناشی از اضطراب باشند ، در صورتیکه برایتان مشکل آفرین هستند ، شما نیاز به درمانه دارویی دارید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 13:51
با سلام و احترام 
من دختری 27 ساله ام که به خاطر شرایطم تا حدی تحت فشار عصبی و اظطراب بودم.دو سال پیش سایقه درد عصبی معده را داشتم که با مصرف نورتریپتیلین بهبود پیدا کرد. حدود سه هفته است که باز هم نورتریپتیلین مصرف میکنم.چون خیلی اظطراب داشتم و هر بار یه جای بدنم درد میکرد.که با این قرص تا حدودی بهتر شد. در حال حاضر پای چپم یه حالت عجیبی پیدا کرده شبیه وقتی که پا از خواب بودن درمیاد یه درد خفیفی داره.گاهی هم دست چپم اینطور میشه.پای کامپیوتر زیاد میشینم.یکمی هم چشمام تار شده.وقتی زیاد راه میرم گوشهام کیپ میشه.به نظرتون عوارض نورتریپتیلینه؟یا مشکل دیگه ایی دارم؟ 
یک دنیا ممنونم که وقت میگذارید و پاسخ میدهید. 
/پاسخ: با این شرح حال احتمالا این مشکلاتتان نیز بدلیل استرس های عصبی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 مرداد 1391 ساعت 13:59
با سلام و خسته نباشید  
من 26 ساله هستم و دختر . حقیقتا از 4 سال پیش دچار درد درناحیه چپ سرم شدم که به گردن و دستام سوق داده می شده با مراجعه به دکتر و انجام ازمایشات گفتن که دچار سردرد تنشی شدم تا اینکه 2 سال هم تحت مراقبت دکتر بودم که آبان سال گذشته دکتر دیگه نیازی به مراجعه مجدد ندیدن در صورتیکه درد با توجه به سیر متغیر از نظر میزان شدت درد همچنان وجود داشته اما در 3 ماه آخر سال گذشته به کمترین میزان سوق پیدا کرده بوده مشکل اینجاست که از عید امسال دوباره میزان درد شدت پیدا کرده البته باز متغیر اما فکر می کنم برعکس دوران قبل بیشتر از ناحیه دست و گردن شروع می شه و به شدت به دور چشام و گوشام و استخونه پشت سرم می زنه البته محیط و موقعیتم بشدت استرس زا هستش ممنون می شم کمکخم کنید با راهنماییتون چون بشدت نگران هستم 
/پاسخ: با تشخیص سردرد های تنشی برای شما موافقم ، درمان شما از طرفی کاهش استرس های کاری ، بهبود شرایط روحی ، و از طرف دیگر احتمالا دارو درمانی میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 مرداد 1391 ساعت 13:46
سلام دختری 20 سال هستم حدود 2 ماه است اطراف لب و دست و پام مور مور میشه و گز گز میکنه آزمایش خون انجام دادم فقط کمی فقر آهن داشتم این گز گز کردن برای من غیرقابل تحمل شده با پزشک عمومی مشورت کردم گفت به متخصص اعصاب مراجعه کن آیا این علایم ممکن است ناشی ام اس خفیف یا اختلال در اعصاب محیطی باشه؟با سپاس از شما. 
/پاسخ: میتوان برای شما اقدامات تشخیصی دقیق انجام داد و اظهار نظر قطعی تری کرد اما اغلب اینگونه موارد بدلیل استرس های روحی پدید می ایند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:53
سلام  
آیا ام اس با اختلال در اعصاب محیطی متفاوت است؟ 
تشکر 
/پاسخ: بله در ام.اس سیستم عصبی مرکزی درگیر میشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:49
سلام. من دختری 25 ساله هستم . یه مدت دچار تنش های روحی بسیار زیادی بودم. این بار بعد از دوران قاعدگی دچار سبکی در سر یا نمی دانم شاید عدم تعادل را داشتم. البته به دلیل کم خونی فقر آهن قرص آهن نیز مصرف می کنم. این احساس عدم تعادل می تواند مربوط به ام اس باشد؟ 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد .اما اغلب موارد ناشی از فشار های عصبی هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:48
سلام . شبتون بخیر . ممنون بایت سایتتون . 
من 26 ساله و ئختر هستم .مدت 4 سال است که زمانی که به شدت عصبانی میشم دچار حالت بد عضلانی میشوم به طوری که وقتی عضلات جمع میشوند قادر به باز کردنشان نیستم (مثل بالا رفتن از پله و یا مشت کردن انگشتان دست . حداقل 5-10 ثانیه طول میکشد تا باز شود ) 
با مراجعه به پزشک دوبار تا کنون تست اعصاب و عضلات گرفتم . آقای دکتر گفتند تست سالمه و احتیاجی به ام آر آی نیست . اما این روزا با شرایط روحی بدی که دارم این حالت عذابم میده . 
در ضمن گاهی به یک باره تنم داغ میشود و تمامی گرفتگی درجا خوب میشود  
آیا به نظر شما من ام اس دارم ؟ممنونم 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد .اما اغلب موارد ناشی از فشار های عصبی هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:44
سلام خسته نباشید من 36 سال دارم جند ماهی است وقتی روی پای راستم میشینم موقعی که میخوام بلند بشم نمیتونم روی پای راستم راه برم میلنگم وبعد از چند قدم که راه رفتم خوب میشه ایا نشانه ms است خیلی نگرانم 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . اما به نظر نمیرسد ارتباطی با ام.اس داشته باشد ، احتمالا به دلیل فشار بر رگ های خونی پایتان ایجاد میشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده باران مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:38
با عرض سلام و حسته نباشید 
اقای دکتر من حدودا ده روزی میشود که دست و پاهایم و قسمت راست صورتم مور مور میکند و دفع مکرر ادرار هم دارم و گاها دست و پاهایم بی حس میشود ولی اختلالی در راه رفتن و انجام کار برایم بوجود نمی اورد.ایا این علایم بیماری ام اس هست؟تو رو خدا جوابم بدین از غصه و استرس دیگه نمیدونم چیکار کنم,خیلی میترسم 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . ولی این شاره حال بیشتر به نفع حالتهای اضطرابی و فشارهای روحیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:37
سلام زنی 41 ساله هستم مدتی است هنگام حرف زدن ( البته زمان عصبانیت) لبهام سیاه یا بی رنگ می شود و گز گز می کند و می سوزد یک سال پیش هم کل عضلات صورتم این طوری شد و بیهوش شدم آیا من بیماری خاصی پیدا کرده ام ؟ با تشکر 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . انجام بررسی های تشخیصی از قبیل نور مغزی و ام.ار.ای مغز را برای اطمینان بیشتر پیشنهاد میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:30
سلام 
دختری 31 ساله هستم و مدت 2 هفته است که تقریبا هر دو زانو و بیشتر زانوی راست و گه گاهی اطراف آن حالت گزگز و سوزش دارم. این مشکل با قرار گرفتن در معرض آفتاب و گرم نگه داشتن بهتر میشود. 
به دکتر داخلی مراجعه کرده ام که فعلا با دیکلوفناک و D3 سعی در رفع آن داشته ولی فکر میکنم تاثیر چندانی نداشته.ضمن اینکه احساس میکنم با عصبی شدن این مشکل شدیدتر می شوذ. 
آیا من مشکوک به ام اس هستم؟ 
 
با تشکر 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . اما به نظر نمیرسد مشکل شما ارتباطی با ام.اس داشته باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مجید مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:28
با سلام من پسری 27 ساله هستم که یک ساله که اصلا شرایط جسمی خوبی ندارم بیشتر موقع بی حال خسته در هفته 3 بار از پا میفتم بطوری که از جام نمیتونم بلند شم بشدت احساس خواب میکنم ولی بعد از خواب بدنم بیشتر بی حال میشه طقریبا دو سال پیش هر 3 ماه یکبار چشام سیاهی میرفت ولی در عرض 5 دقیقه خوب میشدم ولی از وقتی که بی حال شدم بعد از سیاهی چشم درست 24 ساعت سر درد دارم و بعضی موقع بشدت احساس افتادگی میکنم بطوری که نمیتونم کار کنم و سر کار نمیرم و همچنین موقعی که حالم بده دور لبهام خشکه میزنه و پشت کتف راستم سوزش و سر میشه و بعضی مواقع کتف سمت چپم میشه و همچنین سر گیجه هام بیشتر شده به طوری که اصلا تعادل راه رفتن ندارم و سر گیجه بیشتر باعث سر درد میشم البته من ورزش هم میکنم در هفته دوبار میدوم و ورزش بدنسازی در حد اماتور انجام میدم و البته پارسال درد شدیدی در سمت راستم داشتم که با ازمایش ادرار سنگ تشخیص دادن ولی در سه ازمایش سونو گرافی سنگی تشخیص نداند فقط چربی کبد گرید 2 رو نشان داد توی ازمایش خونم فقط یکی از انزیم های کبدم 3 نمره بالا تر بود بقیه خوب بود . ودر ادامه بعد از 6 ماه درد سنگ کلیه که اصلا حال خوبی نداشتم پیش یک متخصص رفتم البته برای بار دوم که از من ازمایش مد فوع گرفت و معلوم شد که عفونت روده دارم مشکل رو حل کردم ولی باز فرقی نکردم و پیش دکتر دیگه رفتم که ازمایش مدفوع نوش سه دور که مشکلی نداشت ونوار قلبم گرفتم مشکلی نداشت و بعد دکتر به من قرص ضد افسردگی داد ولی من مصرف نکردم چون من افسرده نیستم و بعد پیش دکتری دیگه رفتم ازمایش هپاتیت نوشت و س تی اسکن از مغز ازمایش خون مشکل نداشت و سی تی اسکن یک چیز سفید رنگ کوچک که اسمش یادم نیست بود که نوشته بود مشکوک به ؟ می باشد ولی مشکل دیگی نداشتم و طی مدتی در سمت راستم درد ریزی داشتم که همیشه همرام بود که ازمایش روده بزرگ دادم بازم مشکلی نداشتم میدونم مشکل روحی ندارم خورد خوراک هم درست کردم والان هم دارم تایپ مینکنم انگار یه چیزی به مغزم فشار میاره البته یک خورده عصبی میشم ولی در کل ادم ارومی هستم اگه شما نمیتونید به من کمک کنید اگه کس دیگه ای سراغ دارید خواهش میکنم کمکم کنید دیگه موندم چیکار کنم و تاکید میکنم لبهام موقع بی حالی خشکه میزنه و همچنین جدیدن شکمم هم خوب کار نمیکنه و یه مدتی موقع دفع مدفوع احساس خارش و سوزش شدی داشتم به مدت 3 ماه بلاخره خودمم گیج شدم هر چی علاعم مریضی به سراغم اومده لطفا کمکم کنید انگاری هیچ دکتری البته در شهر ما ... دیگه نمیدونم دردم رو به کی بگم واقعا دوست دارم سر حال و سالم باشم اگه لازم باشه به تهران هم میرم ولی متخصص خوب سراغ ندارم . با تشکر 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . بیماری های زیادی میتوانند این حالت ها را ایجاد کنند ، کم خونی ، کم کاری تیروئید ، عفونتها و ... همچنین افسردگی ، به نظر میرسد همکاران داخلی بهترین گزینه جهت بررسی و درمان شما هستند .  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:18
با سلام 
آیا ام اس باعث بالا آمدن شکم می شود؟ 
تشکر 
/پاسخ: اغلب ارتباطی بین این دو مشکل وجود ندارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:15
سلام من 30 سال سن دارم و به طور کلی حساس و کمی عصبی هستم. از 2 روز پیش نوک انگشتان دستم گزگز می کنه، البته در پاها همچین حسی ندارم و از لحاظ دید هم فعلا مشکلی ندارم. نگران ام اس هستم..... 
مدتی هست که از کامپیوتر زیاد استفاده می کنم. ایا ممکنه گزگز دستم مربوط به استفاده زیاد از کامپیوتر و موس باشه؟ چون مچ دستم هم ضغیف و دردناک شده. خیلی نگرانم چون دختر خاله ام هم ام اس دارد...... 
ممنون میشم راهنمایی کنید 
/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما اظهار نظر قطعی نمود، ولی به نظر میرسد مشکل شما ناشی از استفاده ناشی از کامپیوتر باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 مرداد 1391 ساعت 14:21
سلام من مدتی که تاری دید دارم و تمام بدنم رعشه میگیره و چند روزی هم هست انگشت پام انگار سنگین شده و یه ذره بی حس شده و کنترل ادرارم ندارم و افسردگی دارم و همش خودخوری میکنم و لرزش دستام هم زیاد شده و هیچ توجهی روی حرفهامم ندارم. اینا علامت ام اسه چی کار کنم تو رو خدا خیلی میترسم. 22 سال دارم 
/پاسخ: شرح حال ارسالی برای اظهار نظر منطقی و قطعی کفایت نمیکند ، در صورت تمایل میتوانید با همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره حضوری نمائید تا پس از بررسی های کامل ، تشخیص قطعی برای شما گذشته شود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 مرداد 1391 ساعت 14:15
سلام جناب دکتر، تورو خدا سوال منو هم جواب بدید. من حدود 7 ماه پیش احساس گز گز دور لب داشتم و بعد که یه کم بیشتر دقت کردم دیدم دست چپم هم یه کم حالت سنگینی داره. به دکتر مراجعه کردم و ایشون یک سری معاینه تعادل و چشم و ... روم انجام دادن و گفتن نرماله ولی برام ام ار آی نوشتن که مطمئن بشن و ام ار ای هم نرمال بود. بعدش گفتن اعصابه و داروی اعصاب دادن ( آلپرازولام). ولی متاسفانه توی مدت 3 ماه که دارو مصرف کردم اثری ندیدم و رفتم پیش یه دکتر دیگه که با اصرار خودم برام ام ار ای نوشت و اونم نرمال بود. ولی من هنوز بعد از 7 ماه این حالات رو دارم. دست چپم یه حالت خاصی داره (بی حسی نیست بلکه اینگار حسش بیشتر شده) قست سمت چپ لبم هم یه حالت دند بودن داره، بعضی وقت ها یه سرگیچه خفیف دارم (توی ااین 7 ماه 2 بار داشتم در حد 3 ثانیه) و حتی احساس میگنم پای چپم هم یا حالت خاصی پیدا کرده. حالا موندم چیکار کنم. از یک سال قبل اینکه این حالات رو پیدا کنم زندگی من خیلی پر استرس بوده. شما راهنماییم کنید که باید چیکار کنم. ممنون 
/پاسخ: اگر مشکل مهمی بود ، باید حد اقل در یکی از ام.ار.ای هایتان نکته ی خاصی دیده میشود ، به نظر میرسد مشکل شما بیشتر ناشی از استرس های روحی باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:31
سلام امواج موبایل میتونه باعث بیماری ام اس یا تومور های مغزی بشه 
/پاسخ: بر خلاف بررسی های زیاد و مطالعات زیاد هنوز این ارتباط تائید یا کاملا رد نشده است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:19
با سلام و خسته نباشید. 
من دختری 26 ساله هستم که دانشجوی دکترا می باشم. اخیرا به دلیل مسائل کاری دچار استرس شدم. تقریبا 3 یا 4 روز پیش از ناحیه لگن به پایین در پای راستم هنگام ایستادن یا دراز کردن احساس درد شدیدی در یک لحظه داشتم (البته قبلا نیز برخی اوقات این درد را دشتم.). از دیروز آن درد را ندارم اما در دست چپم احساس مورمور شدن دارم. میخواستم بدانم علت آن چیست. لطفا مرا راهنمایی کنید. باتشکر 
/پاسخ: درد ناحیه ی لگن شما ناشی از فشار بر ریشه های عصب سیاتیک به دلایل مختلف است ، در مورد سایر مشکلاتی که نوشته اید نمیتوان بدون انجام معاینه اظهار نظر قطعی نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:08
سلام جناب دكتر خواهش مي كنم جواب سوال منو هم بديد.زني هستم 37 ساله.1 ساله كه بچه را از شير گرفتم و تقريبا 1 ساله كه موقع خواب سر و دستم خواب ميره و مخصوصا سمت چپ وقتي مي خوابم .بالش هم نميتونم استفاده كنم.كم كاري تيروييد دارم اول گفتند از كمبود ويتامين Dاست .بعد درمان كمبود ويتامين باز هم خوب نشدم فروردين امسال پيش روماتولوژ رفتم از گردن MRI گرفت كه نوشته بود همه چيز نرماله اما 5 جلسه فيزيوتراپي نوشت هنوز همين مشكل رو دارم و گاهي خوبم وگاهي بدترم خواب شبم دچار مشكل شده لطفا راهنمايي كنيد به چه دكتري مراجعه كنم؟آيا علائم MSاست؟ 
/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما ناشی از خوابیدن و فشار همیشگی و یکنواخت بر سمتی است که احساس خواب رفتگی دارد ، اصلاح روش خوابیدن و ترجیحا خوابیدن به پشت و استفاده از تشک های نرمتر را به شما پیشنهاد میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 14:12
سلم جناب دکتر حدود یک ماه و نیم است که در پاهام احساس درد خفیف و سوزش دارم. در ابتدا در پاهایم احساس مور مور شدن داشتم . بعد از یک روز مور مور شدن به درد تبدیل شد. درد از نواحی پایین پا شروع شد و کم کم به مناطق لگن منتقل شد. پس از چند هفغته درد کم کم به نواحی ران پا منتقل گردید. در موقع بالا رفتن از پله درد جلوی ران پا بیشتر می شود. در زمانهایی که فعالیت شدید بدینی دارم درد کمتری حس میکنم. و بعد از استراحت نیز این درد کمتر است. اما مواقعی که کارهایم نشستن پشت میز یا پیاده روی باشد درد بیشتر می شود. در بعضی مواقع که استرس بیشتری دارم در بازوهایم هم درد خفیفی را احساس میکنم. لطفا مرا راهنمایی نمایید. با تشکر 
/پاسخ: شما نیازمند انجام بررسی های تشخیصی بیشتر هستید ، ارتباط مشکلات شما با درگیری های ستون فقرات محتمل است . میتوانید بصورت حضوری مراجعه نمائید تا درمان صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 14:16
سلام جناب دکتر من دختری25 ساله هستم و از زمانی که یادم می آید هروقت چهرزانو یا دوزانو می نشینم بلافاصله پاهایم خواب می روند و به طور کلی مشکل بینایی یا درد ندارم.من هیچوقت نمیتونم بیشتر از چند ثانیه رو پاهام بشنم طوری که پاها صاف نباشن.میخواستم بدونم میتونه خطرناک باشه؟ 
/پاسخ: اصولا ۴ زانو و دو زانو نشستن روش های مطلوبی نیستند ، خواب رفتگی پاهای شما ناشی از بسته شدن سرخرگ های پاهای شماست. نگران نباشید ، ولی صحیح بنشینید ، صحیح بایستید و صحیح کار کنید تا سالمتر بمانید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده امیری مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 14:01
سلام .ببخشید یه سوال داشتم! 
اگر کسی به یکی از انواع بیماریهای خود ایمن مبتلا باشه، ممکنه احتمال ابتلا به دیگر بیماریهای خود ایمن هم در اون وجو داشته باشه؟ 
مثلا من به کمک کاری تیروئید نوع هاشیموتو مبتلا هستم، امکان بروز دیگر بیماریهای خود ایمن هم وجودداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
من از ابتدای زمستون 90 تمام مفاصلم درد گرفت..به طوری که وقتی میشستم زمین بلند شدنم با درد و فلاکت همرا بود! الان بهترم! ولی هنوز یه کوچولو وقتی میشینم پاهام درد میگیره و خشک میشه! 
آزمایش دادم ویتامین D هم در حد 32 بود! 
ممکنه این درد مفاصل که8ماه پیش رخ داد و تا حدودای 4ماه ادامه داشت و بعد کم شد، بخاطر خود ایمن بودنه کم کاریه تیروئیدم باشه؟ 
توروخدا منو راهنمایی کنید، فکرم بد مشغوله.متشکرم 
/پاسخ: با کمال شرمندگی نمیتوانم وارد این مقوله شوم چون حیطه ی کار اینجانب نیست ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 شهریور 1391 ساعت 18:24
سلام 
چند روزی است که همسر بنده دچار کمر درد شدند با مراجعه به دکتر مغز و اعصاب درخواست نوار عصب شد که در بررسی اولیه توسط دکتر آزمایشگاه تحت فشار بودن عصب دست تشخیص داده شد, حال پس از چهار روز کمر ایشان بهتر شده و فقط گاهی اوقات دچار درد می شود ولی متاسفانه دچار مور مور دست و پا هستند البته تا قسمت ساقهایشان. بگفته خودشان این حالت باعث میشود که نتوانند اشیایی مثل خودکار را بهنگام نوشتن بطور کامل در اختیار بگیرند و همیشه و حتی در خواب این حالت هست 
حال از شما تقاضا دارم نظر خود را بفرمایید. 
ضمنا آیا مسائلی که موجبات اعصاب خردی را باعث می شود میتواند دلیل این حالات باشد؟ 
متشکرم 
/پاسخ: علائمی که نوشته اید بیشتر با مشکلات روحی و عصبی مطابقت دارند ولی نمیتوان منشاء جسمی را به راحتی رد کرد , در صورتیکه مشکلات ایشان ادامه یافت میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا پس از انجام معاینه و مشاهده ی نتایج بررسی های ایشان اظهار نظرقطعی صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 13 شهریور 1391 ساعت 11:13
سلام ،خسته نباشید. 
چندبارپیام فرستادم امامتاسفانه جوابی دریافت نکردم.جناب دکتر من دختری 27ساله هستم،حدود2ماه است که دچارسرگیجه وسردردهای مداوم وبی حسی .مورمورشدن سرودست وپاهام شده ام.اوایل سردردهای شدیدی داشتم که چند روز طول میکشید،همراه با خواب رفتگی ومورمورشدن دست وپاهام که برخی اون رو ناشی از کم خونی میدونستن که باآزمایش متوجه شدم کم خونی ندارم.درماه رمضان سردردهم به سرگیجه های شدیدوهرروزه شد،حتی درسرم احساس مورمورشدن وبی حسی هم میکنم.چندبارهم دچارتاری وبرفکی شدن دیدم شد.دراین 2ماه این سرگیجه ها اصلا ازمن دورنشدن فقط شدت آن کم وزیاد میشه.هروقت سرگیجه ها شدیدتر میشن باسردرد،دردگوش وپرش رگهای گردن وبیحسی ساق پا ودست همراه میشن.درضمن دراواسط ماه رمضان،سرگیجه وبی حسی دست وپاهام بیشترشد وتشنج کردم واصلا قادربه راه رفتن نبودم،هعضای صورتم وزبانم سنگین شد وقادر به تکلم نبودم.آقای دکتر تعریق بدنم هم خیلی زیاد هستش اما مشکل تیروید هم ندارم.جواب ام ار ای من نرمال هست ولی هنوز به متخصص مراجعه نکردم.خواهش میکنم راهنماییم کنید که دلیل این سرگیج هوسردرد همیشگی ومورمورشدن اعضام چیه ناگفته نماند که تمامی این حالت توخوابم وجود داره.دخترآرامی بودم اما مدتی هست که خیلی کم طاقت شدم.لطفاکمکم کنید.باتشکر. 
/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما اظهار نظر کرد اما بنظر نمیرسد مشکلات شما جسمی باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:32
سلام آقای دکتر...من زنی 34 ساله ام ....چندی پیش به خاطر سردردهای شدیدی که حدود 10 روز ادامه داشت و با قرص دپاکین ساکت شد به پزشک مراجعه کردم و آنها بیماری مرا میگرن عصبی تشخیص دادند....ولی از آن روز به بعد اطراف لبم ، صورتم و دستهام گز گز می کند...درضمن احساس خواب آلودگی و ضعف در پاهایم دارم...آیا اینها نشانه ام اس است؟ 
/ پاسخ: نگران نباشید اما انجام بررسی های بیشتر جهت تشخیص بهتر پیشنهاد میشود ،

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 13:26
سلام من دختری 30 ساله هستم حدود 7 سال پیش شدیدا افسرده شدم و مدتها دچار سردردها و درد دست و پا و بیحالی و افسردگی و ضعف شدید عضلانی شدم طوری که دائم تو رختخواب بودم جواب ام آر آی نرمال بود داروی افسردگی و آرامبخش برام تجویز شد و به تدریج خوب شدم اما بعد از هر فشار عصبی باز اون حالتها رو کمابیش پیدا میکردم و 3 سال پیش به دنبال یه فشار عصبی شدید دچار گزگز و بی حسی شدید در دست و پا و دردهای عضلانی پا شدم دوباره ام آر آی کردم بازم نرمال بود و دوباره داروهای آرامبخش و ورزش بهم تجویز شد الان دو سه روزه انگشت شصت پای راستم حالت خواب رفتگی و بی حسی داره خیلی میترسم میتونه ام اس باشه البته درد عضلانی پا هم دارم که معمولا این دردرو همیشه دارم و جواب ام آر آی نرمال بوده ممکنه بی حسی شصت پام نگران کننده باشه در ضمن من خیلی آدم حساس و وسواسی به خصوص در زمینه دردهامو بیماریهام دارم. تروخدا جوابمو بدید متشکرم 
/پاسخ: اغلب اوقات اینگونه علامتها ناشی از مشکلات ناشی از استرس های روحی هستند، پیشنهاد من ادامه ی درمان نزد یکی از همکاران روانپزشک است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 18:59
سلام من یه پسره ۱۸ ساله ام اسیب ورزشی دیدم واخرین مهره ی کمرم پاره شد و ورزشو رها کردم اما باز شروع کردم هفته ی پیش که الان جفت پا ها و دستام گز گز می کنن توروخدا بگید چمه؟می شی فلج شم یه دفه؟ 
/پاسخ: ورزش نکردن یک مشکل است و ورزش های نامناسب و غیر اصولی هزار مشکل ... بنظر میرسد شما بدلیل نامناسب بودن ورزش هایتان در حال آسیب زدن به بدنتان هستید . بهترین ورزش برای شما شنا میباشد و در بین انواع شنا ، کرال پشت بهترین است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 16:18
سلام.دختری 25 ساله هستم ابتدای امسال دست و پاهام شدیدا مور مور میشد و حتی این علایم رو توی صورتم هم داشتم بعضی وقتها زیر پوست دست و پاهام شدیدا میسوخت و همه چیز جلوی چشمام می لرزید.دیدم هم تار شده بود.گاهی اوقات هم کمر و پاهام بی حس میشدن.رفتم پیش یه متخصص مغز و اعصاب برام اسنترا و الپرازولام تجویز کردن.تقریبا خوب شدم.ولی میترسم دوباره علایم برگرده.خواستم نظر شما رو هم بدونم.به نظرتون علایم ام اس نبود؟ 
/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما ناشی از فشارهای عصبی بوده باشد و با درمان انجام شده موافقم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 22 شهریور 1391 ساعت 20:00
با سلام و خسته نباشید سوالی داشتم خانوم بنده حدودو سن سی سال حدودا از شب احیا پا درد شدیدی از کمر به پایین گرفته است که در شب بیشتر وهمچنین هنگام بیداری در صبح بیشتر است که احساس مور مور شدن ئر پاهایش دارد اما بی حسی ندارد فقط میگوید پاهایم سنگین است و همچنین زود خسته میشود وبعضی وقتها دستهایش هم درد میکند بیشتر آقای دکتر از درد پا ودستش مینالد وهمچنین میگوید بدنم یک دفعه گرم میشود ودردم بیشتر و وقتی بدنش خنک میشود درد کمتری دارد درد این چند وقته دردش بیشتر نشده فقط میگوید آخر درد که کم میشود زمان آن بیشتر شده و کلا درد نمیرود البته خانوم بنده کمبود خون و فرتین بدنش 5 میباشد وخونش 11 میباشد میگرن هم دارد البته دکتر جان یک دکتر عمومی رفتیم گفت این دردها عصبی است وگفت فشار عصبی آوردی گفت یک شوک عصبی آقای دکتر لطفا راهنمایی نمایید من کدام دکتر بروم دکتر متخصص خون یا مغز یا... این علایم خطرناک که نیستند؟ 
/پاسخ: بنظر میرسد بهتر است به یکی از همکاران جراح مغز و اعصاب مراجعه و مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 12:22
سلام 
آیا اختلال اضطرابی همان ام اس است - اگر نیست آیا اختلال اظطرابی همان علاعم ام اس را در بدن ایجاد می کند؟ با تشکر از شما 
/پاسخ: این دو بیماری کاملا با یکدیگر متفاوتند ، اضطراب میتواند هر علامتی را که تصور کنید ایجاد نماید !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 26 شهریور 1391 ساعت 17:48
سلام 
من آرزو هستم34سال دارم :حدود2-3 ماه است که در قسمتی از کتف راستم به اندازه قطر یک سیب (دایره کوچک)احساس گزگزشدن میکنم.اگه ممکنه راهنمایی کنید دلیل آن چه می تواند باشد.؟ 
/پاسخ: اغلب اینگونه موارد ناشی از فشار بیش از حد بر ستون فقرات ناحیه ی پشتی ناشی از بد نشستن ، بد ایستادن و ... میباشد ، اصلاح اینگونه حالتها میتواند بمرور این مشکل را برطرف کند . از نرمش های تقویتی ستون فقرات غافل نباشد . میتوانید بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان درتاریخ یک شنبه 26شهریور در تاریخ یکشنبه, 26 شهریور 1391 ساعت 17:45
با سلام همسر بنده سه هفته پیش دچارگرفتگی عضلات پا شدند که با اصراربنده به دکتر مراجعه کردیم و ایشان امپول دگزامتازون تجویز کردند چند ساعت بعد از تزریق امپول همسرم دچار بی حرکتی شدند به طوری که حتی قادر نبودند روی پای خود بایستند به بیمارستان مراجعه کردیم بعد از گرفتن نومنه خون گفتند که پتاسیم خون همسرم پایین بوده و چون به امپول دگزامتازون حساسیت داشتند پتاسیم افت کرده و این حالت پیدا شده.اکنون بعد از 3 روز گذشتن همسرم احساس گز گز کردن و خواب رفتگی در انگشتان دست و پای خود دارند.لطفا من را راهنمایی کنید که علت این حالت ایشان از چیست 
با تشکر 
/پاسخ: این حالت در حیطه ی کار همکاران داخلی است ، لطفا با همکاران مربوطه مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 11:07
من 40 سالمه چند روز پیش بعد از ورزش کردن یه نخ سیگار کشیدم ناگهان احساس غم سنگینی رو قلبم حس کردم بعدش آرنج چپم درد گرفت درد به قفسه سینه ام و گردنم و سرم منتقل شد فرداش رفتم دگتر بعد از نوار قلبی دکتر گفت قلبت سالمه حالا درد قفسه سینه خوب شده ولی نوک انگشتای دست چپم احساس کرختی داره و چند بار در کف پام احساس برق گرفتگی دارم بازوم هم گاهی درد میکنه.تشخیص پزشک عمومی ویروسه به نظر شما میتونه علائم ms باشه 
/پاسخ: به نظر اینجانب رد کردن مشکلات قلبی تنها با یک نوار قالب امکانپذیر نیست ،اگر همکاران قلب ، مشکلات شما را با قلب مرتبط نمیدانند ، انجام ام.ار.ای از گردن برای بررسی سایر علت ها منجمله مسائل مربوط به ستون فقرات را به شما پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 00:26
سلام آقاي دكتر من دختري 23 ساله ام الان 2سال است كه در فصل تابستان چشم چپم تار ميشود وام آر آي انجام دادم كه سالم بود و تشخصيص دكتر اين بود كه عصب چشمم ورم كرده آيا من مبتلا به ام اس ام تورو خدا جوابمو بدين خيلي نگرانم 
/پاسخ: سوال شما در حیطه ی کار اینجانب نیست و اطلاعات ارسالی نیز در حدی نیستند که بتوان بر اساس آنها تشخیص قطعی گذاشت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 05 مهر 1391 ساعت 09:05
با سلام! 
ایا کسانی که میگرن دارند با ازمایش mri l مشخص می شود؟ 
/پاسخ: در اغلب موارد ام.ار.ای اینگونه بیماران طبیعی است و تنها گاهی میتوان تغیرات غیر اختصاصی به نفع میگرن شناسایی کرد . این روش اغلب برای رد کردن سایر علت های مهمتر سردرد بکار میرود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 آبان 1391 ساعت 13:09
باسلام وتشكر از جوابگويي شما.خواهشا جواب منم بديد.اقاي دكتر يكسال پيش بعضي از علايم ام اس تو من بود كه با مراجعه به پزشك وانجام ام ار اي با تزريق وبدون تزريق دكتر گفت كه مشكلي نداري.ولي من تو اين يكسال همش با اين فكر كه نكنه دچار بيماري هستم زندگي مي كنم .بعضي از علايم ديگه اي هم تو من ظاهر شده.سوال من اينه كه ام ار اي براي چند وقت اعتبار داره و ايا ممكنه من ام اس داشته باشم.ببخشيد كه طولاني ش..ممنون 
/پاسخ: این بیماری در حیطه ی کار اینجانب نیست ، ولی پاسخ در سوال شما باید بگویم برای هر بیماری و مشکل ، فواصل زمانی انجام ام.ار.ای متفاوت خواهد بود و یکسال برای تکرار این بررسی در افراد مشکوک به ام.اس زمان خوبی بشمار میرود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 آذر 1391 ساعت 12:08
با سلام 
من 26 سالمه،مذکر و از شهر ساری. مدت 8 سالی هست که دچار پرش و لرزش تصویر در اطراف میدان دید هستم که کم کم به فضای بیشتری از میدان دید گسترش پیدا کرده، پزشک متخصص این مسئله را یک میگرن عصبی تشخیص داده که باعث تنگی عروق مغزی شده و موجب صدمه دیدن اعصاب چشم شده است. (دارای سردردهای هم بوده ام). حدود 5 سال داروههای پروپرانول10، نورتریپتیلینٰ10 ٰ، زاناکس و والپرات سدیم (اورلپت) مصرف کردم. مشکلم کنترل شد ولی حل نشد. ممنون میشوم اظهار نظر کنید. 
/پاسخ: به درمانهای خود ادامه دهید ، احتمال درست بودن این تشخیص بسیار زیاد است .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 22 بهمن 1388 ساعت 06:41
تعداد مشاهده مطلب : 303928
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 16381
بازدید دیروز 18970
بازدید کل 34228850
کاربران حاضر 243
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.