در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات دانستنی های پزشکی مغز و اعصاب تومورهاي مغزي : انواع و ...
تومورهاي مغزي : انواع و ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه, 18 مهر 1386 ساعت 17:10
بطور كلي مي‌توان تومورهاي مغزي را به دو گروه...
اوليه و ثانويه تقسيم بندي كرد.
تومورهاي اوليه آنهائي هستند كه از مغز و پرده‌هاي پوشاننده آن (سخت شامه يا Duramater) منشاء مي‌گيرند و تومورهاي ثانويه از ساير مناطق بدن مثل ريه، پستان،‌دستگاه گوارش و... به مغز انتشار يافته‌اند و اصطلاحاً متاستاز ناميده مي‌شوند.
از نظر شيوع تقريباً هر دو مورد مشابهند و مي‌توان گفت هر كدام نيمي از موارد را تشكيل مي‌دهند . اما در برخي آمارها شيوع متاستاز ، بيشتر از گروه تومورهاي اوليه است.
از نظر ميزان بدخيمي مي‌توان متاستازها را تماماً بدخيم در نظر گرفت، در حالي كه تقريباً‌ نيمي از تومورهاي اوليه خوش خيم هستند
علائم تومورهاي مغزي:
تومورهاي مغزي بسته به نواحي درگير مي‌توانند علائم بسيار متنوع و بعضاً گول زننده‌اي را پديد آورند. بعضي از اين علائم بحدي موذي و مرموز هستند كه گاه حتي متخصصين را هم به اشتباه مي‌اندازند بحدي كه گاه ماهها حتي سالها زمان لازم است تا توموري تشخيص داده شود.
اين علائم مي‌توانند بصورت حاد و ناگهاني - يا بسيار تدريجي و موذيانه پديد آيند. محل درگير، سرعت رشد تومور، ‌ميزان دقت فرد بيمار، سطح فرهنگي - اجتماعي او و بسياري از موارد ديگر مي‌توانند در سرعت تشخيص ارزش داشته باشند.
بعضي از علائم اين تومورها عبارتند از:
سردرد،تشنجات،اختلال حافظه،تغييرات خلق و خو ،اختلال در قدرت عضلاني بخشي از بدن،اختلالات حسي در بخشي از بدن ،اختلال پيشرونده تكلمي ،و علائم متفرقه ديگر .

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 07 دی 1386 ساعت 09:57
جناب آقاي دكتر من به دكتر مغز و اعصاب مراجعه و ام ار اي گرفتم گفتند يك قطره اي آب در مغز شماست و من شديدا سردرد دارم و بعضي موقع چندين مسكن درد من را ساكت نميكند شب كه مي خوابم و سر بر روي بالش مي گذارم سرم شديدا درد ميكند و سرم خودبخود حركت ميكند و سرم بعضي موقع بي حس مي شود و در موقع راه رفتن بعضي موقع سرگيجه و خودم راكنترل مي كنم لطفه مرا راهنمايي كنيد متشكرم. 
پاسخ : دوست عزيز همكاران من سعي كرده اند يك بيماري خاص را بزباني بسيار ساده و عاميانه براي شما توضيح دهند. بيماري شما تومور نيست < بيشتر مرتبط با گوش داخلي شما مي باشد. ميتوانيد بوسيله ايميل با من در تماس باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده عظیمی(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 10 دی 1386 ساعت 17:14
سلام آقای دکتر 
آقای دکتر پسر من حدود چهارسال ونیم دارد که به جهت اختلال در رفتار و کاهش یادگیری به روان پزشک مراجعه کردیم. ایشان درخواست CT از مغز نمودند که بعد از تصویر برداری متوجه کیست آراکنوئيد در پایین لب راست مغز شدیم. نوار EEG نیز آنرمال بودن متوسط را نشان می دهد. جراح مغز میگويد نیازی به جراحی نيست. آيا علائم بالینی گفته شده وسایر علائم اتیسم مانند می تواند بخاطر این کیست باشد؟ آیا در صورت جراحی رفتارها برگشت پیدا می کنند وآیا در صورت جراحی عوارض جانبی نیز ارد؟ 
پاسخ : 
کیست های آراکنوئید در اغلب موارد هیچگونه مشکل خاصی ایجاد نمی کنند و بنظر نمی رسد مشکل فرزند شما با کیستشان مرتبط باشد، درمان کیست بر روی مشکلات نامبرده باحتمال بسیار زیاد بی اثر خواهد بود، مواردیکه این کیست ها نیازمند عمل هستند ناچیز است ولی مراجعه به یکی از همکاران جراح مغز و رویت ام .آر.آی و معاینه را بشما پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 14 دی 1386 ساعت 16:16
سلام اقای دکتر من چند مدتی است که در گوش راست خود صداهای مرموزی میشنوم که در طول روز با ان درگیر هستم ؟ ممکن است این علایمی از تومور باشد یا خیر؟  
پاسخ : 
دوست عزیز وزوز گوش علت های بسیلر زیادی دارد ولی احتمال تومورال بودن آن بسیار کم است ، پیشنهاد میکنم در درجه اول با یکی از همکاران متحصص گوش و حلق و بینی مشاوره حضوری داشته باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سلطانی در تاریخ جمعه, 28 دی 1386 ساعت 10:41
سلام اقای دکتر حدود سه ماه است که به ناراحتی های مختلفی دچار شده ام که بعد از چندین متخصص قلب و داخلی و مغز و اعصاب گفته اند که بیماری پانیک می باشد مشکل عظیمی دارم که اصلا نمی توانم دراز بکشم و یا چرت کوچکی بزنم و تمام وضعیت تنفسی و حالت عادی بدنم بهم می خورد در سرم احساس سردی و بی هوشی می کنم دکتر برایم والپرات سدیم و زولپی رست و سر ترالین نوشته با توجه به موقعیت کاریم که مدیریت می باشد ایا امید به بهبودی می باشد ؟؟ 
پاسخ : 
دوست عزیز در صورتیکه آزمایشات و بررسی های تصویری شما سالم بوده اند به مسائلی چون افسردگی نیز فکر کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 30 دی 1386 ساعت 05:46
یکی از دوستان من تومور مغزی دارد راه درمانی دارد ؟ /  
پاسخ : تومورهای مغزی بسته به محل ، نوع ، و شرایط بیمار درمان های مختلفی دارند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 05 بهمن 1386 ساعت 08:11
با سلام دوباره خدمت شما آقای د کترحسین هستم جباب دکتر سی تی اسکن رو ا نجام د ادم و د کترم گفته که خوشبختا نه راه و مسیر آب باز و د رسته با ا ین چیزی که د کتر فرموده آ یا باز به شا نت نیاز است؟ و ا ینکه نفرمود ید که آ یا باز کشیدن ا ین آب با سرنگ نیاز است و امکان دارد آب د یگر بر نگرده و مفید باشد و آ یا امکان دارد مننژ ترمیم شده با شد؟ و ا گر میشه اصطلاح عنکبو تیه و آب مغزی نخاعی را به ا نگلیسی بنو یسید؟و آ یا حتما با ید ا ین قسمت جمجمه گذاری شود ؟ و آ یا میشه با تو جه به ا ین که علایم ا ین تومور که سرگیجه زیاد خستگی و ضعف و سردرد بوده و خوش خیم بوده نوع ا ین تومور رو مشخص کرد؟ و سن من 17سال است خیلی خیلی ممنون میشم که پاسخ ا ین سوال ها رو بد ین مخوصوصان درباره کشیدن ا ین آب بازم ممنو نم. 
پاسخ : arachnoid / Cerebro spinal fluid / در غلب این موارد اصلاح نقص پرده مغزی و جمجمه باعث ار بین رفتن این کیست خواهد شد. تجمع این مایع بدنبال کشیدن آن با سرنگ بسیار شایع است. اغلب تومور های مخچه در سنین پائین خوش خیمند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حسین(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 04 بهمن 1386 ساعت 17:17
با سلام خدمت دکتر من حدود 11ماه پیش دچار حالاتی غیرعادی مثل سرد رد و سرگیجه های شدید هنگام که زور میزدم و فشار به خودم میاوردم میشدم خلاصه به پزشک مراجعه کردم و برای من mri نوشتن و بعداز mri معلوم شد که من تومور دارم و بعد از ctscan دکتر فهمید که توموری به همراه چند کیست است در کنار مخچه قرار دارد خلاصه بعد از 3 عمل جراحی که از آخرین آن حدود 6 ماه پیش بود تومور برداشته شد و پاتالوژی گفت خوش خیم است و از شنت نیز استفاده نکردن و چسبی بجای شنت استفاده کردن خلاصه اینکه جمجمه من به این چسب حساسیت نشان داد و قسمتی که عمل شده بود که پشته سر من است استخوان های جمجمه تخریب شد و مجبور شدن استخوان هارو طی عملی بردارن و الان پشت سر من یک قسمت حدود 10 در 10 سا نت جمجمه ندارد و اما مشکل اصلی من اینه که در زیر پوست این قسمت آب میاره و با ا نکه آ بش رو چندین بار با سرنگ تخلیه کردن اما باز میاره که الان حدود 100cc هست و ایجاد ورم کرده و د کتر گفته که این بصورت کیست میشه بعد باید عملت کنیم و ا ین کیست رو برداریم و برات در ا ین قسمت جمجمه مصنوعی بذاریم. آ یا بجز عمل راه دیگه ای برای اینکه ا ین آب از بین بره هست آیا با دوباره کشیدن امکان داره بر نگرده از آ خرین بار که کشیدن 6ماه میگذره چون من از عمل خسته شدم و یا امکان داره ا ین آب خودش جذب بشه آخه من هفته دیگه باید برم دکتر و آ یا حدس من درسته که ا ین آب همان مایع مغزی نخاعی که بر ا ثر ترمیم نشدن و آسیب به پرده مننژ قسمت عنکبو تیه و سخت شامه و به دلیل نبودن جمجمه به بیرون وزیر پوست راه یافته و امکان داره با گذشت 6ماه مننژ ترمیم شده و ا ینبار با کشیدن دیگه آب بر نگرده چون مقدار آب زیاد نمیشه یعنی بین 40 تا 100ccمتغیر است مثلان در حالت آرامش کم و در حالت عصبا نیت زیاد میشه ولی باز با اندازه ثا بتی که هست بر میگرده. و کار شنت چیه.حدس من درسته و راه حل چیست. ممنون/ 
پاسخ : بله این مایع همان مایع مغزی نخاعیست و شما باد تحت عمل جراحی ترمیم جمجمه و در صورت لزوم ، پس از سی تی اسکن مغزی و بر اساس علائم بعدی ، شانت گذاری شوید. شانت باعث انتقال مایع مغزی نخاعی به محلی برای جذب آن ( مثلا شکم ) خواهد شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 12 بهمن 1386 ساعت 13:12
سلام اقای دکتر جوابسوال من رو که نوشته بودم رگهای عروقی من کلاف شده بودند رو ندادیدممنون میشم اگر پاسخ بدهيد . / پاسخ : 
دوست عزيز نام بيماري شما AVM يا كلافه ي غير طبيعي عروقي مغز مي باشد . سعي خواهيم كرد مطالبي در اين زمينه وارد سايت نمائيم .كمي منتظر باشيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 13 بهمن 1386 ساعت 03:34
aya darmane toomor pas az od kardan va yek bar jarahy emkan pazir ast? 
پاسخ : بله دوست عزيز . البته نحوه ي درمان بسته به نوع و محل و وسعت ضايعه و بر اساس پيشنهاد پزشك شما قابل تغيير است و موداليته هاي مختلف درماني پيشنهاد خواهند شد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده جلالی(مهمان) در تاریخ شنبه, 13 بهمن 1386 ساعت 10:45
باسلام آقای دکتر پدر اینجانب که 65 ساله است پس از بررسی های پزشکان دریافتند که ایشان دچار بیماری لوزون محرکه ALS شده است خواهشمندم توضیحاتی برای این بیماری بدهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 20 بهمن 1386 ساعت 15:59
ba salam dokhtary hastam 20 sale . dar 18 salegi be donbale alaemi mesle sardard va sargije pas az morajee be dr va anjame ct va... motovajehe vojoode toomoore badkhim dar saram shodam va dar manchester amal kardam.dr be man goft ke momkene od kone ama tavajohi nakardam . hala pas az gozashte 1 salo nim 2 bare od karde 
va be dr moraje e kardam dr be man goft ehtemale darman kame va ehtemale az dast dadane binaiii vojood dare.aya emkane darmane man vojood darad?aya gheyr az jarahi rahe digary vojood darad?aya amal kardan dar iran va kharej az iran tafavoti darad baraye moshkele man?baraye moshavereye hozoori ba shoma che bayad kard?  
/ پاسخ : دوست محترم اصول درمانی بیماری شما مشخص است و با مراجعه به همکاران متخصص جراحی مغز و اعصاب در شهر خود ، بهترین شیوه ی درمانی برای شما توصیه خواهد شد. اگر امکان جراحی مجدد نباشد رادیوتراپی روش درمانی ارجح خواهد بود . آدرس اینجانب با کلیک بر روی لینک تصویری زیر صفحات سایت  
( spineuniverse ) قابل دسترسی می باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 25 بهمن 1386 ساعت 00:25
آقاي دكتر سلام و خسنه نباشيد 
پدرم در حدود يكسال است كه به تومور مغزي بدخيم دچار شده و نوع تومور آن خيلي بدخيم است و فكر مي كنم بنام گلاديوبلاستوم مي باشد و حدود يكسال پيش تحت عمل جراحي قرار گرفت ولي متاسفانه حدود 8 ماه خوب بود ولي الان وضعيتش خيلي بد شده است آ( بلعيدن غذا دچار مشكل شده است ، راه رفتنش خيلي سخت است. ي آيا راهي است براي بهبود ايشان واقعاً نگران هستم قبلاً از زحمات شما تشكر مي كنم. / پاسخ : متاسفانه در اینگونه موارد جز رادیوتراپی و یا بنا به صلاحدید پزشک معالج ، انجام جراحی مجدد کار بیشتری برای بیمار قابل انجام نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 25 بهمن 1386 ساعت 00:19
با سلام خدمت شما، لطفا بفرمایید وارد آمدن ضربه به سر در صورتیکه هیچ جراحتی روی سر ایجاد نکند و فقط درد شدیدی ایجاد نماید، تا چه میزان خطرناک است؟ / پاسخ : بطور کلی یکی از مکانیسم های آسیب مغزی ، مکانیسم شتابی ( منفی یا مثبت ) است که در آن معمولا آسیب مستقیمی به پوست سر وارد نمی شود بلکه مشکل بدلیل حرکات متفاوت مغز و جمجمه پدید می آیند ، ولی بنظر میرسد پاسخ سوال نسبتا مبهم شما منفی باشد ! یعنی اگر فرد مشکلی در هوشیاری پس از ضربه نداشته باشد معمولا جای نگرانی نیست . برای اطلاعات بیشتر به مقاله ضربه های مغزی در همین سایت مراجعه نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 28 بهمن 1386 ساعت 06:32
با سلام، 
به علت ا نجام عمل های متعدد جراحی در ارتباط با یک ناهنجاری مادرزادی درگیر کیست های مغزی هستم که با مصرف فنی توئین و لاموترژین تحت کنتزل برای جلوگیری از تشنج های ذ هنی ( تشنج ها بصورت فیزیکی نیست / منظور از تشنج ذهنی ، توقف زمان و گم شدن مکان و قطع ارتباط پیرامونی است) می باشد. 
لطفا راهنامیی فرمائید در مورد " تشنج ذهنی " چگونه و از کجا می توانم اطلاعات موثق پزشکی دریافت نمایم. 
با تشکر فراوان. / پاسخ : دوست عزیز میتوانید با همکاران متخصص داخلی مغز و اعصاب در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 30 بهمن 1386 ساعت 00:51
با سلام  
جناب اقای دکتر من در حال حاضر مشغول به تحقیقاتی در زمینه ی پروتئوم و پروتئومیکس مایع مغزی نخاعی در کودکان هیدروسفال هستم اما متاسفانه کتاب فارسی در این زمینه سراغ ندارم.ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنید. / پاسخ : دوست عزیز متاسفانه منابع جراحی مغز و اعصاب در زبان فارسی بسیار کم هستند و بندرت متون ارزشمند این رشته به ربان فارسی ترجمه شده اند. بعید بنظر میرسد منبعی در زمینه ی مورد نظر ( حداقل در حیطه ی جراحی اعصاب پیداکنید. )

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 28 بهمن 1386 ساعت 06:29
سلام  
جناب آقاي دكتر من مادرم 5 سال پيش به تومور مغزي خوشخيم دچار شد كه اين تومور باعث انحراف چشمش شده بود بعد از عمل جراحي بهبود پيدا كرد و چشمش هم خوب شد اما بعد از چند سال يكمرتبه دهنش كج شد و چشمش دچار تيك شد و در 2 روز عضلات يك طرف صورتش از حركت افتاد كه پيش همان دكتر خودش كه مغزش را عمل كرده بود برديم و تشخيص يك بيماري ويروسي دادند و در 2 هفته با مصرف كردن كورتون خوب شدن اما بعد از گذشت دو سال همان بيماري دوباره به سراغش برگشت كه حالا كه پيش دكترش برديم مي گويد من به هيچ عنوان نگفتم بيماري ويروسي اصلاٌ همچين چيزي وجود ندارد و همان موقع هم در عكسهايش كه Mri شده بود يك سايه از تومور ديده مي شده اما ايشان اصلاً اين مسئله را با ما مطرح نكردند .حالا شما فكر مي كنيد اين مشكل به خاطر رشد مجدد تومور باشد . 
با تشكر  
سحر  
/ پاسخ : دوست عزیز بنظر میرسد علائم مرتبط با عود تومور باشد. برای تائید یا رد این تشخیص ، ام.آر.آی بدون و با تزریق ارزشمند است . بنظر میرسد همکار من برای توضییح علت کج شدن صورت بیمار شما عللی احتمالی دیگر مثل بیماری های ویروسی را نیز مطرح کرده اند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 06 اسفند 1386 ساعت 15:30
با سلام. یک سوال دارم، شدیدا خواهشمندم پاسخم را بدهید چون به شدت نگران هستم. دختری 22 ساله هستم، بیشتر از 9-8 سال است که وجود دو برآمدگی کوچک را در پشت سرم (نزدیک به گردن) به صورت متقارن (یکی در چپ و یکی در راست سر) احساس می کنم. گهگاهی دچار سردرد و سنگینی سر می شوم. ولی هیچ علامت خاص دیگری نداشته ام. الان نزدیک یک سال است که یک برآمدگی در پشت گوش چپم احساس می کنم که گاهی به طور خفیف تیر می کشد. آیا این می تواند نشانه تومور باشد؟ / پاسخ ک احتمال تومور بودن این برآمدگی ها بسیار ناچیز است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 07 اسفند 1386 ساعت 13:53
با سلام . چند وقت پیش در مورد مشکلم با شما مشورت کردم . بعد از آن دو بار دیکر از شما سوالاتی پرسیدم که از آن موقع زمان زیادی می گذرد اما جواب سوالم رو ندیدم . قبلا گفته بودم یک سال و نیم پیش تومور داشتم عمل کردم و خوب شد اما حالا دو باره عود کرده و دکتر گفته احتمال درمان با جراحی بسیار کم است و احتمال از دست دادن بینایی نیز وجود دارد . شما گفتین که در صورتی که امکان جراحی نباشد باید با رادیوتراپی درمان شوم اما من به پزشک دیگری که مراجعه کردم به من گفتن نه جراحی و نه رادیو تراپی هیچ کدام برای من فایده ندارد و راهی نیست . می خواستم بدونم واقعا راهی نیست؟ و این که نظر پزشک هایی که بهشون مراجعه کردم چرا انقدر با هم فرق داره؟ و این که نظر شما چیه چه راهی را پیشنهاد می کنین؟ اطفا این بار جوابم رو اگه میشه زود بدین . ممنون. / پاسخ : دوست عزیز برای اظهار نظر قطعی معاینه و بررسی تصاویر ام.آر.آی و ... ضروریست . مشاوره نزدیک با همکاران من برایتان بهتر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 10 اسفند 1386 ساعت 15:55
با سلام. اگر ممکمن است لطف کنید و علائم داشتن تومور مغزی را ذکر بفرمایید. با تشکر. / پاسخ : برخی از علائم شایع تومورهای مغزی در این سایت ذکر شده اند. سعی میکنیم در مقالات بعدی با جزئیات بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 03 فروردین 1387 ساعت 09:49
سلام لطفا" به من که همسر فردی هستم که دارای تومور ساقه مغز (استروسیتوماست) بگو یید بعد از عمل نمونه برداری و30 جلسه درمان با کبالت که همچنان سوزش د ر پا وسردرد وجود دارد ولی همسرم سابقه تشنج نداشته وهنگامی که فهمید فنی تویین برای تشنج است آن را قطع کرد.. (وی بسیار نا امید است )بگویید سرانجام این بیماری چیست؟ واگر من باردار شوم به خاطر تومور همسرم ودرمان با برق خطری برای نوزاد بوجود خواهد آمد؟ پزشک متخصص او به منظور بچه دار شدن فقط در مورد طول عمر همسرم اخطار داد .لطفا" نظرات خود را واضح بیان کنید. / متاسفانه پیش آگهی خوبی در انتظار بیمار شما نیست ، باردار شدن شما مستقیما با تومور ایشان مرتبط نخواهد بود اما رادیوتراپی می تواند بر سلولهای جنسی ایشان اثر نامطلوب داشته باشد. با توجه به شرایط ایشان و در صورتیکه تاکنون تشنج نکرده اند اصراری بر ادامه فنی توئین نیست مگر با صلاحدید حتمی پزشک ایشان.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 25 فروردین 1387 ساعت 19:43
با سلام  
آیا ممکن است تومور به وسیله نوار مغزی و سی تی اسکن تشخیص داده نشود؟ 
متشکرم / 
پاسخ : اغلب موارد تومور ها ( نه همه ی انها ) با سی تی اسکن ( بدون و با تزریق ) قابل تشخیصند اما ام.آر.آی دقت بیشتری دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 خرداد 1387 ساعت 10:12
با سلام 
من دختری 21 ساله هستم که دو سال پیش تومورم را عمل کردندوبعد عمل رفتارم تا حدودی تغییر کرده یا به نوعی اعصابم ضعیفتر شده.می خواستم بپرسم این به خاطر عملم هست؟ 
امکان عود تومور در من که خوشخیم بوده چقدر است؟باید هر چند وقت یکبار چک کنم؟ 
با تشکر /پاسخ : پاسخ سوال شما بسته به محل تومور و میزان برداشتن آن و نیز مسائل روحی ، روانی متعاقب آنها بستگی دارد. در موارد خوش خیم بررسی ها باید بسته به نظر پزشک معالج تعیین شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 آبان 1387 ساعت 09:15
با سلام و احترام 
خواهشمند است در خصوص تومورهای هیپوفیز اطلاعات رسانی شود. با تشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 10 بهمن 1387 ساعت 07:33
با سلام  
مادر من چند سالی است دچار سردرد های خیلی شدید شده.البته چند ماهی است به طور چشمگیری این سردردها کم شده.این سردرد ها بدون هیچ علائم دیگری مثل تهوع و....است.مادرم حدود یک ماه پیش سرمای سختی خورد و بعد از بهبودی در بینی خود تاگهان بوی شدید سیگار میکند البته کمی از شدت ان کاسته شده.ایا این عوامل میتوانند از علائم تومور باشد؟/ پاسخ: نگران نباشيد اما پيشنهاد ميكنم براي اطمينان بيشتر ام.آر.آي از مغز انجام شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:16
من سر درد دارم و اخلاقم تغیر کررده و دچار کمی فراموشی شده ام آیا ممکن است به تومور مغزی مبتلا شده باشم ؟! پاسخ: بله اما قبل از اين تشخيص بايد به احتمال افسردگي و استرس ها بعنوان علت سببي اين مسائل فكر كرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 09:49
سلام.اگر امکان دارد راجع به بیماری میاسمی توضیح دهید.آیا قابل بهبود بخشیدن است یا پایان ناخوشی به همراه دارد. 
 
ممنون/ پاسخ: بیماری میاستنی در حیطه ی کار همکاران متخصص داخلی اعصاب است، درمان های داروئی دائمی و در برخی موارد جراحی مورد نیاز است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 25 مهر 1388 ساعت 15:11
سلام آيا گود رفتن چشم و سايه انداختن زير چشم ممكنه چه نوع مشکلي باشه لطفا توضيح بديد/ پاسخ: سوئ تغذیه ،بیماریهای انگلی روده ای ، اختلالات خواب ، استرس ها ، بدی تغذیه ، و ... علل اصلی این مسئله هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 12 آبان 1388 ساعت 13:12
سلام من برادرم یه تصادفی کرد که ظاهرا اسیبی ندید حتی هیچ ضربه ای به سرش نخورد و 12 ساعت بعد از هوش رفت و بردیم بیمارستان.بعد که به هوش اومد هزیون میگفت و یه چشمش چپ شده بود و سرشم درد میکرد بعد 3روز خوب شد فقط سر دردش ادامه داره توی اسکن و ام ار ای هم سالمه.به نظرتون توموره؟ / پاسخ : در صورتیکه بر رسهای ایشان سالم بوده است نگران نباشید ، این علائم بمرور برطرف خواهند شد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 28 آبان 1388 ساعت 09:16
با سلام 
برادر من از حدود 2 ماه پیش دچار دو بینی شده.و از 2 هفته قبل در بیمارستان تخصصی چشم تستها و آزمایشهای زیادی انجام داده است.که به گفته ی یکی از پزشکان باید MRI و CTاسکن انجام دهد.با توجه به اینکه هیچ یک از علائم تومور مغزی از جمله سر درد و ... را ندارد , چند درصد ممکن است مبتلا به این بیماری باشد؟ : پاسخ: در آولین فرصت و بدون اتلاف وقت MRI از مغز انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 28 آبان 1388 ساعت 20:33
ممکن است تومور مغزی بدون سر درد باشد و فقط با دوبینی باشد؟ / پاسخ: بله بستگی به محل تومور این احتمال وجود دارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 23 آذر 1388 ساعت 22:49
سلام من مهناز 21 ساله هستم. در 2 ازمایش متوالی با فاصله 1 هفته متوجه شدم پرولاکتین من زیاد است یعنی 1552 که باتوجه به کاغذ ازمایش باید مابین 100-500 باشد قراره ام ار ای از هیپوفیز با و بدون تزریق برم. ایا امکانش هست که تومور داشته باشم. درحالیکه سرگیجه و سردردهای شدید دارم/ پاسخ: تومور هیپوفیز وقتی محدود به ترشح پرولاکتین باشد نیازمند عمل جراحی نیست و دارودرمانی به تنهای کفایت میکند ، نگران نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 24 دی 1388 ساعت 08:07
ba salam 2khtari hastam 23 sale az koodaki kami parkhashgar boodam va gahi hengami ke asabi misham ya stress daram ya hengame khastegi dochare sar dard mishavam man daneshjooye ravanshenasi balini hastam akhiran ba matlabi movajeh shodam ke yeki az dalayele parkhashgari ro vojoode tomor dar nahiyeye gijgahi zekr karde bood.man chon pedaram ham dar asare tomore maghzi dar koodaki az dast dadam kheyli negaram aya bayad be pezeshk morajee konam?/ پاسخ: البته بدن معاینه بالینی نمیتوان اظهار نظر منطقی و دقیقی داشت اما بنظر من مشکل شما نگران کننده نیست ولی میتوانید بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید تا راهنمائی صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 24 فروردین 1389 ساعت 09:42
آقای دکتر سلام، ممکن است که تمور مغزی از روی سر قابل تشخیص باشد و فقط سردرد مداوم در اون ناحیه وجود داشته باشد.باتشکر / پاسخ: تنها برخی از تومورها از روی پوست سر قابل تشخیص هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 16 آبان 1389 ساعت 09:12
با سلام خسته نباشید. 
من یه نامزدی دارم که سردرد داشتن به دکتر ک مراجعه کردن گفته بودن یه غده در پشت سرشون هست و ارثی و احتمال عملش هم وجود ندارد به خاطر جای غده و تحت درمان بودن که جدیدا در عصر فشارهای زیاد سردردشون بیشتر شد و به دکتر مراجعه کردن گفتن 2 3میلیمتر رشد کرده و اگه متوقف نشه خوب نیست. میخواستم بدونم چقدر خطرناکه وباید چیکار کرد؟/ پاسخ: متاسفانه شرح حال ارسالی جهت پاسخگویی کفایت نمیکند، برای اظهار نظر منطقی و علمی ، انجام معاینه بالینی و مشاهده ی MRI ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 18 آبان 1389 ساعت 18:30
باسلام خسته نباشید مجدد..ممنون از جوابتون.دکتر به نامزدم قرص امپروزیل داده که هروقت درد داشت نصفشو شب ها بخوره مگه این قرص ارامشبخش نیست برای چی خوبه؟.نامزدم عصبی میشه وقتی ازش میپرسم که دکتر چی گفت فقط هم من خبر دارم باید چیکار کنم؟/پاسخ: تا زمانیکه خود بیمار نخواهد، نمیتوان کمک زیادی به او نمود ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 22 آذر 1389 ساعت 04:27
با سلام و تشکر از سایت مفیدتون. 1سوال داشتم ممنون میشم راهنماییم کنید. یکی از دوستان من یک زائده ی استخانی مانند که با قابل لمس است کنار کوش سمت چپش داره. و حتی میشه به راحتی بهش دست زد. الان نزدیک به 2.5 سال هستش که این زائده هستش و بعضی مواقع سر درد هم احساس میکنه.( تیروئیدش هم کم کار هستش) میخواستم ببینم این زائده چی میتونه باشه؟ ایا خطرناکه و اینکه راه درمانش چیه؟ با تشکر/پاسخ: اغلب اینگونه موارد طبیعی هستند. 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 اسفند 1389 ساعت 11:30
با سلام 28 ساله هستم كم كاري تيروييد دارم پرولاكتين بالا ودارااي ميكرو آدنوم خيلي نگرانم كه تومور مغزي داشته باشم/پاسخ: میکرو آدنوم تومور نیست نگران نباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 اسفند 1389 ساعت 23:35
سلام آقای دکتر از راهنمایی های خوب شما سپاسگذارم 
بنده دختر 6 ساله دارم که احساس درد از ناحیه سر به گفته خودش بر اثر ضربه می نماید که با دست زدن بر جمجمه متوجه شدم که زیر پوست به میزان 5 * 5 سانت مایع جمع شده است البته دخترم سردرد و یا علائم سرگیجه ندارد فقط با فشار دادن قسمتی از سر احساس درد میکند لطفا راهنمایی بفرمائید که باید چه کاری برای رفع این مایع زیر پوستی انجام دهم و این حالت علائم چه چیزی میباشد./پاسخ: در اغلب موارد هیچ کار خاصی لازم نیست ، از دستکاری و یا سوزن زدن به آن خود داری کنید ، در صورت عدم بهبودی با گذشت زمان و یا رشد سایز ، انجام معاینه و بر رسی های بیشتر تشخیصی لازم خواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 06 اسفند 1389 ساعت 19:18
سلام آقای دکتر با سپاس فراوان از سایت مفیدتان 
مادر بنده در حدود23 سال پیش به دلیل تمور مغزی خوش خیم در بیمارستان فیروزگر در 2 مرحله و به فاصله یک سال مورد عمل جراحی قرارگرفته است علایم بالینی کاهش شدید دیید تا حد نابینایی و ... بود.خوش بختانه عمل موفقیت آمیز بود .و آثار منفی بجای گذاشته است. از جمله اختلال شدید در تکلم ، فراموشی در بکارگیری کلمات و وبی حسی قابل توجی در نیمه سمت راست بدن.ایشان در حال حاضر52 سال دارند.خواهشمند است علل آنرا توضیح دهید و چگونگی درمان آنرا؟بی نهایت تشکر میکنم/پاسخ: بعنوان اولین قدم پیشنهاد میکنم برای ایشان MRI ی مجدد انجام شود و سپس بر اساس آن اظهار نظر صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 09 اسفند 1389 ساعت 21:41
با سلام خدمت آقای دکتر ، پسر من حدود 12 ساله هستش که چندید ساله که دچار سردرد شده و گاه و بی گاه به این عارضه دچار می شود شب ،نصف شب ،صبح و وسط روز و حتی چندین روز متوالی درد ادامه دارد ولی هیچ اختلال حرکتی و عصبی ندارد . لطفاً در این مورد توضیح دهید. / پاسخ: گر چه بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما نگران نباشید و پیشنهاد میکنم MRI از مغز برای اطمینان بیشتر انجام شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان سنا مهمان در تاریخ یکشنبه, 08 اسفند 1389 ساعت 21:02
با سلام وخسته نباشيد/بابت اطلاعات خيلي مفيد تون بي نهايت ممنون اقاي دكتر /چند ماهه وقتي كه از خواب پا ميشم سر درد داردم و مرتب حالت تهوع دارم دكتر قرص فولكستين 20واسم نوشته الان حالت تهوع ندارم ولي از خواب بيدار ميشم سردرد دارم به نظر شما امكان داره تومور داشته باشم ؟/پاسخ:گر چه بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما نگران نباشد دلیل متفاوتی مثل حساسیت سینوس ها و ... موجب این سردرد ها میشوند . انجام MRI برای اطمینان بیشتر پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده بهار شهابی مهمان در تاریخ جمعه, 06 اسفند 1389 ساعت 19:16
سلام آقای دکتر خسته نباشید من جند ماه است که سردرد های شدید دارم و حتی گاهی وقتی از خواب بیدار میشوم هم سرم به شدت درد میکند. آیا ممکن است دلیل این سردرد ها تومور مغزی باشد؟ من به شدت از این موضوع نگرانم./پاسخ: بهتر است بررسی های بیشتری انجام شود اما نگران نباشد تومور نیست !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12 اسفند 1389 ساعت 16:12
بسم تعالي 
آقاي دکتر با سلام و ادب 
مدتي است که سردردي تقريبا عضلاني مي گيرم و اين درد در ناحيه پشت گوش راست است به نحوي که وقتي سردرد شديد مي شود اگه سرم را تکان دهم يا راه بروم و يا اينکه سرم را روي بالشت سفت قرار دهم اين درد شديدتر مي شود. البته من کمي فشار خون هم دارم سن 28 سال و جنس مذکر. 
با تشکر از شما / پاسخ : اغلب اینگونه موارد ناشی از استرس هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 28 اسفند 1389 ساعت 09:57
سلام. من یه دختر 25 ساله هستم که یک ماه پیش دجار درد کره چشم شدم و حرکات چشم چپم دردناک شد بعد از حدود 3 روز همون چشمم تار شد نوار عصب چشم گرفتند ازم التهاب خفیفی داشتم.حرکات چشمم کاملا نرمال بود.ام آر آی چند تا پلاک کوچولو نشون داد گفتن مشکوک به ام اسم. آزمایش ام اس هم دادم سالم بودم هیچ علائمی مثل مور مور شدن دست و پا کرختی بی حسی سردرد هیچ وقت نداشتم.البته مشخص شد توی سرم روی ناحیه کورتکس یه avm دارم. سیتی آنژیو گرفتم مشخص شد 2 تاست. تا حالا هیچ وقت در تمام زندگیم نه سردرد نه تشنج نه بی حسی موضعی نداشتم. گفتن برم تهران. راهنماییم کنید. مرسی / پاسخ: میتوانید بوسیله ی ایمیل با من در تماس باشید تا راهنمایی شوید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 10 فروردین 1390 ساعت 13:00
سلام.خسته نباشید 
من دختری 21 ساله هستم که امروز متوجه ی یه برجستگی در قسمت سر خود نزدیک به گردنم شدم که به شدت نگرانم کرده.تهوع و اختلال بینایی و تکلمی تا به الان برایم ایجاد نشده فقط یک بار سر درد داشتم که با خوردن یک کدئین برطرف شد و مقداری کوفتگی در کمر خود دارم.میشود بنده را در رابطه با اینکه چقدر امکان احتمال تومور بودن این برجستگی است را راهنمایی کنید.با تشکر/ پاسخ: احتمالا این توده کیست چربی میباشد که معمولا کنار ریشه ی موها رشد میکند اصلا نگران نباشید ، در صورت لزوم میتوانید بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:17
با سلام  
35 سال سن دارم 16 ماه پیش بر اثر تصادف دچار ضربه مغزی شدم بر اثر این حادثه دچار فلج عصب 3 دو طرفه شدم افتادگی پلک وانحراف چشم خواستم بدانم آیا راه درمانی وجود دارد؟/پاسخ : درمان اصلاحی برای این عصب هنوز وجود ندارد اما میتوانید با همکاران چشم پزشک و یا جراحان زیبایی جهت اصلاح افتادگی پلک خود مشاوره نمائید. 
 
باتشکر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 20 فروردین 1390 ساعت 16:12
با سلام و خسته نباشید  
آقای دکتر من زنی 26 ساله و 4 ماهه باردار هستم از 2 هفته پیش دچار سر درد های گذرا و کوتاه مدتی که هنگام تغییر وضعیت بدن ایجاد میشود شدم هیچ علامت دیگری ندارم  
نظر شما در مورد این سردردها چیست؟ آیا mri برای من ضرر دارد؟ با تشکر /پاسخ: اگر چه هنوز ضرری برای انجام ام.آر.ای در دوران بارداری شناسایی نشده است ، اما پیشنهاد میکنم تا پایان بارداری صبر کنید ، در صورت نیاز میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 23 فروردین 1390 ساعت 17:10
سلام آقاي دكتر خانم من تمور متاستازدارد ودكترها جواب دادند تا 2 ماه ديگر زنده نيست و4 ماه پيش راديو تراپي انجام دادند ولي تومور بزرگترشده است وسردردشديد دارد وهر 8 ساعت يك آمپول دگزا متازون استفاده مي كند ولي دكتر انكولوژيست 10 جلسه براي ايشان راديو تراپي در بيمارستان بايد انجام شود آيا ايشان بهبودپيدا ميكند انشااله ما كمك كنيد با تشكر/ پاسخ : پاسخ شما بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای ایشان مقدور نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 23 فروردین 1390 ساعت 17:08
با سلام خدمت آقای دکتر  
حدودا ده روز است که در قسمت راست سرم احساس سنگینی می کنم که در مواقع پایانی روز احساس خستگی زیاد دارم این سنگینی سر در مواقعی به سردرد در پیشانی و یا سوزش پوست سر در قسمت بالای سر و یا سنگینی کل سر تبدیل می شود. آیا علائم بیماری مغزی می تواند باشد؟ لطفا مرا راهنمایی کنید./ پاسخ : متاسفانه پاسخ دقیق شما بدون انجام معاینه مقدور نیست ، اما احتمال ابتلا شما به سردردهای تنشی و یا سینوزیت زیاد است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 26 فروردین 1390 ساعت 01:54
باسلام خدمت اقای دکتر 
من دختری 17ساله هستم که به مدت 1/5سال است که دچارسینوزیت شدم قبلا سردردم کم بود ولی الان بیشترشده ودرناحیه گونه هام خیلی درد عجیبی هست،الان کم کم که روزهامیگذرد سردرد زیادی دارم که یه وقتایی سرم گیج میره ایا احتمال تومور است یانه؟/ پاسخ : امکان دارد حساسیت سینوس ها داشته باشید اما معمولا سینوزیت موجب درد های طولانی مدت نمیشود، انجام ام.آر.ای را به شما پیشنهاد میکنم. 
ممکن است خوب شوم یانه؟

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 23 فروردین 1390 ساعت 16:57
با سلام  
آقای دکتر من چند روزی (تا الان 5روز) دچار سردرد خفیف در ناحیه پشت سر سمت چپ نزدیک گوشم شده ام البته حالت تهوع و استفراغ ندارم بی خوابی هم ندارم سردرد در تمام روز ادامه دارد اما خفیف. سردردم ضربان دار نیست . اما زمانی که سرم را رو به پایین میگیرم دردش را بیشتر حس می کنم . 26 سال سن دارم. البته با کامپیوتر زیاد کار می کنم و شب ها تا دیروقت بیدارم و در عوض صبح بیشتر میخوابم .نظر شما در مورد این سردرد چیست؟ با تشکر / پاسخ : متاسفانه پاسخ دقیق شما بدون انجام معاینه مقدور نیست ، اما احتمال ابتلا شما به سینوزیت زیاد است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 فروردین 1390 ساعت 21:39
آقای دکتر سلام وخسته نباشید.ممنون ازسایت ومطالب مفیدتون.برادرمن 39 سال داره و 4ماهی است که دچار تومور مغزی شده که اوایل درست تشخیص داده نشد وگفتند لخته ای خون است وبایدبارقت خون رفع شود.باگذشت حدود 4 ماه وادامه علائم، MRI دقیقتری کردند وگفتند تومور Glioma است که نمونه برداری کردن وهنوز نتیجه پاتولوژی نیامده.ولی گفته اند درجه یک یا دو است. هیچ سابقه ارثی درخانواده ما وجودندارد.میخاستم راهنمایی کنید چکارباید کرد؟چقدر احتمال خطر وجوددارد.ضمنا توموربه بافت مغز چسبیده است نه پرده بیرونی.توروخدا سریع جواب بدین.عذرخواهی میکنم وآرزوی سلامتی دارم برای شما./پاسخ: پاسخ سوال شما بدون دیدن تصویر ام،آر،ای امکانپذیر نیست اما مجموعا گرید های یک و دو خوش خیم تر از سایر گرید ها هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 فروردین 1390 ساعت 21:59
با سلام خدمت جناب دکتر  
من 2 ماه پیش دچار علائم استرس و اضطراب بودم انواع آزمایشها را انجام دادم و به دکتر اعصاب و روان و مغز واعصاب مراجعه کردم و با معاینه بالینی بیماری من اضطراب تشخیص داده شد و مورد درمان قرار گرفتم و در حال حاضر استرس کمتری دارم اما چشم من دچار مگس پران جرقه و حساسیت به نور شده و منابع نوری پس از این که وارد تاریکی میشوم همچنان دیده میشود و چشمهام مشکل عادت به نور کم و زیاد دارند در نور کم وقتی تلوزیون میبینم دچار توحم نورانی و کشیده دیدن نور میشوم پس از این که نور به چشمم میخورد دچار سردردی متوسط و تحوع میشوم با تکان دادن سر تغییری حاصل نمیشود این سردرد از گردن شروع میشود و بعد گاهی در سمت چپ گاهی در سمت راست ظهور پیدا میکند درد اصلا ثابت نیست و نیازی به مسکن برای آرام شدن ندارد اما احساس سنگینی در مرکز سرم دارم و همچنین تحوع نیز استفراغ به همراه ندارد من داعما تحت معاینه پزشک مغز و اعصابم هستم ولی ایشان معتقدند که اشکالی ندارد و لزومی به ام آر آی و نوار مغزی و این چیزها نمیدانند اما من با مطالبی که در اینترنت خواندم دچار این نگرانی شدم که شاید تومور داشته باشم آیا شما فکر میکنید که به پزشکم اطمینان داشته باشم و دنبال ام.آر.آِی نروم ایشان معتقدند این بیماری چشم است و باید از عینک فتوکرمیک استفاده کنم و نسخه ایشان را که : سرترالین کلونازپام آلپرازولام پرپانوئل است را ادامه بدهم . هرچند که در یک هفته اخیر با استفاده از عینک ومراجعه به چشم پزشک با تشخیص آستیکمات تغییری در مشکل چشم من ایجاد نشده/ پاسخ:بنظر میرسد مشکل شما مرتبط با بیماری های چشم و شبکیه باشد ، ابتدا با یک چشم پزشک مشاوره کنید در صورتیکه مشکل خاصی نداشتید و در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 آذر 1391 ساعت 01:24
سلام دکتر.محبت کنین جواب بدین برام مهمه.کودکی هست تقریبا ده ساله.جلوی گوش راستش و در گردن و زیر بغل یه توده هایی هست که جلوی گوشش یکم بزرگتره.متخصصش گفته مربوط به خون نیست.اما من خیلی نگرانم از اینکه مربوط به بیماریهای خون باشه.چنین احتمالی هست؟البته توده کنار گوش یکم سفته و دردری هم نداره.کودک هم در هیج جاش دردی نداره 
/پاسخ : دوست عزیز این سوال در حیطه ی کار اینجانب نیست

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سهرابي مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 اردیبهشت 1390 ساعت 23:53
پسر 8 ساله من دچار تومور در قسمت مخچه بود كه عمل شد و تومور از روي مخچه برداشته شد كاملا و قسمت كوچكي از ان كه دسترسي به ان از زير گردن امكان نداشت باقي ماند و جواب پاتولوژي هم تومور خوش خيم و از نظر دكتر از نوعي است كه اگر خارج شود مجدد رشد نمي كند پسرم اكنون در سمت راست بدن ضعف دارد دست راست و پاي راستو همينطور در تكلم تن صدا تغيير كرده و گفتن جملات سخت شده بيشتر از كلمات استفاده مي كند ايا ضعف سمت راست با فيزيوتراپي رفع مي شود وايا تكلم او كه او را بسيار ناراحت كرده مجددا درست مي شود پزشك معالج در مورد قسمت باقي مانده نظرش اين است كه فعلا نياز به عمل مجدد نيست تا 6 ماه ديگر mri شودو بعد تصميم گيري شود نظر شما چيست ما بسيار نگرانيم/پاسخ: معمولا بهبودی به مرور زمان پدید خواهد آمد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 12:58
با سلام و خسته نباشید خدمت شما  
من دختری 19 ساله هستم که احساس سوزس در بالای سرم سمت راست میکنم و حالت تهوع و خستگی زیاد وقتی که به مدت تقریبا بیم ساعت دراز میکشم و بعد از آن بلند میشوم سردردم بیشتر میشود حواسم و راه رفتن و تعادل بدنم بهم میریزد و در حالت عادی نیز خستگی فراموشی گوشم هم درسمت راست درد میکندضعف در بینایی تاری زیاد در چشم راستم به طوری که این تاری هر سال بیشتر میشود اختلال در تمرکز حالت تهوع گفتار با کردار یکی نباشد اخلاقم عوض شده است وقتی چند نفر با من حرف می زنند عصبی میشوم این علایم چیه؟ لطفا سریع به سوالم پاسخ دهید. خیلی نگرانم / پاسخ : بنظر میرسد مشکلات شما بیشتر عصبی و با منشا روحی باشد اما انجام ام.آر.ای جهت بررسی بیشتر پیشنهاد میشود. 
در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمایید.  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 18 اردیبهشت 1390 ساعت 22:42
با سلام و خسته نباشید. سوالی دارم و کمک ازتون میخوام. من با آقائی آشنا هستم که الان قصد ازدواج با هم داریم.پزشک ایشون گفتن سرشون تومور سازه. تومور های ریزی وجود داره. تا الان ۲ بار جراحی به فاصله ی ۱۰ سال داشتن. خوش خیم هستن. و قسمت بیرونی که به گفته ی دکتر جای خطرناکی نیست.آخرین جراحی ۳ سال پیش بود که تومور روی عصب بینائی بود وه دچار دوبینی شدن. پس از عمل خیلی بهترن. فقط چشماشون خیلی ضعیفه.۲ هفته ی پیش یه توده ی کوچیک روی کمرشون نزدیک دنبالچه داشتن. که عمل ساده ای شمرده شده بود و انجام شد. میخواستم ببینم من که در حال حاظر میخوام با ایشون ازدواج کنم ، آیا خطر جدی وجود داره براشون? خیلی ناراحت هستم از گفت این موضوع اما میشه به طور تقریبی بگین معمولا اینجور موارد طول عمر کم میشه تا چه سنی? خونوادم اگر متوجه مشکل ایشون میشن چطوری میتونم توجیهشون کنم? آیا استفاده از عینک به بینائیشون کمک میکنه؟یه دنیا ممنونم و ازتون کمک میخوام / پاسخ : با شاره حالی که نوشته ا ید احتمالا ایشان مبتلا به نوروفیبروماتوزیس هستند، انجام مشاوره ژنتیک را به شما پیشنهاد میکنم.اگر برداشت من صحیح باشد، احتمال انتقال این بیماری به اطفال نسبتا بالاست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 20 اردیبهشت 1390 ساعت 14:41
با سلام. من حدود 34 سال دارم با مراجعه به پزشک متوجه کیست آراگنوئید در عنکبوتیه مغز م شدم خواستم برایم توضیح دهید که چیست و راه درمان آن کدام است باتشکر/ پاسخ : پیشنهاد میکنم در صورت تمایل بوسیله ایمیل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمانت مهمان در تاریخ یکشنبه, 25 اردیبهشت 1390 ساعت 03:05
سلام اقای د کتر در سال هشتادوبنچ دخترم که بانزد ه سال داشت به جهت داشتن تومور در سمت چب عمل مغز عمل کردیم از نوع اوباندیما بعداز دو ماه علایم بیماری دوباره شروع شد البته بعد از عمل به دکترش گفتیم ایا احتیاج به برق دارد گفتند خیر ولی به اصراربه رادیوتراب معرفی شد یم سی د و جلسه با شدت بنچ هزارو هشتصد برق د اد ن موهای سمت چب وراست ریخته البته سمت راست بصورت کرک در امده ولی سمت چب در نیامده در ضمن در فروردین نود ام ار ای جدید هاکی ازان است احتمال رشد دارد ولی دکتر جراح و رادیو تراب می کویند جیزی نیست وبرای سه ماه 20/3/90برای چک عکس نوشتند علایم سر درد هرروز بیشتر می شود اگر چنانچه رشد کرد ه باشد ایا عمل باید شود یا درمان دیگری د ارد یا خیر / پاسخ: اگر تومور رشد قابل توجه داشته باشد نیاز به جراحی مجدد خواهد داشت،البته با نظر همکاری که پزشک ایشان هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 02 خرداد 1390 ساعت 23:15
سلام آقای ذکتر من قرار بود با کسی ازدواج کنم که مبتلا به تومور مغری بدخیم شد و بعد ارمدت 4 ماه شیمی درمانی با ام آر آی کفتند فعلا از غده اثری نیست به نظرتان جه کنم؟ 
خوب شدن؟بعد عمل دچار 2بینی شدن اما الان خوب شد جشماش.خواهش میکنم راهنماییم کنید 
با تشکر / پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به دانستن تشخیص پاسخ نمونه ی تومور ایشان و یا حد اقل مشاهده ی ام.ار.ای ایشان است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 خرداد 1390 ساعت 15:45
سلام آقای دکتر من یک بار دیگه از شما سوال پرسیدم ولی جوابمو ندادید خواهش می کنم این بار جوابمو بدید من دختری هیجده ساله هستم که به تازگی کمی دچار فراموشی می شوم و گاهی از وقتها نفسم می گیرد و به همراهش رنگم زرد میشود وسرم گیج میشود وخمیازه های زیادی میکشم البته یک سال قبلش دچار بی حالی بودم و بعد از آن وسواس فکری گرفتم که به نظر خودم فکر های وسواس گونه ای که به ذهنم می رسد ناشی از یک نا آرامی ذهنی است و زیاد هم عصبا نی می شوم خواهشمندم من را راهنمایی کنید/ پاسخ : اين اولين باريست كه سوال شما را ميبينم . بنظر من مشكل شما بيشتر روحي و روان تنيست تا جسمي . در صورت تمايل ميتوانيد درخواست مشاوره حضوري نمائيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 خرداد 1390 ساعت 13:30
با سلام  
مدتي است كه مثلا در هنگام مطالعه يا تماشاي تلويزيون به ناگاه دچار حلتي شبيه خواب يا بيهوشي مي شوم و از محيط كاملاً جدا مي شوم خوهشمند است توضيح دهيد؟/پاسخ : اين حالت ميتواند نوعي تشنج محسوب شود و نيازمند انجام بررسي هاي تشخيصي است. در صورت تمايل ميتوانيد درخواست مشاوره حضوري نمائيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 خرداد 1390 ساعت 22:15
با سلام  
پسر 8 ساله ای دارم که با انجام mir متوجه کیست به ابعاد 4*5 در مغز ان شدیم پیشنهاد شما برای بهترین روش پیگیری و درمان قطعی چیست با تشکر از شما/پاسخ: این کیست ها در اغلب موارد نیاز به انجام جراحی ندارند مگر در موارد خاص به صلاحدید پزشک .در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید./پاسخ: برای اظهار نظر قطعی نیاز به معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان است. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 10 خرداد 1390 ساعت 22:14
سلام.من کیست آراکنوئید در سمت چپ گیجگام دارم که اندازشم بزرگه.هر دکتری رفتم یه چیز میگه .من باید عمل بکنم یا نه.علایمشم وقتی سرمو بالا میگیرم سرگیجه دارم./ پاسخ: این کیست ها در اغلب موارد نیاز به انجام جراحی ندارند مگر در موارد خاص به صلاحدید پزشک .در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12 خرداد 1390 ساعت 17:26
با سلام خدمت آقای دکتر من چند روزی است سرم تیر میکشد تقریبا قسمت سمت راست کاسه ی سرم آیا امکان دارد از علایم تومور باشد‏؟ با تشکر/پاسخ: احتمال اینکه این سردرد ناشی از تومور باشد زیاد نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 12 خرداد 1390 ساعت 11:24
خیلی گلی اقای دکتر به دادم رسیدی

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 13 خرداد 1390 ساعت 22:56
سلام. من در گیجگاه سمت چپم یه کیست بزرگ عنکبوتی مادر زادی دارم .تشنجم نداشتم. چندتا متخصص رفتم بعضیاشون میکن عمل می خواد بعضیاشونم میگن نمیخواد.میخاستم عوارض اینکه عمل نکنم چیه یا عمل بکنم چیه؟ لطفا کمکم کنید؟/پاسخ: در اغلب موارد این کیست ها هیچ مشکلی ایجاد نخواهند کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 14 خرداد 1390 ساعت 00:19
سلام . 
دکتر پدر من 4 سال پیش به علت تاری چشم نوار مغزی گرفتن . دکتر معالج گفتن چیز مهمی نیست ولی برای اطمینان mri انجام دهید که پدرم انجام ندادند. الان تقریبا 1 سال است تاری دید بیشتر شده و در ماه های اخیر فاصله ان کمتر شده . پدرم عینک هم دارند. 
با توجه به اینکه تمایلی برای رفتن به دکتر نشان نمی دهند .می خواستم از شما بپرسم ایا مورد خطر ناکی است و علت وجود تومور دارد؟/پاسخ: نمیدانم با چه توجیهی برای بررسی تاری دید نوار مغزی برای ایشان انجام شده است، بهتراست از نظر مسائل چشمی بیشتر بررسی شوند و در صورتا نرمال بودن آنها ، با سی تی اسکن و یا ام.آر.ای مشکلات احتمالی مغز هم تحت بررسی قرار گیرند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 13 خرداد 1390 ساعت 23:06
با سلام خدمت دکتر عزيز 
پدر شوهرم يک تومور خيلي بزرگ در سمت چپ و در جاي حساسي دارد خيلي سال پيش هم چشمش را به خاطر البته فکر کنم بيماري ملانوم تخليه کردن حالا هم به خاطر ضعف شديد بستري شد و تازه 2روز هست که متوجه شديم به نظر شما چه کار کنيم جاي اميدواري هست /پاسخ: با توجه به شرح حالی که نوشته اید تشخیص اول ، درگیری مغز با متاستاز ناشی از انتشار ملانوم است، بهترین روش درمان ایشان انجام جراحی و برداشتن تومور ( در صورت صلاحدید پزشک درمانگر ایشان ) و سپس رادیوتراپی و شیمی درمانی میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 14 خرداد 1390 ساعت 09:48
باسلام اقای دکتر، برادر من یک ماه پیش تحت جراحی قرار گرفت وتوموری که در سمت راست سرش در قسمت جلو قرار داشت را برداشته و نتیجه پاتولوژی یک ازمایشگاه گرید 2 و یک ازایشگاه دیگر بدون ازمایش گرید 4 را اعلام کردن. فعلا ایشان دچار دو بینی شده و چشم چپ کمی منحرف شده و موهای قسمت جراحی شده سفید درامده. خواهشمند است راهنمایی بفرمایید ایا این علائم طبیعی است؟ به نظرشما درمان ایشان به چه صورت است؟ ما از ازمایشگاه دوم خواستیم دقیقاً آزمایش را تجام دهند و منتظر نتیجه هستیم./پاسخ : دوست عزیز تومورهای مغز انواع مختلفی دارند و درجه بندی آنها تنها فاکتور تعیین کننده در پیش بینی رفتارشان نیست ، ولی از آنجائیکه احتمال میدهم تومور ایشان گلیو بلاستوما باشد، تفاوت گرید ۲ با ۴ بسیار مهم است،چشم های جراح محترم بیمار میتواند در افتراق این دو درجه بسیار کمک کننده باشد ، دیدن یک سری مسائل در طول جراحی و در نمای ماکروسکوپی و نیز تصاویر ام.آر.ای و سی تی اسکن و همچنین میزان دقت همکار پاتولوژیست برای افتراق بین درجات مختلف بسیار مهم و ارزشمند خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 15 خرداد 1390 ساعت 09:11
سلام آقای دکتر با توجه به این که در سوال قبلم به من گفتید مشکل من روحی وروانی است و با توجه به اینکه مشکل اصلی من این است که  
فکرهای بسیار بسیار مسخره ای به ذهنم می رسد که من را دچار ترس میکند و انگار که  
ذهنم قدرت پردازش این افکار را ندارد و مشکل من ازبعد از روزه گرفتنم آغاز شد و همش فکر می کنم یک بلایی سر خودم می آورم  
و شب ها بیش تر حالم بد می شه حرکات و راه رفتنم و حرف زدنم بسیار کند است و عاملی هم در زندگیم وجود نداشته 
که من را تا این حد دچار مشکل روحی کند و افکار من از وسواس هم فراتر رفته و این فکر ها را به هر کس می گویم من  
را مسخره میکند درس خواندن برایم خیلی سخت شده و فکر می کنم در نهایت دیوانه می شوم 
گاهی از وقت ها هم به یک جا خیره می شوم ودیگران من را متوجه می کنند می خواستم بپرسم  
بهتر است به چه متخصصی مراجعه کنم ضمن اینکه از طریق ایمیل شما موفق نشدم و بلد نبودم تعیین وقت نمایم/پاسخ: میتوانید با یکی از همکاران روانپزشک مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 15 خرداد 1390 ساعت 00:26
با سلام اقای دکتر مادر من چند سالی است که سردرد شدید دارد واخیرا به علت وز وز گوش به متخصص مراجعه کرد و بعداز ام ار ای گفتند که غده ای در ساقه مغز است اما تشخیص دادند در هر دو صورت عمل کردن یا نکردن عوارض مختلفی حتی مرگ وجود دارد مانده ایم که چه کنیم خواهش میکنم راهنمایی کنید /پاسخ: برای اظهار نظر میبایست بیمار را معاینه کرده و ام.آر.ای ایشان را ببینم ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 15 خرداد 1390 ساعت 14:51
سلام آقاس دکتر. این ۴ یا پنجمین باری هست که من این سوالو مینویسم. خیلی منتظر جواب از شما هستم. ازتون خواهش میکنم جوابمو بدین لطفا. در مورد بیماری نامزدم پرسیده بودم. که مبتلا به hemangiopericytoma‏ هست. به فاصله ی ۱۰ سال ۲ عمل روی سرشون داشتن. الان پشت سرشون پروتز هست. اخیرا یه توده ی کوچیک در کمرشون بود که با جراحی برطرف شد. دکتر بعد از هر جراحی گامانایف میدن تا دوباره همونجا به وجود نیاد. میخواستم ببینم با توجه به اینکه قصد ازدواج با ایشون رو دارم مسئلشون در آینده تا چه حد خطرناکه و من باید خودمو آماده ی چه مشکلاتی بکنم ؟ یه سوال دیگه هم اینکه بیماریشون روی وراثت چه تاثیری داره یعنی ما میتونیم بچه دار بشیم و ژنتیک بچه این بیماری رو خواهد داشت ؟ ازتون میخوام پاسخمو بدین آقای دکتر من هر چند ساهت چک میکنم. با تشکر فراوان از شما./پاسخ برای بر دوم : دوست عزیز برای دانستن پاسخ سوالات خود با پزشک جراح ایشان مشاوره کنید، بدون مشاهده ی ام.آر.ای ایشان نمیتوانم اظهار نظر کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 15 خرداد 1390 ساعت 20:19
با سلام مجدد و تشکر از پاسختون. آقای دکتر دسترسی به جراح ایشون برایم مشکل است. به همین دلیل از شما کمک خواستم. و تا اونجائی که میدونم سایت شما تنها سایت آنلاین پاسخگوئی به پرسش های مغز و اعصاب هست. مایع مغزی نامزد من میگن که غلیظ تر از حد عادی و واسه همین گاهی باعث ایجاد تومور میشه.اما اینجور که به من گفتن خوش خیمن معمولا و جاهای قابل دسترس هستن. با توجه به اینکه خودشون هم خیلی پیگیرن و سالی ۲ بار به دکترشون مراجعه میکنن تا اگه چیز چشمگیری باشه در درجه ی اول با گامانایف و اگر بزرگتر بود با جراحی برداشته بشه، شما فکر میکنین خطرش تا چه اندازه ای باشه ؟ امیدوارم اطلاعاتم کافی باشن. ممنون از وقتی که میذارین آقای دکتر.منتظر پاسختون هستم. با سپاس فراوان./پاسخ: سرکار خانم متاسفانه باید خدمتتان بگویم که این تومور از جمله تومورهای بدخیم داخل جمجمه است که شانس زیادی برای عود پس از جراحی داشته و رادیوتراپی معمولا نقش چندانی در برطرف سازی آنها ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 18 خرداد 1390 ساعت 12:37
سلام آقای دکتر 
ابتدا تشکر میکنم از مشاوره های دلسوزانه وخوبتون.من چند بار یه سوالی پرسیدم ازشما.خواهش میکنم توروخدا جوابمو بدید.من دختر 12 ساله ای هستم که پدرم حدود 6 ماه است که مشخص شده دچار تومور مغزی شده.نمونه برداری کردیم.گفته شده نوع آن Glioma است وبه طور دقیقتر Astrocytoma Grade I هست ومکانش هم در تمپرال چپ هست.حالا ما مردد هستیم روش درمان چیه؟عمل کنیم وکامل برداشته بشه بهتره یا نباید عمل کرد، چون به اصطلاح پزشک محترمی اگر دست خورده شود، هار می شود ودرجه اش بالا می ره.یا اینکه اگر عمل نکنیم ممکن است درجه اش بالا رود وبهتر است کامل برداشته شود؟توروبه خدا جواب بدید آقای دکتر.دارم میمیرم ازنگرانی وغصه./پاسخ: این اولین بار است که سوال شما را میبینم، گرچه بدون مشاهده ی ام.آر.ای شما اظهار نظر قطعی امکانپذیر نیست اما با توجه به ماهیت این تومور ، در صورتیکه اندازه ی آن به حدی بزرگ باشد که اثرات فشاری بر نواحی مجاور داشته باشد، و برخی معیار های دیگر ، پیشنهاد من انجام جراحی خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 20 خرداد 1390 ساعت 05:22
با سلام خدمت آقای دکتر. برادر من حدود 9 ماه پیش تحت عمل تومور مغزی قرار گرفت و دکتر ایشان بعد از عمل 27 جلسه رادیو تراپی هم تجویز کردند.برادرم پس از این مدت هیچ مشکلی نداشت تا این که بعد از یک ناراحتی خانوادگی دچار تشنج شدیدی شد ودر جواب ام. ار.ای 6 ماه بعد دکتر ایشان گفته که تومور دوباره رشد کرده است و دوباره باید عمل جراحی صورت گیرد . ضمناً در توضیحات از آن به نام توده هتروژن و نامنظم در شاخ فرونتال راست نام برده شده و برادرم در حال حاضر تنگی نفس و سر گیجه دارد.. می خواستم بدانم آیا بعد از این عمل دوباره نیاز به جراحی خواهد بود یا قابل پیش بینی نیست؟ ما هیچ گونه اطلاعی از نوع تومور ایشان نداریم البته در جواب آزمایش نمونه تومور ظاهراً نوع تومور خوش خیم بوده ولی چرا دوباره رشد کرده؟ ما خیلی نگران وضعیت سلامتی ابرادرم هستیم. خواهش می کنم در این باره ما را راهنمایی کنید. با تشکر./پاسخ:بسته به نوع و درجه ی بدخیمی تومور، احتمال عود آن پس از روش های مختلف درمانی ، وجود دارد.در مواردی جراحی میتواند ارزشمند باشد که تصمیم در مورد انجام و یا انجام ندادن آن با همکار محترم جراح و نظر خانواده بیمار میباشد. بنظر میرسد تومور برادر شما از جنس گلیوما بوده باشد که معمولا در اینگونه موارد بتدریج شدت بدخیمی افزایش می یابد و توده ای را ایجاد میکند که شما آن را توصیف کرده اید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 20 خرداد 1390 ساعت 13:57
با سلام.یکی از آشنایان بنده (دختری 21 ساله) دارای توموری در پشت سرشان هستند که خوش خیم در حال بدخیم شدن است.بنابر گفته پزشک این تومور سه سال است در سر ایشان است اما یک هفته است که علائم آن شدید شده است و قبلا علائم زیادی نداشته است.اما اکنون علائمی چون سر درد و تا گردن ایشان نیز درد میگیرد.همچنین وی بی اشتها و بی خواب نیز شده است.دکتر گفته اند در صورت عمل 70% احتمال فوت و 30% احتمال زنده ماندن همراه با نابینایی وجود دارد.آیا احتمال دارد در خارج از کشور یا دکترهای دیگر بتوانند ایشان را با درصد بالاتر زنده ماندن و بدون نابینایی عمل کنند؟/پاسخ: برای اظهار نظر ، انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان ضروریست، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 خرداد 1390 ساعت 14:56
سلام اميدوارم كه به سوال من جواب بديد دختري شانزده ساله دچار تومور بدخيم مغز شده ميخواهم بدانم احتمال درمان هست؟بيمار خودش كم روحيه است ايا ميشود درمان كامل كرد كه ديگر رنج نبرد از اين بيماري؟شما در صورت اين مخارج سنگين پيشنهد ميكنيد در صورت نياز داخل كشور عمل كنند/يا خارج كشور؟اگر داخل كدام بيمارستان مدنظر شماست؟خوهشا سريع پاسخ دهيد با تشكر / پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای ایشان است.در صورت تمایل بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری اورژانسی نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 31 خرداد 1390 ساعت 07:14
با سلام 
دوست بنده 4 روز از که سر درد دارد . روز اول خون دماغ شد و از روز بعد استفراغ و طپش قلب داشت که دکتر گفت استرس داری چیزی مصرف کردین. تا دیروز که چشمشم تار میشه بعضی وقت ها و سر درد همچنان ادامه دارد ... میتونه تونور باشه؟ با تشکر/پاسخ: انجام بررسی های بیشتر تشخیصی از جمله ؛ تست های خونی و نیز ام.آر.ای از مغز برای ایشان پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:56
با سلام آقاي دكتر خواهر من حدودا 42 ساله است وحود 4 ماه پيش دچار كمر درد شديدي شد كه همراه با كرختي و مور مور شدن 2 تا از انگشتاي پا وسوزن سوزن شدن باسنش بود و هينطور نزديك مفصل آرنج چپش سمت داخل دست هم يك بر آمدگي بدون درد ايجاد شده كه هنوز هم هست ضمنا سردرد و سر گيجه هم داشت و از 1 سال قبل تا الان شايد هم بيشتر ميگه كه چشمش نوشته هاي نزديك را خيلي خوب نميبينه اما دور را واضح ميبينه و همينطور در زماني كه كمر درد داشت ميگفت موقع استراحت دستاش مور مور ميشن وقتي به متخصص مغز و اعصاب مراجعه كرد دكتر گفت كه علايم ام اس را دارد اما بعد از انجام ام آر آي و نوار عصب تشخيص ديسك كمر داد و گفت كه بايد استراحت كني و همينطور گفت كه يك لكه كوچك خوني در سرت هست كه چيز مهمي نيست و با دارو رفع ميشود االان كمر درد خواهرم گاهي خوب است و گاهي نه اما نگراني اصلي من در مورد سردردهايي كه شايد ماهي 1 يا 2 بار دچارش ميشود و هر بار 2 تا 3 روز طول ميكشه كه خوب بشه موقع سر درد احساس سنگيني و بزرگ شدن سرش را دارد البته فقط احساسه و سرش بزرگ نشده و سر دردش هم در نقاط گيجگاهيه گاهي راست و گاهي در سمت چپ اما ايندفعه يك هفته بعد از سر دردش كه خوب شد دچار گرفتگي و درد در گردن نزديك شانه شد كه 2 يا 3 روز بعد خوب شد ناگفته نماند كه خواهرم چند ساليه كه به خاطر مشكلاتي كه در زندگي داشته عصبي شده و سر هر مسيله اي زود ناراحت و عصبي ميشود كه اين از چند سال پيش بوده اما اخيرا فراموشكار هم شد گاهي اوقات يادش ميره براي چه كاري رفته سر كمد يا چيزي را كجا گذاشته اينم بگم كه خواهرم يكم وسواسيه خيلي تو خونه كار ميكنه و يك مدتيه كه در مفصل آرنج راستش هم وقتي فشار ميده درد داره اما مور مور شدن دستاش كاملا خوب شده ميدونم خيلي طولاني شد اما خيلي نگرانم و بايد شرح حال كاملي ميدادم يك چيزي يادم رفت بگم اونم اينكه يه مدتيه پشت ساق پاي چپش هم يكم بر آمدگي پيدا كرده ضمنا زياد پله ها را بالا پايين ميره. آقاي دكتر تو خدا زودتر جوابمو بدين خيلي نگرانم يعني ممكنه دكتر تشخيص اشتباهي داده باشه. . ضمنا آقاي دكتر يك چيزيو فراموش كرده بودم بگم و اونم اينكه سر درد خواهرم كه با سرگيجه همراه بود از وقتي قرص ضد بارداري اش را عوض كرده سرگيجه نداره و دفعات سر دردش هم كمتر شده و هيچ تهوعي هم تا به حال نداشته ولي گاهي موقع سر درد چشم راستش پف ميكنه و بيشتر وقتي سر درديا گردن درد داره كه در مورد موضوعي ناراحت و عصبي بشه و همينطور وقتي چيزاي سرد مثل بستني يا آب يخ ميخوره البته گردن دردش همراه با سر درد نيست و در طول اين 5 ماه فقط دوبار به تنهايي خشكي گردن داشته در ضمن مادرم ميگرن داره ضمنا مشكلاتي كه باعث ناراحتي و عصبانيت خواهرم ميشه هنوز هم تا حدودي ادامه داره و كلا خواهرم آدم خيلي عصبي است زود عصباني شده و بد اخلاقي ميكند شما را به خدا زودتر جوابمو بدين. با تشكر الف- الف از اردبيل/ پاسخ: بدون مشاهده ی ام.آر.آی ایشان نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما بنظر میرسد سردردهای ایشان ناشی از استرس های عصبی و در زمینه ی میگرن باشد. درمان این سردردها اغلب دارویی و انجام مرلعات هاییست که حتما همکاران من به ایشان گوشزد کرده اند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:54
سلام آقای دکتر این سومین دفعه هستش که پیغام میگذارم تو رو به خدا جواب بدید.پدر من 62سال داره و 20اردیبهشت در حین ورزش شروع به تلو تلو خوردن کرد.در جواب CT ,MRI اومده که یک تومور بدخیم هست که بعضی از دکترها میگن دست زده نشه بهتره بعضی دیگه میگن نمونه برداری شه.اما دکتر گفته همین نمونه برداری هم به منزله تحریک هست. و از اونجایی که ما شیراز هستیم و تنها بیمارستای که نمونه برداری می کنه نمازی هست آیا کار درستی هست نمونه برداری؟؟؟؟؟؟و دکتر گفت این نمونه برداری می تونه عوارض داشته باشه.آیا درسته؟؟؟؟؟؟جایی هست توی ایران یا هر جای دنیا که 100% خوب شه؟؟؟؟؟؟؟توی تهران امکان بهتر نمونه برداری بدون هیچ تحلیل رفتنی وجود داره؟؟چدکتر گفته جاش عمیق خطرناکه جراحی شه.و یک لخته خون ایجاد شده که میگن میشه با نمونه برداری رفع شه.آقای دکتر تو را به خدا جواب منو بدید.ما روز و شب نداریم.خواهش می کنم.آیا میشه خارج از کشور درمان شه؟؟؟؟/ پاسخ: دوست عزیز با توجه به اینکه ام.آر.آی بیمار را رویت نکرده ام نمیتوانم نظر قطعی بدهم اما همکاران خوب من در شیراز قطعا بهترین و موثرترین روش های درمانی را برای ایشان بکار خواهند برد تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 11 تیر 1390 ساعت 18:18
با سلام خدمت دکتر عزیز این 4 بار است که مشکلم را مطرح میکنم لطفا راهنمای کنید.من خانمی 36 ساله هستم واز یک سال پیش دچار اسپاسم عضله سمت چپ صورت شدم که باعث ایجاد مشکل در صحبت کردن من شده.وقتی صحبت می کنم دندان های فک پایین به فک بالا برخورد شدیدی میکند.من هم بطور غیر ارادی طرف چپ صورتم را منقبض می کنم تا از این ضربات جلوگیری کنم واین باعث فشار دایمی در سمت چپ صورتم می شود .ونهایت این که موقع حرف زدن خیلی خسته می شوم.داروی مصرفی در طی یک سال پروپانول-بی پریدن-نورترپتین بوده است.خواهش میکنم من را راهنمای کنید/ پاسخ: دوست عزیز مشکل شما در ارتباط با همکاران داخلی مغز و اعصاب است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 11:05
سلام اقاي دكتر درسته كه ميگن تومورهاي بدخيم نبايد عمل بشه چون ريشه ميزنه وموجب پخش شدن تومور به بقيه اعضا ميشه ؟ دكتر به مادر من قبل عمل ميگفت خوش خيم كه ميگن بعد عمل بدخيم شده ايا ممكنه ؟ مادر من بعد عمل تومورش پخش شده و من خيلي نگرانم وتاسف ميخورم كه يه وقت اشتباه كرده باشيم لطفاً برام توضيح بدين وراهنماييم كنيد. با تشكر/پاسخ: چنین نظری به هیچ وجه پایه و اساس علمی ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 11:15
با سلام.من دانشجوی فوق لیسانس هستم.یک سال قبل بخاطر سردرد به دکتر مراجعه کردم سردردم به صورت نقطهای بود یعنی یک نقطه از سرم بشدت درد میگرفت دکتر تشخیص میگرن داد اما من دارو را مصرف نکردم.بعد از 6 یا 7 ماه دوباره دچار سردرد بی اشتهایی حالت تهوع و ضعف شدید شدم که دکتر تشخیص سندرم عصبی داد اما ازمایشاتی که انجام دادم چیزی نشان نداد.الان با گذشت 6 ماه دچار سردردهایی شدم که با مراجعه به دکتر و مصرف داروی میگرن بهتر نشده دکتر ازمایش نوشت که التهاب نشان داد و خواست دوباره تکرار کنم.سردرد من به این صورت است که صبحها شدید است ضعف عضلانی دارم گاهی سرگیجه عموما بی اشتها هستم اوایل حالت تهوع نیز داشتم ولی الان ندارم.ضعف شدید دارم طوری که بعضی مواقع سرپا نمیتوانم بایستم.میخاستم بدانم این علایم میگرن است یا مربوط به بیماریهای مغزی است.مرسی./پاسخ: با اینکه بنظر سردردهای شما نگران کننده نیستند اما برای اطمینان بیشتر پیشنهاد میکنم بررسی های تشخیصی بیشتر مثل ام.آر.ای صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 23:02
سلام آقای دکتر من 26 سال دارم و سالهاست سر درد های خفیف و گاهی شدید دارم اکثر پزشکان عمومی تشخیص میگرن داده اند مسکن که مصرف میکنم خوب میشوم اما گاهی سردرد هایم بسیار شدید و همراه با حالت تهوع است در وسط سر و گاهی پشت سرم وزیر گوش به سمت پشت سرم احساس درد همراه با فشار میکنم.آیا اینها میتواند علائم تومور باشد؟لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر/پاسخ: سردردهای شما میتوانند ناشی از میگرن باشند اما انجام ام.آر.ای از مغز را برای تشخیص دقیقتر به شما پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 23:01
سلام .خ واهش میکنم آقای دکتر جواب منو بدید . من یه مدت یه نوع سرگیجه خاص دارم که بیشتر با منگی و بی حسی سر همراهه و همچنین خواب آلودگیم زیاده. و وقتی سرمو چندین بار سریع حرکت میدم وضعیت خیلی بدتر میشه . آزمایشم دادم همه چی نرمال بود . شما فک میکنید از چیه؟ میتونه از چشمامم باشه؟/پاسخ: به نظر میرسد مشکل شما با مسائل عصب شنوایی در ارتباط باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 22:55
سلام آقاي دكتر 
مادر من از اوائل تيرماه يه سري سردردهاي شديد گرفتن و بعد از چند روز سرگيجه ميگيرن و تعادل خودشون رو از دست ميدن. سي تي و ام آر اي رو ازشون گرفتيم كه به چند تا متخصص نشون داديم همه ميگن كه تومور بدخيم هستش و اگر عملشون كنن احتمال عود تومور 90 درصد به بالاست وحتي با راديو تراپي و شيمي درماني هم احتمال عود زياده.حالا با اين احتمالات ميشه راهنمايي كنيد كه چكار كنيم.ما در شيراز زندگي ميكنيم آيا ميتونيم براي معالجه به تهران بيايم.اصلا با اين پيش بيني متخصصين چقدر ميشه اميدوار بود كه شيمي درماني جواب بده.ايشون 62 سالشونه و در حال حاضر هم در بيمارستان بستري هستن وداره بهشون كورتون تزريق ميشه ولي تقريبا هيچ نشانه اي از ضعف بدني ندارن و همه كارهاشون رو خودشون انجام ميدن.خواهش مي كنم راهنمايي كنيد.اگر در تهران بهتر جواب ميگيريم منتقلشون كنيم به اونجا. با تشكر/پاسخ: در شهر شیراز همکاران خوب و باسواد اینجانب حضور دارند و پیشنهاد من ادامه ی درمان نزد ایشان میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 23:57
سلام جناب دکتر/سوالی دارم که خواهش میکنم با توجه به رسالت بزشکی خودتان وبدون هیچ ملاحظه کاری در مورد همکار جواب ان را بفرمایید.برادری داشتم 40ساله که یک روز متوجه شدیم خونریزی مغزی کرده است بعد از سیتی اسکن به ماگفتند که تومور مغزی است وباید جراحی شود.ولی هیچ خطری ندارد وجراحی راحتی است ولی متاسفانه مریض ما در ریکاوری به هوش نیامد ودلیل ان را هماتوم سازی مغز عنوان کردند/وان طور که مشخص شد عدم استفاده دکتر از شنت برای خروج خونابه مغز دلیل هماتوم سازی بعد از عمل بوده میخواستم ببینم این نظر تا چه حد صحیح میباشد.وثانیا میخواستم بدانم دلیل اصلی خونریزی مغزی ایا بدلیل رشد تومور بوده یا میتواند دلیل دیگری داشته باشد.ممنونم از محبت شما 
/پاسخ: متاسفانه بدون مشاهده ی تصویر سی تی اسکن ایشان نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود .اما بنظر میرسد ایشان مبتلا به اختلالاتی در رگ های خونی مغز ( مثل آنوریسم ) بوده اند ، گذشتن یا نگذاشتن اکسترنال درناژ بسته به صلاحدید پزشک و با توجه به شرایط بالینی و سی تی اسکن بیمارصورت میگیرد و نمیتوان بدینصورت در مورد نیاز یا عدم نیاز به آن اظهار نظر نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 09 مرداد 1390 ساعت 09:44
آيا ضربه شديد به مغذ منجر به كيست انكبوتي ميشود/پاسخ: اراکنویید کیست یک بیماری مادرزادی است و معمولا ارتباطی با ضربه های مغزی ندارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 09 مرداد 1390 ساعت 09:28
salam agaye doctor man ye chand vagti hast ehsas feshar va dard dar saram mikonam va gahli azar mide va ba ye sedaye kher kher tou saram dard baraye chand lahze gat mishe be hamin manzoor be doctore magzo asab morajee kardam va ishan ba moayeneye dasi va gereftan navar magzi goftand shoma navar magz salem darid va gorsi be name zoloft tajviz kardand man poshte konkour hastam va in dard ha bar rooye dars khoundanam besiar tasir mizare mikhastam dar ebteda azatoun khahesh konam ke be man begid aya jaye nagarani hast ya na aya mitoune tomore magzi bashe ya azmayeshe digari lazem ast ba tavajjoh ke navare magze man kamelan salem boude va man ba khordane zoloft khoub shodam vali aya baz jaye negarani hast chi kar konam ke feshar az rouye saram bardashte shavadi ogat in dard mano khei/ پاسخ: به نظر نمیرسد مشکل مهمی باشد ، ابتدا با تمام تلاش به درس خود ادامه دهید والی از تفریحات و آنتراکت غافل نشوید ، و در زمان ممکن پیشنهاد میکنم ام.ار.ای و M.R.Angiography نیز انجام دهید تا کاملا از سلامت مغز خود اطمینان یابد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 13 مرداد 1390 ساعت 01:41
سلام آقای دکتر مادر من بهد از یک گردن درد شدید و گرفتن mri مشخص شد دیسک گردن و یک غده در مغزش وجود داره بعد از mri مجدد با تزریق وجود غده محرز شد حالا سوال من اینه آیا عمل جراحی ضروریه و در صورت جراحی خطری مادر من و تهدید می کنه لازم به ذکر است که غده در پرده های مغز است و اسمش هم فکر کنم مننزیوما باشه/پاسخ: برای اظهار نظر منطقی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ایشان میباشد. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 02 آذر 1391 ساعت 23:48
سلام و تشکر از شما 
چندروزی است که پشت گوش سمت راستت برجسته شده و دردناک است ، گاهی هم اطراف ان تیر میکشد. آیا خطرناک است؟ 
/پاسخ: احتمال دارد شما مبتلا به عفونت فضای پشت گوش ( ماستوئید ) شده باشید ، پیشنهاد میکنم به همکاران گوش و حلق و بینی مراجعه نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 مرداد 1390 ساعت 09:53
با سلام خدمت اقای دکتر من یه دختره 27 ساله هستم که 2 ساله پیش به علته سردردی که در خواب برایم پیش اومد به دکتر مراجعه کردم و پس از دادن ام ار ای متوجه شدن چیزی شبیه تومور گلویما در بصل النخاع من قرار داره ولی نتونستن تشخیص قطعی بدن چون من هیچ علایم خاصی نداشتم و دکترها گفتن که خیلی کوچک هست و هیچ رشدی تا حالا نداشته ولی احتمال میدیم تومور گلیوما باشه که بعد از مدت 5 ماه باز هم یک ام ار ای گرفتم ولی باز هم چیزی نشون نداد و رشدی نکرده بود و به همون اندازه بود حالا بعد از گذشت 2 سال احساسه سوزش در سرم دارم و گاهی هم سر درد در قسمته وسطه سرم و شقیقه ها که گاهی تا 5 6 روز هم طول میکشه ایا ممکنه رشد کرده باشه؟؟؟یا اون تومور نیست و یک چیزه مادر زادی میتونه باشه؟؟؟هم اکنون هیچ علایمه دیگه ای جز همون سر درد و احساسه سوزش سرم ندارم ممنون میشم جوابمو بدید مچکرم از شما/پاسخ : به نظر نمیرسد این موارد با تومور فوق ارتباطی داشته باشند اما برای اطمینان بیشتر انجام MRI دوره ای پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:36
سلام دکتر 
من پشت گوش چپم بزرگتر از پشت گوشت راستم است.و به شکل یک برامدگی است.چند روزی است فکرم را به خودش مشغول کرده.درد یا حالت خاص دیگری هم ندارم.به نظرتون مشکل خاصی است؟/پاسخ: آن برآمدگی طبیعیست و گاهی بدلیل عفونتهای قدیمی گوش بوجود می آید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:42
سلام من برادری دارم24سالش وتومور سر داشت وجراحی هم شد دربیمارستان شریعتی وبعد از عمل 32جلسه رایاتوراپی راپشت سر گذاشت وبعداز ان 2بار mra دادوالان مدتی 2هفته است که ابرو و چشم راستش به شدت درد مکند وهمان حالت تهوع را دارد وپیش پزشکش رفت گفته علائم برق است ازشما خواهش مکنم ما را راهنمای کنید/پاسخ: این حالتها میتواند ناشی از اثرات رادیوتراپی باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:38
سلام آقای دکتر تو را خدا جوابمو بدین، من دختری 16 ساله هستم که پدرم دچار تومور مغزی است که نو آن آستروسیتوما آناپلاستیک به درجه 2 به 3 و در ناحیه پینه آل تشخیص داده شده ... دکترا میگن عملش خیلی خطرناکه و میشه با پرتو درمانی تومور را از بین برد میخواستم نظر شما را رک و پوست کنده در مورد این مریض بدونم همچنین میگن اندازه اش در حدود 3 سانتیمتر هست ...این تومور بدخیم هست یا نه ت. را قرآن جوابمو بدید آقای دکتر 
و بگید اگه کاری نکنیم پدرم چند سال وقت داره 
ممنون/پاسخ: درمان پیشنهادی من هم انجام رادیوتراپی است ، جراحی را توصیه نمیکنم ، در مورد طول عمر با جراح مغز ایشان صحبت کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 مرداد 1390 ساعت 12:33
سلام آقای دکتر، میخواستم بدونم که عمل جراحی بیماری AVM خطرناک است و ممکن است که منجر به مرگ بیمار شود، و اینکه این بیماری روی مسائل جنسی هم تاثیر می گذارد، یعنی میتواند باعث ناتوانی جنسی باشد و یا اینکه با وجود داشتن مسائل جنسی حال بیمار بدتر شود، قبلا از شما تشکر می نمایم/پاسخ: برای برطرف ساختن این مشکل روش های غیر جراحی نیز وجود دارد که با خطرات کمی همراه هستند ، در صورت تمایل درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده فرید الدین قاضی مهمان در تاریخ دوشنبه, 31 مرداد 1390 ساعت 22:34
با سلام آقای دکتر در دانش نامه ویکی پدیا در مورد کیست آراکنوئید نوشته در صورت عمل کردن کیست آراکنوئید رفتار های اجتماعی افراد بهبود می یابد من نیز از این بیماری رنج می برم و افراد مرا به خاطر رفتارم کم عقل میدانند ولی در مسائل علمی از آنها سر هستم فقط در بعضی از رفتار دچار اختلال هستم آیا با عمل نوروآندوسكوپي شما می توانید مرا در مان کنید حتی من خطر مرگ را هم به جان می خرم/پاسخ: برای اظهار نظر در مورد شما نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI تان میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 31 مرداد 1390 ساعت 22:34
با سلام.مردی 42 ساله هستم که 8 سال پیش بدون هیچ پیش زمینه ای بطور ناگهانی در حال انجام کار دچار حالتی مثل چنگ زدن شدید سمت راست سرم همراه با احساس طعم تلخ در دهانم شدم که توانستم خودم را کنترل کنم و بزمین نخوردم. بعد از مراجعه به پرشک و انجام آزمایشات و ام آر آی مورد خاصی مشخص نشد.بعد از 2 هفته دچار افسردگی شدید شدم و 3 ماه تحت نظر پزشک در منزل استراحت کردم. از آنموقع درد خفیف و دائمی در همان قسمت از سرم همراه با حالتهای چنگ زدن احساس میکنم.حدود 1 سال هست که گاهی کارها و کلمات را فراموش میکنم. همچنین بندرت جهت و مکانم را که با کمی فکر کردن دوباره خودم را پیدا میکنم. لطفا بفرمائید این بیماری چیست و برای درمان چه مراحلی را باید طی کنم. با سپاس/پاسخ: برای اظهار نظر در مورد شما نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI تان میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:30
با سلام و تشکر از سایت خوبتون  
خانم بنده تقریباه یک سال و نیم هست که دچار کم کاری تیروئیدشده (-بعد از زایمان)و تا الان قرص های مربوطه را میخورن البته 8 ماهه که دوباره آزمایش تیروئید ندادن (دکترلازم ندیده)الان چند هفته ای که بعضی روزها نه همیشه شاید چند ثانیه ای کور میشن (تقریبا 15 ثانبه)و یک بار هم شده که برای چند ثانیه ای کر شدن البته چیزغیرعادی دیگه هم اینه که بعضی وقتها ایشون فکرمیکنن روح میبینن در یک آزمایش چند ماه پیش هم دکتر گفت کم خونی هم دارن که دارویی در این خصوص نمیخورن فقط روز یک عدد قرص فولیک اسیدهمسربنده معمولا ابراز خستگی و بی حالی میکنن و بعضی شبها موقع خواب سردردهای شدیدی میگیرن که میانگین هفته ای بار2 اتفاق می افته و خیلی زیاد دچار گرفتگی عضلات گردن و کتف میشن و همزمان با شروع کوریهای لحضه ای چند هفته ای که خارش های شدیدی در بدن شان همراه با دادنه های قرمز رنگ که بعضی اوقات هستن و بعضی اوقات نیستن بوجودآمده به پزشک مراجعه کردیم MRIنوشتن آیا ممکنه تومورباشه؟ کوری و یا کری موقت با سردردهای شدید(حالت تهوع ندارن)در چه سیکل زمانی مثلا روزی چندباریا هفته ای چند بار میتونه نشانه های تومورباشه؟با تشکر/پاسخ : به نظر تومور موجب این حالت ها نشده است ، اما انجام بررسی های بیشتر تشخیصی پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:19
باسلام همسر بنده37سال دارددوهفته ای بود از ناحیه سر وگردن ااحساس درد داشت پس از انجامmriاز گردن وسر شما فرمودید که سر سالم هست اما دیسک گردن دارد که نیاز به جراحی ندارد اما در mriسرش نوشته شده بود که کیستی به اندازه 9*6 mmدر pineal region وجود دارد از شما پرسیدم این چیست فرمودید این را ندیده بگیر اما از ان روز به بعد دایم سر درد دارد این مطلب مرا بسیار نگران کرده خواهش میکنم بدون اطلاع خانمم اطلاعاتی در مورد این کیست به من بدهید ایا برای او خطر ساز ونگران کننده هست؟ایا سردردهایش مربوط به ان است؟متشکرم/پاسخ : این کیست ها اغلب خوش خیم بوده و هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد نمیکنند ، سردردهای ایشان ارتباطی با این کیست ندارد بلکه بیشتر به دلیل استرس ها و سایر مسائل میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 19:12
با سلام اقا دکتر من همون شخصی هستم که دیروز پیام دادم وگفتم که همسرم یک کیست 6*9 mmدر pineal regionداره و شما فرموده بودید که این را نادیده بگیرید ام من بسیار نگرانم شما را بخدا اطلاعاتی راجع به این کیست به من بدهید خصوصا که از دیشب میگه نور مهتابی وتلویزیون در مقابل چشمم میپرد . دیروز به دو نفر که بعد از من سوال کرده بودند پاسخ داده بودید اما پاسخ مرا نداده بودید واین خیلی مرا نگران کرده.سن بیمار37 وزن میباشد .متشکرم/پاسخ : بنظر نمیرسد علائم نامبرده ناشی از این کیست باشد، در صورت تمایل و نگرانی میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 09 شهریور 1390 ساعت 13:48
سلام آقای دکتر 
پدر من 59 سال دارد و یک هفته پیش عمل تومور مغز انجام داد و قبل از عمل فقط سرگیجه و عدم تعادل داشت و دست و پای چپ نیمه فلج شده بود ولی تشنج و تهوع نداشت یکهفته بعد از عمل دست و پا بهتر شد و علائم فراموشی نیز ندارد و تا 99% عادی است آیا می توان نوع تومور را گفت و آیا احتیاج به شیمی درمانی دارد؟ تومور در جلوی سر طرف راست بود. 
با تشکر/پاسخ: متاسفانه نمیتوان با این اطلاعات در مورد سوالات شما پاسخی داد، پاسخ آزمایشات بافت شناسی در این راه ارزشمند هستند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 11 شهریور 1390 ساعت 09:06
باسلام وعرض ادب وارزوي لحظاتي خوش  
اقاي دكترظهرابي.. 
.تومورمغزيoligodendroglioma grade II/III 
چه نوع توموريه؟؟؟وايا خيلي خطرناكه؟ 
بيمار ما54سالشه ويكماهه قبل عمل كرده توموردر طرف چب مغز اش بود دكترش كامل بيرونش نياورده چون به گفتارش لطمه ميخورد يك تكه كوچيك باقي ماند 
الان براش 30جلسه راديوترابي همراه با كبسول تمودال100وتمودال20 تجويزكردن.....ايا شانسي برا درمانش هست؟؟ 
درودبرشما........./پاسخ: از نظر بدخیمی ، این تومور در حالت متوسطی قرار دارد ، درمان این موارد شامل تخلیه تا حد امکان و سپس رادیوتراپی و شیمی درمانیست ، احتمال عود این تومور بسیار زیاد است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 14 شهریور 1390 ساعت 04:31
salam khedmate dr aziz 
man chand dafe peygham dadam vali javab nadadin man y namzadi daram k parsal raftan dr goftan ghode madarzad poshte saresh hast v moshkeli nis vali zood asabi mishan v feshareshon mire bala vali hala k rafte dr goftan k en ghode dar hale roshde v dg karish ham nemishe kard chon poshte saram hast nemishe amal kard v dr bara mosaken ghorse novafeno megafen dadan v goftan harvaght kheyli fesharet balast y nakh sigar bekesh v dg naya pisham nemishe barat kardi kard 
aghaye dr chikar konam?namzadam mige man dg dr nemiram toam paye man nasoz boro donbale zendegit 
aghaye dr torokhoda komakam konid.madarzadam mage badkhim mishe? 
bayad chikar konam razi she betonin bebininesh 
man nemikham tanhash bezaram vali harfamam gosh nemide 
torokhoda y rahkar begin ya behem begin cheghad khatardare v bayad chikar konam?/پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI ایشان میباشد ، علائم ، نشانه ها و درمانهایی که نوشته اید ، چندان منطقی نیست و از نظر پزشکی با هم همخوانی ندارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 شهریور 1390 ساعت 18:27
با سلام ،خاله من مدت ها پیش سردرد داشتند و تشخیص بر میگرن بود اما در 3 هفته گشته سردرد ها بیشتر شده و بعد از ام ار ای یک توده مشخص شده که برای تشخیص بهتر دکتر ام ار ای رنگی تجویز کردند....ضایعه در لوب چب است در بخشی که بر حافظه ایشان تاثیر گذاشته....چه قدر احتمال دارد که توموری که در این بخش حافظه باشد بد خیم و غیر قابل درمان باشد؟/پاسخ: باید بیاد داشته باشیم که هر گاه فرم سردرد ها عوض شد و علائم بیمار به شکلی جدید در آمد نیاز به انجام بررسی های بیشتر تشخیصی است، در مورد این بیمار برای اظهار نظر قطعی و منطقی ، نیاز به مشاهده ی MRI ایشان میباشد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 15 شهریور 1390 ساعت 08:52
سلام خسته نباشید 
ببخشید آقای دکتر خواهش می کنم جواب منو بدید دیروز سوال کردم اما جواب ندادید  
دکتر دوست من بهش گفته میگرن داره و یک کیست هم تو سرش داره .گاهی اوقات سردرد های شدید میگیره به طوری که از جاش نمیتونه بلند شه و وقتی اینطوری میشه چشمامش دیگه زیاد جایی رو نمیبینه این چیه؟ 
ربطی به طول عمرش داره؟ راه درمانش چیه؟ 
دوست من 18 سالشه 
خواهش میکنم جواب بدید 
ممنونم ازتون / پاسخ: دوست عزیز یک بار پاسخ شما داده شده است، بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI ایشان مطلقا نمیتوان اظهار نظر منطقی کرد ، اما به نظر میرسد پاسخ: دوست عزیز یک بار پاسخ شما داده شده است، بدون انجام معاینه و مشاهده ی ایشان مطلقا نمیتوان اظهار نظر منطقی کرد ، اما به نظر میرسد مشکل ایشان نگران کننده نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 شهریور 1390 ساعت 12:15
باسلام آقای دکتر شوهر من هر موقع از من ناراحت میشه یابین مادعوایی پیش میا دسرش را به دیوار میزند این راه به آن آرامش ومن را اذیت می کند حاضرم بمیرم ولی اون این کار نکنه نمیدونم چکار کنم این کار براش عادت شده میترسم . براش دعا میکنم شما بگید کسی که حدود 4 سال اینکار تکرار کنه آیا عواقبی هم دارد حاضر نیست بامن حتی دکتر بیا د؟/پاسخ : ایشان بدرستی و خیلی خوب نقطه ضعف شما را پیدا کرده است و بنظر میرسد بجای استفاده از منطق و گفتگو و یافتن راه حل صحیح و منطقی برای رفع مشکلات ، راه مظلوم نمایی و جلب ترحم را انتخاب کرده اند ... و برداشت من اینست که شمابا دلسوزی بیش از حدتان تا حد زیادی در این انتخاب نادرست به ایشان کمک کرده اید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 22 شهریور 1390 ساعت 03:11
باسلام پسری 7ماهه دارم که بعداز تب بالامتوجه حرکات غیرارادی کوتاه دردست او شدیم پس از انجام نوارمغز تشخیص تشنج دادندوبعدازگرفتن ام ارای متوجه کیست درسراوشدیم که دکترگفت مادرزادی است ایااین کیست احتیاج به عمل جراحی داردوایاحرکات دست میتواندبه علت کیست باشددرضمن پس ازدادن قرص فنوباربیتال تعدادحرکات بیشتر شدوپس از قطع قرص حرکات دست کمتر شد?پاسخ: بنظر میرسد تشنج ایشان ناشی از تب بوده و ارتباطی با کیست نامبرده نداشته است اما برای اظهار نظر دقیق تر میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 22 شهریور 1390 ساعت 11:08
باسپاس از پاسخ شما درمورد کیست درسرنوزاد7ماهه مادرکرمانشاه هستیم ودکترهای اینجا برای تخلیه کیست شمارابه ما معرفی نموده اند اگرامکان دارد هزینه عمل چقدر است چون قبل از مراجعه باید فکری برای پردخت آن بکنیم وایا انجام تخلیه کیست برای نوزاد7ماهه خطرناک نیست/پاسخ: دوست عزیز باید سی تی اسکن یا MRI بیمار را ببینم تا بتوانم تخمین منطقی از هزینه ها به شما اعلام نمایم.حد اقل تصویر سی تی یا MRI را بوسیله ی آشنایانتان برای مشاهده ی اینجانب ارسال کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 23 شهریور 1390 ساعت 20:07
salam 
aghaye dr madaram 10 ruziye dochare loknate zaban shode ct va mri tomor tashkhis dade, tomor dar nimkoreye chape, aya bayad amak konan?/پاسخ: بستگی به محل دقیق و پیش بینی جنس تومور دارد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا نظر قطعی بر اساس معاینه و مشاهده ی MRI ایشان داده شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 شهریور 1390 ساعت 03:58
سلام دکتر 
من دیروز این سوالو مطرح کردماما جوابی ندادید...خواهش می کنم اگه امکان داره جواب بدید چون من خیلی نگرانم 
من دختری 29 ساله ام که الان حدود 5 ماهه چشم راستم به نور حساسه و اجسام نورانی رو سایه دا و هاله دار می بینه...این حساسیت فقط به نوره و اجسام تیره رو مشکل دار نمی بینم...دو بینی هم ندارم...سردرد و سرگیجه هم ندارم...این مشکل هاله دار دیدن نور وقتی اشک تو چشام جمع شه و وقتی از خلال سوراخهای دستگاه چشم پزشکی نگاه می کنم از بین میره...چشم پزشکها تا حالا تشخیص خاصی ندادن اما میگن به مغز ربط نداره....به نظر شما این نشونه میتونه مربوط به تومور یا مشکل مغزی دیگه ای باشه؟؟؟؟ نیازی به mri هست؟؟؟؟/پاسخ: بنظر نمیرسد این مشکل ناشی از تومورهای مغزی باشد اما انجام پیشنهاد میشود. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 25 شهریور 1390 ساعت 09:26
با سلام .پدر من 60 سال دارند و مدت 4 الی 5 ماه است که دچار درد در قسمت پشت سر می شوند که این درد ادامه پیدا میکند و و به پشت گوش چپ و سپس تا کتف هم میرسد.البته ایشان سال هاست که افسردگی دارند و چند ماهی هم هست که به دلیل مسئله ای دچار استرس ها و اضطراب فراوانی شده اند.در ضمن وقتی که می خواهند گردن شان را حرکت دهند گردن درد می گیردخیلی نگرانم می خواستم بدانم آیا این خطرناک است؟ لطفا پاسخ مرابدهید. با تشکر./پاسخ: بدون انجام معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد اما احتمالا ایشان مبتلا به آرتروز مهره های گردن هستند ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 25 شهریور 1390 ساعت 09:18
با سلام و تشکر از سایت مفیدتان دختر دایی من تومور مغزی ازنوع استروسیتوما با گرید 3 و بدخیم تشخیص داده شده است که تحت عمل جراحی قرارگرفته و رادیوتراپی هم 33 جلسه شده است و قرص تمودال 100 میلی مصرف کرده و در تاریخ 11 فروردین 90 به پایان رسیده است و از یک ماه بعد 5 روز متوالی هر روز 1 کپسول تمودال 250 میلی گرم مصرف شده و 28 روز وقفه داشته ک تا 4 ماه ادامه داشته اما از 3 هفته پیش با جمع شدن مایع مغزی نخاعی در بطنهای مغز و باز شدن بیش از اندازه بطنها کم کم بیمار دچار ضعف عمومی شده است ودر حال حاضر در ICU بستری است که اکنون 3 روز هوشیاری کمی دارد لطفا ما را راهنمایی کنید/پاسخ: بدون مشاهده ی MRI و CTScan ایشان نمیتوان نظر قطعی داد اما اگر جمع شدن بیش از حد آب مغزی ناشی از کوچک شدن و تحلیل رفتن نسج مغز باشد ، میتواند بدلیل رادیوتراپی پدید آمده باشد اما اگر نسج مغز تحلیل نرفته است ایشان نیازمند گذاشتن شنت مغزی هستند ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 29 شهریور 1390 ساعت 06:22
با سلام٬من چند وقتی است که سر درد٬سر گیجه و بی حسی توی سرم دارم!۲ بار بیهوش شدم٬پاهام قرمز میشد و میلرزید!داخل سرم هم انگار خون با جریان زیاد وارد میشه و یا انگارمی خوابه همون طور که دست و پای ادما میخوابه ! چشم هام هم سیاهی میره بخصوص وقتی از مبل بلند میشم چشم هام تا چند ثانیه همه چیزو سیاه می بینه٬ یعنی ممکنه تومور داشته باشم؟/ پاسخ :برای اظهار نظر نیاز به انجام نوار مغزی و MRI میباشد , احتمال وجود تومور بعید بنظر میرسد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 29 شهریور 1390 ساعت 03:49
سلام آقای دکتر جوانی هستم 24 ساله و دانشجوی کشتیرانی جمهوری اسلامی بنده با توجه به محیط کارم که در دریا و با کشتی سر و کار دارم،بنده به هنگام کار و به صورت ناخودگاه قلاب جرثقیل به قسمت پشت سر و در سمت چپ من اصابت میکند و دچار هیچگونه خونریزی خدا رو نشدم اما درد عجیبی داشت از این ماجرا حدودا ده ماهی میگذرد و تاکنون هیچ آزمایشی نداده ام الان خوب هستم ولی هرچند مدت یک بار درد آن ناحیه شروع میشود متشکر میشوم پاسخ مرا بدهید./پاسخ: بنظر نمیرسد مشکل مهمی ایجاد شده باشد ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 29 شهریور 1390 ساعت 03:48
باسلام آقای دکتر کیست داخل سر باعث چه مشکلاتی درفرد میشه؟ آیا امکان داره باعث فلج شدن بشه تو رو خدا درمورد کیست های داخل سربرام توضیح بدید خیلی نگرانم /پاسخ: کیستهای داخل مغز انواع مختلفی دارند ، اگر منظور شما کیست های آراکنوییدی است نگران نباشید اغلب هیچ مشکلی ایجاد نمیکنند ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 31 شهریور 1390 ساعت 11:07
سلام...لطفا جواب من را بدهید...خیلی نگران هستم 
اگر لخته خون در مغزبوده باشد و قدیمی باشه چه طور می شه درمان کرد؟در ام ار ای خاله من یک ضایعه دیده شده و بعد از بیوبسی معلوم شد خون بوده است....چه طور می شه درمان کرد؟البته ایشون اختلال در تکلم دارند آیا خوب می شه؟/ 
پاسخ: لخته های قدیمی خون هیچ مشکلی ایجاد نمیکنند نگران نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سميه مهمان در تاریخ جمعه, 01 مهر 1390 ساعت 07:01
سلام آقای دکتر . من 14 سالمه , از 11 سالگی سر دردهای بسیار سخت و هر روزی داشتم .. سه ساله که سر درد دارم و هنوز بهتر نشدم .. همون اوایل که به دکتر رفتم , گفتن که برای فشار عصبیه , اما من بعد 3سال هنوز خوب نشدم . صبح که از خواب بیدار میشم سر دردم بیشتر , بیشتر پشت سرم و در ناحیه ی چپ درد می گیره و گاهی هم روی پیشونیم , انگار چیزی داخل سرم تکون میخوره , نفسم به شدت میگیره , حالت تهوع میگیرم , دچار اختلال در راه رفتن میشم , چشمام هم سیاهی میره , از قرص ناپروکسن استفاده میکردم اما الان دیگه اثری در سر دردهام نمیذاره .. به من گفتن شاید به خاطر برنامه ی روزانه ی نا درستم باشه , اما من مشکلی در برنامه ام ندارم ,خوابم به اندازه هست , از تلویزیون و کامپیوتر هم به مقدار استفاده می کنم , استراحت کافی هم دارم , اما اینا هیچ تغییری در سر درد های من ایجاد نکرده , ! نطر شما راجع به سر دردهای هر روزیه من چیه ؟؟/پاسخ: به نظر میرسد سردرد های شما نیاز به بررسی های بیشتر تشخیصی و معاینه داشته باشند ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 06 مهر 1390 ساعت 16:35
با سلام، اقای دکتر پدر من 58 ساله است چند روزی است که متوجه شدیم یک تومور بزرگ در سمت راست مغز پشت گوش قرار دارد با انژیویی که گرفتیم جواب زیر به ما داده شد 
glomuse tumor of Rt petrouse bone fed by both vertebral artery, Rt posterior auricular & caroticohypophyseal branches of both internal carotid arteries is seen 
لازم به ذکر است که به تشخیص پزشک پدرم این تومور ده الی پانزده ساله است و در ایران امکان درمان و جراحی آن نیست و باید در المان جراحی شود اقای دکتر من این ایمیل را برای بار دوم میفرستم لطفا این بار جواب بدید و به ما اعلام کنید که ایا این نظر درست است و در ایران امکان جراحی نیست./پاسخ: میتوانید به صورت حضوری مراجعه نمائید تا راهنمایی های لازم صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 10 مهر 1390 ساعت 18:34
aya emkan dare kesi tumor meningioma dashte bashe(ba tavajoh be CT and MRI) vali javabe pathology glioblastoma grade 4 bashe? mamnun misham javab bedehid. /پاسخ: بله احتمال بسیار کمی وجود دارد که شکل ظاهری گلیوسارکوما و حتا گلیوبلاستوما مولتیفورم با مننژیوما قابل افتراق نباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 13 مهر 1390 ساعت 06:10
جناب آقاي دكتر 
با سلام-دختري 30 ساله هستم. حدود 2 ماهه كه دچار سرگيجه، وزوز گوش و اخيراً افتادگي پلك شده‌ام. همچنين مدتي است كه دچار خارش بدن نيز شده‌ام. اين وضعيت مرا كلافه كرده است. خواهشمند راهنمايي كنيد.آيا علت مي‌تواند تومور مغزي باشد؟. با تشكر فراوان/پاسخ: نگران نباشید ولی انجام بررسی بیشتر تشخیصی پیشنهاد میشود.در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 20 مهر 1390 ساعت 04:54
دختری 25 ساله هستم مدتهاست به سردرد و چشم درد های شدید دچارم  
دردها بسیار شدید و عموما گذرا هستند  
ابتدا گرفتگی شریان شقیقه تشخیص داده شد بعد از آن میگرن و یکی از پزشکان هم فشار چشم را دلیل آن دانستند و تمام پزشکان هم متخصصین چشم پزشکی و یا جراحان مغز و اعصاب بودند  
لطفا راهنمایی ام کنید با تشکر /پاسخ: تمام موارد فوق در تشخیص افتراقی اینگونه سردرد ها جای دارند اما اینکه کدامیک محتمل تر است، نیاز به انجام بررسی های تشخیصی و معاینه دارد، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 05:33
با سلام خدمت اقای دکتر من بدو تولد دچار میلو مننگوسل بودم که در 6 روزگی جراحی شدم الان که به سن 20 سالگی رسیدم زمانی که ضربه به کمرم وارد میشه پاهام بی حس میشه سرم گیج میره به زمین میخورم مقداری از ادرارم خالی میشه به دکتر مراجعه کردم واسم MRIاز مغز و ستون فقرات نوشت انجام دادم که تتردکورد وفتق مخچه ای مشخص شد در ضمن مشکل ادراری دارم سنو گرافی انجام دادم 60 CCبای مانده ادرار دارم.چند روز پیش با بلند کردن جسم سنگین دچار سر درد و سرگیجه شدید شدم رفتم دکتر MRI جدید گرفتم دکتر گفت کیاری تیپ 1 داری که باید جراحی کنی از شما خواهش میکنم منو راهنمایی کنید ./پاسخ: در صورتیکه نظر همکارم انجام عمل جراحی بوده ، با توجه به اینکه اینجانب تصویر شما را ندیده ام ، با نظر ایشان موافقم ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 08:48
سلام پدر من 57ساله است صحبت کردنش بطور ناگهانی تغییرکرد وقسمتی از لبش حرکت نکرد با اسکن و ام آر آی تومور تشخیص داده شد و جراحی.هرچند الان با دارو صحبت کردن به حالت اولیه برگشت.لاتوجه به اینکه جواب ام آر آی این بود. 
there is a mass in the right temportal and frontal lobes with associated edema in the cerebral white matter adjacwnt the lesion. 
these finding are suggestive for glioma. 
می شه راهنمایی کنید آیا با عمل امکان بهبودی تا حدی هست یانه.مرسی/پاسخ: احتمال بهبودی با جراحی وجود دارد اما متاسفانه امکان بازگشت تومور حتا با عمل جراحی زیاد است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 آبان 1390 ساعت 14:32
مرسی از پاسختون به سوالم درباره پدرم که در مورد امکان بهبودی پس ازعمل پرسیده بودم اما جوابتان خیلی مارو نگران کرد و شما جواب سوال بعدی رو ندادید.خواهش می کنم جوابم رو بدین  
.نوع تومور و محل قرارگیریش خیلی خطرناکه بدخیمه؟چون شما گفتید احتمال بهبودی وجود داره یعنی احتمالش کمه و پس از چه مدتی امکان بازگشت وجود داره؟اگه تحت کنترل و شیمی درمانی بعدازعمل هم قرارگیرن بارم احتمالش زیاده،واینکه پزشکشون میگویند خود تومور کوچیکه ولی بافت دورش تورم داره این تورم خطرناکه؟خواهش می کنم جواب بدید.نگرانی ما زیاده .ممنون/پاسخ: دوست عزیز بدون انجام معاینه و مشاهده ی ایشان نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، یا با پزشک خود مشورت کنید و یا در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 06 آبان 1390 ساعت 05:09
سلام-خسته نباشید.یک سوال داشتم،یکی از بستگان که بعلت تومور مغزی مورد عمل جراحی قرارگرفت بعد از عمل دچار کاهش حرکت در دست و پای سمت چپ بدنش شد در حالی که قبل از عمل مشکل از لحاظ حرکتی نداشت.و پزشکش هم از عمل راضی بود و از خارج کردن تمام تومور خبرداد. 
سوالم این بود که ایا کندی حرکت دست و پا با فیزیوتراپی حل خواهد شد؟ودر حالیکه قبل از عمل چنین مشکلی را نداشت چرا بعداز عمل بوجود امد؟/پاسخ: این حالت اغلب بدلیل تورم مغز مجاور تومور پد ید می آید و معمولا به مرور زمان بهبود خواهد یافت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 19 آبان 1390 ساعت 20:35
سلام خسته نباشید . من چندین سال سردرد شدید داشتم تا اینکه به دکتر مراجعه کردم و با دادن ام ار ای متوجه شدن که در مخچه من کیست تقریبا بزرگی هست . سوالم اینکه آیا سردردم از این کیست هست یا نه ؟ و اینکه بهتر است که عمل کنم یا نه ؟با سردردهایم چه کنم ؟/پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI شما میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 19 آبان 1390 ساعت 20:25
سلام.سوالی داشتم آقای دکتر از شما خواهش می کنم جواب دهید.مادر نامزد من در سن 35سالگی دچار تومور مغزی شده بودند که در ابتدا خوش خیم و بعد بدخیم میشه.در طی بیماری ایشون دو فرزند به دنیا می آورند و یکی از آنها نامزد من است.ایشون یک سال بعد از به دنیا آمدن آخرین فرزندشون که نامزد بنده است فوت می کنند.می خواستم ببینم آیا تومور مغزی مسئله ی ارثی است یا نه.آیا امکان دارد که نامزد من به این بیماری مبتلا شود؟/پاسخ: برخی از تومورها ارتباط زیادی با ژنتیک دارند، اما در اغلب تومورهای مغز این ارتباط شدید نیست ، اما پیشنهاد میکنم برای اطمینان بیشتر از مشاورین ژنتیک کمک بگیرید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده etaatii مهمان در تاریخ دوشنبه, 30 آبان 1390 ساعت 09:25
با سلام: من یک کودک دوساله دارم.که دچار تومور مغزی ازنوع استریسایتوما گرید1 میباشد.قسمتی تحت عمل جراحی قرار گرفت.و ان قسمت که درناحیه پشت چشم راست قرار دارد هنوز خارج نشده.وتحت شیمی درمانی(کربوپلاتین.وین کریستین)میباشد.الان بعد از گذشت یکسال روند درمانی خوب بوده ولی دیگر به داروهای قبلی جواب نمیدهد. وبخاطر همین داروی کورتون را تجویز کردند .نکته ای که فراموش کردم شروع بیماری با لرزش خفیف چشمها شروع شد. تکلیف چیست ؟ من ساکن اصفهان هستم.جراحی توسط دکتر م. ص. انجامشد.شیمی درمانی توسط دکتر ن. ر. / پاسخ: آقای دکتر ص. از همکاران بسیار خوب و کاربلد اینجانب هستند ، سلام های گرم اینجانب را خدمت ایشان ابلاغ فرمائید و ادامه ی درمان با نظر ایشان پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 آذر 1390 ساعت 22:34
سلام آقاي دكتر ظهرابي نازنين . من حسام هستم 30 ساله مجرد . در اسفند ماه 84 متوجه يك تومور نخائي روي مهره ي ال 1 شده و با عمل جراحي تومور برداشته شده . نتيجه پاتولوژي حكايت از آن داشت كه نوع تومور خوش خيم و به گفته دكتر يك نوع خوب از تومور است . متاسفانه درست بعد از عمل تا كنون به طور بي وقفه گوش چپ من و كمي تا حدودي اندك گوش راست من سوت مي كشد مدام و يكنواخت . مي خوام بدونم آيا ممكن است كه تومور مجددا رشد كند ؟ و يا جسم من زمينه رشد تومور از هر نوعي ديگر را در نواحي مثل مغز را ندارد ؟ سوت و وز وز هميشگي گوش چه علتي ممكن است داشته باشد ؟ قبلا از شما كمال تشكر را دارم ./پاسخ: به نظر نمیرسد مشکل شما با تومور ستون فقراتتان ارتباط داشته باشد ، علتهای صدا و وز وز گوش اغلب موضعی و ناشی از تحریک عصب شنوایی میباشند ، درمانهای آنها نیز بر این اساس استوار است. احتمال دارد داروهای مصرفی در زمان جراحی موجب این مشکل شما شده باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:30
با سلام 
آقای دکتر من شیوا بیست و شش ساله هستم. شش هفت ماهی هست که متوجه شدم در قسمت گیجگاهیم توده ی سفتی مثل استخوان ورم کرده. اوایل خیلی کوچیک بود و به سختی قابل لمس بود. فقط از درد اندکی که داشت متوجهش شدم. نزدیک یک ماهه که حس میکنم توده بزرگتر شده و سردردها شدید تر شده. آزمایش خون دادم و مشکلی توی اون پیدا نشد. توده تقریبا نیم سانت در نیم سانت شده. چند تا دکتر رفتم که گفتن درگیرش نشو و چیز مهمی نیست. یکی از دکترها گفت ممکن شریان رگ باشه و دکتر دندانپزشک و چند تا دکتر دیگه گفتند مشکل میتونه از فک باشه. با جویدن ِ غذا درد بیشتر میشه. طی این هفته اخیر با استراحت و کمتر پای کامپیوتر نشستن کمی از دردم کاسته شد ولی حس میکنم دندانها و نیمی از صورتم کمی بی حس شده. دست و پای چپم هم همینطور. در ضمن دندانهای عقلم هم نهفتست و دکتر گفت احتمالا علتِ بی حسی و درد مبهم در صورت میتونه از دندانهای عقل باشه که نیاز به جراحی دارند. بیشتر صبح ها این حالتِ بی حسی رو دارم و شبها سردرد سراغم میاد. سرگیجه و حالت تهوع ندارم ولی امروز هم نیم درجه تب داشتم. روحیه ی خیلی بدی دارم به همین خاطر دکتر ها و خانوادم میگن بیش از حد حساس شدم. خواستم تشخیص شما رو هم بدونم. مرسی از توجهتون./ 
پاسخ: آزمایش خون هرگز روش ارزشمندی برای بررسی اینگونه موارد نیست!انجام سی تی اسکن یا ام.ار.ای از مغز برای افزایش دقت تشخیص پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 04:09
باسلام پدرمن دچار تومور مغزی گلیومای مولتی فرم شده که طی عمل جراحی کل تومور و بافت های سالم کنار تومور بعلت نوع خطرناک تومور برداشته شده بطوریکه دست چپ لمس شده که بافیزیوتراپی درحال بازگشت است.30جلسه رادیوتراپی به همراه تمودار 100و20در حین رادیوتراپی تجویز شد وبعدلز رادیوتراپی 150باید مصرف شود.از آنجایی که این توموردر درجه بدخیمی بالایی قراردارد وامکان عود آن زیاداست ادامه این کپسولها باعث بی تاثیر شدن آن نمی شود؟/پاسخ: سوال شما نا مفهوم بود.متاسفانه این تومور عود خواهد کرد ، جراحی مناسب ، شیمی درمانی و رادیوتراپی موجب تاخیر در زمان عود میشوند اما از آن جلوگیری نمیکنند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 03:55
با سلام آیا در تومور مغزی همه علایم با هم ظهور میکند؟وجود سردرد به همراه تاری دید می تواند از علایم تومور باشد یا حتما باید سرگیجه وتهوع باشد؟چقدر طول می کشد تا تومور خود را نشان دهد؟/پاسخ: در اغلب موارد خیر ، علامت ها تدریجا پدید می آیند ، و نوع علامت ها بر اساس محل ، سن بیمار و ... متفاوت خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده Zahra مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:19
چند ساله سر درددارم رفتم بیش بزشک گفت میگرن داری 8ماهه چشمم کمی تار شده وازش اب میاد تازگی سردردم بیشتر شده وبامسکن هم بهتر نشد تازگی 1باراستفراغ داشتم ایاتومور هست/پاسخ: برای پاسخ دقیق و منطقی ، نیاز به انجام معاینه و بررسی های تشخیصی مثل ام.ار.ای است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 11:04
با سلام 
من پسری 28 ساله در 12 سالگی بر اثر سردرد و علایم دیگر متوجه شدیم که هیدروسفالی دارم و شنط گذاشتن و امسال فیزیو تراپی کردم یک تومور در ناحیه ی پینتال مغز دارم که چسبیده به ساقه ی مغز است تا به حال هیچ پزشکی عمل جراحی ان را به خاطر خطرناک بودنش قبول نکرده است یعنی امکان درمان و عمل جراحی وجود دارد؟/پاسخ: اغلب این تومورها نیازمند جراحی نیستند و کنترل بالینی با عکسبرداری های مرتب کفایت میکند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده حسن مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 10:57
با سلام خدمت جناب آقای دکتر 
چند روز پیش بعد از خواب عصرگاهی احساس گرفتگی مانند غم باد در قفسه سینه سراغ شیر آب رفتم و بعد از خوردن آب احساس سرگیجه شدید و بعد از چند ثانه افتادم و به مدت چند ثانیه بیهوش شدم بطوریکه چند ثانیه هیچی حالیم نمی شد البته هیچ سردردی هم نداشتم مشکل من چیست؟/پاسخ: انجام نوار مغزی و ام.ار.ای برای بررسی دقیقتر پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 04 دی 1390 ساعت 14:29
سلام خسته نباشید 
چند ماه پیش وسط کمر مادرم یک لکه سیاه ایجاد شده بود که فکر میکردیم یک کبودی معمولی است اما دیشب مادرم متوجه شد آن قسمت و اطراف آن کاملأ بی حس است این قسمت دقیقأ روی ستون فقرات مادرم است و مدتی است که سردردهای  
شدید و مداوم دارد و اکثر اوقات کسل و بی حال است..من شدیدا نگران هستم خواهش می کنم راهنماییم کنید. 
ممنونم/پاسخ: متاسفانه بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوان نظر قطعی داد ، در صورت تمایل میتوانند به صورت حضوری مراجعه نمایند تا تحت درمان قرار گیرند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 04 دی 1390 ساعت 14:28
سلام. من دانشجوی ارشد روانشناسی هستم. و نمونه ها پایان نامم مبتلایان تومور مغزی هستند. هرچی هم جستجو میکنم نمیتونم پیدا کنم که چند درصد از مردم ایران و جهان سرطان مغز دارن. اگه میشه کمکم کنید و سایت مربوطه رو معرفی کنید. خیلی خیلی ممنون میشم./پاسخ: این آمارها( البته نه در ارتباط با ایران ) در کتاب های جراحی مغز و اعصاب وجود دارند ، به کتاب یومنز نورولوژیکال سرجری مراجعه کنید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 04 دی 1390 ساعت 14:25
سلام.من یک مقدار از علائم گفته شده توسط شما را دارم اما از اینکه اسکن کنم ومتوجه چنین بیماری ای شوم میترسم.دچار سرگیجه.سر درد.و تهوع میشوم البته چند بار در هفته وبیشتر در صبح.33 سالمه و دو فرزند دارم./پاسخ: بسیاری از افراد برخی از این علامت ها را دارند اما اغلب آنها هیچ مشکل نگران کننده ای ندارند ! اما فراموش نکنیم که با فرار از مشکلات احتمالی ، صورت مساله پاک نخواهد شد !

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ع ه مهمان در تاریخ جمعه, 09 دی 1390 ساعت 07:46
با سلام و خسته نباشید 
خانمی 25 ساله هستم که 3 4 ماهه دچار سر درد شدم قبلا هیچ سابقه سر درد نداشتم قسمت پشت سرم سمت راست درد میکنه حدود دو ماه پیش به پزشک مراجعه کردم سی تی اسکن نوشتن که انجام دادم و گفتن سالمه.یک ماهی خوب بودم دوباره سرم درد میگیره . سر دردم مداوم نیست میگیره ول میکنه.یه منطقه ی خاصه در پشت سرم.به نظر شما نیاز به ام ار ای هست؟علتش چه چیزایی میتونه باشه؟/پاسخ: دوست عزیز ، برای اظهار نظر ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 10 دی 1390 ساعت 11:47
باسلام وخسته نباشید.خانم 30 ساله هستم و5سالی است که نزد دکتر بعلت آدونوم هیپوفیز قرص بورموکریبتون مصرف میکنم ودرحال حاضر پرولاکتین عادی است . ولی تا دوهفته پیش کمی تاری دید دارم ودکتر مغز وهعصاب گفت که بایستی عمل انجام دهی وتومور هیپوفیز شما هرچه زودتر بایستی عمل بشود . نمی دانم چیکار بایستی بکنم ودرضمن معرفی نامه ابی به من دادتا به دست دکتر ... دربیمارستان... ببرم . لطفا کمکم کنید ومراازنگرانی وسردرگمی نجات دهید....باتشکر فراوان/پاسخ:متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 04:55
با سلام من یک جوان 26 ساله ام وم2 ماه پیش تصادف کردم که دچار خونریزی مغزی شدم 2 روز هم در کما بودم الان یه خورده احساس سر گیجه و عدم ترکز میکن وکلا به نظر خودم آدم قبلی نیستم دکترم سی تی اسکن میگیره میگه خوبیبه نظرتون این علائم تا کی پایدارن؟/پاسخ: این علائم جز سندرم یا نشانگان پس از ضربه های مغزی بوده و به مرور برطرف خواهند شد ، نهایتا در صورت لزوم همکار پزشک برای شما درمانهای دارویی شروع میکنند ، زمان خاصی را نمیتوان برای برطرف شدن این مشکلات بیان کرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 04:53
ba salam.mamnoon az site alitun  
man prolaktine khunam 98e va amalkarde tiroidam tabieeye MRI neshun dad ke kiste ankabuti dar ghesmate chape saram daram ,tu tamame omram sar dard ya sargije nadashtam hich alaemi nadaram kheyli negaranam,yani moshgele man jedie?mamnoon misham javabamo bedid 
ba tashakor / 
پاسخ: هیچ ارتباطی بین این دو مورد وجود ندارد ، اغلب کیست های اراکنویدی یا عنکبوتیه یی نیاز به جراحی نداشته و مشکل خاصی ایجاد نمیکنند، فقط پیشنهاد میشود از ضربه های مغزی پیشگیری شود تا ریسک خونریزی در آنها نیز کاهش داده شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 04:39
با سلام...من دختري 22 ساله هستم و از سن 16 سالگي دچار سردردهاي شديد و ضرباندار شدم و گفتند كه ميگرن دارم..براي اطمينان MRI هم دادم و طبيعي بود..ولي حالا مدتي هست كه سردرد هام كم شده اما دچار حالت تهوع و سرگيجه خيلي شديد شدم و اغلب در ناحيه پيشاني و پشت چشمهام درد احساس ميكنم و در اين مواقع چشم هام شديدا به نور حساسيت نشون ميدن..ميخواستم بدونم اينها هم به دليله ميگرنه يا ممكنه علته جديدي داشته باشه يا نياز به MRI جديد باشه...چون الان سردرد زياد ندارم ولي از سرگيجه رنج ميبرم و نگرانم كه تومور باشه...خيلي ممنونم ازتو /پاسخ: این علامت ها هم میتوانند همان ارزش سردرد را در تشخیص میگرن داشته باشند ، یعنی معادل سردرد محسوب شوند ، البته در سر درد های میگرنی برای افزایش دقت تشخیص ، ام.آر. آنژیو گرافی هم پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 12 دی 1390 ساعت 18:41
با عرض سلام می خواستم اگر امکانش هست بدونم کیست اراکنوییدی درمان دارویی دارد یا خیر و یا اصولا احتیاجی به درمان دارند یا خیر ممنونم سایتتون فوق العادست/پاسخ: هیچ درمان دارویی برای این کیستها ی بی آزار وجود ندارد ، از لطف شما سپاسگزارم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 18 دی 1390 ساعت 19:47
با سلام وخسته نباشید می خواستم بدانم بعد از عمل گامانایف توموررشد میکند/پاسخ: بله امکان رشد مجدد وجود دارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:17
سلام جناب اقای دکتر من حدود3روز است که سردرد دارم درناحیه ی سمت راست یا چپ سرم و وقتی یک جاسکن میشوم دردم کاهش میابد ولی هنگامی که راه میرم درد میگیرد علت این سر دردهت چیست؟؟؟/پاسخ: دلایل زیادی میتوانند این گونه سر درد ها را پدید آورند . بدون انجام معاینه و بررسی های تشخیصی نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 06 بهمن 1390 ساعت 11:02
سلام برادرم 24 سال دارد و1 سال است عمل مغزکرده تومور داشته و بعد گامانایف شده وخوشخیم بوده بعداز 2 تشنج حافظه موقت را از دست داده می گن باید شنت بگذارد خطر دارد؟میشه توضیح دهید ؟با تشکر/پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان است، اما بطور کلی اگر بیماری نیازمند شنت گذاری باشد ، خطرات آن کمتر از خطرات افزایش فشار آب مغزیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 06 بهمن 1390 ساعت 10:55
با سلام و خسته نباشيد 
دوست من غده مغزي داره كه بزرگ شده و امروز وقتي از خواب بيدار شده چشماش نديده ميخواستم ببينم اين كوري كوتاه مدته يا هميشه كور ميمونه اگر كوريش كوتاه مدته چه بايد كرد ممنون ميشم اگه پاسخ بديد/پاسخ: این امکان وجود دارد ، اما برای افزایش دقت پاسخ نیاز به مشاهده ی ام.ار.ای ایشان است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 18 بهمن 1390 ساعت 17:15
با سلام و خسته نباشید 
خواهر زاده من 18 سالشه که مدتی بود که سر درد شدید داشت و تعادل خود شو هنگام راه رفتن از دست می داد که با مراجعه به چند پزشک مشخص شد که در قسمت مخچه کیست داره که 4 ماه پیش عمل شد ولی دکترش گفته احتمال داره دوباره کیست تشکیل بشه می خواستم بپرسم احتمال بر گشت وجود داره یا نه؟در ضمن علائم قبلی دیگه وجود نداره.با تشکر /پاسخ: دوست عزیز شاید تومور ایشان از نوع کیستیک بوده است ، اما اغلب کیستها پس از جراحی عود نمیکنند

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 18 بهمن 1390 ساعت 17:11
سلام وخسته نباشید 
من یه بار سوال کردم جواب ندادید. دوست من (21دختر ساله) تقریبا یکساله یه غده تو سرش(مغزش) داره که دکتر گفته ریشه اش تو قلبش هست و اگه ازدواج کنه و با کسی باشه ضربان قلبش به نوسان میافته. و دکتر گفته بد خیم هست و 3 الی سال شانس زندگی داره .آیا همچنین غده ای میشه وجود داشت که ریشه اش تو قلب باش؟. اگه میشه راهنمایی کنید واسه درمان؟ خواهشا جواب بدید من از تبریز مزاحم شدم . مرسی./پاسخ: دوست عزیز ، احتمالا دوست شما قصد مزاح داشته اند ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 26 بهمن 1390 ساعت 06:25
با سلام خدمت دکتر عزیز پسر 9 ساله من به علت سستی دست و پا توسط متخصص مغز و اعصاب mri گرفتیم و متوجه شدیم پسر من بیماری هیدروسفالی یا آب در مغز شده می خواستم بدانم برای بهبود آن فقط عمل جراحی باید بشود یا دارو یا راه حل دیگری هم میباشد تورا بخدا آقای دکتر راهنمائی نمائید /پاسخ: البته بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای ایشان نمیتوان نظر قطعی داد اما اگر هیدروسفالی قطعی و قابل توجه باشد ، شنت گذاری پیشنهاد میشود. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:30
ba arze salamo khaste nabashid :jenabe aghaye dr namzade man hodude1.5.mahe ke modam sar dard dare va kholgho khush taghir karde zud asabani mishe va cheshm chapesh taar misheo pelkesh mipare mri gereftim pezeshkesh goftsaleme moshkeli nadare momkene tavarome lob binaee rastesh bashe soale man ineke be nazare shoma momkene mri neshun nadade bashe?va tomor bashe in alaem bishtar be /پاسخ: احتمال وجود سردردهای تنشی در مورد ایشان زیاد است ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا با بررسی های بیشتر و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان اظهار نظر قطعی تری صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مارال مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:27
سلام و وقت بخیر آقای دکتر من 2 سال هست که دید طرفینم تار میشه و یک سایه کوچک که جدیدا 2 تا شده در چشم چپم میبینم به چشم پزشکی رفتم و گفتند که چشمات سالمند. هر چند وقت یکبار هم طرف چپ سرم تیر میکشه ولی این حالت خیلی کم پیش میاد. ماهیچه های بدنم هم ضعیف هستند و اگه یه کار سختی انجام بدم به لرزش میافتن حتی ماهیچه های صورتم وقتی که لبخند میزنم و میخوام لبخندم رو نگه دارم گونه هام میلرزند. پیش دکتر غدد هم رفتم ولی زیاد توجه نکرد و برام سی تی اسکن ننوشت به نظر شما من باید سی تی اسکن بشم یا نه؟در ضمن من 27 سالمه لطفا راهنماییم کنید ممنون/پاسخ: احتمال میگرن در مورد شما زیاد است ، اما پیشنهاد میکنم ام.ار.ای از مغز انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 04:23
سلام آقای دکتر من چند روز است که سر گیجه و سر درد شدید دارم حتی نمی تونم سرم و پایین بیارم می حواستم بدونم علتش چیه؟؟/پاسخ: دلیل زیادی میتوانند موجب این حالت شوند ، سینوزیت و فشارهای عصبی اولین تشخیص اینجانب هستند ، بدون معاینه نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 16:03
با سلام : من یه بار سوال کردم جواب ندادید. آقای دکتر من یک سال پیش گوش چپم عفونت کرده بود و همزمان با عفونت گوش سمت چپ صورتم بی حس شد به پزشک مراجعه کردم تشخیص دادند که بی حسی صورتم به علت عفونت گوش است و بوسیله قطره هایی که برای گوشم تجویز کرده بودند بعد از یک ماه هم عفونت گوشم و هم بی حسی صورتم برطرف شد. ولی الان حدود 2 ماه است که سمت راست صورتم بی حس است و عفونت گوش هم ندارم و هر وقت با تلفن حرف می زنم این بی حسی بیشتر می شود و هنگام حرف زدن با تلفن مختصری سرگیجه می گیرم ولی تهوع و استفراغ و سردرد ندارم. آقای دکتر می خواستم بپرسم آیا این علایم می تونند نشانه ای از تومور مغزی باشند؟ اقای دکتر خیلی می ترسم تومور مغزی داشته باشم خواهش می کنم منو راهنمایی کنید و از نگرانی دربیارید. ممنون/پاسخ: با این شرح حال نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا بررسی های بیشتر تشخیصی انجام شود و اظهار نظر منطقی صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 29 بهمن 1390 ساعت 14:53
سلام و روز بخیر 
آقای دکتر اخیرا خواستگاری دارم که به گفته خودش تومور مغزی داشته و الان درمان کرده و خوب شده، همچنین میگه خانوادش رو از این موضوع آگاه نکرده ، اگه ممکنه منو راهنمایی کنین که ایا این فرد واقعا خوب شده و ایا گفته هاش قابل قبوله یا نه خواهش میکنم کمکم کنین تا درست تصمیم بگیرم 
متشگرم / پاسخ: بدون مشاهده ی ام.ار.ای و پاتولوژی تومور نمیتوان اظهار نظر نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 15:39
سلام آقای دکتر خسته نباشید,الان سه ماهی است که نزدیک گوش چپم یک برامدگی نسبتا سفتی ایجادشده که خیلی نگرانم کرده,البته پیش هیچ دکتری نرفتم.احساس سنگینی وفشار پشت گوشم میکنم.ودو سه روزی هم میشودکه پشت گوش راستم هم برامدگی کوچکی احساس میکنم لطفا راهنمایی کنید احتمال توموربودن وجود دارد؟لطفا کمکم کند./پاسخ: اغلب اینگونه موارد التهابی و یا عفونی هستند و ناشی از درگیری سلول های هوایی پشت گوش هستند ، پیشنهاد میکنم ابتدا با یکی از همکاران گوش و حلق و بینی مشاوره کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 03 اسفند 1390 ساعت 22:33
سلام و خسته نباشيد 
دوست من تومور مغزي داره كه بزرگ شده چند روز پيش بيمارستان بستريش كردن ميشه بگين احتمال مرگش حتمي يا نه؟/پاسخ: این سؤال تنها پس از دانستن جنس و محل دقیق تومور قابل پاسخ است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 فروردین 1391 ساعت 16:16
سلام خواهر من 24 سالش هست 3سال قبل تومور خوشخيم داشت عمل كرد سمت راست سرش بالاي گوششوالان دكتر گفته بايد خون بدنش عوض بشه علتش چيه؟البته در هفته 3يا4 بار خون دماغ ميشه و سر گيجه دارهۀعلت تعويض خونش چيه؟/پاسخ: شرح حال ارسالی برای اظهار نظر کافی نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:09
سلام دوست من وقتی سردرد داره بینیش هم خون میادو چشماش سیاهی میره و خون تو حلقشه رفتن دکتر گفته یه چی توسرته که باقرص و دواخوب میشه ولی اون هنوز خوب نشده یعنی هیچ تغیری نکرده میشه بگید مریضیش چیه و چیجوری میشه درمانش کرد؟ 
گفتن هنوز جوری نیست که بشه درش اورد/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و بررسی های بیشتر اظهار نظر کرد ، این شرح حال کافی نیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شیوا مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:10
سلام من دختری 21 ساله هستم.اکثر صبحها با سردرد از خواب بیدار می شوم و این حالت بیشتر مواقعی رخ می ده که زیاد می خوابم هر چند کم خوابی هم باعث سردردم در طول روز می شود. دیگر به سردرد عادت کردم. ممکن است تومور باشد؟؟؟معمولا مسکن نمی خورم اما وقتی می خورم سریع خوب می شود/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و بررسی های بیشتر اظهار نظر کرد ، ولی تشخیص اولیه ی اینجانب تومور نیست

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده صفری از رشت مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:08
دکتر سلام مدت سه سال است که یک طرف ناحیه سرم سمت راست جمجمه درد بسیار شدید دارم حتی کوچکترین صدا باعث عصبانیت ام می شود البته این در د فقط در زمستان است ولی در تابستان اصلا درد ندارم وموقعی که سرما میخورم اصلا عطسه نمی کنم وابریزش بینی ندارم ولی سردرد شدید نپارم می شود واز اینکه پیش پزشک متخصص بروم بسیار وحشت دارم که مبادا درد مرا از پا بیندازد دکتر جان لطفا دردم را بکویید ومرا از پریشانی نجات دهید با تشکر /پاسخ: بنظر نمیرسد نگران کننده باشد اما انجام ام.ار.ای بسیار ارزشمند خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده bita مهمان در تاریخ دوشنبه, 07 فروردین 1391 ساعت 13:06
با سلام  
من دو سال پیش بعلت نامنظم بودن قاعدگی و احساس تورم بینی و صورت و انگشتان دست آزمایش هورمونی دادم که به ام آر آی و .. منتهی و متوجه داشتن تومور هیپوفیر ناشی از هورمون رشد با ابعاد 21 میلی متر در 17 میلی متر شدم و بلافاصله تحت عمل جراحی توسط استاد ... قرار گرفتم. پس از پایان جراحی تحت نظر متخصص غدد بودم و با توجه به مشکل تیرویید قرص لووتیروکسین برایم تجویز شدو تحت آزمایشات مراقبتی بودم تا اینکه در ام آر آی های بعدی در فواصل 6 ماهه متوجه باقیمانده تومورحدود 5 میلی متر شدم که در فواصل بعدی به ابعاد 7 و در دوره بعدی به اندازه 11 میلی متر تغییر و رشد نموده و از آن تاریخ به مدت 7 ماه تحت تجویز متخصص غدد به تزریق ماهانه یک آمپول سندوتاتین و هفته ای دو قرص کاباسر 1 میل مشغول هستم تا دوره بعدی که بخواهم ام آر آی بدهم.... 
 
اما نگران هستم که این رشد ادامه پیدا کند و می خواستم از شما مشاوره بگیرم که آیا دوز دارویی من مناسب و کافی است ؟ آیا نیاز به جراحی مجدد یا رادیوتراپی می باشد ؟ آیا راهی برای کنترل بهتر آن وجود دارد ؟ ضمنا یکسالی است که ماهانه یکی دو بار در زمان خواب ، لحظه ای که دارم بخواب می روم حس بد و عجیبی به من دست میدهد که انگار روحم دارد از بدنم خارج میشود، از چندین متخصص که مشاوره گرفتم گفتند شاید مشکل اعصاب است و ارتباط خاصی به بیماری شما ندارد . آیا شما هم همین نطر را دارید؟/پاسخ: اغلب موارد در اینگونه موارد با توجه به رشد سایز غده ، جراحی مجدد پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 10 فروردین 1391 ساعت 10:38
با سلام  
آیا ماکرو ادنوم هیپوفیز بدخیم است؟ 
متشکرم/پاسخ: در اغلب موارد خیر

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 13 فروردین 1391 ساعت 09:07
سلام آقای دکتر.خواهرزاده سه ساله ام رو بخاطر عدم تعادل هفته قبل سی تی کردیم و تومور مخچه دیده شده.امشب ام ار ای کرد و متاسفانه به ساقه مغز چسبندگی داره.اندازه حدود 5 در 5 سانت است.انکال های نورو سرجر هم نیستند ..تا حد امکان نظرتون رو در مورد پلان درمان و پروگنوز میخوام بدونم.علایمی که از قبل داشته فقط ترمور فعالیتی دستها و حدود چند هفته ای است که مختصری سرش رو کج میگیرد.الان براش ved گذاشته اند .ممنون میشم اگه جوابم رو بدین.بسیار نگرانم /پاسخ: انجام عمل جراحی و سپس بر اساس پاسخ پاتولوژی احتمالا شیمی درمانی و در صورت اجبار رادیوتراپی برای ایشان انجام خواهد شد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 14 فروردین 1391 ساعت 14:10
سلام آقای دکتر نامزد من از حدود دو هفته پیش دچار سردرد های شدید میشه که حدود 5 دقیقه طول میکشه و بعد خوب میشه. این حالت 3 یا 4 بار در روز تکرار میشه.بعضی روز ها هم سردرد نداره اصلا.در شهرستان که مراجعه به دکتر کردند و از سرش عکس گرفتند تشخیص دادند که توموری خوش خشیم در ناحیه راست سر داره ولی احتمال موفقیت عملش زیاد نیست.امروز که برای بررسی بیشتر تهران اومدن و عکس گرفتن دکتر گفته که اندازه تومور حدود 2 سانتی متره و امکان موفقیت عملش کمتر از 10 درصده.گفتن که شاید با شیمی درمانی حل بشه مشکل.الان من خیلی نگرانم.اگه تومور همونجوری بمونه چی میشه؟ راه دیگه ای نداره یعنی؟ چرا امکان موفقیت عملش کمه؟/پاسخ: شرح حال ارسالی کافی نیست ، برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام . ار . ای ایشان میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 04 اردیبهشت 1391 ساعت 02:36
سلام  
اقای دکترتومور مخچه بیمار سه ساله ما توتال رزکت شده و جواب پاتولوژی بیمارستان ...استروسیتوما گرید یک گزارش شده.بنظر شما بررسی مجدد لام در مرکز دیگری لازم نیست؟و اینکه پیش اگهی این بیماری چگونه است؟/پاسخ: این تومور با این درجه خیلی پیش آگاهی خوبی دارد و اغلب بیماران بدون درمانهای اضافه سالهای سال به زندگی طبیعی خویش باز خواهند گشت ، در صورت بازگشت احتمالی تومور ، مجددا درمان جراحی پیشنهاد میشود ، کنترل پس از جراحی با سی تی اسکن یا ام.ار.ای دوره ای کفایت میکند . رادیوتراپی و شیمی درمانی نیاز نخواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 اردیبهشت 1391 ساعت 01:56
سلام اقای دکتر من الهه هستم 25 ساله حدوده 7 ماه هست که همیشه سمت چپ بدنم درد و ضعف شدیدی داره .به پزشک هم مراجعه نکردم/پاسخ: این حالت ها اغلب ناشی از استرس هستند اما در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا بررسی های تشخیصی بیشتر انجام شود ودرمان های لازم صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 اردیبهشت 1391 ساعت 01:52
با سلام  
آقای دکتر برادری 6 ساله دارم که دارای تومور مغزی است که روی عصبهای چشمش قرار دارد .بیماری برادرم را در 11 ماهگی متوجه شدیم و تا امروز 5 سال است که عمل تکه برداری و پرتو درمانی شده و الان شانت داخل سرش است و بعد از عمل بینایی اش خیلی کم شده است (چشم طرف تومورش (سمت راست ) بینایی خیلی خیلی کمی دارد و آن یکی هم خودش میگوید خیلی تاریک شده... )مدتی هم تحت نظر طب سنتی بوده و تا چند روز پیش هیچ مشکلی نداشت و حالا چند روزی است سرش درد میکند و یکی از ناخنهایش عفونت میکند که دکتر طب سنتی گفت از آب تومورش است .یعنی میشود که شانتش از کار افتاده باشد؟/بعد از 5 سال درمانی برای این موضوع پیدا نشده؟ 
با تشکر/پاسخ: راستش را بخواهید برای من عجیب است که درمان را نزد جراح مغز ادامه نمیدهید ! ایشان نیاز به انجام سی تی اسکن مغز دارند تا دلیل مشکل جدیدشان مشخص شود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 19 اردیبهشت 1391 ساعت 16:05
با سلام من 30 ساله خانم هستم و متأهل و 12 سال هست که پرولاکتین خون من بالا است و میکروآدنوم در لوپ سمت راست هیپوفیز دارم و مدتی هست که دوبینی خیلی کمی در بعضی از رنگها در چشم راستم دارم و دکتر چشم رفتم گفت تمام معاینه های چشم نرمال است آیا این دوبینی در اثر همان میکروآدنوم می باشد. با تشکر از شما /پاسخ: این ارتباط بسیار بعید به نظر میرسد ، اصولا میکرو آدنوم حجم بسیار کوچکی داشته و فشاری بر عصب و راه های بینایی وارد نمی آورد تا توجیه گر این مشکل باشد مگر اینکه حجیم شده باشد و آنوقت دیگر میکرو آدنوم نیست .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 19 اردیبهشت 1391 ساعت 15:21
مادرم 80سالشه جراح گفته تومور بدخیم داره درناحیه مید لاین باید جراحی بشه بادارو نمیشه درمانش کرد بهم بگید نمی خوام عمل بشه/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای ایشان نمیتوان اظهار نظر کرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 21 اردیبهشت 1391 ساعت 02:17
با سلام و خسته نباشید.مادر من 2 سال پیش سرطان سینه گرفتند ار نوع بدخیم متاسفانه سال قبل متاستاز داده به سرشان که با رادیوتراپی بهبود پیدا کردن ولی ابان ماه دوباره ایشون دچار احتلال در راه رفتن شدن و دکتر معالج شون گبتند که دیگه کاری نمیشه کرد.از اون زمان ما با امپول دگزا مادر را سر پا نگه داشتیم البته به طور همیشگی نمی زدیم.از 3 ماه پیش با روزی 1 شروع کردیم به تدریج دوزش رو کم کردیم الان به یک روز در میان نصف امپول رسیده!الان دوباره مادرم قدرت تکلکشون رو تقریبا از دست دادن. من چند تا سول داشتم!اول اینکه درمان دیگه ای برای مادرم وجود داره؟ و اینکه اگه ما دوباره دوز امپول رو بالا ببریم براشون خطرناکه ؟؟؟ممنون میشم راهنماییم کنید/ 
پاسخ: دگزامتازون موجب کاهش ورم اطراف تومور میشود و علامتها را کاهش میدهد ، اما اغلب نمیتواند تومور را کوچک کند ، دوز های بالا و حتا در مواردی نسبتا بالا میتواند خونریزی های گوارشی ایجاد کند . در مورد جراحی نیز اگر درگیری با یک تومور متاستاتیک بزرگ و قابل دسترسی باشد امکان جراحی وجود دارد اما اگردرگیری نواحی متعدد و یا عمقی باشد این کار چندان مفید نخواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:27
با سلام و خسته نباشید آقای دکتر من جوانی 25 ساله دانشجو و متاهل هستم .مشکل من از 1 سال پیش شروع شد علائم بی خوابی خوابهای ترسناک حرف زدن در خواب خواب با چشم باز ولی خود به خود رفع شدن و من پیگیر نشدم ولی از دو سه ماه پیش علائم خواب زیاد افکار بد مشکلات حافظه و از همه بدتر گیجی و احساس می کنم خوابم و دنیای پیرامونم واقعی نیستن یا زمان و مکان ممکنه تغییر کنند به صورت موقت برام پیش میآید و یک چند روز من را درگیر میکند و باز خوب میشود تا چند روز دیگر دوباره اتفاق میافتند.هیچگونه سردرد و تهوع نداشتم ولی در سجده زیاد نمیتوانم مکث کنم چون احساس فشار در سرم میکنم اگر ممکن است من را راهنمایی کنید برای حل این مشکل؟ممنون 
/پاسخ: شما نیازمند انجام بررسی های بیشتر تشخیصی مثل ام.ار.ای هستید ، در صورت نرمال بودن مشاوره با یکی از همکاران روانپزشک را به شما پیشنهاد میکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:14
با سلام و خسته نباشید ، دوست من سابقه کم خونی داشت و الان هم داره و به همین خاطر سر درد های داشت . ولی حدودا چند ماهی هست که سر درد هاش شدید شده در حدی که مسکن هم جواب خوبش نمی کنه و بیشتر عصر ها سرش درد می گیره و اینکه حالت تهوع نداره ولی چشماش تار می شه و قرمز و آب از چشماش میاد ، آیا احتمالش هست که تومور باشه ؟ 
/پاسخ: تومور هم مطرح هاست اما نه به عنوان اولین تشخیص ، ایشان نیاز به بررسی های بیشتر تشخیصی دارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 11:11
با سلام 
من مدتی است که دچار سردرد و سر گیجه شده ام اعصابم که به هم می ریزه حالت استفراغ بهم دست میده به نظر شما علتش تومور می تونه باشه؟ 
ممنون /پاسخ: اغلب اینگونه موارد ناشی از میگرن با زمینه های عصبی هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده mahshid مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:57
ba salam...man 19 sale hastam.modatiye sardardhaye ziyad va toolani daram...mri neshoon dade dar saram kisd daram...mikhastam rajebe darmanesh bedoonam??aya niyaz be jarahi darad?ya safar be kharei az keshvar?/ 
پاسخ: اگر کیست شما از نوع کیست های اراکنویدی باشد در اغلب موارد نیاز به کار خاصی ندارد در غیر اینصورت باید ام.ار.ای شما را ببینم تا بتوانم اظهار نظر کنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:48
با سلام و تشکر 
آقای دکتر میخواستم بدونم ایا ممکنه استروسیتوم گرید یک در عود به گرید بالاتر تبدیل بشه و اینکه علایم اولیه تومور مثل اختلال تعادل و ترمور بعد از توتال رزکت تومور از بین خواهد رفت یا نه؟(بیمار ما سه ساله است) 
/پاسخ: بهبود الائم بیمارتان تا حد زیادی به نواحی آسیب دیده ناشی از تومور بستگی دارد ، اما اغلب در موارد درصد بهبودی قابل توجه خواهد بود ، احتمال بدخیم شدن این تومور وجود دارد اما در موارد بسیار کمی این اتفاق میافتد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:46
آقای دکتر سلام من تعریف شما را بسیار شنیده ام و امید وارم به سوالم پاسخ بدهید ؛ من پسری 17 ساله هستم و 2 سال است که در زیر گوش چپم احساس درد می کنم و همیشه کم و بیش سردرد هم دارم به طوری احساس حالت گرفتگی خاصی زیر گوش می کنم و سرم هم فقط در همان نقطه درد می کند، در ضمن دندان عقل سمت راست من 8 ماه است که رشد کرده اما دندان سمت چپم جوانه هم نزده امکان دارد مربوط به آن باشد؟گاهی این سردر د من را بسیار آزار می دهد ، سال گذشته سی تی مغز رفتم گفت که مشکلی نداری و چند ماه بعد سی تی گوش رفتم آن هم گفت موردی نیست امکان اشتباه هست یا نه؟، خوردن قرص های مسکن هم تاثیر زیادی بر آن نمی گذارند الان هم احساس سفتی در زیر گوش چپ می کنم ، الان شما چه چیزی را پیشنهاد میکنید رفتن به دکتر مغز و اعصاب یا گوش ، حلق بینی ، گرفتن mri من پشت کنکوری ام خواهشا یک راه و درمان به من معرفی کنید. ممنون / 
پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم. احتمال اینکه سردرد شما با دندان نهفته تان مرتبط باشد زیاد است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:45
با سلام خسته نباشید من خانمی 29 ساله متأهل هستم و سابقه پرولاکتین بالا خون و 10 سال هست که برموکریپتین یکی صبح و یکی شب مصرف می کنم و جدیداً MRI سر انجام دادم و در MRI انجام شده لوپ سمت راست هیپوفیزم کمی بزرگ و دارای میکروآدنوم می باشد و مدتی هست چشم سمت راستم اجسام کمی دور را حالت سایه دار و دوبینی دارد و دکتر مغز و اعصاب گفت به دکتر چشم مراجعه کن و دکتر چشم گفت اشکال از اختلال لایه های اشکی چشم می باشد و بقیه معاینات دید و میدان دیدهم خوب است و نرمال. آیا ممکن است از میکروآدنوم و بزرگ بودن لوپ سمت راست هیپوفیز سرم باشد و یا ممکن است که بیماری ام اس گرفته باشم برای این موضوع خیلی استرس گرفته ام با تشکر از شما./ 
پاسخ: احتمال ام.اس و نیز فشار میکروادنوم هیپوفیز بسیار کم است ، بنظر میرسد مشکلات چشمی دلیل اصلی این حالت باشند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 24 اردیبهشت 1391 ساعت 10:42
با سلام خانمی 35 ساله هستم سال حدودا از 5 یا 6 سالگی عفونت گوش داشتم در سال 78 به خاطر عفونت گوشم رو عمل کردم و استخوانهای گوشم را تراش دادند بعد 2 سال دکتر گفت گوش میانیت عفونت کرده و دوباره گوشم رو عمل و پرده گوشم رو ترمیم کرد که پرده گوشم درست نشدحدودا بعد 3 سال دکتر گفت دوبتره باید عمل کنی تهران اومدم نظر دکتر همین بود الان حدودا سه سال است که موقع عفونت قطره سیپلکس میریزم و گوشم درد یا عفونتش قطع میشه ولی سوالی که از شما داشتم اینه :موقعی که یا گوش پاکن گوشم رو تمیز میکنم (عمیقا) حدودا 10 قطره آب بیرنگ و بو ازگوشم خارج میشه که اولا این آب چیه دوم اینکه اگر مایع مغزی است آیا دئباره در مغز ایجاد میشود . لطفا راهنماییم کنید 
/پاسخ: آن آب بی رنگ و بو میتواند ترشحات گوش یا آب مغزی باشد ، انجام سی تی اسکن های مخصوص از استخوانهای گوش و ام.ار.ای و نیز انجام آزمایش بر روی آب میتواند تا حد زیادی دقت تشخیص را افزایش دهد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 31 اردیبهشت 1391 ساعت 14:56
سلام آقای دکتر خانم من نزدیک به 45 روز پیش مشاوره ای نوشت ولی تا کنون جوابی نداده اید دلیلش چیست خانمی 24 ساله تومورمغزی نوع اولیگودندراگلیوماناحیه فرونتال چپ خردادگذشته عمل شده 30جلسه رادیوتراپی و بعد هم 6جلسه شیمی درمانی لطفا سریع جواب دهید اگر... 
/پاسخ: دوست عزیز روزانه نزدیک یکصد سوال ازطریق سایت ، و تعداد قابل توجهی ایمیل به اینجانب میرسد که با مشغله ی بسیار زیاد اینجانب ، پاسخ دادن به همه ی آنها بسیار سخت وتقریبا غیر ممکن است ولی با این وجود اینجانب تلاش کرده ام تا حد امکان آنها را پاسخ دهم ، بگذریم ... دوست عزیز نوشته های شما بدین معنیست که تومور ایشان نسبتا بدخیم است و شرایط خوبی ندارد ولی با این وجود نه امید نباشد و به درمان ادامه دهید , ضمنا بهترین مشاور شما پزشکیست که ایشان را جراحی کرده اند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 01 خرداد 1391 ساعت 11:39
سلام خیلی ممنون از اینکه سریع جواب دادید امید به خدا دعاکنید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده لاله مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 خرداد 1391 ساعت 20:53
سلام آقای دکتر ... مادرم چند روز پیش به محض بیدار شدن از خواب سر درد شدیدی داشت که به مرور زمان از شدت سردرد حالت تهوع گرفته بود آیا ممکنه تومور مغزی باشه؟ /پاسخ: نمیتوان با یک سردرد و این شرح حال تشخیص قطعی را مطرح نمود ، بیماری های مختلفی میتوانند این سردرد ها را ایجاد کنند ، در صورت تکرار یا ادامه ی آن ، انجام بررسی های بیشتر پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 07 خرداد 1391 ساعت 20:46
خدا قوت دکترا  
من مامانم حدود 14 روزه عمل جراحی اعصاب انجام داده یه گیست توی ناحیه ی هیپوفیز داشته که به طور کامل خارج شده الان هوشیار هست ولی هوشیاریش در حد مطلوب نیست دائم دچار تب می شه گذشته رو به یاد نمی یاره غذا رو زیاد می جوه وگاهی اوقات نه لقمه رو پایین می ده ونه اون رو از دهنش خارج می کنه و صحبت کردن براش سخته می خواستم ارزیابی شما رو بدونم و اینکه به نظر شما چه کارهایی رو باید انجام بدیم /پاسخ: احتمالا ناحیه ی هیپوتالاموس ایشان دچار ورم شده است ، هنوز زمان برای اظهار نظر قطعی کافی نیست و باید صبور باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 11:19
سلام آقای دکتر پسری هستم 20 ساله در دو ماه اخیر دو نفر از نزدیکانمان فوت کرد تقریبا دو ماه است روزانه چندبار سردرد های لحظه ای دارم ولی علایم دیگری ندارم خیلی نگرانم خواهشا زود پاسخ دهید احتمال تومور است؟ممنون 
/پاسخ: نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود اما بیشتر باید به مسائل روحی به عنوان دلیل این سردرد ها فکر کرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:31
من ... هستم درموردکیست اراکتویید... سوال داشتم تقاضا دارم لطفا در صورت امکان در سوال و جواب ... .با کمال تشکر. 
/پاسخ: لطفا تاریخ درج این سوال و پاسخ را بفرمائید تا اصلاح شود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:16
سلام آقای دکتر خسته نباشید 
در قسمت پشت سرم بین جمجمه و مغز احساس سنگینی و فشار میکنم که بعضی اوقات شدیدتر میشود که درد زیادی ندارد که میشود این درد را نادیده گرفت.این حالت خیلی کم پیش می آید شاید در هفته یک یا دوبار که هر بار یک یا دو ساعت میباشد. 
در ضمن من حساسیت فصلی ویک بیماری دیکر که اسمش یادم نیست (بعضی اوقات اشک ناخودآگاه از چشمانم میریزد که فقط میدانم مربوط به قسمت سمت چپ پشانی و کمی بالاتر است) 
در خانواده سابقه تومور مغزی داریم که برادر بزرگم حدود 16 سال پیش در سن 22 سالگی فوت کرد و حالا من حدود یک سال یا بیشتر است که این حالت را دارم.من 23 سال دارم.(با تشکر.حمید)/پاسخ: بعید به نظر میرسد مشکل خاصی داشته باشید . اما انجام بررسی های بیشتر تشخیصی موجب افزایش دقت این گفته خواهد شد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:10
با سلام خانم 35 ساله ای هستم که به علت سردرد به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کردم بعد از ام آر آی معلوم شده کیست 5 میلی نزدیک عصب بینایی من هست آیا نیاز به جاحی دارم ؟ علت سردرد هایم مربوط به این کیست هست؟/پاسخ: جنس این کیست و اینکه آیا تنها کیست است یا با تومور همراه است ، را ننوشته بودید اما احتمال اینکه مشکل سردردتان ناشی از این کیست باشد بسیار کم است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:05
با سلام آقای دکتر من در ناحیه راست پشت سرم وقتی فشار می دهم یا روی زمین دراز می کشم احساس درد می کنم وعلایم دیگری ندارم ممکن است تومور باشد؟لطفا راهنمایی ام کنید /پاسخ: بعید به نظر میرسد مشکل خاصی داشته باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:02
با سلام 
من 30 سالمه و از سال 86 دچار سرگیجه های وضعیتی میشدم که با مراجعه به پزشک ENT و انجام ام آر آی با و بدون تزریق از مغزم و همچنین تست سرگیجه ایشان گفتند که ممکن است شروع بیماری منیر باشد و مربوط به مغز نیست ولی در چواب ام آر آیم یک نکته بود که متوجه نشدم : A t1&t2 hyperintense focus in right corona radiata which is nonspecific and can be due to ischemic zone or dymielinating disease. 
البته دکترم گفتند که مشکلی نیست ولی توضیح بیشتری ندادند و لی چون توش اشاره به احتمال یک بیماری هستش میخواستم اینو برام روشن کنید 
با تشکر/پاسخ: تنها میتوانم بگویم به پزشک خود اعتماد کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 15 تیر 1391 ساعت 18:31
من 26 ساله بعضی وقتا پشت سرم درد می گیره یه کم حالت گیجی هم بم دست می ده تا نخوابم هم خوب نمی شه و در mri مغزم یه کیست آراکنوئید 25*15 در کف بطن سوم دیده شده دکترم گفته طوریت نیست ، دیدم تو مطالب قبلیتون نوشتید که کیست های آراکنوئید بی آزار هستند پس آیا سردرد من می شه یه سردرد عصبی باشه 
/پاسخ: احتمالا سردردهای شما زمینه های میگرنی دارند ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 26 تیر 1391 ساعت 12:17
حضور محترم آقاي دكتر سلام  
دوست نازنين من در اثر تومور مغزي كه جاي بدي هم در مغز داشت و نتوانستند براي او كاري كنند فوت كرد او ده سال پيش همسر خود را از دست داد آيا ناراحتي روحي از دست دادن همسرش ميتواند در ايجاد اين ناراحتي موثر بوده باشد و اصولا سهم ناراحتيهاي روحي در ايجاد اين تومورها چه ميزان است ؟ سپاس از راهنماييتان 
/پاسخ: نقش استرس در ایجاد بیماری های مختلف منجمله تومورها کاملا شناخته شده و مورد تائید است اما نمیتوان درصدی برای آن بیان نمود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 26 تیر 1391 ساعت 12:18
سلام .اقای دکتر من 23 سالمه مدتیه که زیاد سردرد میشم و چشمام تار میشن و دست چپم گاهی بی حس میشه به نظر شما این میتونه از علائم تومور باشه یا نه؟ممنون 
/ پاسخ: اغلب اینگونه موارد بدلیل استرس ها و همراهی با میگرن پدید می آیند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 مرداد 1391 ساعت 13:59
باسلام 
جناب دکترمردی 35 ساله هستم یه ام ارای دادم ازمغزم توش نوشته: 
there is a 41 x 28 mm CSF intensity homogenous cyst seen extra axially at LT temporal lob anteriorly with gentle effect due to an arachnoid cyst. 
the posterior fossa and brain stem are normal  
 
جناب دکترسخت ازاین کلمه کیست نگرانم خواهش میکنم راهنمااییم کنید.آیانگران باشم یانه؟ وبفرماییداین احتمل وجودداره که درآینده بزرگ بشه وبه تومرتبدیل بشه؟ 
/ پاسخ: اغلب اینگونه موارد نیاز به کار خاصی ندارند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 01 مرداد 1391 ساعت 13:51
سلام 
وقت بخیر 
بنده چند وقت یکبار دچار درد در ناحیه گردن و کتف سمت چپ می شوم 
آیا این درد از علائم تومور می تواند باشد؟ 
ممنون 
/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما در ارتباط با مسائل ستون فقرات ( دیسک ، آرتروزو ... ) باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 13:59
سلام آقاي دكتر 
بنده 30 سال سن دارم و مذكر . برخي مواقع حالتي شبيه به لرزش خفيف درون سرم(حالتي شبيه به برق گرفتگي) احساس مي كنم كه با ناراحتي اعصاب و استرس بدتر مي شود.همچنين مدتي پيش با آزمايش خون بمن گفته شده كه كمي غظت خون داري (هموگلوبين 16.8) كه همراه با سوزش پوست و خواب رفتگي دست پا بود كه با دادن يك واحد خون و رژيم غذايي سوزن سوزن شدن پوستم بهتر شد. مي خواستم بدانم علت لرزش درون سرم بعضي از مواقع ناشي از چه مي باشد(هچنين بنده بمدت 8 سال است كه سينوزيت مزمن دارم و تاكنون درماني انجام نداده ام).با تشكر از شما 
/پاسخ: فشارهای عصبی یکی از دلایل این لرزش ها هستند ، پارکینسون نیز در تشخیص افتراقی مطرح است . میتوانید با همکاران داخلی مغز و اعصاب مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 13:56
سلام ااقای دکتر آیا تومور سر باعث اختلالات د ید چشم میشود؟ (امینی قم) 
/پاسخ: یکی از دلایل مشکلات بینایی ، تومور های مغزی است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 07 مرداد 1391 ساعت 16:32
سلام آقای دکتر: من دختر21ساله هستم الان یک سال میشه که پشت گوش چپ وراست توده وجودداردکه خیلی نگرانم کرده البته به هیچ دکتری نرفتم سردرد هم زیاد ندارم فقط پشت گوشم سنگینی میکنم وگاهی تیر میکشه ;گوشم کمی داغ میشه علتش چی میتونه باشه؟لطفا منو راهنمایی کنید؟به چه دنتری مراجعه کنم؟میتونه تومور باشه؟ 
/پاسخ: در اغلب موارد این حالت طبیعی است ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 07 مرداد 1391 ساعت 16:28
سلام اقای دکتر 
وقت بخیر 
یه برامدگی پشت سرم هست نمیدونم کی دراومده شاید 3الی 4 سالی هست آقای دکتر این برامدگی خیلی محکم هست فکر نمیکنم غده چربی باشد تقریبا بالاتر از گردنم میشه(پایین جمجمه) اصلا درد نمیکنه احساس دردی دراین ناحیه نمیکنم (22ساله اراک) الان چند باری هست یادداشت براتون میگذارم ولی جواب ندادید خواهش میکنم جواب بدین با تشکر 
/پاسخ: در اغلب موارد این حالت طبیعی است ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 07 مرداد 1391 ساعت 16:24
باسلام دختری هستم 22 ساله حدودا 4ساله تومور مغزی خوشخیم از نوع منِژیت دارم 2بار عمل باز داشتم وحدودا یک سالیه که عمل گامانایف شدم بهم گفتن که تا حدودی بر طرف شده و بعد از یک سال دیگه باید برم چکاب چند تا سوال دارم از شما چرا اجازه عمل جراحی ندارم 1بینی 2از بینبردن جای عمل با لیزر 3 درست کردن دندان با عمل جراحی ودومین سوالم ایا امکان ازدواج دارم ایا مشکلی برای بچه دار شدن ندارم بعد از ازدواج ایا بچه دار میشوم یا امکان بچه دار شدن ندارم و سومین سوالم ایا امکان دوباره رشد تومور وجود داره منی که بعد از عمل به6ماه نکشیده رشد تومور داشتم بعد ازعمل جراحی بازحال بعد از عمل جراحی گامانایف به یک سال کشیده و گفتن سا ل بعد برم ایا امکان رشد تومور وجود داره یا خیر با گامانایف تمام مدارکاتم موجود است در مرکزگامانایف ... با تشکر فراوان لطفا سوال هامو پاسخ دهید با تشکر از زحمات شما 
/پاسخ: بدون مشاهده ی ام.ار.ای شما نمیتوان اظهار نظر قطعی نمود ، باردار شدن ارتباطی با این تومور ندارد .احتمال بازگشت تومور به میزان تخلیه ی تومور بستگی دارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 08 مرداد 1391 ساعت 13:30
با سلام و عرض ادب 
مادری دارم 49 ساله با سابقه 20 ساله میگرن. ساکن شیراز-به دلیل تشنجی که در سال89 داشتند به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کردیم و پس از انجام MRI و مشاهده عکس توسط جراح مغز و اعصاب مشخص شد که توموری به اندازه 4mm در طرف راست سرشون وجود دارد. 
هر 6ماه یکبار MRI انجام میشه و طبق نظر پزشک مربوطه خوش خیم هست و نیازی به جراحی نیست. و اگر عمل شوند دچار فلج یکرفه می شوند.ولی مادرم مکررا دچار تشنج خفیفی میشوند که همین امر باعث افسردگی و خانه نشینی ایشان شده است. 
داروهایی که مصرف میکند: کاربامازپین 400/4day-قبلا با لاموتریژین همراه بود ولی دچار دوبینی ، عدم تعادل حرکتی و خارش شدید شده بودند... در حال حاضر کاربامازپین و فنوباربیتال که بازهم خارش شدید همراه با تاول در دست و پا شدند. 
سرگیجه هایی هم دارند و گاهی از درد سر همان قسمت شاکی هستند. 
در ضمن بعد از انجام آزمایش خون در هفته گذشته ، گفتند که به دلیل مصرف طولانی مدت کاربامازپین رخ داده است. و داروی فنی تونین سدیم تجویز شده است. ایا راهی برای جراحی وجود ندارد؟ایا باید مصرف کابامازپین را قطع کنند؟و یا فنوباربیتال 
ایا راهی برای کنترل تشنجها وجود ندارد؟ 
لطفا راهنمایی فرمایید  
aPTT Patient time = 24 = 10.3 =ESR/1HR = 1 , Patient time 
/پاسخ: میتوانید برای خارج کردن تومور از روش های کم تهاجمی استفاده کنید اما امکان دارد حتا با خارج ساختن کامل تومور نیز تشنج ها از بین نروند .قطع دارو را پیشنهاد نمیکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:50
سلام اقای دکتر ایا اصولا تومورهای مغزی بدخیم درمان می شوند؟ یعنی مریض جان سالم به در می برد؟ لطفا بفرمایید اگه جوابتون مثبته بازه زمانی برای زنده موندن از چند ماه تا چند سال است معمولا؟؟ 
/پاسخ: بسته به نوع تومور باید اظهار نظر کرد، پیشنهاد میکنم با پزشک خود مشورت کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:42
salam aghaye doctor man chand bar message gozashtam javab nadadin ....mamnon misham javab bedin 
aya sar dardaye modavem tariie cheshm va 2taie didan az dast dadane taadol dard shadide va feshar jomjome momkene az alayeme tomor bashe?? 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . این علامتها میتوانند دلیل بسیار زیادی ، منجمله تومور ها را مطرح کنند ، اما اغلب موارد ناشی از فشار های عصبی هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:46
سلام . دوستم پسر 27 ساله س ک 4_5 سال قبل دچار تومور مغزی شده اوایل تومور از نوع درچه 2 تشخیص داده شد بعد ک به درجه 4 رسید جراحی شروع شد .تومور هم در قسمتی ک به نخاع وصل میشه قرار داره.1 سالی هست ک گفتن بهبودی کامل و پیدا کرده اما سردرد ها رو داره و خون دماغ میشه و اخیرا هم گفته شده یه لخته ای داخل سرش وجود با اسکن هیچی از تومور نبوده خواشتم بدونم با این علائم احتمال برگشت تومو ر وجود داره ؟ آیا تومور مغزی درمان قطعی داره؟این علائم چقدر از اعلائم برگشت تومور میتونه باشه ممنونم 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . اما تومور گرید ۴ به معنی بدخیمی تومور است و اغلب اینگونه موارد عودکننده هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:43
با سلام زیبا هستم 
بابای دوستم 3سال پیش روی غده هیپوفیزش تومور داشت عمل کرد ولی بعد از سه سال دوباره رشد کرده این بدخیمه و منجر به مرگ میشه احتمل داره به قسمت های دیگرسرش عود کنه 
/پاسخ: اغلب تومورهای هیپوفیز بدخیم نیستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:33
سلام دختري هستم 22 ساله تقريبا حدود يک يک هفته است که به طور شديد سرگيجه دارم و هيچ گونه درد ديگري در سر نداشته ام به دکتر هم مراجعه شده است ولي داور براي رفع سرگيجه داده است و امروز که دارم براتون يادداشت ميذارم سرگيجه کمتر شده ولي به شدت سرم سنگين و احساس درد در گيجگاهاي سرم مي کنم لطفا راهنمايي بفرائيد. 
/پاسخ: نمیتوان با این شرح حال به تنهایی اظهار نظر کرد . اما احتمال وجود حساسیت یا عفونت های ویروسی گوش میانی در شما زیاد است ، اغلب این حالتها بتدریج برطرف میشوند ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 00:14
با سلام .پسری هستم 29 ساله .به تازگی یک قسمت کوچک در پشت سرم باد کرده.(قلمبه شده)هنگامی که به آن قسمت دست میزنم درد می کند.مطمنا به جایی اثابت نکرده.علت چیست؟آیا خطرناک است؟ 
/پاسخ: نمیتوان بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما اظهار نظر قطعی نمود، اما پیشنهاد میکنم بدون اینکه نگران باشد ، از روش های تشخیصی مثل سی تی اسکن برای تشخیص دقیقتر استفاده کنید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 مرداد 1391 ساعت 18:10
با سلام واحترام 
اينجانب مدتي است سردرد ناحيه پشت سر دارم و موقع راه رفتن احساسي گيجي ، سبک سري و تمايل راه رفتن به سمت چپ و وزوز در گوش چپ دارم. طوري که بعضي مواقع احساس ضعف در پاها و افتادن هم مي کنم ، پس از مراجه به پزشک داخلي و انجام آزمايش خون نتجه اش پايين بودن قند خون (65) و کم خوني مينور بود . پزشک مورد نظر برام فوليد اسيد و آمپول تقويتي تجويز نمود و مدت يک ماه مي باشد که مصرف مي کنم ولي تاثير چنداني نداشته است .درضمن روزه هم مي گيرم خواهشمندم راهنمايي ام کنيد 
/پاسخ: پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران گوش و حلق و بینی مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 مرداد 1391 ساعت 14:16
درود بر شما 
مدت 6 سال است که سرگیجه دارم.مدتی داروهای مینیر مصرف کردم و ....در عکس ام ار آی نقطه های سفیدی روی مغز دیده شده که بعد از این مدت هنوز هستند.من 34 سال دارم و زن هستم چقدر احتمال ام اس وجود دارد؟ 
/پاسخ: اگر این نقاط سفید رنگ در طول مدت ۶ سال هیچ تغیری نکرده اند ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 24 مرداد 1391 ساعت 14:12
جناب دکتر اینهمه مامتن انگلیسی بازحمت نوشتیم جواب ماراندادید.دست شمادردنکند 
/پاسخ: دوست عزیز بدون تردید میدانید که پاسخ به حجم بسیار زیاد سوالات و ایمیلها ی دریافتی با وقت بسیار کم اینجانب امکانپذیر نیست ، ولی با این وجود به محض اینکه بتوانم مطالب و سوالات مرتبط با سایت را پاسخ خواهم داد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 27 مرداد 1391 ساعت 18:33
سلام اقاي دكتر يه سوال داشتم ايا افونت كوش به سردرد وسوزش أن ارتباط دارد؟ 
/پاسخ: عفونت های پیشرفته میتوانند موجب مشکلات شدید مغزی شوند ، در موارد خفیفتر نیز سردرد یکی از علامت های عفونت گوش بشمار میرود ، سوزش سر بیشتر مرتبط با فشار های روحی است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 شهریور 1391 ساعت 13:53
سلام أقاي دكتر من كاهي اوقات در قسمت كوش جبم احساس سنكيني و داغي دارم و احساس سركيجه دارم و سردردي در ناحيه جلو و بشت سر دارم أقاي دكتر خيلي نكرانم ممنون ميشم از راهنمايتون 
/پاسخ: مشکل شما در ارتباط با همکاران گوش و حلق و بینی است ، و نیازمند انجام مشاوره حضوری با این همکاران دارید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 14 شهریور 1391 ساعت 17:21
با سلام 
دختری 17 ساله دارم که به تازگی گوش هایش را سوراخ کرده است و از گوشواره های میخی استفاده میکند. 
در پشت گوشش جایی که گوشواره به آن فشار می آورد برجسته و یه صورت تومور یا غده شده است اما هیچ گونه جراحتی در آن دیده نمیشود. 
آیا این تومور است؟ 
/پاسخ: احتمالا حساسیت به مواد مورد استفاده است که موجب تورم آن ناحیه شده است ، نگران نباشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 19:12
باسلام وخسته نباشید.پدرم63ساله تومور مغزی گلیوبلاستوما باگریدIVدارند که چهارماه پیش عمل کردند بعداز عمل 35جلسه پرتو درمانی انجام دادند و 40قرص تمودال 100 مصرف کردند و پس از دو ماه 5قرص تمودال 250و داروهای دیگر.تابه حال هیچ علائمی نداشتند فقط چند وقتی است که کم اشتها و بی حوصله هستند. اقای دکتر پدرم خوب میشوند یا دوباره عود میکند ما خیلی نگرانیم ایا بهبودی قطعی امکان پذیر است؟ 
/پاسخ: متاسفانه پاسخ شما منفیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 18 شهریور 1391 ساعت 13:19
سلام آقای دکتر 
دختری 29 ساله هستم. از 2 هفته پیش به صورت مداوم سردرد خفیف همراه با حالت گنگی سر دارم. این درد به همراه حالت فشار به جمجمه در قسمت بالای سر است. تقریبا هر روز صبح با حالت بی حوصلگی و کسالت بیدار می شوم. با توجه به اینکه سابقه سینوزیت دارم, ممنون میشم راهنمایی بفرمائید. 
با تشکر 
/پاسخ: بنظر میرسد مشکل شما ناشی از عفونت سینوس هایتان باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 19:12
با سلام و خسته نباشید 
امیر هستم 24 ساله که شغلم مهندسی نرم افزار هست و مشغله کاریم زیاد و فکرم خیلی درگیر کار تحلیل نرم افزار می باشد. 
اگه عامیانه بخوام بگم گاهاً احساس میکنم 1 کرم تو سرم هست که روزی چند بار مغزم رو گاز میگیره.این درد لحظه ای و بیشتر در ناحیه پشت سر پایین سمت چپ هست.چند سالی هم هست که احساس می کنم حافظه ام کم شده.جدیداً هم چشمام سفیدی میبینه. 
میشه لطفاً راهنماییم کنید. 
/پاسخ: بنظر میرسد شما نیاز به کمی استراحت ، مسافرت ، و تفریح هستید ، زندگی تک بعدی میتواند مهمترین مشکل ایجاد کننده این علامت ها باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ماری مهمان در تاریخ شنبه, 18 شهریور 1391 ساعت 13:17
با سلام من از دیروز متوجه شدم روی استخوان پشت گوشم باد کرده به نظر شما این بیماری خاصی هست 
/پاسخ: نگران نباشید ، با همکاران گوش و حلق و بینی مشاوره نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زینب مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 18:57
با سلام  
زنی 29 ساله هستم، چند ماهی است که زمانیکه ایستاده کار میکنم پشت سرم احساسا کشیدگی زیاد میکنم مثلاً وقتی جارو میکشم سرم را پایین میگیرم انگار مو و پوست پشت سرم را به شدت میکشند و احساس کشیدگی و درد میکنم و برخی مواقع کم (دو بار در ماه) بی دلیل حالت تهوع پیدا میکنمپزشک خانواده برایم عکس رادیولوژی انداخت گفت ببینم گردنت مشکلی ندارد بعد گفت مشکلی نیست و یک قرص ب 1 برام نوشت اما این حالت بی دلیل نیست لطفا راهنمایی ام کنید 
بسیار از از شما متشکرم و از خدا برایتان طول عمر و سلامتی میخواهم 
/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی ، نیاز به انجام معاینه و بررسی های تشخیصی است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 16:13
با سلام و عرض ادب  
اقای دکتر همسر من در قسمت چپ سر پشت گوشش دارای تومور خوش خیم هستش و فعلا از دارو و لیزر استفاده میکنه سوالی که من دارم اینه ایا وجود تومور خوش خیم در این قسمت از سر خطرناکه؟ الان حدود یه ماهه متوجه شدیم و چه کاری بکنیم پیشرفت نکنه و از نظر تغذیه ای من چیکار میتونم بکنم لطفا راهنماییم کنید خیلی ممنون مرسی 
/پاسخ: اطلاعات ارسالی برای اظهار نظر کفایت نمیکند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 16:58
سلام. دختری 26 ساله هستم. خواهش می کنم من را راهنمایی کنید. برای سومین بار است که یادداشت می گذارم. چند وقتی است احساس درد خفیف و سنگینی و کمی سوزش و گزگز در ناحیه پشت سر سمت راست دارم. وقتی با دست هم پشت سرم را لمس می کنم، احساس می کنم سمت راست کمی ورم دارد که البته زیاد محسوس نیست. البته شانه راست و گردنم نیز گاهی درد می کند. ورزش هم می کنم که نمی دانم این درد ناشی از درست انجام ندادن حرکات ورزشی ا ست یا خیر. آدمی حساس و عصبی هم هستم. گاهی خوابم نیز نامنظم می شود. سالی یک بار یا گاهی دو بار دچار میگرن می شوم که الیته شدید نیست و خیلی به ندرت اتفاق می افتد و بیشتر هنگام تغییر فصل و در اوایل پاییز بوده. آیا جای نگرانی وجود دارد؟ ممنون می شوم اگر مرا راهنمایی کنید. 
/پاسخ: دوست عزیز شرح حال ارسالی بسیار بهم ریخته بوده و مطلقا نمیتوان بر اساس آن تشخیص خاصی را مطرح نمود ، برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و احتمالا بررسی های تشخیصی میباشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 05 مهر 1391 ساعت 22:33
fبا سلام پدر من مشکل شنوایی داشته و گوششون خیلی صدا می کرده دکتر ام ار ای نوشته بعد از جواب گفته در سرتون یه تومور هست و برای عمل باید به جراح مغز و اعصاب مراجعه کنید در حالی که پدرم هیچ مشکلی ندارد آیا عمل لازم است این تومورها چه قدر خطر داره با تشکر 
/پاسخ: بدون مشاهده ی ام.ار.ای ایشان و تنها بر اساس یک گزارش نمیتوان اظهار نظر نمود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 07 مهر 1391 ساعت 10:49
سلام آقای دکتر، یکی از بستگان ما دوشب پیش حالشون بد شد و بعد از بردن به بیمارستان و گرفتن ام آر آی مغز و .. دکترها خبر از یک توده بزرگ مغزی دادند. از چند وقت پیش ایشون یکی از پاهاشون به زمین کشیده میشد و دچار لکنت زبان شده بودند ولی دکترها متوجه این اختلال از جانب مغز نشده بودند. حال مدارک ایشون رو به دو دکتر متخصص نشون دادیم، یکی گفته که ایشون اگه عمل نکنن به طرز فجیعی تا حداکثر 3،4 ماه آینده زنده میمونن و دیگری گفته که وضع خیلی وخیم تره و اصلا نمیشه عمل کرد چون توده روی نقطه ی حساسی از مغز هست و حداکثر یک ماه زنده بمونن. من از مطب شما امروز وقت گرفتم ولی گفتن شما ایران نیستید و برای 17 مهر وقت میتونن بدن ولی اون موقع خیلی دیر میتونه باشه. ما چه جوری تو این مدت میتونیم با شما تماس داشته باشیم یا مدارکشون رو ببینین که اصلا میشه عمل کرد یا نه؟توروخدا یه کمکی به ما بکنین. ایشون 44 سالشون هست و دارای 3 فرزند هستند. 
پاسخ: میتوانید تصویر ام.ار.ای ایشان را روی دستگاه نگاتوسکوپ ( دستگاهی که پزشکان با آن عکس های رادیولوگی را میبینند ) گذاشته و بدون فلاش ، حتا با گوشی همراه خود از آن عکس بگیرید و برای من ایمیل کنید تا اظهار نظر صورت گیرد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 13:42
سلا من دختری 29 ساله هستم چند سالی هست که در قسمت جلوی سرم و کنار گوشم برامدگی دارم ولی هپچ عوارضی نداشته فقط کمی بزرگتر شده ایا این تومور مغزی هست من از اینکه دکتر تشخیص بدی بدهد به دکتر مراجعه نکردم لطفا من را راهنمای بکنید ممنون 
/پاسخ: تومور مغزی بسیار غیر محتمل است اما نمیتوان قاطعانه گفت کاملا سالم و نرمال است . برای اظهار نظر قطعی ، انجام معاینه و احتمالا بررسی های تشخیصی ارزشمند خواهند بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سپیده مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:03
سلام 
اقای دکتر پسر من 9 سالش و وقتی بازی می کنه و یا خسته می شه می گه من سرم درد می کنه و دوست داره بخوابه . والبته این سردرد ها به طور مداوم نیست گاهی دو یا سه هفته هیچ شکایتی نمی کنه  
من به توصیه دکتر ام ار ای کردم جواب ام ار ای را برای شما می نویسم خواهش می کنم راهنمایی کنید مشکل پسر من چیه؟ 
/پاسخ: به نظر نمیرسد مشکل ایشان نگران کننده باشد ، اگر سردردهای افزایش یابنده ، تهوع و استفراغ ، اختلالات حرکتی ، اختلالاتی در دید ، و یا هر گونه علامت دیگری مشاهده نمودید میتواند مهم تلقی شود . 
the images are obtained to the usual protocol which reveals dilatation of csf space at superacerebellar region seen maybe an arachnoid cyst in this region size about 4*3*2 cm however no mass effect seen  
posterior fossa and 7th & 8th never root complexes are intact 
بقیه ام ار ای جاهای مختلف را ذکر کرده و گفته چیزی دیده نشده و نرمال است

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 14:04
با سلام سردرد مي تونه از كمبود آهن باشه؟ 
/پاسخ: بسیار بندرت .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده سمانه مهمان در تاریخ یکشنبه, 28 آبان 1391 ساعت 13:54
سلام من دختر17ساله ای هستم که دچار بی نظمی قائدگی شده ام به طوری که 5ماه پریود نشدم آزمایش دادم فهمیدم پرولاکتین من از میزان معین بالاتر است پشت کنکوری هم هستم ولی استرس زیادی ندارم .کم کاری تیروئید هم ندارم در ضمن مجرد هم هستم آیا ممکن است دچار تومور هیپوفیز شده باشم .؟؟؟ 
/پاسخ: در صورتیکه میزان پرولاکتین خونتان بیشتر از دو برابر نرمال است میتواند ناشی از پرکاری هیپوفیز باشد اما آزمایشات تکراری و ام.ار.ای تعیین کننده ی دقیقتر تشخیص شما هستند .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 29 آبان 1391 ساعت 13:02
سلام من پسر 32 ساله ای هستم 3 سال است دچار حالتی میشدم که بعدا فهمیدم نوعی سرگیجه اس پس از یک سال تشخیص عفونت گوش داخلی بعد از یک سال ونیم اقای دکتری تشخیص وجود پوستی روی پرده گوش و به صورت سر پایی پوست را خارج کردند مشکل من کامل حل نشد داروهای مختلف مصرف کردم تا اینکه 6 ماه پیش سرگیجه شدید اتفاق افتاد سیتی مغز سالم بود دکتر گوش گفتند سالمی . من حالم خوب نشده پ شت گوشم حالت له شده داره با فشار اندک درد داره توی تاریکی عدم تعادلم بدتر میشه سرمو تکون بدم فریاد بکشم جسم سنگین بلند کنم حتی نشستن اگه سرم خم بشه حالتی مثه سرگیجه نه سرگیجه کامل بهم دست میده پزشکان هم تشخیصی برای بیماری من ندادند . این بیماری منو از فعالیت واداشته . پیشاپیش از جواب شما تشکر میکنم. 
/پاسخ: با این شرح حال ، مشکل شما ناشی از اختلالاتی در گوش میباشد و با رشته ی کاری اینجانب ارتباط ندارد ، لطفا با همکاران مربوطه مشورت نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 01 آذر 1391 ساعت 11:06
سلام آقای دکتر . من 22 سالم هست و در حال حاضر واسه کنکور ارشد می خونم و خیلی خیلی تحت استرس هستم . از حدود 3 ماه پیش سردرد هایی گهگاه دارم. و چشم هام موقع درس خوندن قرمز میشن و درد میگیرن. سردردهام زیاد آزار دهنده نیستن به طوری که با یک کم استراحت خوب میشن .اما الان حدود چند روزی میشه که یک سمت سرم(سمت راست) با فشار دادن احساس درد میکنم.باید به پزشک مراجعه کنم؟ نیاز به سی تی اسکن هست؟ 
/پاسخ: تلاش کنید در فواصل خواندن ، کمی استراحت به خود و چشم هایتان بدهید، از نظر چشم پزشکی اطمینان حاصل کنید ، فشار ها و استرس های روحی را کاهش دهید ، استفاده از نور و شرایط محیطی لازم برای خواندن را رعایت کنید ، در صورتیکه بهبود نیافتید میتوانید برای بررسی های بیشتر تشخیصی اقدام نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 28 آذر 1391 ساعت 18:23
سلام آقای دکتر این بار دوم که بیام می زارم جنین من طبق سونوگرافی کیست آراکنویید داره من هفت ماهه هستم می خواستم بدونم که این اختلال می تونه تا قبل از تولد جنینم رفع بشه وآیا میتونه واسه بچه ام خطرساز بشه واز لحاظ ذهنی واسه اش اختلال ایجاد کنه وآیا قاب درمان هست؟ 
/پاسخ: در اغلب موارد این کیست هیچ مشکلی ایجاد نمیکند ، درمان های این کیست بسته به شرایط بالینی و در صورت بروز مشکلات خاص انجام میشود، درمانی برای جنین های مبتلا پیشنهاد نمیشود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 30 آذر 1391 ساعت 12:04
سلام آقای دکتر من یک سال پیش بخاطر هم اتاق بودن با دختری که بیماری اعصاب داشت دچار یکسری سردرد ها شدم که بعد از یکی دو ماه دیگر آن سردرد ها به سراغم نیامدند که ناگفته نماند یکی دوبار هم دچار تشنج بسیار خفیف شدم که گاهی همراه آن بوی نامطبوع سوختگی میشنیدیم الان ÷س از یک سال دو روز از احساس ناخوشایند سردرد را دارم همراه با استشمام خفیف سوختگی البته من تا به حال دچار غش نشده ام وباز ناگفته نماند 1 سال است در خواب دچار لرزش سر می شوم خواهشمندم در مورد بیماری من تو ضیح دهید و ایا من دچار صرع هستم یا نه؟ و خدمت شما عرض کنم که من 23 سال دارم و دختر و جرد هستم 
/پاسخ: انجام ام.ار.ای مغز و نور مغزی برای شما پیشنهاد میشود احتمال اینکه به حملات تشنج مبتلا باشید زیاد است .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 26 مهر 1388 ساعت 02:00
تعداد مشاهده مطلب : 248703
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 4765
بازدید دیروز 22971
بازدید کل 34198380
کاربران حاضر 230
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.