در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات مقالات تخصصی استفاده از آمنیوتیک مامبران بجای سخت شامه
استفاده از آمنیوتیک مامبران بجای سخت شامه چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
پنجشنبه, 03 آبان 1386 ساعت 18:58
بيش از صد سال است كه جراحان مغز و اعصاب به دنبال جايگزين مناسبي براي سخت شامه...
خلاصه:
سالهاست كه يافتن ماده‌اي مناسب براي جايگزيني و ترميم سخت شامه فكر جراحان اعصاب را به خود مشغول داشته است. در اين راستا مواد و نسوج مختلفي مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه هر يك مزايا و معايب خاص خود را داشته‌اند.
در اين تحقيق، امكان جايگزيني پرده آمنيوتيك جفت انسان به جاي سخت شامه مغزي بررسي مي‌شود. در اين تحقيق تعداد ده سگ با شرايط سني، وزني و تغذيه‌اي مشابه بطور راندوم در دو گروه A,B قرار گرفتند. در گروه اول از قطعات آماده شده پرده آمنيوتيك (A.M) و درگروه دوم از فاشياي خود سگ در ترميم سخت شامه استفاده شد، علائم باليني و آزمايشگاهي حيوانات پس از پيوند توسط فرد ديگري در فرم‌هاي مخصوصي كه به همين منظور تهيه شده بود ثبت گرديد، چهل و پنج روز بعد از عمل اول، عمل جراحي دوم براي بدست آوردن اطلاعات تكميلي، توسط جراح ديگري صورت گرفت، نتايج حاصله از مشاهدات او درفرم مخصوصي ثبت شد. سپس كليه اطلاعات بدست آمده مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نهايي در هر دو گروه كاملا مشابه بود و هيچ موردي از عفونت، نشت مايع مغزي نخاعي، باز شدن زخم و پس زدن پيوند، يا احيانا تشنج در دو گروه مشاهده نشد.
نتايج حاصله مبين موفقيت كامل در اولين كوشش جهت پيوند پرده آمنيوتيك جفت انسان به جاي سخت شامه است.
كلمات كليدي (گل واژه گان)
پرده آمنيوتيك (A.M.)، ترميم ساخت شامه، پيوند

 

 
مقدمه Introduction
بيش از صد سال است كه جراحان مغز و اعصاب به دنبال جايگزين مناسبي براي سخت شامه هستند، هر بافت پيشنهادي براي جايگزيني يا ترميم دو را بايد خواصي را دارا باشد، از جمله مهمترين خصوصيت‌ها مي‌توان به قدرت كشش والاستيسيتي، قابليت بخيه شدن، حداقل خواص آنتي ژنتيكي، دسترسي آسان و ارزاني اشاره كرد. اين بافت ترجيحا نبايد ديسك عفونت را در بيمار افزايش دهد و نير كمترين واكنش بافتي را پديد آورد.
اولين گرافت دورائي، يك پوشش لاستيكي (Rubber Sheeting) بود كه براي پر كردن نقص سخت شامه، توسط Abbe مورد استفاده قرار گرفت (سال 1895) دو سال بعد يك فويل طلايي براي اين منظور ابداع شد و به تدريج بافت‌هاي اتوگرافت مثل فاشيالاتا،نسوج هرمولوگ مثل دوراي جسد، مواد سنتتيك مختلف مثل سيلاستيك Silstic))، فيبرين و فيلم اپي اتيلن و اسفنج كلاژني و غيره پيشنهاد شدند.
تقريبا بيشترين استفاده از دوراي ليو فيليزه جسد صورت مي‌گيرد اما بهاي زياد، سختي تهيه، و نيز ريسك بالاي انتقال بيماري ژاكوب كروتسفلد از معايب عمده آن به شمار مي‌روند.
در يك مطالعه جديد كه پريكارديوم گاو را به عنوان جايگزين دو را مورد استفاده قرار داده نتايج خوبي گزارش شده است.
در اين مقاله به معرفي يك بافت جديد يعني پرده آمنيوتيك جفت انسان (A.M.) به عنوان يك گرافت جديد و مناسب در ترميم سخت شامه خواهيم پرداخت. اين بافت در درمان سوختگي‌هاي وسيع پوستي، ترميم ايلئوم، و حتي اخيرا در درمان زخم‌هاي قرنيه مورد استفاده قرار گرفته است، اما مرور مدلاين (Medline) مويد اين ادعاست كه تاكنون هيچ تحقيق مشابهي در زمينه پيوند آن به جاي دو را به ثبت نرسيده است. اين مرور شامل مقالات ده سال گذشته و كلمات كليدي پرده آمنيوتيك، پيوند سخت شامه، پيوند بود.
مواد و روشها Materials and Methods
در يك مطالعه آينده‌نگر تجربي، تعداد ده سگ در محدوده سني 9-6 ماه (متوسط 7 ماه) و محدوده وزني 20-15 كيلوگرم (متوسط 3/18 كيلوگرم)، كه در شرايط سلامتي مناسب و تغذيه مشابه قرار داشتند، انتخاب شده و بصورت تصادفي (Randomization) در دو گروه B,A قرار داده شدند. براي هر سگ پرونده‌اي شامل دو فرم شماره 1 و 2 (ضميمه) تشكيل شد. در ابتدا از هر سگ آزمايش شمارش لكوسيتي و تعيين درصد سلول‌هاي پلي مورفونوكلئر (PMN) و لنفوسيت (Lynph.) و هماتوكريت (HCT) به عمل آمد. و نيز علائم حياتي شامل درجه حرارت بدن (B.T)، تعداد ضربان قلب در دقيقه (H.R) و تعداد تنفس در دقيقه (R.R) كنترل شد، سلامتي همه آنها توسط دامپزشك مشاور به تاييد رسيد.
شرايط عمل جراحي شامل زمان عمل، مدت عمل، نحوه عمل، مواد مورد استفاده در عمل جراحي، تعداد افراد شركت كننده در عمل و ساير موارد در 9 حيوان كاملا مشابه بود اما در اولين عمل پيوند (سگ شماره 1 A.M.) به علت ورود اشتباهي بر هول به سينوس فرونتال و نياز به شستشوي محل و سپس گسترش برش و عقب جهت اصلاح محل عمل، مدت جراحي به دو برابر (حدود 90 دقيقه) رسيد.
پرده آمنيوتيك (A.M.) مورد استفاده در تمام اعمال جراحي متعلق به جفت يك جنين 38 هفته‌اي سالم بود كه با روش سزارين غير اورژانسي به دنيا آمده بود. بلافاصله پس از خروج جفت، دو پرده A.M. و كوريونيك به دقت از يكديگر جدا شده، A.M. با استفاده از مقدار زيادي سرم نرمال سالين استريل شستشو داده شد، سپس در ظرف استريل حاوي سرم نرمال سالين قرار گرفته و در دماي 40C نگهداري شد. اين پرده بيست و چهار ساعت بعد مورد استفاده قرار گرفت.
در شرايط اطاق عمل دامپزشكي، پس از چيدن موهاي محل، حيوان بيهوش شده
(Xylazin 0.6mg/kg & pentobarbital 10-30mg/kg) پس از برش خطي پوست و كنار زدن عضلات از روي جمجمه، كرانيكتومي به ابعاد تقريبي3 در.3cm صورت مي‌گرفت، سپس سخت شامه را به صورت "s" برش داده، آراكنوئيد را توسط شارپ هوك باز مي‌كرديم تا csf به بيرون جريان پيدا كند ( اين كار براي بررسي توانائي بافت‌هاي پيوند شده در جلوگيري از نشت csf انجام مي‌شد)، سپس در يك گروه A.M. و در گروه ديگر فاشياي خود حيوان (به ابعاد تقريبي 2.2cm) توسط نخ سيلك "4.0" و به صورت Watertight به لبه‌هاي باز شده سخت شامه بخيه مي‌شد. براي نزديك كردن عضلات به يكديگر و دوختن پوست به ترتيب از نخ‌هاي نايلون "2-0" و نايلون "0" استفاده شده و عمل خاتمه مي‌يافت. در هيچ يك از حيوانات براي خون‌گيري از مواد خارجي مثل موم استخواني (Bone Wax) استفاده نشد.
پس از اتمام عمل جراحي، حيوان به محل نگهداري منتقل مي‌شد. در مرحله دوم فرد مسئول نگهداري، كنترل و تغذيه، كه از نوع بافت پيوندي بر هر سگ اطلاع نداشت بطور روزانه آنها را از نظر علائم حياتي شامل درجه حرارت بدن (B.T) تعداد ضربان قلب در هر دقيقه (H.R)، تعداد تنفس در دقيقه (R.R)، همچنين وضعيت عمومي معاينه مي‌كرد، آزمايشات شمارش لكوسيتي با تعيين درصد PMN و Lymph‌ به صورت سه روز در ميان و كشت خون (يك هفته پس از عمل ) به عمل آمده و در فرمهاي مخصوص ثبت مي‌شد.
آنتي بيوتيك (Enrofloxacin 5mg/kg/daty) يك روز قبل از عمل شروع شده و تا سه روز (در سگ شماره 1 تا 5 روز) ادامه مي‌يافت. ضمنا پس از خاتمه هر عمل جراحي يك دوز اسپري كلرامفنيكل روي زخم بخيه شده پاشيده مي‌شد.
شرايط نگهداري، وضعيت تغذيه‌اي و بهداشت در مورد تمامي سگ‌ها يكسان بود. پس از گذشت چهل و پنج روز، عمل جراحي دوم توسط جراح ديگري كه از نوع بافت پيوندي به هر حيوان مطلع نبود انجام مي‌گرفت و نتايج مشاهدات او به دقت در فرم شماره 2 ثبت مي‌شد، در اين فرم به نماي ظاهري زخم (جوش خورده يا نخورده)، وجود يا عدم وجود ترشحات چركي و يا مايع آبكي (سطحي يا عمقي)، و يا فيستول در محل عمل جراحي، ميزان جوش خوردن بافت پيونده شده به سخت شامه، نشت احتمالي csf از محل پيوند و تجمع ترشحات (csf يا چرك) در مجاورت محل پيوند توجه شده بود. پس از رسيدن به بافت پيوند شده، با سواب استريل نمونه جهت بررسي‌هاي ميكروبيولوژيك (لام مستقيم و رنگ‌آميزي گرم و كشت) برداشته و به آزمايشگاه ارسال مي‌شد. در نهايت فرم‌هاي تكميل شده تحت عنوان دو گروه A,B ناميده شده، و مورد بررسي نهايي قرار گرفتند.
نتايج Results
همان‌طوريكه در جدول شماره 3 مشاهده مي‌شود، خوشبختانه هيچيك از ده حيوان عمل شده علائم عفونت و حالات توكسيك را نشان ندادند. تنها سگ شماره 5 (A.M.) كمي بي‌حال به نظر مي‌رسيد اما پس از گذشت زمان متوجه علائم قاعدگي در اين حيوان شديم كه كاملا بي‌حالي او را توجيه مي‌كرد. خوشبختانه اين حيوان هم پس از گذشت چند روز وضعيت طبيعي خود را پيدا كرد. در اولين عمل جراحي كه روي سگ شماره 1 انجام شد، به علت كمي تجربه، اولين برهول وارد سينوس فرونتال گرديد، به همين خاطر شستشو با سرم استريل و گسترش برش به خلف داده شده، سپس كرانيكتومي در محل مناسب صورت گرفت با توجه به احتمال برش به خلف داده شد، سپس كرانيكتومي در محل مناسب صورت گرفت با توجه به احتمال بيشتر بروز عفونت در اين حيوان، آنتي‌بيوتيك پروفيلاكتيك تا 5 روز ادامه يافت. عليرغم آلودگي ناخواسته موضع عمل و نيز طولاني‌تر شدن مدت جراحي (90 دقيقه در مقابل 45 دقيقه)، خوشبختانه هيچ علامتي دال بر عفونت در حيوان پديد نيامد.
تورم محل عمل فقط در يك حيوان (شماره 10) كه پيوند فاشيا دريافت كرده بود مشاهده شد، علت اين مسئله خونريزي از عروق ديپلوئه جمجمه و اصرار ما بر عدم استفاده از موم استخواني (Bone Wax) براي كاهش احتمال عفونت بود، خوشبختانه در اين حيوان هم تورم محل عمل پس از سه روز خودبخود فروكش كرد و مشكل خاصي را بوجود نياورد.
نشت مايع مغزي نخاعي (csf) در هيچ كدام از حيوانات دو گروه پديد نيامد، زخمها به خوبي التيام يافتند، فيستول پديد نيامد، تجمع چركي زير محل بخيه‌ها وجود نداشت. A.M. و فاشيا به حدي خوب به سخت شامه جوش خورده بودند كه فقط وجود نخ بخيه امكان شناسايي آنها را فراهم مي‌كرد.
نمونه‌هاي ميكروبيولوژيكي تهيه شده از هر نه حيوان منفي بود و فقط نمونه سگ شماره 6 استفا را نشان مي‌داد كه با توجه به شرايط باليني حيوان و وضعيت محل عمل آلودگي نمونه در زمان تهيه مطرح شده بود.
‌توضيحات عمومي:
1-آنتي‌بيوتيك در تمامي سگ‌ها بصورت يكسان (يك روز قبل از عمل تا سه روز بعد از آن) مورد استفاده قرار گرفت غير از سگ شماره 1 كه آنتي‌بيوتيك تا پنج روز ادامه يافت.
2-كليه داروهاي مورد استفاده در پيش بيهوشي، بيهوشي و پس از عمل به عنوان ضد درد (به ترتيب Dipyron 28mg/kgm, Pentobarbital 10-30mg/kg,Xylazino 0.6 mg/kg ) در همه سگ‌ها يكسان بود.
3-تغذيه سگ‌‌ها در مدت تحقيق كاملا يكسان صورت گرفت.
بحث Discussion
يك بافت مناسب و ايده‌آل براي پيوند سخت شامه بايد براحتي قابل تهيه بوده، قدرت كافي براي شكل‌گيري و بخيه شدن داشته باشد، خاصيت آنتي‌ژنتيكي و توكسيسيتي كمي داشته و ارزان قيمت باشد. تعداد زيادي از مواد بيولوژيك و سنتتيك براي اين پيوند مورد استفاده قرار گرفته‌اند، سخت شامه ليوفيليزه انساني سه دهه گذشته به عنوان يك بافت اتولوگ براي اين منظور مورد استفاده قرار گرفت. از معايب اين بافت شانس انتقال بيماري ژاكوب كروتسفيلد، ضخامت غير يكدست و اشكال در بكارگيري راحت آن است. يافته‌هاي اين تحقيق و نيز مرور مقالات مختلفي كه در مورد استفاده از A.M. براي درمان سوختگي‌ها منتشر شده‌اند مبين شكل‌گيري آسان، قابليت بخيه شدن به فرم دلخواه، آنتي ژنيسيتي و توكسيسيتي ناچيز A.M. هستند. اين بافت به راحتي در دسترس است و استفاده از آن هزينه چنداني را به بيمار تحميل نمي‌كند. در اين تحقيق ابعادمورد نظر A.M. به راحتي تهيه شدند و به خاطر حالت ژلاتيني خاصي كه داشتند به خوبي و بدون بازماندن فضا در لابلاي گره‌ها، بخيه مي‌شدند به همين خاطر نه در طول عمل جراحي و نه پس ازآن هيچ‌گونه نشت مايع مغزي نخاعي (csf) مشاهده نشد. از طرف ديگر با توجه به تفاوت‌هاي آنتي ژنتيكي بين انسان و سگ، احتمال زيادي براي پس زدن پيوند داده مي‌شد اما با كمال تعجب و البته خوشبختي نه تنها حتي يك مورد از پس زدن پيوند مشاهده نشد، بلكه بافت‌هاي پيوند شده به حدي خوب به سخت شامه مجاور جوش خورده بودند كه فقط وجود نخ‌هاي بخيه اطراف پيوند امكان شناسايي آن از بافت طبيعي مجاور را مقدور مي‌ساخت. اين مسئله مهر تائيد ديگري بر ناچيز بودن خاصيت آنتي ژنتيكي A.M. (به شرط شستشوي كافي و آماده‌سازي مناسب آن) مي‌باشد.
همان‌طوري كه در اين تحقيق مشاهده مي‌شود اگر مراحل مهياسازي A.M. به درستي صورت گيرد شانس بروز عفونت‌هاي ثانويه در حداقل است. از نظر پيشگيري از انتقال عفونت‌هاي مادر باردار به فرد گيرنده پيوند در اثر آلودگي احتمالي A.M. نيز نكات مهم و قابل توجهي وجود دارند، كه در اين تحقيق نيز به آنها توجه كافي مبذول شده بود. از جمله اينكه مادر باردار نبايد سابقه سقط‌هاي مكرر را داشته باشد، و همچنين نبايد از بيماري‌هاي متابوليكي مزمن، بيماريهاي قابل انتقال از راه جنسي (STD)، عفونت‌هاي داخل لگني (PID)، آندومتريت، توكسمي بارداري، هپاتيت‌هاي ويرال، عفونت‌هاي HIV,TORCH رنج ببرند. پارگي زودرس پرده آمنيوتيك و آلدگي به مكونيزم وجود نداشته و رنگ و بوي مايع آمنيون كاملا طبيعي باشد. A.M. بايد توسط سزارين غير اورژانسي بدست آمده و در شرايط استريل به دقت از پرده كوريون جدا و دقيقا با محلول‌هاي مخصوص شستشو شده باشد. A.M. مورد استفاده در اين تحقيق به جفت مادري سالم با حاملگي ترم كه تحت عمل سزارين غير اورژانسي قرار گرفته بود تعلق داشت آزمايشات فوق تا حد امكان در اين مادر صورت گرفته و شرايط لازم در او تائيد شده بود. A.M. تهيه شده با استفاده از مقادير زيادي سرم نرمال سالين استريل و محلول Dacin شسته، سپس در محلول سالين نرمال حاوي آنتي بيوتيك (Ampicillin 1g/lit & Vancomycin 1g/lit) در درجه حرارت 40C نگهداري شده و 24 ساعت بعد مورد استفاده قرار گرفت.
طبق تحقيقات مختلف اگر A.M. در شرايط معمولي محيط قرار گيرد پس از سه روز 100% عفوني خواهد شد، در صورت نگهداري A.M. در محلول حاوي پني‌سيلين ما ترجيح داديم از وانكومايسين و آمپي‌سيلين استفاده كنيم. امروزه استفاده از محلول Dacin براي شستشو و آماده‌سازي A.M. پيشنهاد مي‌شود براي ساختن اين محلول ابتدا 45 گرم بيكربنات سديم به يك ليتر هيپوكلريت 12% اضافه مي‌شود، سپس با افزودن آب، حجم محلول را به 24 ليتر مي‌رسانيم، براي شستشوي اين محلول را به نسبت 32/1 رقيق مي‌كنيم. اساس استفاده از اين فرمول مطالعه رابسون است كه نشان داد ديسك عفونت A.M. پس از شستشو با سرم سالين نرمال و سپس هيپوكلريت سديم 0./025% و قرار دادن آن در سرم سالين نرمال در درجه حرارت 40C به صفر مي‌رسد.
يك نكته مهم اين است كه بتادين غليظ خواص بيولوژيكي A.M. را تحت تاثير قرار مي‌دهد به همين خاطر نبايد مورد استفاده قرار گيرد. برخي محققين معتقدند كه اشعه اولتراويوله (U.V.) دوام A.M. در مقابل عفونت را افزايش مي‌دهد.
راكسيون در بافت مغز مجاور نيز از جمله مسائل مهمي است كه بايد در مورد هرنسج پيشنهادي براي پيوند سخت شامه مد نظر باشد. بسياري از مواد سنتتيك به علت توليد يكدست‌تر و عدم انتقال بيماري ژاكوب كروستفيلد، توجهات ويژه‌اي را به خود جلب كرده بودند اما اغلب آنها به علت راكسيون شديد بافتي كه موجب تحريك سنج مغز زيرين شده بود، تشكيل نسج اسكار قابل توجه، كپسول‌دار شدن گرافت، و علائم مننژيتيك يا هموراژي، از رده خارج شدند. طي تحقيقي كه روي پريكارديوم گاوي (B.P.) انجام گرفته، اين خاصيت در آن ناچيز بوده و يا وجود نداشته است. خوشبختانه در اين تحقيق هم هيچ موردي از چسبندگي A.M. به نسج مغز، ادم، هيپرمي، يا هموراژي كورتيكال و نيز سنج اسكار روي كورتكس مشاهده نشد، از نظر باليني هم تشنج، علائم منتشره، يا كپسوله شدن گرافت در هيچيك از ده حيوان عمل شده پديد نيامد. البته تحقيقات بيشتر به تاييد اين مسئله كمك خواهند كرد.
از جمله مزاياي ديگري كه در اين تحقيق به آن برخورديم قابليت كشش مناسب، ضخامت يكدست و كافي، انعطاف‌پذيري بسيار خوب و قابليت دسترسي به هر مقدار لازم از اين بافت بود.
كلسفيكاسيون گرافت از جمله مسائلي است كه در تحقيق بر روي B.P مورد توجه قرار گرفته است، البته اهميت اين مسئله در پيوندهاي قلبي عروقي است و نقش منفي خاصي براي آن در پيوند به سخت شامه در نظر گرفته نشده است. در اين تحقيق نيز به مسئله وقوع يا عدم وقوع كلسيفيكاسيون در A.M. و فاشياي پيوندي توجه داشتيم بطوريكه پس از اتمام بررسي بافت‌هاي پيوندي (A.M. و فاشيا) تحت بررسي ميكروسكوپي قرار گرفتند اما پاتولوژيست هيچ موردي از كلسيفيكاسيون در آنها گزارش نكرد. ممكن است عدم وقوع كلسيفيكاسيون به زمان نسبتا كوتاه اين تحقيق مرتبط باشد اما به هر حال حتي بروز كلسيفيكاسيون ديررس چيزي از ارزش A.M. نخواهد كاست. ضمن اينكه در تحقيقات به عمل آمده بر روي B.P. مشخص گرديد كه فني توئين (داروي شايعي در بيماران جراحي اعصاب) تا حد زيادي شيوع كلسيفيكاسيون را كاهش مي‌دهد (با واسطه فعاليت ضد ويتامين D) و اين مسئله مي‌تواند ميدان مطالعه جديدي را روي A.M. باز كند.
همانطور كه قبلا هم گفته شد يك مسئله مهم ديگر در ارتباط با استفاده از هر بافت به جاي سخت شامه، هزينه تمام شده آن براي بيمار است. قيمت تمام شده B.P. در ابعاد مختلف بين 310-145 دلار و قيمت تمام شده سخت شامه ليوفيليزه جسد بين 845-325 دلار است در صورتيكه حتي با احتساب تمام هزينه‌هاي مربوط به آزمايشات فرد دهنده پيونده (كه اغلب توسط خود فرد دهنده و با هزينه شخصي او به عنوان بررسي‌ها روتين انجام مي‌شوند)، قيمت تمام شده A.M. آنهم در ابعادي بيشتر از ابعاد و اندازه‌هاي B.P. و سخت شامه ليوفيليزه جسد بسيار كمتر از اين ارقام خواهد بود.
البته استفاده از فاشيالاتاي خود بيمار از نظر هزينه تمام شده ظاهري مقرون به صرفه‌تر خواهد بود اما بايد توجه داشت كه استفاده از آن به معني تحميل يك عمل جراحي دوم، با تمامي عوارض احتمالي حاصله (مثل درد محل عمل، احتمال عفونت، مسائل زيبايي و ...) خواهد بود ضمن اينكه مقدار فاشيالاتاي بدست آمده با مقدار A.M. در دسترس قابل مقايسه نيست.
در انتها مؤلفين اين مقاله اعتقاد دارند كه اگر چه تعداد نمونه مورد بررسي در اين تحقيق زياد نبوده است اما جرقه‌اي اميد بخش براي يافتن يك بافت جايگزين جديد براي سخت شامه بوده و اميدوارند كه تحقيقات بعدي آنها (كه همچنان ادامه دارد) و نيز همراهي ساير محققين بتواند ابهامات احتمالي را از سر راه بردارد و بدينوسيله گامي در جهت كمك به بيماران نيازمند به جلو رود.
لطفا با پر كردن فرم نظرخواهي در پائين صفحه ي اصلي يا بالاي همين صفحه، ما را در ارتقاي كيفيت مطالب ياري كنيد.
منابع References
1.Anson - JA. Marchand-Ep: Bovine Pericardium for dural grafts:
Clinical resaults in 35patients. Neurosurg 3q(4): 764-8, 1996.
2.Laun-A, Tonn-JC, Jerusalem-C: Comparative Stury of lyophilized human dural mater and lyophilized bovine pericardium as dural substiutes in meuro surgery. Acta Neurochir-Wien 107 (1-2): 16-21, 1990.
3.Adegbite AB, paine KWE, Rozdilsky B: The role of neomembranes in formation of hematoma around silastic cubstitue: Case veport: J. Neurosurg 58:265-7, 1983.
4.Brown-MH, Grindlay - JH, Graig WM: The use of polythene filmas adural Substitute: An experimental and Clinical study.
5.Narotam-PK, VanDellen-JR, Bhoola-KD: Aclinicopathological Study of Collagen Sponge as a dural graft in neurosurgery.
J.Neurosurg. 82:406-412,1995.
6.from the centers for disease control and prevention, Creutzfeldt Jakob disease associated with cadaveic dura mater grafts-Japan, January 1979-May, JAMA 279(1):11-12, 1998.
7.Yamada-M, Itoh-Y: Panencephalopatic type of Creutzfeldt-Jakob disease associated With cadavoric dura mater graft. J-Neurol-Neurosurg - Psychiatry 63(4):524-7,1997.
8.Defebrre-L,Destee-A, Caron-J, Ruchoux-MM, Wurtz-A, Remy-J: Creutzfeldt-Jakob disease ofter an embolization of inter costal arteries With cadaveric dura mater suggesting a systemic transmission of the priom agent. Neurology 48(5): 1470-1/1997.
9.Ernestus-RI,Ketter-G, Klug-N: Dura plasty in intra cranid operations-Zentralbi-Neurochir 56(3): 106-10,1995.
10.Lang-C J, Schuler-P, Engelhardt-A,Brown-P: Probable Creutz feldt-Jakob disease after acadaveric dural graft. Eur-J-Epidemiol 11(1):79-81,1995.
11.Nisbet-IJ, MacDonaldson-I, Bishara-SN: Creutzfeldt-Jakob disease in a secont patient who received a cadaveric dura mater graft JAMA 261:1181, 1989.

 یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده دکتر کامران شماع در تاریخ سه شنبه, 30 مهر 1387 ساعت 12:23
امید به موفقیت شما و همه آنان که به اعتلای دانش ونام میهن خویش می اندیشند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 30 آذر 1387 ساعت 16:57
صدها فرشته بوسه بر ان دست ميزنند 
كز كار بسته خلق يك گره باز كنند  
با ارزوي سلامتي براي شما و خانواده محترمتان 
شريفي نرس از قم
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

تعداد مشاهده مطلب : 23255
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 7127
بازدید دیروز 5578
بازدید کل 32085505
کاربران حاضر 114
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.