در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه مقالات مقالات تخصصی دانستنی هایی در مورد  کمردرد و نکاتی مهم برای بیماران سیاتیکی ...
دانستنی هایی در مورد  کمردرد و نکاتی مهم برای بیماران سیاتیکی ... چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
دوشنبه, 27 اردیبهشت 1389 ساعت 20:27

تقريباً همه ي افراد ،گاهی اوقات و

كم و بيش در نقاطي از كمر خود احساس

درد دارند...

به عبارت ديگر مي توان گفت كه اغلب ما

در دوره اي از زندگي خود اين درد را تجربه كرده يا خواهيم كرد.

تصویر 1
حالت های  بد بدن در انجام کارها یکی از مهمترین دلیل


اغلب ما هنگام انجام فعاليت هايي نظير جابجا كردن جعبه هاي

بزرگ و بلند كردن كودكان،جارو كردن نشستن طولاني و ...

كمردرد خود را جدي نمي گيريم.


بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اغلب كمردردها با رفتارهاي

روزانه ما تشديد مي شوند. اكثر ما هنگام ايستادن،

نشستن و خم شدن ، وضعيت هاي

نامناسبي در بدن خود ايجاد مي كنيم.

اغلب هنگام بلند كردن اشياء به جاي خم كردن زانو، كمر خود را

خم مي كنيم و بدين ترتيب فشارهاي

بيش از حدي را به ستون فقراتمان وارد مي سازيم .


انجام كارهايي كه براي سلامتي ما مضر است ميتواند

سالها بعد علائم كمردرد را ايجاد كند . همچنين


وارد آمدن فشار زياد به عضلات كمر و


به اصطلاح رگ به رگ شدن رباط هاي كمري كه نگه دارنده

مهره ها هستند نيز مي تواند باعث كمردرد شود.

عضلات كمر براي مقابله

با اين  فشار دچار گرفتگي و انقباض مي شوند تا بتوانند

كمر را از صدمه بيشتر محافظت كنند و اين حالت ، خود

باعث تشديد درد كمر خواهد شد.


در واقع اين سيكل درد، سفتي و انقباض عضلاني درمان نمي شود مگر

اين كه شما فعاليت خود را كم كنيد ، به كمر خود استراحت دهيد و


سپس به تدريج ازعضلات خود استفاده نماييد.

در گذشته ، پزشكان استراحت طولاني مدت در بستر

را توصيه مي كردند

اما اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه استراحت بيش از حد باعث


طولاني شدن درمان كمردرد است.
اين مسئله در مورد

رگ به رگ شدن عضلات هم صدق مي كند.

در حال حاضر كمردردهاي شديد، حداكثر با دو تا سه روز استراحت

و پس از آن با شروع فعاليت هاي سبك و كشش آرام عضلات

درمان مي شوند، اين طريقه درمان باعث افزايش قدرت

خم شدن بدن و توان حركت خواهد شد.


از جمله ساير علل كمردرد مي توان آرتروز و فتق ديسك كمر

(غضروف بين مهره ها) را نام برد.فتق ديسك در بين عوامل كمردرد

شيوع كمتري دارد ولي از جمله معروفترين علل آن است.

کمردرد،کمر،درد،ستون فقرات،دیسک،اسپاسم،فتق دیسک، دیسک کمر،کمر درد،دردکمر،درد کمر

تصویر 2

در این تصویر شماتیک میتوان نحوه ی فشار بر نخاع

ديسك بين مهره ها ، فضاي نرمي را بين مهره ها ايجاد

مي كند، گاه اين ديسك با بیرون زدن خود به اعصاب ناحيه فشار

وارد مي آورد.در اغلب موارد اعصابي كه از ران و بازو

مي گذرند تحت فشار قرار گرفته و گاه

بي حسي، ضعف و مشكلاتي در كنترل ادرار ايجاد مي كنند.

گرچه فتق ديسك مانند ساير علل كمردرد، خود به خود بر طرف نمي شود

ولي اغلب نيازي به عمل جراحي نيست.در حقيقت سي درصد مردم


مبتلا به فتق ديسك هستند ولي در صورت مراعات هرگز

برايشان مشكل جدي ايجاد نمي شود.درمان


براي برطرف كردن كمردرد، به پشت بخوابيد، يك بالش زير

زانوهايتان قرار دهيد.

(در حالي كه زانوهايتان را جمع كرده ايد). اين طريقه خوابيدن


فشار را از كمر شما بر مي دارد.

درمان اصلي همه كمردردها كم كردن فعاليت است.

البته اين كاهش فعاليت

همان طور كه قبلاً گفته شد فقط براي چند روز پيشنهاد مي شود و


پس از آن با نرمش هاي مخصوص پايين كمر و

«عضله چهار سر ران» مي توان

كمردرد را درمان كرد.

برخي اعتقاد دارند كه در روزها ي اول شروع درد بهتر است

براي كاهش التهاب از يخ و در روزهاي بعد

از گرماي موضعي در محل درد استفاده كرد تا انقباض مقاوم

عضلات را برطرف كند.

اما تجربه نشان مي دهد كه سرما درماني در اغلب بيماران


ما پاسخ مناسبي نمي دهد.

همچنين داروهاي ضد التهاب مثل ايبوبروفن، كتو بروفن

و ناپروكسن در بر طرف كردن

درد و التهاب مؤثر هستند. اگر يك دارو اثر نكرد، نوع ديگري


از دارو را مصرف كنيد؛ زيرا افراد مختلف نسبت به داروها

عكس العمل متفاوتي دارند.

به خاطر داشته باشيد كه داروهاي ضد التهاب را حتماً


همراه غذا ميل كنيد تا باعث ايجاد مشكلات گوارشي و زخم

معده در شما نشوند.

داروهاي جديد و گران قيمت مثل « سلبركس» بهتر از

داروهاي قديمي عمل نمي كنند

ولي تحريكات معده در آنها كمتر است و به طور كلي براي


درمان دردهاي طولاني مدت و در افرادي با سابقه زخم معده

مصرف مي شوند.

کمردرد،کمر،درد،ستون فقرات،دیسک،اسپاسم،فتق دیسک، دیسک کمر،کمر درد،دردکمر،درد کمراستامينوفن نمي تواند كمك به رفع التهاب كند. ولي

مي تواند درد را بر طرف سازد.

هم چنين بر روي معده نيز اثري ندارد. استامينوفن بي خطرترين


دارو در درمان هاي طولاني مدت است ولي نبايد بيش

از 2 تا 3 هزار ميلي گرم

در روز مصرف شود؛ زيرا مصرف زياد دارو ، كبد را تحت تأثير

قرار مي دهد.

داروهاي شل كننده عضلاني ميتوانند با كاهش اسپاسم

عضلاني در كاهش درد موثر واقع شوند.


آيا نيازي به گرفتن عكس راديولوژي هست؟


اكثر مردم سؤال مي كنند كه آيا نيازمند انجام راديوگرافي

ساده و يا ام.آر.آي

هستند يا نه!در جواب بايد گفت كه بسياري از كمردردها

نياز به عكس برداري ندارند.

اما در مواردي كه پزشك به صدمات استخواني مثل صدمه

به مهره ها در اثر ضربه، پوكي استخوان يا سرطان مشكوك

باشد مي تواند از اين روش هاي تشخيصي استفاده نمايد.

همچنين زماني كه پزشك تصميم به جراحي بيمار دارد و يا

در تشخيص علت دردهاي بهبود ناپذير نيز ، انجام «ام.آر.آي»

توصيه مي شود.

درمان در زماني كه كمردرد بهبود نمي يابد :

جابجا كردن ستون فقرات و طب سوزني روش هائي هستند

كه بسياري از افراد ( و متاسفانه خيلي از سود جويان )

از آنها بعنوان روش هائي براي درمان كمردردها از آنها استفاده

مي كنند اما اين كارها در بسياري

از موارد فقط نقش روان درماني را ايفا مي كنند.

گرچه در مواردي كه علت دردهاي بيمار فقط اسپاسم

عضلاني باشد ميتوان از

مانيپولاسيون بهره برد . ماساژ درماني در مبتلايان به كمردردهاي

ساده و معمولي كه اغلب بدليل گرفتگي عضلاني ناشي

از نشستن طولاني و يا بد نشستن و ... كه باعث انقباض

عضلات موضعي كمر مي شوند مي تواند


درجاتي از بهبودي را پديد آورد .بسياري از پزشكان با مانيپولاسيون

(برگرداندن مهره ها و جابجا كردن آن ) بدلايل متعدد موافق نيستند.


اگر كمردردي داريد كه بعد از هفته ها درمان نشده است به پزشك

خود مراجعه كنيد. اگر ضعف يا سستي در بازو يا ران خود احساس

مي كنيد آن را جدي بگيريد.

در مواقع زیر حتما به پزشک مراجعه کنید:

* اگر درد کمر دارید و به راحتی ادرار نمی کنید.

* اگر در پاهایتان احساس ضعف و یا بی حسی می کنید.

* اگر درد کمر شما هر روز شدیدتر می شود.

* اگر درد کمر شما ناشی از تصادف و یا مصدومیت کاری باشد.

* اگر در رابطه با درد کمر وزن کم می کنید.

* اگر درد شما پس از دو هفته کمتر نشود.معرفی یک بیمار مبتلا به تنگی کانال نخاعی کمر :


ایشان مردی 63 ساله هستند
که تقریبا یک سال پیش
به مطب من آورده شدند .
بیمار بدلیل ناتوانی در راه رفتن و فلج هر دو پا ،
بر روی دوش فرزندشان و در حالیکه تنها
حرکات بسیار کمی در پای راست داشت ،
به مطب اینجانب آورده شد .
در بررسیها و سوالات اولیه مشخص شد که از مدتی پیش
و بدنبال سابقه ای چند ساله از کمردرد و دردهای سیاتیکی ،
دچار فلج اندام تحتانی و بی اختیاری ادراری شده است.

رفلکس های نخاعی در هر دو پا از بین رفته
و حس و حرکت بشدت دچار کاهش شده بود...
لاغری شدید پاهای ایشان نشان دهنده ی طولانی و قدیمی بودن

کمردرد،کمر،درد،ستون فقرات،دیسک،اسپاسم،فتق دیسک، دیسک کمر،کمر درد،دردکمر،درد کمر

ام ،ار ، آی بیمار بخوبی تنگی کانال نخاعی

مشکلات ایشان بود .
با توجه به ام.آر.آی ( تصویر پائین ) و رادیوگرافیهائی
که همراه بیمار بود ، تشخیص تنگی بسیار شدید
کانال نخاعی در اثر فتق دیسک های متعدد
و تغییر شکل مهره ها و دفورمه شدن آنها
بر اثر افزایش سن و
انجام کارهای سنگین و ... برای بیمار داده شد
با توجه به شرایط بسیار بد و وضعیت نا مطلوب
ایشان ، دستور بستری داده شد .

کمردرد،کمر،درد،ستون فقرات،دیسک،اسپاسم،فتق دیسک، دیسک کمر،کمر درد،دردکمر،درد کمر

و ریشه های عصبی ،

و سپس فیکس کردن ستون فقرات

با یکی از پیشرفته ترین


در طول عمل جراحی تنگی شدید کانال نخاعی و
دیسک های بیرون زده تخلیه شدند سوراخ های بین مهره ای
آزاد شدند ، ریشه های عصبی که شدیدا تحت فشار بودند ،
آزاد شده با توجه به لقی منتشر مهره های متعدد ، از سیستم های

کمردرد،کمر،درد،ستون فقرات،دیسک،اسپاسم،فتق دیسک، دیسک کمر،کمر درد،دردکمر،درد کمر

نخاع  و تصویر سیستم فیکساسیونی


فیکساسیونی استفاده شد .

چند روز پس از عمل جراحی ، بیمار با توصیه های
لازم و تاکید بر حرکت درمانی و فیزیوتراپی از بیمارستان
ترخیص شد.

بمرور زمان بهبودی قابل توجهی در حرکات ایشان پدید آمد ،
بطوریکه توانائی راه رفتن با عصا را مجددا بدست آورد
و تقریبا یک ماه پس از عمل توانست بصورت ارادی ادرار کند ...

در زیر متن کامل و بدون تغییر نامه ی بیمار فوق ،
که خطاب به اینجانب و برای استفاده در سایت ،
به رشته ی تحریر در آمده است را
بدون هرگونه تغییر می خوانید :


به نام خدا

با سلام فراوان و خسته نباشید
حضور محترم جناب آقای دکتر ...
اینجانب ابراهیم اسماعیلی متولد 1325 و کارمند بازنشسته
سازمان تامین اجتماعی ... می باشم.
تقریبا از 3-4 سال قبل در ناحیه کمر و لگن و
زانوی چپ دچار مشکل شده و احساس درد و ناراحتی کردم.

بناچار به پزشک اورتوپد در شهر خود
مراجعه کرده و بعد از معاینه و
انجام رادیوگرافی ایشان فرمودند
مهره های 3 و 4 کمر ی بنده
دچار مشکل شده و
ضمن توصیه های لازم ، استفاده
از کمربند و زانوبند را ضروری دانستند ،

اما بنده بدون توجه به
نظر تشخیصی ایشان کما فی السابق
به فعالیت خود ادامه داده و به تذکرهای
مکرر ایشان توجهی نداشتم

و با وجود درد در کمر و زانو و همچنین
لنگیدن هنگام راه رفتن ، به فعالیت روزمره ی خود
ادامه دادم
و نهایتا در تاریخ 8/9/1387 به
شکل ناگهانی از ناحیه کمر به پائین ، بخصوص
در پای چپ دچار بی حسی و فلجی کامل
و همینطور احتباس ادرار
شدم ...

بناچار به بخش فوریتها مراجعه کرده و
به توصیه پزشک متخصص مغز و اعصاب ام.آر.آی انجام دادم
و مشخص شد مشکلات شدیدی در ستون فقرات دارم
و بهمین دلیل توسط شما در تاریخ 12/9/1387 تحت عمل جراحی فوری
قرار گرفتم که عمل جراحی اینجانب حدود 7 ساعت بطول
انجامید ...
بعد از اتمام عمل جراحی ، 42 روز حالت بی حسی
و احتباس ادرار ادامه داشت که با انجام فیزیوتراپی
فراوان و استفاده از داروها و توصیه های لازم ،

کمردرد،کمر،درد،ستون فقرات،دیسک،اسپاسم،فتق دیسک، دیسک کمر،کمر درد،دردکمر،درد کمر

به راحتی راه برود

و بدون نیاز به دیگران ،

بهبودی تقریبا کامل حاصل گردید
و توانستم تقریبا زندگی عادی خود
را از سر گرفته و با کمک عصا و والکر براه بیفتم ...
با تشکر از خدا و با زحمات بی شائبه ی
شما الان پس از گذشت نزدیک یک سال ،
توان این را دارم که حتی بدون عصا نیز
حرکت کنم و حتی میتوانم با کمک عصا ،
مسافت های طولانی را هم بپیمایم ...

با تشکر فراوان از زحمات شما
اسماعیلی ( امضا )

21/10/1388

بجای کپی برداری

یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:

 

نظر شما چیست ؟

 

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 30 اردیبهشت 1389 ساعت 13:39
زندگی... 
 
زندگی یک ارزوی دور نیست 
 
زندگی یک جست و جوی کور نیست 
 
زیستن در پیله ی پروانه چیست؟! 
 
زندگی کن زندگی افسانه نیست. 
 
گوش کن...!! 
 
دریا صدایت میزند! 
 
هر چه نا پیدا صدایت می زند! 
 
جنگل خاموش میداند تورا. 
 
با صدایی سبز می خواند تورا. 
 
اتشی در جان توست. 
 
قمری تنها پی دستان توست. 
 
پیله ی پروانه از دنیا جداست. 
 
زندگی یک مقصد بی انتهاست. 
 
هیچ جایی انتهای راه نیست! 
 
این تمامش ماجرای زندگیست...!!! 
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 03 اسفند 1389 ساعت 12:44
تعداد مشاهده مطلب : 25813
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 5493
بازدید دیروز 11696
بازدید کل 31466981
کاربران حاضر 103
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.