در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه English Articles News با كمر درد خود چكار كنيم ؟
با كمر درد خود چكار كنيم ؟ چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 07 مهر 1386 ساعت 15:16

اغلب ما در دوره اي از زندگي خود

اين درد را تجربه كرده يا خواهيم كرد...در گذشته ، پزشكان استراحت طولاني مدت در بستر را توصيه

مي كردند اما اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه استراحت بيش

از حد باعث طولاني شدن درمان كمردرد است. اين مسئله

در مورد رگ به رگ شدن عضلات هم صدق مي كند.


در حال حاضر كمردردهاي شديد، حداكثر با دو تا سه روز

استراحت و پس از آن با شروع فعاليت هاي سبك و كشش

آرام عضلات درمان مي شوند، اين طريقه درمان باعث افزايش

قدرت خم شدن بدن و توان حركت خواهد شد.


از جمله ساير علل كمردرد مي توان آرتروز و فتق ديسك كمر

(غضروف بين مهره ها) را نام برد.فتق ديسك در بين عوامل كمردرد

شيوع كمتري دارد ولي از جمله معروفترين علل آن است.ديسك بين مهره ها ،


فضاي نرمي را بين مهره ها ايجاد مي كند، گاه اين ديسك متورم شده و

به اعصاب ناحيه فشار وارد مي آورد.در اغلب موارد اعصابي كه از ران و

بازو مي گذرند تحت فشار قرار گرفته و گاه بي حسي، ضعف و

مشكلاتي در كنترل ادرار ايجاد مي كنند.


گرچه فتق ديسك مانند ساير علل كمردرد، خود به خود بر طرف نمي شود

ولي اغلب نيازي به عمل جراحي نيست.در حقيقت سي درصد مردم

مبتلا به فتق ديسك هستند ولي در صورت مراعات هرگز برايشان

مشكل جدي ايجاد نمي شود.


درمان


براي برطرف كردن كمردرد، به پشت بخوابيد، يك بالش زير زانوهايتان

قرار دهيد.(در حالي كه زانوهايتان را جمع كرده ايد). اين طريقه خوابيدن

فشار را از كمر شما بر مي دارد. درمان اصلي همه كمردردها كم كردن فعاليت است.

البته اين كاهش فعاليت همان طور كه قبلاً گفته شد فقط براي چند روز پيشنهاد

مي شود و پس از آن با نرمش هاي مخصوص پايين كمر و «عضله چهار سر ران»

مي توان كمردرد را درمان كرد.


برخي اعتقاد دارند كه در روزها ي اول شروع درد بهتر است براي كاهش التهاب

از يخ و در روزهاي بعد از گرماي موضعي در محل درد استفاده كرد تا انقباض

مقاوم عضلات را برطرف كند.اما تجربه نشان مي دهد كه سرما درماني در

اغلب بيماران ما پاسخ مناسبي نمي دهد. همچنين داروهاي ضد التهاب

مثل ايبوبروفن، كتو بروفن و ناپروكسن در بر طرف كردن درد و التهاب

مؤثر هستند. اگر يك دارو اثر نكرد، نوع ديگري از دارو را مصرف كنيد؛ زيرا

افراد مختلف نسبت به داروها عكس العمل متفاوتي دارند. به خاطر داشته

باشيد كه داروهاي ضد التهاب را حتماً همراه غذا ميل كنيد تا باعث ايجاد

مشكلات گوارشي و زخم معده در شما نشوند.


داروهاي جديد و گران قيمت مثل « سلبركس» بهتر از داروهاي قديمي عمل نمي كنند

ولي تحريكات معده در آنها كمتر است و به طور كلي براي درمان دردهاي طولاني

مدت و در افرادي با سابقه زخم معده مصرف مي شوند.


استامينوفن نمي تواند كمك به رفع التهاب كند. ولي مي تواند درد را بر طرف سازد.

هم چنين بر روي معده نيز اثري ندارد. استامينوفن بي خطرترين دارو در درمان هاي

طولاني مدت است ولي نبايد بيش از 2 تا 3 هزار ميلي گرم در روز مصرف شود؛

زيرا مصرف زياد دارو ، كبد را تحت تأثير قرار مي دهد.


داروهاي شل كننده عضلاني ميتوانند

با كاهش اسپاسم عضلاني در


كاهش درد موثر واقع شوند.


low back pain

آيا نيازي به گرفتن عكس راديولوژي هست؟


اكثر مردم سؤال مي كنند كه آيا نيازمند انجام

راديوگرافي ساده و يا ام.آر.آي هستند يا

نه!در جواب بايد گفت كه بسياري از كمردردها

نياز به عكس برداري ندارند.اما در مواردي كه


پزشك به صدمات استخواني مثل صدمه به مهره ها

در اثر ضربه، پوكي استخوان يا سرطان مشكوك باشد

مي تواند از اين روش هاي تشخيصي استفاده نمايد.


همچنين زماني كه پزشك تصميم به جراحي بيمار دارد و يا در

تشخيص علت دردهاي بهبود ناپذير نيز ، انجام «ام.آر.آي» توصيه مي شود.


درمان در زماني كه كمردرد بهبود نمي يابد :


جابجا كردن ستون فقرات و طب سوزني روش هائي هستند

كه بسياري از افراد ( و متاسفانه خيلي از سود جويان ) از آنها بعنوان

روش هائي براي درمان كمردردها از آنها استفاده مي كنند اما اين كارها

در بسياري از موارد فقط نقش روان درماني را ايفا مي كنند.گرچه

در مواردي كه علت دردهاي بيمار فقط اسپاسم عضلاني باشد

ميتوان از مانيپولاسيون بهره برد . ماساژ درماني در مبتلايان به

كمردردهاي ساده و معمولي كه اغلب بدليل گرفتگي عضلاني

ناشي از نشستن طولاني و يا بد نشستن و ... كه باعث انقباض

عضلات موضعي كمر مي شوند مي تواند درجاتي از بهبودي را پديد آورد

.بسياري از پزشكان با مانيپولاسيون (برگرداندن مهره ها و جابجا كردن

آن ) بدلايل متعدد موافق نيستند.


اگر كمردردي داريد كه بعد از هفته ها درمان نشده است

به پزشك خود مراجعه كنيد. اگر ضعف يا سستي در بازو يا

ران خود احساس مي كنيد آن را جدي بگيريد.


يوگا تمرين كنيد


بعضي از پزشكان معتقدند يوگا يكي از روش هاي موثر در درمان دردهاي

مزمن كمر است؛ زيرا حالت مناسب را در بدن ايجاد مي كند و با تنفس مناسب،

كشش و فشار روي عضله را كاهش مي دهد. خيلي از بيماراني كه از درمانهاي

ديگر نتيجه نگرفته اند مي گويند يوگا در درمان آنها مؤثر بوده است.بعد از بهبود

كمردرد، تمرينات نرمشي را ادامه دهيد، وزن خود را كم كنيد و به اصلاح حالت

و كشش عضلات اهميت دهيد. نرمش عضلات مربوط به شكم را انجام دهيد

تا از كمردردهاي آينده پيشگيري شود.


صدها سال قبل اين طور گفته مي شد كه سربازان مي توانند ساعت ها

بدون احساس كمردرد روي پا بايستند مشروط به اينكه حالت ايستادن

آنها درست باشد. آيا شما طور ديگري فكر مي كنيد؟ البته همه پدر و مادرها

به نحوه صحيح ايستادن و نشستن فرزندان تأكيد دارند ولي آنها نمي توانند

تمام اوقات همراه فرزندان خود باشند و آنها را كنترل كنند! درست ايستادن

و درست نشستن بايد براي ما به صورت عادت درآيد.


 

 دیوار ، بدن ، بین ، دید ، دیدن ، انسان ، آدم ، هوش ، هوشیار ، هوشیاری ، مرد

نظر شما چیست ؟

آن را با ما در میان بگذارید :

 


یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده گ -بیات(مهمان) در تاریخ شنبه, 10 فروردین 1387 ساعت 16:09
سلام و خسته نباشید 
علت سر شدن پاها و حالت خواب رفتن چی میتونه باشه .. طوری که جفت پاها سر شده و توان راه رفتن گرفته میشود.. / 
پاسخ : علت های زیادی میتوتنند این مشکلات را پدید آورند ، برای اظهار نظر قطعی معاینه بالینی ضروریست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 25 فروردین 1387 ساعت 06:10
با سلام خدمت آقای دکتر وبا تشکر از سایت مفید شما من خانمی 43 ساله هستم که حدو د 10 سال پیش در اثر خوردن زمین کمر درد گرفتم وبا مراجعه به دکتر تشخیص گرفتگی نخاع وآسیب د یدگی مهره ال 4و ال 5 شدم ودر شیراز نزد آقای دکتر تقی پور جراح مغز واعصاب رفتم که به من پیشنهاد سه ماه استراحت مطلق دا د ند که پس از آن مدت چهار سال نسبتا ازآن درد شدید کاسته شد ولی خواب رفتگی در پای چپم کمی بود وحالا مدت یک ماه است که پای چپم کلا از قسمت ران دچار خواب رفتگی ومور مور میکندمی خواستم از شما سوال کنم آیا احتیاج به عمل دارم یا می شود با استراحت رفع شوود باتشکر از شما فاطمه ش از شیراز  
/ پاسخ : سرکار خانم ، پیشنهاد من انجام ام.آر.آی مجدد از ستون فقرات کمری و معاینه دقیق مجدد شما می باشد. ضمنا سلام گرم اینجانب را نیز خدمت جناب آقای دکتر ابلاغ فرمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 27 فروردین 1387 ساعت 08:44
آقاي دكتر خدا حفظتان كند با اين اطلاعات مفيدي كه بصورت رايگان در اختيار قرار ميدهيد انشاالله در امور زندگيتان پيروز موفق و سلامت باشيد و خداون نگهدارتان باشد انشاالله در آينده نيز به اين امر خير و خدا پسندانه ادامه دهيد با آرزوي توفيق . يكي از طرفداران دائمي سايت جنابعالي

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 01 اردیبهشت 1387 ساعت 20:56
ba salam khedmat jenab doktor zahrabi  
man daneshjoie reshte imany sanaty hastam ke baraye erae keiasi niaz be matalebi dar mored raveshhaie sahih neshastan ,khabidan,rah raftan daram lotfan rahnamaee namaied  
1387/2/1 
/ پاسخ : دوست عزیز مطالب متنوعی در زمینه مورد تحقیق شما در سایت وجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده جواد از ساری در تاریخ دوشنبه, 09 اردیبهشت 1387 ساعت 04:29
سلام اقای دکتر  
قبل از هر چیز ازین همه اطلاعات مفید و زحمات شما در سایت تان تشکر میکنم. 
من جوانی 25 ساه هستم.دچار درد سیاتیک شدم.پای چپم ناحیه باسن به پایین درد میگیره و به زانو هم نزدیک میشه.لطفا بفرمایید با نرمش خوب میشم ؟اگه میشه بر مایید چه نرمشهایی خوبه؟ 
ارادتمند شما.جواد/ 
پاسخ : اغلب دردهای سیاتیکی در صورتیکه مراقبت های لازم و احتیاطات لازم در موردشان اعمال شود بهبود خواهند یافت . مطالعه ی دقیق مطالب مربوطه در همین سایت و رعایت نکات پیشنهادی آن ها را به شما توصیه میکنم . نرمش های لازم نیز در همین سایت آموزش داده شده اند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شهرام از اراك در تاریخ چهارشنبه, 18 اردیبهشت 1387 ساعت 23:49
با سلام  
اقاي دكتر من مردي 30ساله هستم كه در حدود 2 سال پيش دچار درد جزيي بين دو مهره در اواسط كمرم شدم كه به مرور زمان اين درد بيشتر شد . در ابتدا بايست حتما با انگشت به كمرم فشار وارد ميكردم كه محل درد را پيدا كنم اما در حال حاضر تقريبآ تمام مدت روز اين درد با من همراه مي باشد . از شما بخاطر سايت پربارتان تشكر مي كنم ./ پاسخ : انجام معاينه باليني توسط يكي از همكاران جراح مغز و اعصاب / گرافي ساده كمر در چهار جهت و ام.آر.آي كمر را برايتان پيشنهاد ميكنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 25 اردیبهشت 1387 ساعت 19:39
با سلام خدمت شما.....اقای دکتر ایا انجام ورزش ایروبیک یا حرکات موزون برای کسی که دیسک کمر دارد خطرناک است؟ 
/ پاسخ : انجام حرکات چرخشی و پرشی برای مبتلایان به دیسک کمر پیشنهاد نمی شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 26 خرداد 1387 ساعت 10:14
افشار  
با سلام و من سالها کمرم درد میکرد ولی دو سال است که در اثر بلند کردن جسم سنگین کمرم شدید درد گرفت و بعد از مراجعه به دکتر ام ار ای گفتند که دیسک پاره شده و مایع ان روی اعصاب نخاع ریخته شده است و باید عمل کنم . کمرم خیلی درد میکند وقتی از جایم بلند می شوم و یا از ماشین پیاده می شم باید دو سه قدم راه برم تا بتونم صاف بشم و کارمند هم هستم چه کنم ؟ عمل کنم ؟ یا با ورزش ارام تر می شم ؟ لطفا راهنمایی کنید . متشکرم  
/ پاسخ : با توجه به علائمی که نوشته اید بنظر میرسد نیازمند انجام عمل جراحی باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 08 تیر 1387 ساعت 07:12
باسلام قبل از هرچیز به پدر ومادر شماتبریک می گیویم که دارای چنین فرزندی هستند که اطلاعات علمی خود را بدون هیچ چشمداشتی در اختیار دیگران قرار می دهد. آقای دکتر مردی 40 ساله هستم که چند ماه قبل طی دو مرحله به فاصله یک ماه دچار زمین خوردگی برروی ناحیه باسن سمت چپ شدم که از آن روزبه بعد عصب سیاتیک باسن سمت چپ من به شدت درد می کند وطبق تجویز دکتر با بروفین هم رفع نشده است خواهشمند است اینجانب را راهنمای فرمایید .با تشکر محمد از شیراز / 
ضمن تشکر از شما ، انجام ام.آر.آی کمر را اکیدا به شما پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان از گرگان در تاریخ دوشنبه, 31 تیر 1387 ساعت 18:59
سلام دکتر 
من 33 سالمه و در ناحیه پایین کمر گودی چپ دچار کمر درد شده ام که گاهی اوقات احساس بی حسی در ناحیه باسن چپ که به پای چپ هم کشیده میشود دارم . علت چیست؟ برای بهبود چکار کنم ؟چه ورزشی توصیه میشود؟آیا میتوان از دستگاه الپتیکال استفاده کرد؟ / پاسخ : درد شما سیاتیکی است ، مطالب این بخش را بدقت مطالعه کنید ، در صورت عدم بهبودی با انجام رعایت های لازم ، ام.آر.آی کمر برای شما لازم خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 07 مرداد 1387 ساعت 06:12
من اسدی هستم برای شما ارزوی سلامتی دارم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 18 شهریور 1387 ساعت 06:07
با سلام من خانمي 23 ساله هستم صبحها بعد از خواب كمرم تا يك ساعت درد ميكند چرا؟/ پاسخ : اغلب اینگونه موارد بدلیل وضعیت های بد بدن در زمان خوابیدن بوجود می آیند. مطالب مرتبط با ستون فقرات را در همین سایت بدقت مطالعه و دستورات آن را انجام دهید. در صورت عدم بهبودی با ایمیل من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده lمحمد امین از قم در تاریخ سه شنبه, 19 شهریور 1387 ساعت 09:24
با سلام خدمت شما پزشک محترم 
من پسری 17 ساله هستم که به دلیل بلند کردن موتور سیکلت خود دچار کمر درد شدیدی شدم که در حال حاظر 7ماه است که به این درد مبتلا هستم عکس هایم که چیزی نشان نمیدهند ولی درد در پشتم بسیار است .به نظر شما چه کاری انجام دهم؟؟؟ به نظر شما اگر عمل فیزیوتراپی انجام دهم نهتر خواهم شد یا نه؟؟؟/ پاسخ : مطالب زیادی برای درمان کمردردهای حاد در سایت وجود دارد که مطالعه ی دقیق آنها را به شما پیشنهاد میکنم. در مرحله ی حاد درد انجام فیزیوتراپی توصیه نمی شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 23 شهریور 1387 ساعت 19:30
salam man pesari hastam 23 salele amal disk anjamdadam pish porfosor nemati vali hanoz halat haye ghabl az amal radaram ax ham chizi neshan nimidahad/ 
 
پاسخ: اگر عمل دیسک شما با موفقیت انجام شده باششد ، ممکن است علائم فعلی شما ناشی از کوتاهی عضلاتتان باشد. در صورتیکه پزشکتان موافق باشند ، انجام نرمش های کششی ملایم و تدریجا افزایش یابنده زیر نظر همکاران فیزیوتراپ را برایتان مفید میدانم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 شهریور 1387 ساعت 08:21
با سلام  
مناسب ترین تشک برای کسانی که گودی کمر دارند چیست؟ 
/ پاسخ : مطلبی در بخش انگلیسی همین سایت در این مورد وجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 03 مهر 1387 ساعت 10:08
عالي

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 06 مهر 1387 ساعت 16:33
باسلام وآرزوي طاعات وعبادات وسلامتي روزافزون براي شما 
اينجانب خانمي با 34 سال سن دارم كه بمدت 3 الي4 سال است كه ازدرد كمر 
وپاها رنج مي برم . اينجانب منشي هستم وازساعت 7 الي4 بعدازظهر پشت  
ميز هستم.ام آرآي انجام داده ام كه دكترگفته است ديسك شمامستقيما"  
روي ريشه سياتيك است .درد وبي حسي وضعف وحالت سنگيني بخصوص 
درپاي چپ احساس ميكنم .بعضي اوقات دردكمر بطوري شديدميشود كه حالت 
تهوع دارم. 3 انگشت آخر پاي چپ مدام بي حس ، گزگز وبيشتراوقات حالت گر  
گرفته اي دارد . درشبها ازشدت ضعف پا خواب ندارم وصبحها ماهيچه پايم به 
خصوص پاي چپ گرفته است . متأسفانه الان درپاي راستم همين حسها را 
دارم ولي به ميزان خيلي كم . ولي احساس ميكنم رگي ازكمرم تاپشت پا و 
انگشت پاي چپم كوتاه شده وهنگام خم وراست شدن وكاركردن درد شديد دارم 
بمدت دوهفته بستري بودم وانجام درمان طب فيزيكي انجام داده ام .  
فيوزيوتراپي انجام داده ام .ولي متاسفانه حتي بمدت كمي دردم آرام نشد. الان 
هنگام عطسه ياسرفه ياخنده احساس درد وبيخودي ادراردارم . نمي دانم اينها 
مربوط به كمر است يانه درضمن گودي كمر بسيار زياد است. 
دكترها گفته اند بايد عمل كنم توروخدا به خاطر اينكه سه بچه كوچك دارم  
ميترسم خواهش مي كنم نظرتان راباتوجه به شرايط بگوئيد . آخه درشهر ما 
بخدا اصلا" دكتر مغزواعصاب نيست ومشكلات زيادي دارم . خواهش مي كنم  
جواب سؤالات رابدهيد البته ديسك درمهره هاي آخر كمرم است(بقول دكتر) 
باتشكر ودعاي فراوان براي شما / 
پاسخ: با توجه به مهمترين علامتي كه نوشته ايد ( بي اختياري ادراري ) بدون ترديد شما نيازمند انجام عمل جراحي فوري هستيد. تاخير در انجام اين كار مي تواند شما را تا آخر عمر با مشكلات ناتوان كننده اي روبرو سازد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده محمد(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 28 آبان 1387 ساعت 07:16
سلام آقای دکتر.پسری هستم 20 ساله از شیراز.حدود 3 ماهه که من کمردرد دارم.ام آر آی هم انجام دادم(در تاریخ 9/7/87) دکترم گفت که دیسک خفیف بین مهره های 4و5 دارم.گفت که باید کمربند طبی ببندم و فیزیوتراپی هم برم.من 2 ماه کمربند رو بستم و 10 جلسه فیزیوتراپی هم رفتم اما هنوز توی کمرم احساس درد دارم.تورو خدا بگید من چه کار کنم آخه میترسم که به عصبم برسه و اون وقت کار از کار بگذره.ممنون میشم اگه جوابمو بدید. / پاسخ: استفاده از كمربندهاي معمولي چندان مفيد نيست ولي مي توانيد از تراكشن بلت هاي ديسك دكتر استفاده نمائيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 07 بهمن 1387 ساعت 17:13
با سلام 
آقا دکتر پدر من حدود دو هفته هست که کمر درد داره  
پیش چند دکتر عمومی و تخصصی رفتیم در نهایت آزمایش و عکس کمر همه سالم بوده 
به آخرین دکتری سنتی که رفتیم گفت که رگ اعصاب گرفت کرده می خواستم نظر شما چیست؟؟/ پاسخ: دوست عزیز انجام معاینه بالینی و مشاهده ی گرافی های پدرتان برای اظهار نظر منطقی و درست ضرورویست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده آذر(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 14 بهمن 1387 ساعت 20:43
آقای دکتر سلام، 
 
من زنی 29 ساله هستم. شغل من باستان شناسی است که با کارهای بدنی سخت همراه است. در اثر کار فراوان و ورزش نکردن حدود دو سال است که مبتلا به درد شدید هستم. به طوری که ستون فقرات من اندکی کج شده است. پزشکان من در محل زندگیم (جنوب آلمان) عکس ام آر تی از ستون فقراتم گرفته اند و وجود دیسک کمر را تشخیص دادند. راه حل پیشنهادی آنها ورزش و تقویت عضلات شکم و کمر بود. من راه حل آنها را در پیش گرفتم. مدتی به کمک دستگاه های مختلف ورزش کردم که نتیجه ی آن تشدید درد بود. از طب سوزنی هم بهره گرفتم اما هیچ اثری نداشت. من هفته ای یک بار شنا می کنم. در خانه هم هر روز صبح نرمش می کنم. البته از دوچرخه هم زیاد استفاده می کنم. اما نه تنها به بهبود من کمک نمی کند بلکه بیشتر احساس ضعف و درد دارم. نگرانی من بیشتر در مورد بارداری در آینده است که فکر می کنم درد بیشتری برایم خواهد آورد. لطفن مرا راهنمایی کنید. بی صبرانه منتظر پاسختان هستم. 
سپاس 
آذر از توبینگن آلمان 
/ پاسخ: می توانید تصاویر رادیوگرافی ساده چهار جهت از ستون فقرات لومبوساکرال و ام.آر.آی خود را اسکن کرده و به ایمیل  
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید  
ارسال نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 19 بهمن 1387 ساعت 12:30
سلام آقای دکتر امیدوارم که هیچ وقت خسته نباشید من 58 سال دارم و در دی ماه 86 بعلت گرفتگی 4کانال در بیمارستان خاتم تهران عمل شدم در دو ماه بعد از عمل خیلی خوب بودم ولی بعد از دو ماه نصف باسنم تازانوی سمت راستم کمی بی حسی یا همان خواب رفتگی دارد به دکترم مراجعه کردم خیلی زحمت و ام ار ای و چند تا ازمایش گفتند که یک دیسک دیگه مشاهده میشود ونیاز به عمل نیست با ورزش و نرمش درست میشود ولی اقای دکتر هنوز که هنوز درست نشده ا م و حتی دارو هم ننوشته و چون کمی هم قند دارم دکترم احتیاط می کند ولی من رنج میکشم از شما خواهشمندم در این مورد مرا راهنمائی بفرمایید ضمنا وزنم حدود صد کیلو میباشد با تشکر بهروز از اورمیه پاسخ: اولین پیشنهاد من کاهش هر چه بیشتر وزن میباشد. مراعات ها و مراقبت های ستون فقرات را طبق دستورات سایت انجام دهید و از نرمش های کششی ملایم و تقویت عضلات ناحیه ی کمر و لگن خاصره غافل نشوید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 خرداد 1388 ساعت 06:53
باسلام 
من خانمي هستم 35 ساله بمدت 4 الي 5 سال دچار كمردرد شده ام كه تا الان فقط انگشت چهارم پاي چپم سر بود ولي الان در درناحيه مهره پنجم كمرم باسن وپاي چپ مي باشد الان درد و سري ومورمور از ناحيه ران پاي چپم شروع شده و عضلات ساق پاي چپم دچار گرفتگي مي شودو شب تا صبح حالت بي حسي وضعف ويخ زدگي درساق پاي چپم احساس مي كنم . پاشنه پاي چپم درد وبي حسي مانند كوفتگي دارم انگشتان هردوپا بخصوص در پاي چپ گرمي گيرند و وقتي پايم را دراز مي كنم درد شديدي در پشت پا وپشت ران مانند گرفتگي رگ درپاي چپم احساس مي كنم وحال آنكه مدتي است در پاي راستم زانوي پاي قفل شده و وقتي درازش مي كنم درد دارم (البته گاهي اوقات) ولي وقتي درد پاي چپ شديد ميشود احساس بي حسي وگرفتگي درپازوي وساعد دست چپم نيز احساس مي كنم شب تا صبح خواب ندارم . دكتر اسماعيلي شيراز گفته است ديسك پاره اي خفيف دارد . به نظر شما با اين شرايط بايد عمل كنم البته فيزيوتراپي و استراحت مطلق نيز هيچ كار مفيدي حتي باعث تخفيف دردم نشده است. درضمن كارمندهستم واز ساعت 7 صبح الي 4 بعداز ظهر پاي كامپيوتر نشسته ام. 
باتشكر انشاء اله خدا اجرتان دهد./ پاسخ: علائم شما قویا بنفع نیازتان به عمل جراحی می باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 27 خرداد 1388 ساعت 13:19
باسلام 
دكتر جان با تشكر از شماخواهش مي كنم شرايط بعداز عمل را برايمان بنويسيد. بعضي ها مي گوينداگر عمل كني تا آخر عمر نبايد حتي دوكيلو باربرداري ، تا شش ماه بعد ازعمل نبايد ازجايت تكان بخوري ومن باتوجه به اينكه 35 سال ومادرسه فرزنددارم مي ترسم از پا بيفتم . ازشما خواهش مي كنم مرا از اين دغدغه وترس بعدازعمل نجات دهيد.(البته طي پيامي كه براي شما نوشتم ومراجعه به دكترهاي مختلف همه بر اين حرف كه ديسك پاره شده ونياز به عمل جراحي دارد . / پاسخ: مطلقا نگران نباشید قریب به اتفاق موارد مشابه شما ،از عمل نتیجه ی مثبت میگیرند ، مثل هر عمل جراحی دیگری ، احتمال بروز برخی مشکلات وجود دارد که بسته به محل دیسک و علائم فعلی شما کم یا زیاد میشود.میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 08 تیر 1388 ساعت 19:20
سلام من دختری23 ساله دارم که مدتی است در انگشتان پای راستش و از مچ تا نوک انگشتان هر دو دست احساس گزگز و پرش میکند که گاهی خوب میشود و بیشتر در حالت راه رفتن احساس گزگز پا را دارد و با کشیدن ناخن روی پای راستش احساس میکند پوستش به لطیفی پای چپش نیست در مواقع عصبانیت احساس مورمور شدن در ران پای راست دارد و عضلات ران پایش میگیرد و در سمت چپ سرش احساس تپش و گاهی درد خفیفی در ان قسمت دارد و مبتلا به فقر اهن است ایا ممکن است اینها از علائم ام اس باشد؟ / پاسخ: میتوانید بوسیله ایمیل با من در تماس باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 04 مرداد 1388 ساعت 13:04
سلام 26ساله هستم دردوطرف کمر خود در قسمت زیر شانه هایم حالت مورمور دارم به نظرم زمانی که خم میشوم عود میکند لطفا علت را ÷اسخ گویید بسیار سپاسگزارم / پاسخ: احتمال وجود فتق دیسک بین مهره ای در مورد شما زیاد است ، میتوانید بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید : 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 09:41
سلام آقای دکتر شهرام هستم 38 ساله مدتی است پای چپ من بعد از مدتی نشستن روی صندلی حالت بی حسی پیدا میکند البته نه اینکه سوزن سوزنی بشود حالتی شبیه اینکه پای شما در یک محیط سرد بدون حرکت باقی بماند البته الن نیز در ناحیه زانو نیز دچار درد شده ام البته خفیف است و زمان دوزانو نشستن درد کمی دارد به دکتر متخصص دخلی مراجعه و پس از آزمایش قند و تست عصب گفت دیسک کمر دارم ولی برایم قابل قبول نبود به دکتر دیگری هم تخصص شما مراجعه کردم و فرمدند تست عصب ملاک نیست و تست های فیزیکی بعمل آورد و گفتند مشکلی ندارم و خوب میشود ولی هنوز همانطور است با تشکر/ پاسخ: پیشنهاد میکنم ام.آر.آی از مهره های کمری انجام دهید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 15 مهر 1388 ساعت 07:30
با سلام به تازگی متوجه بیماری کیفوز در دختر 12 ساله ام شده ام .پزشک با توجه به سن او ودرجه ی انحنا (حدود 80 درجه ) بریس برای او تجویز کرده اما او به دلیل سختی های زیاد این وسیله و محدودیتهایی حرکتی که این وسیله بوجود می آورد به مدت 23 ساعت در شبانه روز استفاده نمی کند  
سوال: آیا استفاده12 -10 ساعت از بریس در روز کفایت می کند یا اثر آن را از بین می برد؟ 
اصولا شما در این بیمار با این شرایط عمل جراحی را پیشنهاد می کنید یا استفاده از بریس را؟ 
ارادتمند شما هستم 
 
نکته :بیشتر وقتها کد امنیتی که ما باید وارد کنیم غیر قابل خواندن است لطفا راهنمایی کنید / پاسخ: بستن داهمی بریس ضروریست. و در بسیاری از موارد ممکن است نیاز به جراحی را منتفی کند ، میتوانیید بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید. در مورد کد امنیتی سعی خواهد شد اصلاح گردد و موفق باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده زكريا فلاحي در تاریخ شنبه, 25 مهر 1388 ساعت 15:05
با درود خدمت پزشك بزرگوار با اين سايت جامع ومفيد بسيا رنيكو_زكريا فلاحي هستم از خوزستان 23ساله_ سوالي كه ميخام بپرسم حتما بدرد بيماران محترم ميخوره_اينه كه همينطور كه پياده روي برا ي عظلات كمر همان(فيله) خوبه براعضلات گردن چطوره؟حتي برا ارتروز گردن يا ديسك گردن يا خفيفش يا گردن درد چند هفته اي ناشي از تورم خفيف ديسك...بدرود / پاسخ: ارتباط مستقیمی بین مشکلات گردن و شانه وپیاده روی وجود ندارد ، مگر از نظر روحی و ...

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 13 آذر 1388 ساعت 13:04
سلام اقای دکتر مردی هستم 54 ساله بعد از دو عطسه کمرم گرفت ودیگر تخته بند شدم دیگر نمیتوانم راه بروم بلند وکوتاه شوم وکاری انجام بدهم لطفا مرا راهنمائی کنید متشکرم افیونی / پاسخ: اکیدا پیشنهاد میکنم چند روز استراحت مطلق ، همراه با رعایت تمام مواردی كه در بخش ستون فقرات سایت برای درمان غیر جراحی کمر درد های حاد نوشته ام ، در صورت عدم بهبودی مجددا با من در تماس باشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 آذر 1388 ساعت 11:21
با سلام من یک خانم 27 ساله هستم 4سال پیش در اثر زمین خوردن توی برف دچار کمر درد شدم ولی یک مدت کوتاه خوب شدم ولی از پارسال بعد از اولین زایمانم که سری نخایی شدم درد کمرم بدتر شد طوری که بیش از حد که سر پا بیاستم درد امانم میبره وپاهام گزگز میکنه دکتر گفت ممکنه دیسک اسیب دیده برام امارای نوشته شم میگید چه کار کنم . / پاسخ : انجام رادیوگرافی ساده کمر و ام.آر.آی را برای شما پیشنهاد میکنم. از مطالعه دقیق و انجام دستورات مرتبط ( از همین سایت ) غافل نباشید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 29 بهمن 1388 ساعت 07:29
باسلام  
من خانمي هستم 35 ساله بمدت 4 الي 5 سال دچار كمردرد شده ام كه تا الان فقط انگشت چهارم پاي چپم سر بود ولي الان درناحيه مهره پنجم كمرم باسن وپاي چپ وپاي راست نيز مي باشد الان درد و سري ومورمور از ناحيه ران وباسن شروع شده و عضلات ساق پاي چپم دچار گرفتگي مي شودو شب تا صبح حالت بي حسي وضعف ويخ زدگي درساق پاي چپ وهمچنين گاهي اوقات پاي راست احساس مي كنم . پاشنه پاي چپ وكف وانگشت چهارم وشست پايم حالت بي حسي مانند كوفتگي به مانند اينكه كيلومترها پياده روي يا له شدن دارم انگشتان هردوپا بخصوص در پاي چپ گرمي گيرند و وقتي پايم را دراز مي كنم درد شديدي در پشت پا وپشت ران مانند گرفتگي رگ درپاي چپم احساس مي كنم وحال آنكه مدتي است در پاي راستم زانوي پاي قفل شده و وقتي درازش مي كنم درد دارم (البته گاهي اوقات) ولي مدتي است كه احساس بي حسي وگرفتگي درپازوي وساعد دستهايم وگاهي اوقات خشكي گردن نيز احساس مي كنم . به چند دكتر مراجعه كرده ام كه يكي گفته است ديسك پاره اي خفيف داردكه برايم استراحت وفيزيوتراپي وورزش نوشت كه بدتر نيز شد. دريك بيمارستان حدود دوهفته بستري بوده ام ودوهفته هم درخانه كه تنها سودش ازبين رفتن سري كامل انگشت پاي ودادن حالت مورمور به آن شد. يكي ديگر ورزش وآب درماني را كاملا" رد كرده وگفته فقط استراحت. يكي گفته عمل وآخرين دكتر هم گفته شما لقي مهره كمرداريد وبايد ورزش كنيد. حال باتوجه به اين شرايط ميخواستم بدانم نظر شما راجع به دستگاه ورزشي دراز ونشت باتوجه به اينكه نمي توانم پياده روي كنم ودرشهر ما نه باشگاه ورزشي هست نه استخر براي آب درماني. 
ونظر شما باتوجه به شرايط من نسبت به بيماري من چيست؟ 
درضمن كارمندهستم وروزانه 9ساعت پاي كامپيوتر نشسته ام.سه فرزند دارم .قدم 178 و وزنم 89 كيلو ميباشد. لطفا" بيشتر نظرتان رانسبت به وسيله ورزشي برايم ارسال نماييد. ودرضمن هركارميكنم نمي توانم با ايميل شماارتباط برقرار كنم./پاسخ: برای اظهار نظر علمی ، انجام معاینه و مشاهده MRI ضروریست، میتوانید جهت دریافت تلفن تماس برای گرفتن وقت ملاقات به وسیله ایمیل با من در ارتباط باشید :  
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید  

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 اسفند 1389 ساعت 11:32
با سلام و خسته نباشید خدمت شما 
من مردی 36 ساله هستم از تهران . دارای شغل ارایشگری .حدود 3 سال پیش به علت ورزشهای سنگین دچار دیسک کمر خفیف مهره4.5 شدم.پیش ... رفتم ا یشان نرمش واستخر را پیشنهاد کردند . درد از بین رفت .الان حدود 2 هفته است که مجددا درد از کمر تا پشت زانوی سمت راست دارم که با نرمش هم درد کم نمیشه .لطفا من را راهنمایی کنید .ایا به کارم مربوط مشود ؟/پاسخ: شغل شما در تشدید علائم دیسک کمرتان نقش دارد، پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات سایت را دقیق بخوانید و دستورات آن را جدی بگیرید، در صورت عدم بهبودی میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 06 اردیبهشت 1390 ساعت 15:14
با سلام  
من مردی 23 ساله ومجرد هستم.درگذشته به صورت حرفه ای دنبال می کردم.حدود 1سال ونیم پیش ضربه ای به پشت رانم خورد وچند روز خانه نشینم کرد.در فعالیت های بعدی همان ناحیه دوباره اصدای تق(ماهیچه ها) همراه شد. 
همراه با این مشکل کمدرد که قبلا در سن 13 سالگی به صورت خفیف حسش می کردم شدت گرفت.تا زمانی که استراحت میکنم مشکلی نیست اما با کمی فشار ورزشی یا دراز کشیدن روی شکم دوباره درد می گیرد. 
الان حس میکنم پشت رانم سنگین شده وتوان استفاده کامل از آن را ندارم. 
لازم به تذکراست پزشکان در ابتدا مشکل را از پا می دانستند .حدود 20 جلسه فیزیوتراپی و10 جلسه استخر تاثیر چندانی نداشت.بعد هم گفتند از کمر هست وmri هم بی فایده بود.الان هم داروی شل کننده می خورم ومنتظر جواب آزمایش خونم. 
نظر شما مشکل من چیه ؟/ پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI و رادیوگرافی های شما اظهار نظر منطقی غیر ممکن است در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ دوشنبه, 23 خرداد 1390 ساعت 14:59
با سلام  
51 سال سن دارم . حدود دوماه پیش دردی در ناحیه ران چپ و به سمت پایین آن و بیشتر در کشاله ران احساس کردم .البته در حین بازی در زمین فوتسال و بعد از یک حرکت ناگهانی این درد مضاعف شد. بعد از یک هفته نزد دکتر ارتوپد رفتم و با نظر ایشان عکسی از ناحیه کمر تهیه کردم . ایشان با دیدن عکس اظهار کردند که احتمالا مشکل دیسک کمر دارم و برایم فیزیوتراپی تجویز کردند . متاسفانه بعد از هر فیزیوتراپی درد ناحیه ران من بیشتر می شد و توان چند قدم راه رفتن را هم از دست میدادم. یکی از دوستان من گفت که مشکل مشابهی داشته و نزد دکتر طب فیزیکی رفته و دکتر به ایشان گفته که یکسری از اعصاب داخل ران ایشان صدمه دیده است و بعد با تجویز قرص تداپروکس 250 (ناپروکسن) مشکلش بر طرف شده است . لطفا راهنمایی فرمایید ./پاسخ: برای اظهار نظر نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما میباشد .در صورت تمایل بوسیله ی ایمیل درخواست مشاوره حضوری اورژانسی نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده هزارجریبی-شاهرود مهمان در تاریخ سه شنبه, 01 شهریور 1390 ساعت 21:59
با سلام.24 سال سن دارم .در هنگام رانندگی طولانی مدت در جاده های شمال ، به هنگام پایین آمدن از ماشین در هوای بسیار سرد دچار سردی و لرزه بسیار شدم.فردای آن روز در ناحیه باسن سمت چپ احساس گرفتگی به اندازه کف دست و فقط در آن ناحیه شدم-1 ماهی در گیر بودم و با گرما و حرارت بالا رفع رجوع رشد.بعد از گذشت 7ماه دوباره به سراغم آمده و کلافه ام کرده-آزمایش خون کامل و mri نیز داده ام-که میگن دیسک جزیی داری که خودشون هم شک دارن علت درد همین است یا خیر-تا حالا خیلی دکتر رفتم ولی جواب نگرفتم-و درد میکشم-احساس سستی در کلیه اندام ها و مفاصل نیز دارم-لطفا راهنمایی کنید/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI و رادیوگرافی ساده کمر شما میباشد. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 22 بهمن 1390 ساعت 04:27
زني هستم 35ساله اكثر اوقات كمردرد هستم وصبحها باكمردرد از خواب بيدار ميشوم گاهي اوقات از داخل باسن تا پايين ساق پا يم ناگهان مورمورويخ ميشود در حين راه رفتن ناگهان كمرم ميگيرد در ضمن كارمند هستم از 8ساعت كارم تقريبا 6ساعت پشت ميز مينشينم در ضمن اكثر كمردردهايم را درپايين كمر احساس ميكنم ووقتي كمرم را خم ميكنم احساس خوشايندي دارم لطفا مرا راهنمايي كنيد./پاسخ: شما نیازمند انجام بررسی های بیشتر تشخیصی هستید ، پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را به دقت بخوانید ، در صورتیکه با انجام دستورات ذکر شده بهبود نیافتید، درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 02 فروردین 1391 ساعت 11:14
با سلام وتبریک سال نو به شما من خانمی 35 ساله هستم قصد بارداری دارم اما متاسفانه دچار دیسک کمر هستم درmri که انجام دادم دو مهره پاره شده از شما پزشک محترم خواهشمندم به بنده پاسخ دهید با این وضعیت بنده بارداری خطرناک و یا باعث تشدید بیماری من نمی شود/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای شما نمیتوان اظهار نظرقطعی کرد اما مجموعا بارداری میتواند برای شما مشکل آفرین باشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 03 فروردین 1391 ساعت 22:17
با سلام و تشکر 
مردی 30 ساله هستم که حدود 6 ماه قبل با درد در ناحیه تحتانی و گودی کمر در سمت راست مواجه شدم پس از آشنایی با سایت شما حدود 3 ماه پیش با در دست داشتن mri حضوری خدمتتان رسیدم و جنابعالی بعد از معاینه و آموزش دادن چندین حرک نرمشی نرمش را تجویز فرمودید اما حالا با مشکل دیگری روبرو شده ام که احساس بی حسی در ناحیه باسن سمت راست و گاهی ضعف در اندام تناسلی می باشد .لطفا راهنمائی فرمائید . 
با سپاس /پاسخ: این علامتها مهم هستند و نیاز به بررسی بیشتر دارند ، احتمال اینکه مشکل شما پیشرفت کرده باشد وجود دارد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 15:37
با سلام  
در مراحل اولیه تشخیص پادرد و زانو درد شدید هستم مشکوک به دیسک کمر.ایا ورزش ایروبیک را میتونم انجام بدم پادرد شدید دارم ؟36ساله خانم 
/پاسخ: انجام ورزش های آئروبیک را به شما پیشنهاد نمیکنم .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 12 شهریور 1391 ساعت 18:30
با سلام  
همسر من حدود دو سال است که به دیسک کمر خفیف دچار شده ابتدادکتر استراحت و قرص های آرام کننده را تجویز کرد که همسرم جندین ماه از اونها استفاده کرد و یک دوره کامل 10 جلسه فیزیوتراپی انجام داد اما هیچ نتیجه ایی نگرفت و الان خورد دارو رو قطع کرده و به طور معمول پایش می لنگد و اکثر موارد درد دارد خواهشا آیا راه درمانی هست من از این ترس دارم که مشکل همسرم شدید تر شود 
/پاسخ: بدون انجام معاینه و مشاهده ی رادیوگرافی ها و ام.آر.ای نمیتوانم اظهار نظر درستی نمایم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 شهریور 1391 ساعت 19:03
با سلام. 
من 26 سالم هست و حدود شش ماه هست که کمردرد و پادرد امانم رو بریده.عکس ام ار ای رو دکتر گفتن علايم دیسک جزئی هست.وبا مصرف داروهای قوی مثل:ناپرکسن,الفن ایکس ال,piascledine300,ویه سری امپول های شیری رنگ, هیچ فایده ای نداشته و الان هم درد به پاهام هم رسیده حتی با یه راه رفتن معمولی درد از کف پاهام میاد تا کمرم!واز همه مهمتر اینکه با هر بار ارضا شدن درد پاها وکمر به تشدید میشه.ممنون... 
/پاسخ: شرح حال ارسالی جهت اظهار نظر منطقی کفایت نمیکند ، انجام رادیوگرافی ساده ۴ جهت کمر نیز برای شما پیشنهاد میشود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 30 آبان 1391 ساعت 21:18
با سلام . خانمي هستم 30 ساله كه به مدت 3 ماه مي بشاد درد و سوزش و گرفتگي در دو طرف باسن دارم و گاهي نيز در كمر قسمت پايين. ام آر آي از لگي و كمر و سايكرو لايك و آزمايشات اوليه رماتيسم و نيز پوكي استخوان انجام داده ام . دكتر ارتوپد و رماتولوژ چيزي براي درد نديدند و من هر روز كلافه ناراحت مي باشم و دلم مي خواهد مانند سابق بدون درد و ناراحتي به سر ببرم به دكتر زنان مراجعه كردم با معاينه اوليه نيز متوجه مسئله اي نشدند. و من ماندم و چه كنم چه كنم؟آقاي دكتر به نظر شما مشكل من چيست؟ چه بايد كنم با اين درد..............؟ خواستم وقت ملاقات از شما داشته باشم اما شما ايران نبوديد؟ آيا اين مشكل مربوط به زنان مي باشد يا مغز و اعصاب يا ارتوپد يا .............؟ 
/پاسخ: متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی تصویر رادیولوژیکی شما نمیتوانم اظهار نظر کنم .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 06 خرداد 1392 ساعت 15:41
تعداد مشاهده مطلب : 53527
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 6304
بازدید دیروز 14619
بازدید کل 33485520
کاربران حاضر 184
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.