در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه
نکات مهم در تشخیص و درمان انواع کمردرد
شنبه, 12 آبان 1386 ساعت 04:35

كمردرد معمولادراثراسپاسم

عضلات بزرگ حمايتي ستون فقرات پديد مي آيد

درد عضلات يا فقرات ناحيه تحتاني كمر

را اصطلاحا Low B.P ياكمر درد مي نامند.


. هرگونه آسيب به كمرمي تواند باعث پيدايش

اين اسپاسم شود. درد ناشي ازكشيدگي

عضلات معمولا درمحدوده كمر است اما

بعضا به باسن وبالاي ران منتشر مي شود.


شروع درد ميتواند ناگهاني باشد

وياطي چند ساعت بعد از فعاليت

ياآسيب پديد آيد. اغلب علت این اسپاسم ها

مشخص مشاهده نمي شود.یک نکته مهم : اغلب كمردرد ها

خود به خود خوب خواهند شد.

علل شايع:


1- كشيدگي عضلاني

2- درد مبهم عضلات ناشي از عفونتهاي ويروسي

3- قاعدگي ياسندرم قبل از قاعدگي


4- نشستن طولاني مدت در فردي كه مستعد كمردرد ميباشد.


5- آرتريت (التهابات مفصلي)


6- وضعيت بد بدن


7-انحناي غير طبيعي ستون فقرات


8- درد هاي غير اختصاصي كمرعلل كم شايع اما خطرناك:


1- عفونت مثانه


2- اندومتريوز


3-كانسر تخمدان


4- كيستهاي تخمداني


5- فشار روي ريشه هاي عصبي

ناشي از تنگي كانال نخاعي يا ديسك كمري


6- پارگي ديسك بين مهره ايمراقبت در منزل:


كمردرد ميتواند مشكلي را ايجاد كند كه باعث چرخه ي

معيوب (درد و تشديد اسپاسم عضلات) گردد.

استراحت وداروهاي ضددرد

ميتوانداين مشكل را از بين ببرند. داروهاي ضد التهابي بايد

تا زماني كه درد قابل توجه وجود دارد ادامه يابند.


براي پيشگيري ازمشكلات گوارشي ، داروها راباغذا تجويز مي كنيم.

داروها تنها به محدود كردن علائم كمك ميكنند و بعضا گرماياسرماي

موضعي روي نواحي دردناك مي توانند درجاتي از بهبودي را ايجاد كنند.


ضايعه بايد خود به خود بهبود يابد. سعي در اجتناب از پيدايش آسيب

مجدد در خلال دوره بهبودي لازم است. استراحت در حالت

درازكش روي پشت به مدت 24 ساعت و احتياط فراوان در

حركات بدن توصيه مي شود.


درد شديد ناشي از اسپاسم عضلات معمولا براي دو تا سه روز

مي ماند و ممكن است طي چند هفته بعد باشركت كمتر ادامه يابد.


فعاليت شديد تا 6 هفته بعد از آسيب ميتواند موجب عود مشكلات

بيمار شود به همين خاطر توصيه نميشود. پس از بهبودي ورزشهاي

تمريني از پيدايش آسيب مختلف جلوگيري كنند.


خوابيدن روي تشك سخت (يك تخته زير تشك) ، تشک های آبي

يا حتي روي زمين مفيد است. گذاشتن بالش زير كمر مي تواند

درد بيمار را تشديد كند.


نكات مهم:


در صورت پيدايش موارد زير به پزشك خود مراجعه نمائيد:


1- ادامه درد قابل توجه پس از يك هفته


2- تب غير قابل توجيه همراه كمردرد


3- قرمزي ياتورم فقرات ناحيه كمري


4- درد به اندام تحتاني تيربكشد


5- كمر درد در اثر ضربه شديد يا سقوط به وجود آمده باشد


6- كمردرد در اثر يك ضايعه ناشي از كار ايجاد شده باشد


7- ضعف يا كرختي وگزگز در پا


موارد مهم در بررسي بيمار مبتلا به كمردرد:


یادرد يكطرفه است ؟


-آيا درد شديد است؟


یا درد در پشت ران است وبه پايين تير ميكشد؟(درد سياتيكي)


-الگوي زماني درد


آیا درد شبانه است؟


شروع درد ناگهاني نيست ؟


آ
آیادرد مداوم است ؟


آیا درد اخيرا شروع شده است؟


آیادرد طول ميكشد ؟


هر اپيزود درد چه مدتي طول ميكشد ؟


آیا درد راجعه دارد؟


اغب درد چه زماني پديد ميآيد؟


انتشار درد:


آیا درد به ران پا يا انگشتان تير ميكشد؟


- فاكتورهاي تشديد كننده:


-
آیا درد با سرفه بدتر ميشود؟


-
آیا درد بازور زدن ، بلند كردن اشياء يافعاليتهاي مشابه بدتر ميشود.


- فاكتورهاي بهبوددهنده:


-
آیا ورزش باعث بهبودي درد مي شود؟


-
آیا علائم ديگري هم وجود دارند؟

آيادرد با استراحت بهبود مي يابد؟


معاينه فيزيكي بايد روي شكم واندامها ،

با توجه خاص به عملكرد پاها متمركز باشد.اگر تاريخچه

و معاينات نشان دهنده آسيب به اعصاب يا طناب نخاعي باشند

بررسي هاي بيشتر شامل MRI,CTScan يا ميلوگرافي ضرورت مي يابند.


بستري در بيمارستان ،  يا جراحي را تنها زماني در دستور كار

قرار مي دهيم كه آسيب عصبي وجود دارد يا درمانهاي

سرپايي طولاني مدت مفيد نبوده باشند.


چند نكته مهم براي بيماران مبتلا به كمردرد:


-از خود درماني بپرهيزيد


-دستورات پزشك را دقيقا اجرا كنيد


-اجراي درمانهاي غير اصولي و غير علمي

كه توسط افراد سود جو و يا ناآگاه به

شما توصيه مي شود را به شما پيشنهاد نمي كنيم.یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 21 دی 1386 ساعت 11:37
ممنون از اطلاعات خوبتون :اینجانب چند سال پیش ضربه ایبه ده مهره اول گردنمخورد کهان وقتها زیاد بهان گوش نکردم ولی حالا که کارم سنگینه (تیرچه بلوک)بسیار درد میکشم ازناحیه گردن ومهرههای پایینتراز ان. بادست که ای مهره هارالمس میکنم هم چپ وراست کج شدند وهم فاصله افتاده زیاد نمیتونم بشینم وهم گردنم زود خسته میشه . لطفا مرا راهنمایی کنید  
/ پاسخ : 
دوست عزیز انجام معاینه بالینی و نیز رادیوگرافی از مهره های مبتلای شما لازم است. باید به یکی از همکاران متخصص جراح مغز و اعصاب مراجعه و از نزدیک معاینه شوید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 30 دی 1386 ساعت 13:58
SALAM

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 18 اسفند 1386 ساعت 22:21
سلام .من حدود 13سال می باشد که به کمردرد مبتلا هستم وچندین بار MRکردم ولی هیچ مشکلی درستون فقراتم ندارم فقط دردو پهلوی به طور مداوم درطول روز درد دارم ودردم هنگامی که می خوابم زیادتر می شود درضمن از بیشتر مسکن ها استفاده کرده ام خواهشمند است مرا راهنمایی کنید /  
پاسخ : انجام رادیوگرافی ساده کمر در چهار جهت برای شما بسیار ارزشمند تر از ام.آر.آی خواهد بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 23 فروردین 1387 ساعت 19:45
ممنون از اطلاعات شما

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 06 اردیبهشت 1387 ساعت 02:56
با سلام 
 
من دختري 33 ساله هستم ، يکماه پيش دچار درد کمر شدم ، که فکر ميکنم بخاطر بلند کردن اجسام سنگين بود. درد چند روز بعد خوب شد اما دو سه روزي است که دوباره شروع شده سمت چپ ستون فقرات بالاي باسن به صورت نقطه اي درد ميکند ، ممکن است بفرماييد علت درد چيست و چه ورزشهايي براي من خوب يا بد هستند . 
ممنون / پاسخ : ورزش ونرمش در مرحله ی درد اصلا توصیه نمی شود. در مراحل بعدی و با نظر پزشکتان ، رادیوگرافی ساده کمر در 4 جهت ، سپس با نظر ایشان ، فیزیوتراپی و انجام نرمش های کششی می تواند برای شما مفید باشد. مطالعه ی دقیق بخش ستون فقرات سایت را به شما پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 18 اردیبهشت 1387 ساعت 23:53
با سلام. پسری هستم 25 ساله. مرداد 86 به علت دیسک کمر 2 هفته مجبور به استراحت شدم. بعد از بهبودی فعالیتهای روزمره را شروع کردم. اما در این اواخر باز درد مختصر و گاه کاهی در ناحیه باسن دارم. جواب MRI این طور بود: dehydrated bulged disc is shown on L4-L5 and L5-S1 levels 
دکتر متخصص گفت که MRI نرمال است. اما گفت که شاید نیاز به عمل باشد. این فکر مرا زیاد مشغول کرده است. و آسودگی خاطر ندارم. لطفا مرا راهنمایی کنید / متاسفانه نميتوانم با اين گزارش ام.آر.آي نظر همكارم را تائيد و يا رد كنم . معاينه باليني براي اظهار نظر قطعي بسيار ارزشمند خواهد بود. مي توانيد بوسيله ايميل با من در تماس باشيد تا راهنمائي بيشتر صورت گيرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده تنها در تاریخ چهارشنبه, 18 اردیبهشت 1387 ساعت 23:45
كم خوني هم ميتونه باعث كمر درد براي دختران بشه يا .../ پاسخ : نمبتوان بر اساس نوشته هاي شما تشخيصي را تائيد و يا رد كرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 23 اردیبهشت 1387 ساعت 18:04
زني 30 ساله كه روز اول قاعدگي دچار كمردردشديدي ميشوم/ 
پاسخ : در صورتیکه مشکلات لگنی مثل اندومتریوز و... رد شده اند ، پیشنهاد من مصرف یکی از داروهای ضد التهابی مثل بروفن از روز قبل از پریود ، هر 6 ساعت بمدت 3-4 روز می باشد ( البته در صورتیکه به این داروها حسایست ندارید و از مشکلاتی چون آسم رنج نمی برید ).

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 15 خرداد 1387 ساعت 08:32
با سلام 
مردي 46ساله هستم كه مدتي است وقتي روي پا بصورت چهارزانو مينشينم دردشديدي بصورت نقطه اي در باسن وباشدت زياد در ساق پاي چب ايجاد ميشود وپاي چب حالت بي حسي دارددرزمان فعاليت وراه رفتن درد ندارد لطفا مراراهنمايي فرماييد /// 
‫پاسخ : ‫علایم شما بمعنی دردهای سیاتیکی با منشا دیسک کمر است .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 02 تیر 1387 ساعت 21:27
سلام  
پسری 35ساله هستم چند وقتی است هنگامی که حدود ده دقیقه کار در حد نرمال انجام میدهم از ستون فقراتم تا زانوی پای راستم شدیدا درد میگیرد هیچگونه ضرب دیدگی هم نداشته ام .آیا بواسیر میتواند علت این دردها باشد . 
/ پاسخ : نه بنظر میرسد مشکل شما در حقیقت در ستون فقراتتان باشد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهسا(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 17 تیر 1387 ساعت 08:40
سلام آقای دکتر:  
مادر من 61سال دارد و باMRIتشخیص تنگی کانال نخاع وسیاتیک داده اند و راه رفتن در آب راتجویز کرده اند.درد بسیار شدید است و پس از سه جلسه راه رفتن در استخر شدیدتر هم شده است.چکار باید کرد؟  
امیدوارم همیشه خود و خانوادتان سلامت باشید. 
/ پاسخ : پاسخ دقیق شما فقط با معاینه بالینی و بررسی ام.آر.آی ایشان امکان پذیر است.احتمال نیاز به عمل جراحی در ایشان زیاد است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 29 تیر 1387 ساعت 11:40
با سلام 
40 سال سن دارم.مدت یکماه است درد در ناحیه چپ منتهی الیه ستون فقرات(د نبالچه)همراه با تیر کشیدن به سمت باسن چپ دارم.10 جلسه فیزیوتراپی رفته ام اما دردم بیشتر شده است.با مراجعه به متخصص طب فیزیکی تزریق آمپول به محل درد ومجددا فیزیوتراپی و روباکسین تجویز کرده لطفا راهنمایی بفرمایید .متشکرم / 
پاسخ : انجام ام.آر.آی را برای شما پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهناز(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 15 مرداد 1387 ساعت 08:29
با عرض سلام و خسته نباشید. خانمی 57 ساله هستم که مبتلا به دیسک کمر می باشم مدتی است در کف پایم احساس درد و سوزش دارم (حالت گر گفتگی) به نظر حضرتعالی این موضوع ممکن است با درد کمرم ارتباط داشته باشد و گزینه پیشنهادی شما برای مراجعه به پزشک چه می باشد. با تشکر فراوان / پاسخ : انجام ام.آر.ای کمر را برایتان پیشنهاد می کنم. مراجعه حضوری و معاینه توسط یکی از همکاران جراح مغز و اعصاب را به شما پیشنهاد می کنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 14 مرداد 1387 ساعت 06:17
با سلام 
مجتبی 24 ساته از اصفهان :مدت 7 ماه است که به درد سیاتیک مبتلا هستم 
ایا میتوان درد مزمن سیاتیک را با ورزش درمان کرد . ایا شنا در بهبودی تاثیر دارد یا نه  
لطفا توضیح دهید 
سباسگزارم / پاسخ : بستگی به شدت دیسک،پاسخ ام.آر.آی و نتایج معاینه بالینی دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 15 مرداد 1387 ساعت 08:25
سلام دختری 21 ساله هستم درد بسیار شدیدی در ناحیه لگن تا زانو دارم 5 ماه است من را عذاب میدهد م ار ای وعکس و آزمایشات عفونی سالم است هیچ پزشکی قادر به تشخیص نیست من چه کار باید بکنم آیا میتوانم شما را ببینم / پاسخ : مشخصات و آدرس مطب دکتر ظهرابی با کلیک بر روی لینک تصویری زیر صفحات سایت  
( spineuniverse ) قابل ذسترسیست.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 19 مرداد 1387 ساعت 07:43
باسلام  
 
آقای دکتر مادر من 60 سال دارد ومشکل دیسک بین مهره ای دارد و کاملا زمین گیر شده است از بیست سال قبل مشکل آسم داشته و مدت چند سال کورتون مصرف کرده است و مشکل پوکی استخوان و آرتروز دارد . / پاسخ : بله امکان جراحی هست ، برای مشاهده نحوه تماس با من بر روی لینک تصویری زیر صفحات سایت من 
(spineuniverse) کلیک کنید. 
 
آیا امکان جراحی برای ایشان مقدور است ؟چگونه می توانیم با شما تماس حضوری داشته باشیم .  
 
باتشکر  
 

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان در تاریخ 8/ در تاریخ پنجشنبه, 10 بهمن 1387 ساعت 07:41
با سلام خانمی 38 ساله هستم. مدتی است وقتی چهار زانو می نشینم درد شدید در 
قسمت بیرونی ران و زانو احساس می کنم طوری که پس از بلند شدن به سختی می توانم راه بروم و تا چند قدم لنگ می زنم. لطفاٌ بنده را راهنمایی فرمایید. / پاسخ: احتمالا شما دچار آرتروز مفصل لگن شده ايد. از نشستن روز زمين ، چمباطمه زدن ، توالت هاي سنتي و اينگونه موارد خودداري كنيد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1388 ساعت 09:57
با سلام .ممنون میشم در مورد دردهای سیاتیکی بیشتر توضیح دهید.ایا گرفتن و درد کمر و پشت ران و پشت زیر زانو از علائم سیاتیک است؟/ پاسخ: مطالب بسیار زیادی در قسمت های مختلف سایت در این زمینه وجود دارد ، شما را به خواندن دقیقتر بخش ستون فقرات سایت دعوت میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 30 اردیبهشت 1389 ساعت 13:42
سلام اقای دکتر خسته نباشید پسری 27 ساله هستم چندی پیش در کار نمیدونم چطور کمرم مهرهای بالایی دچار درد شدید شد که در حدود 6 روز استراحت کردم درد شدیدش افتاد ولی درد ثانویش ادامه داشت که به توصیه http://drzohrabi.ir/administrator/index2.php?option=com_comment&task=editA&hidemainmenu=1&id=7308دوستان در حدود 6 جلسه اب درمانی کردم و خوب شده حالا به نظرشما احتیاج به عکس داره چیز نگران کنندهای هست ممنون میشم از پاسختون برای توضیح بیشتر باید بگم مهرهای بالای هست اگر پشت رو تقسیم بر 3 بکنیم قسمت بالای یک سوم پایینی ممنون از جوابتون /پاسخ: به نظر مشکل نگران کننده ای نیست، صحیح نشستن ، قوز نکردن، و سایر مراقبت هایی که در بخش های مربوط به ستون فقرات این سایت هست در پیش گیری و بهبود این مشکل بسیار ارزشمند خواهند بود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 18 اسفند 1389 ساعت 10:59
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و تشكر از مطالب خوبي كه براي ما اينجا گذاشته ايد فقط خواستم تشكر كنم و دستتونو ببوسم اخه من از هر چي متخصص و عالمه خوشم ميادش حالا فرقي نميكنه كه اون عالم ، عالم علوم تجربي باشه يا عالم علوم ديني ، دانشگاهي باشه يا حوروي قربون همتون برم كه وجود علمي شما فرشته گونه است موفق باشين

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 اسفند 1389 ساعت 17:32
صبحها که از خواب بیدار می شود از ناحیه پایین کمر احساس درد کم همراه با خشکی مواجه می شود لطفاً راهنمایی فرمائید /پاسخ : برای رسیدن به پاسخ سوال خود پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید و دستورات آن را انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 26 فروردین 1390 ساعت 01:56
با عرض سلام خدمت آقای دکتر. پسری هستم 26 ساله حدود 2 ماه پیش احساس سوزش ودرد. البته خیلی بیشتر سوزش درقسمت جلوی استخوان ران 2 پا و مقداری هم در لگنم کردم. مدت 3 الی 4 روز هم درد کمر نچندان خفیف داشتم. تا امروز این دردها بصورت کم . زیاد وجود داره. آزمایش خون هم دادم که هم غلظت خون و هم اسید اوریک بالا نشان داده. به دکتر مراجعه کردم چیزی از درد و سوزش من متوجه نشدند.فقط گفتند که می تونه از استرس و اعصاب باشه.حالا می خوام بدونم واقعا مشکل من چیه. کمکم کنید لطفا همش فکر می کنم سرطان خونی چیزی باشه. یکی دو روز هم هست که خونریزی کمی از لثه هام دارم وقتی از خواب بیدار میشم.که این منو بیشتر نگران کرده و می خوام بدونم این خونریزی لثه می تونه از غلظت خونم باشه؟ممنونم کمکم کنید برای اطلاع بیشتر تون آزمایش خونمو می ذارم واستون 
wbc=7.21 rbc=6.52 hgb=17.3 hct =51.6% mcv=79.1 mch=26.5 mchc=33.5 plt =208 RDW-SD=37.5 RDW-CV= 13.2% PDW=16.8 MPV=11.6 P-LCR= 37.3 PCT=0.24%  
NEUT=49.2% LYMPH= 36.2% MONO=8.0% BASO=0.6% EO=6.0%/ پاسخ : نگران نباشید اما پیشنهاد میکنم با یکی از همکاران داخلی مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 19 تیر 1390 ساعت 11:40
با عرض سلام خدمت شما .من پسری 14ساله هستم وبه بیماری اسپنا بیفیدا مبتلا شده ام ومهرهی 5کمرم لقی دارد راه درمان ان چیست/پاسخ: اسپینا بیفیدا به تنهایی نیاز به اقدام خاصی ندارد اما اغلب موارد لق بودن مهره ، اگر علامتدار باشند و با درد و یا علائم دیگر همراه شوند ، نهایتا نیاز به انجام عمل جراحی و اصلاح نقص مهره دارند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 29 تیر 1390 ساعت 22:40
سلام اول از همه تشکر میکنم که وقت عزیزتان را در اختیار من و سایر عزیزان میگذارید من 29 سالمه و بیش از ده ساله ورزش میکنم مشکل من اینه که فیله کمرم زود حالت گرفتگی پیدا میکنه (سفت میشه) قبلا به این حالت نبودم لطفا راهنماییم کنین/پاسخ: به نظر میرسد شما فشار بیش از حدی بر این ماهیچه ها وارد کرده ا ید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 28 مرداد 1390 ساعت 08:19
سلام جناب دکتر ظهرابی و تشکر از راهنمائیهای شما که همیشه برای من کارساز و مفید بوده است. 
 
مادر 60 ساله من دارای قد 145 و وزن 74 کیلو در پشت زانوی راست احساس درد شدید دارد بخصوص در هنگام نشست و برخاست. ساق پاها کاملا" ورم کرده است قبلا" مدتی دچار کمر درد بوده است. پزشک داخلی فقط با یک نگاه تشخیص سیاتیک داده و تجویز داروهای ضدتشنج و صرع کرده ممنون می شوم جنابعالی نظر خود را بفرمائید.مهندس رنجبر /پاسخ: وارم مچ پای ایشان ارتباطی با سیاتیک ندارد اما دردها و سایر علامت ها میتوانند در اثر فتق دیسک ایجاد شده باشند ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید تا اظهار نظر قطعی شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان در تاریخ جمعه, 04 شهریور 1390 ساعت 07:19
سلام بعد از زایمان اول به درد کمر مبتلا شدم با کوجکترین فشار دردم شروع میشه کاهی حالت سیاتیکی میشه به باسن میزنه بیشتر اوقات برای مسکن از ایندو متاسین استفاده میکنم دردی که سالییانیه ازارم میده/پاسخ: پیشنهاد میکنم در صورت تمایل درخواست ملاقات حضوری کنید تا بررسی های لازم انجام شده و تشخیص قطعی گذشته شود.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 29 آبان 1390 ساعت 13:48
سلام من 30 سالمه از دی ماه 89 کمردرد شدید در قسمت تحتانی ستون فقراتم باعث میشد شبا نتونم راحت بخوابم الان این کمردرد به قسمت بالاتر رفته و قسمت تحتانی ستون فقراتم درد کمتری داره بعضی وقتا تیر میکشه ولی نه به طرف پایین و ران دردم کل قفسه کمرم را در بردارد. دردم مداوم است و موقع خواب بیشتر میشود . گودی کمر دارم . مفصل زانوهام هم تقریبا 10 ساله درد میکنه .در تشخیص بیماریم یاری میخواستم متشکرم/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی و منطقی نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی MRI میباشد ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 10:53
ضمن عرض سلام 
40 سال دارم.7 یال قبل دچار فتق دیسک کمر شدم.با اقداماتی که تحت نظر پزشک انجام دادم این مشکل تحت کنترل در آمد.اما در حال حاضر درد در ناحیه ی باسن و ران پای راست دارم.در ضمن کارم انجام کارهای مراقبت از پوست صورت برای بانوان می باشد.لطفا راهنمایی بفرمایید.ایا این درد مربوط به عصب سیاتیک می باشد؟ 
با تشکر/پاسخ: بله این درد در حقیقت ادامه ی همان مشکل قبلی شماست، انجام ام.ار.ای را برای شما پیشنهاد میکنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 04 بهمن 1390 ساعت 16:45
با سلام  
من 30 سال دارم بر اثر بلند کردن جسم سنگین دچار درد در ناحیه کمر شدم در ابتدا بسیار خفیف بود و گاهی انگشتان پایم مور مور می کرد به توصیه دوستان آب درمانی به صورت راه رفتن در آب رو شروع کردم مدتی خوب بودم ولی وقتی زیاد راه میرم یا یک جا سر پا می ایستم بعد از 15 دقیقه کمرم به صورت نقطه ای درد میگیره. و این درد بطور خفیف به ران هم منتقل میشه آیا به آب درمانی و شنا ادامه بدم؟ ورزش صبحگاهی برایم مفیده؟ 
آیا وضعیتم خطرناکه؟/پاسخ: پیشنهاد میکنم مطالب مرتبط با ستون فقرات را از سایت اینجانب دقیقا بخوانید و دستورات آن را انجام دهید ، در صورت عدم بهبودی ، نیاز به انجام بررسی های بیشتر تشخیصی میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 30 بهمن 1390 ساعت 16:17
با سلام.من خانمی 26 ساله هستم و حدود 5 ماه است که در ناحیه پهلو چپ و پشت احساس درد نقطه ای و گاهی سوزش و خارش از داخل! میشوم.در ضمن معده درد نیز دارم که بیشتر عصبی است.با اینکه به پزشک مراجعه کردم و آزمایش خون،کشت ادرار،سونوگرافی و آندوسکپی انجام دادم و قرص های معده (پنوپرازول،بیسموت و ...)مصرف کردم و قرص های شل کننده عضلات خوردم اما هنوز هم درد من کم نشده و نیز کمرم را نمیتواتم صاف کنم و راحت نفس بکشم زیرا در ستون فقرات احساس سوزش و درد میکنم.لطفا راهنمایی ام کنید. با تشکر/پاسخ: پیشنهاد میکنم ام.آر.ای نیز انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 05 اردیبهشت 1391 ساعت 01:49
سلام آقای دکتر 35 ساله هستم مدت 3 روزی است که درد ناگهانی در کمرم احساس می کنم این درد به مدت 10 دقیقه در ناحیه کمر مرا درگیر کرد طوری که نتوانستم راه بروم و شست پای چپم هم خیلی درد دارد آیا این درد مربوط به درد کمر است ؟ علت درد آیا مربوط به دیسک کمر می باشد؟/پاسخ: این درد معمولا ناشی از درگیری مفاصل کمر و فشار بر ریشه های عصب سیاتیک است ، در صورت تمایل میتوانید جهت بررسی بیشتر درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 13 تیر 1391 ساعت 12:09
با سلام من خانمي 33 ساله هستم سالها ست در انتهاي ستون فقرات درد حس مي كنم ولي يك ماهي است اين درد تشديد شده ودر ناحيه پهلوي راست ودست راست نيز درد شديدي احساس مي كنم كه بشتر حالت تير كشيدن دارد (البته قوس كمرم نيز زياد است)لطفا مرا راهنمايي كنيد./پاسخ: شما نیاز به بررسی های بیشتر تشخیصی دارید ، در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ سه شنبه, 03 مرداد 1391 ساعت 14:12
من ۳۸ سالمه با توجه به عکس ام آر آی ، با دو پزشک ارتوپد مشاوره کردم آنها گفتند دارای دیسک کمر هستم و باید به پزشک جراح مغز و اعصاب مراجعه کنم تا عمل جراعی انجام دهم . 
در این مورد ؛با مشاوره با دو پزشک جراح و متخصص مغز و اعصاب ، آنها تشخیص دادند که فتق دیسکم باید جراحی شود و یک جراحی عادیه و جای نگرانی نیست و یک روز بعد از عمل مخص هستم ؛ درغیر اینصورت باید همیشه درد داشته باشم و استفاده از دارو ها هم برای کاهش مقطعی درد می باشد ، لذا قصد دارم همین هفته دیسک کمرم را عمل کنم. 
الان از قسمت لگن سمت چپ ، باسن و ساق پای چپ احساس درد دارم ، در قسمت انگشتان پای چپ نیز احساس بی حسی دارم . 
دو دیسک بین مهره‌ای L5-S1 (قسمت پایینی کمر) 
/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی و منطقی ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما میباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 25 شهریور 1391 ساعت 12:26
سلام آقای دکتر امیدوارم حالتون خوب باشه 
همیشه در خانواده ما از قدیم هر وسیله سنگینی بود منو صدا می کردند من هم نمی دونستم و توجه به کمر نداشتم حالا با توجه به شغلم تقریبا روزی بیش از 8 ساعت پشت میز و کامپیوترم این روزا چند تا فامیلامون اسباب کشی داشتند که من کمکشون کردم حالا بعد از چند روز یه کمردرد با این علائم سراغم اومده :  
صبح از خواب پا میشم خیلی کمرم خشکه با کمی درد بعد در طول روز خوب میشه یعنی از بعد از ظهر کمتر و کمتر میشه . 
چون من ورزش می کنم روز تمرین که خیلی خیلی خوب میشه در واقع اصلا درد ندارم . 
وقتی روی میز و صندلی میشینم باز هم دردی ندارم اما وقتی سر سفره چهار زانو ام درد می گیره  
کمی سرپا وایسم دردش میاد سراغم 
وبه جلو خم میشم درد شدید میشه . وقتی به پشت خم میشه کم میشه ولی نه زیاد فقط تو حالت دراز کش خوب میشه . 
وقتی گردنم رو به سمت پایین می برم درد شدید میشه .  
دراز هم می کشم خوب میشه یعنی من الان اکثر مواقع درازکش رو زمینم . 
فکر کنم بیشتر درد مربوط به قسمت پایین کمر باشه 
این علائم مال دو هفته است . 
من تو عمرم کمر درد نداشتم هیچ وقت اما حالا اومده سراغم آقای دکتر من خیلی نگرانم می ترسم این علائم تا آخر عمر با من باشه بزودی سرم خلوت شه میرم پیش یه پزشک خوب . می خواستم راهنماییم کنید . 
/پاسخ: بنظر میرسد فشارهای بیش از حد و ناتوان کننده ایکه به بدنتان وارد کرده اید بتدریج اثرات خود را نشان میدهند ، پیشنهاد میکنم بخش ستون فقرات همین سایت را دقیقا بخوانید و دستورات آن را انجام دهید ، در صورتیکه بهبود یافتید مراقبتها را ادامه دهید و در غیر این صورت نیاز به انجام بررسی های بیشتر تشخیصی و معاینه دارید .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

تعداد مشاهده مطلب : 49854
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2012
بازدید دیروز 4070
بازدید کل 27547776
کاربران حاضر 176
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.