در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****غريب است دوست داشتن. وعجيب تر از آن است دوست داشته شدن... وقتي مي‌دانيم کسي با جان و دل دوستمان دارد ... ونفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ريشه دوانده ؛ به بازيش مي‌گيريم هر چه او عاشق‌تر ، ما سرخوش‌تر،هر چه او دل نازک‌تر ، ما بي رحم ‌تر ... تقصير از ما نيست ؛ تمامي قصه هاي عاشقانه، اينگونه به گوشمان خوانده شده‌اند*.*.*.*وقتي که ديگر نبود من به بودنش نيازمند شدم، وقتي که ديگر رفت من به انتظارآمدنش نشستم، وقتي که ديگر نمي توانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقتي که او تمام کرد من شروع کردم ، وقتي او تمام شد من آغاز شدم وچه سخت است تنها شدن*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****صبر کردن دردناک است و فراموش کردن دردناکتر و از اين دو دردناکتر ان است که نداني بايد صبر کني يا فراموش*.*.*.*حرفهايي است که هيچ گاه زبانها بهم نميگويند.... حرفهايي است که فقط دستها ميتوانند بهم بگويند(دکتر شریعتی )*.*.*.*.علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است*.*.*.*اگر روزی دشمن پیدا کردی, بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی! اگر روزی تهدیدت کردند, بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی, بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند , بدان با تو بودن لیاقت می خواهد*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****سخت است فهماندن چيزي به كسي كه براي نفهميدن آن پول مي گيرد.*.*.*.*اگر واقعا می خواهید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید، خندیدن را یاد بگیرید*.*.*.*یادتان باشدبهترین زمان برای مقابله با یک احساس، ابتدای آن است، چون از بین بردن یک الگوی احساسی ریشه دار بسیار دشوارتر خواهد بود*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آنچه شما امروز هستید به دلیل انتخابهای دیروز شما بوده است*.*.*.*برای رفع کدورت احساستان را با طرف مقابل تان در میان بگذارید. چنین کاری در روش ارتباط برقرار کردن می تواند فورا به رفع کدورت منجر شود*.*.*.*ذهن، احساسات و روح خود را مانند یک زمین در نظر بگیرید. برای برداشت محصولی پربرکت و پر بار از این زمین باید به جای بذرهایی مانند ناامیدی، خشم یا ترس، بذر عشق، دلگرمی و قدر دانی در آن بکارید*.*.*.*موثر ترین پاد زهر برای احساس نا امیدی این است که بدون در نظر گرفتن اتفاقات گذشته، حس خوش بینی نسبت به آینده را در خود تقویت کنید*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****اغلب مردم با انتظارات کاملا غیر واقع بینانه احساس نا امیدی را در خود به وجود می آورند. بذری را که امروز می کارید، همین فردا مبدل به درخت نمی شود*.*.*.*این را درک کنید که اگر کسی واقعا یکی از قوانین شما را زیر پا گذاشته، بدین معنا نیست که قوانین شما حتما صحیح بوده است*.*.*همیشه دنبال راههایی بگردید که بتوانید کارها را برای افراد کلیدی و مشتریان خود در زندگی سریع تر انجام بدهید*.*.*.*مرد یا می تواند درایت را بخرد، یا آن را قرض کند. برای خریدن آن باید بهایش را از ناحیه ی زمان و حساب شخصی خود بپردازد. اما با قرض گرفتن آن، میتواند روی درسهایی که از شکست دیگران می آموزد حساب کند*.*.*.*لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم*.*.*.*هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم*.*.*.*آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم... (فریدریش نیچه) *.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند : * ثروت، بدون زحمت * لذت، بدون وجدان * دانش، بدون شخصیت * تجارت، بدون اخلاق * علم، بدون انسانیت * عبادت، بدون ایثار * سیاست، بدون شرافت (گاندی) *.*.*.*انها(دشمنان)از فهمیدن تو می ترسند.از گاو که گنده تر نمیشوی می دوشنت و از اسب که دونده تر نمیشوی سوارت میشوند و از خر که قوی تر نمیشوی بارت میکنند. انها از فهمیدن تو میترسند*.*.*.*خدایا : «چگونه زیستن »را به من بیاموز ،« چگونه مردن» را خود ، خواهم آموخت خدایا : رحمتی کن تا ایمان، نام ونان برایم نیاورد، قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ایمانم نيفکنم تا از آنها باشم که پول دنیا می گیرند وبرای دین کار می کنند؛ نه آنها که پول دین می گیرند وبرای دنیا کارمی کنند(دکتر علی شریعتی) *.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تلاش کنید انچه که دوست دارید بدست اورید وگرنه باید انچه را که دارید دوست داشته باشید.*.*.*.*هرگز از اشتباه کردن نترسید چون اشتباه شکست نیست. اشتباهات شما را بهتر، زیرک تر و سریع تر می کنند، اگر شما از آنها استفاده مناسب کنید.*.*.*.*تمام ارزش تمبر پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید.(آلبرت انیشتین) *.*.*.*زمان ساز سفر می زند، دست به دست هم دهیم؛ دلهایمان را یكی كنیم, بی هیچ پاداشی, حراج محبت كنیم و باور كنیم كه همه خاطره ایم؛ دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****تفاوت است بین دوست داشتن و داشتن دوست ! دوست داشتن ، امریست لحظه ای و داشتن دوست ، استمرار لحظه های دوست داشتن است ...*.*.*.*در نهان ، به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ... و در آشکارا از آنانی که دوستمان دارند غافلیم ... شاید این است دلیل تنهایی ما ... (دکتر شریعتی).*.*.*.* آنچه میخواهیم نیستیم ...آنچه هستیم نمیخواهیم ...آنچه را دوست داریم نداریم ... آنچه را داریم دوست نداریم ...و این است واقعیت ما انسان ها .*.*.*.*آدمها وقتی بزرگتر میشوند با خودکار مینویسند تا بدانند هر اشتباهی پاک شدنی نیست *.*.*.*با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی.*.*.*.* ممکن است شما بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید..*.*.*.*هرگز مگذارکه خنده تو باعث گریه دیگری شود.*.*.*.*از فعاليتهاي بزرگ نهراسيد زيرا هر فعاليت بزرگي را مي توان به فعاليتهاي كوچكتر تقسيم كرد. .*.*.*.*همواره به خاطر داشته باشيد آخرين كليد باقي مانده شايد بازگشاينده در قفل باشد. .*.*.*.*آنچه هستيد بهتر شما را معرفي مي كند تا آنچه مي گوييد. .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فردي كه به خود اطمينان دارد محتاج تعريف ديگران نيست .*.*.*.*دشوارترين قدم همان قدم اول است .*.*.*.*براي شنا كردن در جهت مخالف رودخانه سختكوشي لازم است وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند در جهت آب شنا كند .*.*.*.*دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به او اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است .*.*.*.*در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهی است و تنها یك گناه، وآن جهل است و در این بین ، باز بودن و بسته بودن چشم ها، تنها تفاوت میان انسان های آگاه و نا آگاه است .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد(انیشتین) .*.*.*.*هر احمقی می تواند چیزها را بزرگتر، پیچیده تر و خشن تر کند؛ برای حرکت در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرات نیاز است(انیشتین) .*.*.*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکنیم .*.*.*.*یادمان باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است .*.*.*.*خدایا کمکم کن تا قبل از اینکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم کمی با کفشهای او راه بروم / دکتر علی شریعتی / .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****طلا را به وسیله آتش....زن را به وسیله طلا ....و مرد را به وسیله زن امتحان کنید. ( فیثاغورث ) .*.*.*در زندگی افرادی هستند كه مثل قطار شهربازی هستند، از بودن با آنها لذت می‌بری ولی با آنها به جایی نمی‌رسی .*.*.*.*خوشبختی ما در سه جمله است تجربه از دیروز ، استفاده از امروز ، امید به فردا ولی ما با سه جمله دیگر ، زندگی مان را تباه می کنیم حسرت دیروز ، اتلاف امروز ، ترس از فردا .*.*.*ارزش عمیق هر کسی به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .*.*.*.*دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است .*.*.*وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه میشود .*.*.*.*خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد .*.*.* باد مي وزد... ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي ، هم آسياب بادي تصميم با تو است .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****خوب گوش کردن را ياد بگيريم... گاه فرصت ها بسيار آهسته در ميزنند .*.*.*وقتي از شادي به هوا مي پريد ، مواظب باشيد کسي زمين را از زير پاهايتان نکشد .*.*.*براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد .*.*.*.*اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد .*.*.*.*امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که امروز به آن مي انديشد .*.*.*.*بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا .*.*.*.*هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست .*.*.*يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست که اگر پيدا کردي قدرش را بدان .*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز .*.*.*.*انسان های بزرگ دو دل دارند: دلی که درد می کشد و پنهان است ، دلی که میخندد و آشکار است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش وآن روز که با توست مغرور نباش زیرا هر دو پایان پذیر است .*.*.*.*بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از ميان ما رفته باشند .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****پيروزی آن نيست که هرگز زمين نخوری، آنست که بعد از هر زمين خوردنی برخيزی .*.*.*اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت .*.*.*لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند .*.*.*ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی .*.*.* انسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است .*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد ، دليلش آن است که شما هم چيز زيادي از او نخواسته ايد .*.*.*هيچ وقت عشق را گدايي نکن چون معمولا چيز با ارزشي را به گدا نمي دهند .*.*.* زندگي تفسير 3 کلمه است *1: خنديدن *2: بخشيدن * 3: فراموش کردن . پس تا مي تواني بخند ، ببخش و فراموش کن .*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هميشه دليل شادي کسي باش نه قسمتي از شادي او و هميشه قسمتي از غم کسي باش نه دليل غم او .*.*الماس حاصل فشارهاي سخت است , فشار کمتر بلور ، و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد... و اگر فشار باز هم کمتر شود حاصل چیزی بجز سنگواره برگ ها نخواهد بود ... اگر در خودتان لياقت الماس شدن مي بينيد از فشارهاي سخت نترسيد .*.*.*مردم درست به همان اندازه خوشبختند که خودشان تصميم مي گيرند .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هيچ کس نمي تواند بدون رضايت شما در شما احساس حقارت به وجود آورد .*.*.* مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید **** تفاوت طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنها است .*.*.*لطفا توجه کنید: برای اینکه تصاویر و مطالب این سایت را بهتر ببینید ، از مرورگر موزیلا استفاده کنید .*.* جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید ****هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. حضرت محمد ( ص ) .*.*.*زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن .*.*هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نمیگردد .*.*.*جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید
 
 
برای رزرو اینترنتی وقت ویزیت یا عملهای جراحی در تهران و پاریس (همراه با تیم فرانسوی) میتوانید با ایمیل dr.zohrabi.visit@gmail.com در تماس باشید.
 
 
جستجو
 
مقالات مرتبط
 
بیشترین بازدید ها
 
جدیدترین مطالب
 
عضویت

   
 
نظر سنجی
خانه
تنگی کانال نخاعی و لنگش طولانی مدت / معرفی یک بیمار
دوشنبه, 21 آبان 1386 ساعت 23:20

از سالها پيش دچار

كمردردهاي شديد،

دردهاي سياتيكي ، و لنگش عصبي ...

یادداشت های بازدید کننده گان

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 19 اردیبهشت 1387 ساعت 08:55
با سلام  
متولر 47 و شش ماه به علت درد تا 80 درصد وقتم استراحت می کنم  
قرار است عمل دیسک در 29/2/87 انجام دهم . 
درصد موفقیت عمل های دیسک و ضایعات و عواقب آن چیست؟ 
در مورد مراقبت های بعد از عمل مرجع مناسبی را معرفی بفرمایید 
/  
پاسخ : 
مطالب زيادي در زمينه هائي كه پرسيده ايد در سايت وجود دارد كه مطالعه ي دقيق آنها را به شما پيشنهاد مي كنم.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده شیوا هو. در تاریخ دوشنبه, 10 تیر 1387 ساعت 04:04
آقای دکتر من فکر نمی کردم که شما خودتون هم عمل تنگی کانال را انجام می دهید آیا امکان اینکه مادر 60 ساله من نیز خوب شود و از این دردهای زیاد خلاص شود نیز وجود دارد یا عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر است؟ / 
پاسخ : تشخیص صحیح ، روش صحیح جراحی ، و مراقبتهای درست پس از جراحی در میزان بهبودی این بیماران پس از عمل جراحی نقش دارند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 24 شهریور 1387 ساعت 08:16
با سلام و تشکر از شما که برای رضای خداوند پاسخ بیماران را میدهید من خانمی 39 هستم که دارای بیرون زدگی دیسک با درجه 2 به 3 در ناحیه L5 و تنگی L5-S1 در سمت چپ میباشم مدت 1.5 ماه است درمان با داروهای گلوکزامید و کوبکس و فیزیوتراپی و سونا و جکوزی داغ را شروع کرده لم ولی هنوز طی مسافت کوتاه برایم مشکل است و پا و کمرم درد میگیرد میخواستم بپرسم طول مدت درمان با روش فوق چقدر است و اینکه من روزی خواهم توانست مثل سابق راه بروم یا نه ضمنا کمی متمایل به چپ کج شده ام و با وجود انجام ورزش نگرانم لطفا مرا راهنمائی بفرمائید ./  
پاسخ: می توانید ام.آر.آی خود را اسکن کنید و برای من ایمیل نمائید ، تا اظهار نظر دقیقتری صورت گیرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده طاووسيان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 09 بهمن 1387 ساعت 09:27
سلام آقاي دكتر ظهرابي 
مادر من دچار تنگي كانال نخاعي مي باشد.ميخواستم حضوري خدمت برسيم تا به وضعيت ايشان رسيدگي نماييد.در ضمن آدرس مطب را ذكر نماييد.پاسخ : بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 05 اسفند 1387 ساعت 08:38
با سلام خدمت آقای دکتر  
میخواهم بدانم شما عمل جراحی بر روی گردن هم انجام میدهید ؟ پاسخ : بله ، میتوانید بوسیله ایمیل با من در ارتباط باشید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ جمعه, 30 اسفند 1387 ساعت 08:09
سلام آقای دکتر خسته نباشید سال نو را پیشا پیش تبریک میگویم  
آقای دکتر من 8 ماه است به دیسک کمر مبتلا شده ام و خیلی دوست دارم با شما ملاقات کنم ولی آدرس مطب شما را ندارم ؟ من چگونه می توانم با شما تماس بگیرم؟ با تشکر؟ 
/ پاسخ: 
لطفا بوسيله ايميل با من در تماس باشيد تا آدرس برايتان ارسال گردد. / آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 08 فروردین 1388 ساعت 08:18
سلام آقای دکتر ضمن عرض خسته نباشد و تبریک سال نو سوالی داشتم امیدوارم با توسل به خداوند کریم و توان علمی شما استاد محترم درد همه دردمندان را تسکین یابد من مردی هستم 43 ساله که حدود 2 ماه است از درد کمر رنج میبرم در ام آر ای انجام شده مطالب زیر قید گردیده که عینا خدمتتان عنوان میکنم : 
علائم دهیدراتاسیون دیسک های بین مهره ای لومبر در سطوح L5-L1 مشاهده میشود. بالجینگ آنولر دیسکال در سطح L5-L3 همراه با درجاتی از encroachment دیسک های دهیدره روی کانال های ریشه ای دو طرف مشاهده می شود. تنگی کانال نخاعی در سطوح ذکر شده نیز مشاهده میشود.  
نتیجه: نمای تغییرات دژنراتیو در سطح L5-L3 همراه با تنگی کانال نخاعی و foramina Stenosis 
در ضمن من حدود 4 سال ورزش بدن سازی انجام میدادم و در حین تمرین ناگهان دچار این درد شده و هنوز هم گرفتار هستم ران پای راستم احساس خستگی و کرختی دارد در حال حاضر نمیدانم چه باید بکنم و با توجه به اینکه ورزشم را هم قطع کردم از نظر روحی هم فشار زیادی به من وارد میشود خواهشمندم من را راهنمایی کنید در ضمن اگر بخوام جراحی کنم بعد از جراحی بصورت کامل خوب میشوم یا نه؟ و همچنین برای جراحی این چنین مشکلاتی معمولا نیاز به تهیه میله مخصوص کمر و پیچ و مهره است یا خیر؟  
با تشکر فراوان و امید سلامتی برای شما / پاسخ: براي اظهار نظر قطعي ، معاينه باليني و مشاهده ي ام.آر.آي شما ضروريست اما بنظر ميرسد ورزش هاي سنگيني كه انجام داده ايد همراه با زمينه ي ارثي موجب پيدايش اين مشكل شده اند ، در صورت ضرورت عمل ، پيشنهاد من در مورد بيماراني با مشكل شما ، استفاده از سيستم هاي سمي رژيديست كه بتازگي وارد ايران نيز شده اند و در كنار ظرافت بالا ، انعطاف پذيري مناسبي هم داشته ، و خوشبختانه نتايج بيماران من ( در عمل هاي جراحي ايران و فرانسه ) بسيار رضايتبخش بوده اند. بطوريكه اغلب آنها در حال حاضر بدون مشكل به زندگي عادي و فعاليت هاي خود بازگشته اند.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 05 اردیبهشت 1388 ساعت 19:01
لطفا در مورد بیماران نخاعی مطلب بنویسد

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 20 مرداد 1388 ساعت 09:58
با سلام 
سيستم سمي رژيديست چه سيستمي هست؟و در چه مواقعي بكار مي رود؟ 
با آرزوي موفقيت روزافزون شما / پاسخ: یکی از پیشرفته ترین سیستمهای فیکساسیونی ستون فقرات است و در موارد خاص بسسته به نظر جراح مغز و اعصاب مورد استفاده قرار گرفته ، عوارض بسیار کمتری نسبت به سیستمهای موجود دارد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 25 مهر 1388 ساعت 14:57
با عرض سلام 
بنده 19 سال دارم و دو سال پیش دچار درد عصب سیاتیک سمت چپ پا شدم اکنون بعد ار گرفتنMRI این نتیجه امده است  
Left paracentral protrusion of disk at L5-Ls1 level is seen causing compression of left nerve root. 
Right neural foramen is also narrowed 
Both neural foramens at L3-L4 and L4-L5 levels are also narrowed due to concentric disk herniations  
Other levels are unremarkable  
تا الان به مدت 2 روز پی در پی استراحت کردم و روز سوم درد تمام بدنم را گرفت به همین علت دیگر این روش را ادامه ندادم نظر شما در مورد MRI چیست ایا عمل جراحی باید کرد؟؟ 
 
 
امر عمل جراحی در مورد سیاتیک چگونه است ایا بهبودی است؟؟ /پاسخ: برای اظهار نظر قطعی ، نیازمند معاینه و مشاهده ی ام.آر.آی شما هستم . بنظر میرسد شما نیازمند انجام عمل جراحی باشید . در صورتیکه عمل جراحیتان بدرستی انجام شود بهبودی قابل توجهی خواهید یافت.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ پنجشنبه, 21 آبان 1388 ساعت 07:24
سلام اقای دکتر من دختری 21 ساله هستم که حدود دوسال وهشت ماه است در اثر حادثه تصادف دچار شکستگی در ناحیه کمر مهره t1 شدهام ضایعه نخاعی دارم من در طول این مدت بیماری بهودی در ناحیه کمر کنترل ادار ومدفوع را کامل به دست اورده ام و دو پای من تا زانو حس وحرکت کامل دارند بنظر شما ایا امکان بهبودی کامل هست ایا شما میتوانیم برروی نخاع من عمل انجام داده ایا در خارج از کشور راحی برای من هست .خواهشن جوابم را بدید/ پاسخ: معمولا بیشترین بهبودی در طول دو سال ابتدائی پس از آسیب پدید می آید، به حرکت درمانی خود ادامه دهید.اظهار نظر دقیقتر پس از معاینه بالینی و مشاهده ی ام.آر.آی شما امکانپذیر است.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ شنبه, 01 اسفند 1388 ساعت 00:44
با سلام خدمت شما. 
من مادری دارم 75 ساله که دچار تنگی نخاع شده است. 
ایشان پس از پیمودن مسافتی کوتاه دچار درد و بی حسی در ناحیه ی رانها و درد در زیر دل و پهلوها میشود و احساس میکنند که احتیاج به دستشویی رفتن دارد. 
درضمن ایشان به انجام دادن ام-آر-آی نمیشوند.فقط یک عکس گرفته ایم که دکتر گفتند که تنگی نخاع دارد و گفته اند که شیاف دیکلوفناک مصرف کنند.ایشان 4 سال است که به این وضعیت دچار شده اند. 
راههای درمان چیست؟ آیا با مصرف دارو میشود درمان را انجام داد ؟ لطفاً راهنمایی فرمایید. 
با تشکــــر./ پاسخ: با توجه به علائمی که نوشته اید مشکل ایشان بسیار حاد بوده و انجام MRI برای ایشان اکیدا پیشنهاد میشود. در صورت تمایل میتوانید جهت ویزیت حضوری با ایمیل زیر با من در تماس باشد: 
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ دوشنبه, 16 فروردین 1389 ساعت 21:04
باعرض سلام خدمت آقای دکتر  
جوان 24ساله هستم که دچار بیماری تنگی نخاع مهره های 4و5 شده ام مشکلات زیادی برایم پیش آورده است در راه رفتن لنگی دارم سر کلاس نمیتوانم زیاد بشینم تازگیها کف پای چپم بی حس میشود آیا باانجام عمل جراحی درمان میشوم یا با استراحت و انجام حرکات ورزشی.لظفأ می را راهنمایی کنید / پاسخ:برای اظهار نظر منطقی ، انجام معاینه بالینی و مشاهده MRI شما ضروریست. ولی به نظر میرسد به احتمال زیاد نیازمند عمل جراحی هستید ، پاسخ شما به عمل جراحی صحیح و با متد منطقی بسیار مناسب خواهد بود .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ یکشنبه, 17 مرداد 1389 ساعت 05:16
با سلام خدمت آقای دکتر 
من جوانی 27 ساله هستم که بیماری اسپوندیلولیزیس دارم,با متخصص که صحبت کردم گفت اگر وزنه سنگین بلند نکنی؛زیاد خم و راست نشی,موتور سواری نکنی,ورزش فقط آب درمانی انجام بدی و پاچه گوسفند و با گاو بخوری ضرف مدت 6 ماه مهره جوش میخوره. 
میخواستم بدونم برای دلخوشی من این حرف را دکتر گفته یا واقعا امکان جوش خوردن وجود داره؟ 
با تشکر/ پاسخ: متاسفانه با نظرات همکارم موافق نیستم!

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ چهارشنبه, 20 مرداد 1389 ساعت 10:20
با سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر مهربان  
من جوانی 29 ساله هستم که طی ام آر ای گرفته شده علائم دهیدراتاسیون دیسکال در سطح l5-s1 با کاهش ارتفاع دیسکال و بالجینک انولر مشهود می باشدو نیز دهیدراتاسیون خفیف دیسکال در سایر سطوح بخصوص l4-l5 مشاهده میشود. نمای تغییرات شدید دژنراتیو در سطح l5-s1 لطفا طی بررسی بگویید آیا احتیاج به عمل جراحی دارد یا نه بعضی اوقات درد شدیدی درناحیه کمر احساس میکنم که فقط با استراحت کامل بهتر میشوم و بعلت مشکلات مالی و غیرو قادر به جراحی نیز نمی باشم آیا غیر از عمل جراحی راه حل دیگه ای که مناسب باشد پیشنهاد دارید البته من به تازگی جواب ام آر ای گرفتم و ترس از جراحی دارم که پزشک بهم بگه لطفاً مرا راهنمایی کنید . متشکرم / پاسخ: نمیتوان بر اساس نوشته های بالا اظهار نظر دقیقی انجام داد اما بنظر میرسد انجام مراقبت های کامل و دقیق مندرج در بخش ستون فقرات همین سایت فعلا عمل جراحی برای شما ضروری نباشد .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان(مهمان) در تاریخ سه شنبه, 02 شهریور 1389 ساعت 00:59
با سلام خدمت آقای دکتر مادر 58 ساله من یک ماه قبل به علت تنگی کانال نخاعی مورد جراحی قرار گرفته ایشان قبل از عمل از بی حس شدن پای راست رنج می بردند عمل ظاهرا با موفقیت بوده اما به دلیل بی حس بودن پای راست ایشان قبل از عمل جراحی پایشان پیچ خورده و دچار شکستگی شده این یک ماه پای ایشان توی گچ بوده و نتوانسته راه برود یکی دو روزه که گچ رو باز کردیم اما متاسفانه هنوز احساس سر بودن و کرختی در پای راست را دارند آیا با فیزیوتراپی بر طرف می شودآیا حس به پای ایشان بر می گردد؟از شهرستانیم و متاسفانه ایاجا دکتر متخصص نیست تورو خدا راهنمایی کنید با تشکر / پاسخ:معمولا بهبودی کامل اینگونه بیماران ، بسته به شدت مشکلات ناشی از تنگی کانال نخاعی ومیزان تاخیر در درمان ، نیازمند زمان نسبتا زیادی میباشد.صبور باشید و به دستورات همکار جراح مغز و اعصابی که ایشان را عمل کرده اند بخوبی و به دقت گوش کنید و آنها را دقیقا انجام دهید .

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده ریحانه مهمان در تاریخ شنبه, 07 اسفند 1389 ساعت 20:13
سلام  
در نوع تنگی کانال که فقط یکی از پاها تا مچ سوزن سوزن میشود ,و در ام آر آی هم تشخیص داده شده راهکار شما چیست و آیا با طب فیزیکی و توانبخشی (لیزر و کشش کمر) درمان میشود؟یا جراحی تنها راه است؟ 
آیا امکان دارد این تنگی بیشتر شود؟/پاسخ:متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی MRI ی شما نمیتوانم اظهار نظر دقیقی داشته باشم ، اما پیشنهاد میکنم مطالب بخش ستون فقرات همین سایت را بدقت بخوانید و دستورات آن را دقیقا انجام دهید، در صورت عدم بهبودی میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمایید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ چهارشنبه, 30 شهریور 1390 ساعت 10:20
با سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من 27سال دارم و حدود 1سالی است که بعد از طی کردن مسافتی کوتاه پای راستم به شدت درد میگیرد و دچار لنگش میشود و نمیتوانم قدم بردارم- یعنی تقریبا از وقتی خونمونو عوض کردیم اینطوری شدم آخه خونمون الان ط 4 و آسانسورهم ندارد./ 
پاسخ: این حالت میتواند ناشی از لنگش عروقی و به دلیل تنگی شریان های تغذیه کننده ی اندام تحتانی پدید آماده باشد ، در مرحله ی بعد باید به لنگش های عصبی فکر کرد ،پیشنهاد میکنم ابتدا به یکی از همکاران جراح عروق مراجعه کنید. 
به نظرشما من هم تنگی کانال نخاعی دارم ؟لطفا راهنماییم کنید آخه من از گرگان تماس میگیرم امکان مراجعه ندارم.ممنونم

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ جمعه, 01 مهر 1390 ساعت 20:47
با سلام 
اقای دکتر مدت 2 سال است که متوچه شده ام تنگی کانال بین مهره های 2 و 3 دارم.دچلار لنگی پای چپ شده ام و هنگام رانندگی بخصوص در ترافیک ران پایم سوزن سوزن میشود.آیا وضعیت من بحرانی است و باید جراجی شوم.در ضمن سن من 40 سال است /پاسخ:برای اظهار نظر قطعی نیاز به انجام معاینه و مشاهده MRI ی شما میباشد ، در صورت نیاز میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ یکشنبه, 20 آذر 1390 ساعت 03:58
با سلام من مردی 45 ساله هستم به علت تنگی نخاع و لنگی بای چب حدود 2 سال بیش عمل حراحی انجام دادم که بعد از عمل دحار بیحرکتی و بیحسی در اندام تحتانی وعدم تعادل در راه رفتن شدم که بعد از حدود 1 سال حس به اندام بطور نسبی برگشته ولی انگشتهای دست جب کج شده عملا از کار افتاده انگشتان دست راست هم نیمه کج شده و زور کافی ندارد در راه رفتن تعادل کافی ندارم لازم به ذکر است که دکتر مالج هم توضیه در این مورد ندارد و می گوید طول می کشد در مورد فیزیوترابی هم انحام دادام البطه در این مدن خیلی بهتر شدم متلا میتوانم از بلهای خانه بالا وباین بروم در ظمن در اینجا به من 50 درصد امید خوب شدن دادن ولی در فرانسه 90 درصد که من در خارج از کشور عمل کردم با تشکر بی بایان لطفا مرا راهنمایی کنید/پاسخ: برای اظهار نظر قطعی و منطقی ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی ام.ار.ای شما میباشد. اطلاعات ارسالی بسیار ناقص هستند. در صورت تمایل میتوانید درخواست مشاوره حضوری نمائید.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ شنبه, 10 دی 1390 ساعت 11:45
سلام آقای دکتر ، پدرمن 70 سال سن دارد مدت 2 سال است که دچار افت ناگهانی حرکتی شده است. فردی که عضلات قوی داشت ولی الان به پیری زودرس دچار شده و عضلات او آب شده است و در حرکت دچاربی تعادلی است و گاهی با کوچکترین مانع که برخورد می کند زمین می خورد . پزشکان جراح ستون فقرات و مغز و اعصاب پیشنهاد عمل جراحی کرده اند اما آیا راهی به جز جراحی برای ایشان وجود دارد چون 70 سال سن دارد و قلب ایشان نیز منظم نیست و ضربان تندتری دارد . خواهشمندم راهنمایی فرمائید آیا فیزیوتراپی و داروهای لیریکا یا آمپولهای کورتن و یا ورزش چاره ساز است یا فقط عمل جراحی و ایا جراحی موجب فلجی ایشان نمی شود؟/پاسخ:متاسفانه بدون انجام معاینه و مشاهده ی ام.آر.ای ایشان نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد.

{mospagebreak}
یادداشت ها

نویسنده مهمان مهمان در تاریخ پنجشنبه, 11 آبان 1391 ساعت 19:31
با سلام وعرض ادب . جناب اقاي دكتر پدرم 70 سال سن دارند و ارتروز شديد دارند به گفته همكاران شما 5 مهره ال 1تا ال 5 فرسايش يافته و ايشان كمرشان كج شده با توجه به اينكه اين عدم تقارن ستون فقرات فشار به ريه ايشان ايجاد ميكند ميخواستم لطف بفرماييد راهنمايي بفرماييد ايا قابل درمان ميباشد ..با تشكر 
/پاسخ: برای اظهار نظر منطقی و صحیح ، نیاز به انجام معاینه و مشاهده ی کلیشه های ام. ار . ای ایشان میباشد .
لطفا برای نوشتن یادداشت یا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

تعداد مشاهده مطلب : 19285
 
موضوعات اصلی
 
آمار بازدید کنندگان

بازدید امروز 2087
بازدید دیروز 2876
بازدید کل 27783109
کاربران حاضر 104
 
عکس اتفاقی
برداشت مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.